Views
10 months ago

BG MỸ PHẨM VŨ THỊ THU GIANG - BM. BÀO CHẾ (2016)

LINK BOX: https://app.box.com/s/63byzee8zug2rdn2rqzbv5fwhevgp5wv LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/1jx5kNI0VIIJCyXRzaTX_rcU1mnCBRGl2/view?usp=sharing

HƢỚNG DẪN CỦA

HƢỚNG DẪN CỦA ASEAN VỀ THỰC HÀNH TỐT SẢN XUẤT MỸ PHẨM Lƣu ý chung: Trong sản xuất mỹ phẩm,các biện pháp quản lý và giám sát là hết sức cần thiết để đảm bảo ngƣời tiêu dùng nhận đƣợc sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lƣợng. Chất lƣợng sản phẩm phụ thuộc vào chất lƣợng nguyên liệu ban đầu, quy trình sản xuất và kiểm tra chất lƣợng, nhà xƣởng, trang thiết bị và nhân sự tham gia DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> daykemquynhonbusiness@gmail.com 8/5/2016 182

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNG Cần thiết lập, phát triển và thực hiện một hệ thống quản lý chất lƣợng (QLCL) nhƣ một công cụ đảm bảo đạt đƣợc các chính sách và mục tiêu đề ra. Hệ thống này cần quy định rõ cơ cấu tổ chức, chức năng, trách nhiệm, quy trình, các hƣớng dẫn, quá trình xử lý và nguồn lực thực hiện công tác quản lý chất lƣợng. Hệ thống quản lý chất lƣợng cần đƣợc cơ cấu cho phù hợp với các hoạt động của công ty và phù hợp với tính chất sản phẩm cũng nhƣ cần tính đến các yếu tố thích hợp quy định trong Hƣớng dẫn này. Quá trình thực hiện hệ thống quản lý chất lƣợng cần đảm bảo các mẫu nguyên vật liệu ban đầu, sản phẩm trung gian và thành phẩm đó qua kiểm nghiệm để quyết định xuất hàng hoặc loại bỏ trên cơ sở kết quả kiểm nghiệm và các công đoạn kiểm tra chất lƣợng khác. DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> daykemquynhonbusiness@gmail.com 8/5/2016 183

Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
CẨM NANG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH THỰC HÀNH NGUYỄN MẠNH THẢO (2015)
Giáo trình toán cao cấp A1
[Handwriting] Giáo trình Toeic - GMTOEIC (V1)
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
Cơ sở công nghệ sinh học tập 3 -công nghệ sinh học tế bào p1
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM HỌC 2015-2016 MÔN NGỮ VĂN NGUYỄN DUY KHA
Thủ thuật giải nhanh đề thi trắc nghiệm môn toán 12 luyện thi thpt Nguyễn Phú Khánh