Bộ đề chuẩn cấu trúc minh họa đề thi THPT Quốc Gia năm 2019 môn Vật Lý có lời giải chi tiết

daykemquynhon

https://app.box.com/s/sxzbu6lgikhhhn0o7fna5laozdew5f40

https://twitter.com/daykemquynhon

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com

1

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

ĐỀ SỐ

1

(Đề thi gồm 5 trang)

Họ & Tên: …………………………..

Số Báo Danh:………………………..

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ MINH HỌA KÌ THI THPT QUỐC GIA 2019

Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Môn thi thành phần: VẬT LÝ

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Câu 1: Một con lắc lò xo gồm lò xo độ cứng k , vật nặng khối lượng m . Chu kì dao động của vật được

xác định bởi biểu thức :

k

1 k

m

1 m

A. 2

. B. . C. 2

. D. . .

m

2

m

k

2

k

Câu 2: Mối liên hệ giữa bước sóng , vận tốc truyền sóng v , chu kì T và tần số f của một sóng là

v

1 T

T f

1 v

A. vf

B. v

C.

D. f

T

f

v v

T

Câu 3: Đặt điện áp xoay chiều u U cost

0

vào hai đầu đoạn mạch chỉ tụ điện. Nếu điện dung của tụ

điện không đổi thì dung kháng của tụ

A. Lớn khi tần số của dòng điện lớn. B. Nhỏ khi tần số của dòng điện lớn.

C. Nhỏ khi tần số của dòng điện nhỏ. D. Không phụ thuộc vào tần số của dòng điện.

Câu 4: Cách tạo ra dòng điện xoay chiều nào say đây là phù hợp với nguyên tắc của máy phát điện xoay

chiều?

A. Cho khung dây quay đều trong một từ trường đều quanh một trục cố định nằm song song với các

đường cảm ứng từ.

B. Cho khung dây chuyển động tịnh tiến trong một từ trường đều.

C. Cho khung dây quay đều trong một từ trường đều quanh một trục cố định nằm vuông góc với mặt

phẳng khung dây.

D. Làm cho từ thông qua khung dây biến thiên điều hòa.

Câu 5: Trong mạch dao động LC lí tưởng cường độ dòng điện i trong mạch dao động biến thiên điều hòa

theo thời gian sớm pha hơn điện tích q trên một bản tụ điện một góc


A. 0 rad. B. rad. C. 2 rad. D. rad.

2

Câu 6: Quang phổ vạch phát xạ

A. của mỗi nguyên tố sẽ một màu sắc vạch sáng riêng biệt

B. do các chất rắn, lỏng, khí bị nung nóng phát ra

C. dùng để xác định nhiệt độ của vật nóng phát sáng.

D. là quang phổ gồm hệ thống các vạch màu riêng biệt trên một nền tối.

Câu 7: Chiếu một chùm ánh sáng trắng qua lăng kính. Chùm sáng tách thành nhiều chùm sáng màu sắc

khác nhau. Đó là hiện tượng

A. nhiễu xạ ánh sáng. B. tán sắc ánh sáng.

C. giao thoa ánh sáng. D. khúc xạ ánh sáng.

Câu 8: Công thoát của electron đối với một kim loại là 2,3 eV. Chiếu lên bề mặt kim loại này lần lượt hai

bức xạ bước sóng là 1 0,45μm và 2 0,50 μm. Hãy cho biết bức xạ nào khả năng gây ra hiện

tượng quang điện đối với kim loại này?

A. Chỉ bức xạ bước sóng 1

khả năng gây ra hiện tượng quang điện.

B. Cả hai bức xạ trên đều thể gây ra hiện tượng quang điện.

C. Cả hai bức xạ trên đều không thể gây ra hiện tượng quang điện.

D. Chỉ bức xạ bước sóng 2

khả năng gây ra hiện tượng quang điện.

Câu 9: Có thể tăng tốc độ quá trình phóng xạ của đồng vị phóng xạ bằng cách

A. Đốt nóng nguồn phóng xạ đó.

B. Đặt nguồn phóng xạ đó vào trong từ trường mạnh.

C. Hiện nay chưa cách nào để thay đổi hằng số phóng xạ.

D. Đặt nguồn phóng xạ đó vào trong điện trường mạnh.

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN


https://twitter.com/daykemquynhon

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com

2

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Câu 10: Một vật dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng O , khi vật đến vị trí biên thì

A. vận tốc của vật bằng 0. B. li độ của vật là cực đại.

C. gia tốc của vật là cực đại. D. lực kéo về tác dụng lên vật là cực đại.


Câu 11: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình li độ x 2cos

2

t ( x tính bằng cm, t

2

tính bằng s). Tại thời điểm t 0, 25s, chất điểm li độ bằng

A. 2 cm. B. 3 cm. C. 3 cm. D. – 2 cm.

Câu 12: Theo tiên đề của Bo, khi electron trong nguyên tử hidro chuyển từ quỹ đạo L sang quỹ đạo K thì

nguyên tử phát ra photon bước sóng , khi electron chuyển từ quỹ đạo M sang quỹ đạo L thì nguyên tử

phát ra photon bước sóng

32

21

photon bước sóng . Biểu thức xác định là

, khi electron chuyển từ quỹ đạo M sang quỹ đạo K thì nguyên tử phát ra

31

31

3221

3221

A. 31


B. 31 32 21

C. 31 32 21

D. 31


21 32

21 32

Câu 13: Trên một sợi dây đàn hồi dài 1,2 m, hai đầu cố định, đang sóng dừng. Biết sóng truyền trên dây

tần số 100 Hz và tốc độ 80 m/s. Số bụng sóng trên dây là

A. 5. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 14: Một vật sáng đặt trước một thấu kính, trên trục chính. Ảnh của vật tạo bởi thấu kính bằng ba lần

vật. Dời vật lại gần thấu kính một đoạn, ảnh của vật ở vị trí mới vẫn bằng ba lần vật. Có thể kết luận gì về

loại thấu kính

A. Thấu kính là hội tụ. B. Thấu kính là phân kì

C. hai loại thấu kính đều phù hợp D. không thể kết luận được.

1

4

Câu 15: Mạch dao động điện tử gồm cuộn cảm thuần độ tự cảm mH và tụ điện điện dung nF.Tần số dao động riêng của mạch là

A. 2,5.10 6 Hz.

6

B. 5 .10

Hz. C. 2,5.10 5 Hz.

5

D. 5 .10

Hz.

Câu 16: Trong thí nghiệm Yâng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm,

khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m và khoảng vân là 0,8 mm. Tần số ánh sáng

đơn sắc dùng trong thí nghiệm là

A. 6,5.10 14 Hz. B. 7,5.10 14 Hz. C. 5,5.10 14 Hz. D. 4,5.10 14 Hz.

Câu 17: Để mắt nhìn rõ vật tại các các vị trí khác nhau, mắt phải điều tiết. Đó là sự thay đổi:

A. vị trí thể thuỷ tinh. B. vị trí thể thuỷ tinh và màng lưới.

C. độ cong thể thuỷ tinh. D. vị trí màng lưới.

131

Câu 18: Chất phóng xạ 53

chu kỳ bán rã 8 ngày đêm. Ban đầu 1,00 g chất này thì sau 1 ngày đêm

chất phóng xạ này còn lại

A. 0,69 g. B. 0,78 g. C. 0,92 g. D. 0,87 g.

2

Câu 19: Hạt nhân đơteri D khối lượng 2,0136u . Biết khối lượng của prôton là 1,0073u và khối lượng

1

2

của nơtron là 1,0087u . Năng lượng liên kết của hạt nhân là

A. 1,86 MeV. B. 0,67 MeV. C. 2,02 MeV. D. 2,23 MeV.

Câu 20: Chiếu từ nước ra không khí một chùm tia sáng song song rất hẹp (coi như một tia sáng) gồm 5

thành phần đơn sắc: tím, lam, đỏ, lục, vàng. Tia ló đơn sắc màu lục đi là là mặt nước (sát với mặt phân cách

giữa hai môi trường). Không kể tia đơn sắc màu lục, các tia ló ra ngoài không khí là các tia đơn sắc màu:

A. tím, lam, đỏ B. đỏ, vàng, lam C. đỏ, vàng D. lam, tím

Câu 21: Một con lắc lò xo gồm lò xo chiều dài tự nhiên l0 30 cm. Kích thích cho con lắc dao động điều

hòa theo phương nằm ngang thì chiều dài cực đại của lò xo là 38 cm. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai thời

điểm động năng bằng n lần thế năng và thế năng bằng n lần động năng là 4 cm. Giá trị lớn nhất của n gần

với giá trị nào nhất sau đây?

A. 12. B. 5. C. 3. D. 8.

Câu 22: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng. Nâng vật lên để lò xo không biến dạng rồi thả nhẹ thì vật dao

động điều hòa theo phương thẳng đứng quanh vị trí cân bằng O. Khi vật đi qua vị trí tọa độ x 2,5 2 cm

thì vận tốc 50 cm/s. Lấy g 10 m/s 2 . Tính từ lúc thả vật, ở thời điểm vật đi được quãng đường 27,5 cm

thì gia tốc của vật độ lớn bằng:

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

1 D

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN


https://twitter.com/daykemquynhon

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com

3

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

A. 5 2 m/s 2 . B. 5 m/s 2 . C. 5,0 m/s 2 . D. 2,5 m/s 2 .

Câu 23: Một nguồn âm phát sóng cầu trong không gian. Giả sử không sự hấp thụ và phản xạ âm. Tại

điểm cách nguồn âm 1 m thì mức cường độ âm bằng 70 dB. Tại điểm cách nguồn âm 5 m mức cường độ

âm bằng:

A. 56 dB B. 100 dB C. 47 dB D. 69 dB

Câu 24: Đặt một điện áp xoay chiều tần số f 50 Hz và giá trị hiệu dụng U 80 V vào hai đầu đoạn mạch

4

0,6

10

gồm R, L, C mắc nối tiếp. Biết cuộn cảm thuần L H, tụ điện điện dung C F và công suấttỏa nhiệt trên điện trở R là 80 W. Giá trị của điện trở thuần R là :

A. 30 . B. 80 . C. 20 . D. 40 .

Câu 25: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Y – âng, khoảng cách giữa hai khe a 1 mm, khoảng

cách từ hai khe đến màn quan sát D 2 m. Chiếu vào hai khe đồng thời hai bức xạ bước sóng 1 0,6

μm và 2

. Trong khoảng rộng L 2,4 cm trên màn đếm được 33 vân sáng, trong đó 5 vân sáng là kết

quả trùng nhau của hai hệ vân. Biết hai trong năm vân sáng trùng nhau nằm ở ngoài cùng của trường giao

thoa. Giá trị của 2


A. 0,75 µm. B. 0,55 μm. C. 0,45 μm. D. 0,65 μm.

Câu 26: Một đám nguyên tử Hidro đang ở trạng thái cơ bản. Khi chiếu bức xạ tần số vào đám nguyên

tử này thì chúng phát ra tối đa 3 bức xạ. Khi chiếu bức xạ tần số vào đám nguyên tử này thì chúng

phát ra tối đa 10 bức xạ. Biết năng lượng ứng với các trạng thái dừng của nguyên tử Hidro được tính theo

f1

biểu thức ( E0

là hằng số dương, n 1,2,3

…). Tỉ số là

f2

10

27

3

25

A. . B. . C. . D. .

3

25

10

27

7

Câu 27: Cho phản ứng p + Li → X +

3

.Sau thời gian 2 chu kì bán rã, thể tích khí Hêli thu được ở điều

kiện chuẩn là 100,8 lít. Khối lượng ban đầu của Liti là:

A. 42 g B. 21 g C. 108 g D. 20,25 g

7

Câu 28: Cho prôtôn động năng K

p

2, 25 MeV bắn phá hạt nhân Liti Li 3

đứng yên. Sau phản ứng xuất

hiện hai hạt X giống nhau, cùng động năng và phương chuyển động hợp với phương chuyển động

của prôtôn góc như nhau. Cho biết m 1,0073u

; m 7,0142u

; m 4,0015u

; 1u 931,5 MeV/c 2 .

Coi phản ứng không kèm theo phóng xạ gamma giá trị của góc là

p

0

0

0

0

A. 82,7 . B. 39, 45

C. 41,35

D. 78,9 .

Câu 29: Trong nguyên tử Hidro, electron chuyển động tròn đều quanh hạt nhân theo quỹ đạo tròn bán

9

kính 5.10 cm. Xác định tần số chuyển động của electron. Biết khối lượng của electron là 9,1.10 31

kg.

A. 0,86.10 26 Hz. B. 0,32.10 26 Hz. C. 0,42.10 26 Hz. D. 0,72.10 26 Hz.

Câu 30: Để xác định điện trở của một vật dẫn kim loại, một học

sinh mắc nối tiếp điện trở này với một ampe kế. Đặt vào hai đầu U ( V )

40

đoạn mạch trên một biến thế nguồn. Thay đổi giá trị của biến thế

30

nguồn, đọc giá trị dòng điện của ampe kế, số liệu thu được được thể

hiện bằng đồ thị như hình vẽ. Điện trở vật dẫn gần nhất giá trị nào 20

sau đây:

10

A. 5 Ω. B. 10 Ω.

I( A)

C. 15 Ω. D. 20 Ω.

O 1 2 3 4

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Câu 31: Xác định chiều dòng điện cảm ứng trong vòng dây khi nhìn vào mặt trên trong

trường hợp cho nam châm rơi thẳng đứng xuyên qua tâm vòng dây giữ cố định như hình

vẽ:

A. Lúc đầu dòng điện cùng kim đồng hồ, khi nam châm xuyên qua đổi chiều ngược

kim đồng hồ.

B. Lúc đầu dòng điện ngược kim đồng hồ, khi nam châm xuyên qua đổi chiều cùng

kim đồng hồ.

Li

f 2

X

f 1

N

S

v

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com

4

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

C. không dòng điện cảm ứng trong vòng dây.

D. Dòng điện cảm ứng cùng kim đồng hồ.

Câu 32: Đặt điện áp u 150 2 cos 100

t V vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần 60 Ω,cuộn dây ( điện trở thuần) và tụ điện. Công suất tiêu thụ điện của đoạn mạch bằng 250 W. Nối hai bản tụ

điện bằng một dây dẫn điện trở không đáng kể. Khi đó điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở bằng điện

áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây và bằng 50 3 V. Dung kháng của tụ điện giá trị bằng

A. 60 3 Ω. B. 30 3 Ω. C. 15 3 Ω. D. 45 3 Ω.

Câu 33: Hai mạch dao động điện từ lí tưởng đang dao động điện từ tự do với cùng cường độ dòng điện

cực đại . Chu kì dao động riêng của mạch thứ nhất là và của mạch thứ hai là T 2T

. Khi cường độ

I0

T1

2 1

I 0

dòng điện trong hai mạch cùng cường độ và nhỏ hơn

thì độ lớn điện tích trên một bản tụ điện của

q1

mạch dao động thứ nhất là q1

và mạch dao động thứ hai là q2

. Tỉ số là:

q2

A. 2. B. 1,5. C. 0,5. D. 2,5.

Câu 34: Giao thoa sóng nước với hai nguồn giống hệt nhau A , B cách nhau 20 cm tần số 50 Hz. Tốc độ

truyền sóng trên mặt nước là 2 m/s. Trên mặt nước xét đường tròn tâm A , bán kính AB . Điểm trên đường

tròn dao động với biên độ cực tiểu cách đường thẳng qua A , B một đoạn lớn nhất là

A. 19,84 cm. B. 16,67 cm. C. 18,37 cm. D. 19,75 cm.

Câu 35: Một chất điểm tham gia đồng thời 2 dao động cùng phương, phương trình lần lượt là

x A cos 1 1 và x

2

A2 cos 4

t 2

. Phương trình dao động tổng hợp là x A1 3 cos4

t

,


trong đó 2


. Tỉ số bằng

6 2

1 3

2 4

3 1

1 2

A. hoặc . B. hoặc . C. hoặc . D. hoặc

2 4

3 3

4 6

2 3

.

Câu 36: Hình vẽ bên là đồ thị biễu diễn sự phụ thuộc của li độ x vào thời gian t của hai dao động điều hòa

cùng phương. Dao động của vật là tổng hợp của hai dao động nói

trên. Trong 0,20 s đầu tiên kể từ t 0 s, tốc độ trung bình của vật 6

x( cm)

bằng.

t( s)

A. 40 3 cm/s.

O

B. 40 cm/s.

C. 20 3 cm/s.

6

D. 20 cm/s.

0,1 0, 2 0,3

Câu 37: Ở mặt nước, tại hai điểm và S hai nguồn kết hợp, dao động điều hòa, cùng pha theo phương

S1

2

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

thẳng đứng. Biết sóng truyền trên mặt nước với bước sóng , khoảng cách S1S2 5,6

. Ở mặt nước, gọi

M là vị trí mà phần tử nước tại đó dao động với biên độ cực đại, cùng pha với dao động của hai nguồn. M

thuộc dãy cực đại thứ mấy tính từ trung trực (cực đại trung tâm k 0 ) của S1S2

A. k 1. B. k 2 . C. k 4 . D. k 3.

Câu 38: Đặt điện áp u U 2 cost

V ( U và không đổi)

P (W) UC

, U

L

( V )

M

vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở giá trị a Ω, tụ điện

N

1

điện dung C và cuộn thuần cảm hệ số tự cảm L mắc nối tiếp.

Biết U a V, L thay đổi được. Hình vẽ bên mô tả đồ thị của

2

điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện, điện áp hiệu dụng giữa

3

hai đầu cuộn cảm và công suất tiêu thụ điện năng của toàn mạch

Z

theo cảm kháng. M và N lần lượt là hai đỉnh của đồ thị (1) và (2).

L

)

O 17,5

Giá trị của a bằng

A. 30. B. 50.

C. 40. D. 60.

Câu 39: Đặt một điện áp xoay chiều 0

vào hai đầu đoạn mạch theo tứ tự gồm điện trở

R 90 Ω, cuộn dây không thuần cảm điện trở r 10

Ω và tụ điện điện dung C thay đổi được. M là

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com

5

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

điểm nối giữa điện trở R và cuộn dây. Khi C C 1

thì điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch MB đạt giá trị

cực tiểu bằng U1

; khi C C2 0,5C1

thì điện áp hiệu dụng trên tụ điện đạt giá trị cực đại bằng U

2

. Tỉ số

U

2

bằng:

U

1

A. 5 2 B. 2 C. 10 2 D. 9 2

Câu 40: Điện áp hiệu dụng giữa hai cực của một trạm phát điện cần tăng lên bao nhiêu lần để giảm công

suất hao phí trên đường dây tải điện 100 lần, với điều kiện công suất truyền đến tải tiêu thụ không đổi? Biết

rằng khi chưa tăng điện áp độ giảm điện áp trên đường dây tải điện bằng 5% điện áp hiệu dụng giữa hai cực

của trạm phát điện. Coi cường độ dòng điện trong mạch luôn cùng pha với điện áp đặt lên đường dây.

A. 8,515 lần B. 9,01 lần C. 10 lần D. 9,505 lần

BẢNG ĐÁP ÁN

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 Câu 10

C D B D D D B B C A

Câu 11 Câu 12 Câu 13 Câu 14 Câu 15 Câu 16 Câu 17 Câu 18 Câu 19 Câu 20

D D C A C B C C D C

Câu 21 Câu 22 Câu 23 Câu 24 Câu 25 Câu 26 Câu 27 Câu 28 Câu 29 Câu 30

B C A D A D B A D B

Câu 31 Câu 32 Câu 33 Câu 34 Câu 35 Câu 36 Câu 37 Câu 38 Câu 39 Câu 40

A B C A A B C A C D

Câu 1:

m

+ Chu kì dao động của con lắc lò xo được xác định bởi: T 2

→ Đáp án C

k

Câu 2:

1 v

+ Mối liên hệ giữa bước sóng , vận tốc truyền sóng v và tần số f : f → Đáp án D

T

Câu 3:

1

+ Dung kháng của tụ điện Z C

→ dung kháng của tụ điện nhỏ, khi tần số của dòng điện lớn

C

→ Đáp án B

Câu 4:

+ Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều là làm cho từ thông qua khung dây biến thiên điều hòa

→ Đáp án D

Câu 5:


+ Trong mạch dao động LC lí tưởng, dòng điện i sớm pha hơn điện tích trên một bản tụ q một góc

2

→ Đáp án D

Câu 6:

+ Quang phổ vạch phát xạ là quang phổ gồm hệ thống các vạch màu riêng biệt trên một nền tối → Đáp án D

Câu 7:

+ Hiện tượng chùm ánh sáng trắng bị phân tách thành nhiều ánh sáng đơn sắc khi đi qua lăng kính gọi là

hiện tượng tán sắc ánh sáng → Đáp án B

Câu 8:

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

34 8

hc 6,625.10 .3.10

+ Giới hạn quang điện của kim loại : 0 0,54 μm.

19

A 2,3.1,6.10

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com

6

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Để thể gây ra hiện tượng quang điện thì bức xạ kích thích phải bước sóng 0

→ cả hai bức xạ đều

khả năng gây ra hiện tượng quang điện → Đáp án B

Câu 9:

+ Hiện tượng phóng xạ là hiện tượng tự nhiên diễn ra một cách tự phát không thể điều khiển được, do vậy

không cách nào để tăng hằng số phóng xạ → Đáp án C

Câu 10:

+ Vật dao động điều hòa đến vị trí biên thì vận tốc của vật bằng 0 → Đáp án A

Câu 11:


+ Với x 2cos

2

t cm. Tại t 0,25s ta tìm được x 2

cm → Đáp án D

2

Câu 12:

+ Áp dụng tiên đề Bo về sự hấp thụ và bức xạ năng lượng

hc

E2 E1

21

hc hc

hc hc hc 3221


→ E3 E1

↔ → → Đáp án D

hc

21

32


E3 E

hc

21

32 31

21 32

2


31

32

Câu 13:

v

+ Điều kiện để sóng dừng trên dây với hai đầu cố định: l n n , với n là số bó sóng hoặc số bụng

2 2 f

sóng

80

→ Thay các giá trị đã biết vào biểu thức: 1,2 n → n 3.

2.100

Vậy 3 bụng sóng trên dây → Đáp án C

Câu 14:

+ Thấu kính là hội tụ, hai trường hợp cho ảnh cao gấp 3 lần vật tương ứng với ảnh thật ngược chiều và ảnh

ảo cùng chiều với vật → Đáp án A

Câu 15:

+ Tần số dao động riêng của mạch

1 1

5

f 2,5.10 Hz → Đáp án C

2

LC 1 3 4 9

2 .10 . .10


Câu 16:

+ Khoảng vân của ánh sáng dùng làm thí nghiệm

3 3

D

ai 1.10 .0,8.10

i → 0,4 μm.

a D 2

8

c 3.10

14

→ Tần số của ánh sáng f 7,5.10 Hz → Đáp án B

6

0,4.10

Câu 17:

+ Quá trình điều tiết của mắt là sự thay đổi độ cong của thủy tinh thể → Đáp án C

Câu 18:

T 8

+ Khối lượng chất phóng xạ còn lại sau 1 ngày đêm: m m0 2 1.2 0,92 g → Đáp án C

Câu 19:

+ Năng lượng liên kết của hạt nhân

2

Elk

Zmp A Z mn mD


c

1.1,0073 2 1 .1,0087 2,0136

931,5 2,23MeV → Đáp án D

Câu 20:

+ Điều kiện để xảy ra phản xạ toàn phần:

+ Ánh sáng phải truyền từ môi trường chiết quang hơn sang môi trường chiết quang kém hơn

n2

1

+ Góc tới phải thõa mãn i i gh

với sin i gh


n n

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

1

t


www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

1


MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com

7

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Với cùng một góc tới thì ánh sáng chiết suất càng lớn thì góc

i gh

sẽ nhỏ.

Tia lục bắt đầu xảy ra phản xạ toàn phần

→ tia lam, tia tím chiết suất lớn hơn đã bị phản xạ toàn phần

Vậy chỉ tia đỏ và vàng là còn tia ló ra ngoài không khí → Đáp án C

Câu 21:

Con lắc lò xo dao động với chiều dài cực đại là 38 cm → A 38 30 8

cm.

Ed

nEt

+ Vị trí động năng của vật bằng n lần thế năng: →

Ed

Et

E

A

x

n 1

n

+ Tương tự như vậy vị trí vật thế năng bằng n lần động năng tại x A

n 1

→ Từ hình vẽ ta thấy:

n 1

ShiftSolve

dmin

A


4 n 5 → Đáp án B

n 1 n 1
Câu 22:

+ Nâng vật đến vị trí lò xo không giãn rồi thả nhẹ, con lắc sẽ dao động với biên độ A l 0

.

→ Áp dụng công thức độc lập thời gian :

2 2

2 2 v Al0

2 v 2

A x 0 → cm.

2 2 g

A A x A 5

g

l0

+ Tại thời điểm thả vật, vật đang ở vị trí x A

, sau khi đi được quãng đường S 5A 0,5A

27,5 cm vật

A

2 g A g

đi đến vị trí x → gia tốc của vật khi đó độ lớn là a x 5 m/s 2 → Đáp án C

2

l0

2 2

Câu 23:

+ Mức cường độ âm tại một điểm trong không gian được xác định bằng biểu thức


P

70 10log

2

2

P I0

4 .1

1

L 10log → → dB → Đáp án A

2

L 70 10log 56

2

I0

4

r

P

5

L 10log

2

I0

4 .5

Câu 24:

+ Cảm kháng và dung kháng của đoạn mạch: ZL

60 Ω, ZC

100

Ω.

+ Công suất tỏa nhiệt trên điện trở

2

UR

80 R

P

↔ 80

→ R 40 Ω → Đáp án D

R

2

2

Z Z

2

R 60 100

2


L

C

Câu 25:

Tổng số vân sáng mà hai hệ vân cho được là 33 + 5 = 38.

+ Số vân sáng của bức xạ cho trên màn

12

L L 2,4.10

N1 2 1 2 1 2 1 21

6

2i

D1

1

2 2.0,6.10

2

1.10

3

a

Vậy số vân sáng của bức xạ trên màn sẽ là 38 21 17

2

→ Tại vị trí biên vân sáng bậc 10 của bức xạ 1

trùng với vân sáng bậc 8 của bức xạ 2

10

→ 2 1

0,75μm → Đáp án A

8

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

A

E

d

d min

nE

E

t

t

nE

x

A

d

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com

8

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Câu 26:

+ Khi chiếu vào đám nguyên từ bức xạ tần số f 1

mức năng lượng kích thích cao nhất mà hidro đạt được

2

thõa mãn : Cn

3 → n 3.

E0

8

→ Vậy hf1 E0 E0

9 9

+ Khi chiếu vào đám nguyên từ bức xạ tần số mức năng lượng kích thích cao nhất mà hidro đạt được

2

thõa mãn : Cn

10

→ n 5.

E0

24 f1

25

Vậy hf2 E0 E0

→ → Đáp án D

25 25 f2

27

Câu 27:

+ Phương trình phản ứng 1 p 7 Li 4 X

4

1 3 2 2

100,8

Số mol He thu được : n 4,5 mol

22,4

f 2

t


T t2T

+ Ta : 4,5 n0 1 2 n0

6 mol ( n 0

là số mol ban đầu của He)


→ Từ phương trình ta thấy rằng một hạt nhân Li thì tạo ra được hai hạt nhân He, do vậy khối lượng Li ban

đầu là m 3.7 21g → Đáp án B

Câu 28:

+ Định luật bảo toàn năng lượng toàn phần cho phản ứng hạt nhân


p

2 2 2

1

2 2 2

K

p

mpc mLic 2mHec


K

p

mpc mLic 2mHec 2KHe

→ Khep

2


→ Thay các giá trị đã biết vào biểu thức ta thu được : KHe

9,7 MeV

p 2

+ Từ hình vẽ ta :

p 2

p p 2.1.2, 25

cos

p

m K

0

0,12 → 83 → Đáp án A

2 p 2 2m K 2 2.4.9,7


1

Câu 29:

+ Tần số chuyển động của electron:

Electron chuyển động tròn quanh hạt nhân, nên lực tĩnh điện đóng vai trò là lực hướng tâm

2

8

e

2 F 9, 2.10

F k m

r → 4,5.10

2

31 11

r

mr 9,1.10 .5.10

26

→ Vậy f 0,72.10 Hz → Đáp án D

Câu 30:

U

n

+ Điện trở của vật dẫn R 10

Ω → Đáp án B

In

Câu 31:

+ Ban đầu khi nam châm tiến lại gần vòng dây, vòng dây xuất hiện dòng điện cảm ứng để chống lại chuyển

động này → mặt đối diện với nam châm là mặt nam → dòng điện chạy cùng chiều kim đồng hồ.

+ Khi nam châm xuyên qua vòng dây và chuyển động ra xa vòng dây → trong vòng dây xuất hiện dòng điện

cảm ứng để chống lại chuyển động này (lúc này mặt đối diện với vòng dây của nam châm là mặt bắc) →

mặt đối diện với nam châm là mặt nam → mặt quan sát theo yêu cầu bài toán lại là mặc bắc → dòng điện

ngược chiều kim đồng hồ → Đáp án A

Câu 32:

+ Khi nối tắt tụ điện áp hiệu dụng trên điện trở bằng điện áp hiệu dụng trên cuộn dây.

2 2 2

→ R r Z L

.

+ Từ hình vẽ, ta ZL

3r

→ Zd

2r

60 Ω → r 30 Ω và

U

U

U

d

L

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ZL

30 3 Ω.

+ Công suất tiêu thụ của mạch khi chưa nối tắt tụ điện

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

16

rad/s.

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

0

30

U

R

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

0

60

U

r

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN


https://twitter.com/daykemquynhon

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com

9

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

P

2

U R r

2 2

R r ZL

ZC


2

150 60 30


Z

Z

↔ 250

→ Z Ω → Đáp án B

2 2 C

30 3

60 30

L C

Câu 33:

+ Sử dụng công thức độc lập thời gian giữa i và q ta :

2 2

q i


Q I

0 0

1→

2 2 2


q i I 0

+ Ứng với giả thuyết bài toán :

2 2 2

1q1 i I0

và 2 2 2 q1 T1

2q2 i I0

→ 0,5 → Đáp án C

q1 T2

Câu 34:

v

+ Bước sóng của sóng 4 cm.

f

AB

AA

20 2 20

+ Ta xét tỉ số 2,07 với A là điểm nằm trên

4

đường tròn và AA vuông góc với AB tại A → M là cực tiểu xa AB nhất

thì M thuộc dãy cực tiểu ứng với k 2 → d2 d1 2,5

10

cm →

d2 30 cm.

2 2 2

d d2 d1

+ Áp dụng định lý cos trong tam giác: cos


0,75

2d d

→ Khi đó

h d 2

sin d 1 cos 19,84cm → Đáp án A

2

Câu 35:

+ Ta x x1 x2

→ x1 x x2

Do vậy

2

2

3 2 3 cos

A A A A A

2 2

1 2 1 2 1 2

2


A A 3A 3A A

2 2 2

1 2 1 1 2

2 2

Ta đưa về phương trình bậc hai với ẩn như sau: A 3A A 2A

0 →

+ Với A A ta


A


2 1


A 1

2

A 2

1

2


A 2

2

2 1 2 1

A


A

2A

2 1

A

2 1

+ Với A 2A

ta


A

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com


2 1


A 1


A 2

3

4

→ Đáp án A

Câu 36:

+ Từ đồ thị, ta thấy rằng dao động thành phần ứng với đường liền nét phương trình

10


x1

4cos

t cm.

3 3

T

+ Thành phần dao động ứng với đường nét đứt. Tại t 0,05 s đồ thị đi qua vị trí x A

→ tại t 0 ,

12

3

thành phần dao động này đi qua vị trí x A 6

cm → A 4 3 cm.

2

k 2

d1

2

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

A

2

2

d


B

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com

10

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

10

5


10

2


→ x2

4 3 cos

t cm → x x1 x2

8cos

t cm.

3 6

3 3

+ Tại t 0 , vật đi qua vị trí x 4

cm theo chiều âm. Sau khoảng thời gian t

0,2 s ứng với góc quét

0


t

120 vật đến vị trí x 4

cm theo chiều dương.

4 4

→ v tb

40 cm/s → Đáp án B

0, 2

Câu 37:

Để đơn giản, ta chọn 1.

d1 d2

k

+ Điều kiện để M cực đại và cùng pha với nguồn:

với n và k

d1 d2

n

độ lớn cùng chẵn hoặc lẻ.

d h d

1

2

2 2 2

d1

x h

2 2


d1 d2 + Từ hình vẽ ta :

→ x 2,8 .

S x

S

1

2

2 2 2

d2 5,6

x

h 11,2

+ Ta lần lượt xét các trường hợp.

k

1

d1 d2

1

d1

4 x

3, 425

→ → → →

n

7 d1 d2

7 d2

3 h

2,07

+ Tương tự như thế với k 2 thì h 1,01; với k 3 thì h 1,77

; với k 4 thì h 0,754 ; với k 5 thì

h 0,954 → hmin 0,754→ Đáp án C

Câu 38:

+ Từ đồ thị, ta thấy rằng là giá trị của cảm kháng để điện áp hiệu dụng trên cuộn dây cực đại

Z LM

2 2

R ZC

→ ZL

.

M

ZC

UZC

+ Tại N mạch xảy ra cộng hưởng, khi đó điện áp hiệu dụng trên tụ là 40 V → U C

↔ →

R

40 aZ


C

a

Z 40Ω.

C

+ Z 17,5Ω và là hai giá trị của cảm kháng cho cùng công suất tiêu thụ.

L

Z LM

→ Z 17,5 2Z

→ Z 62,5 Ω.

LM

Z C

C

L M

+ Thay vào và Z vào phương trình đầu tiên, ta tìm được a 30 → Đáp án A

Câu 39:

L M

Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch MB : U

MBR r Z Z


2

2

U r ZL

ZC

U

2 2 2

U U

→ U

MB min

khi ZC1

ZL

và U

MBmin2

R 2Rr 10

1

2

r

+ Khi C C2 0,5C1

→ ZC 2

2ZC1

2ZL

thì điện áp giữa hai đầu tụ điện cực đại

2


2

R r

ZL

ZC

2Z

2 LZ Z L

100

LU

2 2

U

2

2U

U

2

R r

ZL

R r

U

2

→ Lập tỉ số : 10 2 → Đáp án C

U

1

Câu 40:

+ Phương trình điện áp truyền tải trong hai trường hợp:

L

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

C


1

R


2Rr

2

r ZL

ZC

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN


2

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com

11

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

U U U


U U U

1 1 1tt

2 2 2tt

với U

là độ sụt áp trên đường dây và U là điện áp nơi tiêu thụ.

+ Công suất hao hí trên dây P

I 2 R → hao phía giảm 100 lần → I2 0,1I1


+ Kết hợp với giả thuyết U1 0,05U

1

→ U

2

0,0005U

1.

→ Thay vào hệ phương trình trên:

U 1

0,05U 1

U1

tt U

1tt

0,95U

1 U

2→ 9,505 → Đáp án D

U 2

0,005U 1

10U

1tt

U

2

9,505U

1

U

1

tt

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

U 2

0,1 U1


U

2tt 10U 1t Ptt

const

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN


MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com

12

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Chủ đề

Cấp độ nhận thức

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao

Dao động cơ 2 1 2 2 7

Sóng cơ 1 1 2 1 5

Dòng điện xoay chiều 2 0 2 3 7

Dao động và sóng điện từ 0 2 1 0 3

Sóng ánh sáng 2 2 1 0 5

Lượng tử ánh sáng 1 1 2 0 4

Hạt nhân 1 2 2 0 5

Điện học 0 0 1 0 1

Từ học 1 0 1 0 2

Quang học 0 1 0 0 1

Tổng 10 10 14 6 40

Tổng

Đánh giá đề thi:

+ Nội dung kiến thức gồm cả 12 và 11 trong đó chủ yếu là 12, số các câu hỏi thuộc chương trình 1 là 7 câu.

+ Các câu phân loại cao tập trung ở các chương dao động cơ, sóng cơ điện xoay chiều theo đúng tinh thần ra

đề của bộ. Các câu hỏi phân loại hướng đến kĩ năng xử lý đồ thị, hiện tượng cơ học hơn là nặng về toán học

đã được xây dựng sẵn.

→ Đề thi phân loại học sinh tốt.

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com

1

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

ĐỀ SỐ

2

(Đề thi gồm 5 trang)

Họ & Tên: …………………………..

Số Báo Danh:………………………..

ĐỀ MINH HỌA KÌ THI THPT QUỐC GIA 2019

Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Môn thi thành phần: VẬT LÝ

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Câu 1: Khi nói về dao động cưỡng bức, phát biểu nào sau đây là sai?

A. tần số của ngoại lực tăng thì biên độ dao động tăng.

B. dao động theo quy luật hình sin của thời gian.

C. tần số của dao động bằng tần số của ngoại lực.

D. biên độ của dao động phụ thuộc vào tần số của ngoại lực.

Câu 2: Tại một nơi, chu kì dao động điều hòa của con lắc đơn tỉ lệ thuận với:

A. căn bậc hai của gia tốc trọng trường. B. chiều dài con lắc.

C. căn bậc hai của chiều dài con lắc. D. gia tốc trọng trường.

Câu 3: Để phân biệt được sóng ngang và sóng dọc ta dựa vào

A. phương dao động và tốc độ truyền sóng B. tốc độ truyền sóng và bước sóng

C. phương dao động và phương truyền sóng D. phương truyền sóng và tần số sóng

Câu 4: Đặt điện áp xoay chiều u U cos 2

ft

0

vào mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp, cuộn dây thuần

cảm. Mối liên hệ nào dưới đây là đúng?

2

2

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

u

R

u

CL

u

A.

C

ZC

2. B. .

U

R UCL


uL

ZL

2 2 2 2

U0

C. u uR uL uC

. D. I0

.

2 Lf

Câu 5: Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Biết

cảm kháng gấp đôi dung kháng. Dùng vôn kế xoay chiều (điện trở rất lớn) đo điện áp giữa hai đầu tụ điện và

điện áp giữa hai đầu điện trở thì số chỉ của vôn kế là như nhau. Độ lệch pha của điện áp giữa hai đầu đoạn

mạch so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch là

A. . B. . C. . D. .

4

6

3

3

Câu 6: Tia tử ngoại được dùng

A. để chụp ảnh bề mặt Trái Đất từ vệ tinh.

B. để tìm khuyết tật bên trong các sản phẩm bằng kim loại.

C. trong y tế dùng để chụp điện, chiếu điện.

D. dùng để tìm vết nứt trên bền mặt sản phẩm bằng kim loại.

Câu 6: Pin quang điện được dùng trong chương trình “năng lượng xanh” nguyên tắc hoạt động dựa vào

hiện tượng

A. quang điện trong. B. quang điện ngoài.

C. tán sắc ánh sáng. D. phát quang của chất rắn.

Câu 7: Trong mạch dao động LC lí tưởng đang dao động điện từ tự do, điện tích của một bản tụ điện và

cường độ dòng điện qua cuộn cảm biến thiên điều hòa theo thời gian

A. luôn ngược pha nhau B. với cùng biên độ

C. luôn cùng pha nhau D. với cùng tần số

Câu 8: Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về hiện tượng phóng xạ

A. Hiện tượng phóng xạ là trường hợp riêng của phản ứng hạt nhân (phản ứng hạt nhân tự phát).

B. Hiện tượng phóng xạ phụ thuộc vào tác động bên ngoài.

C. Hiện tượng phóng xạ tuân theo định luật phóng xạ.

D. Hiện tượng phóng xạ do các nguyên nhân bên trong hạt nhân gây ra.

Câu 9: Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân

A. thể dương hoặc âm. B. như nhau với mọi hạt nhân.

C. càng lớn thì hạt nhân càng bền vững. D. càng nhỏ thì hạt nhân càng bền vững.

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com

2

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Câu 10: Cho hai dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng O trên trục Ox . Một phần đồ thị li độ – thời gian

của hai dao động dạng như hình vẽ. Độ lệch pha giữa hai dao động x

này là?

x 1

A. 0 rad.

t

B. rad.

O

C. 2 rad.

x 2


D. rad.

2

Câu 11: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp một điện áp xoay chiều điện áp hiệu dụng là 200

V. Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là 4 A. Điện trở R của

đoạn mạch là

A. 25 Ω. B. 100 Ω. C. 75 Ω. D. 50 Ω.

Câu 12: Với máy phát điện xoay chiều một pha, để chu kì của suất điện động do máy phát ra giảm đi bốn

lần thì

A. giữ nguyên tốc độ quay của roto, tăng số cặp cực lên 4 lần.

B. tăng tốc độ quay của roto lên 2 lần và tăng số cặp cực lên 4 lần.

C. tăng tốc độ quay của roto lên 2 lần và tăng số vòng dây của phần ứng lên 2 lần.

D. tăng số cặp cực từ của máy lên 2 lần và số vòng dây của phần ứng lên 2 lần.

Câu 13: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sóng điện từ?

A. Sóng điện từ là sóng ngang

B. Khi sóng điện từ lan truyền, vectơ cường độ điện trường luôn vuông góc với vectơ cảm ứng từ

C. Khi sóng điện từ lan truyền, vectơ cường độ điện trường luôn cùng phương với vectơ cảm ứng từ

D. Sóng điện từ lan truyền được trong chân không

Câu 14: Trong thí nghiệm Y – âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc bước sóng . Trên màn quan sát, tại

điểm M vân sáng bậc k . Lần lượt tăng rồi giảm khoảng cách giữa hai khe một đoạn a

sao cho vị trí

vân trung tâm không thay đổi thì thấy lần lượt vân sáng bậc và k . Kết quả đúng là

M k1

2

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

A. 2k k1 k2

. B. k k1 k2

. C. k k2 k1

. D. 2k k1 k2

.

Câu 15: Kim loại Kali giới hạn quang điện là 0,55 μm. Hiện tượng quang điện không xảy ra khi chiếu

vào kim loại đó bức xạ nằm trong vùng

A. tử ngoại. B. ánh sáng tím. C. hồng ngoại. D. ánh sáng màu lam.

235 95 139

Câu 16: Trong phản ứng sau đây n

92U

42

Mo

57

La 2X 7 . Hạt X là

A. electron. B. nơtron. C. proton. D. heli.

210

Câu 17: Chất phóng xạ Po chu kì bán rã 138 ngày phóng xạ 206

84

biến đổi thành hạt chì Pb 82

. Lúc đầu

0,2 g Po nguyên chất, sau 414 ngày khối lượng chì thu được là

A. 0,0245 g. B. 0,172 g. C. 0,025 g. D. 0,175 g.

Câu 18: Cho phản ứng hạt nhân T D n . Biết năng lượng liên kết riêng của T là 2,823

MeV/nucleon, của là

7,0756 MeV/nucleon và độ hụt khối của D là 0,0024u . Cho 1u 931

MeV/c 2 . Năng lượng tỏa ra của phản ứng là

A. 17,6 MeV. B. 2,02 MeV. C. 17,18 MeV. D. 20,17 MeV.

Câu 19: Hình vẽ nào sau đây xác định đúng chiều dòng điện cảm ứng khi cho vòng dây tịnh tiến với vận tốc

trong từ trường đều:

i v v

i

v

v

i

i 0

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

T

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

v A. Hình 1. B. Hình 2. C. Hình 3. D. Hình 4

Hình 1 Hình 2 Hình 3

Hình 4

Câu 20: Trong thí nghiệm Y – âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc

bước sóng . Nếu tại điểm M trên màn quan sát vân tối thứ tư (tính từ vân sáng trung tâm) thì hiệu

đường đi của ánh sáng từ hai khe , S đến M độ lớn bằng

S1

2

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com

3

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

A. 2 B. 1,5 C. 3,5 D. 2,5

Câu 21: Hình vẽ bên là đồ thị biễu diễn sự phụ thuộc của gia tốc

a vào li độ x của một vật dao động điều hòa. Tần số góc của dao

động bằng.

2 a (cm/s 2 )

A. 1 rad/s.

B. 10 rad/s.

C. 100 rad/s.

2

x( cm)

2

D. 1000 rad/s.

2

Câu 22: Con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm lò xo độ cứng k 100 N/m và vật nặng khối lượng 100 g.

Kéo vật nặng theo phương thẳng đứng xuông dưới làm lò xo giãn 3 cm rồi truyền cho vật vận tốc 20

3

cm/s hướng lên. Chọn trục tọa độ thẳng đứng hướng xuống, gốc tọa độ tại vị trí cân bằng, gốc thời gian là

2

lúc truyền vận tốc. Lấy g m/s 2 , quãng đường vật đi được trong một phần ba chu kì kể từ thời điểm

t 0 là

A. 6 cm B. 2 cm C. 8 cm D. 4 cm

Câu 23: Một con lắc đơn vật treo khối lượng m 0,01kg mang điện tích q 5μC, được coi là điện tích

điểm. Con lắc dao động điều hòa với biên độ góc 0 0,14 rad trong điện trường đều, vecto cường độ điện

4

trường độ lớn E 10

V/m và hướng thẳng đứng xuống dưới. Lấy g 10

m/s 2 . Lực căng của dậy treo tại

0

vị trí con lắc li độ góc

2

xấp xỉ bằng

A. 0,1 N. B. 0,2 N. C. 1,5 N. D. 0,152 N.

Câu 24: Một nguồn âm được đặt ở miệng một ống hình trụ đáy bịt kín. Tăng dần tần số của nguồn bắt

đầu từ giá trị 0. Khi tần số nhận được giá trị thứ nhất là f1

và tiếp theo là f2

, f3

, f4

thì ta nghe được âm to

nhất. Ta tỉ số:

f2

3

f3

f2

3

f4

A. . B. 3. C. . D. 4 .

f4

7

f1

f1

2

f1

Câu 25: Lúc t 0 , đầu O của sợi dây cao su bắt đầu dao động đi lên với chu kì 2 s. Biên độ 5 cm, tạo thành

sóng lan truyền trên dây với tốc độ 2 m/s. Điểm M trên dây cách O một đoạn 1,5 m. Thời điểm đầu tiên để

phần tử tại M đến vị trí thấp hơn vị trí cân bằng 2,5 cm xấp xỉ bằng

A. 1,2 s. B. 2,5 s. C.1,9 s. D. 1 s.

Câu 26: Cho một đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần L và điện trở R mắc nối tiếp. Nếu mắc vào hai đầu đoạn

mạch một điện áp xoay chiều


u 100cos100

t V thì dòng điện trong mạch biểu thức

4

i 2 cos 100

t

A. Giá trị của R và L là

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

1

A. R 50 Ω, L H. B. R Ω, .

2

50 1

L H


3

1

C. R 50 Ω, L H. D. R 50 Ω, L H.


2

Câu 27: Khung dây kim loại phẳng diện tích S 50 cm 2 , N 100

vòng dây quay đều với tốc độ 50

vòng/giây quanh trục vuông góc với đường sức của từ trường đều B 0,1T. Chọn gốc thời gian t 0 là lúc

pháp tuyến của khung dây chiều trùng với chiều của vecto cảm ứng từ. Biểu thức từ thông qua khung dây


A. 500cos100

t Wb. B. 500sin100

t Wb.

C. 0,05sin100

t Wb. D. 0,05cos100

t Wb.

Câu 28: Một mạch dao động LC gồm một cuộn cảm L 500 μH và một tụ điện điện dung C 5 μF.

2

4

Lấy 10 . Giả sử tại thời điểm ban đầu điện tích của tụ điện đạt giá trị cực đại Q 0

6.10 C. Biểu thức

của cường độ dòng điện qua mạch là

4

4

A. i 6cos

2.10 t A. B. i 12cos

2.10 t A.

2

2

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com

4

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

6

4

C. i 6cos

2.10 t A. D. i 12cos

2.10 t A.

2

2

Câu 29: Chiếu một chùm tia sáng trắng, song song bề rộng d từ không khí đến bề mặt thủy tinh nằm

ngang dưới góc tới 60 0 . Cho chiết suất của thủy tinh đối với tia tím và tia đỏ lần lượt là 3 và 2 thì tỉ số

giữa bề rộng chùm khúc xạ tím và khúc xạ đỏ trong thủy tinh xấp xỉ bằng

A. 0,1. B. 1,1. C. 1,3. D. 0,8.

Câu 30: Trong nguyên tử Hidro, electron chuyển từ quỹ đạo L về quỹ đạo K mức năng lượng

EK

13,6

eV. Bước sóng do nguyên tử phát ra là 0,1218 μm. Mức năng lượng ứng với quỹ đạo L là

A. 3,2 eV B. –4,1 eV C. –3,4 eV D. –5,6 eV

Câu 31: Cho mạch điện như hình vẽ, biết nguồn suất điện động 12

V và điện trở trong r 0 . Hai đèn

D1

, D2

cùng hiệu điện thế định mức là 6 V và điện trở R . Muốn cho hai đèn

,r

sáng bình thường thì R phải giá trị bằng

A. 0,5R .

D 1

B. R .

C. 2R .

D 2

R

D. 0.

Câu 32: Một chất phóng xạ chu kì bán rã T . Khảo sát một mẫu chất phóng xạ này ta thấy: ở lần đo

thứ nhất, trong 1 phút chất phóng xạ này phát ra 8n hạt . Sau 415 ngày kể từ lần đo thứ nhất, trong 1 phút

chất phóng xạ này chỉ phát ra được n hạt . Giá trị của T

A. 12,3 năm B. 138 ngày C. 2,6 năm D. 3,8 ngày

Câu 33: Xét nguyên tử Hidro theo mẫu nguyên tử Bo. Gọi F là độ lớn của lực tương tác điện giữa electron

và hạt nhân khi electron chuyển động trên quỹ đạo dừng K . Khi độ lớn của lực tương tác tính điện giữa

F

electron và hạt nhân là thì electron đang chuyển động trên quỹ đạo dừng nào?

16

A. quỹ đạo dừng L B. quỹ đạo dừng M C. quỹ đạo dừng N D. quỹ đạo dừng Q

Câu 34: Một người cận thị phải đeo sát mắt một thấu kính độ tụ –2,5 dp mới nhìn rõ được các vật cách

mắt từ 25 cm đến vô cực. Giới hạn nhìn rõ của mắt người này khi không đeo kính là

A. từ 15,4 cm đến 40 cm. B. từ 15,4 cm đến 50 cm.

C. từ 20 cm đến 40 cm. D. từ 20 cm đến 50 cm.

Câu 35: Một con lắc lò xo m 100

g và k 12,5

N/m. Thời điểm ban đầu ( t 0 ), lò xo không biến dạng,

thả nhẹ để hệ vật và lò xo rơi tự do sao cho trục lò xo luôn phương thẳng đứng và vật nặng ở phía dưới lò

xo. Đến thời điểm t1 0,11s, điểm chính giữa của lò xo được giữ cố định, sau đó vật dao động điều hòa. Lấy

g 10 m/s 2 2

; 10 . Biết độ cứng của lò xo tỉ lệ nghịch với chiều dài tự nhiên của nó. Thời điểm đầu tiên

lực đàn hồi của lò xo bị triệt tiêu kể từ khi giữ cố định lò xo là

A. 0,38 s. B. 0,24 s. C. 0,22 s. D. 0,15 s.

Câu 36: Trên một sợi dây đàn hồi OC đang sóng dừng ổn định với tần số f . Hình ảnh sợi dây tại thời

điểm t

1

(nét đứt) và thời điểm t (nét liền) được cho như u( cm)

4 f

4

B

hình vẽ. Tỉ số giữa quãng đường mà B đi được trong một chu kì

x( cm)

với quãng đường mà sóng truyền đi được trong một chu kì là:

O

A. 1.

C

B. 2.

C. 5.

3

D. 1,25.

10 20 30

Câu 37: Giao thoa sóng ở mặt nước với hai nguồn kết hợp đặt tại A và B. Hai nguồn dao động điều hòa theo

phương thẳng đứng, cùng pha và cùng tần số 10 Hz. Biết AB 20 cm, tốc độ truyền sóng ở mặt nước là 0,3

m/s. Ở mặt nước, O là trung điểm của AB, gọi Ox

0

là đường thẳng hợp với AB một góc 60 . M là điểm trên

Ox mà phần tử vật chất tại M dao động với biên độ cực đại (M không trùng với O). Khoảng cách ngắn nhất

từ M đến O là:

A. 1,72 cm. B. 2,69 cm. C. 3,11 cm. D. 1,49 cm.

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com

5

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Câu 38: Đặt điện áp xoay chiều u U 2 cost


vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở R 24 Ω, tụ

điện và cuộn cảm thuần mắc nối tiếp. Ban đầu khóa

K đóng, sau đó khóa K mở. Hình vẽ bên là đồ thị A

R

i( A)

biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện i

K đóng

trong đoạn mạch vào thời gian u . Giá trị của U

C

K mở

gần nhất với giá trị nào sau đây?

K

O

A. 170 V.

t

B. 212 V.

C. 85 V.

D. 255 V.

B

L

Câu 39: Cho mạch điện AMNB, đoạn AM chứa cuộn dây thuần cảm L, đoạn MN chứa điện trở R, đoạn mạch

NB chứa tụ điện C. Đặt vào hai đầu AB một điện áp xoay chiều biểu thức u U 2 cost

V, tần số

thay đổi được. Khi 1

ω = ω 1 thì điện áp giữa hai đầu AN và MB vuông pha nhau. Khi đó U 50 5

V, U 100 5 V. Khi thay đổi tần số góc đến giá trị 2 100

2 rad/s thì điện áp giữa hai đầu cuộn

MB

1

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

dây đạt giá trị cực đại. Giá trị của là:

A. 150 rad/s. B. 60 rad/s. C. 50 rad/s. D. 100 rad/s.

Câu 40: Trong thí nghiệm Y – âng, chiếu đồng thời hai bức xạ bước sóng 1 0,4 μm và 2 0,6 μm.

Trên màn quan sát, gọi M và N là hai điểm nằm ở hai phía so với vân trung tâm mà M là vị trí của vân sáng

bậc 11 của bức xạ 1

; N là vị trí vân sáng bậc 13 của bức xạ 2

. Số vân sáng quan sát được trên đoạn MN

là:

A. 43. B. 40. C. 42. D. 48.

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

AB

AN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com

6

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

BẢNG ĐÁP ÁN

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 Câu 10

A C C A A D D B C D

Câu 11 Câu 12 Câu 13 Câu 14 Câu 15 Câu 16 Câu 17 Câu 18 Câu 19 Câu 20

D A C A C B B C D C

Câu 21 Câu 22 Câu 23 Câu 24 Câu 25 Câu 26 Câu 27 Câu 28 Câu 29 Câu 30

B A D A C D D D B C

Câu 31 Câu 32 Câu 33 Câu 34 Câu 35 Câu 36 Câu 37 Câu 38 Câu 39 Câu 40

A B A A A A C C C B

Câu 1:

+ Biên độ của của dao động phụ thuộc vào độ chênh lệch giữa tần số dao động riêng và tần số của ngoại lực,

biên độ càng lớn khi độ chêch lệch này càng nhỏ, ta không đủ cơ sở để kết luận tần số của ngoại lực tăng thì

biên độ dao động sẽ tăng → A sai → Đáp án A

Câu 2:

+ Chu kì dao động của con lắc đơn :

l

T 2

→ tỉ lệ thuận với căn bậc hai chiều dài của con lắc → Đáp án C

g

Câu 3

+ Để phân biệt được sóng dọc và sóng ngang, người ta dựa vào phương dao động và phương truyền sóng.

→ Đáp án C

Câu 4:

+ Trong mạch RLC điện áp hai đầu điện trở luôn vuông pha với điện áp hai đầu đoạn mạch LC, với hai đại

lượng vuông pha ta luôn :

2 2

u R

u LC

u

1→

R

u LCU0R

U0LC

U

R U

LC

2 → Đáp án A

Câu 5:

+ Cảm kháng gấp đôi dung kháng Z 2Z

.

2

L

2

C

Điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện và hai đầu điện trở bằng nhau U U → Z R .

ZL

ZC


→ Độ lệch pha tan

1→ → Đáp án A

R

4

Câu 6:

+ Tia tử ngoại được dùng để tìm các nứt trên bề mặt sản phẩm bằng kim loại → Đáp án D

Câu 7:

+ Điện tích của một bản tụ và dòng điện qua cuộn cảm luôn biến thiên với cùng tần số → Đáp án D

Câu 8:

+ Hiện tượng phóng xạ là một hiện tượng tự nhiên, diễn ra một cách tự phát không phụ thuộc vào các yếu tố

bên ngoài → B sai → Đáp án B

Câu 9:

+ Hạt nhân năng lượng liên kết riêng càng lớn thì càng bền vững → Đáp án C

Câu 10:

+ Hai dao động vuông pha nhau → Đáp án D

Câu 11:

+ Khi hiện tượng cộng hưởng điện thì điện áp hai đầu đoạn mạch chính bằng điện áp ở hai đầu điện trở,

U 200

do vậy R 50 Ω → Đáp án D

I 4

Câu 12:

+ Chu kì của suất điện động do máy phát điện phát ra

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

C

R

C

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com

7

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

1 1

T → muốn T giảm 4 lần thì giữa nguyên tốc độ quay của roto tăng số cặp cực lên 4 lần

f pn

→ Đáp án A

Câu 13:

+ Khi sóng điện từ lan truyền, vectơ cường độ điện trường phương vuông góc với vectơ cảm ứng từ → C

sai → Đáp án C

Câu 14:

D

kD

+ Tại M là vị trí của vân sáng bậc k: xM

k → a a xM

+ Thay đổi a một lượng ∆a, ta

D

k1D

xM

k1

a a

a a xM

D→ 2a k

→ → Đáp án A

D

k1D

xM

k2

a a


1

k2

2k k1 k2

a


a a xM

Câu 15:

+ Để xảy ra hiện tượng quang điện thì ánh sáng kích thích phải bước sóng nhỏ hơn giới hạn quang điện

của kim loại đó.

→ ánh sáng thuộc vùng hồng ngoại bước sóng nhỏ nhất nên không thể gây ra hiện tượng quang điện với

kim loại này → Đáp án C

Câu 16:

1 235 95 139 1 0

+ Cân bằng phản ứng:

0n

92U

42

Mo

57

La 2

0X+7

1

→ Vậy X là nơtron.

→ Đáp án B

Câu 17:

+ Khối lượng Po bị phân rã sau khoảng thời gian 414 ngày là

t

414


T

138

m

m0 1 2 0,21 2 0,175 g.


+ Khối lượng chì được tạo thành ứng với sự phân rã của 0,175 g Po là:

m

0,175

mPb

APb

206 0,172 g → Đáp án B

APo

210

Câu 18:

+ Năng lượng tỏa ra của phản ứng

E m m c E E

2 4.7,0756 3.2,823 0,0025.931,5 17,6 MeV → Đáp án C

t s lks

lkt

Câu 19:

+ Chuyển động tịnh tiến trong từ trường đều không làm từ thông qua vòng dây biến thiên → không xuất

hiện dòng điện cảm ứng → I 0 → Đáp án D

Câu 20:

+ Vị trí cho vân sáng bậc 4 thõa mãn d

3,5

→ Đáp án C

Câu 21:

2

+ Từ đồ thị, ta a A 2 m/s 2 và x A 2 cm.

a max

max

2

→ 10rad/s → Đáp án B

A 0,02

Câu 22:

3

mg 100.10 .10

+ Độ biến dạng của lò xo tại vị trí cân bằng : l0

1 cm.

k 100

k 100

+ Tần số góc của dao động : 10

rad/s.

3

m 100.10

Kéo vật nặng theo phương thẳng đứng xuống dưới làm lò xo giãn 3 cm

→ x cm (chọn trục tọa độ với chiều dương hướng xuống).

0

3

max

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

4

2

x

4

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com

8

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

2

2 v

2 20

3

+ Biên độ dao động của vật A x

0

0

2 4 cm.


10→ Từ hình vẽ ta thấy rằng, quãng đường vật đi được tương ứng sẽ là 6 cm → Đáp án A

Câu 23:

2 3 2

+ Lực căng dây treo của con lắc T mgbk

3cos 2cos0

, với α nhỏ thì T mgbk 10


2

6 4

qE 5.10 .10

Gia tốc biểu kiến : g

10 15 m/s 2 bk

g .

m 0,01

Thay các giá trị đã biết vào biểu thức, ta tìm được T 0,152 N → Đáp án D

Câu 24:

+ Gọi L là chiều cao của ống hình trụ, để âm nghe được ta nhất thì trong ống xảy ra sóng dừng với cột

không khí và tại miệng ống là một bụng sóng

Áp dụng điều kiện để sóng dừng trong cột không khí một đầu kín và một đầu hở, ta :

v

L 2n 1 2n

1

4 4 f

v

+ Tần số f 1 cho âm nghe to nhất lần đầu tiên ứng với n 0 → f1

.

4L

3v

+ Tần số f 2 cho âm nghe to nhất lần thứ hai ứng với n 1

→ f2

.

4L

5v

f3


n

2 4L

f2

3

+ Tương tự như vậy, ta : → → Vậy → Đáp án A

n

3 7v

f4

7

f4


4L

Câu 25:

+ Bước sóng của sóng vT 2.2 4 m.

2x

0

M

→ Độ lệch pha dao động giữa O và nguồn M:

135 rad.

t1


M t0

→ Biểu diễn dao động của các phần tử dây tại O và M trên hình vẽ.

0

A

345 u

+ Khoảng thời gian để M đến vị trí thấp hơn vị trí cân bằng u

2,5 cm

2

5

5

0

135

0

tương ứng với góc quét 345 .

→ Thời gian tương ứng với góc quét

345 345

t T 2 1,92 s → Đáp án C

360 360

Câu 26


+ Điện áp sớm pha so với dòng điện → ZL

R .

4

2 2 50 2

1

Tổng trở của mạch Z R ZL

2R

50 2 Ω → R 50 Ω và L H → Đáp án D

1

2

Câu 27:

4

+ Từ thông cực đại qua khung dây 0 NBS 100.0,15.10 0,05 Wb.

Gốc thời gian là lúc vecto pháp tuyến cùng chiều với vectơ cảm ứng từ → 0

.

→ 0,05cos100

t Wb → Đáp án D

Câu 28:

1

4

+ Tần số góc của mạch dao động 2.10 rad/s.

LC

4

Q0

6.10

+ Dòng điện cực đại chạy trong mạch: I 0

Q

0

12 A.

6 6

LC

500.10 .5.10


DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

2

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN


https://twitter.com/daykemquynhon

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com

9

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định


Tại t = 0, điện tích trên tụ là cực đại → 0q

0 → 0i

rad.

2

4

→ Vậy i 12cos

2.10 t A → Đáp án D

2

Câu 29:

d Lsin 90 r Lcosr L 1

sin r

+ Xét đường truyền của ánh sáng đỏ qua thủy tinh, ta :

2

Tương tự như vậy với ánh sáng tím ta cũng :


2

d Lsin 90 r Lcosr L 1

sin r

t t t d

+ Áp dụng định luật khúc xạ ánh sáng sin i nsin

r

1

sin rt


2


3

sin rd


2 2

d

→ Lập tỉ số :

d

t

d


1

sin

1

sin

2

2

r

r

t

d

1,1

→ Đán áp B

d d d d

Câu 30:

+ Áp dụng tiên đề Bo về bức xạ và hấp thụ năng lượng, ta :

34 8

hc 6,625.10 .3.10

19

18

1eV

1,6.10

J

EL EK 1,63.10 J E 10,2 eV → eV.

6

L

E


K

EL

3, 4

0,1218.10

→ Đáp án C

Câu 31:

+ Ta thấy ngay rằng điện trở của bộ đèn là 0,5R . Để đèn sáng bình thường thì điện áp đặt vào bộ phải bằng

6 V, do vậy điện áp đặt vào R cũng là 6 V → R 0,5R

→ Đáp án A

Câu 32:

Để ý rằng số hạt nhân α phát ra cũng chính là số hạt nhân chất phóng xạ bị phân ra

t


T

+ Ta 8n

N0

1

2


+ Số hạt nhân ban đầu còn lại sau 414 ngày.

414

N 2 t

N

414

t


0 T → số hạt α đo được trong 1 phút khi đó sẽ là 2 T

1 2 T

n N

0 .


414

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

Lập tỉ số → 8 2 T → T 138

ngày → Đáp án B

Câu 33:

+ Lực tĩnh điện giữa hạt nhân và electron khi electron ở quỹ đạo thứ n

2 2

q 1 q FK

F k k

2 4 2

4

r n r0

n

Trong đó F K

là lực tĩnh điện giữa electron và hạt nhân, khi nguyên từ hidro ở trạng thái cơ bản

→ Áp dụng cho bài toán ta được n 2 , vậy electron đang ở quỹ đạo dừng L → Đáp án A

Câu 34:

1

+ Để khắc phục tật cận thì, người này phải đeo thấu kính phân kì độ tụ D

CV

1 1

→ C V

40cm.

D

2,5


1 1 1

+ Khoảng cực cận của mắt khi không đeo kính → d 15, 4 cm → Đáp án A

25 d 40

Câu 35:

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

r d

d d

L d

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com

10

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

+ Tốc độ của vật sau khoảng thời gian t 0,11 s rơi tự do là

v0 gt 10.0,11 1,1m/s.

+ Sau khi điểm chính giữa của lò xo được giữ cố định thì phần lò xo tham gia

vào dao động độ cứng k 2k

25cm.

0

k 25

→ Tần số góc của dao động 5

rad/s → T 0, 4 s.

m 0,1

mg 0,1.10

+ Độ biến dạng của lò xo khi vật đi qua vị trí cân bằng l0

4

k 25

cm.

2 2

2 v 2 110


+ Biên độ dao động của con lắc A l

0

0

4 8 cm.

2

5


A

+ Tại t1 0,11s vật đang ở vị trí li độ x l0 4

cm. Lực đàn hồi của lò xo bị triệt tiêu tại vị trí

2

lò xo không biến dạng (tương ứng với x l 0

).

2T

2

→ từ hình vẽ, ta t t1

0,11 .0,4 0,38 s → Đáp án A

3 3

Câu 36:

1 T

+ Ta để ý rằng t


4 f 4

0

Hai thời điểm tương ứng với góc quét

90

4

3

x

+ Từ hình vẽ ta :

A A

4

0

cos


2 2

90

A

0


90

4 3

t

1

→ cm.

3

A 5

t t


A A

cosA

+ B là điểm bụng nên sẽ dao động với biên độ A 5 cm → Bước sóng của sóng 20 cm.

4A

4.5

→ Tỉ số 1 → Đáp án A

20

Câu 37:

v 0,3

+ Bước sóng của sóng 3 cm.

x

f 10

M

+ Để M là cực đại và gần O nhất thì M nằm trên dãy cực đại ứng với

k 1.

2 2 2 0

d1


d2

d 10 2.10. d.cos 60

d d2

+ Áp dụng định lý cos, ta :

2 2 2 0

d1

d 10 2.10. d.cos120

A

O

B

Kết hợp với d1 d2 3cm.

k 1

2 2 0 2 2 0

→ d 10 2.10. d.cos120 d 10 2.10. d.cos 60 3 cm →

d 3,11 cm → Đáp án C

Câu 38:

Biễu diễn vecto các điện áp:

+ U

chung nằm ngang U U

R

U

LC

, vì uR

luôn vuông pha với uLC

→ đầu

mút vecto U

R

luôn nằm trên một đường tròn nhận U

làm đường kính.

+ Từ đồ thị, ta thấy rằng dòng điện trong hai trường hợp là vuông pha nhau

I01

4

A.

I02

3

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

8

4

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

t 1

x

8

U R1

U

LC1

U

2

R2

U

LC 2

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com

11

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định


2 2

2 2

+ Từ hình vẽ, ta thấy U0 U01 U02 4.24 3.24 120

V → U 85 V → Đáp án C

Câu 39:

+ Khi thì điện áp hai đầu đoạn mạch AN và MB vuông pha nhau : L C

→ Z L Z C = R 2 1

1

.

R R

R

1

1

→ ta chuẩn hóa → Z

ZL

X

C


X

2 2 2 2 1

2 1

2

+ Kết hợp với : U

MB

2U

AN

↔ R ZC

4R ZL

↔ 1 4 4X 1 4 4X → X 0,5 .

2

2

X

X

+ Khi 1 100

2 rad/s (ta giả sử rằng 2 n1

) thì điện áp trên hai đầu cuộn cảm đạt cực đại

2

2

2 R

Z C

Z LZ

C

↔ 1 1 1


1 → n 2 2 → Vậy 1 50

rad/s → Đáp án C

2 nX 2 2

Câu 40:

i 0,6

Xét tỉ số 2 2 1,5

i1 1

0,4

i2

22

+ Vị trí M là vân sáng thứ 11 của bức xạ 1

→ xM

11i 1

11 i2

. 1,5 3

+ Vị trí N là vân sáng thứ 13 của bức xạ → x 13i 11.1,5i 16,5i

.

2

N 2 1 1

1

Vậy trên đoạn MN 11 + 16 + 1 = 28 vị trí cho vân sáng của bức xạ

7 + 13 + 1 = 21 vị trí cho vân

sáng của bức xạ 2

+ Ta xác định số vân sáng trùng nhau, mỗi vị trí trùng nhau được tính là một vân sáng. Để hai vân trùng

nhau thì

k1 2

3

x1 x2

→ → i12 3i1

.

k 2

2 1

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

x

N

16,5i1

x

M

11i


1

→ Từ O đến N sẽ 5 vị trí trùng nhau, từ O đến M sẽ 3 vị trí trùng

3i1 3i1


3i1 3i1


nhau

→ Số vân sáng quan sát được là 21 + 28 – 5 – 3 – 1 = 40 → Đáp án B

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com

12

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Chủ đề

Cấp độ nhận thức

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao

Dao động cơ 3 0 3 1 7

Sóng cơ 1 0 2 2 5

Dòng điện xoay chiều 1 2 2 2 7

Dao động và sóng điện từ 1 1 1 0 3

Sóng ánh sáng 1 2 1 1 5

Lượng tử ánh sáng 1 1 2 0 4

Hạt nhân 2 2 1 0 5

Điện học 0 1 1 0 2

Từ học 0 1 0 0 1

Quang học 0 0 1 0 1

Tổng 10 10 14 6 40

Tổng

Đánh giá đề thi:

+ Nội dung kiến thức gồm cả 12 và 11 trong đó chủ yếu là 12, số các câu hỏi thuộc chương trình 1 là 7 câu.

+ Các câu phân loại cao (gồm 6 câu) tập trung chủ yế ở các chương dao động cơ, sóng cơ điện xoay chiều

theo đúng tinh thần ra đề của bộ. Các câu hỏi phân loại hướng đến kĩ năng xử lý đồ thị, hiện tượng cơ học

(câu 35 kích thích dao động bằng thả rơi vật) hơn là nặng về toán học đã được xây dựng sẵn.

→ Đề thi phân loại học sinh tốt.

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com

1

ĐỀ SỐ

3

(Đề thi gồm 5 trang)

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ MINH HỌA KÌ THI THPT QUỐC GIA 2019

Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Môn thi thành phần: VẬT LÝ

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Họ & Tên: …………………………..

Số Báo Danh:………………………..

Câu 1: Công thức tính chu kì dao động điều hòa của con lắc đơn chiều dài l

trường g là:

tại nơi gia tốc trọng

A. T 2

k

g

m

l

B. T 2

. C. T 2

. D. T 2

m

l

k

g

.

Câu 2: Một sóng cơ tần số f , truyền trên một sợi dây đàn hồi với tốc độ v và bước sóng . Hệ thức

đúng là?


A. v f

. B. v f . C. v 2

f . D. v .

f

v

Câu 3: Trong máy phát điện xoay chiều một pha, nếu rôto p cặp cực và quay với vận tốc n vòng/phút

thì tần số của dòng điện phát ra là

60

A. f np

60n

. B. f pn . C. f . D. f .

np

60

p

Câu 4: Đặt điện áp

u U0 t

vào hai đầu đoạn mạch chỉ tụ điện thì cường độ dòng điện trong

4

mạch là i I cos 0 t

i

. Giá trị của i

bằng

A. 0,75 . B. 0,5 . C. 0,5

. D. – 0,75π.

N1

N2

Câu 5: Gọi và là số vòng của cuộn sơ cấp và thứ cấp của một máy biến áp lí tưởng. Nếu mắc hai đầu

của cuộn sơ cấp điện áp hiệu dụng là

2

U 1

. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp sẽ là

N

2

N1

N2

A. U

2

U1

B. U

2

U1

C. U

2

U

N2

1

D. U

N

1

N

2

N

2

U1

1

N

1

Câu 6: Chọn câu đúng nhất. Điều kiện để dòng điện

A. hiệu điện thế. B. điện tích tự do.

C. hiệu điện thế đặt vào hai đầu vật dẫn. D. nguồn điện.

Câu 7: Mạch dao động điện từ dao động tự do với tần số góc riêng là . Biết điện tích cực đại trên tụ điện

q0

I0

2

I0 2q0

I0 q

q0

0

I0


là , cường độ dòng điện cực đại qua cuộn dây được tính bằng biểu thức

A. . B. . C. D. I 0 = ωq 0 .


Câu 8: Chọn phương án đúng. Quang phổ liên tục của một vật nóng sáng

A. chỉ phụ thuộc vào bản chất của vật.

B. phụ thuộc cả nhiệt độ và bản chất của vật.

C. chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của vật.

D. không phụ thuộc vào nhiệt độ và bản chất của vật.

Câu 9: Công thức liên hệ giữa giới hạn quang điện, công thoát electron A của kim loại, hằng số Plăng h

tốc độ ánh sáng trong chân không c là

hc

A

c

hA

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

A. . B. C. . D. .

0

0

0

0


A

hc

hA

c

Câu 10: Sóng điện từ

A. là sóng dọc và truyền được trong chân không

B. là sóng ngang và truyền được trong chân khôngMỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com

2

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

C. là sóng dọc và không truyền được trong chân không

D. là sóng ngang và không truyền được trong chân không

Câu 11: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x 6cost

( x tính bằng cm, t tính bằng s). Tốc

độ lớn nhất của chất điểm trong quá trình dao động là

A. 3 cm/s. B. 6 cm/s. C. 2 cm/s. D. cm/s.

Câu 12: Cường độ âm tại một điểm trong môi trường truyền âm là 10 5 W/m 2 . Biết cường độ âm chuẩn

12

I W/m 2 0

10

. Mức cường độ âm tại điểm đó là

A. 70 dB. B. 80 dB. C. 60 dB. D. 50 dB

Câu 13: Gọi ch , c , l , v lần lượt là bước sóng của các tia chàm, cam, lục, vàng. Sắp xếp thứ tự nào

dưới đây là đúng?

l v c ch

c l v ch

ch v l c

c v l ch

A. . B. .

C. . D. .

Câu 14: Ánh sáng huỳnh quang của một chất bước sóng 0,5 μm. Chiếu vào chất đó bức xạ bước sóng

nào dưới đây sẽ không sự phát quang?

A. 0,2 μm. B. 0,3 μm. C. 0,4 μm. D. 0,6 μm.

35

C 17

Câu 15: Hạt nhân

A. 35 nuclôn. B. 18 proton. C. 35 nơtron. D. 17 nơtron.

Câu 16: Cho ba hạt nhân X, Y và Z số nuclôn tương ứng là , , với . Biết năng


E X

E

A

X

A

Y

A A 2A 0,5A

E

EZ EX EY

Z

X Y Z

lượng liên kết của từng hạt nhân tương ứng là , Y , Z với . Sắp xếp các hạt nhân

này theo thứ tự tính bền vững giảm dần là

A. Y, X, Z. B. X, Y, Z. C. Z, X, Y. D. Y, Z, X.

35 37

Câu 17: Cho phản ứng hạt nhân 17Cl A Ar

Z

X n

18 . Trong đó hạt X

A. Z 1; A 3. B. Z 2 ; A 4 . C. Z 2 ; A 3 . D. Z 1; A 1.

Câu 18: Một phần đồ thị li độ – thời gian của hai dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng O trên trục Ox .

Biên độ dao động tổng hợp của hai dao động này là

x( cm)

2

A. 1 cm.

x 2

B. 2 cm.

C. 3 cm.

t

O

D. 4 cm.

Câu 19: Hình nào dưới đây kí hiệu đúng với hướng của từ trường đều tác dụng lực Lo – ren – xo lên hạt

điện tích q chuyển động với vận tốc v

trên quỹ đạo tròn trong mặt phẳng vuông góc với đường sức từ.

q 0

q 0

q 0

q 0

v

v

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

Hình 1 Hình 2 Hình 3

Hình 4

A. Hình 1. B. Hình 2. C. Hình 3. D. Hình 4.

Câu 20: Một ánh sáng đơn sắc khi truyền từ thuỷ tinh vào nước thì tốc độ ánh sáng tăng 1,35 lần. Biết chiết

4

suất của nước đối với ánh sáng này là . Khi ánh sáng này truyền từ thuỷ tinh ra không khí thì bước sóng

3

của nó

A. giảm 1,35 lần. B. giảm 1,8 lần. C. tăng 1,35 lần. D. tăng 1,8 lần.


Câu 21: Một con lắc lò xo nằm ngang dao động theo phương trình x 5cos

2

t (x tính bằng cm; t

3

tính bằng s). Kể từ t 0, lò xo không biến dạng lần đầu tại thời điểm

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

2

v

x 1

v

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com

3

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

5

1

2

11

A. s. B. s. C. s. D. s.

12

6

3

12

Câu 22: Tại một phòng thí nghiệm, học sinh A sử dụng con lắc đơn để đo gia tốc rơi tự do g bằng phép đo

gián tiếp. Kết quả đo chu kì và chiều dài của con lắc đơn là T 1,919 0,001s và l 0,900 0,002 m. Bỏ

qua sai số của số . Cách viết kết quả đo nào sau đây là đúng?

A. g 9,648 0,003 m/s 2 . B. g 9,648 0,031m/s 2 .

C. g 9,544 0,003 m/s 2 . D. g 9,544 0,035 m/s 2 .

Câu 23: Trong thí nghiệm giao thoa trên mặt nước, hai nguồn sóng kết hợp A và B dao động cùng pha, cùng

tần số, cách nhau AB 8 cm tạo ra hai sóng kết hợp bước sóng λ = 2 cm. Một đường thẳng (∆) song song

với AB và cách AB một khoảng là 2 cm, cắt đường trung trực của AB tại điểm C. Khoảng cách ngắn nhất từ

C đến điểm dao động với biên độ cực tiểu trên (∆) là

A. 0,56 cm. B. 0,64 cm. C. 0,43 cm. D. 0,5 cm.

Câu 24: Một sợi dây AB 120 cm, hai đầu cố định, khi sóng dừng ổn định trên sợi dây xuất hiện 5 nút

sóng. O là trung điểm dây, M, N là hai điểm trên dây nằm về hai phía của O, với OM 5cm, ON 10

cm,

tại thời điểm t vận tốc dao động của M là 60 cm/s thì vận tốc dao động của N là:

30 3 60 3

60 3

A. cm/s. B. cm/s. C. cm/s. D. 60 cm/s.

Câu 25: Một mạch điện không phân nhánh gồm điện trở R 100 Ω, cuộn thuần cảm L thay đổi được và


tụ điện dung C. Mắc mạch vào nguồn điện áp u 100 2 cos100

t V. Thay đổi L để điện áp hai

6

đầu điện trở giá trị hiệu dụng

U

R

100

V. Cường độ dòng điện trong mạch biểu thức làA. i cos100

t A. B. i 2 cos100

t A.

6

4


C. i 2 cos100

t A. D. i 2 cos100

t

A.

6

Câu 26: Một khung dây dẫn hình chữ nhật 100 vòng, diện tích mỗi vòng 600 cm 2 , quay đều quanh trục

đối xứng của khung với vận tốc góc 120 vòng/phút trong một từ trường đều cảm ứng từ bằng 0,2 T. Trục

quay vuông góc với các đường cảm ứng từ. Chọn gốc thời gian lúc vectơ pháp tuyến của mặt phẳng khung

dây ngược hướng với vectơ cảm ứng từ. Biểu thức suất điện động cảm ứng trong khung là


A. e 48 sin 4 t

V. B. e 48

sin 4

t V.

2


C. e 4,8 sin 4 t

V. D. e 48

sin 4

t V.

2

Câu 27: Thí nghiệm giao thoa Y – âng với ánh sáng đơn sắc bước sóng , khoảng cách giữa hai khe

a 1mm. Ban đầu, tại M cách vân trung tâm 5,25 mm người ta quan sát được vân sáng bậc 5. Giữ cố định

màn chứa hai khe, di chuyển từ từ màn quan sát ra xa và dọc theo đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

chứa hai khe một đoạn 0,75 m thì thấy tại M chuyển thành vân tối lần thứ hai. Bước sóng giá trị là

A. 0,64 μm B. 0,70 μm C. 0,60 μm D. 0,50 μm

0

Câu 28: Một cái bể sâu 2 m chứa đầy nước. Một tia sáng Mặt Trời rọi vào mặt nước bể dưới góc tới i 30

n 1,328

n 1,361

. Biết chiết suất của nước đối với ánh sáng đỏ và ánh sáng tím lần lượt là d và t . Bề rộng

của quang phổ do tia sáng tạo ra ở đáy bể nằm ngang bằng:

A. 17,99 mm. B. 22,83 mm. C. 21,16 mm. D. 19,64 mm.

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Câu 29: Theo mẫu nguyên tử Bo, bán kính quỹ đạo K của êlectron trong nguyên tử hiđrô là

êlectron chuyển từ quỹ đạo O về quỹ đạo M thì bán kính quỹ đạo giảm bớt

12r 16r0

25r0

9r0

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

A. 0 . B. . C. . D. .

Câu 30: Giả sử trong một phản ứng hạt nhân, tổng khối lượng của các hạt trước phản ứng nhỏ hơn tổng khối

lượng của các hạt sau phản ứng là 0,02u . Phản ứng hạt nhân này

A. thu năng lượng 18,63 MeV. B. tỏa năng lượng 18,63 MeV.

C. thu năng lượng 1,863 MeV. D. tỏa năng lượng 1,863 MeV.

r 0

. Khi

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com

4

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Câu 31: Cho hai điểm A và B cùng nằm trên một đường sức điện do điện tích q 0 gây ra. Biết độ lớn của

cường độ điện trường tại A là 36 V/m, tại B là 9 V/m. Xác định cường độ điện trường tại trung điểm M của

AB.

A. 10 V/m. B. 15 V/m. C. 20 V/m. D. 16 V/m.

Câu 32: Giả sử một vệ tinh dùng trong truyền thông đang đứng yên so với mặt đất ở một độ cao xác định

trong mặt phẳng Xích Đạo Trái Đất; đường thẳng nối vệ tinh với tâm Trái Đất đi qua kinh độ số 0. Coi Trái

Đất như một quả cầu, bán kính là 6370 km, khối lượng là 6.10 24 kg và chu kì quay quanh trục của nó là 24

11

giờ; hằng số hấp dẫn G 6,67.10 N.m 2 /kg 2 . Sóng cực ngắn ( f 30 MHz) phát từ vệ tinh truyền thẳng

đến các điểm nằm trên Xích Đạo Trái Đất trong khoảng kinh độ nào nêu dưới đây?

A. Từ kinh độ 79 0 20’ Đ đến kinh độ 79 0 20’ T. B. Từ kinh độ 83 0 20’ T đến kinh độ 83 0 20’ Đ.

C. Từ kinh độ 85 0 20’ Đ đến kinh độ 85 0 20’ T. D. Từ kinh độ 81 0 20’ T đến kinh độ 81 0 20’ Đ.

u U cost

0

U0


Câu 33: Đặt điện áp ( và không đổi) vào hai đầu đoạn

mạch AB như hình vẽ. Điện áp hai đầu đoạn mạch AB sớm pha 30 0 R

so với

L

X

cường độ dòng điện trong đoạn mạch, điện áp hai đầu đoạn mạch AM lệch A

M B

pha 60 0 so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch. Tổng trở đoạn mạch AB và AM lần lượt là 200 Ω và

100 3 Ω. Hệ số công suất của đoạn mạch X là

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

A.

3

1

1

. B. . C. .

2

2

2

D. 0.

Câu 34: Kẻ trộm giấu viên kim cương ở dưới đáy bể bơi. Anh ta đặt chiếc bè mỏng đồng chất hình tròn bán

kính R trên mặt nước, tâm của bè nằm trên đường thẳng đứng đi qua viên

kim cương. Mặt nước yên lặng và mức nước là h 2,5 m. Cho chiết suất của

nước là n 1,33. Giá trị nhỏ nhất của R để người ở ngoài bể bơi không nhìn

thấy viên kim cương gần đúng bằng:

A. 2,58 m. B. 3,54 m.

C. 2,83 m. D. 2,23 m.

Câu 35: Trên mặt phẳng nằm ngang nhẵn, một con lắc lò xo gồm lò xo độ cứng 40 N/m và vật nhỏ A

khối lượng 0,1 kg. Vật A được nối với vật B khối lượng 0,3 kg

bằng sợi dây mềm, nhẹ, dài. Ban đầu kéo vật B để lò xo giãn 10 cm rồi

thả nhẹ. Từ lúc thả đến khi vật A dừng lại lần đầu thì tốc độ trung bình

của vật B bằng

A

B

A. 47,7 cm/s. B. 63,7 cm/s. C. 75,8 cm/s. D. 81,3 cm/s.

Câu 36: Một con lắc lò xo đầu trên treo vào một điểm cố định, đầu dưới gắn vào một vật nặng dao động

điều hòa theo phương thẳng đứng. Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn

0,1125 Et

( J )

sự phụ thuộc của thế năng hấp dẫn và thế năng đàn hồi vào li độ

x . Tốc độ của vật nhỏ khi đi qua vị trí lò xo không biến dạng

bằng.

A. 86,6 cm/s.

B. 100 cm/s.

C. 70,7 cm/s.

D. 50 cm/s.

5

x( cm)

5

Câu 37: Tại điểm M trên trục Ox một nguồn âm điểm phát âm đẳng hướng ra môi trường. Khảo sát

mức cường độ âm L tại điểm N trên trục Ox tọa độ x (đơn vị

mét), người ta vẽ được đồ thị biễn diễn sự phụ thuộc của L vào L( dB)

90

log x như hình vẽ bên. Mức cường độ âm tại điểm N khi x 32 m

gần nhất với giá trị?

A. 82 dB.

82

B. 84 dB.

C. 86 dB.

log x

D. 88 dB.

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

74

0 1 2

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com

5

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Câu 38: Đặt một điện áp

u U 2 cos 120

tV vào hai đầu mạch điện gồm

điện trở thuần R 125 Ω, cuộn dây và tụ điện điện dung thay đổi được

măc nối tiếp như hình vẽ. Điều chỉnh điện dung C của tụ, chọn r, L sao cho

khi lần lượt mắc vôn kế lí tưởng vào các điểm A, M; M, N; N, B thì vôn kế lần

U

U

U 2U 2U U U

lượt chỉ các gía trị AM , MN , NB thỏa mãn biểu thức: AM MN NB . Để điện áp hiệu dụng

giữa hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại thì phải điều chỉnh điện dung của tụ điện đến giá trị gần nhất với giá

trị nào?

A. 3,8 μF. B. 5,5 μF. C. 6,3 μF. D. 4,5 μF.

Câu 39: Tại một điểm M một máy phát điện xoay chiều một pha công suất phát điện và hiệu điện thế

hiệu dụng ở hai cực của máy phát đều không đổi. Nối hai cực của máy phát với một trạm tăng áp hệ số

tăng áp là k đặt tại đó. Từ máy tăng áp điện năng được đưa lên dây tải cung cấp cho một xưởng cơ khí cách

xa điểm M. Xưởng cơ khí các máy tiện cùng loại công suất khi hoạt động là như nhau. Khi hệ số k 2

thì ở xưởng cơ khí tối đa 120 máy tiện cùng hoạt động. Khi hệ số k 3 thì ở xưởng cơ khí tối đa 125

máy tiện cùng hoạt động. Do xảy ra sự cố ở trạm tăng áp người ta phải nối trực tiếp dây tải điện vào hai cực

của máy phát điện, khi đó ở xưởng cơ khí thể cho tối đa bao nhiêu máy tiện cùng hoạt động. Coi rằng chỉ

hao phí trên dây tải điện là đáng kể. Điện áp và dòng điện trên dây tải điện luôn cùng pha.

A. 93 B. 102 C. 84 D. 66

Câu 40: Theo mẫu nguyên tử Bo, trong nguyên tử Hidro, chuyển động êlectron quanh hạt nhân là chuyển

động tròn đều và bán kính quỹ đạo dừng K là

đến quỹ đạo dừng bán kính

8r r r 35r

rm rn

r n

. Giá trị là

0 m n 0

15r 0

12r0

0

r

0

. Khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng bán kính

thì lực tương tác tĩnh điện giữa êlectron và hạt nhân giảm 16 lần. Biết

15r 12r0

A. . B. . C. . D. .

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

BẢNG ĐÁP ÁN

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 Câu 10

D B C A C C D C A B

Câu 11 Câu 12 Câu 13 Câu 14 Câu 15 Câu 16 Câu 17 Câu 18 Câu 19 Câu 20

B A D D A A A C D D

Câu 21 Câu 22 Câu 23 Câu 24 Câu 25 Câu 26 Câu 27 Câu 28 Câu 29 Câu 30

A B A B C C C B B A

Câu 31 Câu 32 Câu 33 Câu 34 Câu 35 Câu 36 Câu 37 Câu 38 Câu 39 Câu 40

B D A C C A C B A B

Câu 1:

+ Chu kì dao động của con lắc đơn T 2

l

g

→ Đáp án D

Câu 2:

+ Biểu thức liên hệ giữa bước sóng , vận tốc truyền sóng v và tần số f là v f → Đáp án B

Câu 3:

pn

+ Tần số của máy phát điện f

60

→ Đáp án C

Câu 4:

+ Đối với đoạn mạch chỉ chứa tụ thì dòng điện trong tụ sớm pha hơn điện áp một góc 0,5

A

R L,

r

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

M

N

C

B

r

m

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com

6

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

3

→ i

→ Đáp án A

4 2 4

Câu 5:

N2

+ Công thức máy biến áp U

2

U1

→ Đáp án C

N

1

Câu 6:

+ Điều kiện để dòng điện là một hiệu điện thế đặt vào hai đầu vật dẫn → Đáp án C

Câu 7:

+ Công thức liên hệ giữa cường độ dòng điện cực đại I 0 và điện tích cực đại q0

trên bản tụ là : I0 q0

.

→ Đáp án D

Câu 8:

+ Quang phổ liên tục chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn phát mà không phụ thuộc vào bản chất của

nguồn phát → Đáp án C

Câu 9:

hc

+ Công thức liên hệ giữa giới hạn quang điện 0

, công thoát A với hằng số h và c : 0

→ Đáp án A

A

Câu 10:

+ Sóng điện từ là sóng ngang và truyền được trong chân không → Đáp án B

Câu 11:

+ Tốc độ lớn nhất của chất điểm trong quá trình dao động vmax

A 6

cm/s → Đáp án B

Câu 12:

5

I 10

+ Mức cường độ âm tại điểm cường độ âm I: L 10log 10log 70 dB → Đáp án A

12

I0

10

Câu 13:

+ Thứ tự đúng là c v l ch

→ Đáp án D

Câu 14:

+ Bước sóng của ánh sáng kích thích luôn ngắn nhơn bước sóng huỳnh quang, vậy bước sóng 0,6 μm không

thể gây ra hiện tượng phát quang → Đáp án D

Câu 15:

35

+ Hạt nhân C 17

35 nucleon → Đáp án A

Câu 16:

AX

2

+ Để dễ so sánh, ta chuẩn hóa AY

1

→ .

AZ

4

Hạt nhân Z năng lượng liên kết nhỏ nhất nhưng số khối lại lớn nhất nên kém bền vững nhất, hạt nhân Y

năng lượng liên kết lớn nhất lại số khối nhỏ nhất nên bền vững nhất

Vậy thứ tự đúng là Y, X và Z → Đáp án A

Câu 17:

35 3 1 37

+ Phương trình phản ứng:

17Cl

1

X

0n

18

Ar → Hạt nhân X Z 1và A 3 → Đáp án A

Câu 18:

+ Hai dao động cùng pha A A1 A2 3 → Đáp án C

Câu 19:

+ Điện tích chuyển động tròn → lực Lo – ren – xơ chiều hướng vào tâm quỹ đạo.

Áp dụng quy tắc bàn tay trái: Cảm ứng từ xuyên qua lòng bàn tay, chiều từ cổ tay đến ngón tay chỉ chiều

chuyển động của điện tích dương (nếu điện tích là âm thì ngược lại), ngón tay cái choãi ra 90 0 chỉ chiều của

lực Lo – ren – xơ → Hình 4 là phù hợp → Đáp án D

Câu 20:

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ntt

+ Tốc độ của ánh sáng tăng 1,35 lần khi ánh sáng này truyền từ thủy tinh vào nước → 1,35→

n n 1,8 tt


+ Khi ánh sáng truyền từ thủy tinh ra không khí thì vận tốc truyền sóng tăng lần, do vậy bước sóng giảm

1,8 lần

n tt

n

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com

7

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

→ Đáp án B

Câu 21:

+ Lò xo không biến dạng tại vị trí cân bằng.

→ Biểu diễn dao động của vật tương ứng trên đường tròn.

+ Từ hình vẽ ta thấy rằng khoảng thời gian tương ứng là

5 5

t T s → Đáp án A

12 12

Câu 22:

l

+ Ta T 2

→ 2 l

g 2

9,64833 m/s 2

g

2

T

l

T


→ Sai số tuyệt đối của phép đo: g

g 2 0,0314 m/s 2

l T

Ghi kết quả: T 9,648 0,031 m/s 2 → Đáp án B

Câu 23:

+ Để M là cực tiểu và gần trung trực của của AB nhất thì M phải nằm trên cực tiểu ứng với k 0 .

1

→ d2 d1

0

1

cm.

k 0

2

M


Từ hình vẽ, ta :

2 2 2


d1

2 x2

2 2

2

2 2 2

d

2 8 x 2 x 1

1

d2

d2

2 8

x

x

A

B

→ Giải phương trình trên ta thu được x 3, 44 cm.

Vậy khoảng cách ngắn nhất giữa M và trung trực AB là 4 – 3,44 = 0,56 cm → Đáp án A

Câu 24:

Sóng dừng xuất hiện trên dây hai đầu cố định gồm 5 nút sóng → 4 bó sóng.

→ Bước sóng trên dây : 0,5l

60 cm.

+ M và N nằm đối xứng với nhau qua một nút sóng, do vậy chúng dao động ngược pha nhau

→ Với hai dao động ngược pha, ta luôn tỉ số :

2

ON 2 .10

sin sin

vN vN AN

60

3 → vN

60 3 cm/s → Đáp án B

v 60

2 OM 2 .5

M

A


M

sin sin

60

Câu 25:

+ Thay đổi L để điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở bằng điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch U

R

U 100

V → mạch xảy ra cộng hưởng → Z R 100

Ω và i cùng pha với u.

u 100 2


→ i cos 100 t 2 cos 100 tA → Đáp án C

R 100 6 6

Câu 26:

Tần số góc chuyển động quay của khung dây 2 n 4

rad/s.

+ Từ thông qua mạch

4

NBScost 100.0,

2.600.10 cos4 t Wb

→ Suất điện động cảm ứng trong khung dây:

Câu 27:

1,2

5

2,5

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

d

e 4,8 sin 4 t

V → Đáp án C

dt

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

t 0

x

5

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com

8

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

D

xM

5

a

+ Ta :

→ 5D

3,5 D

0,75

→ D 1,75

m.

D

0,75

xM

3,5


a

→ Bước sóng dùng trong thí nghiệm

3 3

D

xa 5,25.10 .1.10

xM

5 → 0,6 μm → Đáp án C

a 5D 5.1,75

Câu 28:

sin i

rd

ar sin

nd


+ Áp dụng định luật khúc xạ ánh sáng : sin i nsin

r →

sin i


rt

ar sin

nt


L h tanr tanr

+ Bề rộng quang phổ :

d

→ Thay các giá trị vào biểu thức, ta thu được : L 22,83 mm → Đáp án B

Câu 29:

2

2 2

+ Bán kính quỹ đạo M : r n r → r r 5 3 r 16r

→ Đáp án B

t

M


0 O M 0 0

Câu 30:

+ Tổng khối lượng của các hạt nhân trước phản ứng nhỏ hơn tổng khối lượng các hạt nhân sau phản ứng

2

→ phản ứng này thu năng lượng : E

uc

0,02.931,5 18,63

MeV → Đáp án A

Câu 31:

1 rB

EA

36

+ Ta E → 2 . Ta chuẩn hóa r → .

r

2

A

1

rB

2

r E 9

A

B

rB

rA

2 1

Với M là trung điểm của AB → rM

rA

1 1,5

.

2 2


E

M

2 2

r

A

1

EA

36 16

V/m → Đáp án B

r


M

1,5Câu 32:

+ Bài toán về vệ tinh địa tĩnh, vệ tinh chu kì chuyển động bằng chu kì tự quay của Trái Đất

v ( R h)

A


2

Mm v → h 35742871m.

R

Fdh

G m

2

( R h)

R h

R

0

+ Từ hình vẽ ta : cos → 81,3 .

R h

R h

O

→ Từ kinh độ 81 0 20’ T đến kinh độ 81 0 20’ Đ → Đáp án D

Câu 33:

+ Biễu diễn vecto các điện áp (giả sử X tính dung kháng).

+ Từ hình vẽ ta U

lệch pha 30 0 AM

so với U

→ Áp dụng định lý

hàm cos trong tam giác:

2 2 0

U U U 2U U cos30 100V.

U

AM

X AM AM X

+ Dễ thấy rằng với các giá trị U 200 V, U 100

V và

U

AM

100 3 V.

X

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

0

60

0

30

U

R

U

M

U

X

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com

9

https://daykemquynhon.blogspot.com

→ U

vuông pha với U

từ đó ta tìm được X chậm pha hơn i một góc 30 0

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

AM

X

3

→ cosx

→ Đáp án A

2

Câu 34:

+ Để người ở ngoài bề không quan sát thấy viên kim cương thì tia sáng từ viên kim cương đến rìa của tấm

bè bị phản xạ toàn phần, không cho tia khúc xạ ra ngoài không

khí.

→ Góc tới giới hạn ứng với cặp môi trường nước và không khí:

0

i 60

gh

R

+ Từ hình vẽ, ta tan i gh

min

→ Rmin h tan i gh

2,83 m

h

→ Đáp án C

Câu 35:

Để đơn giản, ta thể chia quá chuyển động của vật B thành hai giai đoạn:

Giai đoạn 1: Dao động điều hòa cùng vật A với biên độ A 10 cm.

+ Tần số góc của dao động k 40

10 rad/s.

m m

0,1

0,3


1 2

+ Tốc độ của vật B khi đi qua vị trí lò xo không biến dạng v A 10.10 100

cm/s.

Giai đoạn 2: Chuyển động thẳng đều với vận tốc không đổi

k 40

quanh vị trí lò xo không biến dạng với tần số góc 0

20 rad/s.

m 0,1

1

max

v v max

100

cm/s. Vật A dao động điều hòa

+ Khi đi qua vị trí lò xo không biến dạng, tốc độ của vật A bắt đầu giảm → dây bắt đầu chùng. Vì dây là đủ

dài nên vật B sẽ chuyển động thẳng đều.

+ Vật A dừng lại lần đầu tiên kể từ khi thả hai vật ứng với khoảng thời gian

T T0

t 0,075 s.

4


4 2

2


0

T0

vmax

A 100. 10

→ Tốc độ trung bình của vật B: v 4 40

tb

75,8 cm/s → Đáp án C

t

0,075

Câu 36:

Với mốc thế năng được chọn tại vị trí cân bằng của lò xo, trục Ox hướng lên → Ehd

mgx → đường nét

đứt ứng với đồ thị thế năng hấp dẫn.

1

+ Thế năng đàn hồi E 2

dh

k l0

x → ứng với đường nét liền.

2

+ Từ đồ thị, ta : x A 5 cm; E mgA 0,05 J → m 0,1kg.

max

hdmax

1

E 2

dhmax

k l0

A 0,1125 J → k 40 N/m.

2

A

+ Khi vật đi qua vị trí lò xo không biến dạng → x l0 2,5 cm.

2

3 3 40

→ v v max

.5 86,6 cm/s → Đáp án A

2 2 0,1

Câu 37:

+ Gọi x0

là tọa độ của điểm M và x là tọa độ của điểm N.

→ Mức cường độ âm tại N được xác định bởi biểu thức

P

P

LN

10log 10log 20log x x0

.

2

I0 4

x x0

I0

4


a

i gh

Viên kim cương

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com

10

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

+ Khi log x 1→ x 10

m; khi log x 2 → x 100

m. Từ đồ thị, ta :0


78 a 20log 100 x

9078


100 x0 20


→ 10

→ x0 20, 2 m → a 78 20log 100 20,2

119,6

dB.

90 a 20log 10 x 10 x

0

0

→ Mức cường độ âm tại N khi 32 m là L 119,6 20log 32 20,2 85,25 dB → Đáp án C

x

N

Câu 38:

+ Từ giả thuyết bài toán ta :


2 2 2

U

AM

U 2 2

R r Z

MN

L

ZL

125 r


2 2


r

75

U

NB

2U

AM

→ ZC

4R

→ ZC

250

→ Ω.


2 2

U

NB

U

2


2 ZL

100

ZC R r ZL Z

2

C 250

2 125 r 125 2 r

2 250


+ Điện dụng của mạch khi điện áp hiệu dụng trên tụ điện là cực đại

2 2

R r ZL

ZC

500 Ω → C 5,3 μF → Đáp án B

o

ZL

Câu 39:

+ Gọi P là công suất truyền tải, P là hao phí trên dây và P là công suất tiêu thụ của một máy.


0

→ Khi nối trực tiếp vào máy phát mà không qua trạm tăng áp: P P nP 0

.

+ Ta 2

2

P

I R → khi tăng áp lên k lần thì dòng điện giảm k lần → P

giảm k lần:

P

P 120P0

4

P

129P0


→ .

P

P 36P

P

0

125P


0

9

→ Thay vào phương trình đầu, ta thu được n 93 → Đáp án A

Câu 40:

4

+ Ta lực tĩnh điện giữa hạt nhân và electron tỉ lệ nghịch với n → lực tĩnh điện giảm thì bán kính quỹ

đạo tăng lên 2 lần

+ Từ khoảng giá trị của bài toán

0 m n 0

rn

n

2 r 0 2 2 n 2

m

2

8r r r 35r 8 m n 35 8 5m 35 1,26 m 2,09

n

4

vậy → rm

rn

12r 0

→ Đáp án B

m

2

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com

11

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Chủ đề

Cấp độ nhận thức

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao

Dao động cơ 1 2 2 2 7

Sóng cơ 1 1 2 1 5

Dòng điện xoay chiều 2 0 3 2 7

Dao động và sóng điện từ 2 0 1 0 3

Sóng ánh sáng 1 2 2 0 5

Lượng tử ánh sáng 1 1 1 1 4

Hạt nhân 1 3 1 0 5

Điện học 1 0 1 0 2

Từ học 0 1 0 0 1

Quang học 0 0 1 0 1

Tổng 10 10 14 6 40

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Tổng

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

ĐỀ SỐ

4

(Đề thi gồm 5 trang)

Họ & Tên: …………………………..

Số Báo Danh:………………………..

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ MINH HỌA KÌ THI THPT QUỐC GIA 2019

Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Môn thi thành phần: VẬT LÝ

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

3


Câu 1: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x 4cos5

t cm. Biên độ dao động của

4

chất điểm bằng:

A. 4 cm. B. 8 cm. C. 0,75 cm. D. 5 cm.

Câu 2: Dao động cưỡng bức :

A. tần số nhỏ hơn tần số của lực cưỡng bức. B. tần số lớn hơn tần số của lực cưỡng bức.

C. biên độ thay đổi theo thời gian. D. biên độ không đổi theo thời gian.

Câu 3: Khi nói về sự phản xạ của sóng cơ trên vật cản cố định, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Tần số của sóng phản xạ luôn lớn hơn tần số của sóng tới.

B. Sóng phản xạ luôn ngược pha với sóng tới ở điểm phản xạ.

C. Tần số của sóng phản xạ luôn nhỏ hơn tần số của sóng tới.

D. Sóng phản xạ luôn cùng pha với sóng tới ở điểm phản xạ.

Câu 4: Trong quá trình truyền tải điện năng, biện pháp giảm hao phí trên đường dây tải điện được sử dụng

chủ yếu hiện nay là:

A. tăng áp trước khi truyền tải B. tăng chiều dài đường dây.

C. giảm công suất truyền tải D. giảm tiết diện dây dần truyền tải.

Câu 5: Đặt điện áp u U 2cost

chỉ chứa cuộn cảm thuần độ tự cảm L. Cường độ dòng điện hiệu dụng

chạy qua cuộn cảm là:

U

U

A. I . B. I UL

. C. I .

L 2

L

D. I UL

2 .

Câu 6: Trong chân không, ánh sáng màu vàng của quang phổ hơi natri bước sóng bằng:

A. 0,70 nm. B. 0,39 pm. C. 0,58 µm. D. 0,45 mm.

Câu 7: Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng:

A. các êlectron liên kết được ánh sáng giải phóng để trở thành các êlêctron dẫn

B. quang điện xảy ra ở bên trong một chất khí.

C. quang điện xảy ra ở bên trong một khối kim loại.

D. quang điện xảy ra ở bên trong một khối điện môi.

Câu 8: Hạt nhân độ hụt khối càng lớn thì:

A. năng lượng liên kết càng lớn. B. hạt nhân đó càng dễ bị phá vỡ.

C. năng lượng liên kết càng lớn. D. hạt nhân đó càng bền vững.

Câu 9: Đồ thị li độ - thời gian của một dao động điều hòa trên trục Ox được cho như hình vẽ. Biên độ dao

động của vật là:

A. 1 cm.

2

x( cm)

B. 2 cm.

C. 3 cm.

O

D. 4 cm.

t

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Câu 10: Hiện tượng tự cảm là hiện tượng cảm ứng điện từ do sự biến thiên từ thông qua mạch gây ra bởi

A. sự chuyển động của nam châm với mạch.

B. sự biến thiên của chính cường độ dòng điện trong mạch.

C. sự chuyển động của mạch với nam châm.

D. sự biến thiên từ trường Trái Đất.

Câu 11: Một con lắc lò xo gồm vật nặng và lò xo độ cứng k 80 N/m dao động điều hòa với biên độ 10

cm. Năng lượng của con lắc là:

2

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

A. 4,0 J. B. 0,8 J. C. 4000,0 J. D. 0,4 J.

Câu 12: Một mạch dao động điện từ lý tưởng gồm cuộn cảm thuần độ tự cảm L và tụ điện điện dung

C. Chu kì dao động của mạch là:

A. T LC

B. T 2

LC C. T LC

D. T 2

LC

Câu 13: Trong các dụng cụ dưới đây, dụng cụ nào cả máy phát và máy thu vô tuyến?

A. Máy thu thanh (radio). B. Remote điều khiển ti vi.

C. Máy truyền hình (TV). D. Điện thoại di động.

Câu 14: Tia tử ngoại được ứng dụng để:

A. tìm khuyết tật bên trong các vật đúc. B. chụp điện, chuẩn đoán gãy xương.

C. kiểm tra hành lý của khách đi máy bay. D. tìm vết nứt trên bề mặt các vật.

Câu 15: Theo mẫu nguyên tử Bo, bán kính quỹ đạo dừng ứng với trạng thái cơ bản của nguyên tử hiđrô là

. Khi êlêctron chuyển động trên quỹ đạo dừng M thì bán kính quỹ đạo của nó là:

r 0

A. r r . B. r 16r

. C. r 3r

. D. r 9r

.

M


0

M


0

M


0

M 0

A1

A2

A3

Câu 16: Gọi , , lần lượt là công thoát êlêctron khỏi đồng, kẽm, canxi. Giới hạn quang điện của

đồng, kẽm, can xi lần lượt là 0,3 µm, 0,35 µm, 0,45 µm. Kết luận nào sau đây đúng?

A. A1 A2 A3

B. A3 A2 A1

C. A1 A3 A2

D. A2 A1 A3

.

60

Câu 17: So với hạt nhân 210

, hạt nhân 27 84

nhiều hơn

A. 93 prôton và 57 nơtron B. 57 prôtôn và 93 nơtron

C. 93 nucôn và 57 nơtron D. 150 nuclon và 93 prôtôn

A1

Câu 18: Hạt nhân A2

bền hơn hạt nhân Z1

Z 2

, gọi m1

, m2

lần lượt là độ hụt khối của X và Y. Biểu thức

nào sau đây đúng?

A. A1 Z1 A2 Z2

B. m1 A1 m2 A2

C. m1 A2 m2 A1

D. A1 Z2 A2 Z1

Câu 19: Một đoạn dây dẫn chuyển động với vận tốc v trong một từ trường đều B và điện tích

xuất hiện ở hai đầu của đoạn dây như hình vẽ. Cảm ứng từ

A. hướng xuống thẳng đứng .

B. hướng ra mặt phẳng hình vẽ.

C. hướng vào mặt phẳng hình vẽ.

v

D. hướng sang phải.

Câu 20: Nam châm không tác dụng lên

A. thanh sắt chưa bị nhiễm từ. B. điện tích đứng yên.

C. thanh sắt đã nhiễm từ D. điện tích chuyển động.

Câu 21: Đồ thị của hai dao động điều hòa cùng tần số được cho như hình vẽ. Phương trình dao động tổng

hợp của chúng là


A. x 5cos t cm.

2

x( cm)

3


B. x 5cos

t

cm.

2

t


C. x 5cos

t

cm.

O

2


3

D. x 5cos

t cm.

2 2

Câu 22: Một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc 0,1 rad ở một nơi gia tốc trọng trường là

g 10 m/s 2 . Vào thời điểm vật qua vị trí li độ dài 8 cm thì vật vận tốc 20 3 cm/s. Chiều dài dây treo

con lắc là:

A. 0,8 m. B. 0,2 m. C. 1,6 m. D. 1,0 m.

Câu 23: Nguồn âm (coi như một điểm) đặt tại đỉnh A của tam giác vuông ABC

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

0

( A 90 ) . Tại B đo được

mức cường độ âm là L1 50,0 dB. Khi di chuyển máy đo trên cạnh huyền BC từ B tới C người ta thấy :

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

thoạt tiên mức cường độ âm tăng dần tới giá trị cực đại L2 60,0 dB sau đó lại giảm dần. Bỏ qua sự hấp thụ

âm của môi trường. Mức cường độ âm tại C là

A. 55,0 dB. B. 59,5 dB. C. 33,2 dB. D. 50,0 dB.

Câu 24: Đặt điện áp xoay chiều giá trị hiệu dụng không đổi và tần số f thay đổi được vào hai bản tụ

điện. Khi f 60 Hz thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua tụ điện bằng 0,5 A. Để cường độ dòng điện hiệu

dụng qua tụ điện bằng 8 A thì tần số f bằng:

A. 3,75 Hz B. 480 Hz C. 960 Hz D. 15 Hz

Câu 25: Mạch dao động gồm cuộn cảm thuần độ tự cảm L 5 mH và tụ điện C 2 µF. Điện áp hai

bản tụ điện biểu thức u 2cost

V. Từ thông cực đại qua cuộn cảm là:

A. 4.10 –6 Wb B. 1,4.10 –4 Wb C. 10 –4 Wb D. 2.10 –4 Wb

Câu 26: Đặt điện áp u 100 2cos 100

t V vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R,cuộn cảm thuần độ tự cảm L và tụ điện điện dung C thay đổi được. Thay đổi C để điện áp hiệu dụng

giữa hai bản tụ điện đạt cực đại; khi đó điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm là U

L

97,5V. So với điện áp

hai đầu đoạn mạch thì điện áp hai đầu điện trở thuần:

A. sớm pha hơn một góc 0,22 . B. sớm pha hơn 0,25 .

C. trễ pha hơn một góc 0,22 . D. trễ pha hơn một góc 0,25 .

4

7,555.10

Câu 27: Chiết suất của thủy tinh phụ thuộc vào bước sóng ánh sáng theo công thức n 1, 26

2


với là bước sóng trong chân không, đo bằng mét. Chiếu chùm áng hẹp gồm hai màu đỏ và tím (màu đỏ

0

bước sóng 0,76 µm và tím bước sóng 0,38 µm) từ không khí vào thủy tinh với góc tới 45 . Góc giữa tia

đỏ và tia tím trong thủy tinh là:

A. 7 0 11’47’’ B. 2 0 20’57’’ C. 0 0 0’39’’ D. 0 0 3’12’’

Câu 28: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng đơn sắc với khe Y – âng, khoảng cách từ hai khe đến màn là 2

m. Trên màn, tại điểm M cách vân sáng trung tâm 6 mm vân sáng bậc 5. Khi thay đổi khoảng cách giữa

hai khe một đoạn bằng 0,2 mm sao cho vị trí vân sáng trung tâm không thay đổi thì tại M vận sáng bậc 6.

Giá trị của bước sóng là:

A. 0,6 µm B. 0,45 µm. C. 0,5 µm. D. 0,55 µm.

Câu 29: Theo mẫu nguyên tử của Bo, bán kính quỹ đạo dừng ứng với trạng thái cơ bản của nguyên tử Hiđro

10

là r 0

0,53.10 m và năng lượng của nguyên tử ứng với các trạng thái dừng được xác định bằng biểu thức

13,6

E n

eV, với n 1, 2,3 …. Một đám nguyên tử Hiđro đang ở trạng thái kích thích ứng với bán kính

2

n

quỹ đạo dừng là 1,908 nm. Tỷ số giữa phô tôn năng lượng lớn nhất và phô tôn năng lượng nhỏ nhất

thể phát ra là:

785

35

875

675

A. B. C. D.

864

27

11

11

Câu 30: Một nhà máy phát điện hạt nhân công suất phát điện là 1000 MW và hiệu suất 25% sử dụng các

235

thanh nhiên liệu đã được làm giàu đến 35% (khối lượng chiếm 35% khối lượng thanh nhiên liệu).

Biết rằng trung bình mỗi hạt nhân

U 235

U

92 92

235

U 92

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

phân hạch tỏa ra 200 MeV cung cấp cho nhà máy. Cho

23

N

mol –1 A

6,022.10 . Khối lượng các thanh nhiên liệu cần dùng trong một năm (365 ngày) là:

A. 1721,23 kg. B. 1098,00 kg C. 1538,31 kg. D. 4395,17 kg.

Câu 31: Ban đầu một lượng chất phóng xạ X nguyên chất. Ở thời điểm t 1 , trong mẫu chất phóng xạ X

60% số hạt nhân bị phân rã. Đến thời điểm t2 t1 36 ngày số hạt nhân chưa bị phân rã còn 2,5% so với số

hạt nhân ban đầu. Chu kỳ bán rã của X là:

A. 9 ngày B. 7,85 ngày C. 18 ngày D. 12 ngày

Câu 32: Một nguồn sóng điểm O tại mặt nước dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với tần số 10 Hz.

Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 40 cm/s. Gọi A và B là hai điểm tại mặt nước vị trí cân bằng cách O

những đoạn 12 cm và 16 cm mà OAB là tam giác vuông tại O. Tại thời điểm mà phần tử tại O ở vị trí cao

nhất thì trên đoạn AB mấy điểm mà phần tử tại đó đang ở vị trí cân bằng ?

A. 10. B. 5. C. 4. D. 6.

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Câu 33: Trong thí nghiệm khe Y – âng ta thu được hệ thống vân sáng, vân tối trên màn. Xét hai điểm A, B

đối xứng qua vân trung tâm, khi màn cách hai khe một khoảng là D thì A, B là vân sáng. Dịch chuyển màn

ra xa hai khe một khoảng d thì A, B là vân sáng và đếm được số vân sáng trên đoạn AB trước và sau dịch

chuyển màn hơn kém nhau 4. Nếu dịch tiếp màn ra xa hai khe một khoảng 9d nữa thì A, B là vân sáng và

nếu dịch tiếp màn ra xa nữa thì tại A và B không còn xuất hiện vẫn sang nữa. Tại A khi chưa dịch chuyển

màn là vân sáng thứ mấy?

A. 7 B. 4 C. 5 D. 6

Câu 34: Một vật sáng AB cho ảnh qua thấu kính hội tụ L, ảnh này hứng trên một màn E đặt cách vật một

khoảng 1,8 m. Ảnh thu được cao gấp 0,2 lần vật. Tiêu cự của thấu kính là:

A. 25 cm B. –25 cm. C. 12 cm. D. –12 cm.

Câu 35: Một con lắc lò xo thẳng đứng gồm lò xo nhẹ độ cứng k 25 N/m một đầu được gắn với hòn bi

nhỏ khối lượng m 100

g. Khi vật đang ở vị trí cân bằng, tại thời điểm t 0 người ta thả cho con lắc rơi

tự do sao cho trục lò xo luôn nằm theo phương thẳng đứng và vật nặng ở phía dưới lò xo. Đến thời điểm

s thì điểm chính giữa của lò xo đột ngột bị giữ lại cố định. Lấy m/s 2 2

t1 0,02 15

g 10

, 10 . Bỏ qua

ma sát, lực cản. Tốc độ của hòn bi tại thời điểm t2 t1 0,07 s độ lớn gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 45 cm/s. B. 60 cm/s. C. 90 cm/s. D. 120 cm/s.

Câu 36: Cho một sợi dây đang sóng dừng với tần số góc 20 rad/s. Trên dây A là một nút sóng, điểm

B là bụng sóng gần A nhất, điểm C giữa A và B. Khi sơi dây duỗi thẳng thì khoảng cách AB 9 cm và

AB 3AC

. Khi sợi dây biến dạng nhiều nhất thì khoảng cách giữa A và C là 5 cm. Tốc độ dao động của

điểm B khi nó qua vị trí li độ bằng biên độ của điểm C là:

A. 160 3 cm/s. B. 80 3 cm/s. C. 160 cm/s. D. 80 cm/s.

Câu 37: Ở mặt thoáng của chất lỏng hai nguồn sóng A, B cách nhau 18 cm, dao động theo phương thẳng

đứng với phương trình uA

uB

a cos 20

t (t tính bằng giây). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 50

cm/s. Gọi M là điểm ở mặt chất lỏng gần A nhất sao cho phần tử chất lỏng tại M dao động với biên độ cực

đại và cùng pha với nguồn A. Khoảng cách AM là

A. 2,5 cm B. 2 cm C. 5 cm D. 1,25 cm

Câu 38: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC một điện áp xoay chiều u U cost

0

V với L thay đổi được. Đồ

thị biểu diễn điện áp hai đầu đoạn mạch chứa điện trở cuộn cảm

P, U

L

(nét đứt) và đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của công suấ tiêu thụ trên

mạch (nét liền) theo cảm kháng được cho như hình vẽ. R gần nhất

giá trị nào sau đây?

A. 100 Ω.

B. 200 Ω.

C. 300 Ω.

Z ( L

)

D. 400 Ω.

O 20 125 180 540

Câu 39: Đặt một điện áp

u U 2 cost Vwww.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

(U và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch như hình vẽ. Biết

ZL

R 3 . Điều chỉnh C C1

thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ

L

C

R

điện đạt cực đại thì hệ số công suất trong mạch là cos 1

. Điều chỉnh A

A

N M B

C C 2

để tổng điện áp hiệu dụng U

AM

U

MB

đạt giá trị cực đại thì hệ

số công suất trong mạch là cos2

. KhiC

C3

thì hệ số công suất của mạch là cos3 cos 1.cos2

và cường

độ dòng điện trong mạch chậm pha hơn điện áp hai đầu đoạn mạch, khi đó tỉ số giữa điện trở thuần và dung

kháng của tụ điện gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 1,6 B. 1,4 C. 3,2 D. 2,4

Câu 40: Vệ tinh VINASAT – 1 tọa độ địa lý 132 0 kinh Đông, vệ tinh ở độ cao 35927 km so với mặt đất.

Đài truyền hình Việt Nam (VTV) tọa độ 21 0 vĩ Bắc, 105 0 kinh Đông. Coi Trái Đất dạng hình cầu đồng

chất bán kính 6400 km, tốc độ truyền sóng điện từ là 3.10 8 m/s. Thời gian kể từ lúc VTV phát tín hiệu sóng

cực ngắn đến khi VINASAT – 1 nhận được là

A. 112 ms B. 124 ms C. 127 ms D. 118 ms

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

BẢNG ĐÁP ÁN

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 Câu 10

A D B A C C A A B B

Câu 11 Câu 12 Câu 13 Câu 14 Câu 15 Câu 16 Câu 17 Câu 18 Câu 19 Câu 20

D D B B D B B C C B

Câu 21 Câu 22 Câu 23 Câu 24 Câu 25 Câu 26 Câu 27 Câu 28 Câu 29 Câu 30

D C B C D A A A C D

Câu 31 Câu 32 Câu 33 Câu 34 Câu 35 Câu 36 Câu 37 Câu 38 Câu 39 Câu 40

A C D A A B C A D B

Câu 1:

+ Biên độ dao động của chất điểm A 4 cm → Đáp án A

Câu 2:

+ Dao động cưỡng bức biên độ không đổi theo thời gian → Đáp án D

Câu 3:

+ Sóng phản xạ luôn ngược pha với sóng tới tại điểm phản xạ → Đáp án B

Câu 4:

+ Trong quá trình truyền tải điện năng, biện pháp giảm hao phí trên đường dây tải điện được sử dụng chủ

yếu hiện nay là tăng áp trước khi truyền tải → Đáp án A

Câu 5:

U U

+ Cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn cảm I → Đáp án C

ZL

L

Câu 6:

+ Ánh sáng vàng bước sóng vào cỡ 0,58 μm → Đáp án C

Câu 7:

+ Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng các electron liên kết được giải phóng trở thành các electron dẫn

→ Đáp án A

Câu 8:

2

+ Ta Elk

mc

→ Hạt nhân độ hụt khối càng lớn thì năng lượng liên kết càng lớn → Đáp án A

Câu 9:

+ Biên độ của dao động A 2 cm → Đáp án B

Câu 10:

+ Tự cảm là hiện tượng cảm ứng điện từ do sự biến thiên từ thông qua mạch gây bởi sự biến thiên của chính

cường độ dòng điện trong mạch → Đáp án B

Câu 11:

1 2

+ Năng lượng dao động của con lắc E kA 0, 4 J → Đáp án D

2

Câu 12:

+ Chu kì dao động của mạch LC là: T 2

LC .

→ Đáp án D

Câu 13:

+ Điện thoại di động cả máy phát và máy thu sóng vô tuyến → Đáp án D

Câu 14:

+ Tia tử ngoại được ứng dụng để tìm vết nứt trên bề mặt các vật → Đáp án D

Câu 15:

2

+ Bán kính quỹ đạo dừng của electron rn

n r0

, quỹ đạo dừng M ứng với n 3→ rM

9r0

→ Đáp án D

Câu 16:

+ Công thoát tỉ lệ nghịch với giới hạn quang điện, do vậy với 1 2 3

→ A3 A2 A1

→ Đáp án B

Câu 17:

60

+ So với hạt nhân , hạt nhân nhiều hơn 57 proton và 93 notron → Đáp án B

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Co 210

Po

27 84

Câu 18:

+ Hạt nhân X bền hơn hạt nhân Y do vậy năng lượng liên kết riêng của nó lớn hơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

2 2

m1c

m2c

→ m1 A2 m2 A1

→ Đáp án C

A1 A2

Câu 19:

+ Đầu trái của dây dẫn tích điện âm → đầu này thừa electron → Lực Lo – ren – xo tác dụng lên các electron

tự do chiều từ phải sâng trái.

→ Áp dụng quy tắc bàn tay trái → cảm ứng từ phương thẳng đứng, hướng vào trong mặt phẳng hình vẽ.

→ Đáp án C

Câu 20:

+ Nam châm không tác dụng lên điện tích đứng yên (không từ tính) → Đáp án B

Câu 21:

+ Từ đồ thị, ta thu được phương trình của hai dao động thành phần:


x1

3cos

t

2 2cm → x x1 x2 cos

t cm → Đáp án D


2 2

x2

2cos

t


2 2

Câu 22:

+ Áp dụng công thức độc lập với hai đại lượng vuông pha là s và v:

2 2 2

2

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

s v

s0 l

s v

0

ShiftSolve

1 1 l 1,6 m → Đáp án C

g

s v

0

v0 0 s0

l


l

0 gl


0

Câu 23:

+ Khi máy đo di chuyển trên BC thì mức cường độ âm lớn nhất tại H, với H là hình chiếu của A lên BC.

L

AB

20

+ Ta 10 10 , chuẩn hóa AH 1→ AB 10 .

AH

→ Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông ABC, ta :

1 1 1

10

→ AC .

2 2 2

AB AH AC

3

AC

10

→ Mức cường độ âm tại C: LC

LH

20log 60 20log 59,5 dB → Đáp án B

AH

3

Câu 24:

+ Ta :

U

0,5 U 2 C.60

I U 2

fC →

→ f 960Hz → Đáp án C

ZC

8 U 2 C.

f

Câu 25:

+ Với mạch dao động LC ta : 1 1 2 2

C

LI0 CU0

→ I U0 0,04 A.

2 2

L

4

→ Từ thông tự cảm cực đại 0 LI0 2.10 Wb → Đáp án D

Câu 26:

+ Khi C biến thiên để U C

cực đại thì điện áp hai đầu đoạn mạch vuông pha với

điện áp hai đầu đoạn mạch RL

U

RL

+ Từ hình vẽ, ta :

2

2

U UCmax UCmax U

L → 100 UCmax

UCmax

97,5

→ UCmax

160

V.


UC

U

L

sin

0,625 → 0, 22

U

Cmax

U

→ Vậy điện áp hai đầu điện trở sớm pha hơn điện áp hai đầu đoạn mạch một góc U

0, 22

rad → Đáp án A

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Câu 27:

+ Áp dụng định luật khúc xạ ánh sáng

14


0 7,555.10

sin 45 1,26

sin r

2 d

6

0,76.100


rd

30 3330, 48

0

n1 sin i n2

sin r →


→ r 7 11 47

.

0


14


0 7,555.10

rt

23 21

43

sin 45 1,26

sin r

6

2 t
0,38.10

→ Đáp án A

Câu 28:

+ Theo giả thuyết bài toán, ta

3

D

6.10 5

D

a

5 6

xS

k →

→ → a 1mm và 0,6 μm → Đáp án A

a

3


3

D

a a


0,2.10

6.10 6

3


a 0,2.10

Câu 29:

+ Bán kính quỹ đạo dừng của electron theo mẫu nguyên tử Bo:

r

n

r n

9

2

1,908.10

n r0

→ n 6

10

r 0,53.10

0

+ Photon năng lượng lớn nhất ứng với sự chuyển mức từ 6 về 1, photon năng lượng bé nhất ứng với sự

chuyển mức từ 6 về 5, ta tỉ số

1 1


2 2ma x 6 1 875→ Đáp án C

1 1

min

112 2

6 5

Câu 30:

6

+ Năng lượng mà nhà máy tạo ra được trong 1 năm : E Pt 3,1536.10 J.

+ Với hiệu suất 0,25 thì năng lượng thực tế nhà máy này thu được từ phản ưng phân hạch là

E

17

E0 100 1,26144.10

J.

25

17

E0

1, 26144.10

27

+ Số phản ứng phân hạch tương ứng : n 3,942.10

6 19

E

200.10 .1,6.10

n

+ Khối lượng Urani tương ứng m A A 1538 kg.

N

A

m

→ Vậy khối lượng nhiên liệu là m0 100 4395kg → Đáp án D

35

Câu 31:

+ Ta

t


1


t

T

1

Nt

0,6N 1

0

N0

1

2


T2 0, 4→ T 9

36

t1 36 t1

36
T

T T T


Nt

0,025N 2

0

N0 2 N0

2 .2 0,025 0, 42

A

ngày → Đáp án A

Câu 32:

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Bước sóng của sóng v 40

4 cm.

f

10


www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

M

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

B

O

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

OA

12

3

4

+ Ta để ý rằng

.

OB

16

4

4

→ Tại thời điểm O ở vị trí cao nhất (đỉnh gợn sóng) thì A và B là các định của những gợn thứ 3 và thứ 4.

+ Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông

1 1 1

↔ → cm.

2 2 2

OA OB 1 1 1

OM 9,6

OM 12 2 16 2 OM

2

→ Khi O là đỉnh cực đại thì trên AB chỉ đỉnh thứ 3 và thứ 4 đi qua.

+ Ta để ý rằng đỉnh sóng thứ hai bán kính 2.4 = 8 cm, giữa hai sóng liên tiếp hai dãy phần tử đang ở vị

trí cân bằng cách đỉnh 0, 25 và 0,75 → dãy các phần tử đang ở vị trí cân bằng nằm giữa đỉnh thứ hai và

thứ 3 cách O lần lượt là 8 + 1 = 9 cm và 8 + 1 + 2 = 11 cm. → trên AB chỉ dãy phần tử ứng với bán kính

11 cm đi qua.

+ Giữa hai đỉnh sóng thứ 3 và thứ 4 hai dãy phần tử môi trường đang ở vị trí cân bằng.

→ Có tất cả 4 vị trí phần tử môi trường đang ở vị trí cân bằng → Đáp án C

Câu 33:

D

+ Giả sử ban đầu A là vị trí cho vân sáng bậc k → xM

k . a

Khi dịch chuyển mà ra xa một đoạn d thì A vẫn là vân sáng nhưng số vân sáng trên AB giảm đi 4 vân

điều này chứng tỏ tại A lúc này là vân sáng bậc k 2 → D d

2xM

k → 2

1 d

k k (*).

a

D

+ Tiếp tục dịch chuyển màn ra xa thêm một khoảng 9d nữa thì A là vân sáng, sau đó nếu dịch chuyển màn

D

10d


tiếp tục ra xa thì ta sẽ không thu được vân sáng → lúc này A là vân sáng bậc nhất → xM


a

d k 1

→ kD D 10d

→ .

D 10

2

k 3 9

+ Thay vào phương trình (*) ta thu được k 0 → k 6 → Đáp án D

10 10 5

Câu 34:

+ Ảnh hứng được trên màn → thấu kính là hội tụ, ảnh là thật → ngược chiều với vật.

+ Ta hệ :

d

d

1,8


d

1,5

d

→ m.

k

0, 2 d

0,3

d

→ Áp dụng công thức thấu kính 1 1 1 1 1 1

↔ → f 25 cm → Đáp án A

d d f 1,5 0,3 f

Câu 35:

Ban đầu lò xo giãn một đoạn l 0

, sau khoảng thời gian thả rơi lò xo và vật → lò xo co về trạng thái không

biến dạng. Khi ta giữ cố định điểm chính giữa của lò xo, con lắc sẽ dao động quanh vị trí cân bằng mới.

+ Khi giữ cố định điểm chính giữa của lò xo, phần lò xo tham gia vào dao động độ cứng k 2k0

50

N/m.

k 50

→ Tần số góc của dao động 10 5 rad/s → T 0,28 s.

m 0,1

mg 0,1.10

→ Độ biến dạng của lò xo tại vị trí cân bằng mới l

2 cm.

k 50

+ Vận tốc của con lắc tại thời điểm t 1 là v0 gt1 10.0,02 15 0, 2 15 m/s.

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

→ Biên độ dao động của con lắc

2

2 v0

2 20 15

A l

2 4 cm.


10 5


2

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

A

+ Ta chú ý rằng tại thời điểm t 1 vật ở vị trí li độ x 2 cm → sau khoảng thời gian

2

T

3 vmax

A 4.10 5

t t2 t1 0,07 s vật đi vị trí li độ x A → v 20 5 44,7 cm/s

4

2 2 2 2

→ Đáp án A

Câu 36:

+ AB là khoảng cách giữa nút và bụng gần nhất → AB , mặc khác AB 3AC

→ AC

→ do đó

4

12

điểm C dao động với biên độ bằng một nửa biên độ của bụng sóng B.

+ Bước sóng của sóng 4AB

36 cm.


+ Khi sợi dây biến dạng nhiều nhất, khoảng cách giữa A và C là d 5 → uB

8 cm.

12 2

3 3

+ Khi B đi đến vị trí li độ bằng biên độ của C ( 0,5a

B

) sẽ tốc độ vB vBmax aB

80 3 cm/s.

2 2

→ Đáp án B

Câu 37:

+ Áp dụng kết quả bài toán điều kiện để một vị trí cực đại và cùng pha với nguồn

d2 d1

k

k 3 k 0

(1) với n, k độ lớn cùng chẵn hoặc cùng lẽ

d2 d1

n

M

+ Số dãy dao động với biên độ cực đại

AB AB 18 18

k → k → 3,6 k 3,6

5 5

d 1

d 2

+ Để M gần A nhất thì khi đó M phải nằm trên cực đại ứng với

k 3, áp dụng kết quả ta :

A

B

d2 d1

3

2d1

↔ n 3 chú ý rằng n là một số lẻ

d2 d1

n


+ Mặc khác từ hình vẽ ta thể xác định được giá trị nhỏ nhất của d 1 như sau

d2 d1min

15


→ 2d1min

3 .

d2 d1

in

18

2d1min

3

Thay vào biểu thức trên ta thu được n 3 3 3,6

5

→ Vậy số lẻ gần nhất ứng với n 5.

Thay trở lại phương trình (1) ta tìm được d1 5 cm → Đáp án C

Câu 38:

+ Từ đồ thị ta thấy Z 20 Ω và Z 180Ω là hai giá trị cho cùng công suất tiêu thụ trên toàn mạch.

L

L

+ ZL

125Ω và ZL

540 Ω là hai giá trị cho cùng điện áp hiệu dụng trên cuộn cảm.

Ta được hệ:

ZL1 ZL2

2Z

ZL

1

ZL2


C

2


1 1


2

1 1 2 →


→ R 10Ω → Đáp án A

2


ZL3 ZL3 2 ZL 1

ZL2

ZL3 ZL3 Z


L0

R

2

Câu 39:

Ta chuẩn hóa R 1→

Z 3

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

L

+ Khi C C 1

, điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện là cực đại, khi đó ta :

R 1

sin


1

cosRL

co

1


2 2

R Z 2

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

L

3

2

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

2

u B

2

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN


https://twitter.com/daykemquynhon

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

2 2 2

+ Khi C C 2

thì U

AM

U

MB

→ U ↔ → .

max AM

U

MB

R ZL

ZC

ZC

2

→ Hệ số công suất của mạch lúc này : cos R

0,97

22

2

R Z Z


+ Khi C C 3

thì dòng điện trong mạch sớm pha hơn điện áp → ZC ZL

mạch đang tính dung kháng

R

1

cos3 cos1 cos2

↔ 0,84 ↔ 0,84 → Z 2,37 .

2

R Z 2

L

Z

2

C

1 3 Z 2

C


C

→ Đáp án D

Câu 40:

+ Ta khoảng cách giữa đài VTV và vệ tinh là:

Với

0 0


h Rsin 21 6400sin 21 2294

km.

2 2L

d h x

x R cos 21 R h 2 R cos 21 R h cos 27

0 0 0

→ Thay các giá trị vào biểu thức ta được

x 36998km

2 2

2 2 2 2

Vậy d h x 2294 36998 37069 km

→ Thời gian sóng truyền giữa hai vị trí trên

3

d 37069.10

t 124

ms → Đáp án B

8

h

c 3.10

C


www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

27

0

0

21

R h

x

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Chủ đề

Cấp độ nhận thức

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao

Dao động cơ 3 1 2 1 7

Sóng cơ 1 0 2 2 5

Dòng điện xoay chiều 2 0 3 2 7

Dao động và sóng điện từ 1 1 0 1 3

Sóng ánh sáng 1 1 3 0 5

Lượng tử ánh sáng 1 2 1 0 4

Hạt nhân 1 2 2 0 5

Điện học 0 1 0 0 1

Từ học 0 2 0 0 2

Quang học 0 0 1 0 1

Tổng 10 10 14 6 40

Tổng

Đánh giá đề thi:

+ Nội dung kiến thức gồm cả 12 và 11 trong đó chủ yếu là 12, số các câu hỏi thuộc chương trình 1 là 7 câu.

+ Các câu phân loại cao (gồm 6 câu) tập trung chủ yế ở các chương dao động cơ, sóng cơ điện xoay chiều

theo đúng tinh thần ra đề của bộ. Các câu hỏi phân loại hướng đến kĩ năng xử lý đồ thị (câu 38 – đòi hỏi

phải nắm vững bài toán về biến thiên của dung kháng hoặc cảm kháng), hiện tượng cơ học (câu 35) hơn là

nặng về toán học đã được xây dựng sẵn.

→ Đề thi phân loại học sinh tốt.

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

ĐỀ SỐ

5

(Đề thi gồm 5 trang)

Họ & Tên: …………………………..

Số Báo Danh:………………………..

ĐỀ MINH HỌA KÌ THI THPT QUỐC GIA 2019

Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Môn thi thành phần: VẬT LÝ

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Câu 1: Biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào

A. biên độ của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật.

B. tần số ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật.

C. môi trường vật dao động.

D. pha ban đầu của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật

Câu 2: Trong dao động điều hoà của một vật thì tập hợp ba đại lượng nào sau đây là không thay đổi theo

thời gian?

A. động năng; tần số; lực. B. biên độ; tần số; năng lượng toàn phần.

C. biên độ; tần số; gia tốc D. lực; vận tốc; năng lượng toàn phần.

Câu 3: Để khảo sát giao thoa sóng cơ, người ta bố trí trên mặt nước nằm ngang hai nguồn kết hợp S1

và S2

.

Hai nguồn này dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, cùng pha. Xem biên độ sóng không thay đổi

trong quá trình truyền sóng. Các điểm thuộc mặt nước và nằm trên đường trung trực của đoạn S1S2

sẽ

A. dao động với biên độ bằng nửa biên độ cực đại. B. dao động với biên độ cực tiểu.

C. dao động với biên độ cực đại. D. không dao động.

Câu 4: Khi nói về sóng cơ, phát biểu nào sau đây sai?

A. sóng cơ lan truyền được trong chân không. B. sóng cơ lan truyền được trong chất rắn.

C. sóng cơ lan truyền được trong chất khí. D. sóng cơ lan truyền được trong chất lỏng.

Câu 5: Đặt hiệu điện thế u U cost

0

( U0

không đổi) vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh.

Biết điện trở thuần của mạch không đổi. Khi hiện tượng cộng hưởng điện trong đoạn mạch, phát biểu nào

sau đây sai?

A. Cường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch đạt giá trị lớn nhất.

B. Hiệu điện thế tức thời ở hai đầu đoạn mạch cùng pha với hiệu điện thế tức thời ở hai đầu điện trở R.

C. Hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu điện trở R nhỏ hơn hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch.

D. Cảm kháng và dung kháng của đoạn mạch bằng nhau.

Câu 6: Biểu thức liên hệ giữa và U của mạch dao động LC là

I0

0

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

C

C

A. U0 I0

LC . B. I0 U0

. C. U0 I0

. D. I0 U0

LC .

L

L

Câu 7: Trong dao động điều hòa, khoảng thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí cân bằng đến vị trí biên là:

A. Một chu kì. B. Một nửa chu kì.

C. Một phần tư chu kì. D. Hai chu kì.

Câu 8: Trong chân không, các bức xạ được sắp xếp theo thứ tự bước sóng giảm dần là

A. tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia Rơn – ghen, tia tử ngoại.

B. tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia tử ngoại, tia Rơn – ghen.

C. tia Rơn – ghen, tia tử ngoại, ánh sáng tím, tia hồng ngoại.

D. ánh sáng tím, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia Rơn – ghen.

Câu 9: Hình vẽ bên biểu diễn chiều của từ trường tại các điểm gây bởi

dòng điện chạy trong dây dẫn dạng hình tròn. Điểm kí hiệu không (2)

đúng với chiều của từ trường là.

(1)

A. điểm 1.

B. điểm 2.

(3)

C. điểm 3.

D. điểm 4.

Hướng vào mặt phẳng vòng dây

Hướng ra mặt phẳng vòng dây

Câu 10: Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

(4)

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

A. các prôtôn. B. các nuclôn. C. các nơtrôn. D. các electrôn.

Câu 11: Một vật dao động điều hoà khi đi qua vị trí mà động năng bằng thế năng thì vận tốc và gia tốc độ

lớn lần lượt là 10 cm/s và 100 cm/s 2 . Chu kì biến thiên của động năng là

A. s. B. s. C. s. D. s.

10

5

20

4

Câu 12: Một sợi dây dài 1 m, hai đầu cố định. Trên dây sóng dừng với hai nút sóng. Bước sóng của dao

động là

A. 2 m. B. 1 m. C. 0,25 m. D. 0,5 m.

Câu 13: Một máy phát điện xoay chiều một pha phần cảm là rôto gồm 10 cặp cực (10 cực nam và 10 cực

bắc). Rôto quay với tốc độ 300 vòng/phút. Suất điện động do máy sinh ra tần số bằng

A. 50 Hz. B. 5 Hz. C. 30 Hz. D. 3000 Hz.

Câu 14: Thí nghiệm giao thoa Y – âng: a 2 mm; D 1, 2 m. Người ta quan sát được 7 vân sáng mà

khoảng cách giữa hai vân sáng ngoài cùng là 2,4 mm. Bước sóng của ánh sáng là

A. 0,67 μm. B. 0,77 μm. C. 0,62 μm. D. 0,67 mm.

Câu 15: Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần độ tự cảm 5 H và tụ điện điện

dung 5 F. Trong mạch dao động điện từ tự do. Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần liên tiếp mà điện

tích trên một bản tụ điện độ lớn bằng một nửa cực đại là

5

A. .10

6


s B. 6

6

6

2,5 .10

s C. 10 .10

s D. 10 s

3

Câu 16: Năng lượng photon của tia Rơnghen bước sóng 5.10 –11 m là

A. 3,975.10 –15 J B. 4,97.10 –15 J C. 42.10 –15 J D. 45,67.10 –15 J

Câu 17: Giả sử hai hạt nhân X và Y độ hụt khối bằng nhau và số nuclôn của hạt nhân X lớn hơn số nuclôn

của hạt nhân Y thì

A. hạt nhân Y bền vững hơn hạt nhân X.

B. hạt nhân X bền vững hơn hạt nhân Y.

C. năng lượng liên kết riêng của hai hạt nhân bằng nhau.

D. năng lượng liên kết của hạt nhân X lớn hơn năng lượng liên kết của hạt nhân Y.

Câu 18: Các tia không bị lệch trong điện trường và từ trường là

A. tia α và tia β. B. tia γ và tia β. C. tia γ và tia X. D. tia α , tia γ và tia X.

Câu 19: Tại hai điểm A và B hai điện tích qA

, qB

. Tại điểm M, một electron được thả ra không vận tốc

đầu thì nó di chuyển ra xa các điện tích.Tình huống nào sau đây không thể xảy ra?

A. qA

0 , qA

0. B. qA

0, qA

0. C. qA

0 , qA

0 . D. qA qB

.

Câu 20: Khi cho nam châm chuyển động qua một mạch kín, trong mạch xuất hiện dòng điện cảm ứng. Điện

năng của dòng điện được chuyển hóa từ

A. hóa năng. B. cơ năng. C. quang năng. D. nhiệt năng.

Câu 21: Một con lắc đơn gồm một vật nhỏ được treo vào đầu dưới của một sợi dây không dãn, đầu trên của

sợi dây được buộc cố định. Bỏ qua ma sát và lực cản không khí. Kéo con lắc lệch khỏi phương thẳng đứng

một góc 0,08 rad rồi thả nhẹ. Tỉ số giữa độ lớn gia tốc của vật tại vị trí cân bằng và độ lớn gia tốc tại vị trí

biên là

A. 0,08. B. 1. C. 12,5. D. 0.

Câu 22: Một nguồn âm O công suất P0 0,6 W phát sóng âm dạng hình cầu. Cường độ âm tại điểm A

cách nguồn 3 m là

3

A. 5,31.10 W/m 2 . B. 2,54.10 4

W/m 2 . C. 0,2 W/m 2 . D. 6, 25.10 3

W/m 2 .

Câu 23: Một sóng cơ lan truyền trên sợi dây từ C đến B với chu kì T 2 s, biên độ không đổi. Ở thời điểm

, ly độ các phần tử tại B và C tương ứng là –20 mm và +20 mm, các phần tử tại trung điểm D của BC đang

t 0

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ở vị trí cân bằng. Ở thời điểm t1

, li độ các phần tử tại B và C cùng là +8 mm. Tại thời điểm t2 t1 0,4 s thì

tốc độ dao động của phần tử D giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây:

A. 64,36 mm/s. B. 67,67 mm/s. C. 58,61 mm/s. D. 33,84 mm/s.

Câu 24: Cho mạch điện AB gồm điện trở thuần R, cuộn thuần cảm L và tụ C nối tiếp với nhau theo thứ tự

2

trên và CR 2L

. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều biểu thức U U 2 cos t


MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

trong đó U không đổi, biến thiên. Điều chỉnh giá trị của để điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ đạt cực

5

đại. Khi đó UCmax

U . Gọi M là điểm nối giữa L và C. Hệ số công suất của đoạn mạch AM là

4

1

2

5

1

A. B. C. D.

3

7

6

3

Câu 25: Đặt điện áp u U cost

0

( U0

, không đổi) vào đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, tụ điện

điện dung C và cuộn cảm thuần độ tự cảm L thay đổi. Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của

điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm và hệ số công suất

U L

cos của đoạn mạch theo giá trị của độ tự cảm L. Giá trị của U0

gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 240 V.

B. 165 V.

C. 220 V.

L

D. 185 V.

O

Câu 26: Đặt điện áp xoay chiều 0

vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở, cuộn cảm

thuần và tụ điện điện dung C thay đổi được. Ban đầu, khi C C 0

thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở,

ở hai đầu cuộn cảm và ở hai đầu tụ điện đều bằng 40 V. Tăng dần giá trị điện dung C từ giá trị C 0

đến khi

tổng điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện và điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm bằng 60 V. Khi đó, điện

áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 10 V. B. 12 V. C. 30,7 V. D. 11 V.

Câu 27: Một ống Rơn – ghen hoạt động dưới điện áp U 50000 V . Khi đó cường độ dòng điện qua ống

Rơn – ghen là I 5 mA. Giả thiết 1% năng lượng của chùm electron được chuyển hóa thành năng lượng

của tia X và năng lượng trung bình của các tia X sinh ra bằng 57% năng lượng của tia bước sóng ngắn

nhất. Biết electron phát ra khỏi catot với vận tôc bằng 0. Tính số photon của tia X phát ra trong 1 giây?

A. 3,125.10 16 photon/s B. 4,2.10 14 photon/s

C. 4,2.10 15 photon/s D. 5,48.10 14 photon/s

Câu 28: Kim loại làm catốt của một tế bào quang điện giới hạn quang điện . Lần lượt chiếu tới bề mặt

catốt hai bức xạ bước sóng 1 0, 4 μm và 2 0,5 μm thì vận tốc ban đầu cực đại của electron bắn ra

khỏi bề mặt catốt khác nhau 2 lần. Giá trị của 0


A. 0,585 μm. B. 0,545 μm. C. 0,595 μm. D. 0,515μm.

11

31

9

Câu 29: Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo. Lấy r 0

5,3.10 m; 9,1.10 kg; k 9.10

Nm 2 /C 2 và

e 1,6.10

10 8

19

cos U

L

( V )

200

C. Khi chuyển động trên quỹ đạo dừng M, quãng đường mà êlectron đi được trong

thời gian s là

A. 12,6 mm. B. 72,9 mm. C. 1,26 mm. D. 7,29 mm.

Câu 30: Tàu ngầm hạt nhân là một loại tàu ngầm vận hành nhờ sử dụng năng lượng của phản ứng hạt nhân.

Nguyên liệu thường dùng là 235 U . Mỗi phân hạch của hạt nhân 235 U tỏa ra năng lượng trung bình là 200

MeV. Hiệu suất của lò phản ứng là 25%. Nếu công suất của lò là 400 MW thì khối lượng

235 U cần dùng

trong một ngày xấp xỉ bằng

A. 1,75 kg. B. 2,59 kg. C. 1,69 kg. D. 2,67 kg.

Câu 31: Thực hiện thí nghiệm Y – âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc bước sóng . Khoảng cách

giữa hai khe hẹp là 1 mm. Trên màn quan sát, tại điểm M cách vân trung tâm 4,2 mm vân sáng bậc 5. Giữ

cố định các điều kiện khác, di chuyển dần màn quan sát dọc theo đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

chứa hai khe ra xa cho đến khi vân giao thoa tại M chuyển thành vân tối lần thứ hai thì khoảng dịch màn là

0,6 m. Bước sóng bằng

A. 0,6 μm B. 0,5 μm C. 0,4 μm D. 0,7 μm

Câu 32: Một sóng điện từ chu kì T, truyền qua điểm M trong không gian, cường độ điện trường và cảm

ứng từ tại M biến thiên điều hòa với giá trị cực đại lần lượt là và . Thời điểm t t , cường độ điện

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

0

m e

E0

B0

0

T

trường tại M độ lớn bằng 0,5E0

. Đến thời điểm t t0

, cảm ứng từ tại M độ lớn là

4

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

2

A. B 0

2

.

B. B 3

0 .

C. B 3B

0 .

D.

0 .

2

4

4

2

Câu 33: Trong thí nghiệm Y – âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe S1S2

là 0,4 mm, khoảng

cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát bằng 3 m. Nguồn sáng đặt trong không khí bước sóng

trong khoảng 380 nm đến 760 nm. M là một điểm trên màn, cách vân trung tâm 27 mm. Giá trị trung bình

của các bước sóng cho vân sáng tại M trên màn gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 547,6 nm B. 534,8 nm C. 570 nm D. 672,6 mn.

Câu 34: Qua một thấu kính, ảnh thật của một vật thật cao hơn vật 2 lần và cách vật 24 cm. Đây là thấu kính

A. hội tụ tiêu cự 12 cm. B. phân kì tiêu cự 16 cm.

16

16

C. hội tụ tiêu cự cm. D. phân kì tiêu cự cm.

3

3

Câu 35: Cho hai chất điểm dao động điều hòa cùng tần số, đồ thị li độ theo thời gian của hai chất điểm như

hình vẽ. Tỉ số gia tốc của chất điểm 1 và chất điểm 2 tại thời điểm x( cm)

t 1,6 s bằng

6

A. 1,72.

2 3

t( s)

B. 1,44.

C. 1,96.

O

D. 1,22.

2 3

6

Câu 36: Hai chất điểm thực hiện dao động điều hòa cùng tần số trên hai đường thẳng song song (coi như

trùng nhau) gốc tọa độ cùng nằm trên đường vuông góc chung qua O. Gọi cm là li độ của vật 1 và v

x1

1

2 2

x1 v2 cm/s) là vận tốc của vật 2 thì tại mọi thời điểm chúng liên hệ với nhau theo hê thức: 3. Biết rằng

4 80

1

khoảng thời gian giữa hai lần gặp nhau liên tiếp của hai vật là s. Lấy π 2 = 10. Tại thời điểm gia tốc của

2

vật 1 là 40 cm/s 2 thì gia tốc của vật 2 là

A. 40 cm/s 2 . B. 40 2 cm/s 2 . C. 40 2 cm/s 2 . D. 40 cm/s 2 .

Câu 37: Trong quá trình truyền tải điện năng đi xa cần tăng điện áp của nguồn lên bao nhiêu lần để giảm

công suất hao phí trên đường dây đi 100 lần. Giả thiết công suất nơi tiêu thụ nhận được không đổi, điện áp

tức thời u cùng pha với dòng điện tức thời i . Biết ban đầu độ giảm điện thế trên đường dây bằng 15% điện

áp của tải tiêu thụ.

A. 8,7. B. 9,7. C. 7,9. D. 10,5.

Câu 38: Đặt điện áp u U cost

0

V vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp, cuộn dây thuần cảm độ tự

cảm thay đổi được. Khi L L 0

hoặc L 3L0

thì điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện bằng nhau và bằng UC

.

U

L

Khi L 2L0

hoặc L 6L0

thì điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm bằng nhau và bằng U

L

. Tỉ số bằng:

U

2 3 1

A. .

B. .

C. .

D. 2.

3

2

2

Câu 39: Trong thí nghiệm Y – âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra ánh sáng trắng bước sóng

từ 380 nm đến 760 nm. Trên màn quan sát, tại điểm M đúng 4 bức xạ cho vân sáng bước sóng 735 nm;

490 nm; 1

và 2

. Hiệu năng lượng của hai photon tương ứng với hai bức xạ này là

A. 1,5 MeV. B. 1,0 MeV. C. 0,85 MeV. D. 3,4 MeV.

1 6 3

6

Câu 40: Cho phản ứng hạt nhân n Li H

. Hạt nhân Li đứng yên, nơtron động năng K 2,4

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

0 3 1

3

MeV. Hạt và hạt nhân bay ra theo các hướng hợp với hướng tới của nơtron những góc tương ứng

1 H

0

0

bằng 30 và 45 . Lấy khối lượng các hạt nhân bằng số khối tính theo u. Bỏ qua bức xạ gamma. Hỏi

phản ứng tỏa hay thu năng lượng bao nhiêu?

A. Tỏa 1,87 MeV. B. Thu 1,87 MeV C. Tỏa 1,66 MeV. D. Thu 1,66 MeV.

3

1

2

C

7

4

n

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

BẢNG ĐÁP ÁN

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 Câu 10

D B C A C B C B C B

Câu 11 Câu 12 Câu 13 Câu 14 Câu 15 Câu 16 Câu 17 Câu 18 Câu 19 Câu 20

A A A A A A A C B B

Câu 21 Câu 22 Câu 23 Câu 24 Câu 25 Câu 26 Câu 27 Câu 28 Câu 29 Câu 30

A A A B B C D B D C

Câu 31 Câu 32 Câu 33 Câu 34 Câu 35 Câu 36 Câu 37 Câu 38 Câu 39 Câu 40

A D B C D D A B C D

Câu 1:

+ Biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào pha ban đầu của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên

vật → Đáp án D

Câu 2:

+ Trong dao động điều hòa thì biên độ, tần số và năng lượng toàn phần là luôn không đổi theo thời gian.

→ Đáp án B

Câu 3:

+ Các điểm trên mặt nước thuộc trung trực của hai nguồn sóng sẽ dao động với biên độ cực đại

→ Đáp án C

Câu 4:

+ Sóng cơ không lan truyền được trong chân không → A sai → Đáp án A

Câu 5:

+ Khi xảy ra cộng hưởng điện thì hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch bằng hiệu điện thế hiệu

dụng trên điện trở thuần → C sai → Đáp án C

Câu 6:

+ Trong mạch LC, ta : 1 1 2 2

C

LI0 CU0

→ I0 U0

→ Đáp án B

2 2

L

Câu 7:

+ Khoảng thời gian ngắn nhất để đi từ vị trí cân bằng ra biên là một phần tư chu kì → Đáp án C

Câu 8:

+ Thứ tự giảm dần của bước sóng: hồng ngoại, ánh sáng tím, tử ngoại và Rơn – ghen → Đáp án B

Câu 9:

+ Từ trường tạo bởi dòng điện tròn chiều được xác định theo quy tắc nắm tay phải → trong vòng dây từ

trường hướng thẳng đứng vào trong → (3) sai → Đáp án C

Câu 10:

+ Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ các nucleon → Đáp án B

Câu 11:

2

v A

2

a 100

+ Tại vị trí động năng bằng thế năng của vật thì: → 10 rad/s → T 0, 2

s.

2

v 10

2

a A

2

+ Động năng sẽ biến thiên với chu kì bằng một nửa chu kì dao động của vật T 0,1

s → Đáp án A

Câu 12:

+ Trên dây sóng dừng với hai nút sóng → một bó sóng trên dây → 2l

2 m → Đáp án A

Câu 13:

+ Công thức liên hệ giữa tần số, tốc độ quay của roto và số cặp cực trong máy phát điện xoay chiều một pha:

pn 10.300

f 50 Hz → Đáp án A

60 60

Câu 14:

+ Bảy vân sáng ứng với 6 khoảng vân 6i 2,4 mm → i 0, 4 mm.

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

3 3

ai 2.10 .0,4.10

Bước sóng của ánh sáng 0,67 μm → Đáp án A

D 1,2

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Câu 15:

+ Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần liên tiếp điện tích trên một bản tụ độ lớn bằng một nửa độ lớn

T 5

cực đại là: .10

6

t s → Đáp án A

6 3

Câu 16:

+ Năng lượng của photon theo thuyết lượng tử ánh sáng

34 8

hc 6,625.10 .3.10

15

3,975.10 J → Đáp án A

11

5.10

Câu 17:

+ Hai hạt nhân cùng độ hụt khối → cùng năng lượng liên kết.

Hạt nhân X số khối lớn hơn hạt nhân Y → năng lượng liên kết của X nhỏ hơn Y → Hạt nhân Y bền vững

hơn hạt nhân X → Đáp án A

Câu 18:

+ Tia và tia X không mang điện nên không bị lệch trong điện trường → Đáp án C

Câu 19:

+ Electron dịch chuyển ra xa hai điện tích qA

, qB

→ tổng điện tích của qA

và qB

phải âm → B không thể

xảy ra → Đáp án B

Câu 20:

+ Khi cho nam châm chuyển động qua một mạch kín, trong mạch xuất hiện dòng điện cảm ứng. Điện năng

của dòng điện được chuyển hóa từ cơ năng → Đáp án B

Câu 21:

+ Gia tốc của con lắc là tổng vecto gia tốc pháp tuyến và gia tốc pháp tuyến (gia tốc hướng tâm):


2 2

a a a → a a a .

t

n

t

at

g sin


Trong đó:

2

v

an

2g

cos

cos0


l

→ Tại vị trí cân bằng a a 2g 1

cos

.

n

n


0


2


0

2 1 1


21 cos0

2

→ Tại vị trí biên a at

g sin0

0,08 → Đáp án A

sin0 0

Câu 22:

P 0,6

3

+ Cường độ âm tại A: I

W/m 2 A

5,31.10 → Đáp án A

2 3

4

r 4

3

Câu 23:


20

+ Dựa vào hình vẽ ta : sin và

2 A


8

cos . 2 A

2

2


+ Mặc khác sin cos 1

2 2

2 2

→ A 20 8 4 29 mm.

+ Tại thời điểm điểm D đang ở biên dương,

t 1

2

thời điểm t 2

ứng với góc quét t

rad.

5

+ Vậy li độ của điểm D khi đó sẽ là: u Asin

6,6 mm.

Tốc độ dao động của D:

Câu 24:

D

2 2

v A u D

64, 41mm/s → Đáp án A

B

20

D

20

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

t1

2

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

u

C

t

C

8

B

u

D

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Z L

1

U 5 5

+ Điện áp cực đại trên tụ điện UCmax

U → n → 2 .

2

1

n 4 3

R

2n

2


3

2

R

2

→ Hệ số công suất của đoạn mạch AM: cos 3

AM

→ Đáp án B

2 2 2

R Z 2 7

L

1

3

Câu 25:

2 2

R ZC

+ Khi xảy ra cực đại của điện áp hiệu dụng trên cuộn cảm thuần ZL

.

Z

R

1

1

Ta chuẩn hóa → ZL

x

ZC

n x

R

1 4

+ Hệ số công suất của mạch tương ứng cos

↔ 0,8 → n .

2

R Z 2

L

Z

1 3

C

1

n

2

2

ZC


U

Lmax

U

Lmax

+ Kết hợp với U

Lmax

U 1 → U 120

V → U0 120 2 170

V.

R

2 2

ZC

4

1 1


R 3

→ Đáp án B

Câu 26:

+ Khi C C 0

mạch xảy ra cộng hưởng và R ZL ZC

, U U R

40 V.

Mạch chỉ C thay đổi, R Z L

→ với mọi giá trị của C thì U

R

U

L

.

UC

U

L

60

UC

U

R

60

2

+ Ta :

↔ → .

U 2 2

5U

40

2

R

U

L

UC

U 2 2

40

2 R

240U

R

2000 0

R

U

R

UC


→ Phương trình trên cho ta hai nghiệm U

R

37,3 V và U

R

10,7

V → Đáp án C

Câu 27:

+ Năng lượng của tia X bước sóng ngắn nhất ứng với sự chuyển hóa hoàn toàn động năng của các

hc

electron đập vào anot thành bức xạ tia X:

min

qU


+ Năng lượng trung bình của tia X là: 0,57qU .

+ Gọi n là số photon của chùm tia X phát ra trong 1 s, khi đó công suất của chùm tia X sẽ là:

P n

0,57nqU

.

X

I

+ Gọi ne

là số electron đến anot trong 1 s, khi đó dòng điện trong ống được xác định bởi: I nee

→ ne

.

e

+ Công suất của chùm tia electron: P n qU UI .

e

e

0,01I

14

→ Theo giả thuyết của bài toán: PX

0,01Pe

↔ 0,57nqU

0,01UI

→ n 4, 48.10 photon/s.

0,57q

→ Đáp án D

Câu 28

+ Áp dụng công thức Anh – xtanh về hiện tương quang điện. Vì → E 2E

.

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

hc

hc


1 0


hc

hc

E

2 0

Câu 29:

2E

d 2

d 2

31

2

3.0, 4.0,5

→ o

0,545 μm → Đáp án B

4


4.0, 4 0,5


1 2

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

C

1


2 d1 d 2

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN


https://twitter.com/daykemquynhon

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

+ Khi chuyển động trên các quỹ đạo dừng thì lực tĩnh điện đóng vai trò là lực hướng tâm.

2

q

2

k

F ma ht

↔ k m

r → , quỹ đạo M ứng với

2 n


3 q

n 3

r

mr

n

n

9

9.10

19 15

15


1,6.10 1,53.10 rad/s → T s.

31 2 11

3

M

4,1.10

0,91.10 . 3 .5,3.102 11 9

+ Chu vi của quỹ đạo M là s 2

r M

2 .3 .5,3.10 3.10 m.

8

+ Ta để ý rằng khoảng thời gian t

10

s gần bằng 2439024,39T → S 7,3 mm.

→ Đáp án D

Câu 30:

13

+ Năng lượng mà tàu cần dùng trong một ngày: E Pt 3456.10 J.

→ Với hiệu suất 0,25 thì năng lượng thực tế các phản ứng phân hạch đã cung cấp là

E

14

E0 100 1,3824.10

J.

25

14

E0

1,3824.10

24

+ Số hạt nhân Urani đã phân hạch: n 4,32.10 .

6 19

E

200.10 .1,6.10

n

→ Khối lượng Urani cần dùng m A A 1,69

kg → Đáp án C

N

A

Câu 31:

D

+ Khi chưa dịch chuyển mà, ta xM

5 .

a

+ Khi dịch chuyển màn ra xa D tăng, dẫn đến i tăng, do vậy cùng một vị trí M trên màn nhưng số thứ tự của

D

D

vân sẽ giảm. Kết hợp với giả thuyết M chuyển thành vân tối lần thứ hai, ta xM

3,5 .

a

→ Từ hai kết quả trên ta : 3,5 D 0,6 5D

→ D 1, 4 m.3 3

xM

a 4, 2.10 .1.10

→ Bước sóng của sóng ánh sáng 0,6 μm → Đáp án A

5D 5.1, 4

Câu 32:

Trong quá trình lan truyền sóng điện từ thì cường độ điện trường và cảm ứng từ luôn cùng pha nhau

B0

+ Vậy tại thời điểm t0

cảm ứng từ đang giá trị

2

+ Ta để ý rằng hai thời điểm này vuông pha nhau vậy, tại thời điểm t ta B

3

B0

2

→ Đáp án D

Câu 33:

3 3

D

ax 0,4.10 .27.10 3,6

+ Vị trí của vân sáng xM

k → M


a kD 3k k

µm.

Với khoảng giá trị của bước sóng, ta tìm được các bức xạ cho vân sáng là 1 0,72 µm, 2 0,6 µm,

3 0,5142 µm, 4 0,45 µm, 5 0, 4 µm

→ Giá trị trung bình 0,53684 µm→ Đáp án B

Câu 34:

+ Ảnh cao hơn vật → thấu kính là hội tụ.

→ Trường hợp ảnh cùng chiều.

d

d

24 d

8

Ta → cm.

d

2d

d

16

+ Áp dụng công thức thấu kính 1 1 1 1 1 1 16

↔ → f cm → Đáp án C

d d f 8 16 f 3

Câu 35:

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

+ Biểu diễn các vị trí tương ứng trên đường tròn.

T x

0

T 7

ar cos

x

0


ar cos

2

A2

2 4


Ta : →

A2

7


→ x0 3 cm.

T x

0

1

x 4

ar

0

x

0

cos

2ar

cos 2ar

cos

2

A1

2

A1 A1


→ T 3s

+ Phương trình dao động của hai chất điểm:

2


x1

6cos t

26cos t

x

3 3 a


0 x

1 3 3
1, 22 → Đáp án D

2

a

2

2


x2

2 3 cos

t


2 3 cos

t


3 6

3 6

Câu 36:

2 2

2 2

x1 v2 x1 v2 + Ta để ý rằng tại mỗi thời điểm v luôn vuông pha với x, từ phương trình 3↔ 1→

v2

4 80 12 240

vuông pha với → hai dao động hoặc cùng pha hoặc ngược pha nhau.

x 1


A1

12

Ta :

v2max

240 24

T 1

+ Với hai dao động cùng pha thì thời gian để hai dao động gặp nhau là t

→ T 2 s →

2 2

2

rad/s.

v2max

→ A2 12 A1

→ luôn cùng li độ → loại


T 1

+ Với hai dao động ngược pha thì thời gian để hai dao động gặp nhau là t

T

2 2

2 s → 2

rad/s.

v2max

→ A

→ cm/s 2 2

12 A1

a2 a1 40

→ Đáp án D


Câu 37:

P1 P1 P0

U 1

U1 U01

+ Phương trình truyền tải điện năng cho hai trường hợp


.

P2 P2 P0

U 2

U 2

U02

U

+ Ta ΔP ~ I 2 02

10U

01

→ Để ΔP 2 giảm 100 lần so với ΔP 1 → I 2 = 0,1I 1 → .

U

2 0,1 U1

U 1

0,15U 01

U01

U

2

Kết hợp với giả thuyết ΔU 1 = 0,15U 01 →

→ 8,7 → Đáp án A

U 2

0,1.0,15U 01

10U

01

U

1

Câu 38:

Ứng với L L 0

→ ZL

ZL0

, ta chuẩn hóa ZL0 1.

+ Hai giá trị của L cho cùng điện áp hiệu dụng trên tụ, thõa mãn:

ZL 1

ZL2 2ZC

→ ZC

2.

+ Hai giá trị của L cho cùng điện áp hiệu dụng trên cuộn cảm thõa mãn:

1 1 2 1 1 2

↔ → ZLmax

ZL3 ZL4

ZLmax

2 6 ZLmax

3 , với ZLmax

là cảm kháng để điện áp hiệu dụng trên cuộn

cảm cực đại.

2 2

2 2

R ZC

R 2 2

→ ZLmax

↔ 3 → R 2 .

Z

2

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

C

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định2

U R ZL3

ZC

2 2 2

L

3

+ Ta tỉ số → Đáp án B

U Z

2 2

C


Z

L3

C

2

R ZL

1

ZC


2 2

22

2 1

2

Câu 39:

k


490 2

+ Các vị trí mà hai bước sóng 735nm và 490 nm trùng nhau thõa mãn .

k


735 3

+ Điều kiện để bước sóng bất kì cho vân sáng trùng với bước sóng :

k

k

735k

→ với k 2,4,6 …..


k k k

+ Với khoảng giá trị của là: 380 nm ≤ ≤ 760 nm, kết hợp với Mode → 7 trên Casio ta tìm được.

1 1

Với k 4 thì 1 588 nm và 2 420 →

hc

0,85 MeV → Đáp án C

2 1


Câu 40:

+ Áp dụng định luật bảo toàn cho phản ứng hạt nhân

0 0p

sin 30 pH

sin 45

p

pn

p

pH
0 0

pn

p

cos30 pHcos45

0


p

2 pH

(1)

30


0


45

2 pn

p

3 pH

2(2)

+ Thay (1) vào (2), bình phương hai vế ta thu được


2 2

2

2 2 p 2mK

p

4 p 1 3 p 4m K 1

3 m K

H


n n n


4mnK

n

K


0,32

1

3 2

m

Từ trên ta tìm được

MeV

m

K

KH

0,21

2mH

Vậy phản ứng này thu năng lượng E K K K

1,87 MeV → Đáp án B

n

H2

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN


p n

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Chủ đề

Cấp độ nhận thức

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao

Dao động cơ 3 1 1 2 7

Sóng cơ 2 1 2 0 5

Dòng điện xoay chiều 1 1 3 2 7

Dao động và sóng điện từ 1 1 1 0 3

Sóng ánh sáng 1 1 2 1 5

Lượng tử ánh sáng 1 1 3 0 5

Hạt nhân 1 2 1 1 5

Điện học 0 1 0 0 3

Từ học 0 1 0 0 2

Quang học 0 0 1 0 1

Tổng 10 10 14 6 40

Tổng

Đánh giá đề thi:

+ Nội dung kiến thức gồm cả 12 và 11 trong đó chủ yếu là 12, số các câu hỏi thuộc chương trình 1 là 7 câu.

+ Các câu phân loại cao (gồm 6 câu) tập trung chủ yế ở các chương dao động cơ, s điện xoay chiều theo

đúng tinh thần ra đề của bộ. Các câu hỏi phân loại hướng đến kĩ năng xử lý đồ thị, hiện tượng cơ học hơn là

nặng về toán học đã được xây dựng sẵn.

→ Đề thi phân loại học sinh tốt.

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com

1

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

ĐỀ SỐ

6

(Đề thi gồm 5 trang)

Họ & Tên: …………………………..

Số Báo Danh:………………………..

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ MINH HỌA KÌ THI THPT QUỐC GIA 2019

Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Môn thi thành phần: VẬT LÝ

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Câu 1: Một con lắc lò xo gồm lò xo độ cứng k , vật nặng khối lượng m . Chu kì dao động của vật được

xác định bởi biểu thức :

k

1 k

m

1 m

A. 2

. B. . C. 2

. D. . .

m

2

m

k

2

k

Câu 2: Mối liên hệ giữa bước sóng , vận tốc truyền sóng v , chu kì T và tần số f của một sóng là

v

1 T

T f

1 v

A. vf

B. v

C.

D. f

T

f

v v

T

Câu 3: Đặt điện áp xoay chiều u U cost

0

vào hai đầu đoạn mạch chỉ tụ điện. Nếu điện dung của tụ

điện không đổi thì dung kháng của tụ

A. Lớn khi tần số của dòng điện lớn. B. Nhỏ khi tần số của dòng điện lớn.

C. Nhỏ khi tần số của dòng điện nhỏ. D. Không phụ thuộc vào tần số của dòng điện.

Câu 4: Cách tạo ra dòng điện xoay chiều nào say đây là phù hợp với nguyên tắc của máy phát điện xoay

chiều?

A. Cho khung dây quay đều trong một từ trường đều quanh một trục cố định nằm song song với các

đường cảm ứng từ.

B. Cho khung dây chuyển động tịnh tiến trong một từ trường đều.

C. Cho khung dây quay đều trong một từ trường đều quanh một trục cố định nằm vuông góc với mặt

phẳng khung dây.

D. Làm cho từ thông qua khung dây biến thiên điều hòa.

Câu 5: Trong mạch dao động LC lí tưởng cường độ dòng điện i trong mạch dao động biến thiên điều hòa

theo thời gian sớm pha hơn điện tích q trên một bản tụ điện một góc


A. 0 rad. B. rad. C. 2 rad. D. rad.

2

Câu 6: Quang phổ vạch phát xạ

A. của mỗi nguyên tố sẽ một màu sắc vạch sáng riêng biệt

B. do các chất rắn, lỏng, khí bị nung nóng phát ra

C. dùng để xác định nhiệt độ của vật nóng phát sáng.

D. là quang phổ gồm hệ thống các vạch màu riêng biệt trên một nền tối.

Câu 7: Chiếu một chùm ánh sáng trắng qua lăng kính. Chùm sáng tách thành nhiều chùm sáng màu sắc

khác nhau. Đó là hiện tượng

A. nhiễu xạ ánh sáng. B. tán sắc ánh sáng.

C. giao thoa ánh sáng. D. khúc xạ ánh sáng.

Câu 8: Công thoát của electron đối với một kim loại là 2,3 eV. Chiếu lên bề mặt kim loại này lần lượt hai

bức xạ bước sóng là 1 0,45μm và 2 0,50 μm. Hãy cho biết bức xạ nào khả năng gây ra hiện

tượng quang điện đối với kim loại này?

A. Chỉ bức xạ bước sóng 1

khả năng gây ra hiện tượng quang điện.

B. Cả hai bức xạ trên đều thể gây ra hiện tượng quang điện.

C. Cả hai bức xạ trên đều không thể gây ra hiện tượng quang điện.

D. Chỉ bức xạ bước sóng 2

khả năng gây ra hiện tượng quang điện.

Câu 9: Có thể tăng tốc độ quá trình phóng xạ của đồng vị phóng xạ bằng cách

A. Đốt nóng nguồn phóng xạ đó.

B. Đặt nguồn phóng xạ đó vào trong từ trường mạnh.

C. Hiện nay chưa cách nào để thay đổi hằng số phóng xạ.

D. Đặt nguồn phóng xạ đó vào trong điện trường mạnh.

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN


https://twitter.com/daykemquynhon

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com

2

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Câu 10: Một vật dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng O , khi vật đến vị trí biên thì

A. vận tốc của vật bằng 0. B. li độ của vật là cực đại.

C. gia tốc của vật là cực đại. D. lực kéo về tác dụng lên vật là cực đại.


Câu 11: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình li độ x 2cos

2

t ( x tính bằng cm, t

2

tính bằng s). Tại thời điểm t 0, 25s, chất điểm li độ bằng

A. 2 cm. B. 3 cm. C. 3 cm. D. – 2 cm.

Câu 12: Theo tiên đề của Bo, khi electron trong nguyên tử hidro chuyển từ quỹ đạo L sang quỹ đạo K thì

nguyên tử phát ra photon bước sóng , khi electron chuyển từ quỹ đạo M sang quỹ đạo L thì nguyên tử

phát ra photon bước sóng

32

21

photon bước sóng . Biểu thức xác định là

, khi electron chuyển từ quỹ đạo M sang quỹ đạo K thì nguyên tử phát ra

31

31

3221

3221

A. 31


B. 31 32 21

C. 31 32 21

D. 31


21 32

21 32

Câu 13: Trên một sợi dây đàn hồi dài 1,2 m, hai đầu cố định, đang sóng dừng. Biết sóng truyền trên dây

tần số 100 Hz và tốc độ 80 m/s. Số bụng sóng trên dây là

A. 5. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 14: Một vật sáng đặt trước một thấu kính, trên trục chính. Ảnh của vật tạo bởi thấu kính bằng ba lần

vật. Dời vật lại gần thấu kính một đoạn, ảnh của vật ở vị trí mới vẫn bằng ba lần vật. Có thể kết luận gì về

loại thấu kính

A. Thấu kính là hội tụ. B. Thấu kính là phân kì

C. hai loại thấu kính đều phù hợp D. không thể kết luận được.

1

4

Câu 15: Mạch dao động điện tử gồm cuộn cảm thuần độ tự cảm mH và tụ điện điện dung nF.Tần số dao động riêng của mạch là

A. 2,5.10 6 Hz.

6

B. 5 .10

Hz. C. 2,5.10 5 Hz.

5

D. 5 .10

Hz.

Câu 16: Trong thí nghiệm Yâng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm,

khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m và khoảng vân là 0,8 mm. Tần số ánh sáng

đơn sắc dùng trong thí nghiệm là

A. 6,5.10 14 Hz. B. 7,5.10 14 Hz. C. 5,5.10 14 Hz. D. 4,5.10 14 Hz.

Câu 17: Để mắt nhìn rõ vật tại các các vị trí khác nhau, mắt phải điều tiết. Đó là sự thay đổi:

A. vị trí thể thuỷ tinh. B. vị trí thể thuỷ tinh và màng lưới.

C. độ cong thể thuỷ tinh. D. vị trí màng lưới.

131

Câu 18: Chất phóng xạ 53

chu kỳ bán rã 8 ngày đêm. Ban đầu 1,00 g chất này thì sau 1 ngày đêm

chất phóng xạ này còn lại

A. 0,69 g. B. 0,78 g. C. 0,92 g. D. 0,87 g.

2

Câu 19: Hạt nhân đơteri D khối lượng 2,0136u . Biết khối lượng của prôton là 1,0073u và khối lượng

1

2

của nơtron là 1,0087u . Năng lượng liên kết của hạt nhân là

A. 1,86 MeV. B. 0,67 MeV. C. 2,02 MeV. D. 2,23 MeV.

Câu 20: Chiếu từ nước ra không khí một chùm tia sáng song song rất hẹp (coi như một tia sáng) gồm 5

thành phần đơn sắc: tím, lam, đỏ, lục, vàng. Tia ló đơn sắc màu lục đi là là mặt nước (sát với mặt phân cách

giữa hai môi trường). Không kể tia đơn sắc màu lục, các tia ló ra ngoài không khí là các tia đơn sắc màu:

A. tím, lam, đỏ B. đỏ, vàng, lam C. đỏ, vàng D. lam, tím

Câu 21: Một con lắc lò xo gồm lò xo chiều dài tự nhiên l0 30 cm. Kích thích cho con lắc dao động điều

hòa theo phương nằm ngang thì chiều dài cực đại của lò xo là 38 cm. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai thời

điểm động năng bằng n lần thế năng và thế năng bằng n lần động năng là 4 cm. Giá trị lớn nhất của n gần

với giá trị nào nhất sau đây?

A. 12. B. 5. C. 3. D. 8.

Câu 22: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng. Nâng vật lên để lò xo không biến dạng rồi thả nhẹ thì vật dao

động điều hòa theo phương thẳng đứng quanh vị trí cân bằng O. Khi vật đi qua vị trí tọa độ x 2,5 2 cm

thì vận tốc 50 cm/s. Lấy g 10 m/s 2 . Tính từ lúc thả vật, ở thời điểm vật đi được quãng đường 27,5 cm

thì gia tốc của vật độ lớn bằng:

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

1 D

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN


https://twitter.com/daykemquynhon

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com

3

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

A. 5 2 m/s 2 . B. 5 m/s 2 . C. 5,0 m/s 2 . D. 2,5 m/s 2 .

Câu 23: Một nguồn âm phát sóng cầu trong không gian. Giả sử không sự hấp thụ và phản xạ âm. Tại

điểm cách nguồn âm 1 m thì mức cường độ âm bằng 70 dB. Tại điểm cách nguồn âm 5 m mức cường độ

âm bằng:

A. 56 dB B. 100 dB C. 47 dB D. 69 dB

Câu 24: Đặt một điện áp xoay chiều tần số f 50 Hz và giá trị hiệu dụng U 80 V vào hai đầu đoạn mạch

4

0,6

10

gồm R, L, C mắc nối tiếp. Biết cuộn cảm thuần L H, tụ điện điện dung C F và công suấttỏa nhiệt trên điện trở R là 80 W. Giá trị của điện trở thuần R là :

A. 30 . B. 80 . C. 20 . D. 40 .

Câu 25: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Y – âng, khoảng cách giữa hai khe a 1 mm, khoảng

cách từ hai khe đến màn quan sát D 2 m. Chiếu vào hai khe đồng thời hai bức xạ bước sóng 1 0,6

μm và 2

. Trong khoảng rộng L 2,4 cm trên màn đếm được 33 vân sáng, trong đó 5 vân sáng là kết

quả trùng nhau của hai hệ vân. Biết hai trong năm vân sáng trùng nhau nằm ở ngoài cùng của trường giao

thoa. Giá trị của 2


A. 0,75 µm. B. 0,55 μm. C. 0,45 μm. D. 0,65 μm.

Câu 26: Một đám nguyên tử Hidro đang ở trạng thái cơ bản. Khi chiếu bức xạ tần số vào đám nguyên

tử này thì chúng phát ra tối đa 3 bức xạ. Khi chiếu bức xạ tần số vào đám nguyên tử này thì chúng

phát ra tối đa 10 bức xạ. Biết năng lượng ứng với các trạng thái dừng của nguyên tử Hidro được tính theo

f1

biểu thức ( E0

là hằng số dương, n 1,2,3

…). Tỉ số là

f2

10

27

3

25

A. . B. . C. . D. .

3

25

10

27

7

Câu 27: Cho phản ứng p + Li → X +

3

.Sau thời gian 2 chu kì bán rã, thể tích khí Hêli thu được ở điều

kiện chuẩn là 100,8 lít. Khối lượng ban đầu của Liti là:

A. 42 g B. 21 g C. 108 g D. 20,25 g

7

Câu 28: Cho prôtôn động năng K

p

2, 25 MeV bắn phá hạt nhân Liti Li 3

đứng yên. Sau phản ứng xuất

hiện hai hạt X giống nhau, cùng động năng và phương chuyển động hợp với phương chuyển động

của prôtôn góc như nhau. Cho biết m 1,0073u

; m 7,0142u

; m 4,0015u

; 1u 931,5 MeV/c 2 .

Coi phản ứng không kèm theo phóng xạ gamma giá trị của góc là

p

0

0

0

0

A. 82,7 . B. 39, 45

C. 41,35

D. 78,9 .

Câu 29: Trong nguyên tử Hidro, electron chuyển động tròn đều quanh hạt nhân theo quỹ đạo tròn bán

9

kính 5.10 cm. Xác định tần số chuyển động của electron. Biết khối lượng của electron là 9,1.10 31

kg.

A. 0,86.10 26 Hz. B. 0,32.10 26 Hz. C. 0,42.10 26 Hz. D. 0,72.10 26 Hz.

Câu 30: Để xác định điện trở của một vật dẫn kim loại, một học

sinh mắc nối tiếp điện trở này với một ampe kế. Đặt vào hai đầu U ( V )

40

đoạn mạch trên một biến thế nguồn. Thay đổi giá trị của biến thế

30

nguồn, đọc giá trị dòng điện của ampe kế, số liệu thu được được thể

hiện bằng đồ thị như hình vẽ. Điện trở vật dẫn gần nhất giá trị nào 20

sau đây:

10

A. 5 Ω. B. 10 Ω.

I( A)

C. 15 Ω. D. 20 Ω.

O 1 2 3 4

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Câu 31: Xác định chiều dòng điện cảm ứng trong vòng dây khi nhìn vào mặt trên trong

trường hợp cho nam châm rơi thẳng đứng xuyên qua tâm vòng dây giữ cố định như hình

vẽ:

A. Lúc đầu dòng điện cùng kim đồng hồ, khi nam châm xuyên qua đổi chiều ngược

kim đồng hồ.

B. Lúc đầu dòng điện ngược kim đồng hồ, khi nam châm xuyên qua đổi chiều cùng

kim đồng hồ.

Li

f 2

X

f 1

N

S

v

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com

4

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

C. không dòng điện cảm ứng trong vòng dây.

D. Dòng điện cảm ứng cùng kim đồng hồ.

Câu 32: Đặt điện áp u 150 2 cos 100

t V vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần 60 Ω,cuộn dây ( điện trở thuần) và tụ điện. Công suất tiêu thụ điện của đoạn mạch bằng 250 W. Nối hai bản tụ

điện bằng một dây dẫn điện trở không đáng kể. Khi đó điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở bằng điện

áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây và bằng 50 3 V. Dung kháng của tụ điện giá trị bằng

A. 60 3 Ω. B. 30 3 Ω. C. 15 3 Ω. D. 45 3 Ω.

Câu 33: Hai mạch dao động điện từ lí tưởng đang dao động điện từ tự do với cùng cường độ dòng điện

cực đại . Chu kì dao động riêng của mạch thứ nhất là và của mạch thứ hai là T 2T

. Khi cường độ

I0

T1

2 1

I 0

dòng điện trong hai mạch cùng cường độ và nhỏ hơn

thì độ lớn điện tích trên một bản tụ điện của

q1

mạch dao động thứ nhất là q1

và mạch dao động thứ hai là q2

. Tỉ số là:

q2

A. 2. B. 1,5. C. 0,5. D. 2,5.

Câu 34: Giao thoa sóng nước với hai nguồn giống hệt nhau A , B cách nhau 20 cm tần số 50 Hz. Tốc độ

truyền sóng trên mặt nước là 2 m/s. Trên mặt nước xét đường tròn tâm A , bán kính AB . Điểm trên đường

tròn dao động với biên độ cực tiểu cách đường thẳng qua A , B một đoạn lớn nhất là

A. 19,84 cm. B. 16,67 cm. C. 18,37 cm. D. 19,75 cm.

Câu 35: Một chất điểm tham gia đồng thời 2 dao động cùng phương, phương trình lần lượt là

x A cos 1 1 và x

2

A2 cos 4

t 2

. Phương trình dao động tổng hợp là x A1 3 cos4

t

,


trong đó 2


. Tỉ số bằng

6 2

1 3

2 4

3 1

1 2

A. hoặc . B. hoặc . C. hoặc . D. hoặc

2 4

3 3

4 6

2 3

.

Câu 36: Hình vẽ bên là đồ thị biễu diễn sự phụ thuộc của li độ x vào thời gian t của hai dao động điều hòa

cùng phương. Dao động của vật là tổng hợp của hai dao động nói

trên. Trong 0,20 s đầu tiên kể từ t 0 s, tốc độ trung bình của vật 6

x( cm)

bằng.

t( s)

A. 40 3 cm/s.

O

B. 40 cm/s.

C. 20 3 cm/s.

6

D. 20 cm/s.

0,1 0, 2 0,3

Câu 37: Ở mặt nước, tại hai điểm và S hai nguồn kết hợp, dao động điều hòa, cùng pha theo phương

S1

2

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

thẳng đứng. Biết sóng truyền trên mặt nước với bước sóng , khoảng cách S1S2 5,6

. Ở mặt nước, gọi

M là vị trí mà phần tử nước tại đó dao động với biên độ cực đại, cùng pha với dao động của hai nguồn. M

thuộc dãy cực đại thứ mấy tính từ trung trực (cực đại trung tâm k 0 ) của S1S2

A. k 1. B. k 2 . C. k 4 . D. k 3.

Câu 38: Đặt điện áp u U 2 cost

V ( U và không đổi)

P (W) UC

, U

L

( V )

M

vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở giá trị a Ω, tụ điện

N

1

điện dung C và cuộn thuần cảm hệ số tự cảm L mắc nối tiếp.

Biết U a V, L thay đổi được. Hình vẽ bên mô tả đồ thị của

2

điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện, điện áp hiệu dụng giữa

3

hai đầu cuộn cảm và công suất tiêu thụ điện năng của toàn mạch

Z

theo cảm kháng. M và N lần lượt là hai đỉnh của đồ thị (1) và (2).

L

)

O 17,5

Giá trị của a bằng

A. 30. B. 50.

C. 40. D. 60.

Câu 39: Đặt một điện áp xoay chiều 0

vào hai đầu đoạn mạch theo tứ tự gồm điện trở

R 90Ω, cuộn dây không thuần cảm điện trở r 10

Ω và tụ điện điện dung C thay đổi được. M là

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com

5

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

điểm nối giữa điện trở R và cuộn dây. Khi C C 1

thì điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch MB đạt giá trị

cực tiểu bằng U1

; khi C C2 0,5C1

thì điện áp hiệu dụng trên tụ điện đạt giá trị cực đại bằng U

2

. Tỉ số

U

2

bằng:

U

1

A. 5 2 B. 2 C. 10 2 D. 9 2

Câu 40: Điện áp hiệu dụng giữa hai cực của một trạm phát điện cần tăng lên bao nhiêu lần để giảm công

suất hao phí trên đường dây tải điện 100 lần, với điều kiện công suất truyền đến tải tiêu thụ không đổi? Biết

rằng khi chưa tăng điện áp độ giảm điện áp trên đường dây tải điện bằng 5% điện áp hiệu dụng giữa hai cực

của trạm phát điện. Coi cường độ dòng điện trong mạch luôn cùng pha với điện áp đặt lên đường dây.

A. 8,515 lần B. 9,01 lần C. 10 lần D. 9,505 lần

BẢNG ĐÁP ÁN

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 Câu 10

C D B D D D B B C A

Câu 11 Câu 12 Câu 13 Câu 14 Câu 15 Câu 16 Câu 17 Câu 18 Câu 19 Câu 20

D D C A C B C C D C

Câu 21 Câu 22 Câu 23 Câu 24 Câu 25 Câu 26 Câu 27 Câu 28 Câu 29 Câu 30

B C A D A D B A D B

Câu 31 Câu 32 Câu 33 Câu 34 Câu 35 Câu 36 Câu 37 Câu 38 Câu 39 Câu 40

A B C A A B C A C D

Câu 1:

m

+ Chu kì dao động của con lắc lò xo được xác định bởi: T 2

→ Đáp án C

k

Câu 2:

1 v

+ Mối liên hệ giữa bước sóng , vận tốc truyền sóng v và tần số f : f → Đáp án D

T

Câu 3:

1

+ Dung kháng của tụ điện Z C

→ dung kháng của tụ điện nhỏ, khi tần số của dòng điện lớn

C

→ Đáp án B

Câu 4:

+ Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều là làm cho từ thông qua khung dây biến thiên điều hòa

→ Đáp án D

Câu 5:


+ Trong mạch dao động LC lí tưởng, dòng điện i sớm pha hơn điện tích trên một bản tụ q một góc

2

→ Đáp án D

Câu 6:

+ Quang phổ vạch phát xạ là quang phổ gồm hệ thống các vạch màu riêng biệt trên một nền tối → Đáp án D

Câu 7:

+ Hiện tượng chùm ánh sáng trắng bị phân tách thành nhiều ánh sáng đơn sắc khi đi qua lăng kính gọi là

hiện tượng tán sắc ánh sáng → Đáp án B

Câu 8:

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

34 8

hc 6,625.10 .3.10

+ Giới hạn quang điện của kim loại : 0 0,54 μm.

19

A 2,3.1,6.10

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com

6

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Để thể gây ra hiện tượng quang điện thì bức xạ kích thích phải bước sóng 0

→ cả hai bức xạ đều

khả năng gây ra hiện tượng quang điện → Đáp án B

Câu 9:

+ Hiện tượng phóng xạ là hiện tượng tự nhiên diễn ra một cách tự phát không thể điều khiển được, do vậy

không cách nào để tăng hằng số phóng xạ → Đáp án C

Câu 10:

+ Vật dao động điều hòa đến vị trí biên thì vận tốc của vật bằng 0 → Đáp án A

Câu 11:


+ Với x 2cos

2

t cm. Tại t 0,25s ta tìm được x 2

cm → Đáp án D

2

Câu 12:

+ Áp dụng tiên đề Bo về sự hấp thụ và bức xạ năng lượng

hc

E2 E1

21

hc hc

hc hc hc 3221


→ E3 E1

↔ → → Đáp án D

hc

21

32


E3 E

hc

21

32 31

21 32

2


31

32

Câu 13:

v

+ Điều kiện để sóng dừng trên dây với hai đầu cố định: l n n , với n là số bó sóng hoặc số bụng

2 2 f

sóng

80

→ Thay các giá trị đã biết vào biểu thức: 1,2 n → n 3.

2.100

Vậy 3 bụng sóng trên dây → Đáp án C

Câu 14:

+ Thấu kính là hội tụ, hai trường hợp cho ảnh cao gấp 3 lần vật tương ứng với ảnh thật ngược chiều và ảnh

ảo cùng chiều với vật → Đáp án A

Câu 15:

+ Tần số dao động riêng của mạch

1 1

5

f 2,5.10 Hz → Đáp án C

2

LC 1 3 4 9

2 .10 . .10


Câu 16:

+ Khoảng vân của ánh sáng dùng làm thí nghiệm

3 3

D

ai 1.10 .0,8.10

i → 0,4 μm.

a D 2

8

c 3.10

14

→ Tần số của ánh sáng f 7,5.10 Hz → Đáp án B

6

0,4.10

Câu 17:

+ Quá trình điều tiết của mắt là sự thay đổi độ cong của thủy tinh thể → Đáp án C

Câu 18:

T 8

+ Khối lượng chất phóng xạ còn lại sau 1 ngày đêm: m m0 2 1.2 0,92 g → Đáp án C

Câu 19:

+ Năng lượng liên kết của hạt nhân

2

Elk

Zmp A Z mn mD


c

1.1,0073 2 1 .1,0087 2,0136

931,5 2,23MeV → Đáp án D

Câu 20:

+ Điều kiện để xảy ra phản xạ toàn phần:

+ Ánh sáng phải truyền từ môi trường chiết quang hơn sang môi trường chiết quang kém hơn

n2

1

+ Góc tới phải thõa mãn i i gh

với sin i gh


n n

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

1

t


www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

1


MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com

7

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Với cùng một góc tới thì ánh sáng chiết suất càng lớn thì góc

i gh

sẽ nhỏ.

Tia lục bắt đầu xảy ra phản xạ toàn phần

→ tia lam, tia tím chiết suất lớn hơn đã bị phản xạ toàn phần

Vậy chỉ tia đỏ và vàng là còn tia ló ra ngoài không khí → Đáp án C

Câu 21:

Con lắc lò xo dao động với chiều dài cực đại là 38 cm → A 38 30 8

cm.

Ed

nEt

+ Vị trí động năng của vật bằng n lần thế năng: →

Ed

Et

E

A

x

n 1

n

+ Tương tự như vậy vị trí vật thế năng bằng n lần động năng tại x A

n 1

→ Từ hình vẽ ta thấy:

n 1

ShiftSolve

dmin

A


4 n 5 → Đáp án B

n 1 n 1
Câu 22:

+ Nâng vật đến vị trí lò xo không giãn rồi thả nhẹ, con lắc sẽ dao động với biên độ A l 0

.

→ Áp dụng công thức độc lập thời gian :

2 2

2 2 v Al0

2 v 2

A x 0 → cm.

2 2 g

A A x A 5

g

l0

+ Tại thời điểm thả vật, vật đang ở vị trí x A

, sau khi đi được quãng đường S 5A 0,5A

27,5 cm vật

A

2 g A g

đi đến vị trí x → gia tốc của vật khi đó độ lớn là a x 5 m/s 2 → Đáp án C

2

l0

2 2

Câu 23:

+ Mức cường độ âm tại một điểm trong không gian được xác định bằng biểu thức


P

70 10log

2

2

P I0

4 .1

1

L 10log → → dB → Đáp án A

2

L 70 10log 56

2

I0

4

r

P

5

L 10log

2

I0

4 .5

Câu 24:

+ Cảm kháng và dung kháng của đoạn mạch: ZL

60 Ω, ZC

100

Ω.

+ Công suất tỏa nhiệt trên điện trở

2

UR

80 R

P

↔ 80

→ R 40 Ω → Đáp án D

R

2

2

Z Z

2

R 60 100

2


L

C

Câu 25:

Tổng số vân sáng mà hai hệ vân cho được là 33 + 5 = 38.

+ Số vân sáng của bức xạ cho trên màn

12

L L 2,4.10

N1 2 1 2 1 2 1 21

6

2i

D1

1

2 2.0,6.10

2

1.10

3

a

Vậy số vân sáng của bức xạ trên màn sẽ là 38 21 17

2

→ Tại vị trí biên vân sáng bậc 10 của bức xạ 1

trùng với vân sáng bậc 8 của bức xạ 2

10

→ 2 1

0,75μm → Đáp án A

8

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

A

E

d

d min

nE

E

t

t

nE

x

A

d

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com

8

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Câu 26:

+ Khi chiếu vào đám nguyên từ bức xạ tần số f 1

mức năng lượng kích thích cao nhất mà hidro đạt được

2

thõa mãn : Cn

3 → n 3.

E0

8

→ Vậy hf1 E0 E0

9 9

+ Khi chiếu vào đám nguyên từ bức xạ tần số mức năng lượng kích thích cao nhất mà hidro đạt được

2

thõa mãn : Cn

10

→ n 5.

E0

24 f1

25

Vậy hf2 E0 E0

→ → Đáp án D

25 25 f2

27

Câu 27:

+ Phương trình phản ứng 1 p 7 Li 4 X

4

1 3 2 2

100,8

Số mol He thu được : n 4,5 mol

22,4

f 2

t


T t2T

+ Ta : 4,5 n0 1 2 n0

6 mol ( n 0

là số mol ban đầu của He)


→ Từ phương trình ta thấy rằng một hạt nhân Li thì tạo ra được hai hạt nhân He, do vậy khối lượng Li ban

đầu là m 3.7 21g → Đáp án B

Câu 28:

+ Định luật bảo toàn năng lượng toàn phần cho phản ứng hạt nhân


p

2 2 2

1

2 2 2

K

p

mpc mLic 2mHec


K

p

mpc mLic 2mHec 2KHe

→ Khep

2


→ Thay các giá trị đã biết vào biểu thức ta thu được : KHe

9,7 MeV

p 2

+ Từ hình vẽ ta :

p 2

p p 2.1.2, 25

cos

p

m K

0

0,12 → 83 → Đáp án A

2 p 2 2m K 2 2.4.9,7


1

Câu 29:

+ Tần số chuyển động của electron:

Electron chuyển động tròn quanh hạt nhân, nên lực tĩnh điện đóng vai trò là lực hướng tâm

2

8

e

2 F 9, 2.10

F k m

r → 4,5.10

2

31 11

r

mr 9,1.10 .5.10

26

→ Vậy f 0,72.10 Hz → Đáp án D

Câu 30:

U

n

+ Điện trở của vật dẫn R 10

Ω → Đáp án B

In

Câu 31:

+ Ban đầu khi nam châm tiến lại gần vòng dây, vòng dây xuất hiện dòng điện cảm ứng để chống lại chuyển

động này → mặt đối diện với nam châm là mặt nam → dòng điện chạy cùng chiều kim đồng hồ.

+ Khi nam châm xuyên qua vòng dây và chuyển động ra xa vòng dây → trong vòng dây xuất hiện dòng điện

cảm ứng để chống lại chuyển động này (lúc này mặt đối diện với vòng dây của nam châm là mặt bắc) →

mặt đối diện với nam châm là mặt nam → mặt quan sát theo yêu cầu bài toán lại là mặc bắc → dòng điện

ngược chiều kim đồng hồ → Đáp án A

Câu 32:

+ Khi nối tắt tụ điện áp hiệu dụng trên điện trở bằng điện áp hiệu dụng trên cuộn dây.

2 2 2

→ R r Z L

.

+ Từ hình vẽ, ta ZL

3r

→ Zd

2r

60 Ω → r 30 Ω và

U

U

U

d

L

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ZL

30 3 Ω.

+ Công suất tiêu thụ của mạch khi chưa nối tắt tụ điện

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

16

rad/s.

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

0

30

U

R

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

0

60

U

r

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN


https://twitter.com/daykemquynhon

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com

9

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

P

2

U R r

2 2

R r ZL

ZC


2

150 60 30


Z

Z

↔ 250

→ Z Ω → Đáp án B

2 2 C

30 3

60 30

L C

Câu 33:

+ Sử dụng công thức độc lập thời gian giữa i và q ta :

2 2

q i


Q I

0 0

1→

2 2 2


q i I 0

+ Ứng với giả thuyết bài toán :

2 2 2

1q1 i I0

và 2 2 2 q1 T1

2q2 i I0

→ 0,5 → Đáp án C

q1 T2

Câu 34:

v

+ Bước sóng của sóng 4 cm.

f

AB

AA

20 2 20

+ Ta xét tỉ số 2,07 với A là điểm nằm trên

4

đường tròn và AA vuông góc với AB tại A → M là cực tiểu xa AB nhất

thì M thuộc dãy cực tiểu ứng với k 2 → d2 d1 2,5

10

cm →

d2 30 cm.

2 2 2

d d2 d1

+ Áp dụng định lý cos trong tam giác: cos


0,75

2d d

→ Khi đó

h d 2

sin d 1 cos 19,84cm → Đáp án A

2

Câu 35:

+ Ta x x1 x2

→ x1 x x2

Do vậy

2

2

3 2 3 cos

A A A A A

2 2

1 2 1 2 1 2

2


A A 3A 3A A

2 2 2

1 2 1 1 2

2 2

Ta đưa về phương trình bậc hai với ẩn như sau: A 3A A 2A

0 →

+ Với A A ta


A


2 1


A 1

2

A 2

1

2


A 2

2

2 1 2 1

A


A

2A

2 1

A

2 1

+ Với A 2A

ta


A

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com


2 1


A 1


A 2

3

4

→ Đáp án A

Câu 36:

+ Từ đồ thị, ta thấy rằng dao động thành phần ứng với đường liền nét phương trình

10


x1

4cos

t cm.

3 3

T

+ Thành phần dao động ứng với đường nét đứt. Tại t 0,05 s đồ thị đi qua vị trí x A

→ tại t 0 ,

12

3

thành phần dao động này đi qua vị trí x A 6

cm → A 4 3 cm.

2

k 2

d1

2

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

A

2

2

d


B

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com

10

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

10

5


10

2


→ x2

4 3 cos

t cm → x x1 x2

8cos

t cm.

3 6

3 3

+ Tại t 0 , vật đi qua vị trí x 4

cm theo chiều âm. Sau khoảng thời gian t

0,2 s ứng với góc quét

0


t

120 vật đến vị trí x 4

cm theo chiều dương.

4 4

→ v tb

40 cm/s → Đáp án B

0, 2

Câu 37:

Để đơn giản, ta chọn 1.

d1 d2

k

+ Điều kiện để M cực đại và cùng pha với nguồn:

với n và k

d1 d2

n

độ lớn cùng chẵn hoặc lẻ.

d h d

1

2

2 2 2

d1

x h

2 2


d1 d2 + Từ hình vẽ ta :

→ x 2,8 .

S x

S

1

2

2 2 2

d2 5,6

x

h 11,2

+ Ta lần lượt xét các trường hợp.

k

1

d1 d2

1

d1

4 x

3, 425

→ → → →

n

7 d1 d2

7 d2

3 h

2,07

+ Tương tự như thế với k 2 thì h 1,01; với k 3 thì h 1,77

; với k 4 thì h 0,754 ; với k 5 thì

h 0,954 → hmin 0,754→ Đáp án C

Câu 38:

+ Từ đồ thị, ta thấy rằng là giá trị của cảm kháng để điện áp hiệu dụng trên cuộn dây cực đại

Z LM

2 2

R ZC

→ ZL

.

M

ZC

UZC

+ Tại N mạch xảy ra cộng hưởng, khi đó điện áp hiệu dụng trên tụ là 40 V → U C

↔ →

R

40 aZ


C

a

Z 40Ω.

C

+ Z 17,5Ω và là hai giá trị của cảm kháng cho cùng công suất tiêu thụ.

L

Z LM

→ Z 17,5 2Z

→ Z 62,5 Ω.

LM

Z C

C

L M

+ Thay vào và Z vào phương trình đầu tiên, ta tìm được a 30 → Đáp án A

Câu 39:

L M

Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch MB : U

MBR r Z Z


2

2

U r ZL

ZC

U

2 2 2

U U

→ U

MB min

khi ZC1

ZL

và U

MBmin2

R 2Rr 10

1

2

r

+ Khi C C2 0,5C1

→ ZC 2

2ZC1

2ZL

thì điện áp giữa hai đầu tụ điện cực đại

2


2

R r

ZL

ZC

2Z

2 LZ Z L

100

LU

2 2

U

2

2U

U

2

R r

ZL

R r

U

2

→ Lập tỉ số : 10 2 → Đáp án C

U

1

Câu 40:

+ Phương trình điện áp truyền tải trong hai trường hợp:

L

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

C


1

R


2Rr

2

r ZL

ZC

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN


2

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com

11

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

U U U


U U U

1 1 1tt

2 2 2tt

với U

là độ sụt áp trên đường dây và U là điện áp nơi tiêu thụ.

+ Công suất hao hí trên dây P

I 2 R → hao phía giảm 100 lần → I2 0,1I1


+ Kết hợp với giả thuyết U1 0,05U

1

→ U

2

0,0005U

1.

→ Thay vào hệ phương trình trên:

U 1

0,05U 1

U1

tt U

1tt

0,95U

1 U

2→ 9,505 → Đáp án D

U 2

0,005U 1

10U

1tt

U

2

9,505U

1

U

1

tt

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

U 2

0,1 U1


U

2tt 10U 1t Ptt

const

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN


MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com

12

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Chủ đề

Cấp độ nhận thức

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao

Dao động cơ 2 1 2 2 7

Sóng cơ 1 1 2 1 5

Dòng điện xoay chiều 2 0 2 3 7

Dao động và sóng điện từ 0 2 1 0 3

Sóng ánh sáng 2 2 1 0 5

Lượng tử ánh sáng 1 1 2 0 4

Hạt nhân 1 2 2 0 5

Điện học 0 0 1 0 1

Từ học 1 0 1 0 2

Quang học 0 1 0 0 1

Tổng 10 10 14 6 40

Tổng

Đánh giá đề thi:

+ Nội dung kiến thức gồm cả 12 và 11 trong đó chủ yếu là 12, số các câu hỏi thuộc chương trình 1 là 7 câu.

+ Các câu phân loại cao tập trung ở các chương dao động cơ, sóng cơ điện xoay chiều theo đúng tinh thần ra

đề của bộ. Các câu hỏi phân loại hướng đến kĩ năng xử lý đồ thị, hiện tượng cơ học hơn là nặng về toán học

đã được xây dựng sẵn.

→ Đề thi phân loại học sinh tốt.

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com

1

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

ĐỀ SỐ

7

(Đề thi gồm 5 trang)

Họ & Tên: …………………………..

Số Báo Danh:………………………..

ĐỀ MINH HỌA KÌ THI THPT QUỐC GIA 2019

Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Môn thi thành phần: VẬT LÝ

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Câu 1: Khi nói về dao động cưỡng bức, phát biểu nào sau đây là sai?

A. tần số của ngoại lực tăng thì biên độ dao động tăng.

B. dao động theo quy luật hình sin của thời gian.

C. tần số của dao động bằng tần số của ngoại lực.

D. biên độ của dao động phụ thuộc vào tần số của ngoại lực.

Câu 2: Tại một nơi, chu kì dao động điều hòa của con lắc đơn tỉ lệ thuận với:

A. căn bậc hai của gia tốc trọng trường. B. chiều dài con lắc.

C. căn bậc hai của chiều dài con lắc. D. gia tốc trọng trường.

Câu 3: Để phân biệt được sóng ngang và sóng dọc ta dựa vào

A. phương dao động và tốc độ truyền sóng B. tốc độ truyền sóng và bước sóng

C. phương dao động và phương truyền sóng D. phương truyền sóng và tần số sóng

Câu 4: Đặt điện áp xoay chiều u U cos 2

ft

0

vào mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp, cuộn dây thuần

cảm. Mối liên hệ nào dưới đây là đúng?

2

2

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

u

R

u

CL

u

A.

C

ZC

2. B. .

U

R UCL


uL

ZL

2 2 2 2

U0

C. u uR uL uC

. D. I0

.

2 Lf

Câu 5: Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Biết

cảm kháng gấp đôi dung kháng. Dùng vôn kế xoay chiều (điện trở rất lớn) đo điện áp giữa hai đầu tụ điện và

điện áp giữa hai đầu điện trở thì số chỉ của vôn kế là như nhau. Độ lệch pha của điện áp giữa hai đầu đoạn

mạch so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch là

A. . B. . C. . D. .

4

6

3

3

Câu 6: Tia tử ngoại được dùng

A. để chụp ảnh bề mặt Trái Đất từ vệ tinh.

B. để tìm khuyết tật bên trong các sản phẩm bằng kim loại.

C. trong y tế dùng để chụp điện, chiếu điện.

D. dùng để tìm vết nứt trên bền mặt sản phẩm bằng kim loại.

Câu 6: Pin quang điện được dùng trong chương trình “năng lượng xanh” nguyên tắc hoạt động dựa vào

hiện tượng

A. quang điện trong. B. quang điện ngoài.

C. tán sắc ánh sáng. D. phát quang của chất rắn.

Câu 7: Trong mạch dao động LC lí tưởng đang dao động điện từ tự do, điện tích của một bản tụ điện và

cường độ dòng điện qua cuộn cảm biến thiên điều hòa theo thời gian

A. luôn ngược pha nhau B. với cùng biên độ

C. luôn cùng pha nhau D. với cùng tần số

Câu 8: Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về hiện tượng phóng xạ

A. Hiện tượng phóng xạ là trường hợp riêng của phản ứng hạt nhân (phản ứng hạt nhân tự phát).

B. Hiện tượng phóng xạ phụ thuộc vào tác động bên ngoài.

C. Hiện tượng phóng xạ tuân theo định luật phóng xạ.

D. Hiện tượng phóng xạ do các nguyên nhân bên trong hạt nhân gây ra.

Câu 9: Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân

A. thể dương hoặc âm. B. như nhau với mọi hạt nhân.

C. càng lớn thì hạt nhân càng bền vững. D. càng nhỏ thì hạt nhân càng bền vững.

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com

2

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Câu 10: Cho hai dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng O trên trục Ox . Một phần đồ thị li độ – thời gian

của hai dao động dạng như hình vẽ. Độ lệch pha giữa hai dao động x

này là?

x 1

A. 0 rad.

t

B. rad.

O

C. 2 rad.

x 2


D. rad.

2

Câu 11: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp một điện áp xoay chiều điện áp hiệu dụng là 200

V. Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là 4 A. Điện trở R của

đoạn mạch là

A. 25 Ω. B. 100 Ω. C. 75 Ω. D. 50 Ω.

Câu 12: Với máy phát điện xoay chiều một pha, để chu kì của suất điện động do máy phát ra giảm đi bốn

lần thì

A. giữ nguyên tốc độ quay của roto, tăng số cặp cực lên 4 lần.

B. tăng tốc độ quay của roto lên 2 lần và tăng số cặp cực lên 4 lần.

C. tăng tốc độ quay của roto lên 2 lần và tăng số vòng dây của phần ứng lên 2 lần.

D. tăng số cặp cực từ của máy lên 2 lần và số vòng dây của phần ứng lên 2 lần.

Câu 13: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sóng điện từ?

A. Sóng điện từ là sóng ngang

B. Khi sóng điện từ lan truyền, vectơ cường độ điện trường luôn vuông góc với vectơ cảm ứng từ

C. Khi sóng điện từ lan truyền, vectơ cường độ điện trường luôn cùng phương với vectơ cảm ứng từ

D. Sóng điện từ lan truyền được trong chân không

Câu 14: Trong thí nghiệm Y – âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc bước sóng . Trên màn quan sát, tại

điểm M vân sáng bậc k . Lần lượt tăng rồi giảm khoảng cách giữa hai khe một đoạn a

sao cho vị trí

vân trung tâm không thay đổi thì thấy lần lượt vân sáng bậc và k . Kết quả đúng là

M k1

2

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

A. 2k k1 k2

. B. k k1 k2

. C. k k2 k1

. D. 2k k1 k2

.

Câu 15: Kim loại Kali giới hạn quang điện là 0,55 μm. Hiện tượng quang điện không xảy ra khi chiếu

vào kim loại đó bức xạ nằm trong vùng

A. tử ngoại. B. ánh sáng tím. C. hồng ngoại. D. ánh sáng màu lam.

235 95 139

Câu 16: Trong phản ứng sau đây n

92U

42

Mo

57

La 2X 7 . Hạt X là

A. electron. B. nơtron. C. proton. D. heli.

210

Câu 17: Chất phóng xạ Po chu kì bán rã 138 ngày phóng xạ 206

84

biến đổi thành hạt chì Pb 82

. Lúc đầu

0,2 g Po nguyên chất, sau 414 ngày khối lượng chì thu được là

A. 0,0245 g. B. 0,172 g. C. 0,025 g. D. 0,175 g.

Câu 18: Cho phản ứng hạt nhân T D n . Biết năng lượng liên kết riêng của T là 2,823

MeV/nucleon, của là

7,0756 MeV/nucleon và độ hụt khối của D là 0,0024u . Cho 1u 931

MeV/c 2 . Năng lượng tỏa ra của phản ứng là

A. 17,6 MeV. B. 2,02 MeV. C. 17,18 MeV. D. 20,17 MeV.

Câu 19: Hình vẽ nào sau đây xác định đúng chiều dòng điện cảm ứng khi cho vòng dây tịnh tiến với vận tốc

trong từ trường đều:

i v v

i

v

v

i

i 0

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

T

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

v A. Hình 1. B. Hình 2. C. Hình 3. D. Hình 4

Hình 1 Hình 2 Hình 3

Hình 4

Câu 20: Trong thí nghiệm Y – âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc

bước sóng . Nếu tại điểm M trên màn quan sát vân tối thứ tư (tính từ vân sáng trung tâm) thì hiệu

đường đi của ánh sáng từ hai khe , S đến M độ lớn bằng

S1

2

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com

3

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

A. 2 B. 1,5 C. 3,5 D. 2,5

Câu 21: Hình vẽ bên là đồ thị biễu diễn sự phụ thuộc của gia tốc

a vào li độ x của một vật dao động điều hòa. Tần số góc của dao

động bằng.

2 a (cm/s 2 )

A. 1 rad/s.

B. 10 rad/s.

C. 100 rad/s.

2

x( cm)

2

D. 1000 rad/s.

2

Câu 22: Con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm lò xo độ cứng k 100 N/m và vật nặng khối lượng 100 g.

Kéo vật nặng theo phương thẳng đứng xuông dưới làm lò xo giãn 3 cm rồi truyền cho vật vận tốc 20

3

cm/s hướng lên. Chọn trục tọa độ thẳng đứng hướng xuống, gốc tọa độ tại vị trí cân bằng, gốc thời gian là

2

lúc truyền vận tốc. Lấy g m/s 2 , quãng đường vật đi được trong một phần ba chu kì kể từ thời điểm

t 0 là

A. 6 cm B. 2 cm C. 8 cm D. 4 cm

Câu 23: Một con lắc đơn vật treo khối lượng m 0,01kg mang điện tích q 5μC, được coi là điện tích

điểm. Con lắc dao động điều hòa với biên độ góc 0 0,14 rad trong điện trường đều, vecto cường độ điện

4

trường độ lớn E 10

V/m và hướng thẳng đứng xuống dưới. Lấy g 10

m/s 2 . Lực căng của dậy treo tại

0

vị trí con lắc li độ góc

2

xấp xỉ bằng

A. 0,1 N. B. 0,2 N. C. 1,5 N. D. 0,152 N.

Câu 24: Một nguồn âm được đặt ở miệng một ống hình trụ đáy bịt kín. Tăng dần tần số của nguồn bắt

đầu từ giá trị 0. Khi tần số nhận được giá trị thứ nhất là f1

và tiếp theo là f2

, f3

, f4

thì ta nghe được âm to

nhất. Ta tỉ số:

f2

3

f3

f2

3

f4

A. . B. 3. C. . D. 4 .

f4

7

f1

f1

2

f1

Câu 25: Lúc t 0 , đầu O của sợi dây cao su bắt đầu dao động đi lên với chu kì 2 s. Biên độ 5 cm, tạo thành

sóng lan truyền trên dây với tốc độ 2 m/s. Điểm M trên dây cách O một đoạn 1,5 m. Thời điểm đầu tiên để

phần tử tại M đến vị trí thấp hơn vị trí cân bằng 2,5 cm xấp xỉ bằng

A. 1,2 s. B. 2,5 s. C.1,9 s. D. 1 s.

Câu 26: Cho một đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần L và điện trở R mắc nối tiếp. Nếu mắc vào hai đầu đoạn

mạch một điện áp xoay chiều


u 100cos100

t V thì dòng điện trong mạch biểu thức

4

i 2 cos 100

t

A. Giá trị của R và L là

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

1

1

A. R 50 Ω, L H. B. R 50 Ω, L H .

2


3

1

C. R 50 Ω, L H. D. R 50 Ω, L H.


2

Câu 27: Khung dây kim loại phẳng diện tích S 50 cm 2 , N 100

vòng dây quay đều với tốc độ 50

vòng/giây quanh trục vuông góc với đường sức của từ trường đều B 0,1T. Chọn gốc thời gian t 0 là lúc

pháp tuyến của khung dây chiều trùng với chiều của vecto cảm ứng từ. Biểu thức từ thông qua khung dây


A. 500cos100

t Wb. B. 500sin100

t Wb.

C. 0,05sin100

t Wb. D. 0,05cos100

t Wb.

Câu 28: Một mạch dao động LC gồm một cuộn cảm L 500 μH và một tụ điện điện dung C 5 μF.

2

4

Lấy 10 . Giả sử tại thời điểm ban đầu điện tích của tụ điện đạt giá trị cực đại Q 0

6.10 C. Biểu thức

của cường độ dòng điện qua mạch là

4

4

A. i 6cos

2.10 t A. B. i 12cos

2.10 t A.

2

2

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com

4

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

6

4

C. i 6cos

2.10 t A. D. i 12cos

2.10 t A.

2

2

Câu 29: Chiếu một chùm tia sáng trắng, song song bề rộng d từ không khí đến bề mặt thủy tinh nằm

ngang dưới góc tới 60 0 . Cho chiết suất của thủy tinh đối với tia tím và tia đỏ lần lượt là 3 và 2 thì tỉ số

giữa bề rộng chùm khúc xạ tím và khúc xạ đỏ trong thủy tinh xấp xỉ bằng

A. 0,1. B. 1,1. C. 1,3. D. 0,8.

Câu 30: Trong nguyên tử Hidro, electron chuyển từ quỹ đạo L về quỹ đạo K mức năng lượng

EK

13,6

eV. Bước sóng do nguyên tử phát ra là 0,1218 μm. Mức năng lượng ứng với quỹ đạo L là

A. 3,2 eV B. –4,1 eV C. –3,4 eV D. –5,6 eV

Câu 31: Cho mạch điện như hình vẽ, biết nguồn suất điện động 12

V và điện trở trong r 0 . Hai đèn

D1

, D2

cùng hiệu điện thế định mức là 6 V và điện trở R . Muốn cho hai đèn

,r

sáng bình thường thì R phải giá trị bằng

A. 0,5R .

D 1

B. R .

C. 2R .

D 2

R

D. 0.

Câu 32: Một chất phóng xạ chu kì bán rã T . Khảo sát một mẫu chất phóng xạ này ta thấy: ở lần đo

thứ nhất, trong 1 phút chất phóng xạ này phát ra 8n hạt . Sau 415 ngày kể từ lần đo thứ nhất, trong 1 phút

chất phóng xạ này chỉ phát ra được n hạt . Giá trị của T

A. 12,3 năm B. 138 ngày C. 2,6 năm D. 3,8 ngày

Câu 33: Xét nguyên tử Hidro theo mẫu nguyên tử Bo. Gọi F là độ lớn của lực tương tác điện giữa electron

và hạt nhân khi electron chuyển động trên quỹ đạo dừng K . Khi độ lớn của lực tương tác tính điện giữa

F

electron và hạt nhân là thì electron đang chuyển động trên quỹ đạo dừng nào?

16

A. quỹ đạo dừng L B. quỹ đạo dừng M C. quỹ đạo dừng N D. quỹ đạo dừng Q

Câu 34: Một người cận thị phải đeo sát mắt một thấu kính độ tụ –2,5 dp mới nhìn rõ được các vật cách

mắt từ 25 cm đến vô cực. Giới hạn nhìn rõ của mắt người này khi không đeo kính là

A. từ 15,4 cm đến 40 cm. B. từ 15,4 cm đến 50 cm.

C. từ 20 cm đến 40 cm. D. từ 20 cm đến 50 cm.

Câu 35: Một con lắc lò xo m 100

g và k 12,5

N/m. Thời điểm ban đầu ( t 0 ), lò xo không biến dạng,

thả nhẹ để hệ vật và lò xo rơi tự do sao cho trục lò xo luôn phương thẳng đứng và vật nặng ở phía dưới lò

xo. Đến thời điểm t1 0,11s, điểm chính giữa của lò xo được giữ cố định, sau đó vật dao động điều hòa. Lấy

g 10 m/s 2 2

; 10 . Biết độ cứng của lò xo tỉ lệ nghịch với chiều dài tự nhiên của nó. Thời điểm đầu tiên

lực đàn hồi của lò xo bị triệt tiêu kể từ khi giữ cố định lò xo là

A. 0,38 s. B. 0,24 s. C. 0,22 s. D. 0,15 s.

Câu 36: Trên một sợi dây đàn hồi OC đang sóng dừng ổn định với tần số f . Hình ảnh sợi dây tại thời

điểm t

1

(nét đứt) và thời điểm t (nét liền) được cho như u( cm)

4 f

4

B

hình vẽ. Tỉ số giữa quãng đường mà B đi được trong một chu kì

x( cm)

với quãng đường mà sóng truyền đi được trong một chu kì là:

O

A. 1.

C

B. 2.

C. 5.

3

D. 1,25.

10 20 30

Câu 37: Giao thoa sóng ở mặt nước với hai nguồn kết hợp đặt tại A và B. Hai nguồn dao động điều hòa theo

phương thẳng đứng, cùng pha và cùng tần số 10 Hz. Biết AB 20 cm, tốc độ truyền sóng ở mặt nước là 0,3

m/s. Ở mặt nước, O là trung điểm của AB, gọi Ox

0

là đường thẳng hợp với AB một góc 60 . M là điểm trên

Ox mà phần tử vật chất tại M dao động với biên độ cực đại (M không trùng với O). Khoảng cách ngắn nhất

từ M đến O là:

A. 1,72 cm. B. 2,69 cm. C. 3,11 cm. D. 1,49 cm.

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com

5

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Câu 38: Đặt điện áp xoay chiều u U 2 cost


vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở R 24 Ω, tụ

điện và cuộn cảm thuần mắc nối tiếp. Ban đầu khóa

K đóng, sau đó khóa K mở. Hình vẽ bên là đồ thị A

R

i( A)

biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện i

K đóng

trong đoạn mạch vào thời gian u . Giá trị của U

C

K mở

gần nhất với giá trị nào sau đây?

K

O

A. 170 V.

t

B. 212 V.

C. 85 V.

D. 255 V.

B

L

Câu 39: Cho mạch điện AMNB, đoạn AM chứa cuộn dây thuần cảm L, đoạn MN chứa điện trở R, đoạn mạch

NB chứa tụ điện C. Đặt vào hai đầu AB một điện áp xoay chiều biểu thức u U 2 cost

V, tần số

thay đổi được. Khi 1

ω = ω 1 thì điện áp giữa hai đầu AN và MB vuông pha nhau. Khi đó U 50 5

V, U 100 5 V. Khi thay đổi tần số góc đến giá trị 2 100

2 rad/s thì điện áp giữa hai đầu cuộn

MB

1

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

dây đạt giá trị cực đại. Giá trị của là:

A. 150 rad/s. B. 60 rad/s. C. 50 rad/s. D. 100 rad/s.

Câu 40: Trong thí nghiệm Y – âng, chiếu đồng thời hai bức xạ bước sóng 1 0, 4 μm và 2 0,6 μm.

Trên màn quan sát, gọi M và N là hai điểm nằm ở hai phía so với vân trung tâm mà M là vị trí của vân sáng

bậc 11 của bức xạ 1

; N là vị trí vân sáng bậc 13 của bức xạ 2

. Số vân sáng quan sát được trên đoạn MN

là:

A. 43. B. 40. C. 42. D. 48.

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

AB

AN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com

6

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

BẢNG ĐÁP ÁN

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 Câu 10

A C C A A D D B C D

Câu 11 Câu 12 Câu 13 Câu 14 Câu 15 Câu 16 Câu 17 Câu 18 Câu 19 Câu 20

D A C A C B B C D C

Câu 21 Câu 22 Câu 23 Câu 24 Câu 25 Câu 26 Câu 27 Câu 28 Câu 29 Câu 30

B A D A C D D D B C

Câu 31 Câu 32 Câu 33 Câu 34 Câu 35 Câu 36 Câu 37 Câu 38 Câu 39 Câu 40

A B A A A A C C C B

Câu 1:

+ Biên độ của của dao động phụ thuộc vào độ chênh lệch giữa tần số dao động riêng và tần số của ngoại lực,

biên độ càng lớn khi độ chêch lệch này càng nhỏ, ta không đủ cơ sở để kết luận tần số của ngoại lực tăng thì

biên độ dao động sẽ tăng → A sai → Đáp án A

Câu 2:

+ Chu kì dao động của con lắc đơn :

l

T 2

→ tỉ lệ thuận với căn bậc hai chiều dài của con lắc → Đáp án C

g

Câu 3

+ Để phân biệt được sóng dọc và sóng ngang, người ta dựa vào phương dao động và phương truyền sóng.

→ Đáp án C

Câu 4:

+ Trong mạch RLC điện áp hai đầu điện trở luôn vuông pha với điện áp hai đầu đoạn mạch LC, với hai đại

lượng vuông pha ta luôn :

2 2

u R

u LC

u

1→

R

u LCU0R

U0LC

U

R U

LC

2 → Đáp án A

Câu 5:

+ Cảm kháng gấp đôi dung kháng Z 2Z

.

2

L

2

C

Điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện và hai đầu điện trở bằng nhau U U → Z R .

ZL

ZC


→ Độ lệch pha tan

1→ → Đáp án A

R

4

Câu 6:

+ Tia tử ngoại được dùng để tìm các nứt trên bề mặt sản phẩm bằng kim loại → Đáp án D

Câu 7:

+ Điện tích của một bản tụ và dòng điện qua cuộn cảm luôn biến thiên với cùng tần số → Đáp án D

Câu 8:

+ Hiện tượng phóng xạ là một hiện tượng tự nhiên, diễn ra một cách tự phát không phụ thuộc vào các yếu tố

bên ngoài → B sai → Đáp án B

Câu 9:

+ Hạt nhân năng lượng liên kết riêng càng lớn thì càng bền vững → Đáp án C

Câu 10:

+ Hai dao động vuông pha nhau → Đáp án D

Câu 11:

+ Khi hiện tượng cộng hưởng điện thì điện áp hai đầu đoạn mạch chính bằng điện áp ở hai đầu điện trở,

U 200

do vậy R 50 Ω → Đáp án D

I 4

Câu 12:

+ Chu kì của suất điện động do máy phát điện phát ra

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

C

R

C

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com

7

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

1 1

T → muốn T giảm 4 lần thì giữa nguyên tốc độ quay của roto tăng số cặp cực lên 4 lần

f pn

→ Đáp án A

Câu 13:

+ Khi sóng điện từ lan truyền, vectơ cường độ điện trường phương vuông góc với vectơ cảm ứng từ → C

sai → Đáp án C

Câu 14:

D

kD

+ Tại M là vị trí của vân sáng bậc k: xM

k → a a xM

+ Thay đổi a một lượng ∆a, ta

D

k1D

xM

k1

a a

a a xM

D→ 2a k

→ → Đáp án A

D

k1D

xM

k2

a a


1

k2

2k k1 k2

a


a a xM

Câu 15:

+ Để xảy ra hiện tượng quang điện thì ánh sáng kích thích phải bước sóng nhỏ hơn giới hạn quang điện

của kim loại đó.

→ ánh sáng thuộc vùng hồng ngoại bước sóng nhỏ nhất nên không thể gây ra hiện tượng quang điện với

kim loại này → Đáp án C

Câu 16:

1 235 95 139 1 0

+ Cân bằng phản ứng:

0n

92U

42

Mo

57

La 2

0X+7

1

→ Vậy X là nơtron.

→ Đáp án B

Câu 17:

+ Khối lượng Po bị phân rã sau khoảng thời gian 414 ngày là

t

414


T

138

m

m0 1 2 0,21 2 0,175 g.


+ Khối lượng chì được tạo thành ứng với sự phân rã của 0,175 g Po là:

m

0,175

mPb

APb

206 0,172 g → Đáp án B

APo

210

Câu 18:

+ Năng lượng tỏa ra của phản ứng

E m m c E E

2 4.7,0756 3.2,823 0,0025.931,5 17,6 MeV → Đáp án C

t s lks

lkt

Câu 19:

+ Chuyển động tịnh tiến trong từ trường đều không làm từ thông qua vòng dây biến thiên → không xuất

hiện dòng điện cảm ứng → I 0 → Đáp án D

Câu 20:

+ Vị trí cho vân sáng bậc 4 thõa mãn d

3,5

→ Đáp án C

Câu 21:

2

+ Từ đồ thị, ta a A 2 m/s 2 và x A 2 cm.

a max

max

2

→ 10rad/s → Đáp án B

A 0,02

Câu 22:

3

mg 100.10 .10

+ Độ biến dạng của lò xo tại vị trí cân bằng : l0

1 cm.

k 100

k 100

+ Tần số góc của dao động : 10

rad/s.

3

m 100.10

Kéo vật nặng theo phương thẳng đứng xuống dưới làm lò xo giãn 3 cm

→ x cm (chọn trục tọa độ với chiều dương hướng xuống).

0

3

max

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

4

2

x

4

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com

8

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

2

2 v

2 20

3

+ Biên độ dao động của vật A x

0

0

2 4 cm.


10→ Từ hình vẽ ta thấy rằng, quãng đường vật đi được tương ứng sẽ là 6 cm → Đáp án A

Câu 23:

2 3 2

+ Lực căng dây treo của con lắc T mgbk

3cos 2cos0

, với α nhỏ thì T mgbk 10


2

6 4

qE 5.10 .10

Gia tốc biểu kiến : g

10 15 m/s 2 bk

g .

m 0,01

Thay các giá trị đã biết vào biểu thức, ta tìm được T 0,152 N → Đáp án D

Câu 24:

+ Gọi L là chiều cao của ống hình trụ, để âm nghe được ta nhất thì trong ống xảy ra sóng dừng với cột

không khí và tại miệng ống là một bụng sóng

Áp dụng điều kiện để sóng dừng trong cột không khí một đầu kín và một đầu hở, ta :

v

L 2n 1 2n

1

4 4 f

v

+ Tần số f 1 cho âm nghe to nhất lần đầu tiên ứng với n 0 → f1

.

4L

3v

+ Tần số f 2 cho âm nghe to nhất lần thứ hai ứng với n 1

→ f2

.

4L

5v

f3


n

2 4L

f2

3

+ Tương tự như vậy, ta : → → Vậy → Đáp án A

n

3 7v

f4

7

f4


4L

Câu 25:

+ Bước sóng của sóng vT 2.2 4 m.

2x

0

M

→ Độ lệch pha dao động giữa O và nguồn M:

135 rad.

t1


M t0

→ Biểu diễn dao động của các phần tử dây tại O và M trên hình vẽ.

0

A

345 u

+ Khoảng thời gian để M đến vị trí thấp hơn vị trí cân bằng u

2,5 cm

2

5

5

0

135

0

tương ứng với góc quét 345 .

→ Thời gian tương ứng với góc quét

345 345

t T 2 1,92 s → Đáp án C

360 360

Câu 26


+ Điện áp sớm pha so với dòng điện → ZL

R .

4

2 2 50 2

1

Tổng trở của mạch Z R ZL

2R

50 2 Ω → R 50 Ω và L H → Đáp án D

1

2

Câu 27:

4

+ Từ thông cực đại qua khung dây 0 NBS 100.0,15.10 0,05 Wb.

Gốc thời gian là lúc vecto pháp tuyến cùng chiều với vectơ cảm ứng từ → 0

.

→ 0,05cos100

t Wb → Đáp án D

Câu 28:

1

4

+ Tần số góc của mạch dao động 2.10 rad/s.

LC

4

Q0

6.10

+ Dòng điện cực đại chạy trong mạch: I 0

Q

0

12 A.

6 6

LC

500.10 .5.10


DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

2

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN


https://twitter.com/daykemquynhon

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com

9

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định


Tại t = 0, điện tích trên tụ là cực đại → 0q

0 → 0i

rad.

2

4

→ Vậy i 12cos

2.10 t A → Đáp án D

2

Câu 29:

d Lsin 90 r Lcosr L 1

sin r

+ Xét đường truyền của ánh sáng đỏ qua thủy tinh, ta :

2

Tương tự như vậy với ánh sáng tím ta cũng :


2

d Lsin 90 r Lcosr L 1

sin r

t t t d

+ Áp dụng định luật khúc xạ ánh sáng sin i nsin

r

1

sin rt


2


3

sin rd


2 2

d

→ Lập tỉ số :

d

t

d


1

sin

1

sin

2

2

r

r

t

d

1,1

→ Đán áp B

d d d d

Câu 30:

+ Áp dụng tiên đề Bo về bức xạ và hấp thụ năng lượng, ta :

34 8

hc 6,625.10 .3.10

19

18

1eV

1,6.10

J

EL EK 1,63.10 J E 10,2 eV → eV.

6

L

E


K

EL

3, 4

0,1218.10

→ Đáp án C

Câu 31:

+ Ta thấy ngay rằng điện trở của bộ đèn là 0,5R . Để đèn sáng bình thường thì điện áp đặt vào bộ phải bằng

6 V, do vậy điện áp đặt vào R cũng là 6 V → R 0,5R

→ Đáp án A

Câu 32:

Để ý rằng số hạt nhân α phát ra cũng chính là số hạt nhân chất phóng xạ bị phân ra

t


T

+ Ta 8n

N0

1

2


+ Số hạt nhân ban đầu còn lại sau 414 ngày.

414

N 2 t

N

414

t


0 T → số hạt α đo được trong 1 phút khi đó sẽ là 2 T

1 2 T

n N

0 .


414

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

Lập tỉ số → 8 2 T → T 138

ngày → Đáp án B

Câu 33:

+ Lực tĩnh điện giữa hạt nhân và electron khi electron ở quỹ đạo thứ n

2 2

q 1 q FK

F k k

2 4 2

4

r n r0

n

Trong đó F K

là lực tĩnh điện giữa electron và hạt nhân, khi nguyên từ hidro ở trạng thái cơ bản

→ Áp dụng cho bài toán ta được n 2 , vậy electron đang ở quỹ đạo dừng L → Đáp án A

Câu 34:

1

+ Để khắc phục tật cận thì, người này phải đeo thấu kính phân kì độ tụ D

CV

1 1

→ C V

40cm.

D

2,5


1 1 1

+ Khoảng cực cận của mắt khi không đeo kính → d 15, 4 cm → Đáp án A

25 d 40

Câu 35:

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

r d

d d

L d

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com

10

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

+ Tốc độ của vật sau khoảng thời gian t 0,11 s rơi tự do là

v0 gt 10.0,11 1,1m/s.

+ Sau khi điểm chính giữa của lò xo được giữ cố định thì phần lò xo tham gia

vào dao động độ cứng k 2k

25cm.

0

k 25

→ Tần số góc của dao động 5

rad/s → T 0, 4 s.

m 0,1

mg 0,1.10

+ Độ biến dạng của lò xo khi vật đi qua vị trí cân bằng l0

4

k 25

cm.

2 2

2 v 2 110


+ Biên độ dao động của con lắc A l

0

0

4 8 cm.

2

5


A

+ Tại t1 0,11s vật đang ở vị trí li độ x l0 4

cm. Lực đàn hồi của lò xo bị triệt tiêu tại vị trí

2

lò xo không biến dạng (tương ứng với x l 0

).

2T

2

→ từ hình vẽ, ta t t1

0,11 .0,4 0,38 s → Đáp án A

3 3

Câu 36:

1 T

+ Ta để ý rằng t


4 f 4

0

Hai thời điểm tương ứng với góc quét

90

4

3

x

+ Từ hình vẽ ta :

A A

4

0

cos


2 2

90

A

0


90

4 3

t

1

→ cm.

3

A 5

t t


A A

cosA

+ B là điểm bụng nên sẽ dao động với biên độ A 5 cm → Bước sóng của sóng 20 cm.

4A

4.5

→ Tỉ số 1 → Đáp án A

20

Câu 37:

v 0,3

+ Bước sóng của sóng 3 cm.

x

f 10

M

+ Để M là cực đại và gần O nhất thì M nằm trên dãy cực đại ứng với

k 1.

2 2 2 0

d1


d2

d 10 2.10. d.cos 60

d d2

+ Áp dụng định lý cos, ta :

2 2 2 0

d1

d 10 2.10. d.cos120

A

O

B

Kết hợp với d1 d2 3cm.

k 1

2 2 0 2 2 0

→ d 10 2.10. d.cos120 d 10 2.10. d.cos 60 3 cm →

d 3,11 cm → Đáp án C

Câu 38:

Biễu diễn vecto các điện áp:

+ U

chung nằm ngang U U

R

U

LC

, vì uR

luôn vuông pha với uLC

→ đầu

mút vecto U

R

luôn nằm trên một đường tròn nhận U

làm đường kính.

+ Từ đồ thị, ta thấy rằng dòng điện trong hai trường hợp là vuông pha nhau

I01

4

A.

I02

3

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

8

4

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

t 1

x

8

U R1

U

LC1

U

2

R2

U

LC 2

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com

11

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định


2 2

2 2

+ Từ hình vẽ, ta thấy U0 U01 U02 4.24 3.24 120

V → U 85 V → Đáp án C

Câu 39:

+ Khi thì điện áp hai đầu đoạn mạch AN và MB vuông pha nhau : L C

→ Z L Z C = R 2 1

1

.

R R

R

1

1

→ ta chuẩn hóa → Z

ZL

X

C


X

2 2 2 2 1

2 1

2

+ Kết hợp với : U

MB

2U

AN

↔ R ZC

4R ZL

↔ 1 4 4X 1 4 4X → X 0,5 .

2

2

X

X

+ Khi 1 100

2 rad/s (ta giả sử rằng 2 n1

) thì điện áp trên hai đầu cuộn cảm đạt cực đại

2

2

2 R

Z C

Z LZ

C

↔ 1 1 1


1 → n 2 2 → Vậy 1 50

rad/s → Đáp án C

2 nX 2 2

Câu 40:

i 0,6

Xét tỉ số 2 2 1,5

i1 1

0,4

i2

22

+ Vị trí M là vân sáng thứ 11 của bức xạ 1

→ xM

11i 1

11 i2

. 1,5 3

+ Vị trí N là vân sáng thứ 13 của bức xạ → x 13i 11.1,5i 16,5i

.

2

N 2 1 1

1

Vậy trên đoạn MN 11 + 16 + 1 = 28 vị trí cho vân sáng của bức xạ

7 + 13 + 1 = 21 vị trí cho vân

sáng của bức xạ 2

+ Ta xác định số vân sáng trùng nhau, mỗi vị trí trùng nhau được tính là một vân sáng. Để hai vân trùng

nhau thì

k1 2

3

x1 x2

→ → i12 3i1

.

k 2

2 1

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

x

N

16,5i1

x

M

11i


1

→ Từ O đến N sẽ 5 vị trí trùng nhau, từ O đến M sẽ 3 vị trí trùng

3i1 3i1


3i1 3i1


nhau

→ Số vân sáng quan sát được là 21 + 28 – 5 – 3 – 1 = 40 → Đáp án B

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com

12

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Chủ đề

Cấp độ nhận thức

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao

Dao động cơ 3 0 3 1 7

Sóng cơ 1 0 2 2 5

Dòng điện xoay chiều 1 2 2 2 7

Dao động và sóng điện từ 1 1 1 0 3

Sóng ánh sáng 1 2 1 1 5

Lượng tử ánh sáng 1 1 2 0 4

Hạt nhân 2 2 1 0 5

Điện học 0 1 1 0 2

Từ học 0 1 0 0 1

Quang học 0 0 1 0 1

Tổng 10 10 14 6 40

Tổng

Đánh giá đề thi:

+ Nội dung kiến thức gồm cả 12 và 11 trong đó chủ yếu là 12, số các câu hỏi thuộc chương trình 1 là 7 câu.

+ Các câu phân loại cao (gồm 6 câu) tập trung chủ yế ở các chương dao động cơ, sóng cơ điện xoay chiều

theo đúng tinh thần ra đề của bộ. Các câu hỏi phân loại hướng đến kĩ năng xử lý đồ thị, hiện tượng cơ học

(câu 35 kích thích dao động bằng thả rơi vật) hơn là nặng về toán học đã được xây dựng sẵn.

→ Đề thi phân loại học sinh tốt.

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com

1

ĐỀ SỐ

8

(Đề thi gồm 5 trang)

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ MINH HỌA KÌ THI THPT QUỐC GIA 2019

Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Môn thi thành phần: VẬT LÝ

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Họ & Tên: …………………………..

Số Báo Danh:………………………..

Câu 1: Công thức tính chu kì dao động điều hòa của con lắc đơn chiều dài l

trường g là:

tại nơi gia tốc trọng

A. T 2

k

g

m

l

B. T 2

. C. T 2

. D. T 2

m

l

k

g

.

Câu 2: Một sóng cơ tần số f , truyền trên một sợi dây đàn hồi với tốc độ v và bước sóng . Hệ thức

đúng là?


A. v f

. B. v f . C. v 2

f . D. v .

f

v

Câu 3: Trong máy phát điện xoay chiều một pha, nếu rôto p cặp cực và quay với vận tốc n vòng/phút

thì tần số của dòng điện phát ra là

60

A. f np

60n

. B. f pn . C. f . D. f .

np

60

p

Câu 4: Đặt điện áp

u U0 t

vào hai đầu đoạn mạch chỉ tụ điện thì cường độ dòng điện trong

4

mạch là i I cos 0 t

i

. Giá trị của i

bằng

A. 0,75 . B. 0,5 . C. 0,5

. D. – 0,75π.

N1

N2

Câu 5: Gọi và là số vòng của cuộn sơ cấp và thứ cấp của một máy biến áp lí tưởng. Nếu mắc hai đầu

của cuộn sơ cấp điện áp hiệu dụng là

2

U 1

. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp sẽ là

N

2

N1

N2

A. U

2

U1

B. U

2

U1

C. U

2

U

N2

1

D. U

N

1

N

2

N

2

U1

1

N

1

Câu 6: Chọn câu đúng nhất. Điều kiện để dòng điện

A. hiệu điện thế. B. điện tích tự do.

C. hiệu điện thế đặt vào hai đầu vật dẫn. D. nguồn điện.

Câu 7: Mạch dao động điện từ dao động tự do với tần số góc riêng là . Biết điện tích cực đại trên tụ điện

q0

I0

2

I0 2q0

I0 q

q0

0

I0


là , cường độ dòng điện cực đại qua cuộn dây được tính bằng biểu thức

A. . B. . C. D. I 0 = ωq 0 .


Câu 8: Chọn phương án đúng. Quang phổ liên tục của một vật nóng sáng

A. chỉ phụ thuộc vào bản chất của vật.

B. phụ thuộc cả nhiệt độ và bản chất của vật.

C. chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của vật.

D. không phụ thuộc vào nhiệt độ và bản chất của vật.

Câu 9: Công thức liên hệ giữa giới hạn quang điện, công thoát electron A của kim loại, hằng số Plăng h

tốc độ ánh sáng trong chân không c là

hc

A

c

hA

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

A. . B. C. . D. .

0

0

0

0


A

hc

hA

c

Câu 10: Sóng điện từ

A. là sóng dọc và truyền được trong chân không

B. là sóng ngang và truyền được trong chân khôngMỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com

2

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

C. là sóng dọc và không truyền được trong chân không

D. là sóng ngang và không truyền được trong chân không

Câu 11: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x 6cost

( x tính bằng cm, t tính bằng s). Tốc

độ lớn nhất của chất điểm trong quá trình dao động là

A. 3 cm/s. B. 6 cm/s. C. 2 cm/s. D. cm/s.

Câu 12: Cường độ âm tại một điểm trong môi trường truyền âm là 10 5 W/m 2 . Biết cường độ âm chuẩn

12

I W/m 2 0

10

. Mức cường độ âm tại điểm đó là

A. 70 dB. B. 80 dB. C. 60 dB. D. 50 dB

Câu 13: Gọi ch , c , l , v lần lượt là bước sóng của các tia chàm, cam, lục, vàng. Sắp xếp thứ tự nào

dưới đây là đúng?

l v c ch

c l v ch

ch v l c

c v l ch

A. . B. .

C. . D. .

Câu 14: Ánh sáng huỳnh quang của một chất bước sóng 0,5 μm. Chiếu vào chất đó bức xạ bước sóng

nào dưới đây sẽ không sự phát quang?

A. 0,2 μm. B. 0,3 μm. C. 0,4 μm. D. 0,6 μm.

35

C 17

Câu 15: Hạt nhân

A. 35 nuclôn. B. 18 proton. C. 35 nơtron. D. 17 nơtron.

Câu 16: Cho ba hạt nhân X, Y và Z số nuclôn tương ứng là , , với . Biết năng


E X

E

A

X

A

Y

A A 2A 0,5A

E

EZ EX EY

Z

X Y Z

lượng liên kết của từng hạt nhân tương ứng là , Y , Z với . Sắp xếp các hạt nhân

này theo thứ tự tính bền vững giảm dần là

A. Y, X, Z. B. X, Y, Z. C. Z, X, Y. D. Y, Z, X.

35 37

Câu 17: Cho phản ứng hạt nhân 17Cl A Ar

Z

X n

18 . Trong đó hạt X

A. Z 1; A 3. B. Z 2 ; A 4 . C. Z 2 ; A 3. D. Z 1; A 1.

Câu 18: Một phần đồ thị li độ – thời gian của hai dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng O trên trục Ox .

Biên độ dao động tổng hợp của hai dao động này là

x( cm)

2

A. 1 cm.

x 2

B. 2 cm.

C. 3 cm.

t

O

D. 4 cm.

Câu 19: Hình nào dưới đây kí hiệu đúng với hướng của từ trường đều tác dụng lực Lo – ren – xo lên hạt

điện tích q chuyển động với vận tốc v

trên quỹ đạo tròn trong mặt phẳng vuông góc với đường sức từ.

q 0

q 0

q 0

q 0

v

v

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

Hình 1 Hình 2 Hình 3

Hình 4

A. Hình 1. B. Hình 2. C. Hình 3. D. Hình 4.

Câu 20: Một ánh sáng đơn sắc khi truyền từ thuỷ tinh vào nước thì tốc độ ánh sáng tăng 1,35 lần. Biết chiết

4

suất của nước đối với ánh sáng này là . Khi ánh sáng này truyền từ thuỷ tinh ra không khí thì bước sóng

3

của nó

A. giảm 1,35 lần. B. giảm 1,8 lần. C. tăng 1,35 lần. D. tăng 1,8 lần.


Câu 21: Một con lắc lò xo nằm ngang dao động theo phương trình x 5cos

2

t (x tính bằng cm; t

3

tính bằng s). Kể từ t 0, lò xo không biến dạng lần đầu tại thời điểm

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

2

v

x 1

v

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com

3

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

5

1

2

11

A. s. B. s. C. s. D. s.

12

6

3

12

Câu 22: Tại một phòng thí nghiệm, học sinh A sử dụng con lắc đơn để đo gia tốc rơi tự do g bằng phép đo

gián tiếp. Kết quả đo chu kì và chiều dài của con lắc đơn là T 1,919 0,001s và l 0,900 0,002 m. Bỏ

qua sai số của số . Cách viết kết quả đo nào sau đây là đúng?

A. g 9,648 0,003 m/s 2 . B. g 9,648 0,031m/s 2 .

C. g 9,544 0,003 m/s 2 . D. g 9,544 0,035 m/s 2 .

Câu 23: Trong thí nghiệm giao thoa trên mặt nước, hai nguồn sóng kết hợp A và B dao động cùng pha, cùng

tần số, cách nhau AB 8 cm tạo ra hai sóng kết hợp bước sóng λ = 2 cm. Một đường thẳng (∆) song song

với AB và cách AB một khoảng là 2 cm, cắt đường trung trực của AB tại điểm C. Khoảng cách ngắn nhất từ

C đến điểm dao động với biên độ cực tiểu trên (∆) là

A. 0,56 cm. B. 0,64 cm. C. 0,43 cm. D. 0,5 cm.

Câu 24: Một sợi dây AB 120 cm, hai đầu cố định, khi sóng dừng ổn định trên sợi dây xuất hiện 5 nút

sóng. O là trung điểm dây, M, N là hai điểm trên dây nằm về hai phía của O, với OM 5cm, ON 10

cm,

tại thời điểm t vận tốc dao động của M là 60 cm/s thì vận tốc dao động của N là:

30 3 60 3

60 3

A. cm/s. B. cm/s. C. cm/s. D. 60 cm/s.

Câu 25: Một mạch điện không phân nhánh gồm điện trở R 100 Ω, cuộn thuần cảm L thay đổi được và


tụ điện dung C. Mắc mạch vào nguồn điện áp u 100 2 cos100

t V. Thay đổi L để điện áp hai

6

đầu điện trở giá trị hiệu dụng

U

R

100

V. Cường độ dòng điện trong mạch biểu thức làA. i cos100

t A. B. i 2 cos100

t A.

6

4


C. i 2 cos100

t A. D. i 2 cos100

t

A.

6

Câu 26: Một khung dây dẫn hình chữ nhật 100 vòng, diện tích mỗi vòng 600 cm 2 , quay đều quanh trục

đối xứng của khung với vận tốc góc 120 vòng/phút trong một từ trường đều cảm ứng từ bằng 0,2 T. Trục

quay vuông góc với các đường cảm ứng từ. Chọn gốc thời gian lúc vectơ pháp tuyến của mặt phẳng khung

dây ngược hướng với vectơ cảm ứng từ. Biểu thức suất điện động cảm ứng trong khung là


A. e 48 sin 4 t

V. B. e 48

sin 4

t V.

2


C. e 4,8 sin 4 t

V. D. e 48

sin 4

t V.

2

Câu 27: Thí nghiệm giao thoa Y – âng với ánh sáng đơn sắc bước sóng , khoảng cách giữa hai khe

a 1mm. Ban đầu, tại M cách vân trung tâm 5,25 mm người ta quan sát được vân sáng bậc 5. Giữ cố định

màn chứa hai khe, di chuyển từ từ màn quan sát ra xa và dọc theo đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

chứa hai khe một đoạn 0,75 m thì thấy tại M chuyển thành vân tối lần thứ hai. Bước sóng giá trị là

A. 0,64 μm B. 0,70 μm C. 0,60 μm D. 0,50 μm

0

Câu 28: Một cái bể sâu 2 m chứa đầy nước. Một tia sáng Mặt Trời rọi vào mặt nước bể dưới góc tới i 30

n 1,328

n 1,361

. Biết chiết suất của nước đối với ánh sáng đỏ và ánh sáng tím lần lượt là d và t . Bề rộng

của quang phổ do tia sáng tạo ra ở đáy bể nằm ngang bằng:

A. 17,99 mm. B. 22,83 mm. C. 21,16 mm. D. 19,64 mm.

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Câu 29: Theo mẫu nguyên tử Bo, bán kính quỹ đạo K của êlectron trong nguyên tử hiđrô là

êlectron chuyển từ quỹ đạo O về quỹ đạo M thì bán kính quỹ đạo giảm bớt

12r 16r0

25r0

9r0

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

A. 0 . B. . C. . D. .

Câu 30: Giả sử trong một phản ứng hạt nhân, tổng khối lượng của các hạt trước phản ứng nhỏ hơn tổng khối

lượng của các hạt sau phản ứng là 0,02u . Phản ứng hạt nhân này

A. thu năng lượng 18,63 MeV. B. tỏa năng lượng 18,63 MeV.

C. thu năng lượng 1,863 MeV. D. tỏa năng lượng 1,863 MeV.

r 0

. Khi

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com

4

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Câu 31: Cho hai điểm A và B cùng nằm trên một đường sức điện do điện tích q 0 gây ra. Biết độ lớn của

cường độ điện trường tại A là 36 V/m, tại B là 9 V/m. Xác định cường độ điện trường tại trung điểm M của

AB.

A. 10 V/m. B. 15 V/m. C. 20 V/m. D. 16 V/m.

Câu 32: Giả sử một vệ tinh dùng trong truyền thông đang đứng yên so với mặt đất ở một độ cao xác định

trong mặt phẳng Xích Đạo Trái Đất; đường thẳng nối vệ tinh với tâm Trái Đất đi qua kinh độ số 0. Coi Trái

Đất như một quả cầu, bán kính là 6370 km, khối lượng là 6.10 24 kg và chu kì quay quanh trục của nó là 24

11

giờ; hằng số hấp dẫn G 6,67.10 N.m 2 /kg 2 . Sóng cực ngắn ( f 30 MHz) phát từ vệ tinh truyền thẳng

đến các điểm nằm trên Xích Đạo Trái Đất trong khoảng kinh độ nào nêu dưới đây?

A. Từ kinh độ 79 0 20’ Đ đến kinh độ 79 0 20’ T. B. Từ kinh độ 83 0 20’ T đến kinh độ 83 0 20’ Đ.

C. Từ kinh độ 85 0 20’ Đ đến kinh độ 85 0 20’ T. D. Từ kinh độ 81 0 20’ T đến kinh độ 81 0 20’ Đ.

u U cost

0

U0


Câu 33: Đặt điện áp ( và không đổi) vào hai đầu đoạn

mạch AB như hình vẽ. Điện áp hai đầu đoạn mạch AB sớm pha 30 0 R

so với

L

X

cường độ dòng điện trong đoạn mạch, điện áp hai đầu đoạn mạch AM lệch A

M B

pha 60 0 so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch. Tổng trở đoạn mạch AB và AM lần lượt là 200 Ω và

100 3 Ω. Hệ số công suất của đoạn mạch X là

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

A.

3

1

1

. B. . C. .

2

2

2

D. 0.

Câu 34: Kẻ trộm giấu viên kim cương ở dưới đáy bể bơi. Anh ta đặt chiếc bè mỏng đồng chất hình tròn bán

kính R trên mặt nước, tâm của bè nằm trên đường thẳng đứng đi qua viên

kim cương. Mặt nước yên lặng và mức nước là h 2,5 m. Cho chiết suất của

nước là n 1,33. Giá trị nhỏ nhất của R để người ở ngoài bể bơi không nhìn

thấy viên kim cương gần đúng bằng:

A. 2,58 m. B. 3,54 m.

C. 2,83 m. D. 2,23 m.

Câu 35: Trên mặt phẳng nằm ngang nhẵn, một con lắc lò xo gồm lò xo độ cứng 40 N/m và vật nhỏ A

khối lượng 0,1 kg. Vật A được nối với vật B khối lượng 0,3 kg

bằng sợi dây mềm, nhẹ, dài. Ban đầu kéo vật B để lò xo giãn 10 cm rồi

thả nhẹ. Từ lúc thả đến khi vật A dừng lại lần đầu thì tốc độ trung bình

của vật B bằng

A

B

A. 47,7 cm/s. B. 63,7 cm/s. C. 75,8 cm/s. D. 81,3 cm/s.

Câu 36: Một con lắc lò xo đầu trên treo vào một điểm cố định, đầu dưới gắn vào một vật nặng dao động

điều hòa theo phương thẳng đứng. Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn

0,1125 Et

( J )

sự phụ thuộc của thế năng hấp dẫn và thế năng đàn hồi vào li độ

x . Tốc độ của vật nhỏ khi đi qua vị trí lò xo không biến dạng

bằng.

A. 86,6 cm/s.

B. 100 cm/s.

C. 70,7 cm/s.

D. 50 cm/s.

5

x( cm)

5

Câu 37: Tại điểm M trên trục Ox một nguồn âm điểm phát âm đẳng hướng ra môi trường. Khảo sát

mức cường độ âm L tại điểm N trên trục Ox tọa độ x (đơn vị

mét), người ta vẽ được đồ thị biễn diễn sự phụ thuộc của L vào L( dB)

90

log x như hình vẽ bên. Mức cường độ âm tại điểm N khi x 32 m

gần nhất với giá trị?

A. 82 dB.

82

B. 84 dB.

C. 86 dB.

log x

D. 88 dB.

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

74

0 1 2

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com

5

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Câu 38: Đặt một điện áp

u U 2 cos 120

tV vào hai đầu mạch điện gồm

điện trở thuần R 125 Ω, cuộn dây và tụ điện điện dung thay đổi được

măc nối tiếp như hình vẽ. Điều chỉnh điện dung C của tụ, chọn r, L sao cho

khi lần lượt mắc vôn kế lí tưởng vào các điểm A, M; M, N; N, B thì vôn kế lần

U

U

U 2U 2U U U

lượt chỉ các gía trị AM , MN , NB thỏa mãn biểu thức: AM MN NB . Để điện áp hiệu dụng

giữa hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại thì phải điều chỉnh điện dung của tụ điện đến giá trị gần nhất với giá

trị nào?

A. 3,8 μF. B. 5,5 μF. C. 6,3 μF. D. 4,5 μF.

Câu 39: Tại một điểm M một máy phát điện xoay chiều một pha công suất phát điện và hiệu điện thế

hiệu dụng ở hai cực của máy phát đều không đổi. Nối hai cực của máy phát với một trạm tăng áp hệ số

tăng áp là k đặt tại đó. Từ máy tăng áp điện năng được đưa lên dây tải cung cấp cho một xưởng cơ khí cách

xa điểm M. Xưởng cơ khí các máy tiện cùng loại công suất khi hoạt động là như nhau. Khi hệ số k 2

thì ở xưởng cơ khí tối đa 120 máy tiện cùng hoạt động. Khi hệ số k 3 thì ở xưởng cơ khí tối đa 125

máy tiện cùng hoạt động. Do xảy ra sự cố ở trạm tăng áp người ta phải nối trực tiếp dây tải điện vào hai cực

của máy phát điện, khi đó ở xưởng cơ khí thể cho tối đa bao nhiêu máy tiện cùng hoạt động. Coi rằng chỉ

hao phí trên dây tải điện là đáng kể. Điện áp và dòng điện trên dây tải điện luôn cùng pha.

A. 93 B. 102 C. 84 D. 66

Câu 40: Theo mẫu nguyên tử Bo, trong nguyên tử Hidro, chuyển động êlectron quanh hạt nhân là chuyển

động tròn đều và bán kính quỹ đạo dừng K là

đến quỹ đạo dừng bán kính

8r r r 35r

rm rn

r n

. Giá trị là

0 m n 0

15r 0

12r0

0

r

0

. Khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng bán kính

thì lực tương tác tĩnh điện giữa êlectron và hạt nhân giảm 16 lần. Biết

15r 12r0

A. . B. . C. . D. .

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

BẢNG ĐÁP ÁN

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 Câu 10

D B C A C C D C A B

Câu 11 Câu 12 Câu 13 Câu 14 Câu 15 Câu 16 Câu 17 Câu 18 Câu 19 Câu 20

B A D D A A A C D D

Câu 21 Câu 22 Câu 23 Câu 24 Câu 25 Câu 26 Câu 27 Câu 28 Câu 29 Câu 30

A B A B C C C B B A

Câu 31 Câu 32 Câu 33 Câu 34 Câu 35 Câu 36 Câu 37 Câu 38 Câu 39 Câu 40

B D A C C A C B A B

Câu 1:

+ Chu kì dao động của con lắc đơn T 2

l

g

→ Đáp án D

Câu 2:

+ Biểu thức liên hệ giữa bước sóng , vận tốc truyền sóng v và tần số f là v f → Đáp án B

Câu 3:

pn

+ Tần số của máy phát điện f

60

→ Đáp án C

Câu 4:

+ Đối với đoạn mạch chỉ chứa tụ thì dòng điện trong tụ sớm pha hơn điện áp một góc 0,5

A

R L,

r

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

M

N

C

B

r

m

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com

6

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

3

→ i

→ Đáp án A

4 2 4

Câu 5:

N2

+ Công thức máy biến áp U

2

U1

→ Đáp án C

N

1

Câu 6:

+ Điều kiện để dòng điện là một hiệu điện thế đặt vào hai đầu vật dẫn → Đáp án C

Câu 7:

+ Công thức liên hệ giữa cường độ dòng điện cực đại I 0 và điện tích cực đại q0

trên bản tụ là : I0 q0

.

→ Đáp án D

Câu 8:

+ Quang phổ liên tục chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn phát mà không phụ thuộc vào bản chất của

nguồn phát → Đáp án C

Câu 9:

hc

+ Công thức liên hệ giữa giới hạn quang điện 0

, công thoát A với hằng số h và c : 0

→ Đáp án A

A

Câu 10:

+ Sóng điện từ là sóng ngang và truyền được trong chân không → Đáp án B

Câu 11:

+ Tốc độ lớn nhất của chất điểm trong quá trình dao động vmax

A 6

cm/s → Đáp án B

Câu 12:

5

I 10

+ Mức cường độ âm tại điểm cường độ âm I: L 10log 10log 70 dB → Đáp án A

12

I0

10

Câu 13:

+ Thứ tự đúng là c v l ch

→ Đáp án D

Câu 14:

+ Bước sóng của ánh sáng kích thích luôn ngắn nhơn bước sóng huỳnh quang, vậy bước sóng 0,6 μm không

thể gây ra hiện tượng phát quang → Đáp án D

Câu 15:

35

+ Hạt nhân C 17

35 nucleon → Đáp án A

Câu 16:

AX

2

+ Để dễ so sánh, ta chuẩn hóa AY

1

→ .

AZ

4

Hạt nhân Z năng lượng liên kết nhỏ nhất nhưng số khối lại lớn nhất nên kém bền vững nhất, hạt nhân Y

năng lượng liên kết lớn nhất lại số khối nhỏ nhất nên bền vững nhất

Vậy thứ tự đúng là Y, X và Z → Đáp án A

Câu 17:

35 3 1 37

+ Phương trình phản ứng:

17Cl

1

X

0n

18

Ar → Hạt nhân X Z 1và A 3 → Đáp án A

Câu 18:

+ Hai dao động cùng pha A A1 A2 3 → Đáp án C

Câu 19:

+ Điện tích chuyển động tròn → lực Lo – ren – xơ chiều hướng vào tâm quỹ đạo.

Áp dụng quy tắc bàn tay trái: Cảm ứng từ xuyên qua lòng bàn tay, chiều từ cổ tay đến ngón tay chỉ chiều

chuyển động của điện tích dương (nếu điện tích là âm thì ngược lại), ngón tay cái choãi ra 90 0 chỉ chiều của

lực Lo – ren – xơ → Hình 4 là phù hợp → Đáp án D

Câu 20:

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ntt

+ Tốc độ của ánh sáng tăng 1,35 lần khi ánh sáng này truyền từ thủy tinh vào nước → 1,35→

n n 1,8 tt


+ Khi ánh sáng truyền từ thủy tinh ra không khí thì vận tốc truyền sóng tăng lần, do vậy bước sóng giảm

1,8 lần

n tt

n

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com

7

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

→ Đáp án B

Câu 21:

+ Lò xo không biến dạng tại vị trí cân bằng.

→ Biểu diễn dao động của vật tương ứng trên đường tròn.

+ Từ hình vẽ ta thấy rằng khoảng thời gian tương ứng là

5 5

t T s → Đáp án A

12 12

Câu 22:

l

+ Ta T 2

→ 2 l

g 2

9,64833 m/s 2

g

2

T

l

T


→ Sai số tuyệt đối của phép đo: g

g 2 0,0314 m/s 2

l T

Ghi kết quả: T 9,648 0,031 m/s 2 → Đáp án B

Câu 23:

+ Để M là cực tiểu và gần trung trực của của AB nhất thì M phải nằm trên cực tiểu ứng với k 0 .

1

→ d2 d1

0

1

cm.

k 0

2

M


Từ hình vẽ, ta :

2 2 2


d1

2 x2

2 2

2

2 2 2

d

2 8 x 2 x 1

1

d2

d2

2 8

x

x

A

B

→ Giải phương trình trên ta thu được x 3, 44 cm.

Vậy khoảng cách ngắn nhất giữa M và trung trực AB là 4 – 3,44 = 0,56 cm → Đáp án A

Câu 24:

Sóng dừng xuất hiện trên dây hai đầu cố định gồm 5 nút sóng → 4 bó sóng.

→ Bước sóng trên dây : 0,5l

60 cm.

+ M và N nằm đối xứng với nhau qua một nút sóng, do vậy chúng dao động ngược pha nhau

→ Với hai dao động ngược pha, ta luôn tỉ số :

2

ON 2 .10

sin sin

vN vN AN

60

3 → vN

60 3 cm/s → Đáp án B

v 60

2 OM 2 .5

M

A


M

sin sin

60

Câu 25:

+ Thay đổi L để điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở bằng điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch U

R

U 100

V → mạch xảy ra cộng hưởng → Z R 100

Ω và i cùng pha với u.

u 100 2


→ i cos 100 t 2 cos 100 tA → Đáp án C

R 100 6 6

Câu 26:

Tần số góc chuyển động quay của khung dây 2 n 4

rad/s.

+ Từ thông qua mạch

4

NBScost 100.0,

2.600.10 cos4 t Wb

→ Suất điện động cảm ứng trong khung dây:

Câu 27:

1,2

5

2,5

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

d

e 4,8 sin 4 t

V → Đáp án C

dt

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

t 0

x

5

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com

8

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

D

xM

5

a

+ Ta :

→ 5D

3,5 D

0,75

→ D 1,75

m.

D

0,75

xM

3,5


a

→ Bước sóng dùng trong thí nghiệm

3 3

D

xa 5,25.10 .1.10

xM

5 → 0,6 μm → Đáp án C

a 5D 5.1,75

Câu 28:

sin i

rd

ar sin

nd


+ Áp dụng định luật khúc xạ ánh sáng : sin i nsin

r →

sin i


rt

ar sin

nt


L h tanr tanr

+ Bề rộng quang phổ :

d

→ Thay các giá trị vào biểu thức, ta thu được : L 22,83 mm → Đáp án B

Câu 29:

2

2 2

+ Bán kính quỹ đạo M : r n r → r r 5 3 r 16r

→ Đáp án B

t

M


0 O M 0 0

Câu 30:

+ Tổng khối lượng của các hạt nhân trước phản ứng nhỏ hơn tổng khối lượng các hạt nhân sau phản ứng

2

→ phản ứng này thu năng lượng : E

uc

0,02.931,5 18,63

MeV → Đáp án A

Câu 31:

1 rB

EA

36

+ Ta E → 2 . Ta chuẩn hóa r → .

r

2

A

1

rB

2

r E 9

A

B

rB

rA

2 1

Với M là trung điểm của AB → rM

rA

1 1,5

.

2 2


E

M

2 2

r

A

1

EA

36 16

V/m → Đáp án B

r


M

1,5Câu 32:

+ Bài toán về vệ tinh địa tĩnh, vệ tinh chu kì chuyển động bằng chu kì tự quay của Trái Đất

v ( R h)

A


2

Mm v → h 35742871m.

R

Fdh

G m

2

( R h)

R h

R

0

+ Từ hình vẽ ta : cos → 81,3 .

R h

R h

O

→ Từ kinh độ 81 0 20’ T đến kinh độ 81 0 20’ Đ → Đáp án D

Câu 33:

+ Biễu diễn vecto các điện áp (giả sử X tính dung kháng).

+ Từ hình vẽ ta U

lệch pha 30 0 AM

so với U

→ Áp dụng định lý

hàm cos trong tam giác:

2 2 0

U U U 2U U cos30 100V.

U

AM

X AM AM X

+ Dễ thấy rằng với các giá trị U 200 V, U 100

V và

U

AM

100 3 V.

X

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

0

60

0

30

U

R

U

M

U

X

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com

9

https://daykemquynhon.blogspot.com

→ U

vuông pha với U

từ đó ta tìm được X chậm pha hơn i một góc 30 0

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

AM

X

3

→ cosx

→ Đáp án A

2

Câu 34:

+ Để người ở ngoài bề không quan sát thấy viên kim cương thì tia sáng từ viên kim cương đến rìa của tấm

bè bị phản xạ toàn phần, không cho tia khúc xạ ra ngoài không

khí.

→ Góc tới giới hạn ứng với cặp môi trường nước và không khí:

0

i 60

gh

R

+ Từ hình vẽ, ta tan i gh

min

→ Rmin h tan i gh

2,83 m

h

→ Đáp án C

Câu 35:

Để đơn giản, ta thể chia quá chuyển động của vật B thành hai giai đoạn:

Giai đoạn 1: Dao động điều hòa cùng vật A với biên độ A 10 cm.

+ Tần số góc của dao động k 40

10 rad/s.

m m

0,1

0,3


1 2

+ Tốc độ của vật B khi đi qua vị trí lò xo không biến dạng v A 10.10 100

cm/s.

Giai đoạn 2: Chuyển động thẳng đều với vận tốc không đổi

k 40

quanh vị trí lò xo không biến dạng với tần số góc 0

20 rad/s.

m 0,1

1

max

v v max

100

cm/s. Vật A dao động điều hòa

+ Khi đi qua vị trí lò xo không biến dạng, tốc độ của vật A bắt đầu giảm → dây bắt đầu chùng. Vì dây là đủ

dài nên vật B sẽ chuyển động thẳng đều.

+ Vật A dừng lại lần đầu tiên kể từ khi thả hai vật ứng với khoảng thời gian

T T0

t 0,075 s.

4


4 2

2


0

T0

vmax

A 100. 10

→ Tốc độ trung bình của vật B: v 4 40

tb

75,8 cm/s → Đáp án C

t

0,075

Câu 36:

Với mốc thế năng được chọn tại vị trí cân bằng của lò xo, trục Ox hướng lên → Ehd

mgx → đường nét

đứt ứng với đồ thị thế năng hấp dẫn.

1

+ Thế năng đàn hồi E 2

dh

k l0

x → ứng với đường nét liền.

2

+ Từ đồ thị, ta : x A 5 cm; E mgA 0,05 J → m 0,1kg.

max

hdmax

1

E 2

dhmax

k l0

A 0,1125 J → k 40 N/m.

2

A

+ Khi vật đi qua vị trí lò xo không biến dạng → x l0 2,5 cm.

2

3 3 40

→ v v max

.5 86,6 cm/s → Đáp án A

2 2 0,1

Câu 37:

+ Gọi x0

là tọa độ của điểm M và x là tọa độ của điểm N.

→ Mức cường độ âm tại N được xác định bởi biểu thức

P

P

LN

10log 10log 20log x x0

.

2

I0 4

x x0

I0

4


a

i gh

Viên kim cương

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com

10

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

+ Khi log x 1→ x 10

m; khi log x 2 → x 100

m. Từ đồ thị, ta :0


78 a 20log 100 x

9078


100 x0 20


→ 10

→ x0 20, 2 m → a 78 20log 100 20,2

119,6

dB.

90 a 20log 10 x 10 x

0

0

→ Mức cường độ âm tại N khi 32 m là L 119,6 20log 32 20,2 85,25 dB → Đáp án C

x

N

Câu 38:

+ Từ giả thuyết bài toán ta :


2 2 2

U

AM

U 2 2

R r Z

MN

L

ZL

125 r


2 2


r

75

U

NB

2U

AM

→ ZC

4R

→ ZC

250

→ Ω.


2 2

U

NB

U

2


2 ZL

100

ZC R r ZL Z

2

C 250

2 125 r 125 2 r

2 250


+ Điện dụng của mạch khi điện áp hiệu dụng trên tụ điện là cực đại

2 2

R r ZL

ZC

500 Ω → C 5,3 μF → Đáp án B

o

ZL

Câu 39:

+ Gọi P là công suất truyền tải, P là hao phí trên dây và P là công suất tiêu thụ của một máy.


0

→ Khi nối trực tiếp vào máy phát mà không qua trạm tăng áp: P P nP 0

.

+ Ta 2

2

P

I R → khi tăng áp lên k lần thì dòng điện giảm k lần → P

giảm k lần:

P

P 120P0

4

P

129P0


→ .

P

P 36P

P

0

125P


0

9

→ Thay vào phương trình đầu, ta thu được n 93 → Đáp án A

Câu 40:

4

+ Ta lực tĩnh điện giữa hạt nhân và electron tỉ lệ nghịch với n → lực tĩnh điện giảm thì bán kính quỹ

đạo tăng lên 2 lần

+ Từ khoảng giá trị của bài toán

0 m n 0

rn

n

2 r 0 2 2 n 2

m

2

8r r r 35r 8 m n 35 8 5m 35 1,26 m 2,09

n

4

vậy → rm

rn

12r 0

→ Đáp án B

m

2

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com

11

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Chủ đề

Cấp độ nhận thức

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao

Dao động cơ 1 2 2 2 7

Sóng cơ 1 1 2 1 5

Dòng điện xoay chiều 2 0 3 2 7

Dao động và sóng điện từ 2 0 1 0 3

Sóng ánh sáng 1 2 2 0 5

Lượng tử ánh sáng 1 1 1 1 4

Hạt nhân 1 3 1 0 5

Điện học 1 0 1 0 2

Từ học 0 1 0 0 1

Quang học 0 0 1 0 1

Tổng 10 10 14 6 40

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Tổng

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

ĐỀ SỐ

9

(Đề thi gồm 5 trang)

Họ & Tên: …………………………..

Số Báo Danh:………………………..

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ MINH HỌA KÌ THI THPT QUỐC GIA 2019

Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Môn thi thành phần: VẬT LÝ

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

3


Câu 1: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x 4cos5

t cm. Biên độ dao động của

4

chất điểm bằng:

A. 4 cm. B. 8 cm. C. 0,75 cm. D. 5 cm.

Câu 2: Dao động cưỡng bức :

A. tần số nhỏ hơn tần số của lực cưỡng bức. B. tần số lớn hơn tần số của lực cưỡng bức.

C. biên độ thay đổi theo thời gian. D. biên độ không đổi theo thời gian.

Câu 3: Khi nói về sự phản xạ của sóng cơ trên vật cản cố định, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Tần số của sóng phản xạ luôn lớn hơn tần số của sóng tới.

B. Sóng phản xạ luôn ngược pha với sóng tới ở điểm phản xạ.

C. Tần số của sóng phản xạ luôn nhỏ hơn tần số của sóng tới.

D. Sóng phản xạ luôn cùng pha với sóng tới ở điểm phản xạ.

Câu 4: Trong quá trình truyền tải điện năng, biện pháp giảm hao phí trên đường dây tải điện được sử dụng

chủ yếu hiện nay là:

A. tăng áp trước khi truyền tải B. tăng chiều dài đường dây.

C. giảm công suất truyền tải D. giảm tiết diện dây dần truyền tải.

Câu 5: Đặt điện áp u U 2cost

chỉ chứa cuộn cảm thuần độ tự cảm L. Cường độ dòng điện hiệu dụng

chạy qua cuộn cảm là:

U

U

A. I . B. I UL

. C. I .

L 2

L

D. I UL

2 .

Câu 6: Trong chân không, ánh sáng màu vàng của quang phổ hơi natri bước sóng bằng:

A. 0,70 nm. B. 0,39 pm. C. 0,58 µm. D. 0,45 mm.

Câu 7: Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng:

A. các êlectron liên kết được ánh sáng giải phóng để trở thành các êlêctron dẫn

B. quang điện xảy ra ở bên trong một chất khí.

C. quang điện xảy ra ở bên trong một khối kim loại.

D. quang điện xảy ra ở bên trong một khối điện môi.

Câu 8: Hạt nhân độ hụt khối càng lớn thì:

A. năng lượng liên kết càng lớn. B. hạt nhân đó càng dễ bị phá vỡ.

C. năng lượng liên kết càng lớn. D. hạt nhân đó càng bền vững.

Câu 9: Đồ thị li độ - thời gian của một dao động điều hòa trên trục Ox được cho như hình vẽ. Biên độ dao

động của vật là:

A. 1 cm.

2

x( cm)

B. 2 cm.

C. 3 cm.

O

D. 4 cm.

t

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Câu 10: Hiện tượng tự cảm là hiện tượng cảm ứng điện từ do sự biến thiên từ thông qua mạch gây ra bởi

A. sự chuyển động của nam châm với mạch.

B. sự biến thiên của chính cường độ dòng điện trong mạch.

C. sự chuyển động của mạch với nam châm.

D. sự biến thiên từ trường Trái Đất.

Câu 11: Một con lắc lò xo gồm vật nặng và lò xo độ cứng k 80 N/m dao động điều hòa với biên độ 10

cm. Năng lượng của con lắc là:

2

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

A. 4,0 J. B. 0,8 J. C. 4000,0 J. D. 0,4 J.

Câu 12: Một mạch dao động điện từ lý tưởng gồm cuộn cảm thuần độ tự cảm L và tụ điện điện dung

C. Chu kì dao động của mạch là:

A. T LC

B. T 2

LC C. T LC

D. T 2

LC

Câu 13: Trong các dụng cụ dưới đây, dụng cụ nào cả máy phát và máy thu vô tuyến?

A. Máy thu thanh (radio). B. Remote điều khiển ti vi.

C. Máy truyền hình (TV). D. Điện thoại di động.

Câu 14: Tia tử ngoại được ứng dụng để:

A. tìm khuyết tật bên trong các vật đúc. B. chụp điện, chuẩn đoán gãy xương.

C. kiểm tra hành lý của khách đi máy bay. D. tìm vết nứt trên bề mặt các vật.

Câu 15: Theo mẫu nguyên tử Bo, bán kính quỹ đạo dừng ứng với trạng thái cơ bản của nguyên tử hiđrô là

. Khi êlêctron chuyển động trên quỹ đạo dừng M thì bán kính quỹ đạo của nó là:

r 0

A. r r . B. r 16r

. C. r 3r

. D. r 9r

.

M


0

M


0

M


0

M 0

A1

A2

A3

Câu 16: Gọi , , lần lượt là công thoát êlêctron khỏi đồng, kẽm, canxi. Giới hạn quang điện của

đồng, kẽm, can xi lần lượt là 0,3 µm, 0,35 µm, 0,45 µm. Kết luận nào sau đây đúng?

A. A1 A2 A3

B. A3 A2 A1

C. A1 A3 A2

D. A2 A1 A3

.

60

Câu 17: So với hạt nhân 210

, hạt nhân 27 84

nhiều hơn

A. 93 prôton và 57 nơtron B. 57 prôtôn và 93 nơtron

C. 93 nucôn và 57 nơtron D. 150 nuclon và 93 prôtôn

A1

Câu 18: Hạt nhân A2

bền hơn hạt nhân Z1

Z 2

, gọi m1

, m2

lần lượt là độ hụt khối của X và Y. Biểu thức

nào sau đây đúng?

A. A1 Z1 A2 Z2

B. m1 A1 m2 A2

C. m1 A2 m2 A1

D. A1 Z2 A2 Z1

Câu 19: Một đoạn dây dẫn chuyển động với vận tốc v trong một từ trường đều B và điện tích

xuất hiện ở hai đầu của đoạn dây như hình vẽ. Cảm ứng từ

A. hướng xuống thẳng đứng .

B. hướng ra mặt phẳng hình vẽ.

C. hướng vào mặt phẳng hình vẽ.

v

D. hướng sang phải.

Câu 20: Nam châm không tác dụng lên

A. thanh sắt chưa bị nhiễm từ. B. điện tích đứng yên.

C. thanh sắt đã nhiễm từ D. điện tích chuyển động.

Câu 21: Đồ thị của hai dao động điều hòa cùng tần số được cho như hình vẽ. Phương trình dao động tổng

hợp của chúng là


A. x 5cos t cm.

2

x( cm)

3


B. x 5cos

t

cm.

2

t


C. x 5cos

t

cm.

O

2


3

D. x 5cos

t cm.

2 2

Câu 22: Một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc 0,1 rad ở một nơi gia tốc trọng trường là

g 10 m/s 2 . Vào thời điểm vật qua vị trí li độ dài 8 cm thì vật vận tốc 20 3 cm/s. Chiều dài dây treo

con lắc là:

A. 0,8 m. B. 0,2 m. C. 1,6 m. D. 1,0 m.

Câu 23: Nguồn âm (coi như một điểm) đặt tại đỉnh A của tam giác vuông ABC

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

0

( A 90 ) . Tại B đo được

mức cường độ âm là L1 50,0 dB. Khi di chuyển máy đo trên cạnh huyền BC từ B tới C người ta thấy :

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

thoạt tiên mức cường độ âm tăng dần tới giá trị cực đại L2 60,0 dB sau đó lại giảm dần. Bỏ qua sự hấp thụ

âm của môi trường. Mức cường độ âm tại C là

A. 55,0 dB. B. 59,5 dB. C. 33,2 dB. D. 50,0 dB.

Câu 24: Đặt điện áp xoay chiều giá trị hiệu dụng không đổi và tần số f thay đổi được vào hai bản tụ

điện. Khi f 60 Hz thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua tụ điện bằng 0,5 A. Để cường độ dòng điện hiệu

dụng qua tụ điện bằng 8 A thì tần số f bằng:

A. 3,75 Hz B. 480 Hz C. 960 Hz D. 15 Hz

Câu 25: Mạch dao động gồm cuộn cảm thuần độ tự cảm L 5 mH và tụ điện C 2 µF. Điện áp hai

bản tụ điện biểu thức u 2cost

V. Từ thông cực đại qua cuộn cảm là:

A. 4.10 –6 Wb B. 1,4.10 –4 Wb C. 10 –4 Wb D. 2.10 –4 Wb

Câu 26: Đặt điện áp u 100 2cos 100

t V vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R,cuộn cảm thuần độ tự cảm L và tụ điện điện dung C thay đổi được. Thay đổi C để điện áp hiệu dụng

giữa hai bản tụ điện đạt cực đại; khi đó điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm là U

L

97,5V. So với điện áp

hai đầu đoạn mạch thì điện áp hai đầu điện trở thuần:

A. sớm pha hơn một góc 0,22 . B. sớm pha hơn 0,25 .

C. trễ pha hơn một góc 0,22 . D. trễ pha hơn một góc 0,25 .

4

7,555.10

Câu 27: Chiết suất của thủy tinh phụ thuộc vào bước sóng ánh sáng theo công thức n 1, 26

2


với là bước sóng trong chân không, đo bằng mét. Chiếu chùm áng hẹp gồm hai màu đỏ và tím (màu đỏ

0

bước sóng 0,76 µm và tím bước sóng 0,38 µm) từ không khí vào thủy tinh với góc tới 45 . Góc giữa tia

đỏ và tia tím trong thủy tinh là:

A. 7 0 11’47’’ B. 2 0 20’57’’ C. 0 0 0’39’’ D. 0 0 3’12’’

Câu 28: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng đơn sắc với khe Y – âng, khoảng cách từ hai khe đến màn là 2

m. Trên màn, tại điểm M cách vân sáng trung tâm 6 mm vân sáng bậc 5. Khi thay đổi khoảng cách giữa

hai khe một đoạn bằng 0,2 mm sao cho vị trí vân sáng trung tâm không thay đổi thì tại M vận sáng bậc 6.

Giá trị của bước sóng là:

A. 0,6 µm B. 0,45 µm. C. 0,5 µm. D. 0,55 µm.

Câu 29: Theo mẫu nguyên tử của Bo, bán kính quỹ đạo dừng ứng với trạng thái cơ bản của nguyên tử Hiđro

10

là r 0

0,53.10 m và năng lượng của nguyên tử ứng với các trạng thái dừng được xác định bằng biểu thức

13,6

E n

eV, với n 1, 2,3 …. Một đám nguyên tử Hiđro đang ở trạng thái kích thích ứng với bán kính

2

n

quỹ đạo dừng là 1,908 nm. Tỷ số giữa phô tôn năng lượng lớn nhất và phô tôn năng lượng nhỏ nhất

thể phát ra là:

785

35

875

675

A. B. C. D.

864

27

11

11

Câu 30: Một nhà máy phát điện hạt nhân công suất phát điện là 1000 MW và hiệu suất 25% sử dụng các

235

thanh nhiên liệu đã được làm giàu đến 35% (khối lượng chiếm 35% khối lượng thanh nhiên liệu).

Biết rằng trung bình mỗi hạt nhân

U 235

U

92 92

235

U 92

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

phân hạch tỏa ra 200 MeV cung cấp cho nhà máy. Cho

23

N

mol –1 A

6,022.10 . Khối lượng các thanh nhiên liệu cần dùng trong một năm (365 ngày) là:

A. 1721,23 kg. B. 1098,00 kg C. 1538,31 kg. D. 4395,17 kg.

Câu 31: Ban đầu một lượng chất phóng xạ X nguyên chất. Ở thời điểm t 1 , trong mẫu chất phóng xạ X

60% số hạt nhân bị phân rã. Đến thời điểm t2 t1 36 ngày số hạt nhân chưa bị phân rã còn 2,5% so với số

hạt nhân ban đầu. Chu kỳ bán rã của X là:

A. 9 ngày B. 7,85 ngày C. 18 ngày D. 12 ngày

Câu 32: Một nguồn sóng điểm O tại mặt nước dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với tần số 10 Hz.

Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 40 cm/s. Gọi A và B là hai điểm tại mặt nước vị trí cân bằng cách O

những đoạn 12 cm và 16 cm mà OAB là tam giác vuông tại O. Tại thời điểm mà phần tử tại O ở vị trí cao

nhất thì trên đoạn AB mấy điểm mà phần tử tại đó đang ở vị trí cân bằng ?

A. 10. B. 5. C. 4. D. 6.

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Câu 33: Trong thí nghiệm khe Y – âng ta thu được hệ thống vân sáng, vân tối trên màn. Xét hai điểm A, B

đối xứng qua vân trung tâm, khi màn cách hai khe một khoảng là D thì A, B là vân sáng. Dịch chuyển màn

ra xa hai khe một khoảng d thì A, B là vân sáng và đếm được số vân sáng trên đoạn AB trước và sau dịch

chuyển màn hơn kém nhau 4. Nếu dịch tiếp màn ra xa hai khe một khoảng 9d nữa thì A, B là vân sáng và

nếu dịch tiếp màn ra xa nữa thì tại A và B không còn xuất hiện vẫn sang nữa. Tại A khi chưa dịch chuyển

màn là vân sáng thứ mấy?

A. 7 B. 4 C. 5 D. 6

Câu 34: Một vật sáng AB cho ảnh qua thấu kính hội tụ L, ảnh này hứng trên một màn E đặt cách vật một

khoảng 1,8 m. Ảnh thu được cao gấp 0,2 lần vật. Tiêu cự của thấu kính là:

A. 25 cm B. –25 cm. C. 12 cm. D. –12 cm.

Câu 35: Một con lắc lò xo thẳng đứng gồm lò xo nhẹ độ cứng k 25 N/m một đầu được gắn với hòn bi

nhỏ khối lượng m 100

g. Khi vật đang ở vị trí cân bằng, tại thời điểm t 0 người ta thả cho con lắc rơi

tự do sao cho trục lò xo luôn nằm theo phương thẳng đứng và vật nặng ở phía dưới lò xo. Đến thời điểm

s thì điểm chính giữa của lò xo đột ngột bị giữ lại cố định. Lấy m/s 2 2

t1 0,02 15

g 10

, 10 . Bỏ qua

ma sát, lực cản. Tốc độ của hòn bi tại thời điểm t2 t1 0,07 s độ lớn gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 45 cm/s. B. 60 cm/s. C. 90 cm/s. D. 120 cm/s.

Câu 36: Cho một sợi dây đang sóng dừng với tần số góc 20 rad/s. Trên dây A là một nút sóng, điểm

B là bụng sóng gần A nhất, điểm C giữa A và B. Khi sơi dây duỗi thẳng thì khoảng cách AB 9 cm và

AB 3AC

. Khi sợi dây biến dạng nhiều nhất thì khoảng cách giữa A và C là 5 cm. Tốc độ dao động của

điểm B khi nó qua vị trí li độ bằng biên độ của điểm C là:

A. 160 3 cm/s. B. 80 3 cm/s. C. 160 cm/s. D. 80 cm/s.

Câu 37: Ở mặt thoáng của chất lỏng hai nguồn sóng A, B cách nhau 18 cm, dao động theo phương thẳng

đứng với phương trình uA

uB

a cos 20

t (t tính bằng giây). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 50

cm/s. Gọi M là điểm ở mặt chất lỏng gần A nhất sao cho phần tử chất lỏng tại M dao động với biên độ cực

đại và cùng pha với nguồn A. Khoảng cách AM là

A. 2,5 cm B. 2 cm C. 5 cm D. 1,25 cm

Câu 38: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC một điện áp xoay chiều u U cost

0

V với L thay đổi được. Đồ

thị biểu diễn điện áp hai đầu đoạn mạch chứa điện trở cuộn cảm

P, U

L

(nét đứt) và đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của công suấ tiêu thụ trên

mạch (nét liền) theo cảm kháng được cho như hình vẽ. R gần nhất

giá trị nào sau đây?

A. 100 Ω.

B. 200 Ω.

C. 300 Ω.

Z ( L

)

D. 400 Ω.

O 20 125 180 540

Câu 39: Đặt một điện áp

u U 2 cost Vwww.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

(U và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch như hình vẽ. Biết

ZL

R 3 . Điều chỉnh C C1

thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ

L

C

R

điện đạt cực đại thì hệ số công suất trong mạch là cos 1

. Điều chỉnh A

A

N M B

C C 2

để tổng điện áp hiệu dụng U

AM

U

MB

đạt giá trị cực đại thì hệ

số công suất trong mạch là cos2

. KhiC

C3

thì hệ số công suất của mạch là cos3 cos 1.cos2

và cường

độ dòng điện trong mạch chậm pha hơn điện áp hai đầu đoạn mạch, khi đó tỉ số giữa điện trở thuần và dung

kháng của tụ điện gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 1,6 B. 1,4 C. 3,2 D. 2,4

Câu 40: Vệ tinh VINASAT – 1 tọa độ địa lý 132 0 kinh Đông, vệ tinh ở độ cao 35927 km so với mặt đất.

Đài truyền hình Việt Nam (VTV) tọa độ 21 0 vĩ Bắc, 105 0 kinh Đông. Coi Trái Đất dạng hình cầu đồng

chất bán kính 6400 km, tốc độ truyền sóng điện từ là 3.10 8 m/s. Thời gian kể từ lúc VTV phát tín hiệu sóng

cực ngắn đến khi VINASAT – 1 nhận được là

A. 112 ms B. 124 ms C. 127 ms D. 118 ms

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

BẢNG ĐÁP ÁN

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 Câu 10

A D B A C C A A B B

Câu 11 Câu 12 Câu 13 Câu 14 Câu 15 Câu 16 Câu 17 Câu 18 Câu 19 Câu 20

D D B B D B B C C B

Câu 21 Câu 22 Câu 23 Câu 24 Câu 25 Câu 26 Câu 27 Câu 28 Câu 29 Câu 30

D C B C D A A A C D

Câu 31 Câu 32 Câu 33 Câu 34 Câu 35 Câu 36 Câu 37 Câu 38 Câu 39 Câu 40

A C D A A B C A D B

Câu 1:

+ Biên độ dao động của chất điểm A 4 cm → Đáp án A

Câu 2:

+ Dao động cưỡng bức biên độ không đổi theo thời gian → Đáp án D

Câu 3:

+ Sóng phản xạ luôn ngược pha với sóng tới tại điểm phản xạ → Đáp án B

Câu 4:

+ Trong quá trình truyền tải điện năng, biện pháp giảm hao phí trên đường dây tải điện được sử dụng chủ

yếu hiện nay là tăng áp trước khi truyền tải → Đáp án A

Câu 5:

U U

+ Cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn cảm I → Đáp án C

ZL

L

Câu 6:

+ Ánh sáng vàng bước sóng vào cỡ 0,58 μm → Đáp án C

Câu 7:

+ Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng các electron liên kết được giải phóng trở thành các electron dẫn

→ Đáp án A

Câu 8:

2

+ Ta Elk

mc

→ Hạt nhân độ hụt khối càng lớn thì năng lượng liên kết càng lớn → Đáp án A

Câu 9:

+ Biên độ của dao động A 2 cm → Đáp án B

Câu 10:

+ Tự cảm là hiện tượng cảm ứng điện từ do sự biến thiên từ thông qua mạch gây bởi sự biến thiên của chính

cường độ dòng điện trong mạch → Đáp án B

Câu 11:

1 2

+ Năng lượng dao động của con lắc E kA 0, 4 J → Đáp án D

2

Câu 12:

+ Chu kì dao động của mạch LC là: T 2

LC .

→ Đáp án D

Câu 13:

+ Điện thoại di động cả máy phát và máy thu sóng vô tuyến → Đáp án D

Câu 14:

+ Tia tử ngoại được ứng dụng để tìm vết nứt trên bề mặt các vật → Đáp án D

Câu 15:

2

+ Bán kính quỹ đạo dừng của electron rn

n r0

, quỹ đạo dừng M ứng với n 3→ rM

9r0

→ Đáp án D

Câu 16:

+ Công thoát tỉ lệ nghịch với giới hạn quang điện, do vậy với 1 2 3

→ A3 A2 A1

→ Đáp án B

Câu 17:

60

+ So với hạt nhân , hạt nhân nhiều hơn 57 proton và 93 notron → Đáp án B

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Co 210

Po

27 84

Câu 18:

+ Hạt nhân X bền hơn hạt nhân Y do vậy năng lượng liên kết riêng của nó lớn hơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

2 2

m1c

m2c

→ m1 A2 m2 A1

→ Đáp án C

A1 A2

Câu 19:

+ Đầu trái của dây dẫn tích điện âm → đầu này thừa electron → Lực Lo – ren – xo tác dụng lên các electron

tự do chiều từ phải sâng trái.

→ Áp dụng quy tắc bàn tay trái → cảm ứng từ phương thẳng đứng, hướng vào trong mặt phẳng hình vẽ.

→ Đáp án C

Câu 20:

+ Nam châm không tác dụng lên điện tích đứng yên (không từ tính) → Đáp án B

Câu 21:

+ Từ đồ thị, ta thu được phương trình của hai dao động thành phần:


x1

3cos

t

2 2cm → x x1 x2 cos

t cm → Đáp án D


2 2

x2

2cos

t


2 2

Câu 22:

+ Áp dụng công thức độc lập với hai đại lượng vuông pha là s và v:

2 2 2

2

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

s v

s0 l

s v

0

ShiftSolve

1 1 l 1,6 m → Đáp án C

g

s v

0

v0 0 s0

l


l

0 gl


0

Câu 23:

+ Khi máy đo di chuyển trên BC thì mức cường độ âm lớn nhất tại H, với H là hình chiếu của A lên BC.

L

AB

20

+ Ta 10 10 , chuẩn hóa AH 1→ AB 10 .

AH

→ Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông ABC, ta :

1 1 1

10

→ AC .

2 2 2

AB AH AC

3

AC

10

→ Mức cường độ âm tại C: LC

LH

20log 60 20log 59,5 dB → Đáp án B

AH

3

Câu 24:

+ Ta :

U

0,5 U 2 C.60

I U 2

fC →

→ f 960Hz → Đáp án C

ZC

8 U 2 C.

f

Câu 25:

+ Với mạch dao động LC ta : 1 1 2 2

C

LI0 CU0

→ I U0 0,04 A.

2 2

L

4

→ Từ thông tự cảm cực đại 0 LI0 2.10 Wb → Đáp án D

Câu 26:

+ Khi C biến thiên để U C

cực đại thì điện áp hai đầu đoạn mạch vuông pha với

điện áp hai đầu đoạn mạch RL

U

RL

+ Từ hình vẽ, ta :

2

2

U UCmax UCmax U

L → 100 UCmax

UCmax

97,5

→ UCmax

160

V.


UC

U

L

sin

0,625 → 0, 22

U

Cmax

U

→ Vậy điện áp hai đầu điện trở sớm pha hơn điện áp hai đầu đoạn mạch một góc U

0, 22

rad → Đáp án A

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Câu 27:

+ Áp dụng định luật khúc xạ ánh sáng

14


0 7,555.10

sin 45 1,26

sin r

2 d

6

0,76.100


rd

30 3330, 48

0

n1 sin i n2

sin r →


→ r 7 11 47

.

0


14


0 7,555.10

rt

23 21

43

sin 45 1,26

sin r

6

2 t
0,38.10

→ Đáp án A

Câu 28:

+ Theo giả thuyết bài toán, ta

3

D

6.10 5

D

a

5 6

xS

k →

→ → a 1mm và 0,6 μm → Đáp án A

a

3


3

D

a a


0,2.10

6.10 6

3


a 0,2.10

Câu 29:

+ Bán kính quỹ đạo dừng của electron theo mẫu nguyên tử Bo:

r

n

r n

9

2

1,908.10

n r0

→ n 6

10

r 0,53.10

0

+ Photon năng lượng lớn nhất ứng với sự chuyển mức từ 6 về 1, photon năng lượng bé nhất ứng với sự

chuyển mức từ 6 về 5, ta tỉ số

1 1


2 2ma x 6 1 875→ Đáp án C

1 1

min

112 2

6 5

Câu 30:

6

+ Năng lượng mà nhà máy tạo ra được trong 1 năm : E Pt 3,1536.10 J.

+ Với hiệu suất 0,25 thì năng lượng thực tế nhà máy này thu được từ phản ưng phân hạch là

E

17

E0 100 1,26144.10

J.

25

17

E0

1, 26144.10

27

+ Số phản ứng phân hạch tương ứng : n 3,942.10

6 19

E

200.10 .1,6.10

n

+ Khối lượng Urani tương ứng m A A 1538 kg.

N

A

m

→ Vậy khối lượng nhiên liệu là m0 100 4395kg → Đáp án D

35

Câu 31:

+ Ta

t


1