Folder Borstbesparende behandeling - Martini ziekenhuis

martiniziekenhuis.nl
  • No tags were found...

Folder Borstbesparende behandeling - Martini ziekenhuis

ter onder de oksel en de borst. We sluiten de wond af met oplosbare hechtingenonder de huid. Meestal is het ook noodzakelijk om de schildwachtklier(en) of allelymfeklieren in de oksel te verwijderen.Na de operatieDe meeste patiënten vinden deze operatie lichamelijk niet zwaar. Ze hebben nietveel pijn en kunnen zich thuis snel weer redden. Emotioneel is dit wel een ingrijpendeoperatie. Zoals bij elke operatie kunnen er complicaties optreden. Bij eenborstsparende operatie kunnen dit zijn: infectie van de wond en een bloeding.OpnameduurVoor deze operatie nemen we u maar een dag op. Bent u goed hersteld na deoperatie? Dan mag u ’s middags of ‘s avonds alweer naar huis. Er moet dan weliemand bij u thuis zijn ’s nachts. Als het noodzakelijk is om ook alle lymfeklierente verwijderen, dan blijft u twee nachten in het ziekenhuis. Dit is nodig vanwegede drain die u dan krijgt.ThuisThuis kunt u de meeste dingen weer zelf doen, zoals u zelf wassen en licht huishoudelijkwerk. Afhankelijk van uw klachten mag u langzaam uw activiteitenuitbreiden. Dat geldt ook voor weer aan het werk gaan. Daarbij speelt een rolof u nog een nabehandeling krijgt. En natuurlijk hoe u zich voelt: lichamelijk enemotioneel. Meer informatie hierover vindt u in de brochure Advies na de operatie.Eenmaal thuis, merken veel patiënten dat ze snel moe zijn. Dit kan komen dooreen combinatie van factoren, zoals de operatie en de narcose. De spanningen diete maken hebben met uw confrontatie met een kwaadaardige tumor spelen ookeen rol. Deze vermoeidheid kan lang duren. Een eventuele nabehandeling kanhiermee ook te maken hebben. U doet er goed aan om regelmatig rust te nemen.Probeer geleidelijk uit hoeveel uw lichaam aan kan. U bouwt uw conditie weer opdoor activiteiten regelmatig af te wisselen met rust.Borstsparende behandeling 3

More magazines by this user
Similar magazines