LAPORAN TAHUNAN BPSBPSK

hida12mar

ISI KANDUNGAN

VISI DAN MISI BPSBPSK 4 - 5

FUNGSI BPSBPSK 6 - 7

PIAGAM PELANGGAN 8 - 9

CARTA BPSBPSK 10 - 11

ASPIRASI KEMENJADIAN MURID 12 -13

LAPORAN SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK (SPA) 14 - 43

© Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kecemerlangan , 2017

Diterbitkan oleh:

Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kecemerlangan

Aras 3, Blok 2251, Jalan Usahawan 1,

63000 Cyberjaya, Selangor

No. Telefon : 03-8321 7400

No. Faksimili : 03-8321 7403 /03-8321 7402 /03-8321 7401

LAPORAN SEKTOR PENGURUSAN HAL EHWAL MURID (SPHEM) 44 - 53

LAPORAN SEKTOR PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN 54 - 57

DAN KEPEMIMPINAN (SPKK)

LAPORAN SEKTOR SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN 58 - 61

(SBK & SBA SKK)

LAPORAN SEKTOR SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI 62 - 73

(SPP & SPO SBT)

LAPORAN SEKTOR DASAR, INOVASI DAN KOMUNIKASI (SDIK) 74 - 77

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN

LAPORAN SEKTOR PENGURUSAN PERKHIDMATAN 78 - 85

DAN OPERASI PENDIDIKAN (SPPOP)

More magazines by this user
Similar magazines