Křest je brána do nebe jak pro mě tak pro tebe

claritatis.cz

download - Res Claritatis

Obsah: Milovaní čtenáři!

osmnácté číslo

3 Když šikovně ukrást krávu

4 Svatá Bernadetta Soubirous

a výzva k obrácení

11 Příslib zmrtvýchvstání

14 Proč právě oni?

16 Chladnější, drsnější, tvrdší

19 Černoch, já a zubní pasta

22 Literární génius s Biblí pod hlavou

24 Do Božího království na kole

nebo na motorce?

27 Sedm darů Ducha Svatého

29 Vlažnost – ani horký ani studený

32 Účinná pomoc, kde je nejvíc třeba

36 Adorace pro misie

37 Kterak Hospodin vyslyšel modlitbu Hada

a Medvěda

38 V hospici jde o všechno

40 Rozut oběti

42 Jak se žije rodině s osmi dětmi?

45 Škodí všem, ale nejvíc dětem

48 Netušil jsem, že budu knězem

50 Předávání víry ve třech bodech

51 Myšlenky o naději

52 Buď vůle tvá. / Jak Bohu vyjít vstříc?

53 Zasévání hořčičného zrnka

55 Rodina na misiích

56 Vezmi Boha za slovo

57 Dostali jsme víc, než jsme čekali

58 Neseme pečeť Otcovy lásky

59 Teodora

60 Společenství čistých srdcí

61 SČS „v kostce“

62 Vyprahlost, nepokoj a flíčky

63 Svatý otec doporučuje YOUCAT!

Milujte se!

Časopis pro novou evangelizaci

18/2011, V. ročník, vydáno 18. srpna 2011

Vychází s církevním schválením Biskupství brněnského

č. j.: Ep/1379/08 ze dne 25. 1. 2008

Koordinátor: P. Mgr. Marek Dunda, Th.D.

Šéfredaktor: P. Mgr. Pavel Zahradníček OMI, Th.D.

Překlady: Terezie Eisnerová OP

Jazyková a grafická úprava: Ondřej P. Vaněček

Adresa redakce: Časopis Milujte se!, 671 03 Vranov nad Dyjí 20

e-mail: redakce@milujte.se, www.milujte.se

Vydavatel: Res Claritatis, Hlubočepská 85/64, 152 00 Praha 5, http://res.claritatis.cz,

číslo účtu pro zasílání darů: 2400089111/2010, specifický symbol: 7777

ISSN 1802-4327, MK ČR E 17470

Katolický časopis Milujte se! je zařen na osvětu a vzdělávání široké veřejnosti

jako prevence náboženské nesnášenlivosti a xenofobie. Časopis vychází pod záštitou

sester Matky Terezy a je vydáván ve spolupráci s občanským sdružením Hnutí Pro život ČR.

Jeden člověk, který opravoval poničený kříž, poznamenal: „Je

to zvláštní, jak stále někomu vadí. A to o něm tvrdí, že je

dva tisíce let mrtvý!“

Připravoval jsem sérii článků o svaté Bernadettě Soubirous

a vzpomněl jsem si na jinou příhodu. Když jsem byl

osmákem, začal nám náš učitel biologie jednou místo pokračování

ve výkladu o savcích diktovat k zapsání do sešitu, jak

je to se zázračnými uzdraveními v Lurdech – asi mu to shora

jakým oběžníkem přikázali. Prý je již vyzkoumáno, že

nad jeskyní s pramenem býval před staletími vojenský lazaret.

Použité obvazy a další materiál se zakopávaly do ze,

tam na nich začalo vznikat něco jako penicilin a prosakovat

do vody pramene. Díky tomu dochází k uzdravením… Už

tehdy napadlo: neslyšel jsem, že by nějaké antibiotikum

léčilo slepotu, ochrnutí, špatně srostlé zlomeniny – a léčilo

je naráz v jediném okamžiku. A druhá myšlenka byla: jak jim

musí ty události v Lurdech ležet v hlavě, když se s nimi snaží

vypořádat doslova za každou cenu. Jsou to opravdu skutečnosti,

které dodnes nahlodávají nevěru těch, kteří se s nimi

podrobněji seznámí.

Něco podobného jsem postřehl v diskusích na internetu

ohledně stavu, v jakém bylo po půl století exhumováno tělo

Bernadetty a v jakém se nachází dnes. Bylo z nich patrné, že

pro některé je vrstvička vosku na tváři Bernadetty poslední

„nadějí“: tak přece jen je to snad jev alespoň trochu nějak přirozeně

vysvětlitelný…

Jsou to skutečnosti, které nenechávají v klidu – znamení,

která narušují poklidný život, vybízejí k zamyšlení a zvou

k obrácení – i nás. A co teprve Ježíšovo zmrtvýchvstání!

V Kristu P. Pavel Zahradníček OMI

Podpořte Milujte se! – objednejte si jej

Máme velkou radost, že se k vám dostává další číslo časopisu Milujte se!,

který u nás začal vycházet díky iniciativě sester Matky Terezy. Vydávání

dalších čísel se však neobejde bez vaší pomoci. Prosíme vás o modlitby –

za nás, kteří časopis připravujeme, za všechny čtenáře a za ty, kteří časopis

šíří dále k těm, kteří by se k němu jinak nedostali a nemohli si jej

objednat. Jsme však raději, můžeme-li zasílat časopis čtenářům přímo

domů a nikoli jej pouze anonymně distribuovat.

Časopis posíláme všem zájemcům zdarma (je distribuován pouze v ČR).

Náklady na výrobu a distribuci jednoho výtisku, které činí přibližně 20,- Kč,

jsou hrazeny výhradně z darů čtenářů. Dary na podporu časopisu Milujte se!

můžete posílat na účet 2400089111/2010, specifický symbol 7777 a jako variabilní

symbol použijte údaj ze složenky, která je součástí zásilky. Dary jsou

potvrzovány a lze je uplatnit při snížení základu daně.

Časopis Milujte se! můžete objednat sobě nebo svým přátelům

e-mailem na redakce@milujte.se nebo poštou na adrese redakce.

Jen na vás záleží, zda časopis bude i nadále vycházet. Děkujeme za vaši

podporu.

redakce

Objednávky: Časopis je neprodejný a distribuován zdarma. Lze jej v požadovaném počtu výtisků

objednat na adrese redakce. Jeho vydávání je možné jedině díky zasílaným darům,

neboť časopis nemá předplatné či státní a církevní dotace. Zaslané dary lze podle

§15 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb. uplatnit pro snížení základu daně.

Redakce si vyhrazuje právo zveřejněné texty krátit, případně upravovat.

Fotografie lidí umístěné u svědectví a článků jsou pouze ilustrační.

Foto na titulní straně: Pavel Mašek

Jsme velmi šťastné, že časopis Milujte se! šíří pravdu a učení Církve

a že prospěšnost a vzdělávací vliv je vidět ve svědectvích ze života lidí.

Podporujeme a modlíme se za všechny, kteří se podílejí na vzniku tohoto

časopisu.

Sestry Matky Terezy v ČR

www.milujte.se / aktuality / archiv / diskuse / čísla on–line / www.milujte.se / aktuality / archiv / diskuse / čísla on–line

More magazines by this user
Similar magazines