288877_Vejstrup_Marts_2021 (1)

hnsortebro

Vejstrup Valgmenighed

- en fri grundtvigsk menighed

inden for folkekirkens rammer

Marts 2021

Åbent Hus!


”Come mothers and fathers throughout the land

And don't criticize what you can't understand

Your sons and your daughters are beyond your command

Your old road is rapidly aging

Please get out of the new one if you can't lend your hand

For the times they are a-changin'

The line it is drawn, the curse it is cast

The slow one now will later be fast

As the present now will later be past

The order is rapidly fadin'

And the first one now will later be last

For the times they are a-changin'”


(Bob Dylan)

Tiderne skifter!

MED DOBBELTBLIK PÅ VERDEN

Den anden dag faldt jeg over et avisinterview fra 2019 med

digteren Søren Ulrik Thomsen. Overskriften på interviewartiklen

var ”Verden har altid været lige ved at gå under”, og som

sædvanlig delte Søren Ulrik Thomsen gavmildt ud af kloge og

spændende tanker. Om identitetspolitik, om klimapolitik, om

ungdomsoprør og meget andet.

På et tidspunkt siger han til den unge interviewer: ”Når man

bliver ældre, så bliver man bedre og bedre til at se ligheder, og

det er jo klart, fordi man har lang erfaring, men samtidig bliver

man dårligere til at se forskelle. Man ser straks det gamle i det

nye – men det nye i dét, som ligner det gamle, må du fortælle

mig om.” Og han fortsætter:

”I kraft af min alder ved jeg ganske vist noget, som du ikke ved,

men du ved også noget, som jeg ikke ved, for som ung er du

meget tættere på nutiden. Jeg mener, at der altid skal være to

stemmer: Nogle unge, som ønsker at flytte verden et helt nyt

sted hen, og nogle ældre, som siger: ”Ja, den er god med dig,

men prøv nu og hør …”, og det er ud fra dén samtale, dét dobbeltblik,

at verden flytter sig fremad på en fornuftig måde.”

Så vidt Thomsen i denne omgang.

For det fik mig til at tænke på Bob Dylans sang fra 1964,

”The times they are a-changin”, hvis sidste to vers indleder min

artikel. En sang, der blandt andet nærmest råber til forældregenerationen

om ikke at kritisere den unge generation, så længe

man ikke forstår dem, de unge.

2


For er de unge sådan, som de tit bliver fremstillet af os, forældre-

og bedsteforældregenerationen? Forkælede, uopdragne

og selvoptagede? Uansvarlige og dovne?

Tjaeh, det kan man godt blive lidt i tvivl om, når man for eksempel

ser på, hvordan de unge har klaret det sidste års tid

med dets udfordringer. For de unge tager i dén

grad ansvar og gør, hvad de kan for at

skabe et bæredygtigt samfund, som

kommende generationer kan ånde

og leve i.

Lad mig bare nøjes med et enkelt

slående eksempel på, at de unge i

dag virker til at have en ansvarlighed,

som vi ældre godt kunne lære en hel del

af: Jeg har for nyligt hørt historier om, at

unge mennesker er blevet tilbudt coronavaccination

før mange ældre i samfundet.

Det har stillet dem i et vanskeligt dilemma –

og dilemmaet har været, at de har syntes, at det

ville være etisk ukorrekt at tage imod den, vaccinen.

Som en af de unge sagde det: ”Jeg har en

følelse af at springe over i køen. Tanken om, at jeg

får vaccinen før mine bedsteforældre…”. Denne unge

skulle ud at rejse og fik så tilbudt vaccinen før de fleste andre.

Dilemmaet for den unge handlede så om, at ”mor bliver meget

irriteret, når jeg spørger ind til det”, som det hed. Og det viste

sig så at være det egentlige dilemma!

For hvad stiller vi op, når vi har brugt hele vores voksenliv med

at fortælle vores børn, at de bare skal leve livet og være lykkelige

(også selv om det måske sker på andres bekostning) – hvad

stiller vi op, når det viser sig, at vores børn ikke bare vil leve livet,

men hele tiden vil tage etisk stilling til

pandemier, bedsteforældre, flyrejser,

kostvaner og klimaforandringer? Og

det vil de! Tage etisk stilling, for de

er i dén grad ansvarlige!

De har fået alt forærende af os,

deres forældre – de har fået friheden

serveret (altså den frihed, vi synes, vi

gav dem!) men samtidig er vi skuffede,

for de unge bruger ikke deres frihed

på den rigtige måde (altså sådan,

som vi synes, at friheden skal bruges)!

For er der ikke et gran af sandhed i, at vi

forældre egentlig bare vil have de unge til

at sætte deres egen lyst over en eller anden

abstrakt etisk forpligtigelse?

Men hvad nu, hvis dét at gøre det etisk rigtige er de

unges egen lyst? Som den unge sagde det, så er spørgsmålet,

”om jeg skal tage imod vaccinen og tage af sted, eller om jeg

skal holde fast ved mine principper og sige til min familie, at

min flybillet må gå til spilde”.

3


Alligevel ender vi tit med at formane de unge til at ”leve livet

og aldrig lade en mulighed gå til spilde”, som om det er det

eneste etiske pejlemærke, der kan tages alvorligt. Det er med

andre ord ikke de unge, der lider af ”Fomo” – frygten for at gå

glip – men os voksne. For os betød den frihed, vi gennem oprør

vandt for os, blandt meget andet en frihed til at ”gøre lige hvad

vi havde lyst til og gribe dagen”, som det så frejdigt hed. Men vi

bliver nødt til at se i øjnene, at hver eneste generation må gøre

sit oprør på sin helt egen måde og vinde sin frihed – og i forlængelse

af det må vi indse, at den frihed og frigørelse, som ethvert

oprør munder ud i, er en anden frihed end den, vi opnåede.

Vi blev en ”Carpe Diem”-generation. Vi valgte at gøre oprør og

gå imod vores forældres ønske om at bruge friheden til det, de

havde brugt deres tilkæmpede frihed til. Men ungdommen nu

til dags er mere Luther, end den er ”Carpe Diem”. Luther selv

valgte at gøre oprør og gå imod faderens ønske om at blive jurist

og tjene jordisk mammon for i stedet at gå i kloster og tjene

et højere etisk princip. Vi bliver nødt til at forstå, at den unges

valg om at afstå fra vaccinen før de fleste ældre vitterligt er hendes

eget valg. Vi kan ikke længere se de unges dilemma som et

valg mellem pligt og lyst, men må forstå, at mange unge i stedet

har lyst til at gøre deres pligt.

I forlængelse af alt det kunne man passende spørge om, hvordan

vi kan forsvare vores egen ”carpe diem”-moral, hvis et ungt

menneske frit tør vælge at leve livet i dag, som om det ikke var

den sidste? Det må være et spørgsmål, vi hver især selv må finde

et svar på.

Men som minimum må vi leve op til det, Bob Dylan har sunget

for os siden 1964: Fædre og mødre i dette land, lad være

med at kritisere det, I ikke forstår. Din vej i livet er ved at blive

gammel. Så lad venligst være med at stå i vejen for den nye

vej, hvis du alligevel ikke vil hjælpe til. ”For the times they are

a-changin’.”

Og så er jeg tilbage ved interviewet med Søren Ulrik Thomsen.

For da Thomsen sidst i samtalen bliver opfordret til at summere

op, siger han: ”Jeg tror ikke, at jeg kan koge en eller anden

generel livsvisdom ud af vores samtale. Det skulle da lige være:

”Brug din common sense”.

Tidsånd er noget på én gang ugribeligt og mærkeligt allestedsnærværende,

og når den stikker af og bliver alt for tosset og

tyrannisk, så hold fast i, hvad du inderst inde ved er rigtigt og

forkert, selv om det kan være meget svært, når tidsånden virkelig

rykker.

En anden erkendelse kunne måske være, at vi hverken skal udviske

forskellene imellem os eller lukke os inde i hver sin identitet,

men tale frit fra leveren og lade de andre sige, hvad fanden

de vil.” Til det konkluderer den unge interviewer, at ”det lyder

akkurat som sund fornuft.

Resten må komme med tiden, og mens vi venter, må vi anstrenge

os så godt, vi kan for ikke at blive for fastlåste i egne

identiteter.”

4


Indskrivningsmøde for de kommende

konfirmander og deres forældre

Torsdag den 3. juni kl. 19.00

i Kirkehuset Brudagervej 6 i Vejstrup.

Kommende konfirmander og deres forældre

indbydes til ” Indskrivningsmøde”

Og så fortæller Søren Ulrik Thomsen om en bog, han var meget

inspireret af som ung, ”Hjertet er en ensom vandrer” af Carson

McCullers: ”Hun var lesbisk og fra sydstaterne, og hun var født

mange, mange år før mig.

Men jeg bilder mig altså ind, at jeg forstod hvert et ord.

Og jeg synes jo, at det er noget af det, kunsten kan. At den kan

tale hen over alle vores vidt forskellige forudsætninger.

Forskellene forsvinder ikke, og jeg bliver ikke til hende af det

eller får hendes erfaringer, men jeg kan sagtens læse hendes

roman. Kender du Mae West? Hun var en amerikansk skuespillerinde,

og hun blev spurgt om et godt råd til ungdommen.

Hun svarede: ”Grow up!”.

Dette møde vil bl.a. indeholde oplysninger om,

hvad konfirmandåret kommer til at indeholde,

og samtidig skal vi aftale, hvor den årlige

konfirmandtur til udlandet går hen, og hvornår

den løber af stabelen.

Mødet, den planlagte udlandstur og alle andre

konfirmandarrangementer bliver selvfølgelig kun

til noget under forudsætning af, at den gradvise

åbning af landet og resten af verden forløber

uden større problemer.

AC

Den unge interviewer fortæller så: ”Vi griner begge af det simple

svar på de spørgsmål, vi nu har talt om i næsten to timer.”

Og så kommer den afsluttende bemærkning fra Søren Ulrik

Thomsen:

”Det synspunkt deler jeg selvfølgelig

ikke, for jeg synes, at I unge netop skal

bidrage med dét, som kun I kan”


AC

5


Ny graver

I VEJSTRUP VALGMENIGHED

Det er en stor glæde for mig at være blevet ansat som graver i Vejstrup Valgmenighed.

Jeg vil gerne fortælle lidt om, hvem jeg er, så I kender lidt til

mig: Mit navn er Lone Feldingbjerg Nielsen, jeg er 55 år,

bor på en landejendom i Gudme, er gift med Henning, og vi

har to voksne børn. Jeg er uddannet væksthusgartner i 1987 på

Beder Gartnerskole og fik derefter job på Gartneriet Duemose.

Pga. hård konkurrence gik gartneriet desværre konkurs i

2001, og derfor gik jeg i september 2001 i gang med Socialog

Sundhedshjælper-uddannelsen, og jeg har arbejdet indenfor

faget indtil nu.

Jeg har en stor interesse for gartnerfaget og har mange kreative

ideer til at anlægge en have – f.eks. med spændende træer,

buske og planter, der er sammensat på måder, så det er smukt

og spændende at se på.

I august 2019 havde jeg åben have for Svendborg Haveselskab,

det var en oplevelse at vise min have frem og give andre inspiration

til, hvordan en have kan anlægges.

Min have er en landbohave med lidt højbede/stenbede, og den

er inddelt i rum med siddepladser, forskellige stauder, formklippede

træer og buske, og under de større træer er der plantet

bunddække – det er praktisk og godt for miljøet og dyrelivet.

Jeg ser frem til et spændende job som graver med forskellige

kirkelige handlinger og at passe og vedligeholde kirkegården.

Jeg håber og drømmer om, at vi får et godt samarbejde, og at vi

fælles kan skabe en endnu mere hyggelig og oplevelsesrig have

i den kommende fremtid.

Kærlig hilsen Lone Feldingbjerg

6


Tak fra Lone!

FØDSELSDAGE ER GODT FUNDET PÅ!

Julen har altid været noget særligt for mig, som den jo er for børn og barnlige sjæle.

Jeg tror vi alle har vores særlige forhold til julen og julens

budskab, hvad enten man, som jeg, er opvokset i et varmt

”lige ret for alle”socialdemokratisk hjem, hvor Jesus i religiøs

forstand ikke fyldte ret meget eller i et tilsvarende indremissionsk

hjem, hvor Biblens budskab fyldte det hele.

I mig har der altid ligget en taknemmelighed over at være til

– livet har aldrig været en selvfølgelighed – og så er jeg født 2.

juledag; det er ikke så tosset, man får jo også gaver i julen og

hvert år er en gave.

Sidste 2. juledag fik jeg nummer 70 i rækken, og for første gang

tænkte jeg, at det var da godt nok temmelig mange år!

Fejres skulle det ikke i disse corona-tider, men der var nogle,

som tænkte anderledes.

En lille håndfuld søde gæster meldte deres ankomst, heldigvis i

så god tid at kaffen var hældt på kanden.

Vores Anders C. og Elsemarie H. kom med den fineste gave fra

jer alle, et litografi af Arne Haugen Sørensen, ”Den sidste nadver”.

Jeg blev både overrasket, benovet og meget glad for gaven

og for opmærksomheden. Det blev en dejlig dag.

Billedet har ikke fået sin endelige plads endnu, fordi væggen,

hvor det skal hænge, skal have ny farve; der skal jo en ordentlig

baggrund til så dejligt et billede, men når det er på plads, og vi

har fået normale tilstande igen, vil vi gerne invitere på maleriudstilling

(med ét billede!), kaffe/te og kage i haven, eller hvor

vejret tillader det.

Jeg glæder mig til at kunne sige ordentlig tak og vise gaven frem.

Foreløbig, med kærlig hilsen og TUSIND TAK. Lone A.

Tak til Dennis Knappe for de flotte billeder fra Berlin

7


Midsommerfejring

... OG FÆLLESGUDSTJENESTE I SDR. NÆRÅ VALGMENIGHED

SØNDAG DEN 30. MAJ KL. 11.00

Kært barn har mange navne – og et kært barn er Sankt Hans.

Egentlig er det Johannes Døberens fødselsdag, vi fejrer den 24. juni.

Han blev jo født et halvt år før Jesus.

Men det er med Midsommerfejring som med Sankt Hans

aften – det er en sammenblanding af gamle skikke og

kristne mærkedage.

I dette tilfælde er det forårets komme og de lyse dage og

nætter, vi fejrer – maj måned har sit navn, fordi træerne

”majer sig ud” – pynter sig med det fine lysegrønne løv.

I Sdr. Nærå Valgmenighed har de taget skikken med

fejringen af sommerens komme til sig og har gennem

mange år rejst den fint pyntede majstang på plænen foran

kirken.

Efter gudstjenesten rejses majstangen, og vi får serveret

en frokostbolle og kaffe m.v. Der vil være musik, dans og

leg på plænen. Når vi er inviteret ud, holder vi gudstjeneste

sammen med værtsfolk og gæster. Derfor holder vi ikke

gudstjeneste i Vejstrup Valgmenighed den 30. maj, men

tag med til Fællesgudstjenesten. Det er en dejlig dag.

Der vil være mulighed for samkørsel og tilmelding.

Nærmere information fås ved at ringe til mig på tlf.

40255382.


Lone Arntzen

Den festlige dag begynder med gudstjeneste kl. 11.00

8


VEJSTRUP VALGMENIGHED

Generalforsamling/Årsmøde 2021

I skrivende stund har vi det smukkeste vintervejr, høj sol, ingen vind og diamanter glimter

i sne og rim. Dagene længes, og solen har magt. Under sneen står vintergæk og erantis parat

til at lyse op – vi nærmer os heldigvis foråret - og om 6 uger begynder påsken.

Lige om lidt har vi marts, den første forårsmåned og

der, hvor vi normalt har vores Årsmøde. Da det sidste

kirkeblad, Vinter 2020, udkom i oktober med indkaldelse

til Generalforsamling mandag den 22. marts 2021, troede vi

stadig på, at det ville være muligt at mødes under normale

forhold i kirken dette forår. Men de normale forhold lader

vente på sig. Der er stadig restriktioner, smitterisikoen er

for stor, og vi må ikke samles uden begrænsninger, og det

skal vi kunne til en generalforsamling, da et virtuelt møde

for rigtig mange af vores medlemmer ikke er en mulighed.

Det betyder rigtig meget, at vi kan mødes i samme rum, se

og høre hinanden, så den gode samtale kan flyde frit. Derfor

har vi valgt at udsætte Generalforsamlingen/Årsmødet til

tirsdag den 8. juni kl. 19.00. Dagsordenen for mødet vil

være, som den står i vores vedtægter.

Når det reviderede regnskab foreligger, vil det sammen med

budgetforslag og dagsorden kunne fås ved henvendelse til

formanden og vil desuden findes på kirkens hjemmeside.

Forslag til vedtagelse på generalforsamlingen skal ifølge

vedtægterne være formanden i hænde senest 4 uger før

generalforsamlingen. Der kan stadig komme ændringer i

forhold til myndighedernes anbefalinger om forsamlinger

osv., som gør det nødvendigt endnu engang at udsætte

generalforsamlingen.

Hvis det sker, vil det blive meddelt direkte til alle på Nyhedsbrev.

Hvis du ikke allerede er tilmeldt Nyhedsbrevet, er det en

god idé at gøre det nu ved at skrive en mail til kirkevaerge@

vejstrupvalgmenighed.dk, Vi, som kender nogen, der ikke

har mulighed for at modtage information pr. mail, må

hjælpe med at videregive informationer som sendes på

Nyhedsbrev.

Mit store håb er, at alle må nyde et lyst og livgivende forår

– og ikke mindst – at vi snart kan ses og hilse på hinanden

igen – kan synge sammen under gudstjenester – gå til alters

– mødes til kirkekaffe og vende stort og småt som optager

os - alt sammen uden forbehold.

På valg til menighedsrådet er i år:

Anne Tingager og Lone Arntzen.

Suppleanterne vælges for 1 år:

Niels Nyholm, Mette Quist og Kirsten Abildskov.

Revisor vælges for 2 år, på valg er:

Ole Højly Hansen.

På menighedsrådets vegne, Lone Arntzen.

9


Formand:

Lone Arntzen,

Albjergvej 47, 5883 Oure.

tlf. 4025 5382

formand@vejstrupvalgmenighed.dk

Næstformand:

Elsemarie Hoffmann,

Vængevej 21, 5771 Stenstrup,

tlf. 6226 1843

hoffmann@postkasse.org

Kirkeværge og

Menighedsrådsmedlem:

Lene Isager,

Landevejen 82, 5882 Vejstrup,

tlf. 4040 2646,

kirkevaerge@vejstrupvalgmenighed.dk

Menighedsrådsmedlem:

Per Steen Hansen

tlf. 2175 2162

pshvejstrup@mail.tele.dk

Menighedsrådsmedlem:

Vibeke Søndergaard,

Kilenvej 19, 5883 Oure,

tlf. 6228 2318 / 2164 5586 vich.

soendergaard@gmail.com

Menighedsrådsmedlem:

Anne Tingager,

Sognevej 19, 5884 Gudme,

tlf. 2016 6570

anne@tingager.org

Menighedsrådsmedlem:

Esben Jensen,

Kirsebærvej 10, 5700 Svendborg,

tlf. 2142 9089

esben1204@gmail.com

Regnskabsfører:

Lone Poulsen,

Edelsmindevej 11, 5700 Svendborg,

tlf. 2216 9861 – efter kl. 16.00!

lone@rosagerregnskab.dk

Gudstjenester

Gudstjeneste- og arrangementslisten er noget anderledes denne gang.

Det er der så meget, der er. Mon ikke vi alle efterhånden har

mødt udtrykket ”Udsat” eller ”Udsættes” så mange gange, at

vi efterhånden har væbnet os med det, nogle har kaldt en ”defensiv

pessimisme” - altså en måde at klare modgang på, som

forbereder én på, at – nå, ja – så blev dét heller ikke til noget.

Man kunne sige det på den måde, at vi lever i en ”udsat” tid,

hvor der er mange fælles aktiviteter, der bliver ”udsat” på ubestemt

tid.

”Gik det så, som du havde forventet?”,

blev en ultra-pessimist engang spurgt, hvortil han fluks svarede:

”Nej, men det havde jeg heller ikke forventet…!”

Til det kan vi andre så sige: Vi insisterer på, at der er så uendelig

meget glædeligt, der venter os derude i den stadig ukendte og

uprøvede fremtid. Fælles oplevelser. Uendelig fryd og livsfylde.

Idel eksistensfrådseri. Og samtidig væbner vi os med en defensiv

pessimisme, som værner os mod alt for mange skuffelser.

Af samme grund har vi valgt ikke at udbasunere arrangementer

og aktiviteter i den periode, som dette kirkeblad dækker.

Vi kan nemlig ikke sige noget som helst sikkert om, hvad forår

og sommer byder os af restriktioner og begrænsninger på møder

og arrangementer. Det er der ingen, der kan. Så i stedet for

at bekendtgøre det ene arrangement efter det andet – for så,

måske, at udsætte det igen, igen, vil vi benytte os flittigt af vores

Nyhedsbrev og Hjemmesiden og vores Facebook-side til at bekendtgøre,

så snart der er et arrangement eller et møde, som vi

med rimelig sikkerhed kan lade løbe af stabelen på en ansvarlig

måde, så alle kan føle sig trygge.

Hold derfor nøje øje med Nyhedsbrevene, Hjemmesiden og Facebooksiden.

Er I ikke allerede tilmeldt vores Nyhedsbrev, kan

jeg kun indtrængende opfordre jer til at tilmelde jer hos Lene

Isager for at få det tilsendt digitalt!

Kontakt hende på kirkevaerge@vejstrupvalgmenighed.dk

Under forudsætning af, at vi snart genåbner kirken for ”almindelige”

gudstjenester, har vi valgt at bekendtgøre tidspunkterne

for samtlige forårets og sommerens gudstjenester – hvis,

altså, såfremt, i fald…

AC

10


Suppleanter:

Niels Nyholm

nyholm.niels@gmail.com

Mette Quist

mequ@aabyskovmail.dk

Kirsten Abildskov

kirstenabildskov@msn.com

Valgmenighedspræst:

Anders Carlsson

Landevejen 65, 5882 Vejstrup

tlf. 6228 1081 / 4047 5919

praest@vejstrupvalgmenighed.dk

Organist:

Frey Thyrré Klarskov

Sdr. Højrupvejen 41, 5750 Ringe

tlf. 22 35 22 31

freyklarskov@gmail.com

Sangarrangør:

André Isager, Landevejen 82,

5882 Vejstrup. tlf. 2078 6187

andreas.isager@hotmail.com

Kirkesanger og musiker:

Vakant

Graver/kirketjener:

Lone Feldingbjerg Nielsen

tlf. 2945 9363

graver@vejstrupvalgmenighed.dk

Henvisning i øvrigt til præsten

Åbent hus

Vejstrup Valgmenighedskirke har siden nytår

været åben for personlig andagt og lystænding

alle dage fra kl. 10.00-15.00

Vi har udvidet åbningstiden, så man nu kan gæste kirkerummet

fra kl. 8.00-17.00 på hverdage og fra kl. 10.00-

15.00 i weekenderne.

Jeg har været til stede for samtale i kirkerummet hver tirsdag

fra kl. 10.00 -12.00. Fra og med forårsjævndøgn vil

den ordning blive afløst af ”samtaler som i gamle dage”.

Det betyder, at I som altid er velkomne til at ringe til mig

for at aftale besøg, hvis I finder det forsvarligt – eller for

at tale sammen over telefonen, hvis noget presser sig på.

AC

”Velkommen Lærkelil”...

... Velkommen forår og velkommen til Lone

Feldingbjerg Nielsen, som fra 1. marts er vores

nye graver.

Vi glæder os til et godt og inspirerende samarbejde med

Lone, som både er en erfaren og dygtig gartner og et omsorgsfuldt

menneske.

Vi ville gerne præsentere vores graver ved en uformel sammenkomst,

men det tillader restriktionerne ikke, så byd

Lone velkommen i det uformelle møde på kirkegården.

På vegne af menighedsråd og ansatte

Lone Arntzen

11


Gudstjenester og arrangementer

Marts

Gudstjeneste Søndag den 21. marts kl. 10.00

Marias Bebudelsesdag

Gudstjeneste Søndag den 28. marts kl. 10.00

Palmesøndag

April

Gudstjeneste Torsdag den 1. april kl. 17.00

Skærtorsdag og ”Disciplene i kunsten”

Gudstjeneste Fredag den 2. april kl. 17.00

Langfredag

Gudstjeneste Søndag den 4. april kl. 10.00

Påskedag

Gudstjeneste Mandag den 5. april kl. 10.00

2. Påskedag

Gudstjeneste Søndag den 11. april kl. 10.00

1. Søndag efter påske

Gudstjeneste Søndag den 18. april kl. 10.00

2. Søndag efter påske

Gudstjeneste Søndag den 25. april kl. 10.00

3. Søndag efter påske

Gudstjeneste Fredag den 30. april kl. 10.00

St. Bededag

Maj

Gudstjeneste Søndag den 2. maj kl. 19.00

4. Søndag efter påske

Gudstjeneste Søndag den 9. maj kl. 10.00

5. Søndag efter påske

Gudstjeneste Torsdag den 13. maj kl. 10.00

Kristi Himmelfart

Gudstjeneste Søndag den 16. maj kl. 10.00

6. Søndag efter påske

Gudstjeneste Søndag den 23. maj kl. 10.00

Pinsedag

Gudstjeneste Mandag den 24. maj kl. 10.00

2. Pinsedag

Gudstjeneste Søndag den 30. maj kl. 11.00

Trinitatissøndag

Fællesgudstjeneste i Sdr Nærå Valgmenighed

Juni

Konfirmandmøde Torsdag den 3. juni kl. 19.00

Gudstjeneste Søndag den 6. juni kl. 10.00

1. Søndag efter trinitatis

Generalforsamling Tirsdag den 8. juni kl. 19.00

Gudstjeneste Søndag den 13. juni kl. 10.00

2. Søndag efter trinitatis

Gudstjeneste Søndag den 20. juni kl. 14.00

3. Søndag efter trinitatis

Gudstjeneste Søndag den 27. juni kl. 10.00

4. Søndag efter trinitatis

Redaktion: Lone Arntzen, Anders Carlsson (ansv.h.)

Kirkens gavekonto: 0815-3531266578 Mobilpay: 74225

Navne i forbindelse med dåb, konfirmation, vielser, bisættelser og begravelser:

Se Valgmenighedens hjemmeside

Deadline: Der er deadline for indlæg til det næste kirkeblad mandag d. 7. Juni

Evt. indlæg bedes stilet til: vejstrupvalgmenighed@mail.dk

– eller sendes til præstens adresse.

www.vejstrupvalgmenighed.dk

Juli

Gudstjeneste Søndag den 4. juli kl. 10.00

5. Søndag efter trinitatis

Gudstjeneste Søndag den 11. juli kl. 10.00

6. Søndag efter trinitatis

Gudstjeneste Søndag den 18. juli kl. 10.00

7. Søndag efter trinitatis

Gudstjeneste Søndag den 25. juli kl. 19.00

8. Søndag efter trinitatis

MARK & STORM GRAFISK

More magazines by this user
Similar magazines