21.01.2019 Views

Baby & Kid Store / January’ 19

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Interview<br />

<strong>Baby</strong>jem expands its<br />

export with innovative<br />

products<br />

<strong>Baby</strong>jem continues to be the first address<br />

that comes to mind with its practical and<br />

useful products that mothers need to grow<br />

their babies.<br />

<strong>Baby</strong>jem inovatif<br />

ürünleri ile ihracat alanını<br />

genişletiyor<br />

<strong>Baby</strong>jem, annelerin bebeklerini büyütürken<br />

ihtiyaç duyduğu pratik ve kullanışlı ürünlerde<br />

akla gelen ilk adres olmayı sürdürüyor.<br />

Kötü ekonomik koşullarına<br />

rağmen 2018’in ilk üç çeyreğinde<br />

hedeflerinin üzerinde<br />

bir büyüme yaşadıklarını belirten<br />

<strong>Baby</strong>jem Genel Müdür<br />

Yardımcısı Ferah Küskü, “Büyümemizde<br />

ihracatın net bir<br />

katkısı olmaktadır. İlerleyen<br />

süreçte ekonomideki dengelenmenin<br />

kontrollü bir şekilde<br />

devam ettirilmesi ile sürdürülebilir<br />

ve hedeflere uyumlu bir<br />

büyüme politikası gerçekleştirebileceğimize<br />

inanıyoruz”<br />

dedi.Her sene CBME Anne,<br />

Bebek, Çocuk Ürünleri Fuarı<br />

ve Kind & Jugend gibi birçok<br />

fuara katılarak sektörü takip<br />

eden <strong>Baby</strong>jem, 20<strong>19</strong> yılının ilk<br />

ayında CBME fuarında yeni<br />

ürünlerini sergileyecek.<br />

“Her bebek özeldir”<br />

Bebeklere hak ettikleri değeri<br />

veren bir firma olan <strong>Baby</strong>jem,<br />

‘her bebek özeldir’ ilkesinden<br />

yola çıkarak ürünlerinin denetimlerini<br />

aksatmıyor ve kullanılan<br />

hammaddeleri özenle<br />

seçiyor.<br />

Küskü, “<strong>Baby</strong>jem olarak, ürettiğimiz<br />

modelleri geliştirmek,<br />

küresel piyasa taleplerini en<br />

iyi şekilde karşılamak, müşteri<br />

memnuniyetini sürekli<br />

arttırmak ve ülkemizin bebek<br />

bakım ürünleri üretimindeki<br />

dışa bağımlığını azaltmak hedefiyle<br />

Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerini<br />

çok önemsiyoruz”<br />

dedi.<br />

“Daha büyük fabrika ile<br />

üretim kapasitemizi<br />

arttırmak istiyoruz”<br />

<strong>Baby</strong>jem, 4000 m2 kapalı<br />

alanda 100 çalışan ile üretimi<br />

gerçekleştirdikleri fabrikalarını<br />

20<strong>19</strong> yılında daha büyük bir<br />

alana taşıyarak hem istihdamı<br />

hem de üretim kapasitesini<br />

arttırmayı hedefliyor. Hollanda,<br />

Yunanistan, Sırbistan,<br />

Estonya, Bulgaristan, Makedonya,<br />

Arabistan, Irak, Mısır<br />

gibi ülkelere ihracatını devam<br />

ettiren <strong>Baby</strong>jem; Almanya, Pakistan,<br />

Senegal, Kuveyt, İtalya,<br />

Azerbaycan, Avusturya gibi<br />

birçok yeni pazara da girmeyi<br />

başardı.<br />

Declaring that they<br />

experienced a growth above<br />

their targets in the first three<br />

quarters of 2018 despite<br />

bad economic conditions,<br />

Ferah Kusku, Deputy<br />

General Manager, <strong>Baby</strong>jem,<br />

said, “Export have a clear<br />

contribution to our growth.<br />

We plan to continue growth<br />

and a consistent policy<br />

aimed at progress in the<br />

stabilization of the economy<br />

controlled process with a<br />

sustainable.”<br />

Participating in several<br />

fairs such as CBME Turkey<br />

and Kind & Jugend every<br />

year, <strong>Baby</strong>jem will exhibit<br />

their new products at CBME<br />

Turkey fair to be held in the<br />

first months of 20<strong>19</strong>.<br />

“Every baby is special”<br />

<strong>Baby</strong>jem, a company that<br />

gives babies the value they<br />

deserve, sets out from the<br />

principle of ‘every baby<br />

is special’ and does not<br />

interfere with its products<br />

and carefully selects the raw<br />

materials used. Kusku said,<br />

“As <strong>Baby</strong>jem, we develop<br />

models that we produce,<br />

meet the best global market<br />

demands and to constantly<br />

enhance customer satisfaction<br />

and our country, baby<br />

care products with the goal<br />

to reduce dependency on<br />

foreign in manufacturing<br />

R & D and innovation<br />

activities.”<br />

“We want to increase our<br />

production capacity with<br />

the larger factory”<br />

<strong>Baby</strong>jem aims to increase<br />

its employment and<br />

production capacity by<br />

moving its factories in a<br />

closed area of 4000 m2<br />

to a larger area in 20<strong>19</strong>.<br />

<strong>Baby</strong>jem, which continues<br />

its exports to countries such<br />

as the Netherlands, Greece,<br />

Serbia, Estonia, Bulgaria,<br />

Macedonia, Arabia, Iraq<br />

and Egypt, also managed<br />

to enter many new markets<br />

such as Germany, Pakistan,<br />

Senegal, Kuwait, Italy,<br />

Azerbaijan and Austria.<br />

Ocak 20<strong>19</strong><br />

1


Interview<br />

“We cannot receive incentives<br />

because we are not considered<br />

as an exporter”<br />

Producing pajamas for children, Elsima also<br />

includes children’s outerwear.<br />

Manufacturing pajamas for 1-7 years and 8-18 age group of<br />

kid in the new season, Elsima adds children’s outer clothing<br />

group to its range of product and offers its spring-summer<br />

collection to the consumers. Some of its colorful and wide<br />

range of products polo shirt, sweat shirt and capris will be<br />

introduced at the exhibition fairs. Brand will take part in<br />

CBME Turkey and Linexpo, Lingerie Hosiery Fair in the<br />

country and also fairs to be held in Egypt, Russia and Ukraine<br />

abroad in 20<strong>19</strong>.<br />

“İhracatçı gözükmediğimiz için<br />

teşvik alamıyoruz”<br />

Çocuk pijama grubu üretimi yapan Elsima, yeni<br />

yılda çocuk dış giyimini de bünyesine dahil ediyor.<br />

1-7 yaş ve 8-18 yaş gruplarına yönelik pijama üretimi yapan<br />

Elsima yeni sezonda çocuk dış giyimi grubunu da ürün gamına<br />

ekleyerek ilkbahar-yaz koleksiyonunu tüketiciyle buluşturuyor.<br />

Polo yaka tişört, eşofman ve kaprilerden oluşan<br />

geniş ve rengarenk koleksiyon fuarlarda tanıtılacak. Marka<br />

20<strong>19</strong> yılında yurt içinde CBME Turkey, Linexpo İç Giyim<br />

Fuarı’nda, yurt dışında Mısır, Rusya, Ukrayna fuarlarında<br />

yer alacak.<br />

“We cannot receive<br />

incentives because we<br />

are not considered as an<br />

exporter”<br />

We talked about brand’s new<br />

year targets with Eşref Geyik,<br />

General Manager of Elsima<br />

Tekstil. Eşref Geyik said, “In<br />

20<strong>19</strong>, we want to consolidate<br />

our position in new markets<br />

and expand to new markets.”<br />

Stating that they export to 50<br />

countries in the world, Eşref<br />

Geyik said, “A large part of the<br />

exports is seen as domestic<br />

sales to the cargo companies<br />

and the cargo companies are<br />

exporting, and the fact that<br />

the brand is not considered<br />

as an exporter and it causes<br />

difficulties. In this case, because<br />

the export rate seems to be low,<br />

we cannot get the incentives<br />

and support we deserve by the<br />

state” and stated that they had<br />

problems with the shipments.<br />

“Setting the right price<br />

strategy is important”<br />

Fluctuations in the country’s economy on the problems in the<br />

sector are also one of the situations that put the companies<br />

in difficulty. Geyik said, “The increase in exchange rates in<br />

firms such as exporters creates an advantage for short-term<br />

goods, but then raises costs in the products we produce. In the<br />

period we sell products that are produced with rising costs,<br />

the decrease in exchange rate is damaging us. Therefore, the<br />

stop of the fluctuation in the exchange rate is important in<br />

order to set the correct price strategy.”<br />

“İhracatçı gözükmediğimiz<br />

için teşvik alamıyoruz”<br />

Elsima Tekstil Genel Müdürü<br />

Eşref Geyik ile markanın yeni<br />

yıl hedeflerini konuştuk. Eşref<br />

Geyik, “20<strong>19</strong> yılında güçlü olduğumuz<br />

pazarlarda yerimizi sağlamlaştırıp<br />

yeni ülke pazarlarına<br />

açılmak istiyoruz,” dedi. Dünyanın<br />

50 ülkesine ihracat yaptıklarını<br />

belirten Eşref Geyik, “İhracatların<br />

büyük bir kısmı kargo<br />

şirketlerine iç satış olarak gözükmekte<br />

ve kargo şirketleri ihracatı<br />

yapmaktadır,” diyerek markanın<br />

ihracatçı olarak gözükmemesinin<br />

sıkıntılara yol açtığını söyledi.<br />

“Bu durumda yaptığımız<br />

ihracat oranı düşük gözüktüğü<br />

için devlet tarafından da hak ettiğimiz<br />

teşvik ve destekleri alamıyoruz,”<br />

dedi ve sevkiyatlarda<br />

problemler yaşadıklarını belirtti.<br />

“Doğru fiyat stratejisi belirlemek önemli”<br />

Sektördeki sıkıntıların üzerine ülke ekonomisindeki dalgalanmalar<br />

da firmaları zora sokan durumlardan biri. Geyik,<br />

“İhracat yapan biz gibi firmalarda döviz kurlarındaki artış<br />

kısa vadede üretilmiş mal için bir avantaj yaratmakta fakat<br />

ardından üreteceğimiz ürünlerde maliyetleri yükseltmektedir.<br />

Yükselen maliyetlerle ürettiğimiz ürünleri satacağımız<br />

dönemde de kurda düşüş bize zarar ettirmektedir. Bu sebeple<br />

kurdaki dalgalanmanın durması doğru fiyat stratejisi<br />

belirlemek için önemlidir,” dedi.<br />

2 Ocak 20<strong>19</strong>


Ocak 20<strong>19</strong>


Interview<br />

Best <strong>Kid</strong>s modern<br />

tasarımları ile bu<br />

sezon da modaya<br />

yön veriyor<br />

Best KIds sets<br />

the fashIon thIs season wIth<br />

Its modern desIgns<br />

Farklı tasarımlar ve<br />

dokularla mükemmel bir uyum<br />

yakalayan marka, bu sezon renk<br />

paletinden zengin bir seçki sunuyor.<br />

Tasarımdaki çizgisini koruyarak yıllar<br />

içerisinde modanın öncü markaları arasına<br />

adını yazdıran Best <strong>Kid</strong>s yeni sezon için<br />

de iddialı bir koleksiyon ile karşımıza çıkıyor.<br />

Dünyadaki trendleri tasarımdaki kendi çizgisiyle<br />

harmanlayan ve yeniden yorumlayan marka, bu<br />

sezon bünyesinde bulunan 0-2, 2-6 ve 6-14 yaş<br />

aralığındaki kız erkek ürün gruplarıyla fuarında<br />

gözdesi olmaya aday!<br />

Best <strong>Kid</strong>s ile klasik ve sıra dışı tasarımlar modern<br />

yaşama uygun şık, rahat, günün modasını takip<br />

eden renk ve desenlerle zenginleştiriliyor.<br />

Annelerin gönül rahatlığıyla çocuklarına<br />

giydirebileceği kanserojen madde içermeyen<br />

baskı ve kumaşlarla hazırlanan yeni koleksiyonu<br />

Best <strong>Kid</strong>s Genel Müdürü Yusuf Gürel şöyle<br />

anlatıyor; “Çocuk giyimi sektöründe ayrıntıları<br />

kaliteli kumaşlarda buluşturarak klasik ve gündelik<br />

çocuk kıyafetlerinin modern stilini ortaya koyuyoruz.<br />

Koleksiyonlar hazırlanırken, müşteri beklentileri<br />

ve pazara uygunlukta belirleyici rol oynuyor.<br />

Koleksiyonumuzun büyük kısmını Avrupa’nın<br />

çeşitli ülkeleriyle Rusya, Azerbaycan, Ukrayna,<br />

Kazakistan, Kırgızistan, Dağıstan, Lübnan, Fas, Irak,<br />

İran, Suudi Arabistan, Filistin, Tunus,Kuveyt, Mısır<br />

ve Hindistan gibi birçok ülkeye ihracat kanalıyla<br />

ulaşıyor.”<br />

Üretim teknolojiyle destekleniyor<br />

Marka koleksiyonlarını Bomonti Şişli’de<br />

bulunan 2000 m2 yeni tesislerinde üretimini<br />

gerçekleştirerek yurtdışı ve Türkiye geneline<br />

yayılmış satış noktaları aracılığı ile tüketicilerine<br />

sunmaktadır. Türkiye genelinde 200 corner satış<br />

noktasıyla hizmet verilmektedir.Best <strong>Kid</strong>s şık ve<br />

kaliteli çizgisini gün geçtikçe ilerleten, modayı takip<br />

eden kendisini yeni teknolojik makinelerle emin<br />

adımlarla yoluna devam etmektedir.<br />

The brand, which offers different patterns in<br />

perfect harmony with designs,<br />

offers a rich selection of color<br />

palettes this season.<br />

Keeping the line in the design, Best <strong>Kid</strong>s exists amongst the leading<br />

brands of fashion in years and is confronted with an ambitious<br />

collection for the new season. The brand that blends and reinterprets<br />

the trends in the world with its own line of design, is the candidate to<br />

dazzle in the fair with its product groups for boys and girls aged 0-2,<br />

2-6 and 6-14 age range in this season.<br />

Best <strong>Kid</strong>s enriches its products with colors<br />

and designs consisting of comfortable, chic,<br />

popular, modern and stylish design. Yusuf Gürel,Best <strong>Kid</strong>s General<br />

Manager, informs about their new collections, which prepared dye and<br />

fabrics that contain carcinogen free material and mother can use<br />

for their children mind at peace, he said, “We bring out the modern<br />

style of classical and casual children’s clothes by bringing together<br />

the details in quality fabrics in the children’s wear sector. While<br />

collections are being prepared, customer expectations and<br />

marketability play a decisive role. Most of our collection is exported<br />

to various countries of Europe and Russia, Azerbaijan, Ukraine,<br />

Kazakhstan, Kyrgyzstan, Dagestan, Lebanon, Morocco, Iraq,<br />

Iran, Saudi Arabia, Palestine, Tunisia, Kuwait, Egypt and India.”<br />

Production enhanced by technology<br />

Manufacturing its collections in new plant of 2.000<br />

m2 in BomontiSisli, the firm offers quality products to<br />

consumers through retail outletsacross Turkey and world. Best<br />

<strong>Kid</strong>s has 200 corner sale pointsin Turkey.<br />

Continuing to pursue itself with its new technological<br />

machinery, Best <strong>Kid</strong>s is following the fashion and advancing its stylish<br />

and high quality line day by day.<br />

4 Ocak 20<strong>19</strong>


FACTORY<br />

Merkez Mah. Fırın Sok.<br />

No.67 34381 Bomonti-Şişli<br />

İstanbul-Turkey<br />

T. : +90 444 5 944<br />

F. : +90 212 221 65 16<br />

info@bestkidsclub.com<br />

SHOWROOM<br />

Meşrutiyet Mah. Şair Nigar<br />

Sok. No.31-33 34363 Nişantaşı<br />

İstanbul-Turkey<br />

T. : +90 212 230 30 40<br />

F. : +90 212 234 18 98<br />

showroom@bestkidsclub.com<br />

www.bestkidsclub.com<br />

www.e-bestkids.com<br />

Bestkidsclubcom Bestkidsclub Bestkidsclubtr Bestkids<strong>19</strong>74 +90 Ocak 532 20<strong>19</strong> 172 32 05


Publisher: H. Ferruh Işık<br />

on behalf of İSTMAG<br />

Magazin Gazetecilik Yayıncılık<br />

İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.<br />

General Manager<br />

Mehmet Söztutan<br />

mehmet.soztutan@img.com.tr<br />

Coordinator<br />

Mehtap Akyel<br />

mehtap.akyel@img.com.tr<br />

Editor<br />

Berfin Üzüm<br />

berfin.uzum@img.com.tr<br />

Art Director<br />

Furkan Yaldız<br />

furkan.yaldiz@img.com.tr<br />

Design & Graphics<br />

Mine Algül<br />

mine.algul@img.com.tr<br />

Foreign Relations<br />

İsmail Çakır<br />

ismail.cakir@img.com.tr<br />

Responsible Editor<br />

Cüneyt Aktürk<br />

cuneyt.akturk@img.com.tr<br />

Corporate Communication Executive<br />

Ebru Pekel<br />

ebru.pekel@img.com.tr<br />

Chief Accountant<br />

Zekai Turasan<br />

zturasan@img.com.tr<br />

Subscription<br />

İsmail Özçelik<br />

ismail.ozcelik@img.com.tr<br />

Finance Manager<br />

Mustafa Aktas<br />

mustafa.aktas@img.com.tr<br />

Head Office<br />

İSTMAG Magazin Gazetecilik Yayıncılık<br />

İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. Evren Mah.<br />

Bahar Cad. Polat İş Merkezi<br />

B Blok No:3 Kat: 4 Güneşli<br />

Bağcılar - İstanbul / Turkey<br />

Tel: +90 212 604 51 00<br />

Faks: +90 212 604 51 35<br />

Printed By<br />

İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.<br />

Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi<br />

İhlas Plaza No:11 A/41<br />

Yenibosna–Bahçelievler/ STANBUL<br />

Tel: 0212 454 30 00<br />

www.ihlasmatbaacilik.com<br />

Ocak 20<strong>19</strong><br />

YENI YIL,<br />

YENI BIR<br />

MACERA!<br />

Dopdolu ve canlı bir sayıyla 20<strong>19</strong>’a<br />

bomba gibi girmeye hazırız.<br />

Ekonominin sıkıntılı olduğu şu<br />

zamanlarda üretmeyi ve çalışmayı<br />

durdurmaktan ziyade daha çok<br />

çalışmanın iyi günleri beraberinde<br />

getireceğine inanıyoruz.<br />

Sektörün var olduğu her yerde<br />

<strong>Baby</strong> & <strong>Kid</strong> <strong>Store</strong>’u görmek<br />

mümkün. Birçok ulusal ve<br />

uluslararası ziyaretçinin,<br />

katılımcının yer alacağı önemli<br />

fuarlarda stantlarımız hazır. 9-12<br />

Ocak’ta hem Bursa Junioshow<br />

hem de İstanbul CBME Turkey<br />

fuarlarında sektörü temsilen<br />

yerimizi alacağız. 23-26 Ocak<br />

Pentex fuarı ile Gaziantep’te, 6-9<br />

Şubat Linexpo fuarı ile İstanbul’da<br />

olacağız.<br />

Sizlerin daha ileri noktaya<br />

ulaşmanız için araştırdığımız yeni<br />

pazarların, dünya trendlerinin<br />

yararınıza olmasını umuyoruz.<br />

Fuarların başarılı geçtiği, ihracatın<br />

bol olduğu ve Türkiye pazarının<br />

dünyada daha çok yer aldığı bir yıl<br />

olmasını diliyorum.<br />

Letter<br />

From<br />

The Editor<br />

NEW YEAR,<br />

A NEW<br />

ADVENTURE!<br />

We’ve made an impressive entrance<br />

to 20<strong>19</strong> with a full and vibrant<br />

issues. Rather than stopping<br />

production and working in the times<br />

when the economy is troubled, we<br />

believe that working harder will<br />

bring good days.<br />

It is possible to see <strong>Baby</strong> & <strong>Kid</strong><br />

<strong>Store</strong> wherever the industry exists.<br />

We have our booths at important<br />

fairs where many national and<br />

international visitors will take part.<br />

On 9-12 January, we will take the<br />

place of the sector in Junioshow,<br />

Bursa and CBME Turkey Istanbul.<br />

We will also be in Pentex fair, 23-26<br />

January in Gaziantep and Linexpo<br />

Lingerie - Hosiery Fair 20<strong>19</strong>, on 6-9<br />

February in Istanbul.<br />

We hope that the new markets we<br />

are researching to reach you further<br />

will be at your best. Wishing a very<br />

Happy New Year to the everyone<br />

with successful fairs, full of export<br />

and a year in which Turkey market<br />

takes more place in the world.<br />

Berfin Üzüm


Size iki haberimiz var…<br />

We have two news for you…<br />

OVERVIEW<br />

Yeni yılın ilk satırlarıyla size gülümsüyor ve diyorum<br />

ki size iki haberim var: birisi iyi, diğeri daha iyi… İyi<br />

haber şu ki uluslararası kimliğimiz gittikçe daha da<br />

anlam kazanıyor. Geçen yıllarda sektörün bayrağını<br />

taşıdığımız Almanya, Fransa, İtalya, Polonya, Rusya<br />

ve Ukrayna gibi ülkelere bu yıl Çin’i de ekliyor ve<br />

<strong>Baby</strong> & <strong>Kid</strong> <strong>Store</strong> dergimizin uluslararası kimliğini<br />

daha da güçlendiriyoruz.<br />

Daha iyi haber şu ki artık dergimiz aylık bir<br />

yayın… Her ay sizlerle olmanın gurur ve onurunu<br />

yaşayacağız. Bu sayılarımızın bir kısmı tamamen<br />

yurt dışı odaklı olacağı için İngilizce ağırlıklı, bazıları<br />

da yurt içi odaklı olacağı için Türkçe olacak…<br />

Yeni başladığımız 20<strong>19</strong>’da bütün hayallerinizin<br />

gerçekleşmesini ve sizlere her zaman daha iyi<br />

haberler verebilmeyi diliyorum.<br />

I am smiling at you with the very first lines of<br />

the new year and informing you that I have two<br />

news for you: one is good and the other one is<br />

better… The good news is that our internationality<br />

identity gains more momentum. We are adding<br />

China to our list of countries that we carried the<br />

flag of the sector such as Germany, France, Italy,<br />

Poland, Russia and Ukraine thereby reinforcing the<br />

international identity of <strong>Baby</strong> & <strong>Kid</strong> <strong>Store</strong>.<br />

The better news is that <strong>Baby</strong> & <strong>Kid</strong> <strong>Store</strong> becomes<br />

a monthly publication as of January 20<strong>19</strong>. We<br />

will enjoy the pride and honor of being with you<br />

every month. Since some issues will completely<br />

be foreign market-oriented, they will be mostly in<br />

English while some other will be mostl Turkish since<br />

they will be focused more on domestic market.<br />

I wish all your dreams come true in 20<strong>19</strong> and<br />

hoping to give you better news.<br />

Mehtap Akyel,<br />

Coordinator<br />

Ocak 20<strong>19</strong>


Ocak 20<strong>19</strong>


Ocak 20<strong>19</strong>


Interview<br />

Tekstilin kalbi Bursa’da yaşayan<br />

40 YILLIK ÇINAR CANTOY,<br />

“babydola” markasıyla<br />

İTALYA PİTTİ BİMBO fuarında<br />

dünya markalarının yanında<br />

yer almaya hazırlanıyor…<br />

<strong>19</strong>80 de başlayan bir Bursa hikayesi Cantoy’u toptanda<br />

markalaştıran sırrı neydi?<br />

<strong>19</strong>80’de ticari hayatına başlayan Cantoy olarak birinci kuşakla<br />

ikinci kuşağın halen bir arada çalıştığı bir yapıyla faaliyetlerimize<br />

devam ediyoruz. Buna bağlı olarak yaklaşık 40 yıldır aynı<br />

sektöre hizmet etmenin verdiği tecrübeyle bir Cantoy çizgisi<br />

ve tarzı ortaya koyduk. Hiçbir ürün üretmeden bunu başarmak<br />

elbette kolay değil. Cantoy olarak bizim bir zevkimiz<br />

var. Bunu en çok yansıtan konsepti oluşturmak için ciddi bir<br />

Ar-Ge sürecinden geçiyoruz. Öncelikle ne satacağımıza kendi<br />

zevkimizle karar verip buna uygun üretim yapan firmaları<br />

belirleyerek neler alacağımızı tespit ederiz. Sonra birbirine en<br />

uyumlu ürünleri bir araya getirerek bir koleksiyon oluşturuyoruz.<br />

Kaliteli ürün ve doğru fiyat politikası da eklenince bütün<br />

bu seçimlerle birlikte bir CANTOY oluşuyor. Dünyanın 74 ülkesinden<br />

ve Türkiye’nin 81 ilinden bizi ziyaret eden müşterilerimiz<br />

aslında bu doğru oluşturduğumuz konsepte ve bu oluşan<br />

CANTOY tarzına geliyor. Tekrar edilmiş başarılar üzerine<br />

kurulmuş bir plan var, bir sistem var ve biz bunu uyguluyoruz.<br />

Kendi kategorimizde, üretmeden ‘marka’ olmak adına geldiğimiz<br />

konumdan son derece memnunuz.<br />

Kervansaraylar, yüzyıllık camiler, hanlar,<br />

hamamlar, İskender Kebabı ve tabii ki<br />

kestane şekeri deyince ilk aklımıza gelen<br />

memleketimizin güzel şehri Bursa, son yıllarda<br />

bebe çocuk tekstil üretim üssü olarak da yurt<br />

içi ve yurt dışı pazarında adından söz ettiriyor.<br />

Özellikle Vişne Caddesinde bir araya gelen<br />

üretici firmalar, buranın bir ticaret bölgesi<br />

haline dönüşmesini sağladı. BEKSİAD’ın<br />

çalışmaları, BTSO’nun katkıları ve yapılan fuar<br />

organizasyonları neticesinde burası birçok<br />

yabancı ziyaretçi firmanın dikkatini çekmeyi<br />

başaran bir pazar haline geldi. 2010 yılında<br />

Vişne Caddesine ilk mağazayı açarak bu<br />

oluşuma öncülük edenlerden olan CANTOY’u<br />

Kestel’deki yeni fabrikasında sizler için ziyaret<br />

ettik. Cantoy firma yetkilisi Yunus Emre Otman<br />

ile söyleşimizi keyifle okuyacağınızdan eminiz.<br />

ile işbirliği yaparak ‘babydoll’ markası olarak bir yola çıktık.<br />

Bu markayla yaptığımız ürünler hiçbir tedarikçimizin ürünlerine<br />

benzemiyor. Biz bu yola çıkarken kendi tarzımızı ortaya<br />

koyup Avrupa’da tanınan ve bir Türk markası olarak dünyaya<br />

ürün satan bir firma olmayı hedefledik. Bu çalışmaları yürütürken<br />

de bu süreçte insanların saygı duyacağı bir iş yapmak<br />

istedik.<br />

Bizim temel üretim alanımız yeni doğan ve 0 – 2 yaş grubu bir<br />

bebeğin, çocuğun ihtiyaçlarını kapsamaktadır. Hâlihazırda<br />

550 farklı materyalden ürün üretiyoruz ve Son 4 yıldır kendi<br />

ürettiğimiz ürünleri de müşterilerimize sunuyoruz. Bu ürün<br />

gruplarımızla fuarlara katılıyoruz, yurt içi ve yurt dışı fuarlarda<br />

tanıtım pazarlama çalışmalarını sürdürüyoruz.<br />

3 bin metrekare olan Bursa mağazamız ve 2018 yılında 800<br />

metrekare alana çıkardığımız İstanbul -Laleli mağazamız ile<br />

toptan satış alanında müşterilerimize hizmet vermeye devam<br />

ediyoruz.<br />

Üretime geçişinizin sebebi de hayallerinizi yansıtacağınız<br />

daha özgür bir alan oluşturmaktı sanırım.<br />

Öyle de diyebiliriz. 2012 yılında üretim kararımızı hayata geçirmek<br />

için bu konuda işini bizim gibi aşk ile yapan bir firma<br />

10 Ocak 20<strong>19</strong>


<strong>Baby</strong>dola markanız ile 17 – <strong>19</strong> Ocak tarihlerinde İtalya’da yapılacak<br />

olan Pitti İmmagine Bimbo fuarında yer alan sayılı Türk<br />

firmasından biri siz olacaksınız.<br />

Yıllar önce koyduğumuz bir hedef vardı. Bize göre Pitti Bimbo<br />

dünyanın vitrini. O fuarda dünya markaları ile yan yana yer<br />

almak bizim için bir onur meselesidir. <strong>Baby</strong>dola ile dünya bebeklerini<br />

giydiren bir marka olmayı hedefliyoruz. ‘<strong>Baby</strong>dola’,<br />

dünyanın <strong>19</strong>2 ülkesinde ürünlerimizin satın alındığı, güvenilerek<br />

ve sevilerek kullanıldığı bir marka olsun.<br />

Biz tüccarız ve farkındayız ki, dünya çapında, uluslararası bir<br />

organizasyona katıldığımızda üzerimizde bir formayla, bir<br />

bayrakla gidiyoruz. Ben her şeyden önce bir Türk iş adamı<br />

olarak ülkemizi temsil ediyorum ve buna bağlantılı olarak firmamda<br />

sattığım ürünlerin kalitesi, sergilediğim ticari duruş<br />

ve sunduğum müşteri hizmetleri olarak toplamda Müslüman<br />

bir Türk iş adımana yakışır olmalı diye düşünüyorum. Bizim<br />

için bir yerde CANTOY, babydoll, babydola markaları adı<br />

geçtiğinde, işini iyi yapan güvenilir bir firma olarak anılmak<br />

bizim için çok para kazanmaktan daha değerlidir.<br />

<strong>Baby</strong>dola ile varmak istediğiniz nokta, dünya pazarı<br />

diyebilir miyiz?<br />

2014 yılında Milano’da küçük bir ofis açtık. Tanıtım satış ve<br />

tasarım ofisi de diyebiliriz. Ardından da Madrid ofisini açtık.<br />

Kumaş ve renk tasarımlarımızı bu ofislerimizden yürütüyoruz.<br />

<strong>Baby</strong>dola Madrid patentli o yüzden bir İspanyol markası<br />

olarak biliniyor. Tasarımlarını Avrupa’da hazırlattığımız ürünlerin<br />

çoğunluğu Bursa’da ve bir kısmı da İstanbul’da olmak<br />

üzere, üretimin tamamı Türkiye’de yapılıyor.<br />

Varmak istediğimiz istikamet ise, Avrupa tezgâhından dünyanın<br />

değerli noktalarına ulaşmak. Avrupa bize göre bir sergi,<br />

satış, bir pazar alanıdır. Biz Avrupa’daki fuarlardan farklı ülkelerin<br />

A segmentlerine hitap etmek istiyoruz.<br />

Bir üretici ve ihracatçı olarak yurt içinde ve yurt dışında<br />

karşılaştığınız zorluklar nelerdir?<br />

Yurt içinde karşılaştığımız sorun şu ki; inanlar işine yeterince<br />

değer vermiyor. Yani ticaret bir iş, onun yeri bir mağaza,<br />

insanlar için yeterince kutsal değil. Gözlemliyorum ve üzülüyorum<br />

ki hep maddi hırslar için kendilerini zora sokuyor ve<br />

ticari ödemelerini aksatarak, özel hayatlarındaki lükse öncelik<br />

veriyorlar.<br />

Günümüzde faizin bu kadar çok ticaretin içine girdiği, helal<br />

haram kavramlarının kişisel çıkarlar için göz ardı edildiği,<br />

insanların yasal olanla helal olanı birbirinden ayırt etme gereksinimi<br />

dahi duymadığı bir ticaret hayatı yaşıyoruz. Şu anda<br />

Türkiye’de en büyük sorunumuz budur.<br />

Yurt dışında yaşadığımız sıkıntı ise, uluslararası<br />

rekabette yaşadığımız sorunlar.<br />

Dünya çapında ithalat yapacak bir firma Çinli ya da Malezyalı<br />

bir üreticiden aldığı gibi benden de ürün alabilir ama birçok<br />

ülkede gümrük koşullarımız aynı değil ve biz pahalı kalıyoruz.<br />

Gümrük birliği anlaşmaları rakip üreticiler için ciddi avantajlar<br />

sağlıyor ve bu da bizim rekabet gücümüzü azaltıyor. İş<br />

gücü maliyetlerimiz arttıkça uluslararası piyasalarda rekabet<br />

gücümüzün daha da azalacağı bir risk görüyoruz.<br />

Sektörde arz talep dengesini nasıl yorumlarsınız?<br />

Türkiye’de arz şu an çok fazla… Fakat uluslararası pazarlama<br />

kabiliyetimiz gelişirse bu arzın yetmeyeceği kanaatindeyim.<br />

Türkiye’de sadece Bursa şehrinde üretilen 1 yıllık bebe çocuk<br />

tekstil ürünü yaklaşık 1 milyar adet. Türkiye nüfusu 80 milyon.<br />

Bu ürünlerin çok daha hızlı yurt dışı satışı pazarlaması olmalı.<br />

Yoksa arz ciddi sıkıntı oluşturur.<br />

2018 akla gelince, size ticari olarak neleri hatırlatacak?<br />

2018 bir sermaye kriziydi. Ticarette, üretimde dünya çapında<br />

bir söz sahibi olmak için en önemli şeyin sermaye olduğunu<br />

anladık. Sermayenin korunması gerektiği, sermayeyle doğru<br />

orantılı işler yapmak gerektiği ve gereksiz borçlanmanın,<br />

bankalarla ve kredilerle iş yapmanın ne kadar büyük riskler<br />

taşıdığını ve doğru olmadığını 2018’de şartlar bize öğretti. Ben<br />

çekilen sıkıntılara, acılara çok değer veririm. Çok büyük tecrübeler<br />

bırakır. İnsanın gelecekle ilgili tedbir alması için 2018<br />

tecrübe yılıdır.<br />

20<strong>19</strong> yılı ekonomik öngörünüz nedir?<br />

20<strong>19</strong>’da da hala arazi şartlarında yürümeye davam edeceğiz.<br />

Babamın bir sözü vardır. O hep der ki askeriyede gece yürüyüşü<br />

diye bir şey vardır. İki adım atıp etrafa bakıp tehlike yoksa<br />

tekrar adım atmak. Babam günümüzde ticaret yapmayı gece<br />

yürüyüşüne benzetiyor. Sermayemizi muhafaza edip, keyfi<br />

borçlanmalardan uzak duracağız.<br />

Sektöre yeni yıl mesajınız nedir?<br />

20<strong>19</strong> inşallah 2018’den daha iyi geçer ve çok daha güzel bir<br />

sene olur. 2018 sıkıntılarının bir tecrübe olarak not edildiği,<br />

aynı hatalara, aynı çukurlara tekrar düşülmeyen, memleket ve<br />

millet adına, İslam alemi adına, ticari paydaşlarımız adına, tüccarlar<br />

adına, 2018’den dersler alınmış, fırsata çevrilmiş, ayakları<br />

daha yere basan, sağlıklı projelerle, helal ve güzel olan bir<br />

ticaretin planlandığı bir sene olur.<br />

Ocak 20<strong>19</strong><br />

11


The story has started in Bursa in <strong>19</strong>80. What was the secret<br />

that made Cantoy as well-known brand in whole market?<br />

Since <strong>19</strong>80 Cantoy continues with a structure that first and<br />

second genaration still work together. We have establish a<br />

Cantoy line which serves the sector almost 40 years. Without<br />

production it was not possible indeed. We as Cantoy<br />

have a style and we work with AR-GE team to keep it up.<br />

First of all we decide what to sell according to our style and<br />

looking for companies that their production fit our needs<br />

to determine what to buy. When the quality product and<br />

correct price policy added to it that makes Cantoy alive. Visitors<br />

from 74 countries and 81 cities come to this style. Our<br />

system based on repetead successes. We are pleased to be<br />

a brand without produce.<br />

In the heart of Bursa 40 years old<br />

giant tree CANTOY takes its place<br />

among World brands in Bimbo<br />

Expo, ITALY PITTI with its brand<br />

“babydola”…<br />

Caravanserais, hundred years old mosques,<br />

Inns, Turkish baths, Iskender kebabs<br />

and of course chestnut sweet bring the<br />

mind the beautiful city Bursa which lately<br />

has a reputation as a baby textile production<br />

center both in domestic and international<br />

markets. Especially Producers<br />

which gathered in Vişne Caddesi (Cherry<br />

Avenue) made this street as trade area. It<br />

became a famous market that draws attention<br />

of foreign companies due to Works<br />

of BEKSIAD, support of BTSO and various<br />

Exhibitions. CANTOY lead this genetarion<br />

when it opened its first magazine in Vişne<br />

Caddesi (Cherry Avenue) in 2010 and we<br />

have visited CANTOY’S new factory in Kestel.<br />

Here is our reportage with Mr. Yunus<br />

Emre Otman from Cantoy.<br />

We are serving our clients with 3,000sqm magazine in<br />

Bursa and 800sqm in Laleli, Istanbul.<br />

Intention of moving to production line was the creating a<br />

freer area to reach out to your dreams i believe.<br />

We can say so. We as “babydoll” have started to this road<br />

with another company that shares the same love with us to<br />

realize our production decision in 2012. Our products are<br />

unique. Our main production line contains 0-2 years old<br />

child’s needs. We are producing from 550 different materials.<br />

Last 4 years we are bringing the products that we produce<br />

to our clients. We are participating the exhibitions in<br />

domestic and international.<br />

You will be one of the numerous Turkish companies in<br />

Pitty, Italy on January 17-<strong>19</strong> with your <strong>Baby</strong>dola<br />

brands…<br />

We had a goal that we put years ago. We think that Pitti<br />

Bimbo is a showroom. It is our honor to be next to other<br />

World brands . we aim to be a World brand with <strong>Baby</strong>dola.<br />

We wish that <strong>Baby</strong>dola will be a brand name that can be<br />

bought safely in <strong>19</strong>2 countries around the World.<br />

Can we say that you want to reach out the World<br />

market with <strong>Baby</strong>dola?<br />

We have opened a small open in Milano in 2014. Kind of<br />

sales and marketing Office. After that in Madrid another<br />

Office for textile and color designs. <strong>Baby</strong>dola is patented in<br />

Madrid so it is also known as Spanish brand. We desing in<br />

Europe and produce in Bursa and Istanbul.<br />

12 Ocak 20<strong>19</strong>


Ocak 20<strong>19</strong><br />

13


Interview<br />

LİNEXPO 20<strong>19</strong><br />

fuarı,<br />

Victoria Secret<br />

rüzgarı estirecek…<br />

TİGSAD-Tüm İç Giyim<br />

Sanayicileri Derneği<br />

Yönetim Kurulu Başkanı<br />

Mustafa Nazik derneğin<br />

Aşırefendi Cad.<br />

İmar Han’daki yeni ofisinde<br />

<strong>Baby</strong> & <strong>Kid</strong> <strong>Store</strong>’u<br />

misafir etti. Hayırlı olsun<br />

dileklerimizi kabul eden<br />

Tigsad Başkanı 06-09<br />

Şubat tarihleri arasında<br />

düzenlenecek 3.Linexpo<br />

İstanbul İç Giyim ve<br />

Çorap Fuarı<br />

çalışmalarının<br />

detaylarını aktardı.<br />

14 Ocak 20<strong>19</strong><br />

“LİNEXPO İSTAN-<br />

BUL 20<strong>19</strong> Fuarı olarak,<br />

tamamı yerli üretici olan<br />

150’den fazla katılımcının<br />

ev sahipliği ile 6 Şubat’ta<br />

kapılarımızı açmaya hazırlanıyoruz.<br />

Fuar çoğunlukla<br />

Arap ve Kuzey Afrika ülkeleri<br />

başta olmak üzere Balkanlar,<br />

Rusya ve Türki Cumhuriyetlerden<br />

ziyaretçi ağırlayacak’’ diyen Tİ-<br />

GSAD Dernek Başkanı Mustafa<br />

Nazik, şöyle devam etti: “Dünyada<br />

bu alanda Çin’den sonra çamaşır<br />

üretimine hakim olan ülke konumundayız.<br />

Türkiye bu konuda<br />

yıllar içinde ciddi bir ivme kaydetti.<br />

Bununla beraber kumaş çeşitliliği<br />

üretim kalitesi de arttı. Çamaşır<br />

sektörü modayı takip eder konuma<br />

geldi. Bu süreçte TİGSAD olarak<br />

derneğimiz, sektörün gelişmesine<br />

öncülük etmiş ve iç giyim sektörüne<br />

farkındalık kazandırmayı başarmıştır.<br />

Üretim bandında Türkiye’deki<br />

firmaların kalite standartları<br />

oturmuş durumda. Neticesinde ise,<br />

dünya pazarında çorap çamaşır alanında<br />

iyi bir profile sahip<br />

olduk.”<br />

80 ülkeye roadshow<br />

LİNEXPO için katılımcı<br />

ve ziyaretçi memnuniyetinin<br />

eşit değerde olduğuna<br />

vurgu yapan başkan,<br />

“Bu nedenle fuarımızın<br />

tanıtım çalışmalarına ciddi<br />

bütçe ayırmaktayız. Bunun<br />

karşılığında Linexpo<br />

ailesi olarak her sene katılımcı<br />

ve ziyaretçi rakamlarımız<br />

artarak devam<br />

etmekte. Çalışmalarımız<br />

doğrultusunda Çorap Sanayicileri<br />

Derneği<br />

(ÇSD) işbirliği ile Tüm İç Giyim ve<br />

Sanayicileri Derneği (TİGSAD) tarafından<br />

düzenlenenfuara bu sene<br />

KOSGEB desteğinin de başladığını<br />

belirtmek isterim. İstanbul Hazır<br />

giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları<br />

Birliği (İHKİB) ve İstanbul Ticaret<br />

Odası (İTO) destekleriyle de ur-ge<br />

projeleri gerçekleştiriyoruz ve bu<br />

kapsamda daha fazla ziyaretçiye<br />

ulaşmak için çok kuvvetli bir roadshow<br />

yapıyoruz. Dernek üyelerinin<br />

de katkılarıyla 80 farklı ülkeye ulaştık.<br />

Bu çalışmalarımızla daha önceki<br />

elde ettiğimiz başarılı sonuçları bu<br />

sene katlamayı hedefliyoruz.’’ dedi.<br />

Victoria Secret rüzgarı esecek<br />

Bu Ekonomi Bakanlığının da desteğini<br />

alan LİNEXPO 20<strong>19</strong> kampanya<br />

yüzü olarak Victoria Secret mankenini<br />

ağırlayacak. Fuarda açılan<br />

üçüncü salonda üniversitelerin tasarım<br />

bölümleri ve dış ticaret - kargo<br />

şirketleri de yer alacak.<br />

İhracatçı görünmüyoruz ama ihracatımız<br />

çok yüksek<br />

Başkan, ‘’Sektör adına tek sıkıntımız<br />

ihracatı doğrudan değil, kargo şirketleri<br />

aracılığıyla yaptığımız için<br />

ihracatçı gözükmüyor oluşumuz. Bu<br />

durumda rakamsal veriler olmamız<br />

gereken çizgide yansımıyor. Oysa<br />

tekstil ihracatında hatırı sayılır rakamlara<br />

ve oranlara sahibiz. Kendi<br />

alanımızda tüm dünyaya<br />

yüksek adetlerde ürün ihraç<br />

ediyoruz,” diye konuştu.<br />

İlaveten konfeksiyon sektöründe<br />

kalifiye eleman<br />

sıkıntısı olduğuna da<br />

değinen Nazik, sorunun<br />

personellerin bu alanda<br />

eğitimli olmamasından<br />

kaynaklı olduğunu<br />

dile getirdi. Gençlerin<br />

bu konuda meslek sahibi<br />

olmaları ve bu alana özendirmek<br />

ve konfeksiyon işçiliği<br />

konusunda yetiştirmek için<br />

çeşitli çalışmalar planladıklarını<br />

da ekledi.<br />

Genç Tigsad ile geleceğini de<br />

kendi yetiştiriyor<br />

18-32 yaş aralığından oluşan gençlerin<br />

yer aldığı Genç Tigsad, 3 senedir<br />

varlığını sürdürüyor. Tigsad’ın<br />

sosyal medya yüzünü oluşturan<br />

Genç Tigsad üyeleri, işin merkezinde<br />

yetişiyorlar. Bu nedenle de<br />

üyelerimize daha yakın olmak için<br />

yine Yeşildirek’in kalbinden ayrılmadık<br />

ve çalışmalarımızı herkese<br />

kapısı açık olan bu yeni ofisimizden<br />

yürüteceğiz.’’ diyen başkan<br />

sözlerini şöyle tamamladı: “Tüm<br />

ülkemiz adına huzurlu, sağlıklı ve<br />

istikrarlı ekonomi ile geçireceğimiz<br />

bir üretim yılı diliyorum.”


Ocak 20<strong>19</strong><br />

15


Interview<br />

Boinc Tekstil aims to<br />

increase its exports<br />

by expanding and opening up<br />

new export markets in 20<strong>19</strong><br />

Reaping the benefit of innovation,<br />

Boinc Tekstil expands its<br />

export volume by entering to<br />

new country markets in 20<strong>19</strong>.<br />

Following fashion closely, Boinc Tekstil uses<br />

technological developments and vitality of fashion. The<br />

brand that appeals to the 1-12 age group offers children<br />

both elegance and comfort. Boinc offers competitive<br />

price in order to be able to appeal to all target groups.<br />

North Africa after the Middle East<br />

Building a good brand recognition in the European<br />

market, Boinc plans to expand to North African<br />

countries in 20<strong>19</strong>. As a result of the agreements to<br />

be made with countries such as Morocco, Algeria and<br />

Lebanon, both the Boinc and the Turkish markets will<br />

be more activated.<br />

Being aware of the image brought by the fairs and new<br />

customers to be won, Boinc will exhibit its 20<strong>19</strong> springsummer<br />

collection in CBME Turkey, Children <strong>Baby</strong><br />

Maternity Expo, JunioShow, Bursa, <strong>Baby</strong> – <strong>Kid</strong>s Readyto-wear<br />

and <strong>Kid</strong>s’ Necessities Fair that will take place in<br />

January 20<strong>19</strong>.<br />

Boinc goes beyond standard<br />

Utilizing production with top quality fabrics with the<br />

best machines, Boinc attaches great importance to<br />

the products that are designed by following the world<br />

fashion closely, to make children look stylish and to<br />

wear healthy clothes.<br />

Offering more varieties and product groups to its<br />

customers every year compared to the previous year,<br />

Boinc is ready for 20<strong>19</strong> with its new models!<br />

Declaring about their 20<strong>19</strong> summer collection, Yusuf<br />

of Boinc said, “This summer, we have a unique product<br />

group, which is made with unusual design approach. In<br />

addition to our classic products, we will present this<br />

product group to the customers in the fairs in 20<strong>19</strong>.”<br />

16 Ocak 20<strong>19</strong>


Boinc Tekstil yeni ülke pazarları<br />

ile 20<strong>19</strong>’da ihracatını genişletmeyi<br />

hedefliyor<br />

Yeniliğin getirisini her zaman gören Boinc,<br />

20<strong>19</strong>’a yeni ülke pazarları ile<br />

girerek ihracat ağını genişletiyor.<br />

Boinc dünya modasını takip ederek teknolojik gelişmeleri<br />

ve modanın canlılığını kendi bünyelerine taşıyor.<br />

1-12 yaş grubuna hitap eden marka çocuklara hem şıklık<br />

hem rahatlık sunuyor. Tüm hedef kitleye hitap edebilmek<br />

amacıyla fiyat seviyelerini hep uygun tutan Boinc,<br />

iç piyasada adından söz ettiriyor.<br />

Orta Doğu’dan sonra Kuzey Afrika<br />

Avrupa pazarında belli bir marka bilinirliği yakalayan<br />

Boinc, 20<strong>19</strong> yılı ile birlikte Kuzey Afrika ülkelerine açılmayı<br />

planlıyor. Fas, Cezayir, Lübnan gibi ülkelerle yapacağı<br />

anlaşmalar sonucu hem Boinc hem Türk piyasası<br />

hareketlenecek.<br />

Fuarların getirdiği imajın ve kazanılacak yeni müşterilerin<br />

farkında olan Boinc, Ocak ayında gerçekleşecek<br />

CBME Anne, Bebek, Çocuk Ürünleri Fuarı ve Junioshow<br />

Bebek, Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı’nda<br />

20<strong>19</strong> ilkbahar-yaz sezonu koleksiyonunu sergileyecek.<br />

Boinc standardın dışına çıkıyor<br />

Üretimde üst düzey kumaşlarla en iyi makineleri buluşturan<br />

Boinc, dünya modasını yakından takip ederek<br />

tasarladığı ürünlerle, çocukların hem şık görünmelerine<br />

hem de sağlıklı kıyafetler giymelerine önem veriyor.<br />

Her sene bir öncekine oranla daha fazla çeşit ve ürün<br />

grubunu müşterilerine sunan Boinc, yeni modelleriyle<br />

20<strong>19</strong>’a hazır!<br />

20<strong>19</strong> yaz koleksiyonundan bahseden Yusuf, “Bu sezon<br />

yaz koleksiyonumuzda her zamanki tasarım anlayışımızın<br />

dışında bir ürün grubumuz var. Klasik parçalarımızın<br />

yanında bu ürün grubumuzu da 20<strong>19</strong>’daki fuarlarda<br />

müşterilerin beğenisine sunacağız,” dedi.<br />

Ocak 20<strong>19</strong><br />

17


Interview<br />

Completing year 2018 with many great projects and innovations,<br />

Donella expects to reap the fruits of these activities year 20<strong>19</strong> with new<br />

pajamas collection, online retail sales from the internet<br />

and a renewed showroom this year.<br />

With the excitement of offering its summer products with<br />

its pajamas collection, is inspired by the vibrant spirit of<br />

the summer in design alongside a suitable choice in cotton<br />

fabric type. The brand, which gives importance to the health<br />

of children’s sensitive skins, keeps away from the polyester<br />

fabric and turns to the healthier cotton fabric.<br />

From January on, Donella will now be able to host its<br />

customers in its new location in Laleli. Donella, which will<br />

offer all their products in new store of 900 m2, in a larger area,<br />

diversifying its product range by raising the bar every year.<br />

With online sales Donella is now in retail!<br />

Donella, popular with its product range and style, is now<br />

showing its orientation to the retail side after its success in<br />

wholesale. Donella, which set the new marketing strategy,<br />

started selling online. We asked the new project, Ali Kondu,<br />

Donella, “Donella is also quite a popular brand for moms.<br />

We stepped into a new project with reference to this trust<br />

and brand awareness. We established alsanalsa.com, online<br />

shopping website. The app of this system was also made. We<br />

are in all channels to be easily accessible.<br />

18 Ocak 20<strong>19</strong>


Donella’s<br />

new marketing<br />

strategy:<br />

“Brand starts<br />

in retail with<br />

online sales”<br />

Donella , which draws attention with its uncompromising<br />

brand identity in quality, carries pajamas and underwear<br />

collections to many points of the world. Kondu said that<br />

quality is one of the decisive factors at this point.<br />

There’s Donella everywhere in the heart of the trade!<br />

Assessing the wholesale circulation of the stores in Yesildirek<br />

and Laleli in terms of customer circulation, Kondu said, “We<br />

are at both locations where the heartland of business. The<br />

store in Eminönü Yeşildirek usually comes from many Arab<br />

countries. The domestic market also prefers the Yeşildirek<br />

store. In our wholesale store in Laleli, we welcome our<br />

customers in Eastern Block countries.<br />

Exhibiting in Children <strong>Baby</strong> Maternity Industry Expo 20<strong>19</strong><br />

organized in January and the Linexpo Lingerie - Hosiery Fair<br />

20<strong>19</strong> to be held in February, also CJF 20<strong>19</strong> Fair in Moscow,<br />

Russia, Jordanian fair which will take place in March, Donella<br />

is preparing for a busy exhibition tempo. Donella is always<br />

proud of its overseas market and is proud of being a brand<br />

that exports to 80 countries.<br />

Kondu stated that they are in a feverish way to offer the better<br />

to the customers as they do every year.<br />

Ocak 20<strong>19</strong><br />

<strong>19</strong>


Donella’dan yeni pazarlama stratejisi:<br />

“Marka online satış ile perakendeye adım attı”<br />

2018 yılına bir sürü güzel proje ve yenilik sığdıran Donella, yeni pijama<br />

koleksiyonu, internetten online perakende satış ve yenilenen showroom ile bu yıl başarı<br />

yolunda ektiği tohumların gelecek yıl filizlenmesini bekliyor.<br />

Interview<br />

Kalitede ödün vermeyen marka kimliğiyle dikkat çeken Donella,<br />

pijama ve iç giyim koleksiyonlarını dünyanın birçok<br />

noktasına taşıyor. Müşteri memnuniyetinin yüksek olmasında<br />

beklentiye yönelik ürünler sunmanın ve çok fazla seçenek<br />

olmasının etkisi olduğunu belirten Kondu, kalitelinin bu noktada<br />

belirleyici unsurlardan biri olduğuna dikkat çekti.<br />

Ticaretin kalbinin attığı her yerde Donella var!<br />

Yeşildirek ve Laleli’deki toptan mağazaların müşteri sirkülasyonu<br />

açısından değerlendirmesini yapan Kondu, şöyle anlattı:<br />

“Ticaretin kalbinin attığı her iki lokasyonda da varız. Eminönü<br />

Yeşildirek’deki mağazaya genellikle Arap Ülkeleri’nden<br />

çok fazla müşteri geliyor. İç piyasa da ağırlıklı olarak Yeşildirek’deki<br />

mağazayı tercih ediyor. Laleli’deki toptan mağazamızda<br />

ise Doğu Blok ülkelerindeki müşterilerimizi ağırlıyoruz.”<br />

Yurt içinde Ocak ayında düzenlenen Anne Bebek Çocuk Gereçleri<br />

Fuarı’na ve Şubat ayında gerçekleştirilecek olan Linexpo<br />

İç Giyim ve Çorap Fuarı’na katılan Donella, yurt dışı<br />

ayağında da yoğun bir fuar temposuna hazırlanıyor. Rusya’da<br />

düzenlenen Şubatta CJF Fuarı ile Mart ayında gerçekleşecek<br />

olan Ürdün fuarına katılmayı planlıyor. Yurtdışı pazarına her<br />

zaman hassasiyetle eğilen Donella, 80 ülkeye ihracat yapan<br />

bir marka olmanın gururunu yaşıyor.<br />

Pijama koleksiyonunda yazlık ürünleri sergileyecek olmanın<br />

heyecanını yaşayan Donella, yaza uygun pamuklu kumaş<br />

seçiminin yanında tasarımda da yazın hareketli ruhundan ilham<br />

alıyor. Ocak ayından itibaren Laleli’deki 900 metrekarelik<br />

yeni bir mağazada ürünlerini sunacak olan marka, hey yıl<br />

çıtayı yükselterek ürün gamını çeşitlendiriyor.<br />

Her yıl olduğu gibi müşterilere daha iyisini sunma noktasında<br />

hummalı bir çalışma içerisinde olduklarını ifade eden Kondu,<br />

20<strong>19</strong> yılında da marka olarak hedeflerine dört elle sarıldıklarını,<br />

müşteri memnuniyeti koruyarak daha iyisini sunmak adına<br />

yeniliklerin peşinde olduklarını söyledi.<br />

Online satış ile Donella artık perakendede!<br />

Ürün çeşitliliği ve tarzı ile sevilen Donella, toptan satıştaki<br />

başarısının ardından artık perakende tarafına da yönelim<br />

gösteriyor. Yeni pazarlama stratejisi belirleyen Donella, internet<br />

üzerinden satışa başladı. Yeni projelerini sorduğumuz<br />

Donella Firma Yetkilisi Ali Kondu: “Donella markası anneler<br />

tarafında da oldukça sevilen bir markaydı. Bu güven ve marka<br />

bilinirliğini referans alarak yeni bir projeye adım attık. Alsanalsa.com<br />

internet sitesi üzerinden online alışveriş sitesi kurduk.<br />

Bu sistemin aplikasyonunu da yapıldı. Kolay ulaşılabilir<br />

olmak adına tüm mecralarda varız” dedi.<br />

20 Ocak 20<strong>19</strong>


Ocak 20<strong>19</strong><br />

21


News<br />

Turquality<br />

uluslararası<br />

rekabet gücünü<br />

arttırıyor<br />

Turquality desteği alan firmaların,<br />

yurtdışı ihracatı daha fazla artıyor ve<br />

yabancı firmalar tarafından stratejik<br />

ortak olarak tercih ediliyor. Çünkü,<br />

Turquality almış firmalar, sorunsuz<br />

ve hatasız servis yapma ve iş yapma<br />

güvencesi veriyor.<br />

Dünyanın devlet destekli ilk<br />

ve tek markalaşma programı<br />

olan Turquality birçok alanda<br />

uluslararası rekabet gücünü arttırıyor.<br />

Turquality sürecinde firmalara<br />

danışmanlık hizmeti vererek optimum<br />

faydayı almasını sağlayan Progroup,<br />

rekabet üstünlüğünde insanın önemine<br />

dikkat çekiyor.<br />

Turquality, markalaşma ve ihracat<br />

süreçlerini hızlandırıyor<br />

Bugün itibarıyla istihdamın %73.5’ni<br />

sağlayan KOBİ’ler, cironun da %62’sini<br />

oluşturuyor. Türkiye ihracatının<br />

yaklaşık %55 - 60’ı KOBİ’ler tarafından<br />

gerçekleştiriliyor. Ar-Ge harcamalarının<br />

yaklaşık %17’sini, KOBİ’ler yapıyor. Bu<br />

verilere sahip KOBİ’lerin, kurumsal<br />

altyapılarının eksik olmasından dolayı<br />

pazardaki sürekliliği ve sürdürülebilir<br />

büyüme sürecinde sorunlar yaşanıyor.<br />

Bunun için “Turquality” kapsamında<br />

KOBİ’lere altyapı oluşturmak için<br />

5 yıl danışmanlık desteği veriliyor.<br />

Ayrıca, KOBİ’lerin 5 yıldan sonra da<br />

ihracat yaptığı hedef pazarlara yönelik<br />

danışmanlık destekleri bulunuyor.<br />

Turquality iş modeli markalaşmaya hız<br />

katıyor<br />

Turquality’nin bir iş modeli olarak<br />

algılanmasının, firmaların markalaşma<br />

sürecini hızlandırdığını ifade eden<br />

Progroup Uluslararası Danışmanlık<br />

Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Salim Çam,<br />

şunları söyledi:<br />

“Devlet destekli markalaşma programı<br />

olan Turquality, Türk markalarının<br />

global pazarda güçlü bir şekilde yer<br />

almasına ve öğrenen organizasyona<br />

dönüşümüne olanak sağlıyor. Ticaret<br />

Bakanlığı tarafından verilen Turquality<br />

Destek Programı, rekabet avantajını<br />

elinde bulunduran ve markalaşan ya<br />

da markalaşma potansiyeli taşıyan<br />

firmalara destek ile teşvik sağlayan<br />

bir platform olmanın yanında, bir<br />

Türkiye iş modeli olarak da karşımıza<br />

çıkıyor. Turquality programının<br />

bir iş modeli şeklinde algılanması<br />

durumunda, firmaların markalaşması<br />

da hızlanıyor ve firma gelişimi artıyor.<br />

Toplam insan kaynakları güçlenirken,<br />

Türk firmalarının marka potansiyeli<br />

ve bilinci artarak, Türk malı imajının<br />

oluşturulması ve tutundurulması<br />

faaliyetleri daha da hızlanacaktır.<br />

Aslında, bunu uygulayan işletmelerin<br />

teşvik ya da destek alıp almamasının bir<br />

önemi de kalmıyor. Çünkü, işletmeler bu<br />

modelle, zaten maliyetlerini düşürüyor ve<br />

farklılaşıyor; böylece uluslararası rekabet<br />

gücü elde ediliyor” dedi.<br />

Turquality’ye girenlerin ihracat değeri<br />

artıyor<br />

Turquality sürecinin, firmaların birim<br />

ihracat fiyatını doğrudan etkileyen bir<br />

unsur olarak karşımıza çıktığının altını<br />

çizen Turquality Doktoru Dr. Salim Çam,<br />

şunları kaydetti:<br />

“Türkiye’de hali hazırda, sürece dahil olan<br />

firmalar ihracatı kilogramı 3.5 dolardan<br />

yaparken, Turquality Programı’na<br />

girmeyen firmalarda ise ihracat kilogram<br />

başına ortalama 1.5 dolardan yapılıyor.<br />

Nitekim yurtdışından gelen yabancı<br />

firmalar dahi, Turquality’nin kazandıran<br />

etkisinden yola çıkarak, iş yapacakları<br />

firmaları, destek alan markalar arasından<br />

tercih ediyor. Turquality desteği alan<br />

firmaların yurtdışı ihracatı daha fazla<br />

artıyor ve yabancı firmalar tarafından<br />

stratejik ortak olarak tercih ediliyor.<br />

Çünkü, Turquality almış firmalar sorunsuz<br />

ve hatasız servis yapma ve iş yapma<br />

güvencesi veriyor” diye konuştu.<br />

Programda, rekabet üstünlüğünü<br />

“insan” sağlıyor<br />

“Turquality’de rekabet üstünlüğünü<br />

insan” sağlıyor diyerek konuşmasına<br />

devam eden Turquality Doktoru Dr. Salim<br />

Çam, şunları anlattı:<br />

“Turquality Programı, rekabet<br />

üstünlüğünü ise insana veriyor. Rekabet<br />

üstünlüğü; yapay zekayı, insan zekasının<br />

üstüne çıkararak yakalanamaz. Bir<br />

yanda global arenada ‘sözde’ kabul<br />

gören toplumsal fayda eğilimleri ve<br />

insan değerinin güncel konumu, diğer<br />

yanda Şeyh Edebali’nin Osman Gazi’ye<br />

‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ vasiyeti.<br />

İşte burada Turquality; makineleri<br />

ve teknolojiyi araç, insanı ise amaç<br />

olarak görüyor. Bununla birlikte,<br />

teknolojinin iş süreç ve dizaynları<br />

üzerinde kullanılması gerekirken,<br />

robotlar arası duygusal ilişkiler üzerine<br />

çalışılması düşündürücüdür. Oysa,<br />

Turquality felsefesinde olduğu gibi,<br />

insanlar arasındaki iletişimi ön plana<br />

çıkaran süreçlere odaklanılsaydı, bugün<br />

öğrenen organizasyon prensiplerinden<br />

‘birlikte yaşama kültürüyle’ ilgili sorunlar<br />

yaşanmazdı. Ortak akılla dünyayı daha<br />

insancıl bir hale getirebilir, şirketlerde<br />

kolektif rekabet oluşturabilirdik” şeklinde<br />

konuştu.<br />

22 Ocak 20<strong>19</strong>


Turquality improves<br />

international<br />

competition power<br />

of companies<br />

Firms that are supported by<br />

Turquality program, increase their<br />

export volumes more and are<br />

preferred by foreign companies<br />

as strategic partners. They also<br />

offer flawless services and perfect<br />

business relations.<br />

The only branding program<br />

supported by the state in the<br />

world, Turquality empowers<br />

companies in their efforts in global<br />

competition. A private company<br />

Progroup helps firms to benefit the<br />

most from this program and emphasizes<br />

on the importance of competitive<br />

advantage in global markets.<br />

Turquality fastens branding and<br />

exporting processes<br />

Accounts for 73.5 percent of national<br />

employment, SMSBs, small and medium<br />

sized businesses, produce 62% of<br />

national income. SMSBs have a share<br />

about 55 to 69 percent of exports from<br />

Turkey and 17% of R&D expenditure.<br />

On the other hand, some SMSBs have<br />

been experiencing problems in their<br />

efforts for sustainable growth since they<br />

lack powerful corporate structures. In<br />

this regard, Turquality offers consulting<br />

services to the member companies for<br />

five years.<br />

Business model of Turquality fastens<br />

branding processes<br />

Progroup international consulting<br />

chairman Dr. Salim Cam explains<br />

the process of Turquality program:<br />

“Managed by the Ministry of Commerce,<br />

Turquality program aims to help Turkish<br />

brands in their efforts to improve<br />

their global competitive powers and<br />

becoming a learning organization.<br />

Turquality is functioning also as a<br />

special business model for member<br />

companies. In this way, branding<br />

efforts of the companies have become<br />

speedier and firms can grow more in<br />

international markets.<br />

Exports of members of Turquality<br />

increase<br />

Salim Cam says that unit incomes of<br />

the member companies are more than<br />

others. The unit prices of exports from<br />

companies in Turquality program<br />

average about 3.5 dollars per kilogram<br />

while other companies sell their<br />

goods at 1.5 dollars per kilogram on<br />

the average. Those companies which<br />

are supported by Turquality export<br />

more and are preferred by the foreign<br />

companies as strategic partners.<br />

Competitive power depends on the<br />

human factor in Turquality program<br />

In Turquality program competitive<br />

advantage is depended on human<br />

factors. Competitive power cannot be<br />

obtained by having artificial intelligence<br />

over human intelligence. Turquality<br />

program regards the machinery and<br />

technology as tools, and it respects<br />

the humans as objectives. Technology<br />

has to be used in business and<br />

design processes, and the emotional<br />

relationships among robots should be<br />

approached carefully. Turquality has a<br />

more human approach while focusing<br />

on the communication between people<br />

and emphasizes on the importance of<br />

establishing learning organizations<br />

and principles of mutual living culture.<br />

With the use of common sense in<br />

organizations, the world may become<br />

more humanized and collective<br />

competition may become a norm in the<br />

future, says Salim Cam.<br />

Ocak 20<strong>19</strong><br />

23


Interview<br />

Konfor sağlayan şık tasarımların adresi Blueberry <strong>Kid</strong>s<br />

Address for unique and stylish designs<br />

Blueberry <strong>Kid</strong>s<br />

Offering quality and unique design in accordance with the<br />

European Standards, Blueberry <strong>Kid</strong>s, which will be popular<br />

brand with its R & D work, aims to do better. Founded in<br />

2016, Blueberry <strong>Kid</strong>s performs the goal of protecting both<br />

the health and well-being of babies. Brand offers newborn<br />

baby sets for children aged 0-3 years. Blueberry <strong>Kid</strong>s Sales<br />

and Marketing Manager Hakan Kismiroglu talked about<br />

the brand’s goals.Stating that they use 100% cotton fabric in<br />

production, Kişmiroğlu said, “Our products is not deformed<br />

because we use high quality yarn. We do not face any<br />

problems such as coloration, elongation, stretching and our<br />

products can be worn for a long time. All of our accessories<br />

are in accordance with European Standards, quality and hypoalergical.”<br />

adding that they use quality, nickel-free buttons,<br />

zippers and accessories.<br />

Avrupa standartlarına uygun kalitesi ve benzersiz tasarımlarıyla<br />

adından sıkça söz ettirecek olan Blueberry <strong>Kid</strong>s, Ar-Ge<br />

çalışmaları ile her gün daha iyisini hedefliyor.<br />

2016 yılında kurulan Blueberry <strong>Kid</strong>s bebeklerin hem sağlığını<br />

hem de esenliğini korumayı amaç olarak benimsiyor. 0-3 yaş<br />

arası bebeklere hitap eden marka yenidoğan setleri, bebek<br />

takımları, hastane çıkışları gibi bebe-çeyiz ile alakalı her şeyi<br />

bünyesinde barındırıyor. Blueberry <strong>Kid</strong>s Satış ve Pazarlama<br />

Müdürü Hakan Kişmiroğlu ile markanın hedefleri üzerine<br />

konuştuk.<br />

Ürünlerde %100 pamuk kumaşların kullanıldığını belirten<br />

Kişmiroğlu, “Yüksek kalite iplik kullandığımızdan dolayı<br />

ürünlerimiz deforme olmuyor. Yıkamada renk verme, uzama,<br />

gerilme gibi sıkıntılarla karşılaşmıyoruz ve uzun süre giyilebiliyor,”<br />

dedi. “Tüm aksesuarlarımız Avrupa standartlarına<br />

uygun, kaliteli ve hipo-alerjiktir,” diyen Kişmiroğlu, sadece<br />

zorunlu testlerden geçmiş, nikel içermeyen düğmeler, fermuarlar,<br />

aksesuarlar kullanıldığını da ekledi.<br />

“Getting the approval of commentator”<br />

Indicating they are working with experienced experts in the<br />

design process, “ Kismiroglu said, “Every Blueberry <strong>Kid</strong>s<br />

design is unique and they all have a unique story. Moreover, it<br />

is approved by mother and father, who are a part of our team<br />

of critics.” Operating with 100 people in its 500 m2 factory in<br />

Yenibosna, brand is expanding its product range by adding<br />

new models every month.<br />

Blueberry <strong>Kid</strong>s, which will meet the new year with the Russian<br />

CJF fair, is preparing to bring together the collections that are<br />

specially produced for the fairs.<br />

Exporting to Russia, Ukraine, Dagestan, Hungary, Austria,<br />

Germany and Arab countries, Blueberry <strong>Kid</strong>s offers products<br />

in 70 provinces of Turkey.<br />

“Eleştiri ekibinin onayı alınıyor”<br />

Tasarım aşamasında deneyimli uzman kişilerle çalıştıklarını<br />

belirten Kişmiroğlu, “Her bir Blueberry <strong>Kid</strong>s tasarımı benzersizdir<br />

ve hepsinin kendine has bir rivayeti vardır. Üstelik<br />

bunun yanı sıra her tasarım anne ve babalardan oluşan bir<br />

eleştiri ekibimiz tarafından onaylanmaktadır,” diye konuştu.<br />

100 kişilik çalışanıyla 500 m2’lik Yenibosna’daki fabrikasında<br />

hizmet veren marka her ay yeni modeller ekleyerek ürün<br />

gamını genişletiyor.Rusya CJF fuarıyla yeni yılı karşılayacak<br />

olan Blueberry <strong>Kid</strong>s fuara özel çıkardığı koleksiyonları da ziyaretçilerle<br />

buluşturmaya hazırlanıyor.<br />

Rusya, Ukrayna, Dağıstan, Macaristan, Almanya, Avusturya<br />

ve Arap ülkelerine ihracat yapan Blueberry <strong>Kid</strong>s ürünlerine<br />

Türkiye’nin 70’e yakın ilinden de ulaşmak mümkün.<br />

24 Ocak 20<strong>19</strong>


Ocak 20<strong>19</strong><br />

25


News<br />

With the new features<br />

Pitti Immagine Bimbo<br />

is ready to boom with 88th edition<br />

Pitti Immagine Bimbo, the international fashion and lifestyle headquarter exhibition for<br />

kids, is steadily improving its role as a platform for the global launch<br />

of projects related to the world of research.<br />

News, sections, numbers<br />

Over 553 collections of which 360<br />

from abroad (62% of the total).<br />

And more: 6.870 buyers and a total<br />

of 10,000 visitors at the last winter<br />

edition. These are the numbers of<br />

Pitti Bimbo: a universe in continuous<br />

evolution, an observatory that<br />

captures every change, an essential<br />

appointment for buyers of large<br />

department stores, boutiques,<br />

concept stores, e-commerce sites,<br />

independent stores and for all those<br />

who work with the ever-widening<br />

and transversal planet of kidswear<br />

collections.<br />

Within an even more precise<br />

segmentation, an extraordinary<br />

journey through: designers,<br />

established brands, the<br />

contemporary couture vocation<br />

of Apartment, sustainability as<br />

the flag of EcoEthic, the athleticmetropolitan<br />

but sophisticated<br />

dimension of #ACTIVELAB, the mix<br />

of research and experimentation of<br />

<strong>Kid</strong>zFIZZ, the incubator of emerging<br />

26 Ocak 20<strong>19</strong><br />

brands, but large in content, of The<br />

Nest. And then the dynamic cut of<br />

Sport Generation and the urban soul<br />

of Superstreet, which interpret free<br />

time with ever new impulses.<br />

And even more important and<br />

extended within the salon is the<br />

lifestyle & pop design planet<br />

of Fancy Room, alongside the<br />

Editorials that explore, each time in<br />

a different way - objects, curiosities,<br />

accessories, furnishings - trends<br />

that are complementary to the<br />

wardrobe.<br />

The extraordinary grant of mise<br />

and the ice agency<br />

This edition of Pitti Immagine Uomo<br />

benefits from the extraordinary<br />

grant of the Ministry for Economic<br />

Development (MiSE - Ministero<br />

dello Sviluppo Economico) and the<br />

Italian Trade Agency (Agenzia ICE) as<br />

part of the 2018-20<strong>19</strong> Special Plan<br />

to support Made in Italy fairs. This<br />

grant is dedicated to developing<br />

hospitality, media relations and<br />

advertising activities.<br />

The areas dedicated to RESEARCH<br />

in childrenswear<br />

APARTMENT, the luxury soul of<br />

contemporary tailoring for kids<br />

Apartment represents the space<br />

devoted to contemporary luxury.<br />

At the Lyceum, a unique section<br />

with a dedicated and always high<br />

impact layout for presenting<br />

particularly sophisticated clothing<br />

and accessories collections aimed at<br />

the most exclusive boutiques.<br />

<strong>Kid</strong>zFIZZ, the hall of creativity<br />

Experimenting with shapes and<br />

materials through a proposal open<br />

to the new, capable of raising the<br />

bar of creativity: this is the soul<br />

of <strong>Kid</strong>zFIZZ, a concept lab by Pitti<br />

Bimbo but also one of the most<br />

popular sections on stage at the<br />

Padiglione Medici.<br />

Between sport inspiration and<br />

active mood: #ACTIVELAB moves<br />

to the Archivi<br />

The boundary between technical<br />

clothing and leisurewear is<br />

becoming increasingly blurred<br />

even in the world of childrenswear.<br />

#ACTIVELAB is growing, the section<br />

that finds the starting point of its<br />

research among these borders and<br />

that starting from this edition takes<br />

place in the spaces of the Archivi,<br />

with a dedicated layout.<br />

When small is beautiful: THE NEST<br />

new home, the Archivi<br />

Interesting and curious brands,<br />

selected in collaboration with<br />

Little Pop Up Berlin store / concept<br />

lab. Found with careful and<br />

international research, they are<br />

emerging realities, even if small, to<br />

which Pitti Bimbo offers a special<br />

stage. Starting from this edition, in<br />

fact, also The Nest will be staged in<br />

a new location: the Archivi.<br />

EcoEthic, flying green heart flag<br />

EcoEthic interprets the trend of<br />

ethics and sustainability, which has<br />

become a cultural and substantial<br />

need. On the ground floor of the<br />

Padiglione Centrale, collections that<br />

pay careful attention and respect for<br />

the environment and environmental<br />

culture education DNA.<br />

KID’S EVOLUTION: from the<br />

fashion of the grown-ups to the<br />

Mini-me capsules<br />

<strong>Kid</strong>’s Evolution is a project created<br />

by Alessandro Enriquez exclusively<br />

for Pitti Bimbo. A section dedicated<br />

to designers who research the<br />

grownup apparel’s world and create<br />

a child’s capsule with high creative<br />

potential.


88


News<br />

“20<strong>19</strong> yılında da<br />

ihracatla büyümeye<br />

devam edeceğiz”<br />

Çin’in dijitalleşen<br />

ekonomisi büyüyor<br />

Ege İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu Başkanları,<br />

Yeni yıl mesajı için kamera karşısına<br />

geçti. EİB’nin sosyal medya hesaplarında yayınlanan<br />

ve 12 birlik başkanının ortak seslendirdiği<br />

metinde, Ege Bölgesi’nin 2018 yılında<br />

20 milyar doları aşan ihracat rakamına her<br />

ay yeni bir ihracat rekoru kırarak 13.4 milyar<br />

dolar katkı koyan Ege İhracatçı Birlikleri’nin<br />

2018 yılında yakaladığı başarıyı, 20<strong>19</strong> yılında<br />

da sürdürme kararlılığı ortaya konuldu. Ege<br />

İhracatçı Birlikleri’nin 2018 yılını 13.4 milyar<br />

dolar ihracat rakamıyla tamamladığı bilgisini<br />

paylaşan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör<br />

Başkanı Jak Eskinazi, “Ege Bölgesi’nden<br />

20<strong>19</strong> yılında ihracat ordusuna yeni katılımlarla,<br />

Egeli ihracatçıların yeni ticari bağlantılarıyla<br />

15 milyar dolar ihracat rakamına ulaşmak<br />

için çalışacağız.<br />

Asya’nın ekonomik açıdan önde gelen ülkesi<br />

Çin’de ekonomi de dijitalleşiyor. Gerek dünya<br />

ekonomisi, gerekse hazır giyim sektörü<br />

için büyük önem arz eden dijitalleşme, önde<br />

gelen ekonomilerin gündemi olmaya devam<br />

ediyor. Çin Bilgi İletişim Teknolojileri Kurumu’ndan<br />

alınan bilgiye göre Çin’in dijital<br />

ekonomisi 2018 yılının ilk 6 aylık döneminde<br />

2,3 trilyon dolara ulaştı. Aynı verilere göre<br />

ülkenin dijital ekonomisi ulusal büyümenin<br />

% 38’ini sağlamış bulunuyor. Çinli yetkililer<br />

büyüme oranlarının yavaşladığı son dönemde<br />

artık yeni önceliğin büyüme rakamlarından<br />

çok kaliteli kalkınma olduğunu, bunun<br />

da koşullarından birinin ekonominin dijitalleşmesi<br />

olduğunu belirtiyorlar.<br />

Pantone 20<strong>19</strong>’un rengini seçti!<br />

2058 renk tonunu içeren bir renk kataloğu olan Pantone, 20<strong>19</strong> yılının<br />

rengini living coral (canlı mercan) olarak belirledi. Geçtiğimiz<br />

yıl ultra violet (mor ötesi) olarak belirlenen renk, bu yıl daha yumuşak<br />

bir dokuya sahip. Pantone, ‘’Doğa ile iç içe, sosyal ve cesur<br />

renk’’ tanımını yaptığı canlı mercan renginin doğanın iyimserliğini<br />

ve mutluluğun peşinde olmayı sembolize ettiğini de ekledi. Gündemden<br />

düşmeyen bu renk tekstilcilerin ve modacıların gözdesi<br />

olacak. Vitrinlerde görmeye başlayacağımız canlı mercan rengi<br />

kıyafetler bu senenin modası olacak.<br />

28 Ocak 20<strong>19</strong>


Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektöründe Yüzler Gülüyor…<br />

Ekim ayında 1,6 milyar dolar ihracat ile Türkiye’nin en çok ihracat yapan üçüncü sektörü<br />

olan Hazır Giyim ve Konfeksiyon sektörü, 9-12 Ocak 20<strong>19</strong> tarihleri arasında, İstanbul Fuar<br />

Merkezi – CNR Expo’da 36’ncısı düzenlenecek Uluslararası İstanbul CBME Türkiye Anne, Bebek<br />

ve Çocuk Ürünleri Fuarı’nda buluşmaya hazırlanıyor. Fuara,125 ülkeden, 300 katılımcı, 750<br />

marka ile 18 bini aşkın profesyonel ziyaretçi katılımı bekleniyor.<br />

600 milyon TL ekonomik büyüklüğe ulaşan bebek ve<br />

çocuk giyimi, ülkemizde ve global pazarlarda hazır giyim ve<br />

konfeksiyon sektörünün en yüksek büyüme potansiyeline<br />

sahip alt sektörü olarak dikkat çekiyor. Sektörün Ekim ayında<br />

anne bebek çocuk ürünleri alanında bir dünya markası olan<br />

ve Türkiye dışında Çin, Hindistan ve Singapur’da düzenlenen<br />

36.Uluslararası İstanbul CBME Türkiye Anne, Bebek ve Çocuk<br />

Ürünleri Fuarı’nda biraraya geleceğini ifade eden UBM ICC<br />

Marka Direktörü Hatice Dinçer,“212 ülkeye yapılan 17 milyar<br />

dolarlık toplam hazır giyim ihracatı içinde bebek giyimi yüzde<br />

1,6 paya sahip olurken, sektörün yıllık ekonomik büyüklüğü<br />

600 milyon TL’ye ulaştı. Türkiye, Ekim ayında ülke olarak<br />

Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ihracat rakamlarına ulaştı.<br />

Hazır Giyim ve Konfeksiyon sektörünün 1,6 milyar dolar ihracat<br />

ile en çok ihracat yapan sektör olmasını çok memnuniyet verici<br />

buluyoruz” dedi.<br />

Sektör, tasarım, markalaşma, AR-GE ve katma değerli<br />

üretimle büyüyecek…<br />

Son dönemde tasarım, markalaşma, Ar-GE yatırımları ve katma<br />

değerli üretime odaklanan sektör, 4 yıl içinde 33 milyar dolar<br />

ihracat ve halen 20 dolar olan kilogram başına ihracat gelirini<br />

30 dolara çıkarmayı hedefliyor. CBME Türkiye’nin odağında<br />

da sektöre daha fazla işbirliği fırsatları sunmak ve ihracat<br />

potansiyelini daha da arttırmak olduğunu belirten Dinçer,<br />

“20<strong>19</strong> yılı İlkbahar-Yaz Bebek Çocuk modası ile en trend<br />

ürünlerin vitrine çıkacağı CBME Türkiye’ye bu yıl 125 ülkeden,<br />

300 katılımcı, 750 marka ile ağırlıklı olarak Balkanlar, Türki<br />

Cumhuriyetleri, Orta-Doğu, Kuzey Afrika, Bağımsız Devletler<br />

Topluluğu, Doğu Avrupa ülkeleri ile Türkiye’den 18 bini aşkın<br />

profesyonel ziyaretçi katılımı bekliyoruz” dedi.<br />

Yılda ortalama 350 bin adet bebek arabası satılıyor…<br />

Türkiye’de Bebek Araç Gereç ve Mobilyaları pazar büyüklüğü<br />

ise 650 milyon TL’ye yaklaştı. Sadece bebek arabası<br />

kategorisinin büyüklüğü 40 milyon dolar civarında ve yılda<br />

ortalama 350 bin adet bebek arabası satılıyor. Ülkemiz, büyüyen<br />

ekonomisi ve artan nüfusu bakımından bebek araç gereçleri<br />

için çok önemli bir pazar. CBME Türkiye 20<strong>19</strong>’da araç gereç<br />

ve bebek-çocuk hazır giyim ve aksesuarları başta olmak üzere,<br />

bebek bakım ve beslenme ürünleri, mobilya ve ev tekstili,<br />

oyuncak ve bisiklet grubu, anne ve hamile ürünleri firmalarıyla<br />

birlikte, bebek ve çocuk sektörüne ait tüm ürün grupları yer<br />

alıyor. Asya ve Avrupa kıtalarının birleştiği 9-12 Ocak tarihleri<br />

arasında İstanbul’da düzenlenen CBME Türkiye de sektörün<br />

uluslararası ortak buluşma noktası olarak öne çıkıyor.<br />

Ocak 20<strong>19</strong><br />

29


Interview<br />

Doğru ürün,<br />

doğru fiyat,<br />

doğru pazar<br />

İç ve dış piyasada marka bilinirliğini<br />

yakalayan Biyo Tekstil,<br />

kaliteli ürünleriyle dünyadaki<br />

Türkiye pazarının algısını<br />

değiştirmeyi amaçlıyor.<br />

Yaklaşık 30 yıldır tekstil sektöründe varlığını sürdüren<br />

Biyo Tekstil; Miss Brave markası ile bayan iç giyim, Biyo<br />

<strong>Kid</strong>s markası ile de çocuk iç giyim üretimi yapıyor. Biyo<br />

Tekstil, 20<strong>19</strong> yılından itibaren bünyesine çocuk iç giyim<br />

ürünlerinin olacağı Toybox markasını da ekleyecek.<br />

Paketleme stili alışılmışın dışında olacak bu ürünler,<br />

CBME Turkey fuarında tüketicilerle buluşacak. Biyo<br />

Tekstil, Linexpo fuarına da katılmayı planlıyor.<br />

Biyo Tekstil iç piyasanın yanında ihracatlarıyla da<br />

yakaladığı başarıyla adından söz ettiriyor. Aylık 2<br />

milyon üretim yapan firma, ihracatta son zamanlarda<br />

Yunanistan pazarında kendini gösteriyor. Biyo Tekstil<br />

Firma Sahibi İbrahim Kara; Arap ülkeleri, Rusya ve<br />

çevresindeki ülkeler ile Balkanlarda ihracat ağının<br />

bulunduğunu belirtti. Çocuk sağlığına uygun kumaş,<br />

lastik, aksesuar kullanan marka her ülkeye hitap edecek<br />

ürünler yapıyor.<br />

“Türk kalite standardı olması gerekiyor”<br />

Kara, Türkiye’deki tekstil sektörünün daha iyi yerlere<br />

gelmesini istediğini ve bunun için belli bir kalite<br />

standardının olması gerektiğini söyledi. “İç piyasadaki<br />

firmaların rekabeti bırakması gerekiyor. Kaliteli üretim<br />

yaparak dış piyasaya sunacağımız algıyı değiştirmeliyiz,”<br />

diyen Kara, sektördeki firmaları fiyata odaklı değil<br />

kaliteye odaklı ürün yapmaya davet ediyor.<br />

30 Ocak 20<strong>19</strong>


Right product,<br />

right price,<br />

right market<br />

Building brand awareness in domestic<br />

and foreign markets, Biyo Tekstil aims<br />

to change the perception of Turkish<br />

product in the world market with its<br />

high quality products.<br />

Biyo Tekstil, which has been in the textile<br />

sector for almost 30 years, produces women’s<br />

underwear with its Miss Brave brand, and<br />

produces children’s underwear with its Bio<br />

<strong>Kid</strong>s brand. Biyo Tekstil will add Toybox brand<br />

for child underwear products as of 20<strong>19</strong>.<br />

Biyo Tekstil will exhibit these products with<br />

dazzling packaging design in CBME Turkey<br />

20<strong>19</strong> and will meet consumers at the fair. The<br />

company also plans to attend Linexpo.<br />

Making a great success of business in the<br />

domestic market, Biyo Tekstil has also<br />

exporting efforts. Manufacturing 2 million<br />

products per month, the company now<br />

shows itself in the Greek market . Biyo Tekstil<br />

Company Owner İbrahim Kara said that they<br />

export to the Arab countries, Russia and the<br />

surrounding countries and the Balkans. The<br />

brand, which uses children’s fabrics, rubber,<br />

accessories, makes products that will appeal<br />

to every country.<br />

“Turkish quality standard is a must”<br />

Declaring that the textile sector in Turkey<br />

must have a better place and it must have<br />

a good quality standard, Kara said, “The<br />

companies in the domestic market must not<br />

stop competing with. We have to change<br />

the perception we offer to the foreign<br />

market by producing quality products.” Kara<br />

recommends firms in the sector to make<br />

products that are focused on quality rather<br />

than price.<br />

Ocak 20<strong>19</strong><br />

31


BİYO TEKSTİL<br />

<strong>19</strong>90 yılında kurulan ve uzun yıllar Avrupa ve Amerika’ya ihracat yapan firmamız 2005<br />

yılında Biyokids ve Biyoteks ismi ile kendi koleksiyonunu hazırladı. İnsan sağlığına uygun,<br />

kanserojen madde içermeyen materyaller ile her geçen gün daha kaliteli ürünler üretip<br />

Avrupa, Asya ve Rusya coğrafyasına ihracat yapıyor, yurt içi ve yurt dışında bayilikler de<br />

vererek çalışmalarımıza devam ediyoruz...<br />

BIYO TEXTILE<br />

Founded in <strong>19</strong>90 and exporting to Europe and America for many years, our<br />

company has prepared its collection in 2005 with the name of Biyokids<br />

and Biyoteks. We produce quality products which are suitable for<br />

human health with materials that do not contain carcinogens and we<br />

export to Europe, Asia and Russia, we continue our works by giving<br />

distributorship in domestic and abroad ...<br />

32 Ocak 20<strong>19</strong>


Ocak 20<strong>19</strong><br />

33


Interview<br />

Zeyland expands<br />

its export with its<br />

investments in R&D<br />

Zeyland diversifies its products groups with<br />

market research and continues to offer its<br />

customers richer collections.<br />

Zeyland Ar-Ge’ye yaptığı<br />

yatırımlarla İhracat<br />

ağını genİşletİyor<br />

Zeyland pazar araştırmaları ile içeriğini<br />

çeşitlendirip müşterilerine daha zengin<br />

koleksiyonlar sunmaya devam ediyor.<br />

Zeynep Tekstil, which is<br />

engaged in production on<br />

children’s textile, adopts a<br />

production activity that focuses<br />

on great collections<br />

and attaches importance to<br />

R & D. Alp Kullelioglu, Chairman<br />

of Zeynep Tekstil,<br />

pointed out that they have<br />

renewed their collections<br />

every 3 to 6 month periods<br />

and have the share 20% of<br />

turnover for R & D.<br />

Environmentally friendly<br />

production<br />

Alp Kullelioglu said that<br />

Zeynep Giyim was founded<br />

in <strong>19</strong>70 and he said, “We<br />

have two factories in Istanbul<br />

and Corlu. Our garment<br />

factory in Istanbul produces<br />

over 60 thousand pieces per<br />

month for children and baby<br />

clothing. Our factory in Corlu<br />

operates in printing and<br />

dyeing field and in apparel<br />

manufacturing facilities in<br />

the market by subcontracting.<br />

It has a capacity of<br />

producing 12 thousand kilograms<br />

of knitted goods<br />

and 40,000 meters of rotational<br />

metering pressures<br />

per day. We have 120 people<br />

in our printing dye facility<br />

and approximately 90 people<br />

in our garment facility<br />

in Istanbul. Kullelioğlu said<br />

that they have production<br />

capacity of a thousand tons<br />

of water per day. In addition,<br />

Kullelioglu underlined<br />

that the factory uses natural<br />

gas energy and produces<br />

its own electricity with the<br />

cogeneration system.<br />

Declaring that they produce<br />

cotton polyester fabric printing<br />

and dyeing at Çorlu<br />

plant, Alp Kullelioglu said,<br />

“We can apply digital printing<br />

techniques on developed<br />

stenter, chord, sanding,<br />

brush, calender and sanfor<br />

machines and being subjected<br />

to finishing, reported<br />

and customers through quality<br />

control tests.” He talked<br />

about the production process<br />

by adding further more,<br />

“We are producing in accordance<br />

with OEKO-TEX<br />

Standard 100 certificate<br />

standards and our products<br />

are offered in about 200<br />

children’s stores.”<br />

Çocuk tekstili üzerine üretim<br />

faaliyeti gösteren Zeynep<br />

Tekstil, koleksiyon<br />

odaklı çalışıp, Ar-Ge’yi<br />

merkezine alan bir üretim<br />

faaliyetini benimsiyor. 3 ila<br />

6 aylık periyotlarla koleksiyonları<br />

yenilediklerine dikkat<br />

çeken Zeynep Tekstil<br />

Yönetim Kurulu Başkanı<br />

Alp Kullelioğlu, cirodan Ar-<br />

Ge’ye ayrılan payın yüzde<br />

20’yi bulduğunu belirtti.<br />

Çevreye duyarlı üretim<br />

Zeynep Giyim’in <strong>19</strong>70 yılında<br />

kurulduğu bilgisini<br />

veren Alp Kullelioğlu, “İstanbul<br />

ve Çorlu’da faaliyet<br />

gösteren iki adet fabrikamız<br />

var. İstanbul’daki konfeksiyon<br />

fabrikamız aylık 60 bin<br />

adet ile çocuk ve bebek giyimi<br />

üzerine üretim yapıyor.<br />

Çorlu’daki fabrikamız ise<br />

baskı ve boyama alanında<br />

ve piyasadaki konfeksiyon<br />

üretim tesislerine fason üretim<br />

yaparak faaliyet gösteriyor.<br />

Günlük 12 bin kilogram<br />

örme mal boyası ve 40 bin<br />

metre rotasyon metraj baskısı<br />

üretme kapasitesinde<br />

çalışıyor. Baskı boya tesisimizde<br />

120 kişi, İstanbul’daki<br />

konfeksiyon tesisimizde<br />

de yaklaşık 90 kişilik bir<br />

ekibimiz var,” dedi. Çevre<br />

koşullarına uygun üretim<br />

yaptıklarını belirten Kullelioğlu,<br />

günlük bin ton su<br />

arıtma kapasitesine sahip<br />

olduklarını söyledi. Ayrıca<br />

Kullelioğlu, fabrikanın doğal<br />

gaz enerjisi kullandığını<br />

ve kojenerasyon sistemiyle<br />

kendi elektriğini ürettiğinin<br />

altını çizdi.<br />

Çorlu fabrikasında pamuk<br />

polyester kumaş baskı ve<br />

boyası üretildiğini ileten Alp<br />

Kullelioğlu, “Metraj baskıda<br />

Pigment, Reaktif, Dispers,<br />

Ronjan aşındırma, Sıvama<br />

Akar, Devore, pamuk üzerine<br />

digital baskı tekniklerini<br />

örme ve dokuma kumaşlara<br />

uygulayabiliyoruz. Baskı<br />

ve boyadan çıkan mallar<br />

son sistem ramöz, şardon,<br />

zımpara, fırça, kalender ve<br />

sanfor makinelerinde bitim<br />

işlemlerine tabii tutulmakta<br />

ve kalite kontrol testleriyle<br />

raporlanıp müşterilerimize<br />

sevk edilmekte,” diyerek<br />

üretim sürecinden bahsetti.<br />

Bunun yanında OEKO-TEX<br />

Standard 100 belgesi standartlarına<br />

uygun üretim yapıyoruz<br />

ve ürünlerimiz yaklaşık<br />

200 çocuk butiğinde<br />

satılıyor,” şeklinde konuştu.<br />

34 Ocak 20<strong>19</strong>


Ocak 20<strong>19</strong>


News<br />

CJF 20<strong>19</strong><br />

Spring is ready to boom<br />

CJF 20<strong>19</strong> Spring 22st International<br />

Exhibition for Child and Junior<br />

Fashion, Maternity Wear to be<br />

held on February 25-28, 20<strong>19</strong><br />

in Expocentre Fairgrounds, Moscow<br />

Childrenswear has to be made from natural fabrics of<br />

high quality, be comfortable and smooth to the touch.<br />

It is also very important for it to be fashionable as children<br />

start developing a sense of style since their early<br />

years.<br />

CJF – Child and Junior Fashion is an international trade<br />

show which twice a year brings together leading manufacturers<br />

of kidswear. Visitors can see new collections<br />

not only at stands of CJF exhibitors but also at Children’s<br />

Catwalk shows<br />

The most important part of any child’s outfit is their<br />

shoes. There are no small details when it comes to children’s<br />

footwear. It must be easy to put on and take off,<br />

be comfortable, durable, of high quality and attractive.<br />

These shoes also need to provide everything growing<br />

feet need.<br />

CJF – Shoes at CJF – Child and Junior Fashion reflects a<br />

recent consumer trend which is buying children’s shoes<br />

to match an outfit.<br />

Accessories for children are very important for young<br />

fashionistas. Children’s fashion should not be dull and<br />

boring. It must have bright colors and fun images. Fashionable<br />

and stylish clothes for children can’t be worn<br />

without interesting accessories which add joyfulness to<br />

day-to-day outfits.<br />

Year after year CJF – Child and Junior Fashion offers<br />

you the best collections of children’s accessories.<br />

Maternity fashion is in the focus of many talented fashion<br />

designers. Clothes for pregnant women must perform<br />

two functions: be comfortable and functional, and<br />

make future mothers feel beautiful and attractive.<br />

CJF – Child and Junior Fashion is a showcase of the most<br />

important trends of maternity clothes and pregnancy<br />

wear. It is also a perfect platform for looking for the<br />

best business solutions.<br />

Designer baby clothes is a sign of the times. Today, designers<br />

launch not only adult collections but also make<br />

fashionable clothes for young ones.<br />

CJF – Child and Junior Fashion offers buyers and independent<br />

retailers the most interesting brands for young<br />

fashionistas. CJF 2018. Autumn was a great success.<br />

The feedback of exhibitors and visitors showed their interest<br />

in the exhibition. They were pleasantly surprised<br />

with the quality and design of the products showcased.<br />

The participants, in their turn, showed themselves to<br />

the best advantage. CJF – Child and Junior Fashion is<br />

the most effective trade show for today.<br />

Join us at the 22nd edition of the CJF 20<strong>19</strong>. Spring International<br />

Exhibition that will run from February 25 through<br />

28, 20<strong>19</strong> at Expocentre Fairgrounds.<br />

36 Ocak 20<strong>19</strong>


Ocak 20<strong>19</strong><br />

37


Interview<br />

ÇOCUKLAR MONİTA KIDS<br />

İLE PRENSESE DÖNÜŞÜYOR<br />

2014 yılında kurulan Monita <strong>Kid</strong>s dünya<br />

trendlerini takip ederek her sezon çıkardığı<br />

birbirinden güzel abiyelerle çocukları<br />

mutlu anlarında yalnız bırakmıyor.<br />

6 ay ile 15 yaş arası kız çocuklarına yönelik abiye kıyafet<br />

üreten Monita <strong>Kid</strong>s Laleli mağazasında yurt içi<br />

ve yurt dışı birçok ülkeye toptan satış hizmeti veriyor.<br />

Kısa sürede başarılı noktaya gelen marka Eminönü’ndeki<br />

mağazası ile 20<strong>19</strong>’da perakende sektöründe satış<br />

yapacak.<br />

Monita <strong>Kid</strong>s, çocukların fiziksel hareket özgürlüğünü<br />

kısıtlamayan, rahat ve bir o kadar da şık kıyafetler<br />

üretiyor. Tasarım aşamasındayken kumaş ve aksesuar<br />

seçimlerini çocukların sağlık değerlerine uygun olarak<br />

yapıyor ve elbiselerin iç kısımlarına pamuk kumaş kullanıyor.<br />

Monita <strong>Kid</strong>s, çocukların memnuniyetinin ebeveynlerin<br />

memnuniyeti olduğunu düşünüyor.<br />

Monita <strong>Kid</strong>s Firma Sahibi Bedir Kılıçoğlu markanın geldiği<br />

noktadan memnun olduğunu belirterek, “Şayet<br />

üreten ve pazarlayan taraf olarak kendinizi müşteri<br />

yerine koyar ve gereksinimlerini anlayabilirseniz, o zaman<br />

başarılı olur ve müşteri ile aynı dili konuşabilirsiniz,”<br />

dedi.<br />

“Kendi içimizde kendimizle rekabet ediyoruz”<br />

Sektördeki en büyük eksiğin firmalar arası olumlu ve<br />

yapıcı rekabet olduğunu düşünen Kılıçoğlu, “Önümüzdeki<br />

yıl için Monita <strong>Kid</strong>s’in en büyük rakibi bu yıl<br />

ki Monita <strong>Kid</strong>s’tir,” dedi. Marka dünyanın pek çok ülkesini<br />

müşteri portföyünde barındırıyor. 20<strong>19</strong> yılında<br />

Avrupa ve Rusya pazarında daha aktif olmak için planlama<br />

yaptıklarını ifade eden Kılıçoğlu, online satışın<br />

da planlarında olduğunu belirtti.<br />

Çocuklar kendilerini prenses hissedecek<br />

Fuarda tanıtacağı yeni sezon koleksiyonunda renk çeşitlerini<br />

arttırdıklarını vurgulayan marka tasarımcısı<br />

Sonay Birel, “20<strong>19</strong> yaz koleksiyonunda özellikle çocukların<br />

doğadaki enerjilerinden etkilendik. Tasarımlarımızda<br />

çiçek bahçelerinin yansımasını görebilirsiniz.<br />

Püskül detayları, pullar ve zarif danteller kullandığımız<br />

koleksiyonumuz çocuklara kendilerini prenses gibi hissettirecek,”<br />

dedi.<br />

<strong>Kid</strong>s feel like<br />

princessES in Monita<br />

<strong>Kid</strong>s dress<br />

Founded in 2014, Monita <strong>Kid</strong>s follows the<br />

world trends and makes children happy<br />

with their beautiful moments.<br />

Producing evening dress for girls from 6 months to 15<br />

years of age, Monita <strong>Kid</strong>s provides wholesale services<br />

in Turkey and to many countries abroad in its Laleli store.<br />

Reaching to the successful point in a short time, the<br />

company will offer its collections in its store in retailing<br />

in Eminonu in 20<strong>19</strong>.<br />

Monita <strong>Kid</strong>s produces comfortable and stylish outfits<br />

that do not restrict children’s physical freedom of movement.<br />

While at the design stage, she wears fabrics and<br />

accessories to suit children’s health and wears cotton<br />

fabrics on the inside of the clothes. Monita <strong>Kid</strong>s thinks<br />

that child satisfaction is the satisfaction of parents.<br />

Stating that the brand is satisfied with the point it came,<br />

Bedir Kilicoglu, Owner of Monita <strong>Kid</strong>s, said, “If you put<br />

yourself as a customer and understand their requirements,<br />

then you will be successful and you can speak<br />

the same language as the customer.”<br />

“We compete against ourselves, not against<br />

others”<br />

Declaring that the biggest deficiency in the sector is the<br />

positive and constructive critics among firms, Kilicoglu<br />

said, “The biggest rival for Monita <strong>Kid</strong>s is Monita <strong>Kid</strong>s<br />

for the coming year.” The brand offers many countries<br />

of the world in its customer portfolio. Recording that<br />

they plan to be more active in the European and Russian<br />

market in 20<strong>19</strong>, Kilicoglu said that online sales are also<br />

in their plans.<br />

Children will feel themselves princess<br />

Pointing out that they increase their range of colors<br />

for the new season in order to introduce in the fair, designer,<br />

Sonay Birel said, “We have particularly affected<br />

by the energy of the children born in the summer 20<strong>19</strong><br />

collection. You can see the reflection of the flower gardens<br />

in our designs. Our collection, which we use tassel<br />

details, stamps and elegant laces, will make children<br />

feel like princesses.”<br />

38 Ocak 20<strong>19</strong>


Ocak 20<strong>19</strong><br />

39


Turkey offers challenging<br />

opportunities<br />

for global manufacturers<br />

According to Manufacturing Risk Index 2018 research<br />

carried out by the commercial real estate consulting firm<br />

Cushman&Wakefield, China has maintained the lead in<br />

global manufacturing, while Turkey with a cost advantage,<br />

infrastructure investments and geographical location, has<br />

entered the top 10 in the world.With the research, which<br />

examines a range of risks and cost factors, n the framework of<br />

research including political and economic risks as well as labor<br />

cost, a comprehensive assessment of the attractiveness of 42<br />

countries for global manufacturing was carried out.The report<br />

said the global economy remains in good shape despite the<br />

uncertainty surrounding the future of U.S.’ trade policies, the<br />

shape of Brexit in Europe and heightened geopolitical risk in<br />

the Middle East, parts of Asia and Latin America.“Global GDP<br />

[gross domestic product] growth is forecast to accelerate to<br />

3.2 percent in 2018 from 2.9 percent last year. Multiple factors<br />

support this outlook: The robust economic fundamentals of<br />

the U.S., Europe and China, a cautious monetary policy by the<br />

major global central banks and strong trade growth. The global<br />

exports of goods are expected to grow by 5.5 percent in 2017 -<br />

their fastest pace in five years - and by over 4 percent in 2018,”<br />

the report read.Industrial output in 2018 is projected to increase<br />

by 3.8 percent globally - its fastest rate since 2011 - and by 3.0<br />

percent in Europe, the report said.It also suggested that<br />

economic development and technological trends will<br />

shape the type and distribution of future manufacturing,<br />

but the sector will remain an engine of global growth.<br />

By 2020, the report said, manufacturing’s share of the<br />

GDP will exceed 20 percent in the top 60 largest global<br />

economies. In China, manufacturing will still account<br />

for a massive 30 percent of the GDP in 2025. In the<br />

eurozone, manufacturing makes up 17 percent of the<br />

GDP, led by Germany with over 23 percent.The report<br />

revealed that wage hikes and growing labor shortages in<br />

Central Europe are pushing more cost-sensitive industries<br />

east to Lithuania, Romania, Bulgaria and Turkey.“Emerging<br />

manufacturing locations in Turkey, Romania and Bulgaria<br />

are increasing in attractiveness based primarily on cost,” it<br />

added.With infrastructure investments and the strength of<br />

its geographical location, Turkey continues to be the leading<br />

production base in the world. Its cost advantage, infrastructure<br />

investments and geographical location have enabled the<br />

country to enter among top 10 in the world. In his assessment<br />

regarding the report, Cushman&Wakefield managing partner<br />

Tuğra Gönden said economic, political and technological<br />

developments that have rapidly evolved have affected<br />

countries’ positions in the production market.Gönden also<br />

indicated that it is possible with long-term structural trends and<br />

strategic positioning to ensure growth and sustainability in an<br />

increasingly competitive global manufacturing arena.“Located<br />

at the intersection of Europe, Asia, Russia and Africa,<br />

Turkey’s geographical location and high-tech infrastructure<br />

investments offer significant advantages in terms of the global<br />

manufacturing market. Despite the geopolitical risks faced,<br />

our country continues to be the production base of Europe and<br />

the world. I believe that by correctly evaluating the location<br />

and potential of Turkey, the country will be a shining star in<br />

production in the long term,” Gönden said.<br />

40 Ocak 20<strong>19</strong>


Fransa’nın tekstil endüstrisi,<br />

Türk yatırımcıların merceğinde<br />

The textile industry of France is in the focus of<br />

Turkish investors<br />

Fransa’nın hızla büyüyen tekstil endüstrisi,<br />

Türkiye’nin ve dünyanın birçok ülkesinin odak<br />

noktası olmaya devam ediyor.<br />

Fransız tekstil pazarı, birçok yerli ve yabancı oyuncu ile<br />

oldukça gelişmiş, olgun bir pazar olmaya devam ediyor.<br />

2018 yılında, Fransız tekstil endüstrisi (giyim dahil), toplam<br />

58.240 çalışanı olan ortalama 20 çalışanı bulunan yaklaşık<br />

548 şirketten oluşuyordu.Giyim, pazarın toplam değerinin<br />

% 43,9’unu oluştururken, kumaşlar % 30’unu temsil ediyor.<br />

Fransa’daki endüstri, büyük olmasına rağmen, az miktarda<br />

yüksek teknik ve yüksek değerli ürün satan birkaç küçük, niş<br />

şirket tarafından yönetilmektedir.Fransa’da, teknik tekstillerin<br />

ana tüketicileri sanayi (% 21), ulaşım (% 20), medikal (% 16),<br />

güvenlik (% 10), inşaat (% 10) ve tarımsal tekstil ürünleri (%<br />

8). Giysilerin ana dağıtıcıları özel zincirler (% 23), bağımsız<br />

satıcılar (% 13) ve süper / hipermarketler (% 14). Önceki yıllara<br />

benzer şekilde, ülkeye göre büyük tekstil tedarikçileri Çin,<br />

ardından da İtalya, Bangladeş, Türkiye, Hindistan, Almanya,<br />

Tunus, Belçika, Portekiz ve Pakistan’dır. Fransa’ya yapılan<br />

ABD tekstil ihracatı ağırlıklı olarak spor giyim ve teknik<br />

tekstillerden oluşmaktadır. Ayrıca, ABD’li tedarikçilerin bu<br />

sektördeki teknik know-how bakımından bir avantajı vardır.<br />

Rapidly growing textile industry of France,<br />

continues to be the focus of Turkey and<br />

many countries around the world.<br />

The French textiles market remains a highly-developed, mature<br />

market with many domestic and international players. In 2018,<br />

the French textile industry (including apparel) was comprised<br />

of approximately 548 companies averaging 20 employees with<br />

a total workforce of 58,240 employees.<br />

Apparel accounts for 43.9% of the market’s total value, while<br />

fabrics represent about 30%. The industry in France, although<br />

large, is dominated by several small, niche companies selling<br />

a small quantity of highly technical and high value products.<br />

In France, the main consumers of technical textiles are industry<br />

(21%), transportation (20%), medical (16%), protection (10%),<br />

construction (10%), and agro textiles (8%). The main distributors<br />

of clothing are specialized chains (23%), independent sellers<br />

(13%), and super/hypermarkets (14%). Similar to previous years,<br />

the major textile suppliers by country, are China, followed by<br />

Italy, Bangladesh, Turkey, India, Germany, Tunisia, Belgium,<br />

Portugal, and Pakistan. The U.S. textile exports to France are<br />

mainly composed of sportswear and technical textiles. In<br />

addition, U.S. suppliers have an advantage in terms of technical<br />

know-how in this industry.<br />

Ocak 20<strong>19</strong><br />

41


25 th edition<br />

January 26 - 28, 20<strong>19</strong><br />

Parc Floral de Paris<br />

Brrrrrr.... That’s right, winter is back, and as we get nice and cozy we’re also preparing our 25 th edition with<br />

an exciting program featuring amazing brands from all over the world! A winter edition under ‘The Family’ theme,<br />

the one we grow up with, and the ones we choose for ourselves on our journey through life.<br />

• 01<br />

A record in new ArrivAls!<br />

This season, the Playtime team has once again pointed its<br />

antennas towards all four corners of the world to curate a<br />

selection of new brands and plenty of surprises.<br />

With 44 nationalities represented, and 63% of international<br />

exhibitors, the show confirms once again its position as a<br />

global window for children’s fashion.<br />

Alongside the 418 brands returning to the show, 130 brands,<br />

attracted by the idea of joining the very best children’s<br />

fashion and lifestyle brands, will be taking<br />

their first steps at Playtime Paris.<br />

A record number for Playtime, which<br />

never ceases to reinvent itself for the<br />

greatest pleasure of our exhibitors<br />

and visitors.<br />

• 02<br />

• 03<br />

• 04<br />

> > > fashion < < <<br />

ai riders of the storm (1) • airfish (2) • anaychay paris (3)<br />

(1 st collection) • bimbello • bomboogie • bonjour little<br />

(1 st collection) • bricktown • broer & zus • c’era una volta<br />

claude & co. • club cinq • colletine • cooiii (4) • dal lago • dear mini<br />

disana (5) • faire child (6) • fin & vince (7) • gigome • goss (8)<br />

hey soleil • hiro23b (9) • illaconfetti • kitz heimat • lallymally<br />

latte baby and child • ledum • leya.me • lillan gorillan<br />

lilli & leopold (10) • luna luna collection • main story (11)<br />

mamy factory • même (12) • moka • monbebe • moun ten. (13)<br />

my bella moon • naoia • nasha • no sugar • ocean & ground<br />

pimsa • smitten organic • spilow • tane organics • the middle<br />

daughter (1 st collection) • toastie pig (14) your wishes • woolrex<br />

• 05<br />

• 06<br />

• 07<br />

• 08<br />

• 14<br />

• 13<br />

• 11<br />

• 10<br />

• 12<br />

42 Ocak 20<strong>19</strong>


Ocak 20<strong>19</strong>


Interview<br />

Abel & Lula is a chic,<br />

premium brand that<br />

would make it easy<br />

for parents to find the<br />

perfect outfit<br />

for a special day<br />

Abel & Lula, renklerin<br />

hikayenin kahramanı<br />

olduğu ilk koleksiyonunu<br />

sunar<br />

Çocuk modasının uzmanı Mayoral Grup’un yeni markası<br />

Abel & Lula, özel günlerde doğallığı yitirmeden rafine bir<br />

şıklık arayanlara renklerin hikayenin kahramanı olduğu ilk<br />

koleksiyonunu sunuyor.<br />

Mayoral’in dördüncü markası (günlük kullanım harici tasarlanan<br />

ilk markası) sektöre neşeli, taze, şık, sofistike ve<br />

kozmopolit bir koleksiyon ile giriş yapıyor. Premium segmente<br />

hitap eden A&L, çarpıcı tasarımlarını kullandığı kumaşların<br />

kalitesi ve her bir ürünün konfeksiyon başarısı ile<br />

harmanlıyor.<br />

Gelenek ile geleceği harmanlayan tasarım ekibine güvenen<br />

Abel&Lula , el işçiliğinin önemini unutmadan yenilikçi ve<br />

üretken bir gözle ileriye bakıyor. Özel anları unutulmayacak<br />

anılara çevirmek isteyen aileler ve çocukları için hazırlanan<br />

bu ilk koleksiyonu göz alıyor; kalıpları, kumaşları ve ince<br />

nüansları ile çocuklara canlı renkler ve yenilikler sunuyor.<br />

Minimalist tasarımlar ve sade çizgilerden oluşan dışa dönük<br />

bir koleksiyon, ince detaylar tasarımların akışkanlığına<br />

uyumlu ve kalıplardaki narinlik en gösterişli kumaşlarla<br />

ışıldıyor. Koleksiyondaki çeşitliliğe baktığımızda, farklı kumaşların<br />

farklı astarlarla kullanıldığını görüyoruz: en akışkan<br />

ve hareketli olanlardan, daha detaylı ve komplike kesimli<br />

modellere.<br />

Childrenswear specialist Mayoral Group is building on its capacity<br />

and experience in the business to launch new brand<br />

Abel & Lula. Debuting for s/s <strong>19</strong> with its own team of designers,<br />

Abel & Lula is targeting the premium market with refined,<br />

special occasionwear.<br />

The idea was to create a chic, premium brand that would<br />

make it easy for parents to find the perfect outfit for a special<br />

day, as well as sparking children’s enthusiasm at the prospect<br />

of enjoying the celebrations. And all in line with the spontaneity<br />

and optimism that are so characteristic of the Mayoral<br />

brand.<br />

What better way to connect with children than by speaking<br />

their language? That was the creative inspiration. And the<br />

area of pareidolias, word games and anything that stimulates<br />

the imagination and inspires discovery. A universe in which<br />

nothing, not even the name, is what it seems...<br />

Abel & Lula was created from the word ‘abelílula’, a childlike<br />

mispronunciation of the Spanish word for dragonfly, ‘libélula’.<br />

A name that, as demonstrated by the naming tests<br />

carried out in Moscow, London, Rome and Madrid, evokes<br />

a rapid connection with this premium fashion universe, without<br />

losing the sense of innocence and childlike enthusiasm.<br />

A name that enabled us to evoke other worlds, such as that<br />

of dragonflies with their magical iridescence, or to explore<br />

it through a versatile collection of icons hidden within the<br />

brand symbol.<br />

The brand needed to be very expressive and the use and application<br />

of colour were central to that premise. The iridescent<br />

or shimmering colour-change effect, inspired by the bodies<br />

of dragonflies, forms a key part of the brand identity. Iridescence<br />

is an optical phenomenon where colours change depending<br />

on the angle from which an object is viewed. Abel<br />

& Lula’s identity consists of three elements: the logo, symbol<br />

and monogram, all of which come together in a single imagotype.<br />

Renklerin haricinde, İlkbahar/Yaz 20<strong>19</strong> koleksiyonunda<br />

kullanılan kumaşlar ve astarlar markanın mükemmeliyet<br />

anlayışını vurguluyor: metalik iplikli jakarlar, fil coupé,<br />

ipekli pamuklar, plumetis, satenler ve pullar. Özel anları<br />

unutulmayacak anılara çevirmek isteyen marka, Mayoral<br />

Grup bünyesinde Malaga‘daki genel merkez bünyesinde<br />

faaliyet göstermektedir.<br />

44 Ocak 20<strong>19</strong>


Özel anlar için çocuk modası 4-12 yaş<br />

TANITIM KOLEKSIYONU<br />

İLKBAHAR YAZ 20<strong>19</strong><br />

Mayoral Tekstil Tic.ltd.Sti.Akkavak Sk. <strong>19</strong>/37 Tesvikiye İstanbul (212) 347 9990 m.soyer@abelandlula.com


Interview<br />

Luggi <strong>Baby</strong> ürünlerinde anne dokunuşunu hissettiriyor<br />

Kar marjını ön planda tutmak yerine, ürünlerinde kalite ve müşteri memnuniyetine<br />

odaklanarak sektördeki yolculuğuna başlayan Luggi <strong>Baby</strong>,<br />

tasarımlarında “Anne dokunuşunu” hissettirmeye önem veriyor.<br />

0-3 yaş arası bebek ve çocuklara hitap eden ürünlerini<br />

tüketiciyle buluşturan Luggi <strong>Baby</strong>’nin Halkla İlişkiler<br />

Sorumlusu Filiz Gülen markanın hedeflerinden<br />

bahsetti.<br />

“Tekstil sektöründe hizmet kar topuna benzer, büyütmek<br />

için sürekli yuvarlamak gerekir” felsefesinden<br />

yola çıkan Luggi <strong>Baby</strong>, her daim yeni projeler,<br />

yeni planlar peşinde.<br />

“Tüketiciyle birebir iletişimin en güzel adresi<br />

fuarlar oluyor”<br />

Gülen, “Bebeğinize verdiğiniz değerin farkındayız.<br />

Her zaman bu değerin bilinciyle<br />

hareket ederek anne-babalar için en<br />

sağlıklı ve güvenilir ürünleri sunuyoruz. Yeni koleksiyonlarımızda<br />

da bu ilkeden vazgeçmeyerek hem kullanışlı<br />

hem de şık ürünler tasarladık,” diye konuştu.<br />

Fuarlarda yaratılan konsept ve sunumların olumlu<br />

geri dönüşlerini bolca alan marka, yurt içi fuarlarına<br />

katılarak tüketiciyle birebir görüşmenin ayrıcalıklarını<br />

yaşıyor. Yeni sezon koleksiyonlarını fuarlarda tüketiciye<br />

sunacak olan Luggi <strong>Baby</strong>, gelecek dönemde<br />

bayileriyle birlikte yurt dışı fuarlarına katılmayı<br />

amaçlıyor.<br />

“Önce iç piyasa sonra dünya pazarları”<br />

“Türkiye’de kendini ispat edemeyen marka diğer<br />

ülkelerde satışlarında zorluklar çekecektir,” düşüncesiyle<br />

hareket eden Luggi <strong>Baby</strong>, yurt içinde marka<br />

bilinirliğini yakalayıp yurt dışında birçok ülkeye hizmet<br />

ediyor. Luggi <strong>Baby</strong> ürünleri yurt içinde E-Bebek,<br />

Joker, <strong>Baby</strong>Mall ve Butti gibi mağazalarda yerini alıyor.<br />

Bulgaristan, Yunanistan, Romanya gibi Balkan<br />

ülkelerinin yanında Gürcistan, Ermenistan, Kazakistan,<br />

Irak, Kenya, Dubai gibi birbirinden çeşit noktaya<br />

ihracat yapıyor.<br />

Luggi <strong>Baby</strong> makes you feel your mother’s touch<br />

Instead of keeping the profit margin at the forefront, Luggi <strong>Baby</strong>, which started its<br />

journey in the sector by focusing on quality and customer satisfaction with its products,<br />

attaches importance to making children feel like the mother’s touch in its designs.<br />

Offering products that meet the needs of babies<br />

and children of aged 0-3, Filiz Gulen, Public Relations<br />

Officer, Luggi <strong>Baby</strong> mentioned the targets of the<br />

brand.<br />

Starting with the philosophy of that “increasing<br />

is like snowball, it needs to round continuously to<br />

enlarge” Luggi <strong>Baby</strong> always seeks new projects,<br />

new plans in the textile sector.<br />

“The best one-to-one communication with the<br />

consumers is fairs”<br />

Gulen said, “We are aware of the value you give your<br />

baby. Always acting with the awareness of this value,<br />

we offer the most healthy and reliable products<br />

for parents. In our new collections, we didn’t give<br />

up this principle and designed both practical and<br />

stylish products.” The brand, which has received<br />

many positive feedbacks from the concepts and<br />

presentations created at the fairs, is enjoying<br />

the privileges of one-on-one meetings with the<br />

consumers by participating in domestic fairs. Luggi<br />

<strong>Baby</strong>, which will present its new season collections<br />

at the fairs, aims to participate in international fairs<br />

with its dealers in the next period.<br />

“Domestic market first, then global market”<br />

Performing with the idea of “A brand, which<br />

is in difficulties to prove itself in Turkey, can’t<br />

manage successful performance in sales for other<br />

countries,” and getting enough brand awareness<br />

in the country, Luggi <strong>Baby</strong> serves many countries<br />

abroad. Luggi <strong>Baby</strong> products are offered in E-Bebek,<br />

Joker, <strong>Baby</strong>Mall and Butti chain stores in domestic<br />

market and also exported to many countries such<br />

as Bulgaria, Greece, Romania, Balkan countries,<br />

Georgia, Armenia, Kazakhstan, Iraq, Kenya, Dubai.<br />

46 Ocak 20<strong>19</strong>


Ocak 20<strong>19</strong>


Interview<br />

Nesilden nesile<br />

çorabın hikâyesi<br />

DEFNE<br />

BABY<br />

<strong>19</strong>94 yılından bu yana birçok dünya markasına çözüm ortaklığı yapan Güleçyüz<br />

Çorap bu konuda kazandıkları üretim tecrübesini ve tüm bilgi birikimini kendi markası<br />

olan Defne <strong>Baby</strong> ile taçlandırıyor… Yurt içi ve yurt dışı piyasasına sundukları Defne<br />

<strong>Baby</strong> bebe & çocuk çorap ve çamaşır ürünleri ile kısa sürede iyi bir satış grafiği yakalayan<br />

firma Genel Müdürü Mustafa Güleçyüz, başarı hikayelerini bizimle paylaştı.<br />

24 yıl önce çıktıkları bu yola şimdi Bayrampaşa’daki fabrikalarında<br />

birçok kişiye istihdam sağlayarak ve hatta dışardan<br />

fason üretim desteği de alarak devam eden Güleçyüz Çorap,<br />

büyüme hedeflerinden bahsederken amaçlarının çok fazla<br />

çalışmak değil, doğru zamanda doğru hamleler ile sektörde<br />

var olmak olduğunu ifade etti. Firma Defne <strong>Baby</strong> için yatırımlarına<br />

devam ederken, aynı zamanda Mothercare, Zara,<br />

JohnLewis, Mango gibi ünlü markalara üretim yapmaya da<br />

devam ediyor.<br />

“Defne <strong>Baby</strong> ismini ailenin en küçük üyesinden alıyor”<br />

İsmini bundan 3 yıl önce aileye katılan minik Defne Hanımdan<br />

alan marka, 0-2 yaş grubu bebeklere hitap eden çorap<br />

ve çamaşır ürünleri sunuyor. Kalite ve özgün tasarımların ön<br />

planda tutulduğu Defne <strong>Baby</strong>, koleksiyonunda kilotlu çorap<br />

ve soket çorap ürünleri renk, tasarım ve çeşitleriyle tüketiciye<br />

sunuluyor. Mustafa Güleçyüz “Defne <strong>Baby</strong> adı altında<br />

bebeklere dair olması gereken tüm ihtiyaçları karşılamak<br />

bu konuda bebek arabasından biberonuna, pijamasından<br />

tişörtüne kadar her şeyi “Defnelemek” istiyoruz diyerek bu<br />

konuda ki uzun vadeli yatırım planlarının altını çizdi.<br />

Mustafa Güleçyüz “Defne <strong>Baby</strong> markası ile Türkiye’de<br />

hedeflediğimiz tüm satış noktalarında kısa sürede yer almayı<br />

başardık ve iyi bir satış grafiğine ulaştık. Bu konuda ekibimiz<br />

çalışmalarına kontrollü ve sistemli bir şekilde devam<br />

ediyor. Ayrıca Defne <strong>Baby</strong> yurt dışı pazarında da adından söz<br />

ettirmeye başladı. Bu doğrultuda Almanya, Sırbistan gibi ülkelere<br />

ihracat yapıyoruz ve ulaştığımız bölge ve ülke sayısını<br />

arttırmak için gerekli çalışmaları planlıyoruz. İlaveten ihracatçı<br />

firmamız DevTeks ile Avrupa’nın her noktasına fabrikamızdan<br />

üretimi sağlanan tüm ürünlerimizi ulaştırıyoruz.<br />

Senede en az 20 denetime girdiklerini vurgulayan Güleçyüz,<br />

“Üretim aşamasında bebekler için zararlı olabilecek maddeleri<br />

ortadan kaldırıyor ve daha dikkatli davranıyoruz,” diyerek<br />

üretimde dikkat ettikleri sağlık kriterlerini vurguladı.<br />

20<strong>19</strong>’da hedefimiz, Defne <strong>Baby</strong> ürünlerini kendi<br />

fabrikasında üretmeye başlamak<br />

Mustafa Güleçyüz 20<strong>19</strong> yılı hedeflerinden şu sözlerle bahsetti:<br />

“Defne <strong>Baby</strong> ürünleri için Tekirdağ Hayrabolu’da 16<br />

bin m2’lik bir üretim tesisi hazırladık. Fakat ülkemizin içinde<br />

bulunduğu ekonomik dalgalanmalar sebebi ile fabrikamızın<br />

faaliyet başlangıcını kısa bir süreliğine erteledik. 20<strong>19</strong>’daki<br />

en büyük hedefimiz bu fabrikamızda üretime başlamak ve<br />

farklı ürün gruplarını da dâhil ederek üretim portföyümüzü<br />

arttırmaktır”<br />

48 Ocak 20<strong>19</strong>


The story of socks<br />

from generation to generation<br />

Partnering with many global brands since<br />

<strong>19</strong>94, Gulecyuz Socks offers its production<br />

experience and all knowledge with its<br />

brand, Defne <strong>Baby</strong>… Gaining a good sales<br />

chart in short time with Defne <strong>Baby</strong> babies<br />

& children socks and laundry products<br />

they offer to the domestic and foreign<br />

market, General Manager Mustafa Güleçyüz<br />

shared their success stories with us.<br />

DEFNE<br />

BABY<br />

Using the experience and knowledge of years, we are producing<br />

socks for many world famous trademarks and companies.<br />

Gulecyuz Socks manufactures and markets all its goods internally.<br />

The company is represented by well-known distributors<br />

in this field in Germany, France, Austria, Holland, Belgium,<br />

Denmark, Switzerland, Sweden, Norway, England where the<br />

products are present in the most important shopping centers<br />

in Europe.Güleçyüz Çorap, now employing many people in<br />

Bayrampaşa factories and even receiving outsourcing production<br />

support, stated that their aim was to work in the sector<br />

with the right moves at the right time.<br />

While the company continues to invest in Defne <strong>Baby</strong>, it continues<br />

to make production to famous brands such as Mothercare,<br />

Zara, JohnLewis and Mango.<br />

Our goal in 20<strong>19</strong> is to start to produce Defne <strong>Baby</strong><br />

products in its own factory<br />

Mustafa Güleçyüz mentioned the 20<strong>19</strong> targets as follows: “For<br />

Defne <strong>Baby</strong> products, we have prepared a production plant of<br />

16 thousand square meter in Hayrabolu, Tekirdag. However,<br />

due to the economic fluctuations in our country, we have postponed<br />

the start of activity of our factory for a short period of<br />

time. Our biggest target in 20<strong>19</strong> is to start production in this<br />

factory and increase our production portfolio by including different<br />

product groups.”<br />

“Defne <strong>Baby</strong> gets its name from the smallest member of<br />

the family”<br />

Getting name of the family from the youngest one, Ms. Defne,<br />

who was born 3 years ago, Defne <strong>Baby</strong> products appeal to<br />

babies 0-2 age group with socks and laundry products. Defne<br />

<strong>Baby</strong>, whose quality and original designs are at the forefront,<br />

is offered to the consumers with its color, design and varieties<br />

in its collection. Mustafa Güleçyüz said that they plan longterm<br />

investment in meeting all the needs of babies from stroller<br />

to feeding bottle, from pajamas to t-shirt.<br />

Mustafa Güleçyüz said, “We managed to take place at all sales<br />

points in Turkey soon, as we gained a good sales graph. Our<br />

team continues their work in a controlled and systematic way.<br />

In addition, Defne <strong>Baby</strong> began to make a name for itself in<br />

the foreign market. In this direction, we export to countries<br />

such as Germany and Serbia and we are planning to work to<br />

increase the number of regions and countries we export. We<br />

also export all of our products from our factory to every point<br />

of Europe with our exporter company DevTeks.Emphasizing<br />

that they have at least 20 audits per year, Güleçyüz emphasized<br />

the health criteria they pay attention in production by<br />

saying that “we eliminate the substances that may be harmful<br />

to the babies during the production phase and we are more<br />

careful.””<br />

Ocak 20<strong>19</strong><br />

49


News<br />

Fashion for <strong>Kid</strong>s - the tailor-made B2B expo<br />

that best fits the industry!<br />

The second Fashion for <strong>Kid</strong>s clothes expo is held on 26-27 June 20<strong>19</strong> in Targi Kielce.<br />

The event is targeted at wholesalers, owners of children’s clothing shops, traders, showrooms<br />

representatives, designers, fashion-designers and influencers who are into children’s fashion.<br />

Targi Kielce is an important place on<br />

the Europe’s map of child products<br />

and services business sector’s<br />

events owing to the fact that the<br />

<strong>Kid</strong>s’ Time Expo has become a<br />

household name. Now it is time<br />

for Fashion For <strong>Kid</strong>s Exhibition.<br />

The expo organisers’ have been<br />

provided inspiration by the clothes<br />

business-sector’s entrepreneurs.<br />

The apparels and garments industry<br />

has seen a dynamic development<br />

and therefore requires additional<br />

business space. Last year’s exhibition<br />

was held on 28 and 29 June in<br />

Targi Kielce and brought together<br />

companies from 7 countries,<br />

inducing: Belgium, Denmark,<br />

Italy, Spain, Great Britain, France<br />

and Turkey. The exhibitors’ expo<br />

stands were the showcase for new<br />

clothes collections complemented<br />

with bedding, pillows, blankets<br />

assortments and other textile<br />

products and accessories. The<br />

second Fashion for <strong>Kid</strong>s promises to<br />

be equally interesting - top brands<br />

which make clothes for the little<br />

ones have already confirmed their<br />

participation. The Targi Kielce’s<br />

B2B Clothes and Textiles Expo is<br />

a perfect opportunity to establish<br />

cooperation between child products<br />

and services business sector’s<br />

representatives and bloggers or<br />

youtubers. The fashion shows<br />

offers influencers the chance to<br />

have a closer look at the latest<br />

tendencies in children’s fashion and<br />

the upcoming season’s trends.<br />

A special zone features designers<br />

who will present their portfolios<br />

and the best projects; this is where<br />

prospective employers will be able<br />

to talk shop in a cosy atmosphere<br />

and have a closer look at the potential<br />

employees’ capabilities and<br />

skills.<br />

Following last year’s example, lectures<br />

and workshops have been<br />

planned for two days’ fair – knowledge-filled<br />

case studies for wholesalers,<br />

shop owners, traders and salespersons.<br />

As you can see, Fashion for <strong>Kid</strong>s is<br />

much more than the expo - this is<br />

also the opportunity to develop,<br />

to find a business partner, to do<br />

business and to gain inspiration with<br />

the latest trends on show. The most<br />

fashionable cuts and lines, top-notch<br />

collections, fashion shows which<br />

feature children models, lectures<br />

and workshops packed with most<br />

useful knowledge, Designers Zone<br />

and Influencers Zone - this and<br />

much more at the 2nd of Fashion<br />

for <strong>Kid</strong>s - B2B Clothes and Textiles<br />

Expo held on 26 and 27 June 20<strong>19</strong><br />

in Targi Kielce.<br />

Admission - child products and services<br />

business-insiders only. Visitors<br />

must be over 18 years old.<br />

50 Ocak 20<strong>19</strong>


Ocak 20<strong>19</strong>


News<br />

Tekstil sektörü için<br />

cazip bir ülke: Fas<br />

An attractive country for the textile<br />

industry: Morocco<br />

Fas sahip olduğu coğrafi konumu ve yıllardır sürdürdüğü<br />

ekonomik ve politik yapısı ile Afrika’nın<br />

dünyaya açılan kapısı olmaya devam ediyor. Türk<br />

tekstil firmalarının Fas pazarına girmesi için ülkenin<br />

sahip olduğu avantajları sizler için derledik.<br />

35 milyon nüfusa sahip olan Fas, Türkiye’ye benzer tarafları ile<br />

Türk tekstilcileri için cazip bir pazar haline geliyor. Ortak kültürel<br />

değerlere sahip iki ülke olarak ekonomik anlamda da iş birliğimiz<br />

sürekli artmakta. Tüm alt sektörlerle birlikte ülkede yapılan yerli<br />

ve yabancı yatırımların yaklaşık yüzde 25’i tekstil alanında gerçekleştiriliyor.<br />

Elyaf, iplik, kumaş ve aksesuar ithalatı, toplam ihracatın<br />

yüzde 10’undan fazlasını oluşturuyor. Türk ürünleri de Fas’ta<br />

hem ucuz hem kaliteli olarak tanınmakta ve rağbet görmektedir.<br />

Afrika’nın en istikrarlı ekonomilerinden biri olan bu ülke, bölgedeki<br />

konumu itibariyle Afrika ve Avrupa’ya açılmak isteyen Türk<br />

firmalarına açılan bir kapı konumundadır. Sektörün %85’ini küçük<br />

ve orta ölçekli işletmelerin teşkil ediyor olması, Fas’ın tekstil sanayisine<br />

büyük ölçüde esneklik kazandırıyor.<br />

Morocco continues to be the gateway of Africa<br />

to the world with its geographical location<br />

and the economic and political structure it<br />

has maintained for years. We compiled the<br />

advantages of the country for you, Turkish textile<br />

companies to enter the Moroccan market.<br />

With a population of 35 million people, Morocco becomes<br />

an attractive side for the Turkish textile producers with<br />

similar rebuke to Turkey. As the two countries with common<br />

cultural values, our cooperation in the economic sense is<br />

constantly increasing. Approximately 25 percent of domestic<br />

and foreign investment in the country with all sub-sector is<br />

Bu durumda modaya ve değişen trendlere uygun sipariş hazırlanabilmesi<br />

imkânı oluşuyor. Fas’ta özellikle ülkenin ticaret merkezi<br />

Kazablanka’da oldukça modern fuar alanları da mevcut. Afrika<br />

ticaretinin bel kemiği olan bu fuar alanları yılda yüz binlerce iş<br />

adamını ağırlayarak ülkenin ithalat-ihracat hacmini genişletiyor.<br />

Kumaş ithalatının gümrük vergisinden muaf olduğu Fas, en fazla<br />

kumaş ithalatını gerçekleştirirken bu ivme yan sanayi, aksesuar,<br />

hazır giyim ve tekstil makineleri ihracatına da büyük katkı sağlıyor.<br />

Ülkemiz bu ülkenin hazır giyimcilerinin önemli tedarikçisi<br />

konumunda. İthalatımız incelendiğinde ise Fas’ın sektördeki genel<br />

ticaretine paralel bir şekilde hemen hemen tamamının hazır giyim<br />

ürünlerinden oluştuğu görülmektedir.<br />

52 Ocak 20<strong>19</strong><br />

realized in the textile area. Imports of fibers, yarns, fabrics and<br />

accessories account for more than 10 percent of total exports.<br />

Turkish products are recognized as both cheap and quality in<br />

Morocco and met with approval. This country, which is one of<br />

the most stable economies in Africa, is a gateway to the Turkish<br />

companies that want to expand to Africa and Europe due to its<br />

location in the region. Due to 85 % of the industry consists of the<br />

small and medium-sized enterprises, it gives Morocco ‘s textile<br />

industry the great flexibility. In this case, ordering according<br />

to fashionable and changing trends possibility to prepare. In<br />

Morocco, especially in Casablanca, the trade center of the<br />

country, there are also quite modern fairgrounds. These trade<br />

fair areas, which are the bones of African trade, are hosting<br />

hundreds of thousands of businessmen annually and expanding<br />

the country’s import- export volume. Morocco, where fabric<br />

imports are exempted from customs duty, makes the biggest<br />

contribution to the import of fabric, and also makes a significant<br />

contribution to the export of sub-industry, accessories, garments<br />

and textile machinery. Our country is an important supplier<br />

of ready-made clothing in this country. When our imports are<br />

analyzed, it is seen that almost all of the products are made<br />

of ready-made clothing in parallel with the general trade in<br />

Morocco.


Bebe-çocuk konfeksiyoncularından<br />

Kuzey Afrika’ya Bursa damgası<br />

Bebe–çocuk konfeksiyoncuları, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası<br />

(BTSO) liderliğinde büyüme yolculuklarını emin adımlarla<br />

sürdürüyor. Bursa iş dünyası temsilcileri, BTSO’nun UR-GE<br />

projeleri kapsamında gerçekleştirilen yurt dışı pazarlama<br />

faaliyetiyle Fas’ın sanayi ve ticaret merkezi Kazablanka’ya<br />

damga vurdu.<br />

Ticaret Bakanlığı destekleriyle bebe – çocuk konfeksiyonu<br />

sektöründe iki Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi<br />

Projesi’ni (UR-GE) aynı anda yürüten BTSO, üyelerini iki<br />

UR-GE projesinin ortak faaliyeti kapsamında 10-13 Aralık<br />

tarihleri arasında Kuzey Afrika’ya taşıdı. Bursalı bebe<br />

– çocuk üreticilerinden oluşan 120 kişilik heyetin Fas<br />

ekonomisinin lokomotif kenti Kazablanka’da sergiledikleri<br />

ürünler, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. BTSO üyeleri,<br />

Fas’taki ikili iş görüşmeleri programı kapsamında yaklaşık<br />

2 bin iş görüşmesi gerçekleştirdi. Fas’ta faaliyet gösteren<br />

iş insanları Bursa ürünlerinin uygun fiyat ve yüksek kalite<br />

ile fark oluşturduğunu belirtti. Bursa iş dünyası temsilcileri<br />

de yaptıkları görüşmelerin yeni işbirliklerine yol açacağı<br />

görüşünde birleşti.<br />

“Türk ürünleri kalitesiyle dikkat çekiyor”<br />

Faslı Tüccarların Ulusal Birliği Genel Sekreteri Ahmed<br />

Elhaimeur, sergilenen ürünlerin kalitesini vurguladı.<br />

Elhaimeur, “Türk ürünlerinin burada kolaylıkla satılacağını<br />

düşünüyorum. Burada hem bebekler hem de çocuklar için<br />

zengin bir ürün yelpazesi var. Organizasyonu yaptığınız<br />

için sizlere çok teşekkür ederim. İnşallah bu programların<br />

yenilerini gerçekleştirirsiniz. Farklı şehirlerde yapacağınız<br />

organizasyonlar da Türk firmalarıyla aramızdaki ticaretin<br />

artmasına imkan sağlayacaktır” dedi.<br />

Faslılar Junıoshow’u iple çekiyor<br />

Fas’ta bebe - çocuk giyim sektöründe yaklaşık 30<br />

mağazalarının bulunduğunu belirten Said El Hanachi de<br />

“Son dönemde Türkiye’den ürün tedarik etmeye başladık.<br />

Aldığımız ürürnleri çok kısa bir süre içerisinde sattık. Burada<br />

sergilenen ürünlerin kalitesi ve bizlere sunulan fiyatlar da<br />

çok iyi. Oldukça olumlu görüşmeler yaptık. Birkaç firmaya<br />

siparişlerimizi de verdik. İnşallah 9-12 Ocak tarihlerinde<br />

Junioshow için de Bursa’da olacağız” dedi.<br />

Ocak 20<strong>19</strong><br />

53


Interview<br />

Öztaş offers faster<br />

delivery to consumers<br />

Serving in the underwear and socks sector,<br />

Öztaş keeps its presence in the sector by<br />

expanding its export network in domestic<br />

and foreign markets.<br />

Öztaş tüketiciye hızlı<br />

sevkiyat güvencesi sunuyor<br />

İç giyim ve çorap sektöründe hizmet<br />

veren Öztaş, iç ve dış pazarlardaki<br />

ihracat ağını büyüterek sektördeki<br />

varlığını koruyor.<br />

<strong>19</strong>58 yılından beri sektöre hizmet veren Öztaş,<br />

yıllar içerisinde kazandığı deneyimi çalışma<br />

stiline yansıtıyor. Marka kurulduğu günden<br />

bu yana çorap, çamaşır, pijama gruplarında<br />

üretim yapıyor. Kalite standartları, geniş koleksiyonu,<br />

hızlı sevkiyat kabiliyeti ile sektörde<br />

farkını yansıtan Öztaş, üretimde teknolojiyi<br />

bünyesine entegre ederek inovatif ürünler ortaya<br />

çıkartıyor.<br />

Her sezon koleksiyonunda kendini geliştirme<br />

konusunda sistemli bir ar-ge çalışması yürüten<br />

firma, tasarım aşamasında yenilikleri takip<br />

ederek hazırlanıyor. İhracat ağını geniş tutan<br />

firma birçok Avrupa ve Amerika ülkesine ihracat<br />

gerçekleştiriyor. Öztaş markasıyla yurt içinde<br />

belli bir pazar yakalayan firma, yurt dışında<br />

bilinen markalar için de üretimde bulunuyor.<br />

Öztaş Pazarlama Müdürü Ali Hadi Öney, “Üretim<br />

aşamasında kalite kontrol mekanizmamızın<br />

kurallarına uygun olarak en düşük hata oranına<br />

sahip, insan sağlığını tehdit etmeyecek ve<br />

tüketiciye en yüksek tatmini sağlayacak şekilde<br />

üretim yapıyoruz. Yurt içi ve yurt dışı fuarlarını<br />

da takip ederek, ar-ge ve ur-ge programlarına<br />

katılarak kendimizi geliştiriyoruz,” dedi.<br />

Serving to the sector since <strong>19</strong>58, Öztaş reflects<br />

his experience gained over the years to its<br />

working style. The brand has been manufacturing<br />

socks, clothes and pajamas since its foundation.<br />

Reflecting the difference in the sector with<br />

its quality standards, wide collection and fast<br />

shipping capability, Öztaş offers innovative<br />

products by integrating technology in production.<br />

Every season, the company carries out a systematic<br />

R & D study on its development in its<br />

collection. The firm, which keeps its export<br />

network wide, exports to many European and<br />

American countries. The company, which gains<br />

a certain market in the country with the<br />

brand Öztaş, also produces for international<br />

brands abroad.<br />

Öztaş Marketing Manager Ali Hadi Öney said,<br />

“In the production stage, we produce in accordance<br />

with the rules of our quality control mechanism<br />

with the lowest error rate, do not threaten<br />

human health and provide the highest<br />

satisfaction to the consumer. By following the<br />

domestic and international fairs, we are developing<br />

ourselves by taking part in R & D and<br />

Ur-Ge (the Turkish acronyms of Developing International<br />

Competitiveness) programs.”<br />

54 Ocak 20<strong>19</strong>


Ocak 20<strong>19</strong><br />

55


Interview<br />

Atılgan Tekstil:<br />

“We are growing every year<br />

with concept of customer<br />

and quality-oriented<br />

service”<br />

We talked about the sector and<br />

the targets of the company with<br />

Ramazan Atilgan, Chairman of<br />

Atılgan Textile.<br />

Stating that the company was established in <strong>19</strong>80 and<br />

becomes dealer of about 100 distinguished brands in<br />

the region, Ramazan Atılgan said that the company<br />

has become the biggest textile company of the<br />

Mediterranean Region with its customer and qualityoriented<br />

service concept, he adds they will continue<br />

to provide services by differentiating themselves<br />

from the competitors. He recorded that, “We are quite<br />

assertive with all our brands. We are a leading company<br />

that is followed in an absolute way in terms of both<br />

quality and price. What makes us different from the<br />

companies in the sector is quality, service, reliability,<br />

truth and honesty.”<br />

Quality and standard price policy important<br />

Emphasizing the issues that they pay attention to in<br />

their products, Atılgan said, “We are very sensitive<br />

about quality and standard price. Besides our stability<br />

in our quality, our price policy has remained the same<br />

since the day we were established. We have a single<br />

price and we offer the same quality with the same<br />

price to our customers and they always meet the<br />

guarantee with this.”<br />

All customers were invited<br />

Atılgan informed that they had prepared their<br />

collections for CBME Istanbul 20<strong>19</strong> fair to be held this<br />

year and that they invited their customers one-on-one<br />

to participate in the fair and informed themselves<br />

about this. Atılgan also said that they attend fairs<br />

abroad in Germany, France, Holland, Italy, England,<br />

EU countries and Dubai and they follow the important<br />

fairs all around the world and they closely followed<br />

the retail shelves almost daily.<br />

Atılgan Tekstil:<br />

“Müşteri ve kalite odaklı<br />

hizmet anlayışı ile<br />

her yıl büyüyoruz”<br />

Atılgan Tekstil Yönetim Kurulu<br />

Başkanı Ramazan Atılgan ile gerek<br />

sektörün, gerekse firmanın gelecek<br />

hedeflerini konuştuğumuz bir söyleşi<br />

gerçekleştirdik.<br />

<strong>19</strong>80 Yılında kurulan Atılgan Tekstil’in 100’e yakın<br />

seçkin marka ve firmanın bölge bayiliklerini yapmakta<br />

olduğunu ifade eden Ramazan Atılgan, müşteri<br />

ve kalite odaklı hizmet anlayışı ile her yıl büyüyerek,<br />

Akdeniz Bölgesi’nin en büyük tekstil firması haline<br />

geldiğini ve kalitelerinden ödün vermeden, hizmet<br />

vermeye devam edeceklerini belirtti. Atılgan, kendilerini<br />

rakiplerinden ayırıp, ön plana çıkaran hususlar<br />

konusunda, ‘’Tüm markalarımızda oldukça iddialıyız.<br />

Hem kalite hem de fiyat konusunda mutlak bir şekilde<br />

takip edilen, öncü bir firmayız. Bizi sektördeki firmalardan<br />

farklı kılan özelliklerimiz, kalite, hizmet, güvenirlik,<br />

doğruluk ve dürüstlük gibi kavramlarla açıklanabilir’’<br />

diye konuştu.<br />

Kalite ve standart fiyat politikası önemli<br />

Ürünlerinde öncelikli olarak dikkat ettikleri hususları<br />

da dile getiren Atılgan, ‘’Kalite ve standart fiyat konusunda<br />

oldukça hassasız. Kalitemizdeki istikrarımızın<br />

yanı sıra, fiyat politikamız da kurulduğumuz günden<br />

bu güne kadar aynı kalmıştır. Tek bir fiyatımız olur ve<br />

müşterilerimiz aynı kaliteye her zaman en doğru fiyatla<br />

ulaşmanın güvencesiyle karşılaşırlar’’ ifadelerine<br />

yer verdi.<br />

Tüm müşteriler davet edildi<br />

Bu yıl gerçekleşecek olan İstanbul Anne Bebek ve Çocuk<br />

Ürünleri Fuarı için hazırlıklarını yapmış olduklarını<br />

belirten Atılgan, müşterilerini fuara katılmak üzere birebir<br />

davet ettiklerini ve kendilerini bu konu hakkında<br />

bilgilendirdiklerini ifade etti. Atılgan ayrıca, yurtdışında<br />

da Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya, İngiltere, AB<br />

ülkeleri ve Dubai fuarlarına da katıldıklarını ve dünyadaki<br />

tüm önemli fuarları birebir takip edip, neredeyse<br />

günlük olarak perakende rafları yakından izlediklerini<br />

söyledi.<br />

56 Ocak 20<strong>19</strong>


Ocak 20<strong>19</strong><br />

57


Interview<br />

58 Ocak 20<strong>19</strong>


Ocak 20<strong>19</strong><br />

59


Interview<br />

Renk Şifresi<br />

markalara<br />

yol gösteriyor<br />

Renk Şifresi, kişilerin alışveriş<br />

temposunu daha renkli hale getirirken,<br />

markalara da ürün tasarımı aşamasında<br />

yardımcı oluyor.<br />

Kıyafetlerde, aksesuarlarda kullanılan renkler insanların<br />

günlük yaşamlarını oldukça etkiliyor. Renk Şifresi<br />

Danışmanı Zeynep Tarhan Muslu, tek seanslık renk<br />

danışmanlığı hizmetiyle kişinin giyim, yaşam alanı<br />

tarzının şekilleneceğini söylüyor. Anne, bebek ve çocuk<br />

sektöründeki markaların da dikkatini çekecek bilgiler veren<br />

Muslu ile Renk Şifresi’nin detaylarını konuştuk.<br />

“Kişinin Renk Şifresi parmak izi gibidir”<br />

Herkesin doğuştan gelen ve hayat boyu hiç değişmeyecek<br />

olan kişisel renk ayarının olduğunu, anne babanın yanı<br />

sıra çocukların ve hatta bebeklerin bile Renk Şifresinin<br />

çözülebileceğini savunan Muslu, “Yeterli gün ışığında ve<br />

belirlediğimiz yöntemlerle kişisel Renk Şifrelerini kolaylıkla<br />

bulabiliyoruz. Tıpkı bir parmak izi gibi renk şifreleri de kişiye<br />

özel ve tektir,” diyor.<br />

Bebe-çocuk sektöründeki markalara tavsiyeler<br />

Muslu, “Her çocuğun Renk Şifresi ve buna bağlı olarak<br />

üzerinde taşıyabileceği renk tonları farklıdır. Bu tonları<br />

birbiriyle nasıl kombine edip ne oranda kullanacağı da<br />

farklılık gösterir,” diyor. Sektör temsilcilerinin müşterilere<br />

sunacağı renk çeşitliliği, kişilerin alışverişlerinde önemli<br />

katkı sağlayacaktır. Standart pembe, mavi renklerin yanında<br />

sınırsız tonlamalarla tasarlanacak ürünler hem müşterinin<br />

hem markanın yüzünü güldürecektir.<br />

Bebek-çocuk odalarının dizaynında renklerin önemi<br />

Muslu’ya göre çocuk odalarını kalıplaşmış renklere göre<br />

değil, çocukların kendi Renk Şifresi’ne göre dekore edilirse<br />

çocuklarda mutluluk, konsantrasyon, başarı gözle görülür<br />

bir şekilde artıyor. Muslu çocuk odalarının dekorasyonu<br />

için de şu tavsiyeleri verdi: “Çocuk odasında, vurgularda bol<br />

renk kullanmaktan çekinmeyin. Özellikle çocuk odalarında<br />

birbirinden bağımsız iki rengi zikzaklarla duvara uygulamak<br />

son dönemde çok revaçta. Buradaki püf nokta koyu olan<br />

tonu aşağıya, açık olan tonu ise yukarıya uygulamak. Zihin<br />

açıcı etkisiyle mor tonları ve sakinleştirici etkisiyle turkuaz<br />

tonlarının ortaya çıkardığı kombinasyonun etkisini deneyin.”<br />

Renk Şifresi<br />

leads to brands<br />

Renk Şifresi (Color Code) helps people make<br />

the shopping temp more colorful and helps<br />

brands in product design.<br />

The colors used in clothing, accessories, play an important role<br />

in peoples lives. Advisor of Renk Şifresi, Zeynep Tarhan Muslu,<br />

states that one-session color consultancy service will shape the<br />

person’s clothing, living space style. We talked with Muslu about the<br />

details of Renk Şifresi, which will attract the attention of the brands<br />

in the mother, baby and children sector.<br />

“The person’s Color Code is like a fingerprint”<br />

Stating that everyone has an innate and lifelong personal color setting<br />

that will never change, Color Code of parents even children can be<br />

solved, Muslu said, “We can easily find personal Color Code in an<br />

adequate day light and with our methods. Just like a fingerprint, color<br />

code are personal and unique.”<br />

Advice to brands in the baby-child sector<br />

Muslu recorded that, “Every child has a different Color Code and the<br />

color tones he can carry on are different. The ways in which these<br />

tones can be combined and used to each other also vary.” The variety<br />

of colors that the sector representatives will offer to the customers<br />

will make a significant contribution to the shopping of people. The<br />

products that will be designed with unlimited tones in addition to the<br />

standard pink and blue colors will make both the customer and the<br />

brand happy.<br />

The importance of colors in the design of baby-children rooms<br />

Muslu pointed out that if children of rooms are decorated according<br />

to their Color Code, children would be happier, more concentrated<br />

and more successful. Muslu recommended for decorating children’s<br />

rooms the following, “Feel free to use plenty of accent colors.<br />

Especially in children’s rooms to apply two independent colors on<br />

the wall with zigzags is very popular recently. The trick here is to<br />

apply the darker tone down and the light tone up. Try the effect of<br />

the combination of purple shades with its calming effect and turquoise<br />

shades with its eye-opening effect.”<br />

60 Ocak 20<strong>19</strong>


Minidon is proud of<br />

domestic production<br />

Minidon brand is among the<br />

popular brands with its 100%<br />

domestic production.<br />

Minidon yerli üretim ile<br />

gururlandırıyor<br />

Minidon markası, %100 yerli üretimi<br />

ile tercih edilen markalar arasında<br />

bulunuyor.<br />

<strong>19</strong>96 yılında kurulan Aşina Desen firması, 2011 yılında<br />

Minidon isimli markasıyla, 6-9-12-18 aylık bebeklere<br />

yönelik %100 pamuk kumaşıyla tasarlanan ürünlerini<br />

sektöre aktarmaya başlamıştır. Minidon markası kız<br />

ve erkek bebek grubuna özel üretimi ile piyasada kısa<br />

sürede yer bulmuştur. İç piyasaya satış yapan firma,<br />

Yunanistan, Cezayir, Irak ve Rusya gibi ülkelere yaptığı<br />

ihracatlarla yurt dışı pazarlarına da hakim olmayı başardı.<br />

Süreç içerisinde farklı model ve yaş konseptleri<br />

ile ürün gamını genişletmeyi amaçlamaktadır. Ekonomik<br />

ve ergonomik yapısı ile ürünlerde başarı sağlayan<br />

firma, %100 yerli üretimi ile yurt içi ve yurt dışında da<br />

tercih edilen marka olmayı hedeflemektedir. 20<strong>19</strong> yılı<br />

ve sonrasında ihracatını büyütmeyi esas Minidon, yeni<br />

pazarlardaki yeni iş ortaklarıyla çalışmaktan gurur duyacaktır.<br />

Established in <strong>19</strong>96, Asina Desen has started<br />

to export its products designed with 100%<br />

cotton fabric for 6-9-12-18 months old babies<br />

under the brand name Minidon in 2011.<br />

Minidon brand has been found in the market in<br />

a short time with its special production to the<br />

baby girl group. The company, which offers<br />

to the domestic market, has managed to<br />

dominate the foreign markets with its exports<br />

to countries such as Greece, Algeria, Iraq and<br />

Russia. It aims to expand its product range<br />

with different model and age concepts. The<br />

company, with its economic and ergonomic<br />

structure, achieves success in its products and<br />

aims to be the preferred and leading brand<br />

in Turkey and abroad with its 100% domestic<br />

production. Minidon will be proud to work<br />

with new business partners in new markets.<br />

Ocak 20<strong>19</strong><br />

61


62 Ocak 20<strong>19</strong>


Ocak 20<strong>19</strong><br />

63


Interview<br />

NK Tekstil mağazacılıkta<br />

yeni adımlar atıyor<br />

Ümraniye’deki mağazalarını 700 m2’lik daha büyük bir yere taşıyan NK Tekstil, yeni<br />

konsepti ve zengin çeşitleriyle müşterilerine iyi hizmet vermeye devam ediyor.<br />

Türkiye’nin tekstil sektöründe dünyanın<br />

neredeyse her noktasına ürünlerini<br />

ulaştırdığını söylemek mümkün.<br />

NK Tekstil ürünleri de Panama’dan<br />

Özbekistan’a kadar dünyanın birçok<br />

ülkesinde çocuklarla buluşuyor. NK<br />

Tekstil Firma Sahibi Necip Koca, “Ticaretimizi<br />

katma değerli ve sürdürülebilir<br />

kılmak en büyük amacımız.<br />

Türkiye’nin sadece fason üretim yapan<br />

değil marka ve değer oluşturabilen<br />

bir ülke konumuna gelmesini<br />

hedefliyoruz,” diyerek ihracat hedeflerinden<br />

bahsetti.<br />

İhracatta büyük bir pay yakalayan NK<br />

Tekstil, birçok farklı kültüre hitap ediyor.<br />

Her sezon farklı bölgelere farklı<br />

ürünler tasarlamak zorunda kaldıklarını<br />

belirten Koca, “Tüm bu çeşitliliğe<br />

uygun tasarımları yapmak ve<br />

üretimini planlamak ciddi bir emek<br />

istiyor. Buna ayak uydurmak için tasarım<br />

sürecimizi son 2 yılda tamamen<br />

değiştirdik. Koleksiyonumuzu müşterilerimize<br />

çok daha erken tanıtıyor,<br />

geri dönüşlerine göre çeşitlendiriyor<br />

ve güçlendiriyoruz. İlerleyen dönemlerde<br />

tasarım ve üretim süreçlerinde<br />

kendimizi çok daha iyi bir noktaya<br />

getirip artan beklentileri karşılamak<br />

istiyoruz,” dedi.<br />

NK’nın 20<strong>19</strong> fuar takvimi yoğun<br />

Yeni seneyi fuarlarla karşılayacak<br />

olan NK Tekstil, Ocak ayında CBME<br />

Turkey, Şubat ayında CJF fuarında<br />

ürünlerini sergileyecek. Nisan ayında<br />

6 firma ile birlikte düzenledikleri<br />

Expozisyon fuarı için İstanbul’da olacaklarını<br />

da belirten Koca, 20<strong>19</strong> sonlarında<br />

Amerika’da ülkemizi temsil<br />

etmeyi planlıyor.<br />

Cadde mağazacılığını<br />

geliştireceğiz<br />

Artan maliyetlerden dolayı 2018<br />

perakende sektörünün zorlu geçtiğini<br />

belirten Koca, AVM’lerdeki kira<br />

rakamlarından etkilendiklerine değindi.<br />

Koca, “İstenilen rakamların<br />

sektörümüz için yüksek olduğunu<br />

düşünüyoruz. Bu nedenle AVM’lerde<br />

mağazalaşma hedefimizi belirli bir<br />

süre erteleyip, tercihimizi caddelerden<br />

yana kullanma eğilimindeyiz,”<br />

dedi.<br />

NK Tekstil takes new steps in retailing<br />

Moving its stores in Umraniye to a better location with 700 m2, NK Tekstil provides<br />

excellent customer service with its new concept and wide range of product.<br />

Products that Turkey’s textile sector<br />

offer is delivered to almost every<br />

corner of the globe. NK Tekstil<br />

products meet children from many<br />

countries around the world from<br />

Panama to Uzbekistan. NK Tekstil<br />

Company Owner Necip Koca said,<br />

“Our biggest aim is to make our<br />

merchandising more value-added<br />

and sustainable. We aim to get<br />

Turkey to a position that can build<br />

brand and value not engaged in only<br />

contract manufacturing,” he talked<br />

about their export target.<br />

With a big share in exports, NK Tekstil<br />

addresses many different cultures.<br />

Declaring that every season, they<br />

had to design different products<br />

to different regions, Koca said,<br />

“Planning and designing the products<br />

according to this variety requires<br />

serious labor. In order to keep up with<br />

this, we have completely changed<br />

our design process in the last 2 years.<br />

We introduce our collection to our<br />

customers much earlier, we diversify<br />

and strengthen them according<br />

to their feedback. In the coming<br />

periods, we want to bring ourselves<br />

to a better point in the design and<br />

production processes and meet the<br />

increasing expectations.”<br />

NK’s 20<strong>19</strong> trade show calendar is<br />

intense<br />

NK Tekstil will welcome its new year<br />

with exhibitions. They will exhibit its<br />

products at CBME Turkey in January,<br />

CJF fair in February 20<strong>19</strong>. He also<br />

said that they will be in Istanbul for<br />

the Expozisyon Fair they organize in<br />

April with 6 companies. He added<br />

that they plan to represent the<br />

country in U. S. at the end of 20<strong>19</strong>.<br />

We will develop street retailing<br />

Indicating that the retail sector is<br />

not good enough due to increasing<br />

costs in 2018, Koca said they were<br />

impressed negatively from Shopping<br />

Malls’s increased rental costs, he<br />

said, “We think the rental cost is high<br />

for our sector to. Therefore, we want<br />

to postpone our shopping target in<br />

shopping malls for a specific time<br />

and we tend to street stores.”<br />

64 Ocak 20<strong>19</strong>


Ocak 20<strong>19</strong>


News<br />

Offering Playworld<br />

Village, Paperworld<br />

Middle East opens its<br />

doors in 18 - 20 March,<br />

20<strong>19</strong> in Dubai, UAE.<br />

Paperworld Middle East<br />

expands offerings to<br />

reflect ‘More than Paper’<br />

theme for 20<strong>19</strong> and beyond<br />

Connect with leading manufacturers<br />

and suppliers, discover the latest<br />

trends and canvas an exciting<br />

variety of creative solutions for<br />

your marketing and office needs.<br />

In addition to a dedicated segment<br />

for corporate gifts and premiums,<br />

Paperworld Middle East is also home<br />

to the region’s leading platform for<br />

children’s toys and games, Playworld<br />

Village (formerly Playworld Middle<br />

East). Visitors can also explore a<br />

unique variety of leather goods at<br />

the co-located show, Leatherworld<br />

Middle East.<br />

Playworld Village<br />

Toy stores, hypermarkets and<br />

department stores selling children’s<br />

toys, baby lifestyle and early<br />

childhood stores, kindergartens<br />

and nurseries should also visit<br />

Paperworld Middle East.<br />

A dedicated section for children’s<br />

toys. Products include <strong>Baby</strong> and<br />

Infant Toys & Equipment¸ Preschool<br />

educational toys and games,<br />

Children’s clothing and accessories,<br />

Furniture, Toys and Games, Bicycles,<br />

outdoor play and sports, Equipment,<br />

Dolls, Models and Electronic toys<br />

and computer games.<br />

Playworld Pavilion replete with<br />

children’s toys and games was well<br />

received by more than 7,000 visitors<br />

from 90 countries.<br />

Paperworld Middle East brings<br />

together world-renowned brands,<br />

regional players and promising<br />

innovators for an exciting threeday<br />

showcase featuring products<br />

ranging from office and school<br />

supplies to festive decorations and<br />

brandable merchandise.<br />

A whole new world of potential<br />

business opportunities awaits<br />

thousands of regional trade buyers,<br />

distributors, retailers, corporations,<br />

and educational institutes at the<br />

upcoming edition of the Paperworld<br />

Middle East 20<strong>19</strong> exhibition in<br />

Dubai.<br />

‘More than Paper’ is the underlying<br />

theme of the region’s foremost<br />

trade fair for stationery, office<br />

supplies, toys and games, and<br />

organiser Messe Frankfurt Middle<br />

East is staying on course with an<br />

expanded product line-up and<br />

special programme of value-added<br />

events.<br />

In its 9th edition in 20<strong>19</strong>, Paperworld<br />

Middle East has over the years<br />

continually added to its fast-growing<br />

product range. In its previous<br />

edition in February 2018, it added<br />

Leatherworld to the exhibition<br />

floor, presenting the region’s only<br />

B2B platform for finished leather<br />

goods and accessories.<br />

A new Corporate Gifts section was<br />

also introduced to the show in<br />

2018, while a revamped Playworld<br />

Pavilion replete with children’s toys<br />

and games was well received by<br />

more than 7,000 visitors from 90<br />

countries at the Dubai International<br />

Convention and Exhibition Centre.<br />

That’s in addition to regular features<br />

such as the Wrap Star competition<br />

and the Green Room for sustainable<br />

stationery and office supplies, while<br />

a three-day seminar programme<br />

ensured industry professionals<br />

and insiders were kept up-to-date<br />

with the latest Middle East market<br />

trends.<br />

Now Messe Frankfurt Middle East is<br />

upping the ante, and is introducing<br />

more creative and playful initiatives<br />

that further underline Paperworld<br />

Middle East’s More than Paper<br />

tagline when it opens from 18-<br />

20 March 20<strong>19</strong> at the Dubai<br />

International Convention and<br />

Exhibition Centre.<br />

More than 300 exhibitors from<br />

40-plus countries are expected to<br />

participate in the next edition of<br />

the annual three-day event. All the<br />

regular features are again returning,<br />

while among the new highlights next<br />

year is the Corporate Gifts Avenue<br />

aimed at the discerning buyer.<br />

The exclusively designed area<br />

toward the centre of the show<br />

floor will comprise a row of<br />

manufacturers and suppliers of<br />

high-end corporate gift items, from<br />

luxury confectionery and high-tech<br />

gadgets, to unique accessories and<br />

niche leather goods.<br />

The international appeal of<br />

Paperworld Middle East 20<strong>19</strong> will<br />

be further underlined by country<br />

pavilions from Germany, Korea, and<br />

a debut pavilion from Sri Lanka.<br />

66 Ocak 20<strong>19</strong>


18 – 20 March 20<strong>19</strong><br />

Dubai, United Arab Emirates<br />

Play & Creative<br />

More than paper.<br />

Play to win at the ultimate<br />

industry platform<br />

The only exhibition of its kind in the region for children’s<br />

toys, games, furniture, clothing and sports equipment,<br />

Playworld Middle East presents a unique opportunity to<br />

showcase your finest and make connections that matter<br />

to grow your business in key markets.<br />

To exhibit, email us at<br />

Playworld@uae.messefrankfurt.com<br />

www.playworldME.com<br />

www.paperworldME.com<br />

Ocak 20<strong>19</strong>


Interview<br />

Bebe Çeyiz Sarayı perakende<br />

sektöründe güçleniyor<br />

Bebe Çeyiz Sarayı tekstilde, araç<br />

gereç ve ihtiyaçları grubunda<br />

distribütörlüğü ve ithalatıyla<br />

birlikte 20<strong>19</strong>’da bayilerin<br />

yüzünü güldürecek.<br />

Bebe Çeyiz Sarayı, <strong>19</strong>94 yılından bu yana 0-3 yaş arası<br />

bebekler için ürettiği tekstil, kozmetik, bakım, araç<br />

gereç ve oyuncakları aynı zamanda ihracat ve ithalat<br />

ile taçlandırmaya devam ediyor. Yurt içinde 900’ü aşkın<br />

bayi sayısına sahip marka yurt dışında ise 40’dan<br />

fazla Ortadoğu ve Avrupa ülkesine ihracat yapıyor.<br />

Yeni sezon koleksiyonundan bahseden Gökhan Saraç,<br />

“Tekstilde çok büyük yatırımlarımız oldu. 20<strong>19</strong>’a dolu<br />

dolu giriyoruz. Farklı kumaş ve farklı model seçimleriyle<br />

sektörü canlandıracağız,” diyerek yeni koleksiyonlarını<br />

fuarında tanıtacaklarını söyledi.<br />

Bebe Çeyiz Sarayı perakende mağazalarını<br />

arttırıyor<br />

Bebe Çeyiz Sarayı, 20<strong>19</strong> yılının ilk çeyreğinde perakende<br />

mağazalarının sayısını arttırmayı planlıyor.<br />

Mağazalaşmaya İstanbul’da başlayacaklarını belirten<br />

Gökhan Saraç, “Perakende hizmet kalitemizi sunduğumuz<br />

nihai tüketicilerimizin 24 yıllık memnuniyetleri<br />

sonrasında daha fazla kitlenin yararlanması için 2<br />

perakende mağazamızın açılışını yapmayı planlıyoruz.<br />

“Tüketiciden gelecek olan talepleri ve memnuniyeti<br />

alt kanalımızla paylaştığımız ve doğru üretim, ithalat<br />

ile tüketicinin beklentisini doğru anladığımız için<br />

hata payını minimize etmek gibi bir avantajımız var,”<br />

diyerek bu avantajlarını hem üretimde hem ithalatta<br />

uyguladıklarını söylüyor.<br />

Bebe Çeyiz Sarayı<br />

strengthens in retail sector<br />

Bebe Çeyiz Sarayı will make<br />

its dealers more satisfied in 20<strong>19</strong> with its<br />

distributorship and importation in<br />

textile, equipment and<br />

baby & kid needs products group.<br />

Since <strong>19</strong>94, Bebe Çeyiz Sarayı has been continuing<br />

to crown the textile, cosmetics, care, equipment and<br />

toys produced for 0-3 years old babies with export<br />

and import. The brand has more than 900 dealers<br />

in Turkey and exports to more than 40 Middle East<br />

and European countries.<br />

Talking about the new season, Gökhan Saraç said,<br />

“We had great investments in textiles. We are<br />

entering 20<strong>19</strong> full. We will boost the sector with<br />

different models and different fabric choices. We<br />

will exhibit our new collection in the fair.”<br />

Bebe Çeyiz Sarayı increases its retail stores<br />

Bebe Çeyiz Sarayı plans to increase the number of<br />

retail stores in the first quarter of 20<strong>19</strong>. Stating<br />

that they will start retailing in Istanbul, Gokhan<br />

Sarac said, “We are planning to open 2 retail stores<br />

in order to benefit from the mass audience after 24<br />

years of satisfaction of our end consumers we offer<br />

our retail service quality. We have the advantage<br />

of minimizing the margin of error because we<br />

understand correctly.” He said that they implement<br />

these advantages in both production and import.<br />

68 Ocak 20<strong>19</strong>


Ocak 20<strong>19</strong><br />

69


Interview<br />

Bebe Çeyiz Sarayı’nın araç<br />

gereç ürünlerindeki adresi<br />

Safeline<br />

Bebe Çeyiz Sarayı ithalat ve<br />

ihracattaki büyüme hızını, yerli<br />

üretime verdiği ağırlık ile<br />

daha da geliştiriyor.<br />

45 ülkeye ve 800’e yakın alt kanala ürün sunan Bebe<br />

Çeyiz Sarayı her sene kendini geliştirerek büyüyor.<br />

Geçtiğimiz sene hedeflerini tutturan marka önümüzdeki<br />

sezon için dur durak bilmeden çalışmaya devam<br />

ediyor.<br />

Yeni yıl, yeni modeller<br />

Geçtiğimiz sene olduğu gibi bu sene de alt kanalına<br />

en iyi şekilde hizmet verecek olan Bebe Çeyiz Sarayı,<br />

yerli üretime daha çok ağırlık vererek 20<strong>19</strong>’da yeni bir<br />

modeli koleksiyonuna katmayı planlıyor. Yerli üretim<br />

koleksiyonunu %70 oranında arttırdıklarından bahseden<br />

Saraç, “Şu an 12 modelimiz Türkiye’de üretiliyor.<br />

Bunlar travel sistem pusetler, çift yönlü pusetler, baston<br />

pusetler, oyun parkları, mama sandalyeleri, ev tipi<br />

ana kucakları gibi çok geniş bir ürün yelpazesini kapsıyor.<br />

İthalatta iki yeni model var. Travel sistem ve anne<br />

yanı ile araç gereçte ve toptanda hedeflerimizi büyüterek<br />

çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu yıl Avrupa<br />

devlerinin ilgilendiği yeni ve çok dinamik bir modeli<br />

koleksiyonumuza katacağız. 20<strong>19</strong> planlarımız içerisinde<br />

bu modeli tüketicilerimizle buluşturmak var,” dedi.<br />

“Öngördüğümüz hedeflerimizi bir bir yakaladık”<br />

İhracatta geçtiğimiz yılın hedeflerini tutturduklarını<br />

belirten Gökhan Saraç, “Tekstil, itriyat ve kozmetikten<br />

sonra araç gereçte de yerli üretimini ve ithalatını<br />

yaptığımız yüksek kalitedeki ürünlerin bayilerimize<br />

ve nihai tüketicilerimize en düşük fiyatla ulaşmasını<br />

amaçlıyoruz. Bu yıl çizgimiz öngörülen büyüme oranımızın<br />

üzerinde seyrediyor. İç piyasada geçtiğimiz<br />

yıl Avrupa pazarında beğendiğimiz aventedor modelini<br />

ithal etmiştik. O modelin İran’a ihracatını yaptık.<br />

İran’daki satış grafiği bizi çok memnun etti. Yani ürünü<br />

sadece ithal etmekle kalmadık aynı zamanda ihracatını<br />

da yapmış olduk. Öngördüğümüz hedeflerimizi bir<br />

bir yakaladık,” dedi.<br />

The address<br />

for baby equipment of<br />

Bebe Çeyiz Sarayı is Safeline<br />

Bebe Çeyiz Sarayı further<br />

develops its growth rate in import<br />

and export with its performance<br />

on domestic production.<br />

Offering products about 800 sub-channels and 45<br />

countries, Bebe Çeyiz Sarayı grows developing its<br />

business. The brand that manages its goals last<br />

year continues to work without stopping for next<br />

season.<br />

New Year, New Models<br />

Serving its sub-channel in the best way as it was last<br />

year, Bebe Çeyiz Sarayı plans to add a new model<br />

to the collection in 20<strong>19</strong> by giving more weight to<br />

domestic production. Stating that they increase<br />

by 70% in domestic production collection, Saraç<br />

said, “At the moment we have 12 model which<br />

is manufactured in Turkey. These travel systems<br />

include a wide range of products, such as strollers,<br />

duplex strollers, cane strollers, playgrounds, feeding<br />

chairs, home-style main straps. There are two new<br />

models in import. Travel system and mother, as well<br />

as equipment and tools, we continue our work by<br />

enlarging our targets. This year we will add a new<br />

and very dynamic model to the European giants. We<br />

plan to offer this model to our consumers in 20<strong>19</strong>.”<br />

“We achieve our targets one by one”<br />

Stating that they achieved the targets of last year<br />

in exportation, Gökhan Saraç said, “We aim to reach<br />

the highest quality products to our dealers and to<br />

the final consumers at the lowest prices after the<br />

textile, perfumery and cosmetics. This year our<br />

performance is above our projected growth rate.<br />

In the domestic market, we imported aventedor<br />

model we liked in the European market last year. We<br />

exported that model to Iran. We were very pleased<br />

with the sales chart in Iran. In other words, we are<br />

good at not only importing the product but also<br />

exportation. We achieved our targets one by one.”<br />

70 Ocak 20<strong>19</strong>


Ocak 20<strong>19</strong><br />

71


Interview<br />

Funnababy 20<strong>19</strong> yılında da<br />

büyümeye devam ediyor<br />

2007 yılından beri Funnababy<br />

markasıyla üretim yapmaya devam<br />

eden Neta Nakış Tekstil ve Makine<br />

San. Tic. A. Ş. yeni yılda da artan ürün<br />

çeşitleriyle çalışmalarına<br />

devam ediyor.<br />

Funnababy<br />

continues to<br />

grow in 20<strong>19</strong><br />

Operating to make production<br />

under its Funnababy brand since<br />

2007, Neta Nakış Tekstil<br />

ve Makine San. Tic.<br />

A. Ş. continues to work in the new<br />

year with increasing varieties<br />

of products.<br />

Funnababy increases its activities for international<br />

markets with increasing export customers after<br />

2018 with various challenges for our country, and<br />

will focus on export in 20<strong>19</strong>.<br />

Starting to produce baby room textile products<br />

as well as baby clothing products, the company<br />

increases its variety of products in order to be<br />

more active in the international markets.<br />

Ülkemiz için çeşitli zorluklarla geçen 2018 yılının ardından<br />

artan ihracat müşterileriyle dış pazarlardaki çalışmalarını<br />

çeşitlendiren Funnababy, 20<strong>19</strong> yılında da ihracata<br />

ağırlık verecek.<br />

Bebek odası tekstil ürünleri yanında bebek giyim ürünleri<br />

de üretmeye başlayan firma, ürün çeşitliliğini arttırarak<br />

dış pazarlarda daha fazla söz sahibi olmayı hedefliyor.<br />

Her zaman anneler tarafından tercih edilen ve sağlık<br />

açısından da doğru kabul edilen %100 pamuklu kumaşlar<br />

Funnababy’nin vazgeçilmezi olmuş. Bebek sağlığına<br />

hassasiyet gösteren firma üretim yaparken bu konuyu<br />

her zaman dikkate alıyor.<br />

Modern ve zarif tasarımlarıyla fark yaratan Funnababy,<br />

tasarıma verdiği önem ile yurtdışında da fark ediliyor.<br />

100% cotton fabrics, which are always preferred<br />

by mothers and considered to be true in terms<br />

of health, have become indispensable for<br />

Funnababy. The company, which shows sensitivity<br />

to baby health, always takes this subject into<br />

consideration when producing.<br />

Funnababy makes a difference with its modern<br />

and elegant designs.<br />

72 Ocak 20<strong>19</strong>


BEDDING &<br />

ACCESSORIES<br />

Bedding Lighting Decoration<br />

Ocak 20<strong>19</strong>


Çok kıymetli sektör mensupları,<br />

Interview<br />

Bu yıl 36. Uluslararası CMBE anne bebek fuarını hep birlikte<br />

eda edeceğiz.<br />

Ülkemizin çok zorlu bir ekonomik kriz içinde olduğu bu<br />

dönem 20<strong>19</strong> yılının gelişiyle inşallah yerini huzurlu sağlıklı<br />

bereketli ve bol kazançlı bir ortama dönüştürmesi dileğiyle<br />

hepinizi en samimi hislerimle selamlarım.<br />

Değerli meslektaşlarım maalesef bilhassa ithalat rejiminin<br />

yeni ve ağırlaştırılmış kaideleri bir yandan döviz kurlarındaki<br />

iniş çıkışlar diğer yandan kaygan piyasa koşulları ile yıpranan<br />

sektörümüzü tekrar ayaklandırmak için elimizden gelen<br />

tüm imkanları kullanarak sektörümüzü layık olduğu yere<br />

getirmenin çabası içindeyiz.<br />

Bu yılda her sene olduğu gibi özenle hazırladığımız<br />

CHİPOLİNO koleksiyonumuzu siz değerli bayilerimize<br />

ve tüm sektör mensuplarına tanıtmak için hazırlıklarımızı<br />

tamamladık.<br />

Bu yıl markamız CHİPOLİNO yu daha geniş alanlara yaymak<br />

ve nihai tüketicilerimizle kavuşturmak için maksimum kalite<br />

optimum fiyat ilkesini kendisine şiar edinen BABYCHİPPO<br />

BEBEK GEREÇLERİ SATIŞ PAZARLAMA tüm bayilerin<br />

hizmetindedir.<br />

Bu günümüzün minikleri geleceğimizin teminatı<br />

çocuklarımıza sağlıklı gelişimlerinde yardımcı olmak ve<br />

ebeveynlerinin de konforu için tasarladığımız ürünlerimiz le<br />

piyasaya yeni bir soluk ve renk katacağımızdan hiç kuşkum<br />

yoktur.<br />

Bizlere satış ve temsil kabiliyetlerinizle vereceğiniz<br />

desteklerinizden dolayı şimdiden teşekkür eder, 20<strong>19</strong> yılının<br />

ülkemize ve tüm yurttaşlarımıza başta sağlık sonrasında<br />

bereket ve hayırlı bol kazanç getirmesini temenni ederim.<br />

Saygılarımla<br />

Chipolino Türkiye Distribütörü <strong>Baby</strong>chippo<br />

Ercan Dost<br />

74 Ocak 20<strong>19</strong>


Büyülü<br />

bir başlangıç...!<br />

Ocak 20<strong>19</strong><br />

75


Papulin<br />

Avrupa pazarından<br />

pay almaya<br />

hazırlanıyor<br />

2009 yılından beri sektörde faaliyet<br />

gösteren Papulin markası Avrupa,<br />

Kuzey Afrika, Amerika ve Arap ülkelerine<br />

kadar geniş bir ihracat profili<br />

ile dikkat çekiyor. Türkiye’de birçok<br />

bayileri bulunan Papulin müşterilerine<br />

her sezon yenilenen zengin bir<br />

koleksiyon sunuyor.<br />

Satış sonrası destek konusunda her zaman<br />

çözüm odaklı yaklaşan Papulin, müşterilerine<br />

güvenli bir hizmet ortamı sunuyor.<br />

Ürün grupları 0-1 yaşa hitap<br />

eden markanın felsefesi yenilikten<br />

oluşuyor. Tasarım<br />

öncesinde yapılan Ar-Ge çalışmaları<br />

ile her zaman inovatif<br />

ürünler sunabilmeyi<br />

ilke edinen Papulin, pazarda<br />

zengin ve kaliteli bir seçki ile<br />

yer alıyor. Bebeklerin sağlıklarına<br />

zarar verici riskleri ortadan<br />

kaldırarak, dünya sağlık normlarında<br />

ürünler müşterilerle buluşturuluyor.<br />

Papulin vitrinini her<br />

zaman sıcak ve yeni tutuyor. Kullanılan<br />

hammaddelerin ve aksesuarların<br />

tüm sağlık normlarına uymasına<br />

dikkat ediliyor ve ürünlerinde hiçbir<br />

kimyasal madde kullanmıyor.<br />

Hedef Avrupa<br />

Sıra dışı tasarım ve kalitesiyle yurt<br />

dışında hedef çizen ve bu yolda başarıyla<br />

ilerleyen firma, işin yurt dışı<br />

ayağına da stratejik yaklaşıyor. Papulin<br />

her ülkede bir bayilik kurarak büyümeyi<br />

hedefliyor. Cezayir ve İran’da<br />

bayileri bulunan marka; İtalya, Libya,<br />

Kuzey Irak, İsrail, Rusya, Gana, Mısır,<br />

Suudi Arabistan ve Romanya gibi ülkelere<br />

ihracat gerçekleştiriyor. Marka,<br />

Avrupa pazarında daha çok güçlenmeyi<br />

hedefliyor.<br />

Interview<br />

Papulin prepares to take a share in the European market<br />

With a great after-sales support service,<br />

Papulin also ensures consumer satisfaction to maintain business and sales<br />

Papulin, which has been operating in the sector since 2009, stands out<br />

with its wide export profile to Europe, North Africa, America and Arab<br />

countries. With a rich collection, Papulin renews each season to offer<br />

the customers through many dealers in Turkey.<br />

The philosophy of the brand, which covers 0-1 age groups, consists of<br />

innovation. Continually committed to providing innovative products<br />

with its R & D activities done before the design, Papulin takes place in<br />

the market with a rich and quality selection. By eliminating the risks that<br />

harm the health of babies, products in world health norms are offered<br />

to customers. Papulin always keeps its collections warm and new.<br />

All raw materials and accessories are used to comply with all health<br />

norms and do not use any chemicals in their products.<br />

Target Europe<br />

The company, which sets abroad as goal with its extraordinary design<br />

and quality and progresses successfully on this way, is also strategically<br />

approaching the foreign side of the business. Papulin aims to grow by<br />

establishing a dealership in every country. The brand has dealers in<br />

Algeria and Iran and exports to countries such as Italy, Libya, Northern<br />

Iraq, Israel, Russia, Ghana, Egypt, Saudi Arabia and Romania exports. The<br />

brand is aims to become stronger in the European market.<br />

76 Ocak 20<strong>19</strong>


Ocak 20<strong>19</strong>


Founded in <strong>19</strong>78 with the aim of producing<br />

knitwear and wholesale, the company succeeded<br />

to bring its successful vision of the knitwear and<br />

textile sector up to daylight through its experience.<br />

Showing its success in adapting to the changing<br />

sector and market conditions by protecting<br />

its corporate identity, the company renewed itself<br />

in many ways and continuously improved its<br />

standards.<br />

Combining the trend of the market with the deep<br />

experience in the knitwear market, Danışan Tekstil<br />

managed to be one of leading companies in<br />

the market. Providing high added value to the<br />

economy of our country, the company continues<br />

to work with many companies by getting their<br />

corporate identity popular all over the world by<br />

working successfully in production-marketing. It<br />

continues to contribute to the country and sector<br />

by producing indirectly with many corporate<br />

companies in the market.<br />

Producing weaving and knitting groups with the<br />

products with care, Danışan Tekstil is also very<br />

ambitious in timely delivery. In order to achieve<br />

customer satisfaction at the highest point by combining<br />

the best quality production with the best<br />

cost and price experience, in addition to making<br />

the collections with the international registered<br />

trademark <strong>Baby</strong> Mio, Danışan Tekstil offers for<br />

domestic market and export. The company will integrate<br />

its deep experience with today‘s evolving<br />

technologies and will continue with its valuable<br />

customers in the sector and grow even bigger.<br />

Mission: We believe that everybody is right to<br />

wear quality and healthy knitwear. Danışan Tekstil<br />

Family, our suppliers and our business collaborates<br />

all work together to provide it.<br />

Vision: We are the leading economic tricot producer<br />

in our region with our innovative, rational,<br />

principled and responsible approach.<br />

<strong>19</strong>78 yılında triko üretim ve toptan satış yapmak<br />

amacı ile kurulan firma, tecrübesi ile triko-tekstil<br />

sektöründeki başarılı vizyonunu günümüze kadar<br />

taşımayı başardı. Değişen sektör ve piyasa şartlarına<br />

kurumsal kimliğini koruyarak adapte olma<br />

başarısını gösteren şirket birçok konuda kendini<br />

yeniledi ve standartlarını devamlı yükseltti.<br />

Danışan Tekstil, triko pazarında, derin tecrübesi<br />

ile pazarın trendini birleştirerek kendisini piyasada<br />

üst noktalara taşımayı başardı. Ülkemiz ekonomisine<br />

yüksek miktarlarda katma değer sağlayan<br />

firma, kurumsal kimliğini tüm dünyaya kabul ettirmiş<br />

birçok firma ile üretim-pazarlama konusunda<br />

başarıyla işbirliği kurarak çalışmalarını sürdürüyor.<br />

Söz konusu pazar içerisinde yine birçok kurumsal<br />

firma ile dolaylı olarak üretim yaparak ülkemize<br />

ve sektöre katkıda bulunmaya devam ediyor.<br />

Danışan Tekstil, dokuma ve örme gruplarına ait<br />

ürünleri itina ile üretmekle beraber, gününde<br />

teslimat konusunda da bir hayli iddialı. Amacı kaliteli<br />

üretim beraberinde, en iyi maliyet ve fiyatla<br />

tecrübelerini birleştirerek en üst noktada müşteri<br />

memnuniyetine ulaşmak, bunlara ek olarak uluslararası<br />

tescilli kendi markası olan <strong>Baby</strong> Mio ile<br />

koleksiyonlar hazırlayıp iç piyasa satışı ve ihracat<br />

yapmak. Danışan Tekstil derin tecrübesini günümüzün<br />

gelişen teknolojileri ile bütünleştirerek<br />

sektör içerisinde daha ileriye, değerli müşterileriyle<br />

birlikte yürüyecek ve daha da büyüyecek.<br />

Misyon: Kaliteli ve sağlıklı triko giymenin herkesin<br />

hakkı olduğuna inanıyoruz. Danışan Ailesi, tedarikçilerimiz<br />

ve iş ortaklarımız hep birlikte bunun<br />

için çalışıyoruz.<br />

Vizyon: Yenilikçi, akılcı, ilkeli ve sorumlu yaklaşımımızla<br />

bölgemizde lider ekonomik triko üreticisiyiz.<br />

78 Ocak 20<strong>19</strong>


Ocak 20<strong>19</strong><br />

79


Interview<br />

WIth Its orIgInal style,<br />

Larice opens<br />

up to the world<br />

Tülay Tekstil’s foundation dates back<br />

to <strong>19</strong>87 with its deep-rooted history.<br />

The company started its business with<br />

underwear and pyjamas, and then the<br />

brand’s product portfolio is diversifying.<br />

Immediately thereafter, a new brand has<br />

been devolved and Larice brand is born.<br />

The architects of the brand, which is the<br />

result of the needs and expectations of<br />

the customers created for the children’s<br />

wear. Levent Fındıkçı and Yasemin Melek<br />

Fındıkçı are witnessing that seeds<br />

they planted grow today not only sprouted.<br />

Larice is a brand that exceeds the<br />

borders of the country with its quality<br />

and its original line of style in design.<br />

Since 5 years ago, it was founded, its<br />

journey story started with homewear.<br />

Indifferent to the change and transformation<br />

of fashion, the brand is positioned<br />

at a different point with the values it<br />

adopts. There is a great success of visionary<br />

perspective, able to consider customer’s<br />

expectations, to give confidence,<br />

to demonstrate his labor and passion for<br />

success.<br />

Parents everywhere in the world are<br />

more conscious and sensitive in the<br />

choice of fabrics that are directly in contact<br />

with the child’s skin. Yasemin Melek<br />

Fındıkçı stated that they focused on<br />

this awareness in their production, she<br />

said, “We share the same concern with<br />

our customers. As Larice, we take care<br />

every detail, from the fabric qualities of<br />

all products, to the printing and other<br />

materials used and being in compliance<br />

with the health criteria. we prefer cotton<br />

and organic fabrics that will not harm<br />

the sensitive skin of children.<br />

Larice, which is as free and brave as possible<br />

in the themes determined according<br />

to the season and trends , generally<br />

embraces vivid colors with a different<br />

perspective in contrast to pastel and soft<br />

colorspreferred in homewear. Larice is<br />

preparing to introduce its winter collection<br />

of 2020 in March this year.<br />

Differentiating with its<br />

quality and originality,<br />

Larice leads fashion by<br />

introducing its 2020<br />

winter collection in<br />

March this year.<br />

Larice, the pupil of the Middle East!<br />

Operating mostly for international markets,<br />

Larice is one of the leading brands<br />

in the Middle East. Informing about<br />

their export targets Levent Fındıkçı,<br />

said, “We are focusing on the Russian<br />

market in addition to the Middle East.<br />

In the European market, Larice products<br />

are sold both on the wholesale and<br />

retail side via e-commerce platforms.<br />

If we are preferred today, it shows that<br />

we have the quality of the Larice brand<br />

at different points in the world. Within<br />

a short period of time, we have always<br />

raised our targets in a 5-year-old adventure.<br />

Being a recognized brand in the<br />

domestic market and in exports, there is<br />

work hard, labor and passion.”<br />

Reflecting the vibrant and energetic<br />

worlds of children, Larice creates a new<br />

world with original lines. Melek Fındıkçı<br />

stated that they had a unique identity<br />

in design and she said, “The joyful, vibrant<br />

and moving worlds of children are<br />

our greatest inspiration. Established the<br />

brand has its own color scale. Another<br />

important aspect of design is comfort.<br />

We combine our strength in design with<br />

comfort and convenience. We attach<br />

great importance clothing to be designed<br />

flexible, to be able to move freely in<br />

children.”<br />

Larice has grown 10 times since the<br />

first day<br />

There are back dynamics in the stability<br />

and continuity of the Larice brand.<br />

Pointing out that one of these factors is<br />

continuity and quality, Levent Fındıkçı<br />

said, “The reason for our continuity is<br />

that we use the same fabric and the printing<br />

quality as the day we started. Even<br />

if the cost increases, we do not change<br />

our preferences in yarns and fabrics.<br />

Even if we know we can’t make money,<br />

we don’t compromise on our quality. We<br />

never use substances of cancerogenic.<br />

We supply our good raw material from<br />

reliable and approved companies, we<br />

are approaching all our customers from<br />

the same distance. Since the day we<br />

started, the brand has achieved a 10-fold<br />

production chart. This is a serious rate.<br />

We increase our targets every year.”<br />

80 Ocak 20<strong>19</strong>


Özgün kimliği ile<br />

Larice,<br />

dünyaya açılıyor<br />

Köklü geçmişi ile Tülay Tekstil’in kuruluşu<br />

<strong>19</strong>87 yılına dayanıyor. İç giyim<br />

ve pijama ile yola çıkılıyor, sonrasında<br />

markanın ürün portföyü çeşitleniyor.<br />

Hemen akabinde ise yeni bir marka ile<br />

kuşak devrediliyor ve Larice markası<br />

doğuyor. Tamamen çocuk giyime yönelik<br />

oluşturulan müşterilerin ihtiyaç ve<br />

beklentilerinin bir sonucu olan markanın<br />

mimarları olan Levent Fındıkçı ile<br />

Yasemin Melek Fındıkçı çifti ektikleri<br />

Larice tohumunun bugün filizlenmekle<br />

kalmayarak büyüdüğüne şahit oluyorlar.<br />

Larice bugün kalitesi ve tasarımdaki<br />

özgün çizgisi ile ülke sınırlarını aşan bir<br />

marka.<br />

Yaklaşık olarak 5 yıl öncesinde doğan<br />

Larice, yolculuğuna ev içi giyim<br />

(homewear) grubunun eklenmesi ile<br />

güçlendi. Modanın değişim ve dönüşümüne<br />

kayıtsız kalmayan marka, benimsediği<br />

değerlerle farklı bir noktada<br />

konumlanıyor.<br />

Vizyoner bakış açısı, müşterinin gözünden<br />

bakabilme, güven verebilme, emeğini<br />

ortaya koyma ve tutkuyla birleşince<br />

ortaya başarı çıkıyor. Dünyanın her yerinde<br />

ebeveynler çocukların tenlerine<br />

direk temas eden kumaşların seçiminde<br />

daha fazla bilinçli ve hassas davranıyor.<br />

Bu bilinçle üretimlerine yön verdiklerini<br />

ifade eden Yasemin Melek Fındıkçı,<br />

“Müşterilerimiz ile aynı kaygıyı paylaşıyoruz.<br />

Larice markası adı altındaki tüm<br />

ürünlerin kumaş kalitelerinden kullanılan<br />

baskı ve diğer materyallere kadar<br />

her detayın sağlık kriterlerine uygun<br />

olmasına dikkat ediyoruz. Çocukların<br />

hassas ciltlerine zarar vermeyecek pamuklu<br />

ve organik kumaşlar tercih ediyoruz”<br />

dedi.<br />

Sezona ve trendlere göre belirlenen temalarda<br />

olabildiğince özgür ve cesur<br />

olan Larice, genellikle ev içi giyimde<br />

tercih edilen pastel ve soft renklerin tersine<br />

farklı bir perspektifle canlı renklere<br />

kucak açıyor. Larice 2020 yılının kış<br />

koleksiyonunun tanıtımını bu yıl Mart<br />

ayında yapmaya hazırlanıyor.<br />

Larice, Ortadoğu’nun göz bebeği!<br />

Yurtdışı odaklı bir yaklaşım sergileyen<br />

Larice, Ortadoğu’da marka bilinirliği<br />

noktasında lider markalar arasında yer<br />

alıyor. İhracat noktasındaki hedefleri<br />

anlatan Levent Fındıkçı, “Ortadoğu’nun<br />

yanında Rus pazarına da yoğunlaşıyoruz.<br />

Avrupa pazarında Larice ürünlerinin<br />

e-ticaret platformları aracılığı ile<br />

hem toptan hem perakende tarafında<br />

satışı yapılıyor. Bugün tercih ediliyorsak,<br />

bu dünyanın farklı noktalarına Larice<br />

markasının kalitesini taşıdığımızı<br />

gösterir. Kısa bir zaman içerisinde, 5 yılda<br />

sıfırdan başladığımız bir serüvende<br />

hedeflerimizi hep büyüttük. İç piyasada<br />

Kalitesi ve özgün<br />

çizgileriyle farkını ortaya<br />

koyan Larice, 2020 yılı<br />

kış koleksiyonunu bu yıl<br />

Mart ayında tanıtarak<br />

modaya yön veriyor.<br />

ve ihracatta kabul gören bir marka olmanın<br />

altında ciddi bir mesai, emek ve<br />

tutku yatıyor” ifadelerine yer verdi.<br />

Çocukların hareketli ve enerjik dünyalarını<br />

tasarımlara yansıtan Larice, özgün<br />

çizgilerle yeni bir dünya kuruyor. Tasarımda<br />

kendine has bir kimlik yakaladıklarını<br />

belirten Melek Fındıkçı, “Çocukların<br />

neşeli, canlı ve hareketli dünyaları<br />

en büyük ilham kaynağımız. Markanın<br />

oturmuş, kendine has bir renk skalası<br />

var. Tasarım kadar önemli bir diğer nokta<br />

ise rahatlık. Tasarımdaki gücümüzü<br />

konfor ve rahatlıkla birleştiriyoruz. Tasarlanan<br />

kıyafetlerin esnek olması, çocukların<br />

içinde rahat hareket edebiliyor<br />

olmasını önemsiyoruz” ifadelerine yer<br />

verdi.<br />

Larice ilk günden bu yana 10 katı büyüdü<br />

Larice markasının bugün yakaladığı<br />

istikrar ve süreklilikte belli dinamikler<br />

var. Bu etkenlerden birinin süreklilik<br />

ve kalite olduğuna vurgu yapan Levent<br />

Fındıkçı, şöyle anlattı: “Sürekliliğimizin<br />

sebebi, başladığımız günden beri aynı<br />

kumaşı ve aynı baskı kalitesini kullanmamızdır.<br />

Maliyetler yükselse bile iplik<br />

ve kumaşlarda tercihlerimizi değiştirmiyoruz.<br />

Para kazanamayacağımızı bilsek<br />

bile kendi kalitemizden taviz vermiyoruz.<br />

Kanserojen madde içermeyen baskı<br />

kullanıyoruz. Güvenilir ve onaylı yerlerden<br />

hammadde tedariki sağlıyor, tüm<br />

müşterilerimize aynı mesafeden yaklaşıyoruz.<br />

Başladığımız günden bu yana<br />

marka 10 katı üretim grafiği yakaladı.<br />

Bu ciddi bir orandır. Hedeflerimizi her<br />

yıl arttırıyoruz.”<br />

Ocak 20<strong>19</strong><br />

81


Fashion<br />

Doğadan alınan<br />

ilham<br />

Yeni sezonda doğadan alınan ilham, kıyafet desenlerine<br />

ve tasarımlarına yansıyor. Yeşil ve mavi tonların<br />

verdiği huzur, kıyafetlerde kendini gösteriyor. Bahar<br />

sezonlarının olmazsa olmazı floral esintiler, 20<strong>19</strong><br />

ilkbahar-yaz sezonunun da vazgeçilmezi.<br />

20<strong>19</strong> ilkbahar-yaz sezonu renkleri içinizi ısıtacak<br />

Doğanın yansıması yeşil ve kahverengilerin yanı sıra<br />

hardal, sarı ve turuncular bu sezonun renkleri arasında<br />

yer alıyor. Bol ışıltılı günlere yansıyacak bomber<br />

ceketler ile yapılan kombinler, sezonun canlılığını belli<br />

ediyor.<br />

Inspiration<br />

from nature<br />

Inspiration from nature in the new season is reflected<br />

in clothing patterns and designs. The serenity of green<br />

and blue tones reveals itself in clothing. The floral<br />

breezes which are essential for the spring seasons are<br />

indispensable for the spring-summer season of 20<strong>19</strong>.<br />

20<strong>19</strong> spring-summer season colors will warm you<br />

The reflection of nature,<br />

green and brown as well as<br />

mustard, yellow and orange<br />

are among the popular<br />

colors of this season.<br />

Combined with bomber<br />

jackets that will be reflected<br />

in plenty of sparkling days<br />

show the vividness of the<br />

season.<br />

82 Ocak 20<strong>19</strong>


Fashion<br />

Colorful like<br />

a rainbow<br />

Velvet Fabric is popular in 20<strong>19</strong> Spring-Summer<br />

Trends. The stylish and comfortable fabric is<br />

indispensable for this season’s clothing. The<br />

velvet, highlighted in vivid colors, emphasizes the<br />

style of children.The mother-child combinations,<br />

called mini me, are also popular this<br />

season. These parts that mothers and children<br />

will love will provide a unique touch to their<br />

styles.20<strong>19</strong> will be a year in which light shades are<br />

used most. Many shades of pink, blue, green will<br />

be reflected in fabrics.<br />

Gökkuşağı gibi rengarenk<br />

20<strong>19</strong> İlkbahar-yaz trendlerine<br />

kadife kumaş damga vuruyor. Hem<br />

şık hem rahat olan kumaş bu sezon<br />

kıyafetlerinin vazgeçilmezi. Canlı<br />

renklerle ön plana çıkarılan kadife,<br />

çocukların stilini vurguluyor.Mini<br />

me olarak adlandırılan anneçocuk<br />

kombinleri de bu sezon<br />

revaçta. Annelerin ve çocukların<br />

severek kullanacağı bu parçalar<br />

onların stillerine özgün bir<br />

dokunuş sağlıyor.20<strong>19</strong> değişik<br />

renk tonlarının yakalandığı bir yıl<br />

olacak. Pembenin, mavinin, yeşilin<br />

birçok tonu kumaşlara yansıyacak.<br />

Ocak 20<strong>19</strong><br />

83


Fashion<br />

Kabanların<br />

gücü adına!<br />

Her renkten, çeşitten ve kumaştan kabanları<br />

bir arada göreceğimiz bir kışa hazır mıyız?<br />

Yanları şeritli eşofman takımları, yün<br />

kazaklar ve botlar ile bu kış sıcacık geçecek. Bu<br />

sezonda kazaklarda kullanılan kış simgeleri de çok<br />

moda. Geyik, kaplan gibi hayvan desenleri yine kış<br />

renkleri olan kırmızı, kahverengi, gri ile kullanılıyor.<br />

In the name of the<br />

power of the coat!<br />

Are we ready for a winter where we will see all<br />

colors, varieties and cloth coats together?<br />

This winter will be warmer with striped track<br />

suits, woolen sweaters and boots. The winter icons<br />

used in sweaters this season are also very trendy.<br />

Animal patterns such as deer and tiger are also used<br />

in winter colors with red, brown, gray.<br />

84 Ocak 20<strong>19</strong>


Kıyafetlerin tamamlayıcısı<br />

ayakkabılar 20<strong>19</strong>’da şıklık ve<br />

sadelikten yana.<br />

Shoes that complement the<br />

clothing is elegance and simplicity<br />

in 20<strong>19</strong>.<br />

Çocukların hayranı olduğu<br />

oyuncakların veya çizgi film<br />

kahramanların lisanslı ürünleri<br />

de Boyner mağazalarını<br />

renklendiriyor. Enchantimals,<br />

Barbie, Spiderman, Cars, Frozen<br />

lisanslı ürünleri Boyner’de<br />

çocukları bekliyor.<br />

The licensed products of toys<br />

or cartoon heroes are colored<br />

in Boyner stores. Licensed<br />

products of Enchantimals,<br />

Barbie, Spiderman, Cars and<br />

Frozen are waiting for children<br />

in Boyner.<br />

Kış günlerinin kilit renkleri<br />

Kahverengi tonları<br />

Kış aylarında genellikle koyu renklerin hüküm sürdüğünü<br />

söyleyebiliriz. 20<strong>19</strong> yılı trendlerine baktığımızda da çocuk<br />

modasında kahverengi tonlarının, turuncu ve kiremit<br />

renklerinin beyaz ile harmanlandığı görülüyor.<br />

Key winter colors<br />

Brown tones<br />

We can say that dark colors usually popular in winter. When we look<br />

at the trends of 20<strong>19</strong>, it is seen that brown tones, orange and tile colors<br />

are combined with white in children’s fashion.<br />

Ocak 20<strong>19</strong><br />

85


Interview<br />

The première textile industry<br />

expo – recapitulation<br />

Fashion for <strong>Kid</strong>s will be held on<br />

27-28 Jun 20<strong>19</strong> in<br />

Targi Kielce, Poland<br />

A great début culminates in success!<br />

The beginning of the summer in Kielce was marked with<br />

fashion presentations. Exhibitors and visitors from and<br />

abroad, new merchandise galore presented by producers,<br />

top brands for children which proudly showcased<br />

their collection, interesting meetings and compelling<br />

workshops - this is a nutshell description of the première<br />

edition of the B2B Clothes and Textiles Expo Fashion<br />

For <strong>Kid</strong>s.<br />

This exhibition was held on 28 and 29 June in Targi Kielce<br />

and brought together companies from 7 countries,<br />

inducing: Belgium, Denmark, Italy, Spain, Great Britain,<br />

France and Turkey. The two-day event crafted around<br />

children’s fashion was held in the largest Targi Kielce’s<br />

Expo Hall - the E Expo Pavilion.<br />

A professional catwalk was made especially for the new<br />

event. The catwalk was the stage for the little models<br />

to presented collections for upcoming seasons. Nearly<br />

half a thousand industry visitors and business-insiders<br />

from, inter alia Germany, Ukraine, Russia, Slovakia, Romania,<br />

the Czech Republic, Bulgaria, the Democratic Republic<br />

of the Congo and Canada became familiar with<br />

producers’ and distributors’ offer.<br />

A global-scale fashion event<br />

The creators and organisers of the well-known <strong>Kid</strong>s’<br />

Time expo enjoy a vast experience; therefore the new<br />

event on the Europe’s map of child products and services<br />

business sector’s meetings was bound for success.<br />

- We are satisfied with the fact that we have participated<br />

in the B2B Clothes and Textiles Expo Fashion For<br />

<strong>Kid</strong>s - says Ismail Hakki Kiraz from the Turkish Kimpeks<br />

Tekstil company. - We came to the Kielce for the first<br />

time this year and participated in another event which<br />

focused on toys and products for children. We have<br />

been very contented with our presence at both Fashion<br />

for <strong>Kid</strong>s and <strong>Kid</strong>s’ Time.<br />

- Companies from all over Europe were represent at the<br />

exhibition. There were stands from Denmark next to<br />

ours. I also saw stands from Spain and Italy - comments<br />

Danijela Pantic, a representative of France’s MiniMignon.<br />

Little fashion models on the catwalk<br />

The Fashion for <strong>Kid</strong>s featured fashion shows as its main<br />

attraction. Over sixty children age 3 to 10 years walked<br />

down the catwalk and professionally presented the latest<br />

trends. The fashion show was staged on both expo<br />

days.<br />

The Fashion for <strong>Kid</strong>s’ fashion shows were hugely interesting.<br />

We had the chance to admire talented little<br />

models, which is not often a case at this type of exhibitions.<br />

The shows were organized very professionally.<br />

In my opinion the show was the strongest point on the<br />

expo agenda - says Danijela Pantic, from MiniMignon.<br />

The brands boasted their latest collections for the autumn<br />

/ winter 2018 and for the spring / summer 20<strong>19</strong>.<br />

The clothes and garments presentation were complemented<br />

with footwear and accessories of all kinds:<br />

umbrellas, hair ornaments, jewellery, handbags and backpacks.<br />

The participants and exhibitors emphasized the international<br />

aspect of the Fashion for <strong>Kid</strong>s.<br />

86 Ocak 20<strong>19</strong>


FASHION<br />

FOR KIDS<br />

2 nd B2B Clothes<br />

and Textiles Expo<br />

26-27.06.20<strong>19</strong><br />

Kielce, POLAND<br />

www.fashionforkids.pl<br />

Ocak 20<strong>19</strong>


Interview<br />

First Step ready for the new season<br />

with its dynamic collection<br />

Being one of the important actors of<br />

the local production, First Step takes its<br />

inspiration from the colorful world of<br />

children in its new collection.<br />

First Step, which has gained<br />

brand recognition<br />

in the baby and child footwear<br />

sector with its<br />

products for 0-12 months<br />

and 1-3 age group, offers<br />

its new collection to the<br />

consumers.<br />

Sinem Bektay, General<br />

Coordinator and Creative<br />

Manager of First Step,<br />

said, “As Efektif Ayakkabı,<br />

we have a wide range of<br />

products with our “First<br />

Step” brand. We set off<br />

a lively creations with a<br />

summer theme. In both<br />

our booties and linen<br />

shoe groups, we offer a<br />

variety of different and<br />

vibrant colors beside the<br />

standard of baby colors.<br />

We are very pleased with<br />

the interest we see for<br />

our products.”<br />

88 Ocak 20<strong>19</strong><br />

First Step, which designs<br />

different and colorful<br />

shoes for them considering<br />

the convenience and<br />

comfort of babies, makes<br />

an ambitious entrance to<br />

20<strong>19</strong> with new collection.<br />

The spring- summer creations<br />

of the brand presents<br />

energy, enthusiasm<br />

and warmth of summer.<br />

Colorful fabrics,<br />

fun accessories<br />

The brand reflects today’s<br />

fashion to the baby<br />

shoes they design. First<br />

Step has a wide variety of<br />

shoes that can be combined<br />

with all kinds of clothes<br />

from evening dresses<br />

to sports. Babies and kids<br />

will have great style with<br />

a wide range of products<br />

consisting of a broad<br />

pattern of First Step this<br />

season.<br />

First Step dinamik<br />

koleksiyonu ile yeni<br />

sezona hazır<br />

Yerli üretimin önemli aktörleri<br />

arasında yer alan First Step, yeni<br />

koleksiyonunda ilhamını çocukların<br />

renkli dünyasından alıyor.<br />

0-12 aylık ve 1-3 yaş grubuna yönelik ürünleriyle bebek<br />

ve çocuk ayakkabısı sektöründe marka bilinirliği<br />

kazanan First Step, yeni koleksiyonunu tüketiciyle buluşturuyor.<br />

First Step Genel Koordinatör ve Kreatif Sorumlusu<br />

Sinem Bektay, “Bektay Ayakkabı olarak “First Step”<br />

markamızla oldukça geniş bir ürün yelpazesine sahibiz.<br />

Bu kreasyonda cıvıl cıvıl bir yaz temasıyla yola çıktık.<br />

Gerek patik gruplarımız gerekse keten ayakkabı<br />

gruplarımızda, kalıplaşmış bebek renklerinin dışında<br />

farklı ve canlı birçok renk seçeneği sunuyoruz. Gördüğümüz<br />

ilgiden de oldukça memnunuz,” açıklamasında<br />

bulundu.<br />

Bebeklerin rahatını ve konforunu düşünerek onlara<br />

özel birbirinden farklı ve renkli ayakkabılar tasarlayan<br />

First Step, 20<strong>19</strong>’a yeni koleksiyonla iddialı bir giriş yapıyor.<br />

Markanın ilkbahar-yaz kreasyonu yazın enerjisini,<br />

coşkusunu ve sıcaklığını taşıyor.<br />

Rengarenk kumaşlar, eğlenceli aksesuarlar<br />

Marka, günümüz modasını tasarladıkları bebek ayakkabılarına<br />

en iyi şekilde yansıtıyor. First Step, abiye kıyafetlerden<br />

spor takımlara kadar her çeşit kıyafet ile<br />

kombinlenebilecek ayakkabı çeşitliliğine sahip. Cıvıl<br />

cıvıl desenlerden oluşan geniş bir yelpazeyle minikler<br />

bu sezonda First Step ile tarzını konuşturuyor.


firststepstore_<br />

www.firststep.com.tr<br />

Malkoçoğlu Mahallesi N.Kemal Caddesi 8. Sokak No: 2 Kat: 2-4 Sultangazi / İSTANBUL - TURKEY<br />

Tel: +90 (212) 6<strong>19</strong> 34 96 - 475 49 20 Faks: +90 (212) 594 09 86<br />

Ocak 20<strong>19</strong><br />

e-posta: info@bektaybebe.com /bektaybebe@gmail.com<br />

89


Interview<br />

90 Ocak 20<strong>19</strong>


Ocak 20<strong>19</strong><br />

91


Interview<br />

Hamleteks Tekstil, <strong>19</strong>96 yılında<br />

“Funny <strong>Baby</strong>” markası ile bebek ayakkabısı<br />

üretimine başlamıştır. Ardından Türkiye’nin<br />

ve dünyanın büyük markalarına özel<br />

üretimler yaparak, kurulduğu günden<br />

bugüne sektörünün ileri gelen üreticisi<br />

olmuştur. Hamleteks Tekstil, sektöründe<br />

yenilikler yaratmakta, ürün yelpazesini ve<br />

çeşitliliğini sürekli geliştirmektedir.<br />

Çalıştığı firmalarla ortak amacı; yüksek<br />

kalite standartlarında üretilen, yenilikçi,<br />

özel isteklere cevap verebilen ürünlerle,<br />

Türkiye’de ve dünyada yeni ufuklar<br />

açabilmektir.<br />

Since its establishment in <strong>19</strong>96,<br />

Hamleteks Textile started the business with<br />

production of baby booties under its<br />

“Funny <strong>Baby</strong>” brand. Then producing private<br />

label production for Turkish and global top<br />

brands, it becomes one of the leading<br />

company in baby booties sector. Hamleteks<br />

Textile is creating new goods inside of the<br />

baby textile and shoe sector. It is always<br />

creating new product groups, doing new<br />

models and increasing the productivity.<br />

Main goal of Hamleteks Textile is to create<br />

the new mentality with their high quality and<br />

innovative models of the goods in order to<br />

respond to special requests and open new<br />

horizons in all around the world and Turkey.<br />

92 Ocak 20<strong>19</strong>


Ocak 20<strong>19</strong><br />

93


Interview<br />

94 Ocak 20<strong>19</strong>


Ocak 20<strong>19</strong><br />

95


Interview<br />

Pappulo shoes is chicest<br />

accessories for perfect dress<br />

Offering original and unique shoes on the design side of the business<br />

for children to feel special, Pappulo has a rich portfolio of footwear<br />

for the ages between 0-12 years old.<br />

The brand, which is interwoven with fashion in the design process, brought<br />

together all the trends this season in baby and children’s shoes. Offering 2 new<br />

collections in one year, Pappulo, mostly working with brands serving in the field<br />

of children’s dresses. Stating that they are following the latest trends in their<br />

shoes, Ali Başkavas of Kavas Shoes, said, “The material we use on the county,<br />

accessories and colors make a stylish combination with the dress. clothing<br />

companies working with us can find everything they want with a wide range<br />

of products due to our expertise in the field of baby kid dress, and they are<br />

happy to work with our factory.”<br />

96 Ocak 20<strong>19</strong>


KavasAyakkabıÇantaTurizm San.TicLtd.Şti.<br />

Adres:6130.Sk.No:9/2BIşıkkentBornovaİzmir/TÜRKİYE<br />

+902324360234 +905327613145 pappulo


pappulo


“Özel elbiselerin en şık aksesuarı<br />

Pappulo ayakkabıları”<br />

Çocukların kendilerini özel hissetmeleri için özgün ve şık<br />

ayakkabılar sunan Pappulo, 0-12 yaş arasına yönelik<br />

bünyesinde zengin bir abiye ayakkabı portföyü bulunduruyor.<br />

Tasarım sürecinde moda ile iç içe olan marka, bu sezon tüm trendleri bebek ve çocuk abiye,<br />

elbiselerinde buluşturdu. Senede 2 farklı koleksiyon sunan Pappulo, çoğunlukla çocuk abiye<br />

alanında hizmet veren markalarla çalışıyor. “Bu sayede kullandığımız materyal, aksesuar ve<br />

renkler abiye kıyafetlerle kombin oluşturuyor Abiye alanındaki bu uzmanlığımızdan dolayı bizimle<br />

çalışan kıyafet firmaları geniş bir ürün yelpazemiz sayesinde aradıkları her şeyi bulabilmekte<br />

ve fabrikamızdan mutlu ayrılmaktadırlar,” diyen Kavas Ayakkabı Firma Yetkilisi Ali Başkavas,<br />

tasarladıkları ayakkabılarda modadaki en son trendleri takip ettiklerini belirtiyor.<br />

Ocak 20<strong>19</strong><br />

97


Interview<br />

Wash <strong>Baby</strong>Neo’s<br />

Washable <strong>Baby</strong> Diaper with<br />

<strong>Baby</strong>Neo’s organic detergent<br />

<strong>Baby</strong>neo will mark the sector<br />

with its organic detergent as to be<br />

complementary to its washable baby<br />

diaper. <strong>Baby</strong>Neo, which will enter the<br />

new year with innovations, will also<br />

launch its <strong>Baby</strong>roo and Ekobebe brands.<br />

<strong>Baby</strong>Neo firma yetkilisi Kaan Özsökmen<br />

Leaving its 10 years behind in<br />

the sector, <strong>Baby</strong>Neo continues<br />

to add new prodcuts to its<br />

product groups every year.<br />

<strong>Baby</strong>Neo will mark 20<strong>19</strong> with<br />

new models, new brands<br />

and new product groups.<br />

In addition to the existing 8<br />

patterns of washable diapers<br />

in January, 10 new patterns<br />

will be added. When we ask<br />

what they are paying attention<br />

to in their products, <strong>Baby</strong>Neo<br />

company representative<br />

Kaan Ozsokmen says that<br />

they like to use more babyish<br />

patterns. Emphasizing that<br />

they increase the energy of the<br />

products, Ozsokmen said, “We<br />

are trying to make even solid<br />

color more tasteful colors. We<br />

have models in apple green,<br />

lemon yellow, mountain<br />

strawberry colors. We are<br />

making the watermelon color<br />

this season.”<br />

<strong>Baby</strong>Neo’nun yıkanabilir<br />

bebek bezlerini <strong>Baby</strong>Neo’nun<br />

organik deterjanıyla yıkayın<br />

<strong>Baby</strong>Neo, yıkanabilir bebek bezlerinin<br />

tamamlayıcısı olacak nitelikteki<br />

organik deterjan ile sektöre damga<br />

vuracak. Yeni yıla yeniliklerle<br />

girecek olan <strong>Baby</strong>Neo; <strong>Baby</strong>roo ve<br />

Ekobebe markalarını da piyasaya<br />

sunuyor.<br />

98 Ocak 20<strong>19</strong>


<strong>Baby</strong>Neo also care about premature babies<br />

Washable diapers that cater for 3 kilos and over are now also<br />

available for newborns and premature babies. New diapers to be<br />

sold in January are produced with 2.5 - 4.5 kilos capacity and 100%<br />

bamboo. The diapers with 5 different colors and patterns were<br />

designed with the umbilical cord in mind.<br />

<strong>Baby</strong>Neo has its own detergent<br />

Washing organic cotton baby wash products can disrupt the<br />

structure of the products in a long process. <strong>Baby</strong>Neo also decided<br />

to produce its own detergent to eliminate this boredom. No boron,<br />

paraben, perfume and phosphate, the new detergent will be on<br />

sale at the new year. <strong>Baby</strong> clothes suitable for babies’ sensitive skin<br />

with this detergent can be washed next to the baby clothes.<br />

Sektörde 10 yılını geride bırakan <strong>Baby</strong>Neo,<br />

her sene bünyesine yenilikler katmaya devam<br />

ediyor. <strong>Baby</strong>Neo 20<strong>19</strong> yılına da yeni modeller,<br />

yeni markalar ve yeni ürün gruplarıyla damga<br />

vuracak.Ocak ayında yıkanabilir bebek<br />

bezlerinin mevcut 8 desenine ek olarak 10 yeni<br />

desen katılacak. Ürünlerin desenlerinde nelere<br />

dikkat ettiklerini sorduğumuzda <strong>Baby</strong>Neo<br />

firma yetkilisi Kaan Özsökmen, daha çok<br />

bebeksi desenleri kullanmayı sevdiklerini<br />

söylüyor. Özsökmen, “Düz renkleri bile daha<br />

zevkli hale getirmeye çalışıyoruz. Elma yeşili,<br />

limon sarısı, “dağ çileği” dediğimiz renklerimiz<br />

var. Bu sezon karpuz rengi çıkartıyoruz,”<br />

diyerek bu şekilde ürünlerin enerjisini<br />

yükselttiklerini vurguluyor.<br />

Ocak 20<strong>19</strong>


Interview<br />

<strong>Baby</strong>Neo prematüre<br />

bebekleri de düşündü<br />

3 kilo ve üzerine hitap eden<br />

yıkanabilir bebek bezlerinin<br />

şimdi yenidoğan ve prematüre<br />

bebekler için olanı da var.<br />

Ocak ayında satışa sunulacak<br />

yeni bebek bezleri 2,5 - 4,5<br />

kilo kapasiteye sahip ve %100<br />

bambu kullanılarak üretiliyor.<br />

Başlangıç olarak 5 farklı<br />

renk ve desene sahip olan<br />

bebek bezleri, göbek bağı da<br />

düşünülerek tasarlandı.<br />

<strong>Baby</strong>Neo kendi deterjanını<br />

çıkardı<br />

Organik pamuklu bebek<br />

ürünlerini normal deterjanlarla<br />

yıkamak, uzun süreçte<br />

ürünlerin yapısını bozabiliyor.<br />

<strong>Baby</strong>Neo da bu sıkıntıyı<br />

ortadan kaldırmak için kendi<br />

deterjanını üretmeye karar<br />

verdi. İçerisinde bor, paraben,<br />

parfüm, fosfat barındırmayan<br />

deterjan yeni yıl itibariyle<br />

satışta olacak. Bebeklerin<br />

hassas cildine uygun olan bu<br />

deterjan ile bebek bezlerinin<br />

yanında bebek kıyafetleri de<br />

yıkanabilecek.<br />

Bu taşıyıcının en güzel<br />

özelliği bebek doğduğu<br />

andan itibaren kullanılabiliyor<br />

olması. Bebeğin sırtının,<br />

boynunun şeklini alabildiği<br />

için oldukça ergonomik ve<br />

fiziksel sıkıntılara yol açmıyor.<br />

Bacak arası ve boy ayarları<br />

var ve %100 organik pamuk<br />

kumaştan üretiliyor. Fuşya,<br />

mavi, füme ve gri renklerde<br />

olacak.<strong>Baby</strong>Neo daha uygun<br />

ürünlerin üretildiği Ekobebe<br />

markasını da sektörle<br />

buluşturuyor. Daha uygun<br />

kumaşlarla üretilen ürünler<br />

ile marka halkın her kesimine<br />

hitap etmeye devam ediyor.<br />

<strong>Baby</strong>neo ödüllere doymuyor<br />

Tüm Tüketicileri Koruma<br />

Derneği’nden 2018 Altın<br />

Marka Ödülü kazanan<br />

<strong>Baby</strong>neo yeniliklerle dolu bir<br />

yılı geride bıraktı. Avrasya<br />

Tüketicileri Koruma Derneği<br />

tarafından da 2018 Yılın<br />

Önerilen Markası ödülüne<br />

layık görülen <strong>Baby</strong>neo, yeni<br />

sezona hazır.<br />

One more brand new name comes industry<br />

<strong>Baby</strong>Neo, which will make production of Mei<br />

Tai baby carrier which provides ease of crying<br />

with <strong>Baby</strong>roo brand, will offer this product in<br />

December. The most important feature of this<br />

carrier is that the baby can be used from the<br />

moment of birth. It is very ergonomic and does<br />

not cause physical problems, due to it gets<br />

shape of back and neck of the baby. There are<br />

perineum and height settings and is made of<br />

100% organic cotton fabric. This will be fuchsia,<br />

blue, smoked and gray colors.<strong>Baby</strong>Neo also<br />

brings the Ekobebe brand to the sector, which<br />

offers the products with competitive price.<br />

With the products manufactured with more<br />

suitable fabrics, the brand continues to appeal<br />

to all segments of the public.<br />

<strong>Baby</strong>neo is hungry for the prize<br />

<strong>Baby</strong>neo, winner of the 2018 Golden Brand<br />

Award from the Protection for All Consumers<br />

Association, completed the year with full of<br />

innovations. <strong>Baby</strong>neo, which received the<br />

2018 Best of the Year Award from the Eurasian<br />

Consumer Protection Association, is ready for<br />

the new season.<br />

Sektöre yeni bir marka daha<br />

geliyor<br />

“<strong>Baby</strong>roo” markası ile bağlama<br />

kolaylığı sağlayan Mei Tai<br />

bebek taşıyıcısı üretimi<br />

yapacak olan <strong>Baby</strong>Neo, bu<br />

ürünü aralık ayında satışa<br />

sunacak.<br />

100 Ocak 20<strong>19</strong>


Ocak 20<strong>19</strong>


Interview<br />

Yeni marka, hızlı yükseliş;<br />

Luxxa<br />

Koleksiyonuna erkek çocuk iç giyimi de<br />

ekleyen Luxxa, üretiminin %80’ini ihraç ediyor.<br />

Çocuk ve bay-bayan iç giyimi alanında uzun yıllar sektöre<br />

hizmet eden Mehmet Polat temellerini üç yıl önce attığı Luxxa<br />

markası ile önemli bir yükseliş yakaladı. Bu başarıyı yılların<br />

tecrübesi ile işini sistematik ve doğru yapmaya bağlayan<br />

Polat, hedeflerini anlattı. 1.000 metrekarelik bir alana sahip<br />

olan markanın üretimi Yenibosna’da kendi bünyesindeki bir<br />

tesiste gerçekleştiriliyor. Ürünler, Eminönü’ndeki showroom<br />

kanalıyla da müşterilerin beğenisine sunuluyor.<br />

Dış pazar faaliyetleri devam edecek…<br />

İhracatta bulunduğu pazarlar içinde kendi etiketiyle var<br />

olmaya dikkat eden Luxxa, sekiz aylık bir marka iken Linexpo<br />

Fuarı’na katılmıştı. Her yıl Linexpo’da ve yurtdışında da farklı<br />

organizasyonlarda olacaklarını söyleyen Polat, yenilikleri<br />

yakından takip ettiklerini yineliyor.<br />

New brand, fast rise; Luxxa<br />

Adding boys underwear to its collection,<br />

Luxxa exports 80% of its production.<br />

Serving for the sector for many years in the field of children’s<br />

and women’s underwear, Mehmet Polat achieved a significant<br />

increase with his Luxxa brand, he founded three years ago.<br />

Polat, who managed this success with years of experience to<br />

do his work systematically and correctly, talked about their<br />

goals. The brand, which has an area of ​1,000 square meters,<br />

is produced in a facility in Yenibosna. The products are also<br />

offered to customers through the showroom in Eminonu.<br />

Export increasingly to continue…<br />

Paying attention to be present in its markets with its own<br />

brand, Luxxa attended Linexpo Fair while it was an eightmonth<br />

brand. Polat, who says that they will be in different<br />

organizations every year at Linexpo and abroad, he points<br />

out that they follow innovations closely. Polat stated that<br />

they prefer to be at certain points in each province and<br />

their preferences are shaped by quality and target audience.<br />

Recording that they have big targets, Polat said, “We want<br />

to manufacture quality products and offer them to quality<br />

markets especially with Luxxa brand. Since <strong>19</strong>85, we have<br />

been aiming to reach the best point by using our information,<br />

knowledge and experience in the textile sector and the<br />

market. This is the biggest factor for opening up exporting<br />

countries with the product range we provide in a short time<br />

with the brand Luxxa. Our molds, models and patterns are<br />

determined by our own expert team.<br />

Her ilde belirli noktalarda bulunmayı tercih ettiklerini belirten<br />

Polat, tercihlerini kalite ve hedef kitlenin şekillendirdiğini<br />

açıkladı. Hedeflerinin her zaman büyük olduğunu ifade<br />

eden Polat açıklamasını şöyle sürdürdü: “Daha kaliteli ürün<br />

üreterek kaliteli pazarlara özellikle Luxxa etiketiyle sunmak<br />

istiyoruz. <strong>19</strong>85’ten beri tekstil sektöründe ve piyasaya hakimiz,<br />

birikim ve tecrübelerimizi kullanarak en iyi noktaya gelmeyi<br />

hedefledik. Kısa sürede Luxxa markasıyla sağladığımız<br />

ürün çeşitliliği ile yurtdışına açılmamızdaki en büyük etken<br />

budur. Kalıplarımız, model ve desenlerimiz bünyemizdeki<br />

uzman bir ekip tarafından belirleniyor.”<br />

102 Ocak 20<strong>19</strong>


Ocak 20<strong>19</strong><br />

103


News<br />

Ticaret müşavirlerinden ihracatçı<br />

firmalara önemli ipuçları<br />

Türkiye’nin 2023 ihracat hedeflerine ulaşması için 4 yıl Ticaret Müşaviri<br />

olarak dünyanın çeşitli ülkelerinde görev yaptıktan sonra yurda<br />

dönen Ticaret Bakanlığı Bürokratları, görev yaptıkları ülkelerde edindikleri<br />

deneyimleri Egeli ihracatçılarla paylaştı.2018 yılının 10 aylık<br />

döneminde 20 milyar dolar ihracat yaptığımız Almanya, Rusya, Çin,<br />

Japonya, Kazakistan, Moldovya ve Singapur’da Ticaret Müşavirliği<br />

yapmış 8 isim Ege İhracatçı Birlikleri üyesi 45 firma ile İzmir Hilton<br />

Oteli’nde ikili görüşmeler yaptı ve deneyimlerini aktardı.<br />

Eskinazi; “Ticaret Müşavirleri tecrübelerini ihracatçılarımıza<br />

aktarma fırsatı buldu”<br />

Ticaret müşavirlerinin Türkiye’yi temsilen görev yaptıkları ülkelerde<br />

gerek kamu kurumları, gerek özel sektör, gerekse sivil toplum kuruluşları<br />

temsilcileriyle Türkiye’nin ihracatını arttırmak için yıllarca<br />

gece-gündüz yoğun bir mesai harcadıklarını belirten Ege İhracatçı<br />

Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, bu tecrübelerini ihracatçılara<br />

aktarabilecekleri bir zemin hazırladıklarını kaydetti. Ticaret<br />

müşavirleriyle randevu çizelgesinin ihracatçı firmalardan gelen talepler<br />

sonucu kısa sürede dolduğuna işaret eden Eskinazi, “Ticaret<br />

Müşavirleri Buluşması’na 2016 yılında başladık. 2016, 2017 ve 2018 yılı<br />

Mart ayında üç kez bu buluşmaları tekrarladık. İhracatçı firmalarımızın<br />

yoğun ilgisi nedeniyle 2018 yılı içinde ikinci kez Ticaret Müşavirleri<br />

Buluşması organize ettik. Etkinliğimize İzmir dışından da yoğun<br />

katılım oldu. Önümüzdeki dönemde bu buluşmaları devam ettirmeyi<br />

planlıyoruz” diye konuştu. Türkiye’nin, 2023 yılında dünya ihracat<br />

rakamlarından yüzde 1.5 pay almayı hedeflediğine dikkati çeken Eskinazi<br />

şöyle devam etti: “Bu hedefe ulaşmak için ihraç pazarlarımızı<br />

çeşitlendirmemiz gerekiyor. Bu yıl davet ettiğimiz ticaret müşavirlerimizin<br />

görev yaptığı 7 ülke Türkiye’nin toplam ihracatından yüzde<br />

15 pay alıyor. Böylesi etkinliklerle bu ülkelerin ithalatından aldığımız<br />

payı arttırmayı hedefliyoruz.” diye konuştu.<br />

İşbırakmaz: “300 firmanın fuarlara katılımını sağladık”<br />

İkili görüşmeler öncesinde Ticaret Müşavirlerine Ege İhracatçı Birlikleri<br />

(EİB) Genel Sekreteri İ. Cumhur İşbırakmaz, EİB’nin 2018 yılı<br />

etkinlikleri ile ilgili bir sunum yaptı. Ege İhracatçı Birlikleri’nin 2018<br />

yılında 5 tanesi sanayi sektörleri, 4 tanesi ise tarım sektörlerinde 9<br />

uluslararası fuarın Türkiye Milli Katılım Organizasyonunu üstlendiği<br />

bilgisini veren İşbırakmaz, bu fuarlarda 300 Türk ihracatçı firmanın<br />

tanıtım ve pazarlama yaptığının altını çizdi.<br />

Uluslararası Fuarlara Türkiye Milli Katılım Organizasyonları dışında;<br />

Ege İhracatçı Birlikleri tarafından 2018 yılında düzenlenen sektörel<br />

ticaret heyeti organizasyonları, alım heyeti organizasyonları, fuarlara<br />

info stant katılımları, URGE Projeleri, Çalıştaylar, Turquality Projeleri<br />

ve eğitim faaliyetleri hakkında bilgi veren İşbırakmaz 50’in üzerinde<br />

etkinliğe imza attıklarını ifade etti. Ege İhracatçı Birlikleri’nin Ticaret<br />

Bakanlığı işbirliğinde düzenlediği “Ticaret Müşavirleri Buluşması”na<br />

katılan ticaret müşavirlerinin görev yaptığı 7 ülkeye Türkiye,<br />

2017 yılının 10 aylık döneminde 18 milyar 377 milyon dolarlık ihracat<br />

yapmışken, 2018 yılının aynı döneminde yüzde 9’luk ihracat artış hızı<br />

yakaladı ve <strong>19</strong> milyar 979 milyon dolarlık döviz getirisine imza attı.<br />

Almanya, 13 milyar 251 milyon dolarlık ihracat tutarıyla zirvede yer<br />

alırken, Rusya yüzde 36’lık ihracat artış hızıyla 2 milyar 800 milyon<br />

dolara yükseldi. Türkiye, 2018 yılının Ocak – Ekim döneminde Çin’e<br />

ise; 2 milyar 474 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Ege İhracatçı<br />

Birlikleri Ticaret Müşavirleri Buluşmasına katılan geçmiş dönem ticaret<br />

müşavirlerinin görev yaptığı ülkelere Türkiye’nin yaptığı ihracatı<br />

gösterir tablo aşağıda sunulmuştur.<br />

104 Ocak 20<strong>19</strong>


İş adamlarının buluşma noktası:<br />

LIDER PATRONLAR BIRLIĞI<br />

Kendi alanında başarılı şirket sahiplerinin bir araya gelerek oluşturduğu<br />

Lider Patronlar Birliği, üyelerin iş ağını genişletmeleri için<br />

kaçınılmaz bir fırsat.<br />

Lider Patronlar Birliği’ne katılan birbirinden farklı sektörlere<br />

hitap eden başarılı iş insanları, birbirinin iş ağından<br />

yararlanarak işlerini daha da büyüterek geliştiriyorlar.<br />

Lider Patronlar Birliği, Türkiye’nin geleneklerine,<br />

hukuki, fiziki ve manevi yapısına uygun herhangi bir<br />

dernek, cemaat veya kuruluşa üye olmayan, sadece kendi<br />

alanlarında başarı elde etmiş iş adamlarını bir araya<br />

getiren bir birliktir.<br />

Ayda üç defa çarşamba günleri yapılan toplantılarla üyeler<br />

arası iletişim gelişiyor ve birlik gittikçe büyüyor. Başarılı<br />

patronların bilgi ve birikimlerinden istifade ederek<br />

işini büyütmek ve girişimci ruhunu canlandırmak isteyen<br />

iş adamları için birebir bir platform.<br />

Lider Patronlar Birliği’nin çalışma prensibi şu şekilde;<br />

İki gruptan oluşan birlikte ilk grup 50 kişilik ana üye ve<br />

10 kişilik misafir kadrosu olmak üzere toplam 60 kişiden<br />

oluşuyor. Bu 50 kişilik ana kadroda bulunan herkesin iş<br />

segmenti farklı sektörlerden. Katılımcı misafirler de yeterli<br />

sayıya ulaştıktan sonra arzu ederlerse ikinci gruba<br />

dahil olabilirler. Böylece gelen misafirler de bu networkten<br />

hem yararlanacak, hem de açılan her grup iş ağını<br />

daha da genişletecektir.<br />

Lider Patronlar Birliği aktif, hareketli ve dinamik bir topluluk<br />

olma özelliği taşıyor. Birliğin bir çalışma karnesi<br />

bulunur. Çalışmayanı diskalifiye eden doğal seleksiyon<br />

yöntemi uygulanır. Her hafta herkes en az bir iki ziyaret,<br />

buradaki işadamlarıyla en az bir iş yapma veya iş yönlendirmesi<br />

gibi faaliyetlerin takip edildiği, karnelerin verildiği<br />

bir birlik olma özelliği taşır. Haftanın en çok ziyaret<br />

ve iş yönlendirmesini yapan kişiye ödül, çalışmayana da<br />

ceza sistemi uygulanır. Bu ceza tatlı bir ceza, ödül de tatlı<br />

bir ödül olur. Haftanın cezalısı gelecek haftanın şampiyonuna<br />

değerli bir hediye alarak takdim eder. 3 hafta<br />

üst üste ceza alan kişi Lider Patronlar Birliği’nden elenir.<br />

Yerine benzer sektörden daha iyi çalışan misafirlerden<br />

seçilen bir üye geçer.<br />

Bir elin nesi var iki elin sesi var mantığından yola çıkarak<br />

herkesin mutlaka ihtiyaç duyacağı bu birlik ile iş ağını<br />

genişletmek isteyen başarılı iş insanları, bilgi edinmek<br />

için www.liderpatronlar.com adresinden yararlanabilir,<br />

sosyal medya hesaplarından da takip edebilirsiniz.<br />

Ocak 20<strong>19</strong><br />

105


Interview<br />

Monart Ambalaj<br />

yeni marka ile bebek ve çocuk<br />

sektörüne adım atıyor<br />

Tekerlekli fuar kutusu ile sektörü<br />

yeniliklerle tanıştıran Monart<br />

Ambalaj şimdi de “Çocuklar<br />

Dünyası” markası ile bebek ve<br />

çocukların bütün ihtiyaçlarını<br />

karşılamaya hazırlanıyor.<br />

Monart Ambalaj (Packaging)<br />

steps into the baby and<br />

children sector with its<br />

new brand<br />

Introducing innovations into the sector<br />

with its wheeled fair box, Monart Packaging<br />

is now preparing to meet all the needs<br />

of babies and children with its “Çocuklar<br />

Dünyası” (Children’s World) brand<br />

One of Monart Packaging’s innovative products, wheeled<br />

box is a popular promotion tool in fairs and we<br />

prefer it too. Declaring the solidity of their products,<br />

owner of the company, Murat Cikan, said, “Being compact<br />

and upright of groove in corrugated cardboard<br />

boxes provides great solidity for our product. By increasing<br />

the weight of paper, we increase the strength<br />

to a much higher level. We have products with carrying<br />

capacity up to 500 -700 kg.” The brand, which carries<br />

out its production with the latest technology machines,<br />

delivers its quality products to its customers<br />

in the fastest way with competitive prices.<br />

Fuarların gözdesi olan ve bizim de tercih ettiğimiz<br />

tekerlekli kutu, Monart Ambalaj’ın sektöre kattığı<br />

inovatif ürünlerden biri. Firma Sahibi Murat Çıkan<br />

ürünlerin sağlamlığını şu şekilde açıklıyor: “Oluklu<br />

mukavva koli içerisindeki olukların sık ve dik olması<br />

koliye ciddi bir sağlamlık katıyor. Kağıt gramajını da<br />

arttırarak sağlamlığı çok daha üst seviyelere çıkartıyoruz.<br />

500-700 kg taşıma kapasitesine kadar koli<br />

üretimimiz bulunmakta.” Son teknoloji makinelerle<br />

üretimini gerçekleştiren marka, kaliteli ürünleri<br />

ekonomik fiyatlarla müşterilerine en hızlı şekilde<br />

ulaştırıyor.<br />

Çıkan, “Özellikle Avrupa bölgesinde daha güçlü firmalarla<br />

işbirliği yaparak ihracatımızı en üst seviyelere<br />

çıkarmak hedefindeyiz,” diyerek 20<strong>19</strong> yılında ihracatlarını<br />

%30 arttırmayı planladıklarını da belirtti.<br />

Monart Ambalaj’dan yeni marka!<br />

Marka 20<strong>19</strong>’da yeni bir iş kolunu bünyesine dahil<br />

ediyor. Çıkan, yeni markaları “Çocuklar Dünyası” için<br />

şunları söyledi: “Oyuncaktan giyime, kırtasiyeden<br />

eğitime kadar birçok alanda hizmet vermek üzere<br />

yatırım yaptığımız markamız 0-15 yaş grubuna yönelik<br />

olacak. İnternet üzerinden ve mağaza zinciriyle<br />

satışı yapılacak.”<br />

Stating that they are planning to increase their<br />

exports by 30% in 20<strong>19</strong>, Cikan said, “We are aiming to<br />

increase our exports to the highest levels, especially<br />

in the European region by cooperating with stronger<br />

companies.”<br />

New brand from Monart Packaging!<br />

The brand incorporates a new line of business in<br />

20<strong>19</strong>. Talking about their new brand, “Cocuklar Dunyasi”,<br />

(Children’s World), Cikan said, “Our new brand,<br />

which will operate in many fields of business such as<br />

toy, dressing, stationery and education, will offer products<br />

for the 0-15 age group. It will be sold internet<br />

and through chain stores.”<br />

106 Ocak 20<strong>19</strong>


Ocak 20<strong>19</strong><br />

107


News<br />

IFC official: Turkey attractive<br />

destination for foreign investors<br />

Turkey is an attractive country for longterm<br />

investors with its strong economic<br />

fundamentals, agile private sector and<br />

young population, Georgina Baker, the<br />

International Finance Corporation’s<br />

(IFC) vice president for Latin America<br />

and the Caribbean, and Europe and<br />

Central Asia, said.<br />

“There are opportunities here in<br />

several sectors in Turkey that we invest<br />

because of the long-term potential of<br />

the country,” Baker told.She noted the<br />

IFC first invested in Turkey almost 55<br />

years ago and it has been operating on<br />

the ground for 32 years.“We are a longterm<br />

investor, and if I wanted to get one<br />

message across to the readers about<br />

IFC in Turkey, it is that we are here to<br />

stay,” she added.<br />

She also said the IFC has over 100<br />

staff in its Istanbul office - one of the<br />

corporation’s largest offices in the<br />

world - and it looks for new investments<br />

in several sectors in Turkey. “There<br />

are three keywords we might say we<br />

are looking at now, which are growth,<br />

sustainability and inclusion,” she noted.<br />

Baker stressed that the IFC’s total<br />

investments in Turkey in the last 55<br />

years reached around $15 billion.<br />

Turkey is globally the second country<br />

where the IFC made most of its<br />

investments among emerging markets,<br />

she added.<br />

“We have invested a significant<br />

amount of $1.1 billion in long-term<br />

investments and provided around $800<br />

million in trade finance last year, and<br />

we will continue to invest,” she said.<br />

Touching on Turkey’s New Economic<br />

Program (NEP), Baker stressed the<br />

government’s moves were in the right<br />

direction.<br />

The NEP, which was announced<br />

in September, includes a series of<br />

measures and steps to provide fiscal<br />

discipline, reduce the current account<br />

deficit and boost productivity and<br />

savings.<br />

She noted that foreign investors were<br />

waiting and watching but they will<br />

start to return if the program, which<br />

was received positively in the market,<br />

is implemented and managed well.<br />

“The NEP is a positive step in the right<br />

direction, the fact that it is bringing the<br />

different parts of the economy together<br />

onto one plan,” Baker stressed.<br />

Last year, Turkey attracted $10.93<br />

billion in net foreign direct investment<br />

(FDI), according to official data.<br />

Turkey’s private sector is resilient<br />

to economic shocks, it has been<br />

performing well since 2000, especially<br />

in the 2008 global economic crisis, she<br />

underlined.<br />

The IFC, established in <strong>19</strong>56, is the<br />

largest global development institution<br />

focused on the private sector as a<br />

member of the World Bank Group.<br />

It operates in over 100 countries<br />

worldwide.<br />

108 Ocak 20<strong>19</strong>


9<br />

April 17-<strong>19</strong>, 20<strong>19</strong><br />

Wuhan, China<br />

Start planning now to be at the biggest event and meet with:<br />

● Tissue Paper & disposable products manufacturers:<br />

Tissue, wipes, sanitary napkins, pantyliners, diapers, pet pads.<br />

● Machinery manufacturers for tissue paper & disposable products:<br />

Tissue machine, cylinder, felt and wire, converting machinery, disposable<br />

hygiene products machinery, machinery for airlaid and nonwovens, other related<br />

apparatus and fittings.<br />

● Raw/auxiliary materials suppliers:<br />

Fluff pulp, airlaid, nonwovens, film, adhesive tape and release paper, hot melt<br />

adhesive, SAP, chemical actives, elastic band, package materials.<br />

● Agents, distributors<br />

CIDPEX Conference:<br />

the high-level meeting of tissue & disposable hygiene products industry in China.<br />

Organized by<br />

●<br />

About 800 Exhibitors<br />

●<br />

80000m 2 Exhibition Areas<br />

Contact person:<br />

Lucy (Ms. Cao Baoping)<br />

Ashley (Ms. Wang Juan)<br />

Tel: 86-(0)10-64778184/8179<br />

Fax: 86-(0)10-64778<strong>19</strong>9<br />

E-mail: cidpex@cnhpia.org<br />

Http://www.cnhpia.org<br />

●<br />

Over 35000 Visitors<br />

Please log on:<br />

http://en.cnhpia.org/class/view?id=4<br />

for details<br />

●<br />

More than 700 conference delegates<br />

CIDPEX20<strong>19</strong><br />

Come to China in April 20<strong>19</strong> for CIDPEX20<strong>19</strong>


Interview<br />

<strong>Baby</strong> Mai<br />

ürünleri<br />

Türkiye’nin<br />

her yerinde<br />

Haliş Bebe 18<br />

yıllık tecrübesiyle<br />

Türkiye’nin her<br />

yerinde ulaşılabilecek<br />

bir noktaya gelmenin<br />

mutluluğunu yaşıyor.<br />

2000 yılında başladığı tekstil sektöründeki<br />

yolculuğunu başarıyla devam ettiriyor. 0-14<br />

yaş aralığında, kız ve erkek çocuklarına yönelik<br />

penye çocuk giyim ve örme gruplarını<br />

sunan Haliş Bebe, kaliteden ödün vermeden,<br />

özgün tasarımlarla hayata geçirilen<br />

ürünlerini dünyanın her yerine ihraç ediyor.<br />

Çocukların tenine kanserojen hiçbir maddenin<br />

değmemesi gerektiğinin hassasiyeti<br />

ile hareket eden firma, üretimde dünya sağlık<br />

normlarına göre hareket ediyor. Kalite ve<br />

sağlık kriterlerini daima birinci sırada tutan<br />

Haliş Bebe, dünyanın her yerine Türk kalitesini<br />

taşımayı ilke ediniyor.<br />

Haliş Bebe ilk başlarda tek model ürün yaparak<br />

piyasada var olmayı hedeflerken şimdilerde<br />

yüzlerce model üreterek hedeflerine<br />

ulaşıyor.<br />

Marka ürünlerde polyester oranını düşük<br />

tutup pamuk olmasına daha önem gösteriyor.<br />

Baskılarda kansorejen madde kullanmıyor,<br />

nakış kullanırken bile çocuğun zarar<br />

görmeyeceği şekilde tasarlamaya özen gösteriyor.<br />

Son zamanlarda kız çocuk grubunda dokuma<br />

ürünler yapmaya başlayan Haliş Bebe,<br />

ürünleri hazırlarken trend renkleri tercih<br />

ederek müşteri memnuniyetini ön planda<br />

tutuyor.<br />

<strong>Baby</strong> Mai products<br />

all over Turkey<br />

With its 18 years of experience, Halis Bebe is happy to come<br />

to a point that can be reached in all parts of Turkey<br />

Halis Bebe (Haliş Bebe) continues<br />

its business in the textile sector, it<br />

started in 2000 successfully. Offering<br />

children’s clothing and knitting<br />

groups for girls and boys aged<br />

0-14, Halis Bebe exports its products<br />

with unique designs, without<br />

sacrificing quality. Moving with<br />

the sensitivity that no carcinogenic<br />

substances should touch the skin<br />

of the children, the company acts<br />

according to the world health norms<br />

in production. Always keeping the<br />

quality and health criteria at the<br />

top, Halis Bebe adopts the principle<br />

of carrying the Turkish quality all<br />

over the world.<br />

At first, Halis Bebe aims to exist in<br />

the market by making a single model<br />

product and now it achieves its goals<br />

by producing hundreds of models.<br />

The brand is more concerned about<br />

on cotton keeping polyester rate<br />

low in products. The brand doesn’t<br />

use carcinogenic substances in<br />

its prints, he even tries to design<br />

it in such a way that the child<br />

cannot be harmed even when using<br />

embroidery.<br />

Halis Bebe, who recently started to<br />

produce for girl group, prioritizes<br />

customer satisfaction by choosing<br />

trend colors while preparing the<br />

products.<br />

110 Ocak 20<strong>19</strong>


Veysel Karani Mahallesi Bakan Caddesi No:11<br />

Kat: 2 P.K: 34885 Sancaktapa / İstanbul<br />

Phone: +90216 397 22 33<br />

0531 870 38 34<br />

www.halisbebe.com - e-mail: halisbebe@hotmail.com<br />

Ocak 20<strong>19</strong>


Interview<br />

112 Ocak 20<strong>19</strong>


Ocak 20<strong>19</strong><br />

113


News<br />

<strong>Baby</strong> Expo is a foothold for your business<br />

<strong>Baby</strong> Expo 2018, the largest trade fair of children’s goods in Ukraine,<br />

will be held on 26 – 29 April in Kiev<br />

<strong>Baby</strong> Expo has been successful in bringing together<br />

manufacturers, distributors, importers and retailers of<br />

children’s goods for the past 22 years. BABY EXPO is<br />

approved by the Global Association of the Exhibition<br />

Industry (UFI). The approval requires regular audit and<br />

confirms high organizational level of this international<br />

event.<br />

Almost 300 exhibitors from Ukraine, Turkey, China,<br />

Poland, Italy, Belarus, Russia, and Moldova will participate<br />

in this year’s edition of BABY EXPO. Over 500<br />

trademarks of various children’s goods (including both<br />

world famous brands and young domestic TM) will be<br />

exhibited.<br />

Chinese exposition is the largest one among foreign<br />

exhibitors. 17 manufacturing companies will offer<br />

children’s wear, footwear, accessories, baby products,<br />

and a wide variety of toys, i.e. construction sets, transformers,<br />

radio controlled toys, etc.<br />

Turkish exposition is the second largest one among foreign<br />

exhibitors. It merely includes manufacturers of<br />

children’s clothes and textiles.<br />

It should be noted that over 50% of exhibitors are Ukrainian<br />

manufacturers. From the first edition of BABY<br />

EXPO, its organizers have been doing their best to support<br />

domestic manufacturers.<br />

Best Toy National Contest held since 2004, one-of-akind<br />

in Ukraine, can be a good example. All toys and games<br />

submitted shall be manufactured in Ukraine. The<br />

contest-winning toys and games will be exhibited at a<br />

special demo stand at BABY EXPO. School Wear competition<br />

has been held for over ten years. School wear<br />

collections 2018 will be showcased on the runway by<br />

little models and displayed on fashion mannequins in<br />

show-room area.<br />

Over the past five years, the number of Ukrainian exhibitors<br />

has doubled and a lot of Ukrainian products favorably<br />

competing with foreign counterparts have been<br />

successfully brought to external markets. The increase<br />

in their quality and competitive capability is confirmed<br />

by the results of both Best Toy contest and School<br />

Wear competition.<br />

BABY EXPO can be thematically divided into three trade<br />

fairs:<br />

Toy Fair Ukraine - toys and games.<br />

<strong>Baby</strong> Products Fair - products for babies and their mothers.<br />

Children’s Fashion Fair - will offer a wide range of wear<br />

and footwear for various purposes and ages: outerwear,<br />

formal wear, casual and party wear; knitwear, legwear,<br />

headwear, underwear, sportswear, accessories,<br />

carnival costumes and much more. Spring editions of<br />

Children’s Fashion Fair are distinguished for numerous<br />

school wear collections.<br />

114 Ocak 20<strong>19</strong>


Ocak 20<strong>19</strong>


News<br />

Turkey receives<br />

$200B in investments<br />

over last 16 years<br />

Foreign direct investment (FDI) in Turkey, which amounted<br />

to only $15 billion until 2002, has reached approximately<br />

$200 billion in the last 16 years, the head of the presidential<br />

office for investments said.<br />

“Not just developing ones, developed countries are also<br />

carrying out efforts to attract new investments,” said Arda<br />

Ermut, the head of the Presidency of the Republic of Turkey<br />

Investment Office. He stressed that more countries<br />

are trying to claim a bigger share of the pie because many<br />

have stopped growing, some has even shrunk during the<br />

recent financial crises. Ermut was speaking at the 3rd Istanbul<br />

PPP Week panel on the “Presidential System and<br />

Turkish Investment Climate,” in Istanbul. The event, attended<br />

by over 40 bureaucrats from 26 countries, was organized<br />

by the Foreign Economic Relations Board (DEİK). The<br />

Presidency of the Republic of Turkey Investment Office,<br />

previously called the Republic of Turkey Prime Ministry<br />

Investment Support and Promotion Agency (ISPAT), was<br />

restructured under the new governance system.Speaking<br />

of ISPAT, Ermut said that since the day of its foundation,<br />

the agency has made some serious progress. “In this process,<br />

awareness on the importance of direct investments<br />

has increased not only in-house but also in bureaucracy<br />

and government institutions,” he added. He said that one<br />

of the most important guarantees for investors coming to<br />

Turkey is the country’s obligation to attract direct investments<br />

and that Turkey has taken very important steps in<br />

this field for years, providing ease of doing business in the<br />

process.<br />

Ermut pointed to the development model drawn by President<br />

Recep Tayyip Erdoğan as an important part of the<br />

reforms. He said the reforms related to this development<br />

model were intensively realized in 2002-2003 period. “This<br />

reform program has paved the way for more direct investments<br />

in Turkey,” Ermut continued, highlighting that its<br />

reflection has been quite well so far.<br />

“As you know, foreign direct investment made in Turkey<br />

amounted to only $15 billion until 2002; that figure has reached<br />

approximately $200 billion since,” he said, pointing<br />

to the significant reforms, improvements in the investment<br />

environment and investments in developing countries up<br />

to 2009. The total FDI in Turkey from January to August<br />

this year was around $7 billion, roughly the same as last year’s<br />

FDI in the same period. Ermut had previously said that<br />

the investment office expected to exceed $11 billion in foreign<br />

investments this year, the same as in 2017. DEİK Chairman<br />

Nail Olpak said that the 3rd Istanbul PPP Week has<br />

provided the international business world with clear and<br />

accurate information about the strategies and steps taken<br />

to develop the investment environment in Turkey. He said<br />

that the atmosphere of the talks, held with the members of<br />

local and international partners conducting overseas business<br />

activities, foresaw that the Presidential Governance<br />

System will positively affect Turley’s investment climate.<br />

He also underlined that Turkey possesses important experience<br />

and knowledge in the field of public-private partnership.<br />

“Over the past year, we have fielded many questions about<br />

our experience and knowledge in a wide geography, including<br />

countries in the Balkans, Central Asia and the Middle<br />

East, at the many business forums and roundtables DEİK<br />

organized. We always do our best to answer these questions,”<br />

Olpak said.<br />

116 Ocak 20<strong>19</strong>


Ocak 20<strong>19</strong><br />

117


News<br />

Capture the booming baby products<br />

and toddler toy markets in China<br />

10th Stroller and <strong>Baby</strong> Product Fair and 31st Toy and Education Fair will be held on 8 – 10<br />

April 20<strong>19</strong> in Guangzhou, China<br />

The Chinese Government’s recent decision to officially<br />

end its decades-old One Child Policy. Now Chinese<br />

couples are allowed to have two children and the birth<br />

rate in China is expected to rise dramatically. There<br />

are around 223 million children under the age of 14<br />

in China, it would be an additional one to two million<br />

newborns every year. A boom in the baby products and<br />

toddler toy markets is foreseeable!<br />

Since 2010, Guangzhou International Stroller and <strong>Baby</strong><br />

Product Fair is held with Guangzhou International Toy<br />

and Education Fair concurrently. It is the biggest baby<br />

product and toy fair in South China. In year 20<strong>19</strong>, it will<br />

be the 10th edition of Stroller and <strong>Baby</strong> Product Fair<br />

and 31st edition of Toy and Education Fair. It is a mature<br />

and one of the most important <strong>Baby</strong> Product and Toy<br />

Fair in China. In 2018, the two events recorded 56,549<br />

trade visitors, and 1,105 exhibitors from 10 countries<br />

and regions, which is a new record.<br />

were highly sought after by industry players, with the<br />

visitor number also increasing 5% to 56,549 (2017:<br />

53,856). The two concurrent events were held from<br />

8 – 10 April at the Poly World Trade Center Expo<br />

in Guangzhou, China. Given the show’s significant<br />

development this year, Ms Wendy Wen, Senior General<br />

Manager of Messe Frankfurt (HK) Ltd expressed her<br />

confidence that the events will continue to be an<br />

influential driving force for the China toy market.<br />

“Although there are challenges for the global toy<br />

industry in general, we can tell that the China market<br />

is still a promising one with unprecedented demand<br />

from customers. For the past three decades, we’ve<br />

served as an effective business platform for exhibitors<br />

and buyers. Exhibitors succeeded in promoting their<br />

brands and getting orders at the shows and more and<br />

more buyers were impressed by the wide range of<br />

competitive and innovative products on offer.”<br />

Serves as an effective business platform for<br />

exhibitors and buyers<br />

1,105 exhibitors (2017: 1,068) from 10 countries and<br />

regions including Australia, China, Denmark, Hong<br />

Kong, India, Korea, New Zealand, Switzerland, Sweden<br />

and Taiwan showcased their products throughout<br />

seven halls during the three-day shows. The events<br />

118 Ocak 20<strong>19</strong>


Ocak 20<strong>19</strong><br />

1<strong>19</strong>


Interview<br />

Çınarlar Ambalaj için krizi<br />

fırsata çevirmenin<br />

tam zamanı!<br />

Çınarlar Ambalaj geniş ürün gamı ile<br />

tekstilden kozmetiğe kadar<br />

her sektöre hitap ediyor.<br />

It is time to turn the crisis into<br />

an opportunity for<br />

Çınarlar Ambalaj!<br />

Offering a wide range of quality products and<br />

services that meet the needs of customers,<br />

Çınarlar Ambalaj addresses every sector<br />

from textiles to cosmetics.<br />

18 yıldır sektörde hizmet<br />

veren Çınarlar Ambalaj’ın<br />

sahibi Nuh Temel, başarının<br />

sırrını şöyle özetliyor:<br />

“Tüketiciye güven vermek,<br />

alternatifler sunabilmek firmaya<br />

devamlılığı sağlar. Biz<br />

bunun için elimizden geleni<br />

yapıyoruz. Kaliteyi uygun<br />

fiyat ile buluşturup müşterilerimizin<br />

yüzünü güldürüyoruz.”<br />

20<strong>19</strong> yılında marketlerde<br />

kullanılan plastik poşetlerin<br />

çevreyi koruma amaçlı<br />

ücretlendirilmesi vatandaşları<br />

daha çok bez torba kullanmaya<br />

teşvik edecek. Bez<br />

çanta üretiminin çoğalacağı<br />

öngörülen yeni yılda Çınarlar<br />

Ambalaj da bu durumu<br />

fırsata çevirerek zaten bünyesinde<br />

olan bez çantalarda<br />

çeşitlendirmeye gidiyor.<br />

Çınarlar Ambalaj bez çantaları<br />

farklı tasarımlar ile çeşitlendirerek<br />

tüketiciyle buluşturacak.<br />

Çınarlar Ambalaj, Esenyurt’taki<br />

fabrikasında üretimini<br />

gerçekleştirmeye<br />

devam ediyor. Sırbistan, Arnavutluk,<br />

Bosna Hersek gibi<br />

Balkan ülkelerine ve Libya,<br />

Cezayir başta olmak üzere<br />

Ortadoğu ülkelerine ihracat<br />

yapıyor.<br />

Nuh Temel, owner, Çınarlar<br />

Ambalaj, who has been<br />

serving in the sector for<br />

18 years, summarizes<br />

the secret of success as<br />

follows: We do our best<br />

for it. We offer quality<br />

to our customers with<br />

competitive price together.<br />

In 20<strong>19</strong>, the plastic bags<br />

used in the markets to be<br />

charged for the protection<br />

of the environment will<br />

encourage citizens to<br />

use more cloth bags. In<br />

the new year, which is<br />

foreseen to increase the<br />

production of cloth bags,<br />

Çınarlar Ambalaj will<br />

turn this situation into an<br />

opportunity and diversify<br />

its cloth bags.<br />

Çınarlar Ambalaj will<br />

diversify the cloth bags<br />

with different designs.<br />

Çınarlar Ambalaj continues<br />

to produce its products<br />

in its factory in Esenyurt.<br />

The company exports to<br />

Balkan countries such as<br />

Serbia, Albania, Bosnia and<br />

Herzegovina, and Middle<br />

East countries such as<br />

Libya and Algeria.<br />

120 Ocak 20<strong>19</strong>


Ocak 20<strong>19</strong><br />

121


Interview<br />

“Heros of our design<br />

are kids”<br />

Beside baby dressing sets,<br />

Dear <strong>Baby</strong> is quite ambitious with its<br />

rich models and evening dresses.<br />

Founded in 2013, Çınar Tekstil produces dressing<br />

for 0-10 age group under its Dear <strong>Baby</strong> brand. The<br />

company expands its product range for 0-3 years<br />

aged babies. Exporting to Russia, Iran and the Arab<br />

countries, Dear <strong>Baby</strong> aims to boost exports for more<br />

countries.<br />

Stating that they attach more importance on baby kid<br />

dressing sets in 20<strong>19</strong>, Owner of Çınar Tekstil, Saniye<br />

Demir, said, “We design our products by following<br />

the fashion agenda. We take care of design and also<br />

production process. 20<strong>19</strong> will be our year.”<br />

“Children’s ideas are important to us”<br />

Drawing attention to the point where they are sensitive<br />

in production, Demir said, “As a mother, I always<br />

care production quality, taking into consideration<br />

its quality for my own daughter. In fact, I mostly ask<br />

the first models out of the design before I dress up<br />

my daughter and whether she likes it and dislikes it.<br />

Clothing patterns, fabrics and accessories are very<br />

important to us. Children’s ideas are very important<br />

to us. For this reason, we definitely take the views of<br />

children.”<br />

Evaluating the textile sector, Demir emphasized that<br />

the competitive environment of the firms in the sector<br />

is harsh. She said, “By meeting and coming together,<br />

Turkish companies strengthens in foreign markets and<br />

need represent Turkey effectively.”<br />

122 Ocak 20<strong>19</strong><br />

“Tasarımlarımızın<br />

kahramanı çocuklar”<br />

Dear <strong>Baby</strong> bebeklere hitap eden<br />

mevlüt setlerinin yanında zengin<br />

modelleriyle abiye grubuyla da<br />

oldukça iddialı.<br />

2013 yılında kurulan Çınar Tekstil, Dear <strong>Baby</strong> markasıyla<br />

0-10 yaş grubuna yönelik üretim yapıyor. 0-3 yaş<br />

çocuk abiyelerini çeşitlendirmeye giden Dear <strong>Baby</strong>,<br />

bu alanda ürün yelpazesini genişletiyor. Rusya, İran ve<br />

Arap ülkelerine ihracatta bulunan marka, ihracat ağını<br />

genişletip daha çok ülkeye hizmet vermeyi amaçlıyor.<br />

20<strong>19</strong> yılında çocuk grubuna daha çok ağırlık vereceklerine<br />

değinen Çınar Tekstil Firma Sahibi Saniye Demir,<br />

“Ürünlerimizi moda gündemini takip ederek tasarlıyoruz.<br />

Tasarıma gösterdiğimiz özeni üretim aşamasında<br />

da gösteriyoruz. 20<strong>19</strong> bizim yılımız olacak,” dedi.<br />

“Çocukların fikirleri bizim için önemli”<br />

Üretimde hassas oldukları noktalara da dikkat çeken<br />

Demir, ‘’Bir anne olarak, üretim yaparken her zaman<br />

ortaya çıkardığımız kıyafetleri kendi kızıma giydirip<br />

giydiremeyeceğimi düşünürüm. Hatta çoğunlukla<br />

tasarımdan çıkan ilk modelleri önce kızıma giydirip<br />

kıyafetin içinde rahat edip edemediğini ve beğenip<br />

beğenmediğini sorarım. Kıyafetlerin kalıpları, kumaşları<br />

ve aksesuarları bizim için çok önemli. Çocukların<br />

fikirleri bizim için değerli. Bu nedenle de mutlaka çocukların<br />

görüşlerini alıyoruz,’’ diye konuştu.<br />

Tekstil sektörünü değerlendiren Demir, sektördeki<br />

firmaların rekabet ortamının sert geçtiğini vurguladı.<br />

“Firmaların bir araya gelip toplantılar yaparak güçlenmesi<br />

ve dış piyasada Türkiye’yi temsil etmeleri gerekiyor,”<br />

diyerek yorumda bulundu.


Ocak 20<strong>19</strong><br />

123


Interview<br />

Vişne Bebe<br />

toptan satışta<br />

ülke ekonomisine<br />

katma değer sağlıyor<br />

Fatihim Tekstil şirketi <strong>19</strong>87 yılında faaliyete başlamıştır.<br />

Şirket, 0-16 yaş arası bebek ve çocuk giysileri<br />

imalatı ve toptan satışı yapmaktadır. Bugün<br />

Fatihim Tekstil, ürünlerini dünya çapında 40’dan<br />

fazla ülkeye ihraç etmektedir.<br />

Üretimde tüm sağlık unsurlarına ve kalite standartlarına<br />

önem veren Fatihim Tekstil sadece<br />

yurt içinde değil, yurt dışında da aktif bir profil<br />

çiziyor. Dünyadaki 40’dan fazla ülkeye ihracat yapan<br />

Fatihim Tekstil hem ülke ekonomisine hem<br />

de sektöre katma değer sağlıyor.<br />

Fatihim Tekstil hem üretim hem toptanda güçlü<br />

bir profil çiziyor<br />

Marka oluşturmanın süreklilik istediğini her fırsatta<br />

dile getiren Fatihim Tekstil A.Ş. Yönetim<br />

Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Çolak, Vişne<br />

Bebe markasına fayda sağlayacak ve markalaşmayı<br />

destekleyici her mecrada yer aldıklarını,<br />

markayı daha ileriye taşımak adına sürekli yeniliklerle<br />

gündemde olacaklarını belirtti.<br />

Vişne Bebe provides<br />

added value tonational<br />

economy in wholesale<br />

Fatihim Textile Company was established in <strong>19</strong>87.<br />

The company manufactures and sells baby and<br />

children’s clothing for 0-16 age group. Today,<br />

Fatihim Textile exports its products to more than<br />

40 countries worldwide.<br />

Fatihim Tekstil gives importance to all health<br />

elements and quality standards in production and<br />

draws an active profile not only in Turkey but also<br />

abroad. Exporting to more than 40 countries in<br />

the world, Fatihim Textile provides added value to<br />

both the national economy and the sector.<br />

Fatihim Textile draws a strong profile in both<br />

production and wholesale<br />

Fatihim Tekstil A.Ş., which has always expressed<br />

that there was a need for continuity in the creation<br />

of a brand at every opportunity, Vice Chairman of<br />

the Board of Directors İsmail Çolak stated that they<br />

would benefit from Vişne Bebe brand and they<br />

are in every aspect to support branding and they<br />

would be on the agenda with the aim of moving<br />

the brand forward.<br />

124 Ocak 20<strong>19</strong>


Ocak 20<strong>19</strong><br />

125


<strong>Baby</strong> textiles are on rise in<br />

Gaziantep in recent years<br />

Pentex 20<strong>19</strong> Combed Textile and Technologies Fair<br />

will be held between 23-26 January 20<strong>19</strong>!<br />

Pentex Combed Textile and Technologies Fair will be<br />

organized at Gaziantep Middle East Fair Center by AKORT<br />

Fuarcılık, with the support of Gaziantep Chamber of<br />

Industry, PENKON Combed Textile, Apparel and Ready<br />

Wear Association.<br />

Visitors will meet in Gaziantep between 23 and 26 January<br />

20<strong>19</strong> for the 20<strong>19</strong> fashion. 8. PENTEX Combed Textile and<br />

Technologies Fair will not only increase the trade volume<br />

of the sector but also offer the opportunity to see the latest<br />

developments in the market.<br />

PENTEX Fair, especially in recent years with the incentives<br />

in Gaziantep, where investments have increased, will<br />

provide important business connections and will bring<br />

vitality to the sector. Gaziantep has a significant share in<br />

the country’s economy both in terms of production capacity<br />

and export and employment, and Gaziantep, which is<br />

located on the historical Silk Road, is an important center<br />

where the textile and apparel sector is concentrated.<br />

PENTEX Combed Textile and Technologies Fair, where<br />

visitors from Turkey and abroad are expected, is a platform<br />

that will carry the sector forward and take steps to increase<br />

the international competitiveness.<br />

News<br />

Gaziantep’te son yıllarda bebe tekstilinin sesi yükseliyor<br />

Pentex 20<strong>19</strong> Penye Tekstil ve Teknolojileri Fuarı 23-26 Ocak 20<strong>19</strong> tarihleri<br />

arasında kapılarını açmaya hazırlanıyor!<br />

Akort Fuarcılık tarafından organize edilen ve Gaziantep<br />

Sanayi Odası ile PENKON Penye, Konfeksiyon ve İmalat<br />

Hazır Giyim Derneği’nin desteklediği PENTEX Penye<br />

Tekstil ve Teknolojileri Fuarı, Gaziantep Ortadoğu Fuar<br />

Merkezi’nde gerçekleştirilecektir. Sektörel ziyaretçilerle<br />

firmaları 20<strong>19</strong> modası için 23-26 Ocak 20<strong>19</strong> tarihleri<br />

arasında Gaziantep’te buluşturacak 8. PENTEX Penye<br />

Tekstil ve Teknolojileri Fuarı, sektöre ticaret hacmini<br />

yükseltmenin yanı sıra piyasadaki en son gelişmeleri<br />

görme imkanı sunacak. PENTEX Fuarı’nın özellikle son<br />

yıllarda teşviklerle birlikte yatırımların arttığı Gaziantep’te<br />

yapılması, önemli iş bağlantıları kurulmasını sağlayacak<br />

ve sektöre canlılık katacaktır. Gerek üretim kapasitesi ve<br />

ihracat, gerekse istihdam açısından ülke ekonomisinde<br />

önemli paya sahip olup, tarihi İpek Yolu’nda yer alan<br />

Gaziantep, tekstil ve konfeksiyon sektörünün yoğunlaştığı<br />

önemli bir merkez konumundadır.<br />

Yurtiçi ve yurtdışından yoğun ziyaretçinin beklendiği<br />

PENTEX Penye Tekstil ve Teknolojileri Fuarı sektörü daha<br />

ileriye taşıyacak ve uluslararası rekabet gücünü artıracak<br />

adımların atılmasında fayda sağlayacak bir platformdur.<br />

126 Ocak 20<strong>19</strong>


Ocak 20<strong>19</strong>


News<br />

Turkey’s apparel<br />

exports expected to<br />

hIt $18B by year-end<br />

Turkish apparel exporters have achieved<br />

a new milestone, reaching<br />

$14.8 billion in the first 10 months<br />

of the year. They now intend to<br />

reach a figure of $18 billion at the<br />

end of this year and $<strong>19</strong> billion in<br />

20<strong>19</strong>.The ready-made clothing and<br />

apparel sector, which has assumed<br />

the role of pioneering the manufacturing<br />

industry, continues to<br />

export with value-added production,<br />

contribution to employment<br />

and exports, according to Istanbul<br />

Apparel Exporters’ Association (İH-<br />

KİB) Chairman Mustafa Gültepe.<br />

Gültepe emphasized they increased<br />

their exports by 4.6 percent compared<br />

to the same period the previous<br />

year, adding the apparel sector<br />

realized 10.7 percent of Turkey’s<br />

overall exports and 13.1 percent of<br />

industrial exports alone.The İHKİB<br />

chairman said that they achieved<br />

the new leap in exports following<br />

a three-year stagnant period and<br />

reached $14.8 billion in exports<br />

in the first 10 months of the year.<br />

“We will reach $18 billion at the<br />

end of 2018. In 20<strong>19</strong>, on the other<br />

hand, we expect to exceed $<strong>19</strong> billion,”<br />

he added.Pointing out that EU<br />

countries are the biggest market<br />

for the ready-to-wear and apparel<br />

sector, Gültepe said 71 percent of<br />

the sector’s exports are realized to<br />

Europe in 10 months,<br />

while seven of the top 10 countries<br />

leading in exports are located<br />

within EU borders, spearheaded<br />

by Germany with $2.7 billion, Spain<br />

with $2.1 billion and Britain with<br />

$1.7 billion.He highlighted that<br />

these three countries are followed<br />

by the Netherlands, France, Iraq,<br />

the U.S., Italy, Denmark and Israel,<br />

and that they increased exports to<br />

all 10 markets except Iraq.It is noteworthy<br />

for the United States to<br />

be among the top 10 markets, with<br />

$503 million in exports, Gültepe<br />

said, indicating that they’ll continue<br />

their multilateral efforts to raise<br />

exports to this country to $1.5 billion<br />

in a couple of years.In relation to<br />

markets outside the top 10, Gültepe<br />

said they achieved a 48 percent<br />

increase in exports to Russia, one of<br />

Turkey’s largest trading partners,<br />

followed by a 30 percent increase<br />

in exports to China, the world’s largest<br />

ready-to-wear supplier.“In the<br />

10-month period, we achieved a<br />

very high export increase of 102.4<br />

percent in Qatar,” he added. “We<br />

raised our exports by 65 percent<br />

in Libya, 50 percent in Slovakia, 40<br />

percent in Serbia, 35 percent in<br />

Egypt, 28 percent in Romania, 25<br />

percent in Albania and 24 percent<br />

in Kazakhstan.As can be seen from<br />

the data, we achieved a new leap in<br />

exports after a three-year stagnant<br />

period.”<br />

128 Ocak 20<strong>19</strong>


Ocak 20<strong>19</strong>


Ocak 20<strong>19</strong>


Ocak 20<strong>19</strong>


Ocak 20<strong>19</strong>


Ocak 20<strong>19</strong>


News<br />

PayU chooses Turkey<br />

as regional center<br />

Global brands are closely watching Turkey where many new<br />

global and local technologies are being used in the banking<br />

and financial technology sectors. There are global companies<br />

such as PayU that choose Turkey as their regional center as<br />

opposed to companies that withdraw from Turkey upon sudden<br />

decisions. PayU, which provides more than 250 local payment<br />

methods to more than 100,000 businesses, is celebrating<br />

its seventh year in the Turkish market. Stating that PayU<br />

will increase its investments in Turkey, CEO of PayU EMEA<br />

Mario Shiliashki said, “We’re not like those who are scared<br />

and[therefore] will continue to invest in Turkey. There are important<br />

opportunities in Turkey. Our annual growth has consistently<br />

been surprisingly good. Turkey is one of our primary<br />

markets. Moreover we can see that the startup ecosystem is<br />

maturing and will continue our investments in Turkey.”<br />

Stating that since their entry to the Turkish market many new<br />

players and solutions have been introduced to the market<br />

payment technologies, PayU Turkey CEO Emre Güzer has<br />

said, “As the company that introduced payment methods to<br />

Turkey, it’s very exciting to witness the fast development of<br />

the ecosystem.”<br />

“Considering the market volume and the sectoral growth over<br />

the last seven years, there is still a lot of room for growth and<br />

additional players in the ecosystem,” Güzer added. “We’ve<br />

seen a lot of dynamism in our country’s financial world over<br />

the last few years. Like many places in the world, the increasing<br />

payment and financial needs in Turkey are leading to<br />

the diversification of provided services. But we need a change<br />

in perspective regarding the subject of financial technology.<br />

The key point is to provide more opportunities to developers.<br />

To improve the ecosystem payment companies and banks<br />

need to open up their applications and methods to developers.<br />

Thus new people and institutions can come up with new<br />

financial solutions, contributing to the goal of a cashless society.”<br />

KOSGEB launched a new support program for<br />

SMEs. Within the scope of Business Development<br />

Support Program, support will be provided<br />

up to 290 thousand Turkish Liras on 9 different topics<br />

This is the support which is provided for the aim of covering<br />

the expenditures of market consultancy, SPK board<br />

registration, independent audit service etc. expenditures<br />

during the initial public offering of SME’s stocks to<br />

be exchanged in Borsa İstanbul Emerging Companies<br />

Market. The Credit Interest Support Programmes are<br />

implemented for SMEs which are to use bank loans for<br />

operation, investment and export.<br />

With the KOSGEB credit interest support;<br />

Interest/dividend, commission etc. expenditures are<br />

partially or totally covered by KOSGEB, while other expenditures<br />

are covered by the enterprise itself.<br />

Loan applications are evaluated in accordance with banking<br />

loan regulations.<br />

Loan capital risk belongs to the bank.<br />

KOSGEB provides interest support.<br />

Maturity of the KOSGEB credit is maximum 48 (forty-eight)<br />

months and the upper limit can not exceed 300.000<br />

(three hundred thousand) TL per enterprise.<br />

“Urgent Support Credit”<br />

Urgent Support Credit is for industrial enterprises and<br />

organized industrial zone enterprises affected by natural<br />

disasters (flood, earthquake, enormous drought, severe<br />

storm), general strikes, fire, civil commotions, terror etc.<br />

in the country and are able to document this situation to<br />

the respective official authority.<br />

Innovation and industrial applıcation support programme<br />

An entrepreneur or enterprise with a R&D and innovation<br />

project?<br />

Like to commercialise a new project, new process, information<br />

or service?<br />

Who can apply?<br />

For the R&D and Innovation Programmes;<br />

SMEs or entrepreneurs for Industrial Application<br />

Programmes;+<br />

• Projects completed with success supported with public<br />

resources,<br />

• Projects created as a result of doctorate studies,<br />

• Inventions and ideas protected under a patent certificate<br />

and completed its prototype stage, can apply for the<br />

programme.<br />

What is the duration of the project?<br />

Maximum 24 months for the R&D and Innovation,<br />

Maximum 18 months for the Industrial Application,<br />

These durations can be extended up to 12 months with<br />

the decision of the board for both programmes.<br />

134 Ocak 20<strong>19</strong>


Ocak 20<strong>19</strong><br />

135


Sektörden<br />

Yeni Yıl Dilekleri<br />

“Yeni yılın hem sektöre hem halkımıza yeni umutlarla beraber<br />

barış, huzur ve maddi kazançlar getirmesini diliyorum. Yeni yıl<br />

umarım herkese istediğini verir.”<br />

Boinc f irma yetkilisi Yusuf Zeynel Özkan<br />

“Bir yıl daha geçti. Umuyorum ki yeni yıl daha güzel olsun.<br />

2018’de yaşadığımız üzüntüler, sıkıntılar geride kalsın. Yeni yıl<br />

herkese güzel günler, sağlıklı, mutlu, başarılı, bol kazançlı bir<br />

hayat ve tabi gülen yüzler getirsin...”<br />

<strong>Baby</strong>neo f irma yetkilisi Kaan Özsökmen<br />

“Yeni yılın herkese sağlık, sıhhat vermesini diliyorum. Türkiye’de<br />

ticaret olmazsa olmaz. İşler de ülkemize hayırlı olur inşallah.”<br />

Blueberry Satış ve Pazarlama Müdürü Hakan Kişmiroğlu<br />

“Ülkemiz ekonomik olarak zor bir yıl geçirdi. 20<strong>19</strong> yılının<br />

tüm sektör için daha sağlam temellere oturmasını istikrarlı bir<br />

ekonomik düzen oluşmasını ve Türk Malı ürünlerin Global<br />

pazarda daha çok pay almasını diliyoruz.”<br />

<strong>Baby</strong>jem Genel Müdür Yardımcısı Ferah Küskü<br />

“20<strong>19</strong>’dan beklentim büyük. Ekonomik açıdan güzel günler<br />

yaşayacağımıza inanıyorum. İnşallah daha çok çalışır, ülkemize<br />

yararlı oluruz. Biz az kazanalım, ülke kazansın. Ülkemiz<br />

kazanırsa bize de olumlu dönüşü olur.”<br />

Çınarlar Ambalaj’ın Firma Sahibi Nuh Temel<br />

“Sağlıklı, mutluluk ve bereket getiren bir yıl olmasını dilerim.<br />

Başarılarla dolu, güzel bir yıl olması temennisiyle...”<br />

Luxxa Firma Yetkilisi Mehmet Polat<br />

“20<strong>19</strong> sağlıklı ve mutlu bir yıl olsun... İnsanların aklını ve<br />

vicdanını kullandığı, çağdaş ve özgür hayatlar sürdüğü, barışa ve<br />

bilime değer verdiği daha nice yıllar dilerim. ”<br />

Zeyland Firma Yetkilisi Zeynep Benli<br />

“20<strong>19</strong>, güzel değişikler, yeni başlangıçlar yapmak için güzel adım<br />

olur umarım. Sağlık ve huzurun ön planda olduğu işlerin öyle<br />

ya da böyle olacağına varacağını unutmayalım. Geriye dönüp<br />

baktığımızda güzel şeyler hatırlayacağımız bir yıl olsun.”<br />

NK Tekstil Firma Sahibi Ümmet Koca<br />

“20<strong>19</strong> yılı öncelikle Ülkemize, İnsanımıza huzurlu mutlu bir yıl<br />

olmasını diliyorum. Barış içinde Dünya halklarının yaşadığı bir<br />

yıl olması dileğiyle Mutlu Yeni Yıllar...”<br />

Monart Ambalaj Firma Sahibi Murat Çıkan<br />

“Kendi sektörümdeki arkadaşlarımdan memnun olduğumu ifade<br />

ederek başlayayım. Yeni yılda daha üretken, sürekli büyüyen, daha<br />

aktif ve yapıcı rekabetin daha fazla olduğu bir yeni yıl olmasını<br />

diliyorum. Özellikle sektörden arkadaşlarımdan centilmenlik<br />

içerisinde, yaratıcılığı körükleyen, bir taraftan da ülkemizin bu<br />

sektörde yükselen marka olmasını sağlayan, bize de keyif veren,<br />

kıran kırana bir rekabet bekliyorum.<br />

Monita Firma Sahibi Bedir Kılıçoğlu<br />

“20<strong>19</strong> hem ülkemize hem tekstil sektörüne hayırlı ve uğurlu<br />

gelsin. Ekonominin iyi yerlere gelmesini temenni ediyorum.”<br />

Çınar Tekstil Firma Sahibi Saniye Demir<br />

136 Ocak 20<strong>19</strong>


“Luggi <strong>Baby</strong> olarak yeni başlangıçların ilk adresi olduğumuzu<br />

biliyoruz. Her yeni bir yıl yeni bir başlangıcın mutluluğu<br />

ve umudu ile karşılanır. Tüm dünya insanları için sağlıklı<br />

mutlu, umutlu bereketli ve barış içinde geçen nice seneler diler<br />

ve sloganımızı tekrarlamak isteriz. Birlikte üretip birlikte<br />

kazanmak dileği ile…”<br />

Luggi <strong>Baby</strong> Firma Yetkilisi Filiz Gülen<br />

“Türk çocuk giyim sektörü artık üretimdeki gücünün yanında<br />

tasarım, arge ve markalaşmada da Avrupalı rakiplerimizle de<br />

üst seviyede rekabet etmektedir. Bu yolda daha da ilerlemeliyiz.<br />

Devletimiz de bu noktada bizden desteklerini esirgememektedir.<br />

Arge, tasarım ve markalaşmaya yapacağımız yatırımlar<br />

uluslararası rekabette bizi daha da güçlendirecektir.”<br />

Elsima Tekstil Genel Müdürü Eşref Geyik<br />

“Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi<br />

dileğiyle tüm dostların yeni yılı kutlu olsun”<br />

Funny Patik Genel Koordinatörü Dilek Kutlu<br />

“Bu sene yaşanan sıkıntıların tekrarlanmamasını, bol kazançlı ve<br />

hayırlı geçmesini dileriz.”<br />

Öztaş Pazarlama Müdürü Ali Hadi Öney<br />

“2018 yılı ticari açıdan olumlu geçti, 20<strong>19</strong> yılında da Ar-Ge ve<br />

inovasyonlarla markaya değer veren tutumla, yenilikleri takip<br />

ederek yola devam edeceğiz. 20<strong>19</strong> yılının bütün sektörlere bol<br />

kazançlı olmasını temenni ederim.”<br />

Atılgan Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Atılgan<br />

“Yeni yılda her şeyin gönlünüzce olmasını diler, tüm<br />

beklentilerinizin önce sağlık ve sıhhatle gerçekleşmesini temenni<br />

ederiz. Nice mutlu yıllara.”<br />

First Step Genel Koordinatör ve<br />

Kreatif Sorumlusu Sinem Bektay<br />

“Yeni yılda huzurlu mutlu sağlıklı sevdiklerinizle beraber<br />

geçirmeniz dileğiyle yeni yılınıızı kutlarız.<br />

Granz Moda Firma Sahibi Hüseyin Yolcu<br />

“Yeni yılın öncelikle ülkemize ve hepimize umut olmasını<br />

dileriz. İçinde bulunduğumuz zor günleri aşabilecek güç ve<br />

çözüm yollarını yine kendi coğrafyasının güçlü kudretli ülkesi<br />

olarak gerçek çözüm yollarını bulabileceği bir yıl olmasını<br />

temenni ederiz. Ekonomik anlamda ferahlayabileceğimiz,<br />

üretim istihdamına katkı sağlayabileceğimiz, üreten ellerin hiç<br />

boş kalmayacağı, çalıştıkça üretebilecek dopdolu bir yıl olmasını<br />

dileriz. Sağlığımız, huzurumuz, aklımız bizi yalnız bırakmasın.<br />

Herkese sevgiyle kucaklayacağı bir yıl dileriz.”<br />

Larice Firma Yetkilisi Yasemin Fındıkçı<br />

“Yeni yılın daha bereketli daha huzurlu geçmesini temenni eder,<br />

ekonomik çalkantıların azaldığı, fuarlara ve tüm sektöre hayırlı<br />

bir yıl olmasını dilerim.”<br />

TİGSAD Yönetim Kurulu Mustafa Nazik<br />

“Türkiye’nin <strong>Baby</strong> Mio’su olarak ülkemizin toplumsal ve<br />

ekonomik kalkınmasında var olmayı seçiyoruz. Ülkemiz için<br />

20<strong>19</strong> yılının barışla, huzurla, toplumsal ve ekonomik gelişimle,<br />

yeni atılımlar, reformlar ile anılacağı birlik ve beraberlik<br />

bilincinin güçlendiği bir yıl olmasını temenni ediyoruz.”<br />

<strong>Baby</strong> Mio Genel Müdürü Anıl Danışan<br />

“Geleceğimiz olan bebeklerimizin yeni yılını kutlar, sağlıklı bir<br />

gelecek dileriz.”<br />

Defne Bebe Marka Müdürü Serkan Kaya<br />

“2018 yılında tüm bebeklerin düşlerine ortak olduk. Tahterevalli<br />

ailesi olarak 20<strong>19</strong> yılında da bebeklerin renkli düşler kurduğu<br />

sağlıklı ve mutlu bir yıl diliyoruz.<br />

Birbirimize daha çok kenetlendiğimiz, barış, huzur, sağlık ve<br />

başarı dolu bir yıl geçirmek temennisiyle...”<br />

Tahterevalli Firma Yetkilisi Ekrem Yorgancıoğlu<br />

Ocak 20<strong>19</strong><br />

137


News<br />

20<strong>19</strong> İHRACATTA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK<br />

VE YENİLİK YILI OLACAK<br />

Türkiye İhracatçılar<br />

Meclisi (TİM) Başkanı<br />

İsmail Gülle 2018 yılını<br />

değerlendirdi, 20<strong>19</strong> yılına<br />

dair öngörülerini ve<br />

ihracatçıların<br />

gündemini açıkladı.<br />

Gülle, Türkiye’nin küresel<br />

ticaretteki kahramanları<br />

olan ihracatçılar için<br />

20<strong>19</strong> yılının “İhracatta<br />

Sürdürülebilirlik ve<br />

Yenilik” yılı olacağını<br />

söyledi.<br />

Dünya ekonomisinin küresel<br />

ticaret savaşlarının gölgesinde<br />

2018’i zor bir yıl olarak geçirdiğini<br />

söyleyen Gülle, “Türkiye<br />

bu dönemde stratejik ortak ve<br />

uzun soluklu bir müttefik olan<br />

ABD ile ağustos ayında doruğa<br />

ulaşan bir gerginlik, ardından<br />

ilişkilerde hızlı bir iyileşme ve<br />

sonrasında yeni bir diplomatik<br />

ilişki döneminin kapılarının<br />

aralandığı bir süreç yaşadı.<br />

Türkiye’nin ekonomi ve ticaret<br />

diplomasisinin saha neferleri<br />

olan ihracatçılarımız, tüm bu<br />

küresel gerginliklere rağmen<br />

2018’de rekorlara koştu. Bu<br />

rekorlar sayesinde, Türkiye’nin<br />

2018 yılındaki ekonomik büyümesinin<br />

1.4 puanı; yani en az<br />

yarısı net ihracatımız sayesinde<br />

gerçekleşmiş olacak. 20<strong>19</strong><br />

yılında da büyüme hedefi olan<br />

yüzde 3.2’nin yine en az yarısı;<br />

1,5-1,6 puanı net ihracattan<br />

gelecek. Bu nedenle, TİM ve<br />

Türkiye’nin küresel ticaretteki<br />

kahramanları olan ihracatçılarımız<br />

için, 20<strong>19</strong> yılı “İhracatta<br />

Sürdürülebilirlik Yılı ve Yenilik”<br />

yılı olacak” dedi.<br />

“İhracat bu ülkenin tek çıkış<br />

kapısıdır”<br />

Gülle sözlerine şöyle devam<br />

etti: “Türkiye olarak bölgemizde<br />

gerçek bir istikrar örneği<br />

göstererek, bu gün geçtiğimiz<br />

16 yılda ortalama yüzde 5,7<br />

büyüme ivmesi yakaladık. Satın<br />

alma gücü paritesine göre<br />

dünyanın en büyük 13.üncü<br />

ekonomisi konumuna geldik.<br />

Dünyanın tüm bölgelerinde,<br />

artık Türkiye markasını taşıyan<br />

ürünlerimiz var. Bizlere<br />

düşen, bu istikrarı Türkiye’nin<br />

ihracatçılarına yakışır şekilde<br />

sürdürebilmek. Bizler TİM ve<br />

ihracat ailesi olarak, verdiğimiz<br />

sözleri hayata geçirmek adına<br />

ne gerekiyorsa yapmaya hazırız.<br />

Çünkü biliyoruz ki, ihracat<br />

bu ülkenin tek çıkış kapısıdır.<br />

O kapıyı ardına kadar açıp hedeflerimize<br />

yürümek bizim olmazsa<br />

olmazımızdır. 20<strong>19</strong>, bu<br />

anlamda, Türkiye’nin ticaret<br />

diplomasisinin saha neferleri<br />

olan biz ihracatçılar için; ihracatımızda<br />

sürdürülebilirliği ve<br />

yenilikçiliğe, yeni yaklaşımlara,<br />

ihracat ailemize yeni üyeleri<br />

kazandırdığımız bir yıl olacak.<br />

Bu vesile ile 20<strong>19</strong>’un dünyaya,<br />

ülkemize, bölgemize, barış,<br />

huzur ve refah getirmesini temenni<br />

ediyor; ekonomimize<br />

başarı ve mutluluk getirmesini<br />

diliyorum.”<br />

138 Ocak 20<strong>19</strong>


BÜYÜYEN TÜRKİYE İLE<br />

SİZ DE BÜYÜYÜN<br />

www.turkbarter.com<br />

Ocak 20<strong>19</strong><br />

139


Interview<br />

Marking in exports,<br />

JunioShow counts down<br />

to open its doors on<br />

January 9, 20<strong>19</strong><br />

Beating heart of the baby and children’s wear industry<br />

will take place in “Bursa” with “JUNIOSHOW”. The<br />

First of Junioshow fair, which is held twice a year, will<br />

open its doors at Tüyap Bursa International Fair and<br />

Congress Center between 9-12 January 20<strong>19</strong>.<br />

İhracata ‘Junioshow’<br />

Damgası Vuran Fuar,<br />

9 Ocak 20<strong>19</strong>’da Kapılarını<br />

Açmaya Hazırlanıyor<br />

Comes true, Junioshow Bursa International <strong>Baby</strong>,<br />

Children’s Clothing and Children’s Needs Fair, which<br />

organized with joint organization of Tuyap Bursa Fairs<br />

Inc. and Bursa Chamber of Commerce and Industry<br />

(BCCI), with in cooperation Bebe and Children’s<br />

Clothing Sector Industrialists and Businessmen<br />

Association (BCCSIBA), with support of T. C. Ministry<br />

of Economy, KOSGEB and Bursa Metropolitan<br />

Municipality. The fair which will introduce the spring<br />

& summer concept creations for baby and children’s<br />

clothing by nearly 200 exhibitor company with their<br />

special decor stands, will present an international<br />

platform focusing on both design and innovation.<br />

Within the scope of the Developing international<br />

competition Project, which is the “Expansion of the<br />

baby and children’s clothing sector from Bursa to<br />

the World”, with the support of the T.C Ministry of<br />

Economy, BCIC organization, Effective studies of<br />

TÜYAP abroad offices, businessmen whose invited<br />

from different geographies from abroad and business<br />

contacts of our participating companies, contribute<br />

greatly to the sector. Bursa who carrying the power of<br />

production beyond the borders, continues with sure<br />

steps to being model the world in baby and children’s<br />

wear.<br />

In the fair, which was prepared with the participation<br />

of the Bursa based firms, which meets eighth of<br />

the baby kid and children’s ready-made clothing<br />

production, the stands of the companies from<br />

Istanbul, Gaziantep, Manisa and Adana are located<br />

in the fair. The exhibition will host more than 1000<br />

business people from more than 60 countries in<br />

different regions of the Middle East, Russia and<br />

Africa. It is expected that the exhibition, which will be<br />

visited by representatives from more than 45 cities,<br />

mainly from Istanbul, Gaziantep, Izmir, Ankara and<br />

Denizli, is expected to gain further momentum to the<br />

sector.<br />

Tüyap Fuarcılık Genel Müdürü İlhan Ersözlü<br />

Bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörünün üretim üssü<br />

Bursa’da yıllardır başarı ile düzenlenen Junioshow<br />

Uluslararası Bebe, Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları<br />

Fuarı, 9 – 12 Ocak 20<strong>19</strong> tarihleri arasında, sektörü<br />

yine Tüyap Bursa çatısı altında bir araya getirmeye hazırlanıyor.<br />

Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde,<br />

200’e yakın firmanın en yeni ürünlerini 4 salondan oluşan<br />

20 bin metrekarelik alanda sergileyeceği fuar, TÜ-<br />

YAP Bursa Fuarcılık A.Ş. ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası<br />

(BTSO) tarafından, Bebe Çocuk Konfeksiyon Sektörü<br />

Sanayici ve İş Adamları Derneği (BEKSİAD) iş birliği ile<br />

düzenleniyor. T.C. Ticaret Bakanlığı, KOSGEB ve Bursa<br />

Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen Junioshow,<br />

yerli üretici ile hem yerli hem de yabancı alıcıların<br />

ortak ticaret yapmasına olanak sağlıyor.<br />

9 – 12 Ocak tarihlerinde sektörün merkezi Bursa’da<br />

gerçekleşecek yılın ilk fuarında 0-12 yaş bebe ve çocuk<br />

hazır giyim sektörünün “ilkbahar / yaz kreasyonları”<br />

sergileniyor. Ülkemizin yüzde seksenlik bebe ve çocuk<br />

hazır giyim üretimini tek başına karşılayan Bursalı<br />

firmaların ağırlıklı katılımı ile hazırlanan fuarda, İstanbul,<br />

Gaziantep, Manisa, Adana illerinden de firmaların<br />

stantları yer alıyor. Bebe çocuk hazır giyim konfeksiyonu<br />

kreasyonlarının sergileneceği fuar, TÜYAP Yurtdışı<br />

ofislerinin çalışmaları ve Ticaret Bakanlığı’nın koordinasyonunda,<br />

BTSO’nun çalışmaları ile düzenlenen<br />

UR-GE projesi kapsamında; Ortadoğu, Rusya ve Afrika<br />

coğrafyası başta olmak üzere değişik bölgelerde bulunan<br />

60’den fazla ülkeden gelecek 1000’in üzerinde iş<br />

insanını ağırlayacak. Yurt içinden ise İstanbul, Gaziantep,<br />

İzmir, Ankara ve Denizli başta olmak üzere 45’den<br />

fazla şehirden gelecek sektör temsilcilerinin ziyaret<br />

etmesi hedeflenen fuarın sektöre ivme kazandırması<br />

bekleniyor.<br />

140 Ocak 20<strong>19</strong>


Ocak 20<strong>19</strong>


www. atilgantextile.com<br />

atilgantexile.com<br />

www. babyjem.com.tr<br />

www. babytime.com.tr www. babyneo.com.tr www. bebedor.com<br />

www. blueberrykids.com.tr<br />

www. donella.com.tr www. gulecyuzsocks.com www. elsima.com<br />

www. granzmoda.com<br />

www. funnybaby.com.tr<br />

www. luggibaby.com www. mayoral.com www. nktekstil.com<br />

www. pappulo.com<br />

www.baby-kidstore.com<br />

www. danisantekstil.com<br />

www. boinc.com.tr<br />

www. sevibebe.com.tr<br />

Anne-Bebek-Çocuk İhtiyaçları Sektörü Dergisi Kasım - Aralık 2018 www.baby-kidstore.com<br />

www. breeze.com.tr<br />

www. linexpo.net<br />

www. papulin.com<br />

donelladoniofficial<br />

www.donella.com.tr<br />

www. bebeceyizsarayi.com<br />

www. bestkidsclub.com<br />

www.babydola.com<br />

www. cantoybebe.com<br />

www. firststep.com.tr<br />

www. laricekids.com<br />

www.oztasunderwear.com<br />

www. oztasshop.com<br />

www. zeyland.com.tr<br />

UZMANLARIN BULUŞTUĞU<br />

TEK ADRES<br />

www. atilgantextile.com<br />

atilgantexile.com<br />

www. babyjem.com.tr<br />

www. babytime.com.tr www. babyneo.com.tr www. bebedor.com<br />

www. blueberrykids.com.tr<br />

www. donella.com.tr www. gulecyuzsocks.com www. elsima.com<br />

www. granzmoda.com<br />

www. funnybaby.com.tr<br />

www. luggibaby.com www. mayoral.com www. nktekstil.com<br />

www. pappulo.com<br />

w w w . b a b y - k d s t o r e . c o m<br />

www. danisantekstil.com<br />

www. boinc.com.tr<br />

www. sevibebe.com.tr<br />

<strong>Baby</strong> - <strong>Kid</strong> Materials Journal - September - 2018 www.baby-kidstore.com<br />

www.danisantekstil.com<br />

www.breeze.com.tr<br />

www.bebedor.com<br />

A dr es<br />

www.winimokids.com<br />

0322 323 00 40<br />

@winimokidsTr<br />

ANA<br />

www.bebeceyizsarayi.com<br />

www. breeze.com.tr<br />

www. linexpo.net<br />

www. papulin.com<br />

www.bebekevi.com.tr<br />

www.boinc.com.tr www.cantoybebe.com www.donella.com.tr<br />

www.elsima.com<br />

www.funnybaby.com.tr<br />

www.granzmoda.com<br />

www. bebeceyizsarayi.com<br />

www. bestkidsclub.com<br />

www.babydola.com<br />

www. cantoybebe.com<br />

www. firststep.com.tr<br />

www. laricekids.com<br />

www.oztasunderwear.com<br />

www. oztasshop.com<br />

www. zeyland.com.tr<br />

www.larice.com<br />

www.luggibaby.com www.nktekstil.com www.minikoioi.com www.papulin.com.tr<br />

www.pembekelebeks.com<br />

www.visnebebe.com<br />

www.firststep.com.tr<br />

www.zeyland.com.tr<br />

The Only Trade Publication<br />

Which Brings<br />

Sector Professionals<br />

To You<br />

Anne-Bebek-Çoçuk İhtiyaçları Sektörü Dergisi OCAK 20<strong>19</strong> www.baby-kidstore.com<br />

Anne-Bebek-Çoçuk İhtiyaçları Sektörü Dergisi OCAK 20<strong>19</strong> www.baby-kidstore.com<br />

B2B<br />

Bimonthly <strong>Baby</strong> & <strong>Kid</strong> <strong>Store</strong> magazine is the only trade<br />

publication of the baby kid product industry and serves<br />

to reach the new dealer channels of the mother-babychildren<br />

goods sector. Thus, it benefits the formation of a<br />

new customer portfolio and the improvement of existing<br />

dealers’ channels. International publication, <strong>Baby</strong> & <strong>Kid</strong><br />

<strong>Store</strong> brings together supplier firms of manufacturers,<br />

importers, exporters and wholesalers from care products<br />

to the textile group, from metal products to furniture<br />

group with ads and reports and it is delivered to target<br />

audience in the retail point of sale and owners of<br />

companies. These are independent boutiques, chain<br />

stores and multi-storey shops. Moreover,<br />

<strong>Baby</strong> & <strong>Kid</strong> <strong>Store</strong> is distributed to all exhibitors and visitors<br />

from its stand in the related domestic and international<br />

fairs for the sector.<br />

www.baby-kidstore.com<br />

Sizi<br />

sektör profesyonellerine<br />

ulaştıran<br />

tek ihtisas yayınınız<br />

Bebek çocuk sektörünün tek ihtisas yayını <strong>Baby</strong><br />

& <strong>Kid</strong> <strong>Store</strong> aylık olarak yayınlanmakta olup Anne-Bebek-Çocuk<br />

Gereçleri sektöründe tedarikçi<br />

firmaların yeni bayi kanallarına ulaşmasına hizmet<br />

etmektedir. Böylece yeni müşteri portföyünün<br />

oluşmasına ve var olan bayi kanallarının ise iyileştirilmesine,<br />

geliştirilmesine yönelik fayda sağlamaktadır.<br />

Uluslararası yayınımız <strong>Baby</strong> & <strong>Kid</strong> <strong>Store</strong>,<br />

bakım ürünlerinden tekstil grubuna, metal ürünlerden<br />

mobilya grubuna kadar faaliyet gösteren tedarikçi<br />

firmaları (imalatçı, ithalatçı, ihracatçı, toptancı)<br />

ilan ve haber bültenleri ile bir araya getirmekte<br />

ve hedef kitleleri olan perakende satış noktasındaki,<br />

ilgili satın alma departmanı yetkili isimlerine ve<br />

ayrıca firma sahiplerinin adına kargo etmektedir.<br />

Bunlar; bağımsız butik mağazalar, zincir mağazalar<br />

ve çok katlı mağazalar olarak gruplandırmaktadır.<br />

Ayrıca sektörü temsilen ilgili yurt içi ve yurt dışı fuarlarda<br />

<strong>Baby</strong> & <strong>Kid</strong> <strong>Store</strong> standından tüm katılımcı<br />

ve ziyaretçilere dergi dağıtımı sağlanmaktadır.<br />

142 Ocak 20<strong>19</strong>


Junioshow <strong>Baby</strong> <strong>Kid</strong>swear &<br />

<strong>Kid</strong>s Necessities Fair<br />

Comes true, Junioshow Bursa International <strong>Baby</strong>, Children’s Clothing and<br />

Children’s Needs Fair, which organized with joint organization of Tuyap<br />

Bursa Fairs Inc. and Bursa Chamber of Commerce and Industry (BCCI),<br />

with in cooperation Bebe and Children’s Clothing Sector Industrialists<br />

and Businessmen Association (BCCSIBA), with support of T. C. Ministry of<br />

Economy, KOSGEB and Bursa Metropolitan Municipality. The fair which will<br />

introduce the spring & summer concept creations for baby and children’s<br />

clothing by nearly 200 exhibitor company with their special decor stands, will<br />

present an international platform focusing on both design and innovation.<br />

Bursa who carrying the power of production beyond the borders, continues<br />

with sure steps to being model the world in baby and children’s wear.<br />

23-26 January 20<strong>19</strong><br />

Gaziantep, Turkey<br />

International Face of<br />

<strong>Baby</strong> & <strong>Kid</strong> <strong>Store</strong><br />

9-12 January 20<strong>19</strong><br />

İstanbul, Turkey<br />

Linexpo Lingerie-Hosiery Fair<br />

LINEXPO is organized by TIGSAD- one of the reputable textile associations in Turkeyand<br />

IFM Fuarcilik. LINEXPO, a lingerie exhibition originating from Istanbul and addressing<br />

the entire world, is organized only once a year. LINEXPO is organized with the aim<br />

of increasing global sectorial awareness and increasing the business volume of our<br />

country holding the leading position in textile. Fair will be held at Istanbul Expo Center.<br />

CBME Turkey Children <strong>Baby</strong><br />

Maternity Expo<br />

CBME Turkey is the leading children, baby and maternity products exhibition in Eurasia region.<br />

The show gathers thousands of high profile visitors from all around the world with more than<br />

750 brands each year. Being the most recognized baby and children trade show in Eurasia,<br />

CBME Turkey is definitely an international marketplace for buyers to source producers with high<br />

quality and good price. In 2018, CBME Turkey attracted 17,742 visitors from 120 countries and<br />

succesfully delivered its task of gathering them with more than 582 brands which makes it the<br />

most international industry event in Eurasia. CBME Turkey is a unique opportunity for producers<br />

to connect with new customers and re-connect with existing contacts from the region, and to<br />

present their new products to the trade visitors. In addition, CBME Turkey provides an opportunity<br />

for trade visitors to discover Turkey’s potential. The 36th International Istanbul Children <strong>Baby</strong><br />

Maternity Industry Expo is taking place on 9-12 January 20<strong>19</strong> at Istanbul CNR Expo Center!<br />

9-12 January 20<strong>19</strong><br />

BURSA, Turkey<br />

Pentex Combed Textile and Tecnologies Fair<br />

PENTEX fair is visited by abundant number of visitors from the Middle East, Eastern<br />

Europe, Balkan Countries and Caucasian Countries. A very wide range of products<br />

from combed textile products to apparel products, from yarn to laser cut and digital<br />

print machines, from combed textile machines to weaving machines, from apparel dye<br />

and auxiliary chemicals to professional publications are exhibited in the fair which is<br />

organized in Gaziantep. PENTEX, which we believe shall be the most extensive and<br />

efficient meeting point of the sector in the coming years and which is the first and<br />

only fair of the sector, shall offer attractive opportunities to the producers who are in<br />

search of new markets. PENTEX Combed Textile and Technologies Fair is organized at<br />

Gaziantep Middle East Fair Center by AKORT Fuarcılık, with the support of Gaziantep<br />

Chamber of Industry, PENKON Combed Textile, Apparel and Ready Wear Association.<br />

6-9 February 20<strong>19</strong><br />

İstanbul, Turkey<br />

Ocak 20<strong>19</strong><br />

143


Pitti Imagine Bimbo<br />

A complete overview of children’s fashions, an extraordinary<br />

platform for presenting the new lifestyle trends for kids. Pitti<br />

Immagine Bimbo, the international fashion and lifestyle headquarter<br />

exhibition for kids, is steadily improving its role as a<br />

platform for the global launch of projects related to the world<br />

of research.<br />

<strong>Kid</strong>’s Time<br />

17-<strong>19</strong> January 20<strong>19</strong><br />

Florence, Italy<br />

For a number of years, the International Fair of Toys and Products for Mother and Child KIDS<br />

‘TIME has been going from strength to strength. And although the bar has gone really high,<br />

this year’s expo was no exception - KIDS’ TIME has again broken its own record. The largest<br />

number of exhibitors and visitors ever, eight exhibition halls, market premières and the latest<br />

developments on show. The number of foreign exhibitors has been constantly growing. The<br />

expo was graced with the presence of the international authorities and foreign delegations. This<br />

is a further proof that the Kielce event has excelled to enjoy a strong and stable position among<br />

global child-product business sector expos. 9th International Children’s and Toys Products Fair<br />

will be held in Kielce on 20-22 February 20<strong>19</strong>.<br />

The première textile industry expo – recapitulation, 2nd edition of Fashion for <strong>Kid</strong>s will be held on<br />

27-28 Jun 20<strong>19</strong> in Targi Kielce, Poland.<br />

20-22 February 20<strong>19</strong><br />

Kielce, Poland<br />

Playtime<br />

In total, 538 brands came together to showcase their spring/summer 20<strong>19</strong> collections.<br />

The show has maintained a consistent level for the past three seasons, despite a<br />

waiting list that continues to lengthen. « The show is not intended to grow bigger; we<br />

have reached an ideal size that allows buyers to see a great majority of the collections<br />

in three days, to keep a well-curated selection of brands without being overwhelming,<br />

while introducing new products each season » explains Chantal Danguillaume, sales<br />

director at Playtime.<br />

Baghdad Fashion<br />

Iraq, annual located approximately 30 Billion serves Usd imports and imports from countries across<br />

at first rank is located Turkey with 10 billion USD import and ready-to-wear apparel products<br />

in the products imported from Turkey top row. Especially in Iraq, the climate is warm and warm<br />

in summer / winter and the first spring and summer season is in high demand for ready-to-wear<br />

and garment products. Textile centers are coming in intensive terms during February-March-April<br />

period. For this reason, Baghdad Fashion Fair is held on 6-8 February 20<strong>19</strong> in the summer<br />

season. Product groups to be exhibited at the fair: All types; men, women, children, outer and<br />

underwear products, evening dresses, sportswear, leather clothing, shoes, accessories etc. apparel<br />

and apparel.<br />

6-8 February 20<strong>19</strong><br />

Baghdad, Iraq<br />

144 Ocak 20<strong>19</strong><br />

26-28 January 20<strong>19</strong><br />

Paris, France


CJF Child and Junior Fashion<br />

CJF targets buyers, manufactures, suppliers and designers of clothes, footwear and<br />

accessories for children and pregnant women. The CJF – Child and Junior Fashion Exhibition<br />

is a unique communication tool for professionals of the children’s fashion industry<br />

from all over the world. The exhibition helps to strengthen the existing ties with partners<br />

as well as to sign new deals. The recent marketing research indicates that buyers are<br />

keenly interested in the growth of the exhibition for clothes and footwear for children,<br />

teenagers, and expecting mothers. Taking into account market conditions and requests<br />

of our exhibitors and professional visitors, Expocentre has come to a decision to held CJF<br />

twice a year – in February and September – starting from 2010. These months match<br />

the time of wholesale purchases in the industry.<br />

25-28 February 20<strong>19</strong><br />

Moscow, Russia<br />

24-26 February 20<strong>19</strong><br />

Bishkek, Kyrgyzstan<br />

Bishkek Fashion & Textile<br />

Bishkek, which is the largest wholesaler market in Central Asia<br />

with about 40,000 wholesalers, shops and boutiques, is located<br />

in Bishkek; Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uzbekistan, East Turkestan<br />

and Siberia, especially as the trade center of Central Asia. Approximately<br />

75% of the apparel and textile products imported<br />

into the Dordoy market are known to be exported to the Central<br />

Asian markets, mainly in Kazakhstan, Uzbekistan, East Turkestan<br />

and Siberia. The fact that Kyrgyzstan was able to deliver goods<br />

at a more affordable price and easier and faster way, and that<br />

Kyrgyzstan had established a good air, road and rail transportation<br />

network for all the Central Asian markets to open the way for<br />

trade as the state policy has a great impact.<br />

<strong>Baby</strong> Expo<br />

<strong>Baby</strong> Expo is held since <strong>19</strong>96 in Kyiv. The main B2B Event of children’s goods industry<br />

in Ukraine Event is certified by the Global Association of the Exhibition Industry (UFI)<br />

Event has official representatives in Italy, Poland, Turkey, China and Malaysia. <strong>Baby</strong><br />

Products Fair creates a mixed impression. On the one hand, showcased products catch<br />

the imagination with their functionality, up-to-the-minute technologies, compliance<br />

with the latest trends in child education and psychology. On the other hand, lots of<br />

ruches, bows, sparkles, tiny smoking jackets and teddy bears are so cute! And anyway,<br />

why not? Customer goodwill is your key to success.<br />

26-29 March 20<strong>19</strong><br />

Kiev, Ukraine<br />

18-20 March 20<strong>19</strong><br />

Middle East, Dubai<br />

Playworld<br />

Playworld Middle East is the only trade exhibition in the Middle East dedicated to the entire<br />

product range of kids’ products. The exhibition presents worldwide manufacturers and their<br />

innovations as well as regional distributors of renowned brands representing everything from<br />

toys, hobbies, baby products to sports equipment, children’s furniture and so much more.<br />

The playworld Middle East will take place on 3 days from Monday, 18. March to Wednesday,<br />

20. March 20<strong>19</strong> in Dubai.Most international brands are represented locally in Dubai since most<br />

of the toys in the GCC and other “difficult-to-reach” markets are routed from the UAE. Also for<br />

new brands and products, the exhibition has proven to be a great platform to enter the Middle<br />

East market for toys and games, a market which is becoming increasingly mature and better<br />

regulated.<br />

Ocak 20<strong>19</strong><br />

145


Ocak 20<strong>19</strong>


Ocak 20<strong>19</strong>


Ocak 20<strong>19</strong>


Ocak 20<strong>19</strong>


Interview<br />

150 Ocak 20<strong>19</strong>


Ocak 20<strong>19</strong>


Interview<br />

Granz Moda farklı<br />

pazarlara açılarak<br />

ihracat payını<br />

arttıracak<br />

Yenilikçi tasarımları ile kendine<br />

özgü bir tarz benimseyen<br />

Granz Moda, yüksek ihracat<br />

hacmiyle sektörde emin adımlarla<br />

ilerliyor.<br />

Granz Moda Increases Its export<br />

share by openIng<br />

to dIfferent markets<br />

Adopting a unique style with its innovative designs,<br />

Granz Moda takes firm steps forward in the sector<br />

with its high export volume.<br />

Kurulduğu 2014 yılından bu yana kısa bir<br />

sürede başarılı bir ivme kazanan Granz<br />

Moda, sektörde en başarılı marka olma<br />

hedefiyle yoluna devam ediyor. Granz<br />

Moda Firma Sahibi Hüseyin Yolcu, 20<strong>19</strong><br />

yılında daha önce girmedikleri pazarları<br />

değerlendirerek ihracat rakamlarını ikiye<br />

katlamayı planladıklarını söyledi.<br />

“Stoklardaki ürünler yetmiyor”<br />

Ürünlere gösterilen ilginin yoğunluğunu<br />

belirten Yolcu, “Çocuklar ve gençler<br />

için ürettiğimiz atkı, bere ve şallar<br />

geçtiğimiz yıl oldukça ilgi gördü. Geçen<br />

yıl yetiştiremediğimiz stoklarımız için bu<br />

yıl daha fazla mal üreterek stok yaptık.<br />

Amacımız bu yıl bütün stoklarımızı eritmek,”<br />

dedi. Yolcu, “Çok uzun yıllardır rağbet gören<br />

bu ürünlerimiz için bu yıl bol çeşit, rahat<br />

ve kullanışlı birbirinden kaliteli tasarımlar<br />

hazırladık. Müşterilerimizin beğenisine<br />

sunduğumuz 20<strong>19</strong> çocuk kış modası çok ilgi<br />

gördü. Yabancı müşterimiz ürün seçerken<br />

kararsız kaldı,” diyerek ürünlere gösterilen<br />

ilgiyi anlattı.<br />

“Amacımız sektörün ünlü firmalarından<br />

olmak”<br />

Yolcu, ürünlerini özellikle Ortadoğu ülkeleri,<br />

Rusya, Ukrayna, Fransa, Almanya, İspanya,<br />

Hollanda, İngiltere, Kuzey Afrika, Güney<br />

Afrika gibi ülkelerin tercih ettiğini söyledi.<br />

“Hızla değişen sektörde gelişmeleri yakından<br />

takip ediyoruz. Amacımız markalaşmaya hız<br />

vererek kendi sektörümüzde dünyanın ünlü<br />

firmaları arasına girebilmektir,” diyen Yolcu<br />

markanın hedefini bu sözlerle aktardı.<br />

Adopting a unique style with its<br />

innovative designs, Granz Moda<br />

takes firm steps forward in the<br />

sector with its high export volume.<br />

Gained a momentum in a short<br />

time since its establishment in<br />

2014, Granz Moda continues its<br />

path with the aim of being the<br />

most successful brand in the sector.<br />

Granz Moda Company Owner<br />

Hüseyin Yolcu said that they plan<br />

to double their export figures by<br />

entering new markets.<br />

“Products in stocks are not<br />

enough”<br />

Indicating the intensity of the<br />

interest shown to the products,<br />

Yolcu said that scarves, berets<br />

and shawls we have produced for<br />

children and young people have<br />

attracted much attention last year.<br />

We have produced more goods<br />

this year for our stocks that we<br />

could not raise last year. Our aim<br />

is to finish all our stocks this year.<br />

Yolcu declared that we prepared a<br />

variety of quality, comfortable and<br />

useful designs for these products<br />

which have been in demand for<br />

many years. 20<strong>19</strong> children’s winter<br />

fashion, which we presented to<br />

our customers, attracted great<br />

attention. Our foreign client was in<br />

two minds about choosing our new<br />

products.<br />

“Our aim is to be one of the<br />

leading companies of the sector”<br />

Declaring that especially Middle<br />

East countries, Russia, Ukraine,<br />

France, Germany, Spain, the<br />

Netherlands, Britain, North Africa,<br />

South Africa like their products,<br />

Yolcu said about their target, “We<br />

are closely following developments<br />

in a rapidly changing industry. Our<br />

goal is to accelerate the branding in<br />

our own sector to enter the world’s<br />

famous companies.”<br />

152 Ocak 20<strong>19</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!