Hevonen vaatii asiantuntevaa hoitoa (pdf) - SEY Suomen ...

sey.fi

Hevonen vaatii asiantuntevaa hoitoa (pdf) - SEY Suomen ...

Hevonen vaatii asiantuntevaa

hoitoa

Oma hevonen on monen nuoren haave. Olisihan hienoa omistaa suuri

komea eläin ja saada ratsastaa sillä milloin haluaa. Hevosen

omistamisesta on paljon iloa, mutta sen hoito vie paljon aikaa ja on

hyvin vaativaa ja sitovaa.

Omaa hevosta hankkivalla täytyy olla tietoa muun muassa hevosen

hoidosta, ruokinnasta, sairauksista ja lääkinnästä. Pelkkä

ratsastustaito ei riitä.

Hevonen on luonnostaan laumaeläin, joka on tottunut elämään ulkoilmassa ja liikkumaan

paljon. Tallissa asuminen on hevoselle luonnoton olotila.

Hevonen sietää alhaisia lämpötiloja mutta ei huonoa ilmaa. Huonosta talli-ilmasta johtuvat

hengitystiesairaudet ovat erityisesti syksyllä ja talvella valitettavan yleisiä.

Hevosen hyvinvoinnin kannalta olennaisen tärkeää on hyvä ilmanvaihto, joka poistaa

tallista liian lämmön ja kosteuden, haitalliset kaasut ja pölyn ja tuo tilalle riittävästi

raikasta ilmaa. Voimakas vetoisuus ei kuitenkaan ole hevoselle hyväksi. Suositeltava

lämpötila tallissa on noin +10 astetta.

Hyvin suunnitellut ulkokarsinat ja pihatot voivat olla hevosten kannalta terveellisiä

vaihtoehtoja perinteisille talliolosuhteille.

Ulkonakin tarvitaan suojaa

Kesäisin hevosia pidetään usein laitumella yötä päivää. Valitettavan usein laitumet ovat

avaria peltoja, jotka eivät tarjoa hevosille suojaa sateelta, tuulelta eivätkä

auringonpaahteelta. Myös erilaiset hyönteiset saattavat aiheuttaa hevosille suurtakin

kiusaa.

SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry, Kotkankatu 9, 00510 HELSINKI. (09) 877 1200, sey@sey.fi, www.sey.fi

ELÄINTIETOA / HEVONEN / Hevonen vaatii asiantuntevaa hoitoa 1/6


Hevosella tulisi olla tarhassakin säänsuoja, jollei hevosen päivittäistä tarhassaoloaikaa ole

mahdollista säädellä sääolojen mukaan. Asiantunteva hoitaja osaa tulkita hevosen antamia

viestejä ja kiinnittää huomiota myös hevosen viihtymiseen.

Karsinoiden päivittäistä puhdistusta pidetään itsestään selvänä, mutta myös laitumien ja

juoksutarhojen puhtaudesta voitaisiin huolehtia nykyistä paremmin.

Hevonen tarvitsee päivittäin liikuntaa säästä riippumatta. Liikunnan määrä ja laatu riippuu

hevosen iästä, luonteesta ja käyttötarkoituksesta. Säännöllisessä työssä oleville hevosille

ovat myös lepopäivät tarpeen. Silti vapaapäivinäkin on tarhaliikunta suositeltavaa.

Hevoset ovat sosiaalisia eläimiä, jotka viihtyvät tarhassa muiden hevosten kanssa, mutta

yhteiset liikuntatilat lisäävät vammojen mahdollisuutta. Turvallisuussyistä monia hevosia

tarhataankin yksin.

Ruokaa useita kertoja päivässä

Hyvälaatuinen heinä muodostaa hevosen ruokinnan perustan. Hevosella tulisi olla saatavilla

myös raikasta vettä. Kesäisin tuore ruoho on hevoselle parasta ravintoa.

Väkirehuna käytetään yleisimmin kauraa. Väkirehumäärä on sopeutettava hevosen kuntoon

ja käyttöön, sillä hevosten rehunkäyttökyky vaihtelee huomattavasti. Lisäruokinta voi olla

tarpeen myös laitumella.

Kivennäisaineet kuuluvat hevosen perusruokavalioon. Lisävitamiineja tarvitaan lähinnä talvisin.

Ruokintakertoja tulisi olla päivässä vähintään kolme, ja ruokinta on mieluiten suoritettava aina

samoina aikoina päivässä. Hevonen pitää säännöllisestä päiväohjelmasta, ja rehun saanti pieninä

annoksina mutta usein on myös sen ruoansulatuksen kannalta suositeltavaa. Monet

suolistohäiriöt ovat seurausta vääristä ruokintatottumuksista.

Hevosen tulisi olla sopivan lihava, mutta hyväkuntoisen hevosen määritelmä vaihtelee roduittain

ja hevosen käyttötarkoituksen mukaan. Kylkiluiden tulisi tuntua sormin tunnusteltaessa, mutta

ei mielellään näkyä. Ratsuhevoset ovat yleensä lihavampia kuin ravihevoset. Myös kasvuaikana

varsa saa mieluummin olla hoikka — lihava varsa saa helposti erilaisia kasvuhäiriöitä.

Matohäätöjä ja hammashoitoa

Hevosen päivittäinen harjaus ja kavioiden puhdistus kuuluvat yleensä rutiinitoimiin. On

suositeltavaa tarkistaa hevosen jalat ja erityisesti kaviot aina liikunnan jälkeen. Hevonen on

kengitettävä tai ainakin sen kaviot on vuoltava noin kuuden viikon välein. Hyvä kaviohoito

varsasta asti on olennaisen tärkeää hevosen käyttökunnon ylläpitämiseksi.

Eläinlääkärin on annettava tutkia hevosen hampaat vähintään kerran vuodessa, ja mahdolliset

terävät hammaspiikit on raspattava pois. Joillakin hevosilla hammashuolto on tarpeen jopa

neljännesvuosittain.

Rokotukset ovat kilpaileville ratsuhevosille pakolliset, ja muillekin hevosille ne ovat

suositeltavia.

Loishäädöt on suoritettava säännöllisesti, ja ne on suunniteltava tallikohtaisesti yhdessä

eläinlääkärin kanssa. Suurissa talleissa, joissa hevosilla on yhteiset tarhat ja mahdollisesti

hevosten vaihtuvuus on suuri, saattaa loishäätö olla tarpeen jopa joka toinen kuukausi.

SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry, Kotkankatu 9, 00510 HELSINKI. (09) 877 1200, sey@sey.fi, www.sey.fi

ELÄINTIETOA / HEVONEN / Hevonen vaatii asiantuntevaa hoitoa 2/6


Hevosen hoitajalla tulee olla riittävät perustiedot hevosen rakenteesta ja elintoiminnoista, jotta

hän pystyy huomaamaan, milloin hevonen on sairas ja ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin

mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Hevonen tarvitsee myös rauhaa

Hevonen on utelias eläin, joka mielellään seuraa ympäristön tapahtumia. Sillä on oltava

riittävästi mielekästä tekemistä, jotta sen aika ei käy pitkäksi.

Kuitenkin on suurissakin talleissa muistettava antaa hevosille mahdollisuus olla rauhassa osa

päivästä ja erityisesti ruoka-aikoina. Monet hevoset nukkuvat mielellään myös päivisin, jos niille

annetaan siihen mahdollisuus. Hevonen pystyy nukkumaan myös seisaallaan.

Kuva: Juhani Länsiluoto

Vaihteleva valmennus

Urheiluhevosen valmennuksessa tavoitteena on antaa hevoselle valmius suoriutua siltä

myöhemmin vaadittavista tehtävistä. Monipuolinen ja vaihteleva valmennus edistää myös

psyykkistä terveyttä, samoin tarhaliikunta.

Monelle ravihevoselle ratsastus on mieleistä vaihtelua, ja radalla tapahtuvan valmennuksen

vastapainoksi tarvitaan yleensä maastoja ja maalaisteitä.

Erilaiset jalkaviat ovat urheiluhevosilla yleisiä. Valitettavasti raviurheilussa vauhti on

aloittelijoidenkin sarjoissa tällä hetkellä niin kova, että nuoria hevosia on usein valmennettava

kovemmin kuin niille olisi terveellistä ja fysiologista. Eteneminen hevosen ehdoilla tuottaa

kuitenkin ajan mittaan usein parhaan tuloksen.

Turvallinen ystävyyssuhde

Hevosten käsittelyssä tärkeää on asiallisuus, johdonmukaisuus ja rauhallisuus. Hevosta on

käsiteltävä ystävänä, mutta sille on myös tehtävä selväksi tietyt rajat jo turvallisuudenkin

SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry, Kotkankatu 9, 00510 HELSINKI. (09) 877 1200, sey@sey.fi, www.sey.fi

ELÄINTIETOA / HEVONEN / Hevonen vaatii asiantuntevaa hoitoa 3/6


vuoksi. Hevosen on miellettävä ihminen johtajaksi, mutta tätä asemaa ei pidä hankkia

väkivalloin. Usein sanotaankin, että väkivalta alkaa siinä missä taidot loppuvat.

Mitä pienempänä varsaa aletaan käsitellä ja totuttaa erilaisiin toimenpiteisiin, sitä

luontevampina se niitä oppii pitämään. Pienten varsojen kanssa ihminen on myös fyysisiltä

voimiltaan tasavertaisempi.

Hevosta ei kuitenkaan voi koskaan rinnastaa ihmiseen eikä koiraan, eikä sitä saa koskaan

jättää pelkästään lasten hoidettavaksi — ei edes lasten omaa ponia. Aikuinen on aina

vastuussa lapsen eläimestä.

Hevonen liikenteessä

Autoilijan on syytä valpastua, kun hän havaitsee maantiellä hevosen. Hevonen voi kulkea

tien laidassa ratsastaja selässään tai kärryt ja ohjastaja perässään tai se voi olla

liikenteessä hevoskuljetusvaunun sisällä. Tärkeintä on varoa hevosen säikyttämistä ja

välttää äkkijarrutuksia ja -kiihdytyksiä.

Suomessa on yli 65 000 hevosta ja ponia. Suurin osa niistä on urheiluun ja vapaa-aikaan

liittyvässä käytössä ravi- ja ratsuhevosina, jolloin niiden liikkuminenkin keskittyy omille

harjoittelu- ja suorituspaikoille kuten ratsastuskouluihin, raviradoille, varta vasten

tehdyille reiteille ja maastopoluille.

Kuitenkin hevonen on jo iät ajat ollut myös

osa ajoneuvoliikennettä — ennen autojen

ja muiden konevoimalla liikkuvien

ajopelien tuloa hevonen hallitsi teitä

suvereenisti. Ja vaikka osat ovat

vaihtuneet, on autolla ja muillakin keinoin

liikkuvan hyvä varautua hevosen

kohtaamiseen.

Tieliikenteessä hevonen rinnastetaan

virallisesti ajoneuvoon soveltuvin osin.

Näin sillä liikkuvia koskevat monin osin

samat oikeudet ja myös velvollisuudet kuin

muitakin ajoneuvojen käyttäjiä.

Ratsastaen, taluttaen, kärryllä ajaen tai

muuten hevosen kanssa tiellä liikkuvalta

edellytetään, että hän noudattaa

ajoneuvoja koskevia liikennesääntöjä ja

toimii huolellisesti. Käytännössä mm.

ratsastuskouluissa ratsastajan on jo ennen

maastoon lähtemistä opeteltava hevosen

hyvä hallinta, joka vielä korostuu, kun

hevosella liikutaan muun liikenteen seassa.

Vastuuntuntoinen ihminen tuo yleiselle

tielle vain sellaisen hevosen, jonka kyvystä

pärjätä liikenteessä hän on vakuuttunut.

Kuva: Essi Leminen

MUISTA LUONTOKAPPALEEN VAISTOT

Kaikesta koulutuksesta huolimatta hevonen on luontokappale omine vaistoineen,

reaktioineen ja opittuine käyttäytymismalleineen. Hevonen saattaa pelästyä outoja ja

odottamattomia asioita, ääniä ja liikettä. Samoin hevonen voi yhdistää äkillisen ärsykkeen

SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry, Kotkankatu 9, 00510 HELSINKI. (09) 877 1200, sey@sey.fi, www.sey.fi

ELÄINTIETOA / HEVONEN / Hevonen vaatii asiantuntevaa hoitoa 4/6


johonkin aikaisempaan, mahdollisesti pelkoa tuottaneeseen kokemukseen. Eläimen hallinta

on näissä tilanteissa ensisijaisesti sen kanssa liikkuvan ihmisen vastuulla, mutta myös muut

tienkäyttäjät voivat omalla toiminnallaan ehkäistä vaaratilanteita ja onnettomuuksia.

Fiksu autoilija sivuuttaa hevosen aina riittävän etäältä ja tasaisella nopeudella.

Kaikkinainen kiihdyttely äänimerkin toitottamisesta puhuttamattakaan on ehdottomasti

unohdettava.

Jos mahdollisuutta ohittamiseen ei välittömästi ole, sopivaa tilaisuutta kannattaa odottaa

rauhallisesti ja riittävän etäisyyden päässä — roikkuminen hevosenkaan "takapuskurissa" ei

ole viisasta. Tietoinen tai leikkimielinen kiusanteko ei ole muuta kuin suurta tyhmyyttä,

jonka seuraukset saattavat olla hengenvaarallisia niin ihmisille kuin eläimillekin.

Ohituksen jälkeen on parasta jatkaa matkaa, vaikka hevonen tuntuisikin autossa olijoista

upealta nähtävyydeltä ja sitä tekisi mieli katsella pitempään. Hevonen tuntee olonsa

turvatummaksi ja käyttäytyy rauhallisemmin, kun sillä on tilaa kulkea.

Auto ei ole ainoa hevosen mieltä askarruttava kulkupeli. Jotkut hevoset ottavat auton

maailman luonnollisimpana asiana, mutta saattavat hermostua kohdatessaan

moottoripyörän tai epäilyttävästi

pärisevän mopedin. Kokeneet ravurit

taas ovat tutustuneet jo kilpailupaikoilla

traktoreihin ja muihin työkoneisiin,

mutta kaikille tiellä liikkuville hevosille

ja poneille tällaiset tuttavuudet eivät ole

arkipäivää.

Erityisesti tavaraa kuljettavien pitää

muistaa, että kuormaa peittävän pressun

lepatus tai muu vastaava ärsyke voi

säikäyttää hevosen pahanpäiväisesti

vaarallisin seurauksin.

Joissakin paikoissa ratsastuskoulujen ja

hevostallien lähistöllä sekä

ratsastusreitin ja tien risteyskohdissa on

liikennemerkein ja lisäkilvin kerrottu,

että alueella liikkuu hevosia. Tällöin on

syytä varautua hevosen kohtaamiseen

koska tahansa. Huomaavainen ja järkevä

autoilija ja moottoripyöräilijä noudattaa

ylimääräistä varovaisuutta aina

liikkuessaan teillä ja alueilla, joilla

tietää kulkevan myös hevosia.

ANNA HEVOSKULJETUSAUTOLLE TILAA

Ravi- ja ratsuhevosia kuljettavia autoja ja autojen vetämiä hevosperävaunuja näkee

maantiellä päivittäin. Asianmukaisesti järjestetyssä ja tasaisesti liikkuvassa kuljetuksessa

hevonen suoriutuu hyvin pitkistäkin reissuista, mutta äkkijarrutukset, kolarit ja tieltä

suistuminen ovat vaarallisia tilanteita sekä hevoselle itselleen että ihmisille.

Hevonen näet seisoo autoon tai perävaunuun rakennetussa kuljetuskarsinassa jokseenkin

vapaana. Se painaa useita satoja kiloja, eikä kukaan täysijärkinen halua sellaista massaa

hallitsemattomasti liikkeelle.

Pidä siis hevoskuljetuksen takana ajaessasi reilu turvaväli — peräänajo voi olla ainakin

SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry, Kotkankatu 9, 00510 HELSINKI. (09) 877 1200, sey@sey.fi, www.sey.fi

ELÄINTIETOA / HEVONEN / Hevonen vaatii asiantuntevaa hoitoa 5/6


hevoselle kohtalokas. Kun haluat ohittaa hevoskuljetuksen, valitse sopiva hetki

huolellisesti.

Älä koskaan kiilaa hevoskuljetuksen eteen, sillä sen kuljettaja haluaa välttää

äkkijarrutuksia viimeiseen saakka. Liukkaalla kelillä nämä muistisäännöt ovat kahta

tärkeämpiä.

Kaikista varotoimista huolimatta joskus käy niin, että ratsastaja suistuu hevosen selästä tai

hevonen muuten pillastuessaan pääsee liikenteen sekaan joko kärryjen kanssa tai ilman

niitä. Vauhkoontunut hevonen saattaa jatkaa matkaansa kilometrikaupalla. Muiden tiellä

liikkujien kannattaa antaa karanneelle hevoselle tilaa, tietysti muuta liikennettä

vaarantamatta. Esim. poikittain tielle esteeksi ajettu auto ei useinkaan hillitse

valtoimenaan etenevää hummaa. Irrallaan porhaltavan hevosen kiinniotto on

hevosammattilaisten "huvia" — jätä rodeohaaveet sikseen.

SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry, Kotkankatu 9, 00510 HELSINKI. (09) 877 1200, sey@sey.fi, www.sey.fi

ELÄINTIETOA / HEVONEN / Hevonen vaatii asiantuntevaa hoitoa 6/6

More magazines by this user
Similar magazines