Views
3 years ago

SAINTIS 2004

OCata Afu-Afuan MENTERI

OCata Afu-Afuan MENTERI PELAJARAN MALAYSIA S yabas di atas kejayaan Sidang Redaksi Sekolah Menengah Sains Sultan Mahmud menghasilkan majalah ini serta setinggi-tinggi penghargaan kerana memberi ruang untuk saya menurunkan sepatah dua kata di ruangan ini. Kemajuan sesebuah negara bukan sahaja didorong oleh masyarakat yang berilmu dan berpendidikan tetapi merangkumi keseluruhan pembangunan diri setiap individu. Manusia yang berjaya adalah manusia yang berilmu, berakhlak mulia dan berketrampilan hasil kecerdikan akalnya, kesedaran dalaman dan kesejahteraan jasmaninya. Hasrat untuk melahirkan manusia yang mempunyai ciri-ciri berkenaan boleh dicapai sekiranya para pendidik komited, berdedikasi dan bersungguh-sungguh menjalankan tugas selain bersedia melaksanakan perubahan. Para pelajar pula dituntut melengkapkan diri dengan pelbagai ilmu dan kemahiran dalam usaha mewujudkan generasi bestari dan berdaya saing. Dalam zaman ledakan maklumat ini, pengetahuan, kemahiran dan kepakaran dalam menguasai ilmu amat diperlukan. Kita semua bertanggungjawab melahirkan generasi yang berilmu, mempunyai akhlak yang mulia dan mampu memberi sumbangan yang positif kepada keluarga, masyarakat dan negara. Sejajar itu, pengetua, guru-guru dan tokoh-tokoh pendidikan perlu memainkan peranan sewajarnya dalam usaha mencapai kecermelangan agar transformasi sosial yang kita inginkan menjadi kenyataan. Menyedari hakikat itu, Kementerian Pelajaran telah menggubal dasar, mengadakan program dan mengambil pendekatan yang wajar bagi memastikan sistem pendidikan negara relevan dengan keadaan semasa. Perubahan yang dilaksanakan pastinya akan membawa semangat baru bagi mengukuhkan lagi hubungan masyarakat Malaysia yang berbilang bangsa serta kedudukan negara di peringkat antarabangsa. Sesungguhnya kecemerlangan bangsa meraih banyak pengorbanan dan kesungguhan usaha semua pihak. Pelajar-pelajar dan guru-guru generasi hari inilah ditumpahkan semua harapan untuk merealisasikan sebuah masyarakat Malaysia yang Cemerlang, Gemilang dan Terbilang. Selamat Maju Jaya, DATO’HISHAMMUDDIN TUN HUSSEIN - 5 -

%ata Afu-Afuan KETUA PENGARAH PELAJARAN MALAYSIA P roses menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara industri yang maju memerlukan tenaga manusia yang terlatih dalam pelbagai bidang. Sistem pendidikan sebagai faktor utama dalam penghasilan tenaga dan manusia berkualiti mestilah mampu memberikan ilmu pengetahuan, kemahiran serta mendidik sikap yang betul supaya warganegara yang benar-benar berkualiti dan mampu meneruskan peijuangan dan wawasan pimpinan masa kini. Kementerian Pelajaran telah menetapkan empat teras penting bagi memacu pembangunan pendidikan sehingga tahun 2010. Empat teras itu ialah meningkatkan akses kepada pendidikan, meningkatkan ekuiti dalam pendidikan, meningkatkan kualiti dalam pendidikan dan meningkatkan tahap kecekapan dan keberkesanan dalam pengurusan pendidikan. Dalam hal ini, Kementerian Pelajaran telah melaksanakan pelbagai inisiatif baru selain memperkukuhkan dasar dan program yang sedia ada. Antaranya ialah perluasan program pra-sekolah, dasar pendidikan wajib, pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris, pengenalan dan perluasan pengajaran matapelajaran vokasional. Peningkatan kualiti dalam proses pengajaran dan pem belajaran, dan pelaksanaan pengsiswazahan guru termasuk guru-guru sekolah rendah. Saya merayu agar semua warga sekolah dapat memahami dan melaksanakan dasar dan program Kementerian bagi menjayakan hasrat Wawasan Negara. Saya percaya, sekolah merupakan landasan utama sebagai sebuah institusi yang dapat menzahirkan semua dasar dan program Kementerian Pelajaran bagi melahirkan insan berkualiti dan berakhlak mulia. Saya mengucapkan syabas dan tahniah kepada sidang redaksi majalah sekolah ini kerana telah berjaya menghasilkan majalah bagi tahun ini. Kejayaan menghasilkan majalah ini adalah simbol kejayaan sistem persekolahan dan pendidikan itu sendiri hasil kerjasama, permuafakatan dan interaksi yang dijalinkan di antara guru-guru dan murid-murid. Akhir kata, mudah-mudahan semangat dan komitmen yang tinggi akan dapat ditingkatkan lagi supaya sekolah akan mencapai kejayaan lebih cemerlang, gemilang dan terbilang. Selamat Maju Jaya TAN SRI ABDUL RAFIE BIN MAHAT Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia

batubara
Keamanan Pangan di Sekolah Dasar
GPharos-Annual-Report-2004 - Golden Pharos Berhad
LUMAJANG
INSPIRASI 2015
INSPIRASI (JAN - MAC 2014)