Przykładowe strony 3 - HandyBooks

handybooks.pl

Przykładowe strony 3 - HandyBooks

satisfy the requestscome to the conclusionthe only solutioneasier said than doneseveral items were missingkeep one’s ear to the grounddivert sb’s attentionmake a world of differenceworkaholicthere was a fair betworst fears were confirmedhow it felt to beSanta Clausby no meanswalk of lifebe fed up withdriven to extremesgo in one ear and out of the otherenough is enoughblow the magic powdertake effectbe fast asleepthe lesser evilmerchandisehave no faintest ideaclaimvanish into thin airjust like thatif need bespełnić prośbydojść do wnioskujedyne rozwiązaniełatwiej powiedzieć niŜ zrobićbrakowało kilku pozycjibacznie zwracać uwagę na to co się dziejeodwrócić czyjąś uwagęrobić ogromną róŜnicępracoholikbyły spore szansepotwierdziły się najgorsze obawyjakie to uczucie byćŚwięty Mikołajbynajmniejzawód; zajęciemieć dosyćdoprowadzony do ostatecznościwpadać jednym uchem a wypadać drugimtego juŜ za wieledmuchnąć magicznym proszkiemzacząć działaćgłęboko spaćmniejsze złotowarynie mieć zielonego pojęciatwierdzićzniknąć bez śladuot, tak sobiejeŜeli zajdzie taka potrzebaI. Answer the following questions with full sentences:1. What catches your eye when you look at other people?2. Why do some people try to pull the wool over other people’s eyes?3. What should one do with a product that is out of date?105

More magazines by this user
Similar magazines