TopNu_oktober_2018_LOW

monadahl

magasin

Tebstrup Ris Ejer Tåning Bjødstrup Horndrup Hylke Ustrup Brørup Båstrup

3 2017 9. årgang

Send Mag(i)

og kærlighed

Side 30

Juletræsfest

for RTI og

Landsbyordningen

Julemarked i Tåning

forsamlingshus og

fernisering af altertavle i

Tåning kirke

Sodavandsdiskotek

For 6. og 7. klasse

i Stalden

Korkoncert

og syng med-aften i

Ovsted kirke

Side 10 Side 12 Side 11


Husk hvad blomster

kan gøre...

BlomsterVærkstedet

Adelgade 86 8660 Skanderborg

ADELGADE 100 – 8660 SKANDERBORG – 86520234

www.hugomortensen.dk – Følg os på Facebook!

2 top.nu 3 · 2017


Indhold

5 En vuggestue ser dagens lys i

Landsbyordningen

6 Bondegårdsbesøg, bustur og madpakker

på halmballer

7 En hverdag for de mindste i

Landsbyordningen

8 Send Mag(i) og kærlighed

10 Adventsmøde i Stalden

Julebazar og Fernisering af altertavle

40 års jubilæum med mere

11 Krybbespil

Korkoncert og syng med-aften i Ovsted kirke

De 9 Læsninger i Ovsted kirke

12 Askeonsdag og Valentinsdag

Sodavandsdiskotek for 6. og 7. klasse

Kyndelmisse i Tåning kirke

13 Spaghetti-gudstjeneste i Hylke kirke

Mine yndlingssange

Studiekreds om Grundtvig

14 Film-aften i Stalden

Yoga i januar

16 Vi vil have Tebstrup og omegn tilbage

i BoBedre

17 Julebazar i Forsamlingshuset

Generalforsamlinger i Tåning

Forårsfest

Nytårskur og julefrokost i pigeklubben

19 Nyt fra Hylke Forsamlingshus

Tak for en god sæson!

21 Spejdernes Lejr 2017 satte spor!

23 En hverdagshistorie fra Vuggestuen Evigglad

25 Børnekoncert i Tebstrup Forsamlingshus

Har du noget på hjerte?

Generalforsamling i Tebstrup Forsamlingshus

27 Genforeningsstenens flyttedag

28 RTI Petanque

Den kedelige side!

29 Familiefræs

Kontingentordning

Ny kontingentordning i RTI

30 Juletræsfest for RTI og Landsbyordningen

Vi gentager succesen


3 2017 9. årgang

Julen

står for døren

UDGIVER

Foreningen top.nu

REDAKTION

Benedikte Vejlby Baggesgaard (ansvarshavende)

Carsten Bojsen

Jens Christian Huusmann

Finn Kobberø

Anna-Christa Bjerg, acbjerg@gmail.com

OPLAG

1.300 eksemplarer

TRYK

Zeuner Grafisk as · zeuner.dk

MILJØMÆRKNING

DISTRIBUTION

Postnord

NÆSTE NUMMER

Marts 2018

ANNONCER

Bestilling af annoncer senest den 17. januar

Levering af annoncer senest den 24. januar

Annoncer tegnes hos Margit Aagaard

T: 2987 8015

E: mogp.aagaard@gmail.com

Dette nummer af TOP-nu indeholder artikler og omtaler af alle de aktiviteter,

der foregår i december. Aktiviteterne foregår ikke kun i kirken, skolen, børnehaven

og vuggestuerne, men også de frivillige foreninger afholder forskellige

julearrangementer.

De frivillige foreninger udgør en af de tre bærende søjler i en lokalcenter by

som Tebstrup. De to andre søjler er skolen, Landsbyordningen, og dagligvare

indkøb i form af Dagli’Brugsen.

Dagli’Brugsen har oplevet faldende omsætning, hvilket resulterede i initiativet

med et krisemøde for at gøre opmærksom på, at det er nødvendigt med

lokal opbakning for overlevelse. Antallet af børn, der indskrives i institutionerne

i Landsbyordningen er også dalende, og foreningslivet kunne også ønske

sig flere medlemmer.

Derfor har en gruppe af personer fra de de tre søjler, sat gang i et arbejde,

for at gøre det mere attraktivt at bo i Tebstrup og omegn. Det arbejde skal ses i

sammenhæng med, at byrådet for Skanderborg kommune ønsker at inddrage borgerne

i en dialog om de langsigtede udviklingsmuligheder i lokalcentre og landsbyer.

Initiativet er yderligere beskrevet på side 14 af Kathrine Volder Dyrvig.

Arbejdet i forhold til kommunen kommer til at foregå i første halvdel af 2018

og indledes med et inspirationsmøde på Fælleden. Datoen bliver muligvis den

9. januar kl. 17-19 – hold øje med medier, hvis det fanger din interesse. Hvis

du ønsker at være med i dette samarbejde omkring planlægning af udviklingen i

lokalområdet kontakt Morten R. Vilholm tlf. 2895 4339, formand for Landsbyordningen

eller Jens Ulrik Østergaard, tlf. 2021 8939 fra Ejer Bavnehøjs venner.

Tebstrup og omegn skal igen være et attraktivt område at flytte til. Et område

fyldt med et levende foreningsliv, indkøbsmuligheder og sammenhold på tværs

af institutioner og foreninger.

Med venlig hilsen

Jens Huusmann

ABONNEMENT

Bor du uden for Hylke, Tåning og Ovsted sogne,

kan du bede om at få magasinet tilsendt ved

at rette henvendelse til: Benedikte Baggesgaard,

T: 86 53 82 79.

FORSIDE

Mag L. Brammer fra Tåning arbejder med kunst,

kærlighed, kvinder +50 og er passioneret omkring

at sende magi og kærlighed ud i verden.

Foto: Karin Majland

4 top.nu 3 · 2017


KONTAKT: TLF. 2116 6276

LANDSBYORDNINGEN EJER BAVNEHØJ

En vuggestue ser dagens lys i

Landsbyordningen

Af Carsten Bojsen, skoleleder

Onsdag den 16. august slog Landsbyordningen dørene op

til en lille ny afdeling, da vores to første vuggestuebørn

startede.

Det er et stort og længerevarende ønske, som går i

opfyldelse, da et enigt byråd i slutningen af juni imødekommer

ansøgningen om etablering af en vuggestuegruppe. Et

arbejde som både bestyrelsen i Landsbyordningen, en aktiv

forældrekreds og ledelsen har arbejdet i retning af længe.

Ønsket har været at udnytte og inddrage de tidssvarende

og fine faciliteter, som allerede er i børnehaven sammenholdt

med, at der her er en stabil og dygtig personalegruppe,

som vil kunne løfte den pædagogiske opgave.

I Landsbyordningens overordnede strategi og fokus på at

arbejde med at skabe en rød tråd i børnenes liv, ser vi en

stor mulighed i også at kunne tilbyde områdets mindste en

plads i vores gode rammer.

Den nye afdeling giver derfor børn og forældre mulighed

for at træde ind på stedet, fra barnet er et halvt år gammelt

indtil, de forlader skolen i tolv-tretten års alderen. Det er

med til at skabe tryghed for alle, da barnet så at sige vokser

sig ind i gennem de forskellige overgange fra vuggestuen

til børnehaven og fra børnehaven til skolen. Det er trygt

for barnet og familien, og det kvalificerer arbejdet for de

voksne, der i hverdagen har børnene tæt på sig

Der har siden beslutningen været arbejdet på højtryk for

at komme godt fra start. Fokus har været at skabe et godt og

spændende sted – både organisatorisk, bygningsmæssigt og

i forbindelse med indkøb og indretning af lokaler, der passer

til vores nye aldersgruppe.

Lokale håndværkere har sammen med Landsbyordningens

serviceleder Mogens Fisker bygget et krybberum tæt på den

nye vuggestuegruppe, hvor de små nye kan få sig en velfortjent

middagslur i de nyindkøbte krybber.

Indenfor er der blandt andet investeret i en lille klatrevæg,

rutsjebane og møbler til leg og udvikling.

I skrivende stund er der indmeldt 8 skønne børn i vuggestuen.

Hertil er der ansat en fuldtidspædagog med speciale i

børns motoriske og sansemæssige udvikling, samt to garvede

medhjælpere med mange års erfaring og viden om små børns

trivsel og udvikling.

top.nu 3 · 2017 5


LANDSBYORDNINGEN EJER BAVNEHØJ

Bondegårdsbesøg, bustur og madpakker på

halmballer

Af Carsten Bojsen, skoleleder

I Landsbyordningens børnehave har vi, siden midten af august,

arbejdet med et tema omkring høst og landmandsliv. Som en

del af arbejdet med dette tema tog vi i starten af september på

udflugt til Børnebondegården i Serridslev. Vi havde inden dagen

inviteret de gamle venner, som nu går i 0. klasse med på turen.

Vejret var ikke det bedste, men til gengæld var humøret

højt, da de tilsammen 42 børn sammen med syv voksne tog

bussen til Serridslev i nærheden af Horsens.

På bondegården blev formiddagen brugt på at høre om

arbejdet med køerne og se dem blive malket. Børnene fik

også rig mulighed for nusse de små kalve mellem ørerne,

klappe geder, marsvin og kaniner samt fodre ænder, gæs og

heste. Sidst på formiddagen var der også mange af børnene,

som benyttede sig af muligheden for at lege, køre på minitraktorer

og lege i de mange små legehuse.

Landsbyordningens nye køkkenleder Else Marie havde

sørget for, at der var hjemmelavede frikadeller, pølsehorn,

rugbrødsmadder og gnavegrønt til alle i madpakkerne, som

blev indtaget med en glubende appetit hos de fleste i børnebondegårdens

halmlade.

Det var en rigtig god tur med en masse glade og optagede

børn, der fik sig en god og positiv oplevelse med landmandslivet

og med vennerne på tværs af børnehaven og 0. klasse.

6 top.nu 3 · 2017


LANDSBYORDNINGEN EJER BAVNEHØJ

En hverdag for de mindste i Landsbyordningen

Af Anne Rosenmeyer, daglig leder i børnehave, SFO og klub

Med åbningen af den nye vuggestuegruppe i Landsbyordningen

har der været travlt med at få alle de praktiske formaliteter

på plads, men også personalet har haft travlt.

Der har været brugt tid på studie- og inspirationsbesøg i andre

vuggestuer, men også på at drøfte indhold og form, sådan at

vi tilbyder vores nye mindste børn en god og omsorgsfuld dagligdag

med tilpassede udfordringer og muligheder for at udvikle sig.

Siden midten af august er børn og forældre løbende startet

op, sådan at vuggestuen til oktober tæller otte små børn

fra lokalområdet.

Fokus i denne opstartsfase er at give alle børnene en

tryg start med det for øje, at få skabt nogle gode relationer

mellem børnene og mellem børn og voksne. Tiden prioriteres

derfor til at handle om nærhed, sang, babymassage og leg i

nærområdet inde som ude.

En typisk dag for et vuggestuebarn i landsbyordningen

består af en lille fællessamling med de voksne i gruppen. Her

synges, laves små bevægelseslege og kigges på billeder. Er

vejret til det, går alle børn og voksne ud på legepladsen og

leger. Her er den flotte og store sandkasse, de små scootere

og jordbakken, som man kan løbe og kravle op og ned ad et

sikkert hit. Andre dage bruges det fine motorikrum til forskellige

lege og små forhindringsbaner, der tilgodeser de behov,

som vuggestuens børn har.

Sidst på formiddagen serveres den varme mad fra køkkenet,

inden middagsluren kalder i det flotte og nybyggede

krybberum. Børnene vågner løbende og får frugt og brød

efterhånden, som de står op.

I det daglige arbejder vuggestuens og børnehavens personale

sammen og udnytter personaleressourcerne sådan, at

der er fælles morgenåbning og igen sidst på eftermiddagen,

hvor børn og voksne rykker sammen. I den øvrige daglige

praksis hjælper personalet på tværs af huset også hinanden

i de situationer, hvor det giver mening eller er nødvendigt.

To gange om måneden bruger dagplejen et af gruppelokalerne

til at holde heldags-dagpleje i. Sådanne dage udvides

vuggestuen, da dagplejens og vuggestuens børn og voksne

slår pjalterne sammen og laver aktiviteter i fællesskab.

Et samarbejde som vi er rigtig glade for i Landsbyordningen,

da det er med til at udvide børnenes kendskab til

hinanden på tværs af pasningstilbud. Det er samtidig en

rigtig god og oplagt mulighed for, at ansatte i vuggestuen og

i dagplejen kan udnytte hinandens viden, ideer og forslag til

aktiviteter.

top.nu 3 · 2017 7


PORTRÆTTET

Send Mag(i) og kærlighed!

En flot allé med udsigt ud over horisonten og helt til Mossø fører til Mag L. Brammer og hendes mand

Hans´ bolig på Tammestrup Hovedgaard i Tåning. Allerede på vej gennem alléen fornemmer man magien

fra landskabet, naturen, arkitekturen og historien, det er simpelthen smukt. Mag arbejder med

kunst, kærlighed, kvinder +50 og er passioneret omkring at sende magi og kærlighed ud i verden.

Af Anna-Christa Bjerg

– Sammenligninger mellem mennesker er

umulige, vi er alle sammen unikke mennesker,

objektivitet er umuligt, vi bliver

nød til at leve med det, vi har af kærlighed,

skuffelse og begejstring, siger Mag.

Hun tror på det bedste i mennesker,

og prøver også hele tiden i at finde det

bedste i sig selv. Hendes positive livssyn

er et aktivt valg og kommer også

til udtryk ved, at hun kun nævner sine

strålebehandlinger i forbifarten, fordi

de er en del af kalenderen, men ikke

som noget hun dvæler ved. Hun opsøger

det positive og det smukke.

Fra Italien til Danmark

Mag og Hans kom hjem til Danmark

igen i 2011 efter otte års ophold i Italien.

Tidspunktet skyldtes, at begge

deres gamle mødre blev syge og havde

brug for hjælp. Det var efter finanskrisen,

hvor der var mange skræmmende

eksempler på folk, der var helt låst med

to boliger, som de ikke kunne af med.

Derfor søgte de efter en lejebolig i det

midtjyske område, som også havde været

deres base før Italien, og hvor mange

af deres venner boede. De endte de

første to år ved Vejle i en helt fantastisk

gammel mølle, som lignede noget

i et eventyr. Da lejeperioden var slut

efter to år, kom deres nuværende bolig

8 top.nu 3 · 2017

i Tåning på markedet, og de var solgt

med det samme.

– Vi kan lide at bo i en bolig med

en gammel historie – hvor væggene

hvisker, siger Mag.

En ordentlig uddannelse

Mag’s stærke far, som overlevede jødeudryddelserne

som ung dreng alene og uden

familie i Litauen, prægede hende og hendes

søskende til at tage en ordentlig uddannelse.

Intet andet var acceptabelt, så

hun uddannede sig i salg og markedsføring

samt til translatør i tysk og oversætter

i engelsk. Polsk og dansk kunne hun

allerede som barn og ung, mens italiensk

er kommet til senere.

Mag’s familie kom fra Polen til

Danmark som politiske flygtninge, da

Mag (af Malgorzata) var 14 år gammel

i 1971. Hendes navn betyder perle,

måske er det allerede der, magien begynder.

Mags accent kunne ellers godt

antyde, at hun er amerikaner.

– Måske er det fordi jeg har boet i

USA, England og Tyskland, det giver

en hel cocktail af sprog, jeg har været

udsat for, siger Mag.

Mødet med Hans og nye muligheder

Før hun blev kunstner har Mag bl.a. arbejdet

for Den Kongelige Porcelænsfabrik,

De Danske Spritfabrikker og Grindsted

Products, nu en del af Danisco (i

dag Dupont). I 1991 mødte hun Hans, og

for at komme nærmere på ham, blev hun

internt forflyttet til Daniscos afdeling i

Aarhus. En af de ting, Hans og Mag havde

til fælles, var en drøm om at prøve at

bo i Italien. Da Hans så i 2003 fik chancen

for at være direktør i det italienske

datterselskab under Gasa Group A/S i Italien,

slog de til og realiserede drømmen.

Det var i Italien hun blev inspireret til sit

kunstneriske arbejde.

Inspiration og enetimer i Italien

– Vi fik nogle fantastiske venner i Italien,

som vi stadig ser mindst en gang

årligt, fortæller Mag.

Mag mødte mange spændende mennesker,

som hver især lærte hende noget,

bl.a. lærte hun kakkelmaling og decoupage.

Specielt hendes veninde Monica, som

er uddannet på kunstakademiet i Genova,

kom til at betyde meget for hende.

– Monica gav mig enetimer og underviste

mig i decoupagekunst hjemme,

det var en stor luksus. Jeg greb chancen

og havde en fantastisk tid, jeg nød

det meget og kom ofte i et flow, hvor

jeg glemte tid og sted, fortæller Mag.

I dag holder Mag selv decoupagekurser

og giver på den måde Monicas viden

og sine egen erfaringer videre.

Grænseoverskridende at udstille!

– Det er fantastisk, at jeg kan lave det,


PORTRÆTTET

jeg elsker. I begyndelsen var det lidt

grænseoverskridende at udstille, det

føltes lidt som at klippe navlestrengen,

siger Mag.

Man udstiller jo også sig selv via sin

kunst, det kan gøre det lidt svært.

– Efter de første to udstillinger gik

det over og blev okay. Alle behøvede

ikke at elske mine billeder, for at jeg

havde det godt, fortæller Mag.

Hendes første udstilling var på

galleriet Langelinje i Aarhus, siden

har hun udstillet mange steder både i

gallerier og på virksomheder.

Lige nu kan Mag’s billeder ses i

Hylke Kirkes våbenhus.

– Mine billeder hænger så godt i det

rum, det overraskede mig, hvor godt de

passer der, siger hun.

Servietter og rispapir er råstoffet

– Mit værksted er lille, men med en

storslået udsigt til naturen. Det er ren

meditation at sidde og arbejde i mit

værksted med arbejdsbordet op ad vinduet,

siger Mag.

I det trange og veludnyttede værksted

laver Mag sin decoupage, og her

bliver malerier, plakater, malede æg og

kugler og silketørklæder til.

– Servietter og rispapir er mine vigtigste

råstoffer, men derudover indgår

der mange andre ting i decoupagen.

Som en del af processen skriver jeg meget

i mine dagbøger, det er tanker og

refleksioner – forberedelse til arbejdet,

som f.eks. emner og farver, fortæller

hun.

Magien skaber du selv

– Kærligheden betyder alt! Og her mener

jeg både kærligheden til din partner,

til andre mennesker og til dig selv,

i det hele taget kærlighed i alle sammenhænge,

siger Mag.

Det er vigtigt, at man tænker på

andre mennesker, og at man samtidig

ikke er alt for afhængig af, hvad andre

tænker, at man vælger at være en

Bonus Pater Familias - et ordentligt

menneske!

– Magien skaber vi selv ved vores

indstilling til verden, og ved at udfolde

de unikke mennesker vi er, mener Mag.

Holder nysgerrigheden intakt!

Det er vigtigt at forny sig, at bidrage

med noget nyt og holde nysgerrigheden

intakt, også overfor nye mennesker,

mener Mag.

– ”Det har jeg ikke prøvet før, det

vil jeg gerne” er mit mantra, og jeg er

faktisk ret konsekvent, siger Mag og

tilføjer:

– Decoupagekunsten holder jeg fast

i, men sideløbende laver jeg mange

andre ting, og jeg udvikler også på min

decoupage.

Hun kunne godt tænke sig at

arbejde med sin kunst med en anden

i et fælles værksted for inspirationens

skyld, det behøver ikke at være en

kunstner, det kunne f.eks. også være

en, der arbejder med at sætte gamle

ting i stand.

Jul med nye og gamle engle

Mag elsker engle og juletraditioner. I

år har hun som tidligere både lavet julekugler

og julepotter med mere, alt

sammen med masser af engle. Mag er

en englefreek, de giver hende energi.

Det er planen at lave en julestue i de

skønne omgivelser en gang i november/december.

Privat pynter Mag og

Hans også op til jul efter alle kunstens

regler og samler familien juleaften og/

eller 2. juledag.

Tribute til 50+ kvindemagi

En nyere aktivitet er Tribute til 50+

kvindemagi over halvtreds.

– Der er mange gode og kloge kvinder,

som man ikke ser eller hører nok

til, de bliver ikke promoveret, og deres

meninger kommer ikke til udtryk. Det

er vigtigt, at deres meninger og visdom

kommer frem, synes Mag.

Derfor har hun og to andre kvinder

i fællesskab taget initiativ til gruppen

Tribute til 50+ kvindemagi, hvor

de inspirerer, påvirker og opmuntrer

hinanden. De tre initiativtagere har

planlagt en workshop for kvinder 50+,

og på Facebook har de startet gruppen

Tribute til 50+ kvindemagi, hvor

deltagerne kan dele ideer, erfaringer,

inspiration og skabe nyt.

– vi vil gerne give kvinderne over 50

inspiration og måske et lille spark til at

få mod på at være – ikke i går, ikke i

morgen, men nu!, siger Mag.

Deres historie og stemmer er vigtige!

– Det er aldrig for sent, og vi bliver

aldrig for gamle, smiler hun.

Taknemmelig hver dag

– Jeg er taknemmelig for så meget, for

Hans, som er min klippe, for min familie

og enestående venner – hele mit

netværk, og for at jeg kan beskæftige

mig med det, jeg elsker, og at jeg bor

dette dejlige sted, siger Mag.

Desuden elsker hun Danmark, ikke

ukritisk, man kan også finde ting, der

kunne være bedre, men Danmark er det

bedste sted sammenlignet med resten af

verden.

– Kvinder har f.eks. unikke muligheder

her i forhold til andre steder, siger Hun.

SE MERE PÅ

Internetside:

www.artmagicbymagl.dk

Instagram:

@maglbrammer

Facebook:

Mag L Art Mag’ic og

Tribute til 50+ KvindeMagi

top.nu 3 · 2017 9


OVSTED, TÅNING OG HYLKE SOGNE

KONTAKT: TLF. 8653 8279

Julebazar i Tåning forsamlingshus og

Fernisering af altertavle i Tåning kirke

Søndag den 26. november kl. 10.00 fejrer vi advent på forskud i Tåning kirke i samarbejde med Tåning forsamlingshus.

Ved gudstjenesten indvier vi det nye alterbillede, der skal pryde kirken i advent, jul, helligtrekonger og fastetiden.

Billedet er malet af billedkunstner og tidligere valgmenighedspræst Kirsten Dissing Overgaard. Kunstudvalget

har bedt tre forskellige kunstnere male alterbilleder til henholdsvis høst, advent/faste og påske/pinse. Det giver

tre meget forskellige udtryk til gudstjenesten, som afspejler og understreger kirkeårets forskellige facetter.

Efter Gudstjenesten serverer menighedsrådet et lille glas – ligesom det vil være muligt at hilse på kunstner Kirsten

Dissing Overgaard. Og som det er tradition ved adventsgudstjenesten får man et kalenderlys med hjem til at tælle

dagene til julens mange dejlige gudstjenester.

Jubilæum

40 år

1. søndag i advent,

40 års Jubilæum

og Frokost

Adventsmøde i Stalden

Onsdag den 6. december holder vi traditionen tro

adventsmøde i stalden kl. 14.00

Søndag den 3. december vil vi gerne fejre, at vores

dygtige og meget pligtopfyldende kirkeværge Inge

Benfeldt har lagt sine kræfter i Hylke menighedsråd i

40 år. Efter gudstjenesten i Hylke kirke kl. 11.00 inviterer

menighedsrådet til frokost-reception i Stalden

ved Sneptrup Præstegård.

Af hensyn til køkkenet vil vi gerne bede om tilmelding

til mail bvb@km.dk eller telefon 8653 8279

Vi samles om Kirsten Jensens veldækkede kaffebord,

synger adventstidens og julens dejlige sange, hører

en julehistorie – og leger pakkeleg. Hver deltager bedes

medbringe en pakke til ca. 20 kr.

Det er muligt at rekvirere kirkebil ved henvendelse til

mail bvb@km.dk eller telefon 8653 8279 – gerne et

par dage før.

10 top.nu 3 · 2017


OVSTED, TÅNING OG HYLKE SOGNE

Krybbespil

Søndag den 3. december, altså 1. søndag i advent fejres med krybbespil

i Ovsted kirke kl. 11.00 og Hylke kirke 14.00. Alle er velkomne.

De 9 Læsninger i Ovsted

kirke

Søndag den 17. december inviterer vi til de traditionsrige Ni

Læsninger i Ovsted kirke kl. 14.30.

De ni læsninger er en mellemting mellem en gudstjeneste og en

koncert – efter engelsk forbillede. Hvor læsninger og musikalske

indslag føjer sig til hinanden og bevæger sig fra skabelsen over

syndefaldet – frem til den nye skabelse i julens fortællinger om

Jesu fødsel. Hotkoret medvirker under ledelse af Sonja Nielsen.

Og ægteparret Dorthe og Jacob Højland sørger på henholdsvis

saxofon og klaver for den musikalske ledsagelse.

Korkoncert og syng

med-aften i Ovsted kirke

Søndag den 21. januar inviterer vi til nytårskoncert

med Skanderborg Kammerkor i Ovsted kirke kl. 16.00

Temaet er ”De jyske digtere fra Steen Steensen Blicher

til Johannes V. .Jensen” med sange af Blicher, Aakjær,

Skjoldborg, Johannes V. Jensen, Thøger Larsen m.fl.

Skanderborg Kammerkor vil, under ledelse af vores

dirigent Troels Lund Nielsen, synge de fleste af

sangene á capella. Resten synges som fællessange,

og til at holde det hele sammen samt sætte digte og

digtere i perspektiv har vi en kyndig vejleder i lektor

Ingelise Flensted-Jensen. Troels Lund Nielsen er

uddannet ved Det Fynske Musikkonservatorium.

Koret har 24 medlemmer. Det blev oprettet i

1989. Deres repertoire er fortrinsvist klassisk og

spænder fra renæssancen til nutiden. Skanderborg

Kammerkor har sunget værker af Brahms, Bach,

Carl Nielsen, Svend S.Schultz, Niels la Cour, Vagn

Holmboe og mange flere.

Læs mere om koret på deres hjemmeside:

www.skanderborgkammerkor.dk

Vi glæder os til en dejlig aften med sang, fællessang

og spændende fortolkninger af sange og digtere.

top.nu 3 · 2017 11


OVSTED, TÅNING OG HYLKE SOGNE

Sodavandsdiskotek

for 6. og 7. klasse

i Stalden

Fredag den 19. januar er der præstegårdsparty og

sodavandsdiskotek i Stalden for kommende og nuværende

konfirmander. Vi sørger for musik, festligt pyntede lokaler,

sodavand og chips – og holder lidt opsyn med de unge

mennesker. Det er fra kl. 20 – kl. 23.00.

Kom glad

Kyndelmisse i Tåning

kirke 4. februar kl 15.30

Vi fejrer en stemningsfuld Kyndelmisse, gudstjeneste for

lyset, søndag den 4. februar.

HOT-koret medvirker og løfter gudstjenesten med deres

smukke sang.

Askeonsdag og Valentinsdag

i Ovsted kirke

den 14. februar 19.30

Carpe Diem –

Carpe Noctem

I år falder askeonsdag på Valentinsdag.

Askeonsdag kredser vi traditionen

tro om menneskets dødelighed og

det klassiske Carpe Diem tema –

Grib dagen.

Om Valentinsdag, der er de elskendes

dag, kunne vi tilsvareden sige: Carpe

Noctem – grib natten.

Vi fejrer Gudstjeneste, der tænker de to temaer sammen

– i én fejring af liv og kærlighed på forgængelighedens

vilkår.

12 top.nu 3 · 2017


OVSTED, TÅNING OG HYLKE SOGNE

Spaghetti-gudstjeneste

i Hylke kirke

Torsdag den 22. februar er der familiegudstjeneste i

Hylke kirke kl. 17. 00. Efter gudstjenesten serverer vi

aftensmad i Hylke forsamlingshus.

Tilmelding til mail bvb@km.dk

eller

telefon 8653 8279 – senest den 19. februar

Studiekreds om

Grundtvig

Der findes næppe ét menneske – udover Vor Herre selv –

der har haft mere indflydelse på dansk kirke og åndsliv,

end Grundtvig. Udover de mange sange og salmer er han

grundlægger af højskolebevægelsen, ligesom man siger,

han stod fadder til Grundloven. Det er Grundtvig, der har

givet begreber som modersmål, fædreland og folkelighed

saft og kraft. Det var i det hele taget en spændende tid,

han levede i – og vi vil se nærmere på hans person, hans

tekster og den åndskamp, der udspillede sig omkring

ham. Litteraturforslag: Finn Abrahamowitz: Danmark tillykke

– Høst og søn 2000.

Første gang tirsdag den 16. januar kl. 19.30 – 21 i

Stalden ved Sneptrup præstegård.

Mine yndlingssange

Torsdag den 1. marts

fortæller provst Jacob Køhn Andersen lidt om

sig selv og sine yndlingssange. Vi synger dem

sammen omkring kaffebordet.

Det er i Stalden kl. 19.30.

top.nu 3 · 2017 13


OVSTED, TÅNING OG HYLKE SOGNE

Film-aften i Stalden

Onsdag den 7. marts kl. 19.00 viser vi filmen

Kongens Valg

Vi er tilbage i april år 1940, hvor den tyske militærmagt forsøger at besætte Norge. Kong

Haakon VII, spillet af Jesper Christensen, flygter sammen med regeringen ud af Oslo

med tyskerne i hælene, mens Prinsesse Martha tager til Sverige. Norge er på randen af

opløsning, og mens de forsøger at holde stand, finder de ud af, at politikeren Qvisling har

indsat sig selv som regeringschef som led i et statskup. Skal kampen fortsætte, eller skal

Kong Haakon føje sig og lade de nazistiske styrker overtage hans land?

Filmen var nomineret til Gabrielprisen i år.

Yoga i Januar

Yoga, dynamisk meditation, De fire

himmelretninger

Vi er nogle stykker, der mødes lørdag formiddag

kl. 10 i Stalden ved Sneptrup Præstegård og

laver enten yoga eller dynamisk meditation

sammen.

Christiane Bundegaard Pedersen har lovet at

guide os, når der er yoga på programmet. Alle

er velkomne - det koster ikke noget og kræver

ikke, at du har forhåndskendskab.

Medbring yogamåtte, en lille pude og et

tæppe. Hold øje med kirkernes facebookside for

nærmere information, eller kontakt Benedikte

Baggesgaard, bvb@km.dk – 86 53 82 79

Første gang er lørdag den 27. januar kl. 10

14 top.nu 3 · 2017


OVSTED, TÅNING OG HYLKE SOGNE

Døbte, viede og

begravede

OVSTED KIRKE

Døbte:

Vilfred Friis Rasmussen

Anne Madicken Lauenblad

Cecilie Vinding Christensen

Viede eller velsignede:

Malene Bang Jørgensen og

Morten Bang Jørgensen

Thea Kragelund Andersen og

Jesper Bjerre Pedersen

Vibeke Joye Kronborg Jakobsen og

Kim Kronborg Jakobsen

Bodil Nedergaard Nielsen og

Kurt Nedergaard Nielsen

Lithua Wu og Jacob Børgesen

Jensen

Bisatte eller begravede:

Karen Margrethe Hald

Stephane Alain Mitaine

Konrad Ingemann Mikkelsen

TÅNING KIRKE

Døbte:

Luna Dahm

HYLKE KIRKE

Døbte:

Melina Mathiasen Isen

Viede:

Anders Poulsen og Julie Næsted

Ansatte ved

Ovsted, Tåning

og Hylke kirker

Sognepræst

Benedikte Vejlby Baggesgaard

Sneptrup Præstegård

Sneptrupvej 4

8660 Skanderborg

T: 86 53 82 79

M: bvb@km.dk

Organist

Lene Gudnason

T: 86 99 44 16 / 40 28 20 51

M: gudnason@os.dk

Kirkesanger og kirketjener

Tom Westerman

T: 40 11 42 69

M: tom@w-mann.dk

Graver ved Ovsted Kirke

Liss Mikkonen

Ewaldsvej 24, Østbirk

T: 75 78 18 97 / 30 32 84 60

Graver ved Hylke og Tåning

kirker

Christiane Hansen

T: 24 86 13 11

Kirkeværge Ovsted

Kirsten Friis Rasmussen

Tåningvej 51, Tåning,

T: 75 66 52 51

Kirkeværge Tåning

Elsebeth Hansen

Horndrupvej 11, Tåning,

T: 28 38 92 92

elsebethhorndrup@gmail.com

Kirkeværge Hylke

Inge Benfeldt

Hylkevej 33, 8600 Skanderborg

T: 86 53 80 54

Sogn.dk og

Kirkekalenderen

Oplysninger om Ovsted, Hylke og

Tåning kirker, gudstjenester og andre

aktiviteter kan også findes på

www.sogn.dk samt i appen Kirkekalenderen.

top.nu 3 · 2017 15


FÆLLESPROJEKT

Vi vil have Tebstrup og

omegn tilbage i BoBedre

Af Kathrine Volder Dyrvig

I 2004 var Tebstrup og omegn

på det kendte boligmagasin, Bo-

Bedres, top 10 liste over de mest

attraktive steder at bosætte sig i

Danmark. Sidenhen har udviklingen

i landets små lokalsamfund

generelt set haft det en smule

svært. Noget tyder dog på, at denne

tendens er ved at vende i flere

af Skanderborg kommunes byer.

I vores nærområder er der god

aktivitet. Der bygges og handles

blandt andet huse i Gedved, samt i

andre af Horsens og Skanderborg

kommunes byer.

På trods af dette, kæmper vi i

Tebstrup og omegn i disse år med

et faldende børnetal i vores ellers

velfungerende skole, daginstitutioner

og dagpleje. Vi har også

udfordringer med at opretholde

aktiviteterne i blandt andet områdets

idrætsforening, samt en

Dagli`Brugs som knokler for den

daglige omsætning.

I forsommeren tog Allan Jakobsen

(uddeler Dagli´Brugsen) og Vinnie

Jakobsen (ejer af vuggestuen Evigglad)

derfor initiativ til at invitere

borgmesteren og kommunaldirektøren

for Skanderborg kommune

hertil for, sammen med foreningerne

i området, at diskutere

fremtidsudsigterne for Tebstrup

og omegn. For hvad er årsagen til

den stillestående udvikling? Og er

vi egentlig gode nok til at fortælle

mulige tilflyttere, hvad vi har at

tilbyde som landsbysamfund?

Noget konkret svar kom der ikke

denne sommeraften, men bolden

blev kastet, og her i efteråret er

”Lokalcenterbyer og landsbyer”

kommet på den politiske dagsorden,

som tillæg til kommunalplanen

i Skanderborg kommune. I

denne høringsrunde har vi, som

borgere, mulighed for at byde

ind med vores tanker og ideer til,

hvad vi mener, en udviklingsplan

for netop vores område bør indeholde,

og den chance har vi tænkt

os at gribe.

Foreningerne i Tebstrup og omegn

besluttede sig derfor, efter mødet

med borgmesteren, til at mødes

igen efter sommerferien for at

diskutere videre omkring emnet.

Dette er mundet ud i, at flere af

områdets lokale foreninger, virksomheder

og netværksgrupper

efterfølgende er gået sammen om

at se nærmere på hvilken aktiv

indsats vi, som borgere i lokalområdet,

selv kan gøre for at præge

Tebstrup og omegns udvikling.

Der er etableret arbejdsgrupper

på tværs af de enkelte foreninger,

som er i færd med at beskrive,

hvem vi er, hvad vi som lokalsamfund

har at byde på, og hvor vi

gerne vil hen. Der arbejdes også

på at få arrangeret et borgermøde,

når vi har fået den endelige tidsplan

fra kommunen.

En masse ideer er indtil videre

blevet vendt, og vi er i gang med

at udarbejde en handlingsplan,

der skal gøre Tebstrup og omegn

til et endnu bedre sted at bo. Vi

vil i fællesskab gøre Tebstrup og

omegn til et attraktivt område for

tilflyttere at bosætte sig i, for at

skabe udvikling i området. Vi ønsker

også at arbejde med, hvordan

vi skaber et rigt lokalmiljø med et

styrket sammenhold iblandt områdets

borgere.

Vi håber, at så mange som muligt

har lyst til at være med til at bevare,

synliggøre og forbedre det

gode landsbyliv i Tebstrup og omegn,

som vi alle er en del af.

Dele af forsamlingen til møde i

Stalden på præstegaarden den 18.

september 2017

16 top.nu 3 · 2017


KONTAKT: TLF. 2035 1220

TÅNING FORSAMLINGSHUS

Tåning Forsamlingshus

Julebazar i Forsamlingshuset

Søndag den 26. november er der julebazar

i Tåning Forsamlingshus, lav

din juledekoration og kom i julestemning!

rinlys, grønt fra skoven. Du kan også

medbringe egne dele.

Er du lokal og vil gerne sælge dine

julevarer (ikke lopper), kan du købe en

stand for 50 kr. for medlemmer af forsamlingshuset

og 100 for ikke medlemmer.

Kontakt Birgitha for køb af stand:

6017 4041.

Der sælges æbleskiver, glögg og

sodavand.

En dejlig søndag med dine lokale

naboer.

Generalforsamling

Tåning vandværk og Tåning Forsamlingshus

afholder generalforsamlinger

tirsdag den 6. februar 2018

kl. 19.30.

Der er fællesspisning kl. 18.30, hvor

alle er velkomne.

Tilmelding til fællesspisning senest

den 2. Februar til Kaj 5170 4020 eller

Birgitha 60174041

Har du lyst til at være med i bestyrelsen?

Vi ønsker at være godt repræsenteret

og blandet både i alder og køn.

Forårsfest

Sæt allerede nu kryds i kalenderen:

Lørdag den 7. April

Tåning Forsamlingshus · Horndrupvej 35 · 8660 Skanderborg · www.taaningforsamlingshus.dk

KONTAKT: TLF. 2987 8015

Nyt fra pigeklubben

Siden sidst har vi haft en dejlig grillaften

hos Karina med lækker mad og

vin i glassene. Tæpperne måtte frem

til sidst i den kølige aften, men vi

holdt stand og blev ude.

Næste arrangement bliver Julefrokosten,

som afholdes

torsdag den 30. november kl. 18.00

hos Tove Sørensen, Bavnevænget 11,

Tebstrup.

Maden får vi denne aften udefra, medbring

selv drikkevarer.

Nærmere på mail

om hvad der

sker af overraskelser.

Nytårskur

TEBSTRUP PIGEKLUB

Afholdes i Stalden tirsdag den

23. januar kl. 18.00 i Stalden,

Sneptrupvej 4, 8660 Skanderborg

Alle er

velkomne

Medbring mad til buffet og drikkevarer.

Margit sørger for Kransekage og vin.

Tilmelding til Margit på mail

mogp.aagaard@gmail.com senest

8 dage før til begge arrangementer.

Kl. 10 afholdes gudstjeneste i Tåning

kirke med afsløring af ny altertavle og

herefter er alle velkommen til julebazar.

Foran Forsamlingshuset bliver der

solgt juletræer.

Du og dine børn kan lave juledekorationer,

der sælges ler, gran, steatop.nu

3 · 2017 17


26 boligbutikker og 1 salær!

Aalborg

Klarup

Aars

Hadsund

Hobro Mariager

Hos John Frandsen bliver din

bolig sat til salg i 26 afdelinger.

Dette medfører en helt unik

kontakt med boligkøberne.

Herning

Karup

Viborg

Randers

Langå

Auning

Bjerringbro

Hammel

Hadsten

Hinnerup

Aarhus

Skanderborg

Horsens

Glesborg

Kolind

Rønde

Ebeltoft

Grenaa

Kontakt os allerede

i dag for en GRATIS

salgsvurdeing.

Fredericia

SKANDERBORG

Mindet 1, 8660 Skanderborg

86 52 52 86

skanderborg@johnfrandsen.dk

HORSENS

Nørretorv 13, 8700 Horsens

88 53 55 00

horsens@johnfrandsen.dk

18 top.nu 3 · 2017


KONTAKT: TLF. 2021 2638

HYLKE FORSAMLINGSHUS

NYT FRA

For otte år siden besluttede Borgerforeningen, at

der skulle spares op til et nyt tag på Hylke Forsamlingshus,

og hovederne blev lagt i blød for at finde

en måde at skaffe lidt ekstra til opsparingskontoen.

Udover det årlige Tour de Hylke i juni og loppemarked

i april, har Støtteforeningens entusiastiske

medlemmer afholdt julemarked, vasket ølkander for

Smuk Fest, indsamlet og mast dåser og indsamlet

skrot og andre materialer, der kunne omsættes til

kolde kontanter.

Og i august kunne vi se resultatet af alle anstrengelserne

- et flot nyt tag.

Vi vil her takke alle, som har bidraget enten ved

køb af effekter på loppemarkederne eller har afleveret

skrot og andet genbrug til os. Hver en krone

er gået direkte til taget.

På billedet ses en glad formand Jens Arne Thomsen

og bestyrelsesmedlem Sten Bang Pedersen, der

tog en sidste kontrol, inden stilladset forsvandt.

HUSK, at der hver tirsdag er Banko fra kl. 19.00 til

ca. 21.45, og der er masser af gode præmier.

I vinterhalvåret spiller vi Præmiewhist mandage i

lige uger fra kl. 18.30

Følg os på vores hjemmeside og se, hvad vi har

gang i.

www.hylkeforsamlingshus.dk

Hylke forsamlingshus · Hylkevej 120 · 8660 Skanderborg ·hylkeforsamlingshus.dk

KONTAKT: TLF. 2296 6001

OUSTED-TÅNING SKYTTEFORENING

Tak for en god sæson!

Af Flemming Mikkelsen, formand

Alt i alt har vi i skytteforeningen haft en god sommersæson

med en fornuftig tilslutning til den ugentlige

træningsaften og gode konkurrenceoplevelser.

Den 26. august blev der afholdt landsdelsmesterskab

i skydning i DGI Sydøstjylland. Vi prøvede at lave en

foreningstur med fælles morgenkaffe og rundstykker. Det

blev en succes både socialt og sportsligt. Vi deltog med

fem børn, en junior og otte voksne.

Børnene er opdelt i 3 klasser. Maja Pedersen. Amy Jonas

og Wendy Jonas vandt hver sin klasse, hvilket er fantastisk

flot for vores lille klub.

I løbet af sommeren har både børn og voksne deltaget i

en holdturnering over tre runder i landsdelen. De tre hold,

med det sammenlagt bedste resultat i holdturneringen,

gik videre til Danmarksmesterskaberne for klubhold. Et

børnehold og et voksenhold kvalificerede sig til Danmarksmesterskaberne.

Børneholdet blev her nr.17 ud af

30 hold. Danmarksmesterskaberne for de voksne er endnu

ikke afviklet.

top.nu 3 · 2017 19


Hylke Maskinstation

ved Carsten Nielsen

M: 2082 8787

E: hms@nielsen.mail.dk

W: Hylke-maskinstation.dk

Honning fra dit Nærområde.

Forhandles hos:

Tebstrup Dagli´brugs

Hos Købmanden Hylke

Hylke forsamlingshus · Hylkevej 120 · 8660 Skanderborg · hylkeforsamlingshus.dk

www.min-honning.dk

Din bedemand

er en kvinde

Den kvindelige intuition er med til at lette

svære samtaler. Jeg hjælper dig med at arrangere

en begravelse/bisættelse efter dit

og afdødes ønske, som sikrer, at dit sidste

farvel bliver et rart minde.

www.broholtbegravelse.dk

Broholt Begravelse

v. Edith Broholt

Dækker hele Skanderborg

og omegn.

Husk hvad blomster

kan gøre...

BlomsterVærkstedet

Adelgade 86 8660 Skanderborg

20 top.nu 3 · 2017


KONTAKT: TLF. 5019 2743

KFUM SPEJDERNE EJER BAUNEHØJ GRUPPEN

Spejdernes Lejr 2017 satte spor!

Af Inge Dose

Bævere, Ulve og Spejdere fra Ejer Bavnehøj var sammen

med 37.000 danske og internationale spejdere på Danmarks

største spejderlejr i Sønderborg. Det regnede, og

så regnede det lige lidt mere.

Regnen betød dog ikke så meget for spejderne, for de fandt

hurtigt ud af at tilpasse sig forholdene. Gruppen boede i

underlejren med navnet Slottet. Vi havde fået tildelt en

lille bitte plads, hvor der lige kunne klemmes fire telte og

et ”køkkenalrum” ind på spejdermanér.

Lejrbålet ved den store scene under åbningsceromonien

søndag aften var en helt speciel oplevelse. Stemningen var i

top, og der lød spejderråb på alverdens sprog. Lejrens vision

og tema var – Vi sætter spor! At sidde der sammen med ca.

40.000 andre spejdere kunne ikke undgå at sætte spor i vores

lille Ejer Bavnehøjgruppe. Så var vi klar til en uge i Sønderborg!

”Det var sjovt at sjove i telt, og at nogen af ens venner

var med. Det var sejt, at de store spejdere kunne lave et

køkkenbord. Den fedeste aktivitet var den kæmpe store

hoppeborg og labyrinten, fordi den var uhyggelig. Dejligt

at have mor med. Fedt at købe slik.Det var træls at bære

rafter, for de var tunge, og det regnede.” Kirstine, Ulv.

Dagene gik med daglige aktiviteter rundt i lejren, som spejderne

på forhånd havde tilmeldt sig. Der var meget at vælge

i mellem, og det var ikke alle aktiviteter, der scorede

lige mange stjerner. Hjemme i lejren var der hver dag opgaver:

Bålet skulle holdes i gang, så der altid var varmt vand,

rugbrødsmadderne skulle smøres, opvasken skulle tages,

spejderlederen skulle drilles og det daglige sliklager skulle

holdes ved lige. Når det var gjort, var der også tid til hygge

og sjov.

”Jeg synes helt klart den sjoveste aktivitet var, da vi i gruppen

gik på Drop in. Aktiviteten Rejsen var pæn kedelig. Jeg

er med på Spejderlejr 2017, da det er en stor oplevelse med

vennerne. Jeg synes, det har været en rigtig god lejr.” Maria,

senior spejder.

”Jeg synes at natløbet var det sjoveste, fordi man blev udfordret,

og Find sporet var det kedeligste. Jeg kan godt lide at

blive udfordret og slappe af. Det bedste var, da Jonas lavede

pulled pork.” Ulven.

Bævere og ulve tog hjem om onsdagen, mens spejderne blev

til lørdag. En af dagene var de på tur til aktivitetsparken

Grundfos Universe. Det var en dag med sjove aktiviteter helt

uden lugt af røg. Lejrens sidste oplevelse var det store afslutningslejrbål

ved den store scene. Ligesom ved åbningen

var der også sketches, sange, bål og ild. Ugen i Sønderborg

var slut, og der var helt sikker blevet sat nogle spor. Lige fra

fodaftryk i mudderet, spejderfærdigheder, nye spejdervenner

og alle de indtryk, der kommer til en, når man er del af så

stor en spejderlejr

HUSK

GENERALFORSAMLING!

KFUM Ejer Bavnegruppe

holder generalforsamling

lørdag, den 7. april 2018.

Nærmere info følger!

top.nu 3 · 2017 21


Professionel reparation

og service af bilen!

Hylke Tømrer-

og Snedkerforretning

Vroldvejs Auto

Vroldvej 59

8660 Skanderborg

Tlf. 86 52 15 27

www.vroldvejsauto.dk

Hylkevej 92

8660 Skanderborg

Tlf. 86 53 80 70

Hylke Ridecenter

KLINIK NØR

v/Betina Nør-Jensen

Tilbyder www.kliniknør.dk

opstaldning i store lyse bokse med daglig adgang

til græsfolde og 3 gange fodring med varieret foder.

Horsensvej 129, Tebstrup

r.

8660 Skanderborg

Vi tilbyder rideundervisning

på alle niveauer, Avanceret ridefysioterapi

og handicapridning Clairvoyance og samt Spirituel Healing

hypnoterapi

mulighed for part i en hest

eller pony.

Tlf.: 29 38 20 99 - Mail: betinanrj@gmail.com

Stævner, ridelejr, kurser mm. Tlf. 23 43 66 85

S.P. FODER & ENERGI

Horndrup Smedeværksted ApS

udfører ordreproduktion

• Brændsel af alt inden for stål.

• Foder

• Storsækkeservice

Ekspert i altaner, trapper, stålbroer,

Birkholmvej 2

8752 Østbirk

rækværker, siloer og m.m.

Godkendt som Excl. 3

Tlf. 76 69 00 10

Horndrup Smedeværksted ApS

www.spfoderogenergi.dk

Horndrupvej 16, 8660 Skanderborg

T: 8657 9411 - M: 2726 1750

CVR nr. 36446390S.P

• Br

• Fo

• Sto

Birkh

8752

Tlf

www

22 top.nu 3 · 2017


KONTAKT: TLF. 2297 3181

VUGGESTUEN EVIGGLAD

En hverdagshistorie fra Vuggestuen

Evigglad

Af Vinni Jakobsen

Nu er det blevet efterår, og vi har så småt taget hul på

vores eftersårsprojekter - Vi har bl.a. været på tur med

bussen, hvor vi har indsamlet bær, æbler og kastanjer,

og børnene synes, det var rigtig spændende at være med

til at samle de små sjove skinnende kastanjer, som lå i

græsplænen, og vi fik samlet en rigtig fin posefuld.

Hjemme i Evigglad har vi også lavet hjemmelavet

marmelade, som smagte rigtigt lækkert på de nybagte

boller :) Nu skal vi i gang med at pynte vuggestuen med

vores fine efterårskreationer.

I dag har vi haft en smadder hyggelig wellnessdag her i

vuggestuen Evigglad, vi har nemlig fået dejlige fodbade alle

sammen. Endda med både varme og bobler eller massage i,

afhængig af hvilket fodbad man fik en plads ved. Det var

super attraktivt at få en plads i en af de dejlige varme bade.

Snakken gik lystigt, mens vi sad der, om hvor tæerne

sidder henne på foden, hvor mange tæer vi har og mange

andre sjove ting omkring vores fødder. Det var rigtig dejligt.

På den store madras har vi også læst masser af historier i

de bøger, vi lånte på biblioteket i sidste uge. Vi har lånt

nogle forskellige bøger om en pige, der hedde Lili, og de

er bare rigtig gode. Vi læste også om en lille krokodille

og om Cirkeline. Det er altid hyggeligt at køre i bussen

på f.eks. til et besøg på biblioteket, og vi er glade for

de muligheder, det giver os, at have bussen til forskellige

udflugter lidt længere væk fra vuggestuen, end en

klapvognstur kan give os.

I formiddags inden frugten, holdt vi en lille samling,

hvor vi havde sangkufferten fremme. Den er vi begyndt

at kigge lidt i til samling igen, og det er et glædeligt

gensyn - og et skønt bekendtskab for de, der ikke har set

den før. Børnene vælger på skift en ting fra kufferten, og

vi synger den tilhørende sang. Bagefter skal genstanden

ligges ned i en pose, og det

kan være lidt svært. Så det

øver vi os meget i. I dag har

vi bl.a. sunget Blæksprutten

Olsen og Jens Petersens Ko.

Det var smadder hyggeligt.

Nu er alle børn puttet i

deres barnevogne og sover

mætte og glade - snart er

de klar til flere dejlige oplevelser

med deres bedste

kammerater i vuggestuen.

. FODER & ENERGI

ændsel

der

rsækkeservice

olmvej 2

Østbirk

. 76 69 00 10

.spfoderogenergi.dk

top.nu 3 · 2017 23


Restaurant

• Barnedåb

• Receptioner, møder,

• Fødselsdag

• Bryllup

• Kobber-, sølv-, guld-

og diamant bryllup

• Mindehøjtidligheder

• Busselskaber

• Messer og udstillinger

• Vinsmagninger

• Intimkoncerter og

underholdning

Vi er beliggende lidt uden for Gedved og kan afholde

selskaber op til 150 personer.

Vores nyrenoverede lokaler samt den store terrasse med

udsigt over søen og parken danner de idylliske rammer

omkring de forskellige arrangementer.

Vi leverer naturligvis også ud af huset

– med eller uden personale.

Kontakt os næste gang du skal holde et arrangement

og få et uforpligtende tilbud på netop dine ønsker.

Læs mere og lad dig inspirere på vores hjemmeside.

www.mollebaek.dk

Gl. Kattrupvej 2 – 8752 Gedved – Tlf. 75 66 52 10

info@mollebaek.dk

find os på

www.hugomortensen.dk

24 top.nu 3 · 2017


KONTAKT: TLF. 2163 6033

TEBSTRUP FORSAMLINGSHUS OG BORGERFORENING

Børnekoncert i Tebstrup Forsamlingshus

Onsdag den 31. august fik Tebstrup Forsamlingshus besøg

af alle skolebørn fra Ejer Bavnehøj Skolen. Efter skoletid

kom elever og SFO/klub personalet for at nyde en

helt fantastisk koncert med stomp-gruppen HeartBeat.

Med store plastik dunke, enkelte spande, tønder i forskellige

størrelser, koste og chipsdåser tryllede de fire unge

mænd en koncert, som der ikke glemmes så hurtigt. Der

blevet klappet, og børnene fik lært at fange, åbne og

nyde deres egen usynlige cola!

Vi takker Smukfest og Tåning-Hylke-Ovsted-sogn for deres

støtte. Vi takker også alle børn og skolens personale for

den gode stemning. Efter koncerten bød Tebstrup Forsamlingshus

til en hyggelig fællesspisning for eleverne og deres

familier. Der var fuldt hus den aften!

Vi sender også en stor tak til de frivillige hjælpere, som

sørgede for at maden var klar, og at folk fik noget til at

drikke i baren. Det var en rigtig fed dag sammen med jer!

Har du noget på hjerte?

Hvis du sidder med en god idé, så kom og tale med

os. Du kan altid kontakte en af bestyrelsen og komme

med et forslag angående et arrangement. Vi vil faktisk

rigtig gerne høre jeres ideer og tanker! Hvad er det,

der skal ske i Forsamlingshuset? Loppemarked, sodavandsdisko,

teater, danseaften...? Sammen kan vi nå

rigtig meget! Vi er bare nødt til at få at vide, hvad I

brænder for.

Hører vi fra dig?

GENERALFORSAMLING

Tebstrup Forsamlingshus holder generalforsamling

tirsdag den 6. februar 2018.

Programmet er:

Fællesspisning kl. 18.00

Generalforsamling kl. 19.30

Hold øje med hjemmesiden og facebook angående

menu, tilmelding, dagsorden osv.

Kære medlemmer af Tebstrup

Forsamlingshus!

Snart kommer vi ind i det nye år, og vi sætter store

pris på, hvis alle gamle medlemmer vil støtte forsamlingshuset

igen.

Men der er altid plads til en mere, vi siger meget gerne

VELKOMMEN til nye medlemmer.

Det er enkelt at blive en af Tebstrup Forsamlingshus´s

medlemmer.

Du skal blot overføre årskontingentet på: reg.nr. 6191

konto nr. 0006 766 099 og send venligst en mail med

dit navn og adresse på:

mail@tebstrupforsamlingshus.dk

KONTINGENT 2018:

Husstand: 300 kr./år

Enlige og pensionister: 150 kr./år

Tebstrup Forsamlingshus · Horsensvej 117 · Tebstrup · 8660 Skanderborg · tebstrupforsamlingshus.dk

top.nu 3 · 2017 25


Mindre opgaver udføres

Udskiftning af vinduer og døre

Tagarbejde www.sobresol.dk

Alm. Tømrer-snedkerarbejde

Adelgade 113 • 8660 Skanderborg

Telefon 86 52 53 44

www.butik-elle.dk

Horsensvej 135

8660 Skanderborg

Tlf.

2625 4527

info@sobresol.dk

janik consult

Hylke Tømrer-

og Snedkerforretning

8660 Skanderborg

Adelgade 113 • 8660 Skanderborg

Hylkevej 92 Telefon 86 52 53 44

8660 Skanderborg

Tlf. 86 53 80 70

www.butik-elle.dk

TEBSTRUP VVS

SERVICE ApS

AP SERVICE


Horsensvej 98

www.ap-s.dk

v/Anders Poulsen Tlf: 51 80 29 42

Horsensvej 72. Tebstrup 8660 Skanderborg

GARANTI

Udgravning, kloakering samt

støbning af grunde og stalde

Markarbejde af enhver art

NYHED! Nedfældning af gylle

i sortjord og græsmarker

Salg af wraphø

top.nu 3 · 2011 31

janik consult

HJ

HJ

VALEUR

VALEUR

PC / PLC STYRINGER • INDUSTRIAUTOMATIK

EL-INSTALLATION • ALARMANLÆG • TELE / DATA

PC PC / PLC

Tlf. / PLC STYRINGER

75 •

78 13 22 • INDUSTRIAUTOMATIK

• www .hj-valeur .dk

EL-INSTALLATION 8660 • ALARMANLÆG Skanderborg

• • TELE / / DATA

Tlf. 75 756678 1013 7422 • www.nielsen-touboel.dk

• .hj-valeur .dk

www.hj-valeur.dk

Østbirk tlf. 75 78 13 22 - Hovedgård tlf. 75 66 10 74

Mindre opgaver udføres

Hylke Ridecenter

Udskiftning af vinduer og døre

Tilbyder opstaldning i store lyse bokse med daglig adgang

til græsfolde og 3 gange fodring med varieret foder.

2 Ridehaller og 2 udendørsbaner.

Tagarbejde www.sobresol.dk

Alm. Tømrer-snedkerarbejde

Vi tilbyder rideundervisning

på alle niveauer, ridefysioterapi

og handicapridning samt

Horsensvej 135

mulighed for part i en hest

8660 Skanderborg

eller pony.

Tlf.

2625 4527

Stævner, ridelejr, kurser mm. Tlf. 23 info@sobresol.dk

43 66 85

26 top.nu 3 · 2017

Udgravning, kloakering samt

Nørgaardbiler.dk

S.P.

støbning

FODER

af grunde

& ENERGI

og stalde

Markarbejde af enhver art

• Brændsel

• Foder

• Storsækkeservice

NYHED! Vognmandsforretning

Nedfældning af gylle

i sortjord Containerudlejning

og græsmarker

Kran og Grab

Salg af wraphø

Birkholmvej Lille Tåningvej 2 24, 8660 Skanderborg

8752 Østbirk

E-mail: info@norgaardbiler.dk

Tlf. 76 69 00 10

www.spfoderogenergi.dk

Tlf.: 4026 2990

Nørgaardbiler.dk

TEBSTRUP VVS

Vognmandsforretning

SERVICE ApS

Containerudlejning

Kran og Grab

Horsensvej 98

Lille Tåningvej 24, 8660 Skanderborg

E-mail: info@norgaardbiler.dk

Tlf.: 4026 2990

GARANTI

31


KONTAKT: TLF. 2163 6033

EJER BAVNEHØJS VENNER

Foto: Anders Boll Film & Foto

Genforeningsstenens flyttedag

Af Viggo Rasmussen

Den tretten tons tunge Genforeningssten på Ejer Bavnehøj

er flyttet. Godt nok kun 15 meter. Og knap så bøvlet som da

stenen blev placeret i 1920. For en stor kran svingede rundt

med stenen.

Over hundrede mennesker overværede flytningen den

15. september. Ti stærke mænd var med til at dreje Genforeningsstenen

i den rette vinkel. Det skete med hiv og sving.

For det var ligesom om stenen helst ville vende mod landsbyerne

Bjødstrup eller Elling.

Den tre meter høje utilhuggede granitsten stammer fra

Toftegård i Elling. Stenen blev med møje og besvær slæbt

op på højen. Øjenvidner beretter: ”De brugte en galge til at

hejse stenen op med, så blokvognen kunne komme under.

Det tog forfærdelig lang tid, for galgen sank i. Foran blokvognen

havde de en hel masse jernbanesveller til at køre på.

Efterhånden som de kom frem, tog de svellerne bagfra og

lagde op foran. Der var otte heste for blokvognen. Gårdene

omkring Ejer Bavnehøj skiftedes til at forsyne med friske

heste til at trække blokvognen. Selv da de kom op på vejen

til Elling og videre sank blokvognen i. Vejen var jo smal, så

de brugte svellerne hele vejen”.

Det var et hårdt slid, der varede flere dage. Omkring 100

af egnens beboere hjalp til. Da vejen det sidste stykke var for

stejl, måtte man lægge planker ud på marken til at trække

blokvognen på, og oven i købet gennemgrave et dige.

Historisk set markerer mindestenen, at Nordslesvig blev

genforenet med moderlandet. Efter afslutningen på første

verdenskrig stemte sønderjyderne om den grænse til Tyskland,

vi kender i dag. Det blev markeret med mindesten over

det ganske land, hvor bavtastenen på Ejer Bavnehøj er en af

landets største og mest kendte Genforeningssten.

Der indkom ti forslag til stenens indskrift. Vinderforslaget var

indsendt anonymt. Det hed:

HER ER JEG SAT SOM BAVTASTEN

DE SØNDERJYDER TIL ÆRE.

DANSKE DE VAR, OG DANSKE DE BLEV,

OG DANSKE VILDE DE VÆRE.

1920

Verset viste sig senere at være forfattet lokalt af lærer

Frederik Sørensen, Bjødstrup Skole.

– Jeg vil udtrykke min store respekt for alt det arbejde,

der foregår her omkring dette historiske sted og de bestræbelser,

der udfoldes for at brande stedet. Det glæder os i

Byrådet, at der konstant bliver arbejdet med nye tiltag,

sagde Tage Nielsen, der er formand for kommunens Kultur- og

Sundhedsudvalg, før kranen tog fat.

Flyttefesten blevet fejret med både 86 6,0-øl fra Skanderborg

Bryghus og lækker mad fra Hotel Ry. HOT-koret sang

nogle stemningsfulde sange og Midnight Special skruede

op for blues, country og rock fra de sidste 50 år. I dagens

anledning var superguitaristerne Henrik Skriver, Henrik Svith

og Peter Overgård flankeret af Lars Clausen fra Mr. Jack & The

Daniels.

Fredningsnævnet og Skanderborg Kommune har godkendt,

at stenen er flyttet til en mere værdig placering som led i en

større helhedsplan på Ejer Bavnehøj. Stenen har nu fået en

markant placering på kanten af højen mod syd, hvorfra der er

en storslået udsigt.

Første etape af den igangsatte helhedsplan omfatter et

opholdsareal omkring Genforeningsstenen, stier ned i Gryden

og mere publikumsvenlige forhold omkring kiosken.

top.nu 3 · 2017 27


RIIS TEBSTRUP IDRÆTSFORENING

KONTAKT: TLF. 2163 6033

Den kedelige side!

Der har været hærværk to gange i klubhuset ved banerne.

Det er surt, vi har jo ikke låst, og der er ingen værdier.

Men alligevel skal det hele raseres!

Hilsen Petanque udvalget

RTI Petanque

Så er sæsonen udendørs ved at gå på hæld.

Vi har haft mange gode spil hen over sommeren.

Vores tre hold, der spiller i turnering, har klaret sig godt og vi har deltaget i flere stævner.

Den 26. maj startede vi udendørs og afsluttede aftenen med suppe i klublokalet.

Den 7. august havde vi en fantastisk hyggelig aften med grillpølser.

Vi spiller indendørs i hallen onsdage fra kl. 09:30 til 12:00.

28 top.nu 3 · 2017


RIIS TEBSTRUP IDRÆTSFORENING

Familiefræs

Hver lørdag holder RTI Familiefræs

i hallen. Familiefræs

er sjov, fart og bevægelse for

hele familien med børn i børnehaven

og indskolingen. Vi

beslutter i fællesskab fra gang

til gang, hvad vi skal lave.

Det vigtigste er, at vi får sved

på panden, og at vi har det

sjovt.

Ikke kun børn har brug for at bevæge sig, voksne skal også

bevæge sig minimum 30 minutter om dagen, så her har du

mulighed for både at bevæge dig og være sammen med dine

unger på en sjov måde.

Så kom i hallen kl. 10:00-11:30 på lørdag!

Ny kontingentordning i RTI

Mange børn bevæger sig meget… heldigvis, men flere

og flere børn bevæger sig for lidt – og de kommer i

dårligere form. Børn skal lege og bevæge sig mindst

60 minutter om dagen, for aktive børn trives bedre og

har lettere ved at lære.

Så derfor har vi i RTI valgt at prøve noget nyt, fra

vintersesonen 2017/18 lancerer vi en ny kontingentordning

for børn.

Alle deltagere på børnehold i RTI betaler ét beløb

og tilmelder sig ét hold, men må deltage i alle de

sportsgrene og på alle de hold, de har lyst til. Herved

håber vi, at vi giver vores børn muligheden for at få

noget mere bevægelse ind i hverdagen.

Bevægelse styrker børns selvværd og trivsel. Selvværd

har stor betydning for barnets psykiske velvære

og dermed stor betydning for barnets indlæringsevne.

Et barn med et godt selvværd er desuden bedre til

at håndtere oplevelser af succes og nederlag, hvilket

øger barnets livskvalitet og trivsel. Undersøgelser

peger på, at børn som bevæger sig:

• er glade for livet

• har et godt helbred

• føler sig mindre hjælpeløse

• er mindre morgentrætte

• har lettere ved at få venner

• er mindre ensomme

• føler sig mindre udenfor.

top.nu 3 · 2017 29


RIIS TEBSTRUP IDRÆTSFORENING

VI GENTAGER SUCCESEN.

IGEN I ÅR VIL RTI SÆLGE FYRVÆRKERI

MELLEM JUL OG NYTÅR

FOR RTI OG LANDSBYORDNINGEN

Juletræsfest med flæskesteg

Torsdag den 7. december 2017 kl. 16.00 til 19.30

Alle børn i RTI, søskende og forældre samt foreningens trænere og frivillige

hjælpere, inviteres hermed til fælles juleafslutning i hallen

Vi gøre det igen – så i forældre slipper for at lave aftens mad. Vi laver mad

mod betaling. Prisen er 50 kr. pr. voksen 25 kr. pr. barn

Tilmelding nødvendigt … Via conventus eller send en sms til:

Rita Eriksen, senest den 30/11 2017

Der vil være: Klip og klister til juletræet · Julemusik · Dans om juletræet ·

Besøg af julemanden · Godteposer til alle børn

samt mulighed for at købe kage, kaffe og saftevand

Vi vil gerne bede om jeres hjælp!

Har du/i mulighed for at give en hånd med, enten til praktiske gøremål eller

måske til at bage en fantastisk julekage, så giv os endelig besked.

Ring eller send en SMS til senest den 30/11 2017

til: Rita Eriksen – tlf. 26 20 86 14

Vi glæder os til at se jer!

Med venlig nissehilsen

RTI - Aktivitetsudvalget

Børn under 10 år,

skal være ifølge

med en voksen

HUSK

medbring det gode humør nissehue og saks!

TEBSTRUP VANDVÆRK

– sikrer dit vand!

Tebstrup Vandværk sætter en ære i at levere:

• høj forsyningssikkerhed

• rent vand

• lavest mulig pris

Vandværket er et andelsselskab og drives primært af

frivil-lige og folkevalgte bestyrelsesmedlemmer, hvilket

har sik-ret området et moderne vandværk med en god

økonomi.

Tebstrup Vandværk a.m.b.a. Hylkevej 3

8660 Skanderborg

T: 4072 9165

30 top.nu 3 · 2017


OVSTED, TÅNING OG HYLKE SOGNE

Gudstjenester og arrangementer

Arrangementerne foregår i Hylke, Ousted eller Tåning kirke samt i Stalden, som er sognets menighedshus

i Sneptrup præstegårds ombyggede staldbygning, Sneptrup præstegård, Sneptrupvej

4, 8660 Skanderborg.

NOVEMBER

Søndag den 19. november

23. søndag efter Trinitatis

Hylke kirke kl. 9.30

Ovsted kirke kl. 11.00

Tirsdag den 21. november

Filmaften i Stalden kl. 19.00

” Amazing Grace”

Søndag den 26. november

Sidste søndag i kirkeåret

á la 1. søndag i advent

Tåning kirke kl. 10.00

Fernisering af altertavle

+ uddeling af kalenderlys

DECEMBER

Søndag den 3. december

1. søndag i advent

Ovsted kirke kl. 9.30

Hylke kirke kl. 11.00

40 års jubilæum

+ frokost-reception i Stalden

Tilmelding: bvb@km.dk

eller 8653 8279

Onsdag den 6. december

Adventsmøde i Stalden kl. 14

Pakkeleg (medbring pakke til ca. 20 kr.)

fællessang, fortælling, kaffebord, hygge

Søndag den 10. december

Krybbespil og Honninghjerter

Ovsted kirke kl. 11.00

Hylke kirke kl. 14 .00

Søndag den 17. december

De Ni Læsninger

Ovsted kirke kl. 14.30

Musikalsk gudstjeneste

Hot-koret medvirker

Søndag den 24. december – Juleaften

Hylke kl. 13.30

Ovsted kl. 14.45

Tåning kl. 16.00

Mandag den 25. december

1. juledag

Tåning kirke kl. 9.30

Ovsted kirke kl. 11.00

Tirsdag den 26. december

2. juledag

Hylke kirke kl. 11.00

JANUAR

Mandag den 1. januar

Nytårsdag

Hylke kirke kl. 14.00

Søndag den 7. januar

Hellige tre konger

Tåning kirke kl. 11.00

+ Hellig tre kongers brød

Søndag den 21. januar

Sidste søndag efter hellige tre konger

Ovsted kirke kl. 11.00

Spejdernes nytårsparade

Ovsted kirke kl. 16.00

Nytårs-kor-koncert:

”De danske digtere”

Lørdag den 27. januar

Dynamisk meditation/yoga i Stalden

kl. 10.00

Søndag den 28. januar

Septuagesima

Hylke kirke kl. 11

FEBRUAR

Lørdag den 3. februar

Dynamisk meditation/yoga i Stalden

kl. 10.00

Søndag den 4. februar

Kyndelmisse

Tåning kirke kl. 15.30

Lørdag den 10. februar

Dynamisk meditation/yoga i Stalden

kl. 10.00

Søndag den 11. februar

Fastelavn

Hylke kirke kl. 11.00

Onsdag den 14. februar

Askeonsdag og Valentinsdag

Ovsted kirke kl. 19.30

Torsdag den 22. februar

Spaghetti-familie-gudstjeneste

Hylke kirke kl. 17.00

derefter fællespisning i forsamlingshuset

Tilmelding seneste 19. februar

bvb@km.dk – 8653 8279 – eller på listen

hos Købmanden i Hylke

Lørdag den 24. februar

Dynamisk meditation/yoga i Stalden

kl. 10.00

Søndag den 25. februar

2. søndag i fasten

Ovsted kirke kl. 11.00

MARTS

Torsdag den 1. marts

Sangaften i Stalden

ved Provst Jacob Køhn Andersen

Lørdag den 3. marts

Dynamisk meditation/yoga i Stalden

kl. 10.00

Søndag den 4. marts

3. søndag i fasten

Tåning kirke kl. 11.00

Onsdag den 7. marts

Filmaften: Kongens Valg

Stalden kl. 19.00

Lørdag den 10. marts

Dynamisk meditation/yoga i Stalden

kl. 10.00

Søndag den 11. marts – Midfaste

Hylke kirke kl. 11.00

Søndag den 18. marts

Maria bebudelse

Tåning kirke kl.. 11.00

Søndag den 25. marts

Palmesøndag

Ovsted kl. 11.00

top.nu 3 · 2017 31


Professionel reparat

og service af bilen

Kalender

2017

NOVEMBER

Julebazar i Tåning forsamlingshus

Gudstjeneste kl. 10 i Tåning kirke

Søndag den 26. november, se side 17

2018

JANUAR

Julefrokost i pigeklubben

Torsdag den 30. november

kl. 18.00, se side 17

FEBRUAR

Hylke Tømrer-

og Snedkerforretning

Vroldvejs Auto

DECEMBER

Vroldvej 59

Juletræsfest for RTI og

8660 LANDSBYORDNINGEN

Skanderborg

7. december, se side 30

Tlf. 86 52 15 27

www.vroldvejsauto.dk

Hylkevej 92

8660 Skanderborg

Tlf. 86 53 80 70

APRIL

Sodavandsdiskotek for 6. og 7. klasse

Fredag den 19. januar kl. 20-23,

se side 12

Studiekreds om Grundtvig

Første gang tirsdag den 16. januar

kl. 19.30-21, se side 14

Nytårskur i pigeklubben

Tirsdag den 23. januar kl. 18.00

Dynamisk meditation/yoga

Første gang lørdag den 27. januar

Stalden kl. 10.00, se side 14

Generalforsamling i Tåning Vandværk

og Tåning Forsamlingshus

Tirsdag den 6. februar kl. 19.30,

se side 17

Askeonsdag og Valentinsdag

Onsdag den 14. februar

Ovsted kirke kl. 19.30, se side 12

MARTS

Filmaften: Kongens Valg

Onsdag den 7. marts

Stalden kl. 19.00,

se side 14

Forårsfest i Tåning Forsamlingshus

Lørdag den 7. april

Generalforsamling

KFUM Ejer Bavnegruppen

Lørdag, den 7. april

GRØN ENERGI

HJEMME HOS JER

Hylke Ridecenter

Tilbyder opstaldning i store lyse bokse med daglig adgang

til græsfolde og 3 gange fodring med varieret foder.

Jordvarme & solvarme

Vi tilbyder rideundervisning

Stokerfyr & VVS

på alle niveauer, ridefysioterapi

og handicapridning samt

mulighed for part i en hest

eller pony.

Stævner, ridelejr, kurser mm. Tlf. 23 43 66 85

r.

More magazines by this user
Similar magazines