FSE Industri 2017

trainoras

TRYGG

arbeidsplass

FSE-KURS FRA TRAINOR ØKER SIKKERHETEN for ansatte som jobber med

elektriske anlegg. Du kan velge mellom FSE-kurs i lavspenning, høyspenning

eller en kombinasjon av de to. Alle kursene inneholder førstehjelpsmodul.

Photo: Trainor

HOLD DEG OPPDATERT slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsplass

uten personskader.

KURS MÅLGRUPPE INNHOLD PRAKTISK INFORMASJON

LAVSPENNING

Installasjonbedrifter

Industri

Personer som arbeider i og vedlikeholder

elektriske lavspenningsanlegg...

...i eneboliger, næringsbygg og serviceoppdrag

...i industri og produksjonsbedrifter

• Ansvar og konsekvenser av strømskade

• Planlegging

• Adgang

• Ulykkesberedskap og melderutiner

VARIGHET

2,5 timer

PRIS NOK 610,-

+ mva.

SPRÅK *

Offshore

...på installasjoner på norsk sokkel

• Verneutstyr og måleinstrumenter

• Arbeid på frakoblet anlegg

HØYSPENNING

Personer som arbeider i og vedlikeholder

elektriske høyspenningsanlegg...

• Arbeid nær ved spenningssatte deler

• Arbeid under spenning

VARIGHET

3 timer

Industri

Offshore

...i industri og produksjonsbedrifter

...på installasjoner på norsk sokkel

• Tilsyn og lovbestemmelser

• Teoretisk førstehjelp, strømskader

PRIS NOK 610,-

+ mva.

SPRÅK *

LAV- OG

HØYSPENNING

Industri

Offshore

Personer som arbeider i og vedlikeholder

lav- og høyspenningsanlegg...

...i industri og produksjonsbedrifter

...på installasjoner på norsk sokkel

SIKKERHETSFORSKRIFTEN FSE

dekker alle spenningsnivåer. Med

lavspenning menes spenning opptil

1000 V AC/1500 V DC, mens

høyspenning er betegnelse for

spenning over 1000 V AC/1500 V DC.

VARIGHET

4 timer

PRIS NOK 1 080,-

+ mva.

SPRÅK *

* Engelsk og polsk versjon er ikke bransjetilpasset.

6 7

More magazines by this user