BSA Transformation

BSarkitekter

Transformation


AT FORANDRE,

GIVE NYE LIV

OG FUNKTIONER


At transformere eksisterende rum

forudsætter respekt for og læsning

af det, der skal forandres. Enhver

bygning egner sig bedst til sit oprindelige

formål, men vores syn på at

bo, arbejde, undervise, fremstille og

producere eller gå på museer forandrer

sig over tid. Heldigvis kan rum

som regel transformeres og få nyt

liv, men vi skal tænke os godt om for

at få det til at virke. Udfordringen er

at udnytte og respektere det eksisterende,

så det transformerede bliver

til en ny helhed.

Vi lægger derfor meget vægt på de

første faser, hvor vi undersøger og

analyserer det som var engang. Vi

afdækker ideer og konstruktioner i

det oprindelige, vi finder forandringerne

undervejs, og vi afklarer de

nye krav. Undervejs "taler" vi med

stederne og bliver kloge på, hvad det

eksisterende kan. Processen er den

samme, som den vi anvender, når vi

arbejder med fredede bygninger.


Ombygning af Ruinerne

under Christiansborg


Byens rum forandrer sig hele

tiden. Da voldene faldt rundt om

København opstod der en ny form

for byliv – levende, underholdende

og fuld af mennesker i gaderne. Da

bilen blev hver mands eje blev alt

forandret på bilens præmisser.

I dag er bilerne fortrængt fra de centrale

strøg i byen og gaderne er fulde

af mennesker igen. Offentlige bygninger

som Folketeatret kan dermed

blive del af gadens liv, og logikken

fra byens rum med pladser, forløb og

nicher kan i miniudgave styre et teaters

offentlige "byrum". Sådan blev

Folketeatrets foyer til et inviterende

rum som overgang mellem byen og

teatersalen og -scenen.


BYENS RUM


Folketeatret i Nørregade 1800-tallet


Folketeatrets

foyer blev

bygningspræmieret

af Københavns

Kommune 2016


Folketeatret i Nørregade efter ombygning


UNDERVISNING


Engang var undervisning en lukket

funktion bortset fra pausernes leben.

I dag sker undervisning i et flydende

wifi-rum, hvor de studerende kan

"zappe" til og fra fordi research,

opgaver og dialog sker på en bærbar

computer.

Arbejdsmåden giver frihed til at

vælge, hvor den enkelte studerende

helst vil sidde, hvordan de helst vil

modtage undervisning og hvor de

helst vil slappe af. I transformationen

af et tidligere trykkeris store,

gennemgåede rum i konstruktioner

støbt på stedet viser bygningen at

være den optimale ramme om moderne

undervisning for KEA, Københavns

Erhvervsakademi.

Konstruktionerne inviterede til at

grave ud og ned, så cykler parkeres

i kælderen og indkørsel, indgang og

gennemgang bliver en levende og

naturlig del af byens liv.


Københavns Erhvervsakademi (KEA)

før ombygning


Københavns Erhvervsakademi (KEA)

efter ombygning


I dag arbejder mange dynamisk

flydende på et kontor end i tidligere

tiders cellekontorer. Derfor kan kontorarbejdspladser

naturligt finde sig

til rette i bygninger, der oprindeligt

havde et andet formål.

I Borgerstuen var udfordringen

at omdanne en tidligere stald og

vognport til moderne kontorarbejdspladser.

Oprindeligt stod hestene

bundet til ydervæggene mellem lave

boksvægge i et stort rum, og hestevognene

var parkeret i et stort åbent

rum. Over hestene var der et høloft

med lemme til at smide høet ned i

staldgangen.

Et moderne kontorrum er et åbent

storrum med mindre inddelinger til

møder – som boksene i en stald. En

oplagt transformation, der samtidig

formidler historien om hestestalden

og vognporten.


KONTORER


Ombygning af Borgerstuen,

Frederiksholms Kanal


Et moderne museum har fokus på

dialog og på at etablere et socialt

formidlingsrum, der kan overraske,

underholde og informere på mange

forskellige niveauer.

Det er vigtigt at kunne sætte en

aktuel dagsorden, at kunne tale

rundt om en enkelt udstillingsgenstand

og lukke en historie op, der er

større end genstanden.

Menneskestemmen – fortællerens

stemme – er blevet den mest

afgørende i en verden, hvor informationsmængden

er så enorm, at

det er fortælleren, der vælger ud,

krydsrefererer og "kortslutter", så

vi alle bedre forstår. Sådan blev

Enigma tænkt som et sted for dialog

og fortælling.


MUSEER


Ombygning af ENIGMA Museum


Ombygning af ENIGMA Museum


KULTURHUSE


Kultur – musik, dans, billedkunst,

litteratur, formidling – er den lim, der

kan holde et helt folk sammen. Det,

der sker mellem mennesker kræver

ikke andet end en simpel ramme, et

tag over hovedet og læ for vinden.

Et tidligere hotel – som Gran Hotel i

den mellemamerikanske by Managua

– i et fattigt og udfordret land kan

sagtens være den ramme, der

skal til. I en by, hvor det meste af

centrum væltede ved et jordskælv

i 1972 bliver det tidligere hotel

dermed til både en erindring om

byen, som den var, og et samlingspunkt

for det, der skal holde hele

folket sammen.


Kulturhus, Nicaragua


Kulturhus, Nicaragua


Jens Bertelsen

CEO, arkitekt maa,

stiftende partner

og indehaver

jens@bsarkitekter.dk

+45 2055 0338

Maria Wedel Søe

COO, arkitekt maa

mws@bsarkitekter.dk

+45 3022 3402

www.bsarkitekter.dk

More magazines by this user
Similar magazines