12.07.2018 Views

NYHEDSBREV 1 - OM RENOVERINGEN AF SCHEELSMINDEVEJ OG VEGAVEJ

Kære beboere Dette er det første nyhedsbrev om renoveringen af Plus Boligs afdeling på Scheelsmindevej og Vegavej. Renoveringen blev vedtaget på et ekstraordinært beboermøde i marts. Siden blev der nedsat et byggeudvalg, som er med til at beslutte de sidste og vigtige detaljer i projektet. Vi vil i byggeudvalget løbende holde jer orienteret om, hvordan renoveringsprojektet skrider frem. Hvis I har spørgsmål eller kommentarer, hører vi også gerne fra jer. Mange hilsner Byggeudvalget

Kære beboere
Dette er det første nyhedsbrev om renoveringen af Plus Boligs afdeling på Scheelsmindevej og Vegavej.
Renoveringen blev vedtaget på et ekstraordinært beboermøde i marts. Siden blev der nedsat et byggeudvalg, som er med til at beslutte de sidste og vigtige detaljer i projektet.
Vi vil i byggeudvalget løbende holde jer orienteret om, hvordan renoveringsprojektet skrider frem. Hvis I har spørgsmål eller kommentarer, hører vi også gerne fra jer.
Mange hilsner Byggeudvalget

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

NYHEDSBREV #1

NYT OM RENOVERINGEN AF

SCHEELSMINDEVEJ OG VEGAVEJ

Kære beboere

Dette er det første nyhedsbrev om renoveringen af Plus Boligs afdeling på Scheelsmindevej

og Vegavej.

Renoveringen blev vedtaget på et ekstraordinært beboermøde i marts. Siden blev der nedsat et

byggeudvalg, som er med til at beslutte de sidste og vigtige detaljer i projektet.

Vi vil i byggeudvalget løbende holde jer orienteret om, hvordan renoveringsprojektet skrider frem.

Hvis I har spørgsmål eller kommentarer, hører vi også gerne fra jer.

Mange hilsner

Byggeudvalget

HVEM ER BYGGEUDVALGET?

I byggeudvalget er der fem beboerrepræsentanter valgt på et beboermøde i april, fem medlemmer fra afdelingsbestyrelsen,

to byggerådgivere fra firmaet Kærsgaard & Andersen A/S og to repræsentanter fra Plus Bolig:

Mette Drustrup (Beboer)

Preben Vesti (Beboer)

Frank Poulsen (Beboer)

Susanne Borgstrøm (Beboer)

Gitte Jacobsen (Beboer)

Aage Grøndahl Andersen (Bestyrelsen)

Anne Marie Nielsen (Bestyrelsen)

Birte Andersen (Bestyrelsen)

Camilla Nehls (Bestyrelsen)

Kai Pedersen (Bestyrelsen)

Niels Andersen (Kærsgaard & Andersen)

Jeppe Nørgaard (Kærsgaard & Andersen)

Betina Schack (Plus Bolig)

Ingrid Andersen (Plus Bolig)


FACADER, TRAPPER OG ALTANER

Byggeudvalget har i foråret holdt en række møder, hvor vi først og fremmest har

fokus på renoveringen af bygningernes ydre dele altså fx facader, trapper og altaner.

Vi vil gerne fortælle, hvad vi indtil videre er nået frem til.

NYE FLOTTE FACADER

Vi har i byggeudvalget besluttet, at vores nye facader skal laves af teglsten.

Teglsten er et naturmateriale med en utrolig lang holdbarhed – måske op til 100 år. Det er samtidig et

meget flot materiale, som kun bliver smukkere med årene.

Tidligere var det planen, at facaderne skulle beklædes med nogle cementplader, som var så lette, at de

kunne hægtes uden på ydermurene.

Men Landsbyggefonden er siden kommet med nogle nye krav til renoveringen, som betyder, at vi kan vælge

en både bedre og flottere facadeløsning.

Kort fortalt ønsker Landsbyggefonden, at der skal støbes et såkaldt randfundament hele vejen rundt om alle

blokkene. Fundamentet bliver 1 meter i dybden og 30 cm i bredden, og det skal sørge for, at der i fremtiden

ikke kan trænge skadedyr ind under bygningerne.

Det giver os samtidig mulighed for, at vi kan vælge nogle tungere og mere gedigne facadematerialer, fordi

de nye facader ikke længere skal hægtes uden på ydermurene, men i stedet kommer til at hvile oven på

de nye randfundamenter.

Som det kan ses på billederne, kommer der efter renoveringen teglsten på det meste af facaderne. Bortset fra

ved indgangspartierne og ved terrasserne og altanerne, hvor facaderne bliver beklædt med Thermo Wood.

Det er en særlig form for varmebehandlet træ, som også har en lang holdbarhed.

Vi er i byggeudvalget meget tilfredse med den nye facadeløsning. Der er endnu ikke taget endelig stilling

til farverne på facaden, men det bliver noget i den retning, som er vist på billederne.

TRAPPERNE TIL 1. SAL

Som I kan se på billedet til venstre, er der også ændret lidt på, hvordan trapperne kommer til at se ud.

Når de nuværende altangange og trappetårne forsvinder med renoveringen, bliver der individuelle trapper

op til hver enkel lejlighed på 1. sal. Vi har i byggeudvalget arbejdet med forskellige modeller og har valgt den

trappeløsning, som I kan se på billedet.

Under trappen er der blevet mere åbent i forhold til de forslag, som I tidligere har set. Det har vi valgt

for at få mest mulig sollys ind til stuelejlighederne.

Til gengæld kommer der træbeklædning ved siden af trappen ind mod facaden. Det gør blandt andet, at

man fra trappen ikke vil kunne kigge ind ad vinduerne i stueetagen.

Trapperne vil blive vendt i forhold til solen, så der kommer mest muligt sollys ind i stuelejlighederne.

Gelænderet og selve trappekonstruktionen bliver lavet i stål, mens trappetrinene bliver lavet af en

særlig støbebeton, som ikke larmer, når man går på den.

STØRRE ALTANER

Som en del af renoveringen kommer der nye og større altaner på 1. sal mod havesiden.

Længden af altanerne bliver 5 meter - det samme som de nuværende altaner. I dybden bliver de nye altaner

cirka 1,8 meter, hvilket er 30 cm mere end i dag. På de nye altaner vil være plads til, at man kan komme rundt

om et almindeligt havebord med fire stole, hvilket ikke er muligt i dag.

Siderne bliver beklædt med træ, så man kan opholde sig ugenert på altanen. Ud for terrassedøren bliver

der dog lavet et mere åbent felt, som både vil give mere dagslys ind i lejlighederne og samtidig gøre

det muligt, at man fra stuen hele året kan kigge ud gennem terrassedøren.

Vi trækker desuden udhænget på taget en smule længere ud over terrassen blandt andet for at beskytte

mod slagregn, når terrassedøren er åben. Dog ikke så langt ud, at det skygger væsentligt på altanen.


HVORNÅR ER DER BYGGESTART?

Som det ser ud nu, forventer vi at være klar til byggestart i begyndelsen af 2019.

Der er licitation i løbet af efteråret, hvor vi skal vælge de byggefirmaer og entreprenører, som skal

stå for renoveringen.

Så snart vi har en mere præcis tidsplan, får I besked.

BYGGEFORLØB OG GENHUSNING

Når renoveringen går i gang, vil håndværkerne begynde i den ene ende af afdelingen. Herefter vil de renovere

alle lejligheder blok for blok og til sidst slutte i den anden ende af afdelingen.

Mens jeres lejlighed bliver renoveret, skal I midlertidigt bo i en genhusningslejlighed, indtil jeres

nyrenoverede lejlighed er færdig.

Plus Bolig har stoppet for al udlejning i afdelingen. I takt med, at der bliver ledige lejligheder, vil de blive

brugt som genhusningslejligheder under renoveringen.

I løbet af foråret har der været langt flest fraflytninger på Scheelsmindevej i den sydlige ende, som

vender ned mod Agertoften.

Da det er disse lejligheder, der skal bruges som genhusningslejligheder, vil det være mest hensigtsmæssigt

at begynde renoveringsforløbet i den anden ende af afdelingen.

Derfor forventer vi, at renoveringen vil begynde i den nederste blok på Vegavej og slutte i den sidste

blok før Agertoften på Scheelsmindevej.

I vil få meget mere information om både genhusning og byggeforløb i løbet af efteråret.

HVAD SKER DER NU?

Som nævnt har vi i byggeudvalget hidtil haft mest fokus på renoveringen af bygningernes ydre dele.

I den kommende tid vil vi primært arbejde med boligernes indendørs indretning.

Det vil I høre mere om i næste nyhedsbrev, som kommer efter sommerferien.

HAR DU SPØRGSMÅL?

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til renoveringen,

er du velkommen til at kontakte:

Afdelingsformand Aage Grøndahl Andersen på mail:

groendahl55@comxnet.dk

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!