Birkku 1 / 2011

golfpiste.com
  • No tags were found...

Birkku 1 / 2011

Golf On Siistiä!Odotamme mielenkiintoista kautta Peuramaalle. Teimmetalvella sopimuksen uudesta kilpailusta Peuramaalla: FinnishTourin ensimmäinen osakilpailu pelataan meillä kesäkuunalussa! Kyseisen huippukilpailun saaminen on osoitus Peuramaallatehdystä pitkäjännitteisestä kenttien kehittämistyöstä.Kenttiemme hyvä kunto on huomattu pelaajien parissaja etenkin Porkkalan nopeat viheriöt ovat olleet kehujenkohteena. FT 1 -kilpailun myötä odotan kentillemme entistäenemmän vieraspelaajia. Toivonkin, että pidämme paikaterityisen siisteinä heti kauden alusta lähtien.Osana Peuramaan kehittämistä on ollut klubitalon asiakastilojenkunnostaminen. Tiloja on kunnostettu suunnitelmanmukaisesti viimeiset neljä talvea ja lopputuloksenameillä on toimivat ja modernit tilat asiakkaillemme. Klubitalonyläkerta on nyt valmis ja seuraavaksi parannammealakerran tilojen ilmettä ja caddiemasterin/proshopin toimivuutta.Klubitalo on nyt siistissä kunnossa ja yläkerran remonttienpäättyminen osuu mojovasti yhteen tulevan kaudenvaltakunnallisten huippukilpailujen kanssa.Peuramaa Golf Oy:n talous on siistissä kunnossa. Yhtiömmeon velaton, sillä maksoimme viimeisetkin rahalaitoslainatpois 31. maaliskuuta. Osakkeisiin ei siis enää kohdistuvelkaa. Etenkin osakkeen ostoa harkitsevalle tämä on helpottavatieto, sillä velattoman osakkeen osto on turvallista.Vastikkeemme 390 euroa on erittäin alhainen 36 + 9 -reikäisellekentälle. Kentänhoidon konekanta on modernissa kunnossaja takaa osaltaan onnistuneen kentänhoidon. Velatongolfyhtiö omilla mailla on kova juttu tänä päivänä.Teemoina ympäristöystävällisyys ja siisteysOsana “Golf On Siistiä” -kampanjaamme olemme aloittaneettyöskentelyn saadaksemme GEO-ympäristösertifikaatin.Noudatamme jo nyt toiminnassamme ympäristöystävällisiätoimintatapoja, mutta haluamme Peuramaan arvojen mukaisestituoda entistä enemmän esille ympäristöystävällisyyttätoiminnassamme. GEO-sertifioinnilla Peuramaa haluaa kiinnittäähuomiota siisteyteen myös tulevaisuudessa ja toivomme,että kaikki Peuramaan golfarit ja henkilökunta sitoutuvatGEO:n tavoitteisiin.Pelaajien ensimmäiset kommentit kenttien kunnostakovan talven jälkeen ovat olleet pelkästään positiivisia.Näyttää siltä, että pelaamme kaudella 2011 hyväkuntoisillakentillä, jälleen kerran. Arvoisat pelaajat, auttakaa kentänhoitajiaarvokkaassa työssä ja osallistukaa kenttien kunnostahuolehtimiseen. Pelaajan panos on pieni, mutta erittäin tärkeä.Korjaathan siis omat jälkesi ja viet roskat ja tupakantumpitniille varattuihin paikkoihin. Näin kaikki pääsevätpelaamaan Peuramaalla Siistiä Golfia!Mutta ei mitään niin hyvää, ettei jotain huonoakin.Meilläkin on epidemian lailla yleistynyt “No show”. Tämätarkoittaa peliajan varaamista ja jättämistä käyttämättä. Viimekaudella No show -kierroksia kertyi 1774 kappaletta, joistapeuramaalaisille 1240. No show on ikävä yhtiön talouttaajatellen, sillä menetämme selvää rahaa jokaisen No show:nkohdalla. Pelikavereille No show aiheuttaa pahimmillaankiusallisen golfkierroksen. Ykköstiillä saattaa olla yksinäinenpelaaja ilman peliseuraa tai täydelle kentälle neljän hengenryhmien sekaan muodostua kahden hengen ryhmä. Ilmiönpakottamana otamme tälle kaudelle käyttöön 30 euron NoShow -maksun. Kun tiedät, ettet pääse pelaamaan varattunaaikana, muistathan perua varauksesi.Antoisaa golfkautta 2011!Kari Piippo3


Nuorisotoimikunnan puheenvuoro:Nuorisossa on golfinkin tulevaisuusPGH ry:n nuorisotoimikunta aloitti toimintansa viime syksynä seitsemän hengen voimin,eli jäsenmäärältään aikaisempia vuosia suurempana.Toimittuamme nyt tätä kirjoittaessani ihan kokonaista viisikuukautta, en voi kuin arvostaen ajatella niitä muutamaa javuodesta toiseen varsin yksin nuorten asiaa ajanutta seuranaktiivia, joiden varassa toiminta on ollut seuran puolella.Ammattilaisemme Sauli ja Harri toki näyttäisivät pistäväntalven harjoitukset käyntiin tarvittaessa vaikka omin toimin,ja me olemmekin saaneet hyvää oppia kauden valmistelussaja aloittamisessa sekä heiltä että Outilta ja Monalta muidenmuassa. Kiitokset teille tähän saakka osoittamastanne kärsivällisyydestäaloittelijoita kohtaan. Meitä toimikuntalaisiayhdistää paitsi kiinnostus golfiin, myös se, että omien lastemmeharrastuksen kautta saamme virtaa nuorison golfharrastusmahdollisuuksieneteen työskentelemiseen.Peuramaa Golfin strategiassa nuorisotoiminta esitetäänyhtenä kehittämisen painopistealueena. Tavoitteena on luodaPeuramaalle näkyvyyttä ja mainetta lapsi- ja nuorisoystävällisenägolfkeskuksena. Olemme toimikunnassa valinneetlinjaksemme maltillisen kehittämisen ja pyrkineet tunnistamaantavoitteen piiristä aluksi olennaisimmat kehityskohteet.Tasoryhmien luominen on yksi valmennukseen ja harjoittelunmielekkyyteen liittyvä kehityskohteemme. Olemmemyös aloittaneet valmentajien apuna ja yhteistyössä toimivienseuraohjaajien kouluttamisen toimikunnan piiristä,mutta vapaaehtoisia seuraohjaajan roolista kiinnostuneitaotetaan mielellään teistä muistakin aktiiveista harrastajista.Harrastamisen - olipa laji sitten golf tai jokin muu yhtähyvä valinta - tulee olla harrastajalleen mielekästä. Nuorellesen pitää olla samalla kerralla sekä hauskaa että haasteellista.Kun pystymme yhdistämään eritasoisten ja kehittymiseneri vaiheissa olevien lasten ja nuorten harjoittelun haastavuudenhauskuuteen, jota syntyy yhdessäolosta ja yhdessätekemisestä, olemme päässeet tiiboxista nuorisoystävälliseenharrastusympäristöön johtavalle väylälle. Tämän tavoitteenJuniorit talviharjoituksissa hiomassa golfswingiään.6


saavuttaminen edellyttää harjoittelua sellaisissa ryhmissä,joissa harrastajat ovat ainakin osapuilleen samalla tasollagolfosaamisessaan ja itse päättämissään valmennustarpeissa.Hauskuutta luodaan erilaisilla tapahtumilla ja tilaisuuksilla,jotka liittyvät kyllä harrastukseen, mutta eivät välttämättäole harjoituksia ihan rankimmasta päästä.Valmennuksen laatu ja valmennuksen suunnitelmallisuuskulkevat käsi kädessä, ja niihin pyrimme keskittymäänyhdessä opettavien ammattilaistemme kanssa tulevina vuosina.Golf on laji, jota voi harrastaa alkaen pelailemisesta ainakovimmalle kilpatasolle saakka. Peuramaa Golfin nuorisotyölläpyrimme tarjoamaan monipuolisen ja kehittyvän harrastuksen,jossa kaikki harrastamisen eri tasot ovat nuortenvalittavissa heti kun kiinnostus niihin herää. Maltilliseen kehittämiseenkuuluu, että emme pyri profiloitumaan huipputasonkilpailijoita tuottavaksi seuraksi, mutta aivan varmastituomme senkin vaihtoehdon toteutumiseen tarvittavat eväätharrastajan omien panostusten avuksi ja tueksi. Onhan meilläpitkäaikaisen nuorisovalmennuksen tuloksena jo yksi maajoukkuetasonpelaaja ja muita, jotka kolkuttelevat FinnishTourin portteja!Tässä paatoksessa meinasivat esittelyt vallan unohtua.Nuorisotoimikunnassa siis mm. yllä kerrottua työstävät: TiinaMarkkula, Kim Aaltonen (tiedotus, seuraohjaaja), TommiManninen (valmennus, seuraohjaaja), Markus Muukkonen(kilpailutoiminta, seuraohjaaja), Juha Paatsama (sponsorointiasiat),Kai Rajakaltio sekä puheenjohtajana allekirjoittanut.Tuomas Portaankorva7


Peuramaa Golf ry:n hallitus päätti viime kokouksessaan,että kenttätoimikunta muutetaan ympäristötoimikunnaksi.Asia liittyy GEO-sertifikaatin hakemiseen, josta kerrotaan sivulla 10.Kenttätoimikuntaon jatkossa YmpäristötoPerinteisten kenttätoimikunnan asioiden ohella toimikunnallekuuluvat jatkossa myös kentän ympäristöasioihin liittyvätkysymykset. Niinpä toimikunnassa on sekä tilausta ettätilaa jäsenille, jotka ovat näistä asioista kiinnostuneita. Jostunnet mielenkiintoa, ota yhteyttä minuun. Parannetaan yhdessäyhteistä ympäristöämme!Tarkoituksenani on valmistella GEO-sertifikaattia vartenkuluvan vuoden aikana yhteenveto Peuramaan luonnonolosuhteistasekä niin eläin- kuin kasvikunnankin erikoispiirteistä.Jos sinulla on mielenkiintoisia havaintoja Peuramaaneläimistä ja kasveista, ota yhteyttä ja kerro tiedoistasi. Voitesimerkiksi kertoa havaintosi siitä, missä voi helpoimmin tavatakentillämme viihtyvät ketut tai paikalle nimen antaneetpeurat.Yhden eläimistöön liittyvän asian nostan esille jo nyt.Peuramaa on kuulu käärmeistään. Muistan kun aikoinaanosallistuessani ensi kertaa kapteenin iltaan, varoitettiin kentillämmemajailevista kyykäärmeistä. No, minä olen kuluneenyhdeksän vuoden aikana tavannut kyyn vain kerran.Kyseessä olikin tavallista itsepäisempi yksilö. Olin nimittäinyksin huhtikuisella Vanhan Peuran kierroksella ja 15. väylängreenillä tarkoitukseni oli putata pallo lopulta reikään.Linjaa sihtaillessani huomasin yhtäkkiä, että reiän ympärilläpaistatteli päivää isohko kyy. Yritin hätistellä sitä mailallapoistumaan paikalta, jotta voisin pelata väyläni loppuun. Kyyoli toista mieltä. Sain tehdä töitä 15 minuuttia ennen kuinse suostui luopumaan makoisasta makailupaikastaan. Olisivarmasti tarkoituksenmukaista pistää kaikki kyyhavainnotkenttäkartoille. Tällöin kenttää kiertävillä olisi etukäteentiedossa paikat joissa tuo kuitenkin melko harvinainen kohtaaminenkyyn kanssa on mahdollista.Paljon kyytä todennäköisemmin kentillämme voi törmätärantakäärmeeseen, joita on täällä jopa melko runsaasti.Rantakäärme, toisin kuin kyy, on täysin harmiton ja luonnonsuojelulainkinmukaan rauhoitettu. Valitettavaa on, ettäolen kentillämme kulkiessani törmännyt elävien rantakäärmeidenohella myös lukuisiin hengiltä nuijittuihin. Asian tekeevielä ikävämmäksi se, että uusimmankin Suomen uhanalaistenlajien selvitykseen mukaan rantakäärme on edelleensilmälläpidettäväksi luokiteltu laji, joka etelärannikkoa lukuunottamatta on Suomessa tuntuvasti taantunut ja hävinnytlaajoilta alueilta. Luonnonsuojelulain mukaan rantakäärmeentappaja joutuisi tuntuvien päiväsakkojen ohella ainamaksamaan valtiolle korvauksena käärmeen elävän arvon,joka tällä hetkellä on 252 euroa. Se, että on luullut rantakäärmettäkyyksi, ei muuta asiaa.Kyy ja rantakäärme voivat olla erehdyttävästi samannäköisiä.Rantakäärmeellä ei kuitenkaan ilmeisesti koskaan oleselässään kyylle usein tunnusomaista sahalaitakuviota, eikäkyyllä puolestaan koskaan rantakäärmeen huomiota herättäviäkeltaisia niskalaikkuja. Laikut voivat kuitenkin joskuspuuttua tai näkyä huonosti. En minä kyynkään tappamista8


imikunta!pidä suotavana. Sekin on maassamme vähenevä laji. Tiesitkömuuten, että pallosi mentyä paikkaan, josta et voi tai uskallalyödä sitä kyykäärmeen vuoksi, voit vapaasti dropata peliinuuden pallon paikkaan, jossa vapaudut käärmeen vaikutuksesta(luonnollisesti ei kuitenkaan lähemmäksi reikää kuinalkuperäinen paikka)!Ympäristötoimikunnan vanhoihin tehtäviin liittyenmuistuttaisin siitä, että Suomen Golfkiertueen ensimmäinenosakilpailu pidetään tänä vuonna kesäkuun alussa Porkkalakentällämme.Se merkitsee kyllä kenttämestarillemme Jannelleja hänen tiimilleen pitkiä päiviä Porkkalaa kisakuntoonsaatettaessa. Myös kentän kaikkien merkintöjen tulee ollatiptopkunnossa. Kilpailun tuomarit tarkastavat kentän etukäteenja on mahdollista, että joudumme muuttamaan joitakinmerkintöjä ainakin tilapäisesti kilpailun ajaksi. Olenpyytänyt, että pääsen mukaan tarkastuksen ajaksi. Silloinvarmasti tulee esiin asioita, joita voimme jatkossa hyödyntääkenttiämme ja niiden merkintöjä parannettaessa.Hyvää kevättä ja tulevaa pelikautta seuratoverit! Minutnähdessänne ottakaa hihasta kiinni ja tulkaa juttusille.Pertti Rassiympäristötoimikunnan puheenjohtajaJännittävät suomunahkaystävämme: vasemmalla kurkistelee rantakäärme ja oikealla poseeraa hiukan tuikeailmeinen kyy.9


GEO-ympäristösertifikaattiGEO (Golf Environment Organisation) -ympäristösertifikaattimyönnetään ympäristöjärjestelmälle, jolla golfkenttädokumentoi vastuunsa ympäristöteoistaan sekä kertoo olevansavalmis panostamaan kestävään kehitykseen ympäristötoimenpiteidenjatkuvalla parantamisella. GEO-sertifikaattion jo käytössä maailmanlaajuisesti usealla kentällä ja on saanutjalansijan myös Suomessa.Mitä tarkoitetaan kestävällä golfilla?Ympäristöjärjestelmän avulla golfkenttä voi johdonmukaisestikehittää toimintaansa kestävän ympäristökehityksen suuntaan.Ekologisen kestävyyden perusteena on, että ihmistentoiminta ei kuluta luonnon monimuotoisuutta eikä vaarannaekosysteemin toimintakykyä. Kantavana ajatuksena on se,että ihminen, ympäristö ja talous huomioidaan tasavertaisestipäätöksenteossa ja toimintasuunnitelmassa.Miksi GEO-sertifikaatti tulisi hankkia?Sertifioidun ympäristöjärjestelmän avulla golfseura voi tehdäkustannustehokkaita ja taloudellisesti kannattavia toimenpiteitä,kuten vähentää jätteiden määrää tehokkaallakierrätysohjelmalla sekä käyttää esimerkiksi lannoitteita jatorjunta-aineita aikaisempaa tehokkaammin. Vastuullisellaympäristöasioiden hoidolla vähennetään luonnon rasitustaja saavutetaan myönteinen ympäristöimago. Tavoitteena onturvata mahdollisuus viihtyisään tulevaisuuteen golfin parissanykyisille ja tuleville sukupolville ja samalla toimia taloudellisestikannattavasti. Ympäristöjärjestelmän avulla saavutetaansuoranaista säästöä materiaalikustannuksissa ja lisäksitoiminnan tehostuessa ympäristöjärjestelmää sovellettaessasaavutetaan toiminnallisia säästöjä. Ympäristöjärjestelmänavulla minimoidaan myös ympäristöriskit ja niistä johtuvattaloudelliset seuraamukset. Lisäksi sertifioidulla GEO-ympäristöjärjestelmälläosoitetaan sidosryhmille, että golfseura toimiivastuullisesti ja huomioi ympäristön toiminnassaan.Miten GEO-sertifikaatti hankitaan?Perusteellinen alkukartoitus, jossa kerätään materiaali jokatarvitaan kansainvälisen GEO-standardin mukaisen ympäristöjärjestelmäntoteuttamisessa. Materiaalia kerätään seuraaviltaaihealueilta:• Vesi. Dokumentoidaan golfkentän vuotuinen vedenkulutusja käyttö. Selvitetään, mistä vesi on peräisin jamiten tehokkaasti golfkentän omat vesivarannothyödynnetään. Analysoidaan kastelujärjestelmää jaraportoidaan järjestelmän toimivuus käytännössä.• Energia ja luonnonvarat. Selvitetään ja dokumentoidaangolfkentän vuotuinen energiankäyttö sekä selvitetäänmateriaalien käyttö.• Ympäristö ja laatu. Arvioidaan kentän ympäristövaikutuksetja vaikutus eliölajistoon. Raportoidaanmerkittävistä kasvi- ja eläinlajeista alueella, jotkaedellyttävät erityistä huomiota.• Maisema ja ekosysteemi. Arvioidaan, millaisiavaikutuksia golfkentällä on ollut maisemaan jaekosysteemiin. Raportoidaan, kuinka ekosysteemiä onhuomioitu ja kuinka toiminta on vaikuttanut alueenluonnon monimuotoisuuteen.• Ihmiset ja yhdyskunta. Selvitetään golfkentän, ihmistenja yhdyskunnan suhteet toisiinsa.• Tuotteet ja hankintaketju. Arvioidaan, kuinka tuotteetja hankintaketjut vaikuttavat luontoon.GEO-ympäristösertifikaatista lisää:www.golfenvironment.org10


PeuramaangolftoimistonterveisetToimiston henkilökunta kaudella 2011Peuramaa Golfin toimistossa on aloittanut maaliskuun alussauutena Head Caddiemasterina Erkko Heikkinen, joka kertootoisaalla Birkussa enemmän itsestään. Erkko on osoittautunuthyväksi vahvistukseksi joukkoomme ja toivotamme Erkontervetulleeksi Peuramaalle!Golfkauden alettua Peuramaa Golfin caddietoimistossaasiakkaitamme palvelevat vanhat tutut caddiemasterimmeTimo Leino, Hanna-Mari Reiman, Pepe Ojala ja Miikka Pyhäranta.Myöhemmin kesällä joukkoon liittyvät myös MelindaIgnatius ja Anna Nyberg. Lisäksi Rosalie Bergman siirtyyrangelta klubitalolle. Rangen caddiemastereina jatkavatMika Kyllönen, Jesse Aronen, Essi Kestilä ja Adele Ignatius.Uutena rangen caddiemasterina aloittaa Jonna Hellström.AjanvarausAjanvarauksen golfkierrokselle voi tehdä joko puhelimitse(p. 09 2955 8295) tai suoraan internet-ajanvarausjärjestelmänkautta Peuramaa Golfin kotisivuilta (www.peuramaagolf.comja “Lähtöaikojen varaus”) tai nettiosoitteesta www.nexgolf.fi/pgh. Kaikki Porkkala ja Vanha Peura kentän lähtöajatovat varattavissa myös nettivarauksen kautta. Lähtöaikojavoi tänä vuonna varata 5 vrk aikaisemmin (PeuramaaGolfin jäsenet ja kaikki pelioikeuspelaajat). Vieraspelaajatvoivat varata lähtöaikoja 3 vrk aikaisemmin. Nettiajanvaraustoimii vuorokauden ympäri jokaisena viikonpäivänä. Pelaajantoiselle pelaajalle varaamasta ajasta menee sähköpostiviestimuistutukseksi varatusta peliajasta.Lähtöaikojen peruuttaminenJos et käytäkään varaamaasi lähtöaikaa, se pitää peruuttaaviimeistään 2 tuntia ennen ko. ajankohtaa. Lähtöajan voiperuuttaa myös nettiajanvarauksen kautta tuohon aikarajaansaakka. Jos peliaikaa ei peruuteta tai se peruutetaan myöhemminkuin kaksi tuntia ennen ajanvarausta, tulee pelaajalleensimmäisestä peruuttamattomasta ajanvarauksesta suullinenhuomautus asiasta. Toisesta peruuttamattomasta ajanvarauksestaseuraa kirjallinen varoitus ja kolmannesta kerrasta 30euron “No show” -maksu.Pro shopPeuramaan pro shopista löytyy edelleen golfvaatteita ja golfkierrokselletarvittavia välineitä (mailoja lukuun ottamatta)toivottavasti jokaisen makumieltymyksille sopivasti. Vaatemerkkeinäjatkavat Catmandoo, Daily’s Sport ja Oscar Jacobson.Golfkenkiä on laaja valikoima FootJoy’lta. Jos proshopista puuttuu jotain, mitä mielelläsi sieltä löytäisit, otayhteyttä caddiemasteriin ja kerro toiveesi.BonuskorttiSuuren suosion saanut Bonuskortti on edelleen käytössä. Kaikistapro shopissa tehdyistä ostoista (myös green fee -maksut)saat bonuskorttiin leiman jokaisesta yli 30 euron ostoksesta.Kun kortissa on 5 leimaa, saat seuraavasta ostoksestasi 15 euronalennuksen.Laskut ja niiden maksaminenPeuramaa Golfin toimistosta lähtee vuosittain yli 3000 laskua,mikä merkitsee myös saman verran maksutapahtumiajoko Peuramaa Golf Oy:n tai Peuramaa Golf ry:n tilille. Siksion tärkeää, että laskut maksetaan niissä olevilla viitteillä jalaskussa olevalle tilille. Juridisesti Peuramaa Golf Oy ja PeuramaaGolf ry ovat kaksi erillistä yhteisöä, joten niiden rahatja kirjanpito on pidettävä erillään, vaikka toiminta onkinyhteistä. Lisäksi jokainen Peuramaa Golf Oy:n ja PeuramaaGolf ry:n vanhalle tilille maksettu suoritus aiheuttaa meille0,5 euron turhan, ylimääräisen kustannuksen. Jouduimmeavaamaan sekä Oy:lle että ry:lle uudet laskujenmaksutilitvuoden 2011 alusta kirjanpidollisista syistä.Laskut on hyvä maksaa eräpäivään mennessä. Oikeallaviitteellä ja oikeille tileille maksetut laskut “kuittaantuvat”maksetuiksi automaattisesti laskuviitteen kautta. Nettiajanvarausei toimi, jos jäsenten tai pelioikeuspelaajien laskutovat myöhässä yli 3 vrk. Tämä “myöhässä” oletus voi tullavoimaan myös, jos lasku on maksettu väärälle tilille tai väärälläviitteellä, vaikka koetammekin pankin tiliotteista poimianämä virhesuoritukset ja oikaista ne oikeille tileille manuaalisesti.Oikein hyvää ja muistorikasta golfkautta 2011!Outi SyväpuroPalvelupäällikkö11


Janne HellströmKenttämestariTalven taitteestakesän odotukseenNyt on kymmeniä vuosia puhuttu ilmaston lämpenemisestäja siitä, että Etelä-Suomessa ei voida enää nauttia hiihtoke-leistä. Kun katsoo taaksepäin paria viime vuotta, niin tuleeihan lapsuus mieleen: kylmät talvet ja paljon lunta.Tällaiset talvet ovat hyviä kentälle. Ainoana huolenaiheenaon, ettei maa ehtinyt routia ja lumi satoi märälleruohopinnalle. Olisi parempi, jos ensin ehtisi tulla kylmäja vasta sitten sataisi lumet maahan. Näin ruoho talvehtisiparemmin, koska olosuhteet olisivat kuivat ja tautiriskit vähenisivätkevättalvella. Roudalla on muitakin hyviä vaikutuksia,kuten se, että maan pinta ilmastoituu.Tänä talvena ovat hiihtäjät ja golfarit saaneet nauttiaupeista hiihtokeleistä monta kuukautta. Valitettavasti meidänpiti maaliskuun lopulla hiihtäjien riesaksi hiekoittaa jahoitaa kenttää. Hiekka on tärkeä elementti kentän hoidossaja mikäli hiekoitustöiden aloittamista siirtää liian pitkällekevääseen on se jo liian myöhäistä. Riskinä on silloin, ettäisot koneet saavat aikaan suuria tuhoja väylillä ja kentällä.Tämä asia on golfareille varsin selvä, mutta hiihtäjille pititähdentää töiden tärkeyttä, jotta emme olisi aiheuttaneet pahaamieltä.Toivon, että olette voineet nauttia upeista talvikeleistäja olette nostaneet kuntoanne laduilla viihtyen golfkentänupeissa maisemissa myös talviaikaan.Menneen talven lumia.Paljon uutta puhtia golfkierroksiinnetoivoo Janne12


PePr maan Ladyuradyd tPeuramaan naistoimikunta toivottaa kaikki Ladyt mukaaniloisiin kesätapahtumiimme 2011. Pääasia on golfista nauttiminen,mukava yhdessäolo, taitojen kartuttaminen ja erilaisiinpelimuotoihin tutustuminen – jälkipelejä unohtamatta.Kauden avajaisilta keskiviikkona 4.5. klo 18:00 Peuramaan KlubillaNaistoimikunta esittelee tarkemmin kesän tapahtumat. Lisäksi illan aikana on golfiin,hyvinvointiin ja kauneuteen liittyvää infoa ja esittelyjä. Tilaisuus on maksuton.Hyvän Tuulen -sunnuntai 15.5.Peuramaan toimikunnat ja yhteistyökumppanit esittäytyvät.Naisten sunnuntai 19.6. ”Roosa Nauha, rakkaudesta naisiin”Tehdään ikimuistoinen päivä hauskan pelimuodon ja hyvän asian puolesta.Hyvää ruokaa, juomaa, arvonta ja kivoja palkintoja. Osallistumismaksuon 20 €, josta 5 € suoraan Syöpäsäätiön Roosa Nauha -keräykseen.Naisten treeni-illatSuositut naisten harjoitusillat pron johdolla jatkuvat: 26.5. chippi, 9.6. svingi,30.6. bunkkeri ja 6.7. putti. Mukaan mahtuu kaksi 10 hengen ryhmää/ilta ja maksaa10 €/hlö. Ilmoittautumislistat tulevat klubin ilmoitustaululle.UUTTA! Naisten kuukausikilpailut: Females on FairwayOsakilpailupäivät ovat 29.5. – 9.7. – 24.7. ja finaali 14.8. Kisassa on kolme sarjaa:Groove hcp lp 0 – 18, sinisiltä / Soul hcp pb 18,1 – 45, punaisilta / Funky hcp pb 45,1 – 54punaisilta. Lopputulokseen huomioidaan kolme (3) parasta tulosta. Luvassa nautinnollinenfinaalitapahtuma ja hyvät palkinnot. Osallistumismaksu 20 €.Seuraottelu StLG vastaan PGH 6.7.Kerran kaudessa, vuoroin vieraissa pelattava seuraottelu järjestetään tänä vuonnaPeuramaalla. Pelimuotona tasoituksellinen reikäpeli, jossa eniten reikiä voittanut seuravoittaa. 8 hengen joukkueet. Ilmoittautumislista tulee klubin ilmoitustaululle.Tervetuloamukaanladygolftoimintaan!Muuta huomioitavaa kauden aikana:• 3.5. seuran tarjoama sääntöilta. Vetäjänä Kari Bastman.Hyvä kertaus ennen kauden alkua!• 9.5. Viikkokisat alkavat. Kesto 20 vkoa.Yksi hcp pb-sarja. Ilmoittautukaa rohkeasti mukaan.• 16.5. Reikäpelit vauhtiin. Kolme sarjaa.Ilmoittautuminen 8.5. mennessä caddiemasterille.Seuraa tapahtumailmoittelua ilmoitustaululla taiwww.peuramaagolf.fi > Toimikunnat > Ladykapteeni17


Kilpailu- ja valmennustoimikunnankuulumisiaUusi toimikuntamme on kokoontunut aktiivisesti marraskuustalähtien. Toimikunnan vanhoina jäseninä jatkoivatSari Sarahonka, Eero Mäkikallio, Pekka Niva ja Jari Kohtamäki(pj). Uutena jäsenenä toimikuntaan saatiin mukaanTimo Leino. Kaikki ovat pitkään Peuramaalla pelanneita aktiivisiajäseniä.Aloitimme toimikuntatyöskentelyn valitsemalla uudetvalmennusryhmät kaudelle 2011. Ilokseni voin todeta, ettäryhmään liittyi uusia aktiivisia pelaajia ja suurin osa vanhoistakinoli halukkaita jatkamaan eri valmennusryhmissä. Harjoitusryhmiäperustettiin kuusi, joista naisille ja senioreilleomat ryhmänsä. Päätimme myös lisätä selkeästi tukea nuorimpiinhuippupelaajiimme.Talven aikana ryhmät ovat käyneet harjoittelemassa niinAktiivi-Instituutissa, Season Golfissa kuin Golf Areenallakin.Talviharjoittelujakso on jo ohi tätä lukiessanne ja olemmepäässeet kesäharjoittelujaksoon ja ulos auringonpaisteeseen.Jos halukkaita riittää, voimme täydentää vielä kesänryhmiä. Jos olet kiinnostunut, laita sähköpostia allekirjoittaneelle.Valmennusryhmien kriteerit täytyy tietysti täyttää.Uudistimme myös kilpailumaksujen korvausperusteita. Junioreilleja valmennusryhmille I ja II maksetaan entiseen malliin,mutta muille seuran jäsenille maksetaan jatkossa 50 %kilpailumaksuista edellyttäen menestystä kisoissa. Lisätietoalöydät Peuramaan nettisivuilta.Kilpailullisesti kesästä on tulossa todella mielenkiintoinen.Peuramaalla järjestetään ensimmäistä kertaa FT-osakilpailu,joka on myös kauden ensimmäinen FT-kisa. Onmielenkiintoista katsoa, miten omat pelaajamme pärjäävätSuomen huippuja vastaan. Järjestämme ensimmäistä kertaamyös Midien osakilpailun, joten Peuramaa saa varmasti lisääpositiivista näkyvyyttä kilpapelaajien keskuudessa. Seuranjäsenille järjestetään syksyllä perinteiset seuran mestaruuskilpailut,joihin on tehty pieniä muutoksia. Kausi käynnistyytietenkin avajaiskilpailulla 7.5., jos lumi vain ehtii sulaa jakentät saadaan kuntoon. Olemme myös uudistaneet reikäpeli-ja viikkokisakalenteria viime kaudesta saadun palautteenperusteella. Uudet viikkokisa- ja reikäpeli-infot löydät tämänlehden sivuilta, Peuramaan kotisivuilta ja ilmoitustaululta.Jos sinulla on ideoita tai ajatuksia koskien ryhmämmetoimintaa, otamme niitä mielellämme vastaan. Vedä vain hihastakentällä ketä tahansa meistä tai laita minulle sähköpostiaosoitteeseen jari.kohtamaki@sultrade.fi.Kevättä ja kentän avausta odotellessaKilpailu- ja valmennustoimikuntaJari Kohtamäkipuheenjohtaja18


Hinnasto 2011GREEN FEE 50 € arkisin70 € viikonloppuisin ja pyhinä20 € juniori alle 22 v. (synt. 1990 tai sen jälkeen)20 € opiskelijat arkisin (opiskelijakortti esitettävä)OSAKKAAN VIERAS 30 € arkisin ja viikonloppuisinosakkaan oltava samassa lähdössäPELIOIKEUSPELAAJAN 40 € arkisinVIERAS 50 € viikonloppuisin ja pyhinäpelioikeuspelaajan oltava samassa lähdössäPAR 3 GREEN FEE 20 € päivälippu10 € juniorit alle 22 v. (synt. 1990 tai sen jälkeen)KILPAILUMAKSUTAvoimet kilpailut/OY 60 € vieraspelaajat (Pelilippu ei kelpaa maksuksi)45 € parikilpailu/vieraspelaaja (Pelilippu ei kelpaa maksuksi)15 € PGH:n pelioikeutetut20 € nuorisopelaajat alle 22 v. (synt. 1990 tai sen jälkeen)Sisäiset kilpailut/RY 15 € pelioikeutettu jäsen15 € reikäpelit/viikkokisatPELIOIKEUSPAR 3 -PELIOIKEUS670 € aikuiset (Peuramaa Golfin toimiston kautta vuokrattuna)350 € juniori alle 22 v. (synt. 1990 tai sen jälkeen)(junioripelioikeuden edellytyksenä on PGH:n jäsenyys)240 € aikuiset120 € juniori alle 22 v. (synt. 1990 tai sen jälkeen)BÄGIKAAPIT 35 € pienet – kausimaksu / laskutetaan45 € isot – kausimaksu / laskutetaanGOLFAUTOT 30 € kierros18 € seuran autot / lääkärintodistuksellaKAUPPAPAIKKA 13 € jäsenet20 € vieraatPOLETTI 3 € 45 palloaJÄSENYYS PGH RY110 € vuosijäsen, ei liittymismaksua70 € varsinaisjäsen/vuosimaksu130 € liittymismaksu varsinaisjäseneksi liityttäessä30 € juniorijäsen alle 22 v. (synt. 1990 tai sen jälkeen)19


Ensi kesän seniorimenu on katettu,tervetuloa maistelemaan. Kokkeinakeittiössä ovat Taskiset, Keinäset,Santaset ja Karikosken Miikka.Senioreiden Suvimenu 2011Kuten buffetpöytää, niin myös seniorimenua voit nauttianapsimalla herkkuja sieltä täältä tai ahmimalla kaikkia niinpaljon kuin allakkaan mahtuu.Molemmat nautintatavat ovat yhtä suositeltavia. Pääasiaon, että kun syksyllä mailoja peittelet talvilepoon, niin niitäkiittäessäsi voit todeta: olipa meillä nautittava golfkesä.Kaiken takana on kokousKevätkokous. Kevään ensimmäinen seniorikokous pidettiinkevät-Birkun ollessa vielä hiirenkorvilla, joten kokouksenkulkukertomus ei tähän lehteen ehtinyt. Jollet muuta kauttaole kuullut kokouksen kulusta, niin ehkä syksyn Birkusta voitlukea siitä enemmän.Kesäsessio ja -kokous. Juhannuksen kieppeillä on tullut tavaksiviettää ligthgolfilla kevennetty kesäkokous. Kevennettygolf tarkoittaa tässä tapauksessa Pikku Peuran kiertämistäkisaten ja sen päälle lähipeli- ja puttikisaa. Voittajat palkitaanja kokouskin pidetään tukevan illallisen yhteydessä.Syyssessio ja -kokous. Syksy mokoma joskus saapuu, yleensäennen aikojaan, mutta on sen tulossa hyviäkin puolia. Silloinnimittäin taas kokoonnumme klubille illanviettoon. Ennenkokousta katsomme, ken on Vanhan Peuran 3-kunkku. Kolmeensimmäistä väylää pelataan kolmea mailaa ja kolmeatiiauspaikkaa käyttäen. Ja sitten taas putataan, ja sitten vastasyödään.Matkan tekkooSiell toukokuun iltana valkeat koivutjo kunnaille antavat lehtevän näyn...Jotenkin näin alkaa Saarenmaan valssi ja sen tahdissa avaammekesän matkailukautemme. 32 pelaajaa ja 2 caddietä matkaavattutustumaan Kuressaaren uuteen Saare-golfkenttääntoukokuun alussa. Matka on loppuunmyyty, mutta matkatunnelmaantulet pääsemään kesän mittaan vielä monta kertaakuunnellessasi mukana olleiden elämyksiä ensimmäisestägolfmatkastamme Saarenmaan kevääseen.Kotkan poikii...Loppukesällä matkaamme Kotkaan, emme Meripäiville,vaan Mussalon golfkentälle. Menomatkalla kierrämme Nevaksenkentän ja perillä yövymme paikallisessa idyllisessämajatalossa.20


Senioritoimikunta kokoontui Peuramaa rangella 27.3.2011. Kuvassa eturivissä vasemmaltaLiisa Santanen, Irma Taskinen ja Marjanna Keinänen.Takarivissä Miikka Karikoski, ErkkiTaskinen, Matti Santanen ja Esko Keinänen.Tapaamme Tallinnan laivallaHopeista Peuraa jahtaamme Viron Niitväljassa pelattavassaDriver Cup -kisassa syyskuun alussa Hillsiden kanssa tehtävälläyhteiskisamatkalla.Kisa on kaksipäiväinen. Ensimmäisen päivän tuloksienperusteella muodostetaan joukkueet, jotka toisena päivänäpelaavat Hillsiden joukkueita vastaan erityyppisissä kisamuodoissa.Tänä vuonna on Hillsiden vuoro hoitaa matkan käytännönjärjestelyt, joten kutsu kun saapuu, varaudu ruuhkaan ilmoitustaululla.Töniä ei saa.Kotikentällä kisaillaan vieraita vastaanHyPeR-tour alkaa Peuramaalta. HyPeR-tour on kolmen golfseuran,Hyvinkään, Peuramaan ja Ruukkigolfin, yhdessä järjestämäsuvitour. Kilvan tarkoituksena on tutustuttaa hiemanetäämmällä sijaitsevia seuroja toisiinsa ja sehän tapahtuuparhaiten yhdessä pelaten.Kisamuotona on pistebogeypeli kaikilla tasoituksilla.Kaikilla kolmella kentällä pelataan vuoronperään kierros japarhaiten sijoittuneet voivat jatkaa finaaliin, joka pelataanjollain vieraalla kentällä. Säännöt, aikataulut, kustannusrakenneja palkintopöytäkin ovat tätä kirjoittaessani vielä rakenteillaja lausuntokierroksella, mutta valmistuttuaan neovat Peuramaan senioritiedotuskanavilla nähtävissä.Hillsiden 12-miehinen edustusjoukkue saapuu vieraaksemmetoukokuun lopulla. Silloin ratkaisemme kiertopalkintonaolevan samppanjacoolerin kotihyllykön vuodeksi eteenpäin.Kurkin kanssa aloitimme viime kesänä reikäpeliperinteen.Kaksivaiheisessa kilvassa käymme ensin heinäkuussakurkistamassa Kurkin kenttää ja loppukesällä ratkaisemmekotikentällämme, jatkaako Puttiukkopatsas sihtailuaan meidänpalkintokaapissamme.Kotikentällä kilpaamme keskenämmeVitosen kisa. Tuskin on Janne saanut Vanhalle liput salkoon,niin jo Vitosen kisa käynnistyy tiistaiaamuisin.Kun Vanhan Peuran ajanvarauskalenteria katsot, niinsielläpä on tiistaisin klo 10.00–10.30 kaikki lähdöt varattusennujen Vitosen kisalle. Kisa on tasoituksellinen pistebogeyottelu,johon osallistuminen maksaa viisi euroa ja voittajatpalkitaan välittömästi kierroksen jälkeen klubin terassillarunsaiden taputuksien säestyksellä.21


Senioreiden Suvimenu 2011Viime kaudellakin senioritapahtumissa oli hyvät kuhinat.Senioreiden reikäpelit. Viime vuonna aloitettu senioreidenoma reikäpelikisa vakiinnutti heti paikkansa Peuramaan perinnekisojenjoukossa. Reikäpeli pelimuotona sopii meillesenioreille vallan hyvin, sillä meidän on usein aika helppoalöytää yhteistä peliaikaa ja vieläpä keskellä työpäivää.Eclectic. Pelin ideana on poimia rusinat pullasta. Tässä tapauksessaVanha Peura on pullaa ja hyvät väylätulokset rusinoita.Kesän mittaan Vanhista kiertäessäsi keräät kultakinväylältä sen pienimmän lyöntimäärän ja ne yhdistämällä saatoptimituloksen, joka on eclectic-pistekorttisi 2011.Peuramaan paras seniori. Heinäkuun lopussa ratkaistaanPeuramaan senioreiden mestaruus. Varttuneemmat senioritja seniorittaret ratkaisevat asian Vanhalla Peuralla yhdessäpäivässä. Ne nuoremmat seniorit, joilta ensimmäinen päivämeni putkeen, jatkavat kisaa sunnuntaina Porkkalassa.Meitä koulitaanSaulin happy hour. Saulin suositut ja kysytyt tukitunnit alkavattaas kesän korvalla ja viime kesän malliin kahdella viikkotunnilla.Yksi tunti aamulla ja toinen illansuussa, jolloinsiellä voi poiketa työpäivän päätteeksi tai sen korvikkeeksi.Tukiopetuksen ideahan on, että Sauli antaa yhden tunninaikana silloin paikalla oleville 10 euron korvausta vastaanhenkilökohtaisia pikaneuvoja. Tunnille tuleminen ei vaadiennakkoilmoittautumista, joten saatu opetusaika riippuuosallistujien määrästä ja ulkoilmasta. Mitä huonompi keli,sitä varmemmin Saulilla on enemmän aikaa juuri sinulle.Juniorit vastaan Seniorit. Kumpi on golfissa parempi ominaisuus,nuoruuden into vai vanhuuden varovaisuus? Tähäniäisyyskysymykseen etsitään pelaten ratkaisua kesän mittaan,kun sennut tulevat haastamaan Peuramaan junnut reikäpelikisaan.Uskomme, että reikäpeli sopii mainiosti erityyppistenpelaajien keskinäiseen kilpaan. Samalla voimme kuroa pienemmäksisukupolvien välistä peliteknistä kuilua.Vieraskenttiä valloittamaanKolmen seuran kisa Kurkissa. Heinäkuun 25. päivänä Peuramaaltamatkaa Kurkin kentälle voitontahtoinen ja iskukykyinenjoukkue. Kurk, SHG ja PGH ovat jo vuosia kiistelleetkeskinäisestä paremmuudestaan vuoroin eri kentillä.Viime vuonna hallussamme ollut kiertopalkintopatsas lipsahtiSHG:n kaappiin, mutta se kuulemma ikävöi sieltä Peuramaalletakaisin. Emmehän tuota sille pettymystä?UAS-reikäpelit. Pickala, SHG ja Talma ovat tänä vuonnakanssamme samassa alkuerässä, josta voittaja pääsee jatkoontavoittelemaan Uudenmaan alueen reikäpelimestaruutta.Joukkueeseen mahtuu kerrallaan kaksi miestä ja yksi nainen.Alkuerissä taistellaan tasoitukset huomioiden, mutta finaalissaja semifinaalissa niitä ei huomioida, vaan kaksintaisteluihinlähdetään samalta viivalta.SGS:n tukemia kisoja ja tapahtumia. Aluetourilla ja haastajatourillaovat meistä jo monet menneinä vuosina vierailleet,jopa erinomaisella menestyksellä, ja niihin menemmetänäkin vuonna suurella joukolla ja voittoinnolla mukaan.Golfliiton kesäpäivät ovat myös monelle kuuluneet keskikesänpakkopullaan. Tänä vuonna lähin tapahtuma vietetäänLohjalla 4.7.Kaikissa Golfliiton senioritapahtumissa pysyt parhaiten mukanavierailemalla osoitteessahttp://www.golf.fi/portal/golfliitto/senioritOle ajan tasalla!Peuramaan senioritapahtumista, kisoista ja kilpailuista ilmoitellaantarkemmin klubin seniori-ilmoitustaululla ja kotisivujentoimikunnat/seniorit-osiossa.Senioreiden sähköpostijakelulistalla oleville lähetetäänsuoraan tietoa kesän kulusta ja ajankohtaisista asioista. Listallepääset mukaan lähettämällä sähköpostiosoitteesi allekirjoittaneelle.Matti Santanenmatti.santanen@vetonaula.fip. 0500 654 23122


Kultainen PeurapalveluksessasiKoko perhe koolle. Perinteinen äitienpäiväbuffetti katetaanisoon kabinettiin sunnuntaina 8.5. klo 12–17. Hinta aikuisille35 euroa, 6–12-vuotiaille 18 euroa ja 0–5-vuotiaille euro/ikävuosi. Tervetuloa nauttimaan hyvästä ruoasta mukavassaseurassa. Teethän pöytävarauksen ajoissa!Helpotusta juhlavalmisteluihin. Meiltä voit tilata täytejavoileipäkakut ym. herkut juhliinne, tarjoilut noudetaan ravintolasta.Vuokraamme myös astioita. Voimme myös hoitaakaikki juhlajärjestelyt puolestasi, jolloin voit itse keskittyäolennaiseen – tärkeän päivän juhlimiseen.Ruoka pelaajan reitillä pitää. Lounas on tarjolla päivittäinklo 11–14. Salaattipöytä, keitto ja leipä löytyvät edelleenseisovasta pöydästä, lämpimät ruoat tarjoilemme pöytään.Lounaan rinnalla ja lounasajan jälkeen myymme myösà la carte -annoksia.Menukokonaisuudet toiveidesi mukaan. Mikäli haluattarjota vieraillesi Peuramaalla jotain muuta, kuin mitä listaltammelöytyy, ota rohkeasti yhteyttä etukäteen. Suunnittelemmemielellämme teitä miellyttävän menukokonaisuuden.Makoisaa ja nautittavaa pelikautta kaikille!Toivottaa ravintolan henkilökuntaRavintola Kultainen Peurawww.kultainenpeura.firavintola@kultainenpeura.fi24


Peliohjeet pelaamiseenHill Side Golf Clubin kentilläPelioikeuksia voivat käyttää sellaiset Peuramaa GolfRy:n jäsenet, joilla on kyseiselle pelikaudelle PeuramaaGolfin (PGH) jäsenkortti. Jäsenkortti esitetään HillSide Golfin caddiemasterille ilmoittauduttaessa pelikierrokselle.Pelioikeuksia on 3 kappaletta. Yhtä käyttökertaavarten varataan aikaa 5 tuntia.Pelikierrokselta maksetaan 15 € hallinnointimaksuHill Side Golfin caddiemasterille kierrokselle ilmoittauduttaessa.Peuramaan pelioikeuksilla pelaavilla tulee ollakierroksella mukana Hill Side Golfin caddiemasteriltasaatava pelioikeustodistus, bägilätkä. Bägilätkä onpalautettava Hill Side Golfin caddiemasterille viipymättäpelikierroksen jälkeen. Jos bägilätkää ei palautetaajoissa ja seuraava pelaaja ei pääse pelikierrokselle,veloitetaan bägilätkän haltijalta kaksinkertaisena voimassaoleva normaali green fee -maksu. Myös ilmanpelioikeustodistusta, bägilätkää, pelaava pelaaja onvelvollinen suorittamaan kaksinkertaisena voimassaolevan normaalin green fee -maksun.Kentillä noudatetaan yleistä golfetikettiä sekä paikallissääntöjä.Hill Side Golfin edustajalla on oikeusevätä pelaajalta pelioikeus Hill Side Golfin kentilläenimmillään kolmen kuukauden ajaksi, mikäli pelaajasyyllistyy törkeään etiketti- tai turvallisuusrikkomukseentai osoittaa piittaamattomuutta yhtiön omaisuuttatai henkilökuntaa kohtaan.Varausoikeus on 5 vuorokautta aikaisemmin (elimaanantaina lauantaille, tiistaina sunnuntaille jne).Varaukset Hill Side Golf Clubin caddiemasteriltanumerosta 020 7411 280.Ei tasoitusrajoja. Ryhmän yhteistasoitus saa ollamax. 100 (tai 2- ja 3-hengen ryhmissä joustetaan 108asti). Pelioikeuksia ei voi käyttää osana kilpailumaksua.Kilpailumaksuna on siis vieraspelaajan hinta peuramaalaisille.Pelioikeuden käyttäjä voi tuoda vieraita kerrallaankolme (3) alla olevan hinnaston mukaisesti:HILL COURSEKausipelioikeutetunseurassa Arkisin ViikonloppuisinAikuiset 60 € 60 €Juniori alle 16 v. 30 € 40 €VALLEY COURSEPelioikeutetun seurassa Arkisin ViikonloppuisinAikuiset 39 € 45 €Juniori alle 16 v. 35 € 35 €Hill Side Golf ClubLuolaistentie 2403430 Jokikunta020 7411 280www.hillsidegolf.fi25


Reikäpelien ohjeetReikäpelit alkavat 16.5.Sarjoja on kaudella 2011 kolme.Miehille ja naisille on yhteinen HCPsarjaja molemmille oma SCR-sarjansa.Joukkueille on yksi HCP-sarja,jossa on pelimuotona foursome.26


YKSILÖKILPAILUT1. Tasoitukseton LP-sarja M ja NSCR miehet- kilpailukenttänä Porkkala- miehet avaavat valkoisiltaSCR naiset- kilpailukenttänä Porkkala- naiset avaavat sinisiltä2. Tasoituksellinen HCP-sarja M + NHCP miehet ja naiset- kilpailukenttänä Vanha Peura- miehet avaavat keltaisilta- naiset avaavat punaisiltaPelaaja valitsee kauden alussa osallistuukoSCR- vai HCP-sarjaan.Osallistumismaksu 15 €, sis. kaikki sarjat.JOUKKUEKILPAILUPelimuotona on foursome. Joukkue pelaa yhtä palloa,jota lyödään vuorotellen. Toinen joukkueen jäsen avaaparittomat ja toinen parilliset väylät.3. Tasoituksellinen HCP-joukkuesarjaHCP Foursome- kilpailukenttänä Vanha Peura- miehet avaavat keltaisilta- naiset avaavat punaisiltaReikäpelikaaviot ja peliaikataulut löytyvät- Kilpailut Peuramaalla -infotaululta- Peuramaan kotisivuilta kohdasta Kilpailut.PalkinnotSarjojen parhaat palkitaan erikoispalkinnoin ja voittajatnimellä varustetulla PGH-laatalla.Ilmoittautuminen 8.5. mennessä: p. 09 2955 8295, caddiemaster@peuramaagolf.comtai infotaulun ilmoittautumislistaan. Lisäinfo: Caddiemaster, Timo Leino.Viikkokilpailujen ohjeetViikkokisat alkavat 9.5. ja peliaikaa on 20 viikkoaNyt on osallistuminen helppoa, sillä tänä vuonna on yksi yhteinen HCP PB -sarja,jossa vapaavalintainen tii.Voit valita sinulle sopivimmat pelipäivät viikkojen 19–38aikana, mutta vain yksi kierros viikossa. Palkinnoille pääseminenedellyttää vähintään neljää kierrosta VanhallaPeuralla ja neljää kierrosta Porkkalan kentällä 20 viikonaikana. Kierroksia kannattaa pelata mahdollisimman monta,sillä lopputuloksissa otetaan huomioon neljä parasta tulostamolemmilta kentiltä.Kauden kilpailumaksu 15 euroa maksetaan ennen ensimmäistäkierrosta. Viikkokisasta ilmoitetaan aina ennenkierrokselle lähtöä, jolloin tuloskorttiin saa viikkokisaleiman.Samalla pelaaja ylläpitää virallista EGA-tasoitustustaan.PalkinnotSarjan kolme parasta palkitaan erikoispalkinnoin.Osallistumismaksu 20 viikon kisajaksoon on 15 €.ILMOITTAUTUMINEN ennen ensimmäistä kierrosta.p. 09 2955 8295, caddiemaster@peuramaagolf.comtai infotaulun listaan.Lisäinfo: Caddiemaster, Timo Leino.27


PGA Pro Harri MurtosenKesäkurssitPeuramaan jäsenilleYli 25 vuoden kokemus huippugolfin parissa ja jatkuvakouluttautuminen takaavat vahvat eväät golfin mielenkiintoiseenmaailmaan niin uusille kuin kokeneemmillekinoppilaille.GOLF PERUSKURSSI8 tuntia opetusta + Green Card pelikoe 1,5–2 tuntiaKurssille otetaan 4–9 henkilöäKurssin hinta yhteensä 190 euroaGreen Card -suoritukseen tähtäävä kurssi, jolla opetellaanpelissä tarvittavia erilaisia lyöntejä, pelin eri osa-alueita,perussääntöjä ja golfetikettiä. Mailat ja pallot sisältyvätkurssin hintaan.Kurssi 1. la 7.5. ja su 8.5. klo 10.30–14.30Kurssi 2. ma 9.5. klo 18.00–20.30,ke 11.5. klo 18.00–20.30ja to 12.5. klo 18.00–21.00Kurssi 3. la 21.5. ja su 22.5. klo 10.30–14.30Kurssi 4. ma 23.5. klo 18.00–20.30,ke 25.5. klo 18.00–20.30ja to 26.5. klo 18.00–21.00Kurssi 5. la 28.5. ja su 29.5. klo 13.30–17.30Kurssi 6. la 11.6. ja su 12.6. klo 13.30–17.30Kurssi 7. la 9.7. ja su 10.7. klo 10.30–14.30Kurssi 8. la 30.7. ja su 31.7. klo 10.30–14.30Kurssi 9. la 1.8. klo 18.00–20.30,ke 3.8. klo 18.00–20.30ja to 4.8. klo 18.00–21.00Kurssi 10. la 13.8. ja su 14.8. klo 10.30–14.30Kurssi 11. la 27.8. ja su 28.8. klo 10.30–14.30Kurssi 12. la 10.9. ja su 11.9. klo 10.30–14.30Kaikki peruskurssit alkavat klubitalolta. Olethan paikalla15 minuuttia ennen kurssin alkua.JUNIORIKURSSI9 tuntia opetusta, iloista ja rentoa meninkiä! Kurssilleotetaan 4–9 henkilöä. Kurssin hinta 120 euroa.Kurssi on tarkoitettu 7–14-vuotiaille. Kurssillaopetellaan pelissä tarvittavia erilaisia lyöntejä,pelin eri osa-alueita, perussääntöjä ja golfetikettiä.Kurssilaisilla tulee olla mielellään omat mailat.Edistyneiden on mahdollista suorittaa kurssin jälkeenGreen Card erikseen sovittavana ajankohtana.Kurssi 1. ma 6.6., ti 7.6. ja ke 8.6. klo 10.00–13.00Kurssi 2. ma 13.6., ti 14.6. ja ke 15.6. klo 10.00–13.00Kurssi 3. ma 4.7., ti 5.7. ja ke 6.7. klo 10.00–13.00Kurssi 4. ma 18.7., ti 19.7. ja ke 20.7. klo 10.00–13.00Kurssi 5. ma 1.8., ti 2.8. ja ke 3.8. klo 10.00–13.00Kaikki juniorikurssi alkavat rangella. Olethan paikalla15 minuuttia ennen kurssin alkua.JATKOKURSSITKurssilla kerrataan pelissä tarvittavat erilaiset lyöntitekniikatja annetaan harjoitemalleja omatoimiseenharjoitteluun. Tehokasta opetusta pienryhmissä,3–6 henkilöä. Kurssin kesto 3 tuntia, 70 euroasu 8.5. klo 15.30–18.30la 14.5. klo 10.30–13.30su 29.5. klo 9.30–12.30la 11.6. klo 9.30–12.30su 3.7. klo 15.30–18.30su 31.7. klo 15.30–18.30su 14.8. klo 15.30–18.30Kaikki jatkokurssi alkavat rangella. Olethan paikalla15 minuuttia ennen kurssin alkua.28


GREEN CARDIN SUORITTANEIDENJA TASOITUKSELLA 54 PELAAVIENUUDELLEEN KÄYNNISTYS/KERTAUSKURSSI4 tunnin tehokas kertaus golfin kiehtovaan maailmaan.Kurssille otetaan 3–6 henkilöä. Sisältää opetuksen, tarvittaessabägin mailoineen ja 3 Srixon-pelipalloa. Kurssilla kerrataankaikki perusteet lyöntitekniikoista ja harjoitellaan pelaamistaoikealla kentällä. Kurssin kesto 4 tuntia, 90 euroape 29.4. klo 17.00–21.00 (Vanha Peura lähtöajat 19.40–20.00)pe 13.5. klo 17.00–21.00 (Vanha Peura lähtöajat 19.40–20.00)pe 10.6. klo 17.00–21.00 (Vanha Peura lähtöajat 19.40–20.00)Kaikki jatkokurssit alkavat rangella. Olethan paikalla15 minuuttia ennen kurssin alkua.ILMOITTAUTUMINENIlmoittautumiset kursseille sähköpostitse:harri.murtonen@peuramaagolf.comKerro ilmoittautuessasi mille kurssille haluat ja laita mukaanpuhelinnumerosi. Ilmoittautuminen vahvistetaan sähköpostitse.Ilmoittautuminen kurssille on sitova. Peruutuksetviimeistään 2 vrk ennen kurssin alkua, myöhemminperuutetuista veloitetaan 50 % kurssin hinnasta.Lisätietoja kursseista Harri Murtonen 040 538 9493.TERVETULOA OPPIMAAN!Kurssien hintaan sisältyy alv. 23 %Maksutavat: käteinen, tilisiirto tai Smartumin liikuntasetelit29


NexGolf-ohjeetPeuramaa Golfissa on käytössä NexGolf-tietokonehjelma,jota käytetään mm. lähtöaikojen varaukseen Internetin kautta,omien jäsentietojen ylläpitoon jne. Pääset kirjautumaanjärjestelmään osoitteessa www.nexgolf.fi/pghKäyttäjätunnus on oma jäsen- tai asiakasnumerosi. Ensimmäistäkertaa sisään kirjautuessa oletussalasana on muotoaetunimen kaksi ensimmäistä kirjainta, sukunimen kaksiensimmäistä kirjainta sekä syntymäpäivä kahdella numerolla,ensimmäiset kirjaimet isoilla kirjaimilla. Esim. Matti Meikäläinen,synt. 1.6.1954 - MaMe01, tai Kalle Golfari, synt.15.11.1968 - KaGo15. Tämä oletussalasanasi kannattaa vaihtaaheti ensimmäisen kirjautumisen yhteydessä omaksi salasanaksi.Salasanan voi vaihtaa myös ajanvarauksen päävalikosta.Jos olet unohtanut salasanasi tai et pääse kirjautumaansisään, ole yhteydessä caddiemasteriin (p. 09 2955 8295 taioffice@peuramaagolf.com). Salasanan tulee sisältää vähintään6 merkkiä. Suositeltavaa on valita salasana joka sisältää8 merkkiä, näistä 2 numeroita.Ne pelioikeuspelaajat, joilla ei ole Peuramaa Golfin jäsennumeroa,saavat asiakasnumeron caddiemasterilta. Kirjautuminenjärjestelmään toimii samalla tavalla kuin jäsennumerollakin.Tehtäessä ajanvarausta Peuramaan kentille,kotiseuraksi jätetään Peuramaa, jolloin järjestelmä tunnistaapelioikeuden Peuramaalle.Pääset itse muuttamaan ja täydentämään omia yhteystietojasi.Toivommekin, että kaikki jäsenemme kävisivät tarkistamassa,että kotiosoitteet, puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteetovat oikein tiedostoissamme. Samalla voit estäämainosten ja sähköpostien vastaanottamisen niin halutessasi.Peliaikojen etukäteisvarauksen voi tehdä enintään 5päivää aikaisemmin. Jäsenet, osakkaat ja pelioikeuspelaajatpääsevät varaamaan peliaikoja internetin kautta myös vierailleen.Peliaika pitää perua viimeistään kaksi tuntia ennenlähtöaikaa.Pelaajan muille kuin itselle varatuista peliajoista tuleesähköpostitse viesti henkilölle, jolle peliaika on varattu. Joset halua sähköpostiviestiä varatusta peliajasta, voit käydä estämässätämän jäsentiedoissasi.Pelaaja voi halutessaan saada nimensä näkyviin lähtöaikavarauksiin.Tällöin kirjaudu NexGolfiin ja valitse päävalikostakohta “Omat Jäsentiedot” ja muuta kohta “Salaa nimivarauksessa”, valitsemalla vaihtoehto “Ei” ja tallenna tiedot“Tallenna” -kohdasta.Lisätietoja caddiemasterilta, p. 09 2955 8295 taioffice@peuramaagolf.comPeuramaa Golf OyToimisto30


PGH ry:njäsenedut 2011• Tapaturma- ja vastuuvakuutus• Tasoituksen ylläpito• Golflehti – 1/talous• Osallistumisoikeus seuratoimintaan ja järjestettyihin seuratapahtumiin• Osallistumisoikeus seuran kisoihin, kilpailumaksu 15 €• Edullisemmat maksut Peuramaan avoimiin kilpailuihin, kilpailumaksu 15 €• Osallistumisoikeus seuran järjestämään valmennukseen ympäri vuoden• Junioreille osallistumisoikeus seuran juniorivalmennukseen ympäri vuoden• Hole in one (HIO) -vakuutus kilpailuissa• 20 %:n alennus rangepalloista ladattavalla rangekortilla• Varsinaisjäsenille rangekortti ilmainen, vuosijäsenille 7 €• Mahdollisuus lähtöaikojen varaamiseen netin kautta• Mahdollisuus lähtöaikojen varaamiseen 5 vrk aikaisemmin (vieraspelaajat 3 vrk)• Jäsenten vieraiden tasoitusvaatimuksissa joustetaan (hcp 37–54)• Edullisempi green fee -pelioikeudella pelaavan jäsenen vieraille• Mahdollisuus seuran golfautojen vuokraukseen lääkärintodistuksella 18 € / kerta (norm. 30 €);lääkärintodistukset Peuramaa Golfin toimistoon• Jäsenet, joilla on PGH:n jäsenkortti, voivat käyttää seuran omistamia Hill Side Golfin osakkeidenpelioikeuksia (3 kpl) hintaan 15 € / pelikierros ja viedä myös vieraansa pelaamaan Hill Side Golfiinedullisempaan hintaanJÄSENMAKSUTVuosijäsenyys 110 € / vuosi, ei liittymismaksuaVarsinaisjäsenyys 70 € / vuosi sekä 130 € liittymismaksu liityttäessä varsinaisjäseneksiJuniorijäsenyys 30 € / vuosi alle 22 v. (1990 tai myöhemmin syntyneet)Vuosijäsen voi (kirjallisesta anomuksestaan) siirtyä varsinaisjäseneksi ilman liittymismaksuaoltuaan vuosijäsenenä vähintään kolme vuotta. Siirtymävuonna maksetaanvielä vuosijäsenen jäsenmaksu.31


Valmistaudu on– tai ainaUuden kauden alussa lienee paikallaan palauttaa mieliin perusasiat,joiden vaikutus golflyönnin onnistumiseen on esim.Jack Nicklauksen kirjan ”Golf My Way” mukaan 90 %. Valmistautuminenja asettuminen golfswingiin ovat kaiken perustana.Avainsanoina onnistuneeseen suoritukseen ovatgrip, ball position, alignment ja posture.GRIP. Lähes jokainen on kuullut, että oikeakätisellä golfarillamailan tulee olla otteessa vasemman käden sormilla. Näinilmaistuna mielikuva otteesta on kuitenkin puutteellinen;mailan tulee toki levätä vasemman käden sormilla otteen ollessaauki, mutta kun käsi suljetaan mailan varren ympärilleon maila vasemman käden “alla”. Yleinen ohje on se, ettävasemman käden peukalon ja etusormen väliin muodostuvanV-kirjaimen tulisi osoittaa leuan ja lyöntisuuntaan nähdentakimmaisen olkapään väliin. Jos ongelmasi on slice, tulisitämän V:n osoittaa enemmän taaempaa olkapäätäsi kohden.Pelaajilla, jotka kärsivät hookista, V:n tulisi osoittaa enemmänkohti leukaa. Yleistyksenä voidaan sanoa, että otteessaylemmän käden ote kontrolloi lyöntiä ja vain ylemmän kädenoikea positio mahdollistaa alemmankin käden oikeanlaisentoiminnan lyödessä.BALL POSITION. Golfswingi ei ole horisontaalinen eikämyöskään pystyliike, vaan jotain näiden väliltä. Tavoitteenaonkin hallita kaksitasoista liikettä: ylös/alas ja eteen/taaksepäin.Kun palloa lyödään maasta, mailan tulisi osua palloonjuuri ennen kuin mailan lapa on liikeratansa alimmassa kohdassa.Mailan tulisi myös kulkea osumahetkellä yhdensuuntaisellaradalla kohdelinjan kanssa. Hyvässä perusgolfswingissänämä saavutetaan parhaiten, kun pallo on jalkateriinnähden hieman etummaisen jalan puolella, useilla pelaajillanoin 10–15 cm vasemman kantapään sisäpuolella. Pelaajilla,joilla ongelmakohdat lyönnissä ovat alavartalon kierto ja jalkojenkäyttö, tulisi pallon olla hieman keskemmällä jalkateriinnähden. Muissa tapauksissa pallon ei tulisi koskaan ollajalkateriin nähden taaemman jalan puolella.Jos pallo on liian edessä, hartialinja aukeaa osumahetkellä.Tämä aiheuttaa ulkoa-sisäänlyöntilinjan ja lopputuloksenaon pull tai pull slice, eli pallo lähtee suoraan vasemmalletai lähtee vasemmalle ja kaartaa takaisin oikealle. Nämälainalaisuudet eivät tietenkään päde aina; hook-lyönti, jossapallo kaartaa oikeakätisellä pelaajalla vasemmalle, on mahdollinen,vaikka pallo olisi esimerkiksi hieman “liian” edessä.Jos pallo on jalkateriin nähden liian takana, tuloksenaon yleisimmin push tai push hook, eli pallo lähtee suoraanoikealle tai lähtee oikealle ja kaartaa voimakkaasti takaisinvasemmalle. Jos pallo on liian takana, lyöjän paino jää osumahetkelläliiaksi takajalalle ja lopputuloksena voi olla lähesmitä vain – harvoin kuitenkaan mitään hyvää.32


nistumaankin yrittämäänALIGNMENT. Peruslähtökohta on, että jalkaterien, polvienja hartialinjan tulee olla yhdensuuntaiset kohdelinjankanssa. Muutamia tarkennuksia on kuitenkin syytä huomioida.Etummainen jalkaterä voi olla lyöntisuuntaan nähdenmyös hieman kohteen suuntaan käännettynä ja takimmaisenjalan jalkaterä kohtisuoraan kohdelinjaan nähden; asentoon siis hiukan avoin. Myös avoimessa asennossa on oleellista,että molempien jalkojen kantapäälinja on samansuuntainenkohdelinjan kanssa. Koska alempi käsi on otteessa hiemankauempana vartalosta, myös hartialinja voi olla hiemanavoin. Pelaajien jotka kärsivät pullista tai pull slicesta, eli oikeakätisilläpelaajilla pallo lähtee vasemmalle ja kaartuu sittenoikealle, tulisi kuitenkin pitää alkuasennossa hartialinjayhdensuuntaisena kohdelinjan kanssa.POSTURE. Hyvä “urheilullinen” lyöntiasento on välttämätönhyvään swingiin tarvittavan liikkeen aikaansaamiseksi.Peruslyöntiasennon eri versiot voivat aiheuttaa mitä erilaisempiavaikeuksia ja virheitä lyöntisuoritukseen. Myös pelaajanmahdolliset fyysiset rajoitteet täytyy ottaa yhdessä opettajankanssa huomioon optimaalisen lyöntiasennon ja swinginlöytämiseksi. Jos pelaaja on lyöntiasennossa kasassa, kyyryssä,roikkuu pallon päällä tms., hän mitä todennäköisimmin nouseetaakseviennin aikana. Tämä taas johtaa useimmiten osumaanpallon päälle (top) tai osumaan maahan ennen palloa(duff). Mikäli jalat ovat lyöntiasennossa liian suorana, alavartalonoikeanlainen hyväksikäyttö on lyönnissä hyvin epätodennäköistäja lopputuloksena on ylävartalopainotteinenswingi. Alkuasento, jossa ollaan liian lähellä palloa aiheuttaahelposti vartalon nousemisen taakseviennissä. Liian kaukanaoleminen alkuasennossa taas aiheuttaa mm. liian vaakatasossatapahtuvan taakseviennin (flat).Pelaamisen kannalta on tärkeää tietää yllä mainitut perusteetja se, miten niistä poikkeaminen ja omat variaatiotvoivat vaikuttaa lopputulokseen. Näin jokainen voi analysoidasuorituksiaan myös silloin, kun opettaja ei ole läsnä. Tärkeääon myös ymmärtää, että golfissa lopputulos on ennaltatehtyjen asioiden summa.Sauli SuomelaNautittavampaa peliäPARHAILLA GOLFTUOTTEILLAGaria-golfauto ja Shadow Caddy -automaatticaddy tuovat aivanuudenlaista nautintoa kentällä liikkumiseen. Silloinkin kun svingisiei ole aivan parhaimmillaan. Niiden myynnistä ja huollosta vastaaGreen Eagle Oy – uusi suomalainen golfalan yritys.Katso lisätietoja verkkosivuiltamme tai ota yhteyttä Jarmo Monoseen (040 742 0595).Ota yhteys caddiemasteriin, jos haluat kokeilla Shadow Caddya tai Gariaa Peuramaalla!Hannuksentie 1, FI-02270 Espoogreeneagle.fi33


US GTF ProSauli SuomelanKesäkurssitPERUSKURSSI tähtää Green Cardin suorittamiseen tarvittavien taitojen saavuttamiseen.Käydään läpi pelin eri osa-alueet, swingi, lähipeli, bunkkerilyönti ja puttaus sekä golfetikettija yleisimmät sääntökohdat. Kurssin kesto on 8 tuntia, kahdella ensimmäisellä kerralla3 tuntia ja kolmannella kerralla 2 tuntia. Kaikki tarvittavat välineet, mailat ja pallot sisältyvätkurssin hintaan samoin kuin itse Green Card -suoritus, jota ei kuitenkaan suoriteta kurssinaikana/yhteydessä vaan siihen varataan aika erikseen Caddiemasterin kautta. Kurssin hintaon 190 e (sis. alv. 23%). Viikonloppuperuskurssi on sisällöltään täysin samanlainen, muttase pidetään kahtena 4 tunnin mittaisena jaksona la–su.PERUSKURSSI 1 to 28/4 klo, ti 3/5, ke 4/5 ja to 5/5 klo 17.30–19.30Tämä ensimmäinen kurssi säävarauksellaVIIKONLOPPUKURSSI 1 la 7/5 – su 8/5 klo 9–13VIIKONLOPPUKURSSI 2 la 14/5 – su 15/5 klo 9–13PERUSKURSSI 2 to 19/5, ma 23/5 klo 17.30–20.30 ja ti 24/5 klo 17.30–19.30VIIKONLOPPUKURSSI 3 la 21/5 – su 22/5 klo 9–13VIIKONLOPPUKURSSI 4 la 4/6 – su 5/6 klo 9–13PERUSKURSSI 3 ti 14/6 ja to 16/6 klo 18–21 ja ti 21/6 klo 18–20VIIKONLOPPUKURSSI 5 la 2/7 – su 3/7 klo 9–13PERUSKURSSI 4 ma 11/7 ja ti 12/7 klo 18–21 ja ke 13/7 klo 18–20VIIKONLOPPUKURSSI 6 la 23/7 – su 24/7 klo 9–13PERUSKURSSI 5 ke 27/7 ja to 28/7 klo 18–21 ja pe 29/7 klo 18–20VIIKONLOPPUKURSSI 7 la 13/8 – su 14/8 klo 9–1334


JUNIORKURSSI tarkoitettu kaikille yli 7-vuotiaille junioreille,niin vasta-alkajille kuin jo ennen pelanneille. Kurssi pidetään kolmenaperäkkäisenä päivänä kolmen tunnin kertajaksoina. Kurssin kokonaiskestoon 9 tuntia. Osallistujilla suotava olla omat mailat. Tarvittaessajuniormailoja voi vuokrata Peuramaa Klubitalon caddiemasterilta.Kurssin hinta 120 e (sis alv. 23%). Kurssin jälkeen on mahdollisuusyrittää Green Cardin suorittamista hintaan 30 e (sis alv. 23%).JUNIORKURSSI 1 ke 8/6, to 9/6 ja pe 10/6 klo 10–13JUNIORKURSSI 2 ti 14/6, ke 15/6 ja to 16/6 klo 10–13JUNIORKURSSI 3 ma 11/7, ti 12/7 ja ke 13/7 klo 10–13PREPPAUSKURSSI on jo Green cardin suorittaneille tarkoitettuja ensimmäiseen viralliseen tasoitukseen pyrkiville (hcp 36)pitemmälle aikavälille ajoitettu kurssi. Tunteja on yhteensä kuusija ne ajoittuvat kauden alkuun touko–kesäkuulle. Osallistujamääräon max 9 hlöä. Hinta 120 e (sis alv. 23%)ke 18/5, ke 25/5, ke 8/6, ke 15/6, ke 22/6 ja ke 29/5 klo 18–19OPETUS TARVITTAESSA MYÖS RUOTSIKSI TAI ENGLANNIKSI!35


Kilpailut ja tapahtumatPeuramaalla 2011TOUKOKUUla 7.5. Avajaiskilpailu 18 scramble, ylma 9.5. Viikkokisat alkavat, 20 vkoa 18 hcp pb, yksi sarja, VP-4 ja PO-4su 15.5. Hyvän tuulen -sunnuntai tapahtuma klubilla, toimikunnatma 16.5. Reikäpelit alkavat 18 scr ja hcp pb, yksilö ja joukkue, VP ja POla 21.5. Kultainen Peura avio- ja avopari Open 18 scramble, yl, VPsu 29.5. Females on Fairway I 18 hcp lp ja hcp pb, VPKESÄKUUke 1.6. Finnish Tour PRO-AM POto–la 2.–4.6. Finnish Tour 1 54 scr lp, N, M, POma 6.6. Tsemppitour 2 VP, LP, sarjat ikäluokittainla–su 11.–12.6. Golf Center Mid Tour 2 (Taylor Made) 36 scr lp, N, M, POla 18.6. Cobra-Puma Golf Open 18 hcp/pb, N, M, POsu 19.6. Naisten sunnuntai 18, joukkuekilpailu, VPHEINÄKUUla 2.7. Narukisa 18 Greensome, POti 5.7. Maraton 72 72 pb, VPla 9.7. Females on Fairway II 18 hcp lp ja hcp pb, POsu 10.7. Oscar Jacobson Open 18 hcp, scr, lp, M, POla 16.7. Seuran kesäjuhla 18 joukkuekisa, yl klo 14:00, VPla 23.7. Catmandoo Open 18 pb, N, M, POsu 24.7. Females on Fairway III 18 hcp lp ja hcp pb, VPla 30.7. Seniormestis, I. kierros kaikki sarjat 18 scr ja hcp, VPsu 31.7. Seniormestis, II. kierros N-50 ja M-55 18 scr, PO36


ELOKUUke 3.8 Seuran lähipelimestaruuskilpailu Puttgardenla 6.8. Junnumestis 18 pelimuodot myöh., VPsu 7.8. HCP Mestis 18 hcp, N, M, VPpe 12.8. Shoot Out, kapteenin kisa scr, YL klo 16:00, VPla 13.8. Kiinteistömaailma Lippulaiva Open 18 scramble, yl klo 10:00, VPsu 14.8. Females on Fairway IV 18 hcp lp ja hcp pb, POla 20.8. Seuran lyöntipelimestis 36 scr, VPsu 21.8. Seuran lyöntipelimestis 18 scr, POsu 28.8. FT Haastajakiertue 6 36 scr lp, POSYYSKUUla 17.9. Kinkkukilpailu 18 hcp pb, YL klo 10:00, VPla 10.9. Intersport Megastore Suomenoja Open 18 pb, N, M, POla 24.9. Golf Center MID Karsinnat 18 r scr lp, N, M, POLOKAKUUla 1.10. Päättäjäiskilpailu 18 Four-Ball, yl klo 10:00, VPla 8.10. Pajuniemi Palvi Open scramble, yl, POla 15.10. Pajuniemi Kinkku Open scramble, yl, VPMARRASKUUla 19.9.PuttiaisetVP = Vanha Peura, PO = Porkkala37


38Peuramaan yhteystiedot


Peuramaa Golf OyHallitus / Peuramaa Golf OyHallitus / Peuramaa Golf RyToimitusjohtajaKari Piippop. 050 542 1114kari.piippo@peuramaagolf.comPalvelupäällikköOuti Syväpurop. 0400 813 513outi.syvapuro@peuramaagolf.comKenttämestariJanne Hellströmp. 0400 855 885janne.hellstrom@peuramaagolf.comHead CaddiemasterErkko Heikkinenp. 0400 331 188erkko.heikkinen@peuramaagolf.comToimikunnatRaisa Mäkinen-Laukkanenpuheenjohtajap. 050 581 6819raisa.makinen@op.fiRaoul Bergman, varapuheenjohtajap. 0400 444 760raoul@becorel.fiMirja Aaltop. 040 749 1303mirja.aalto@24.fiVeli Lainep. 040 842 8487pjry@peuramaagolf.comJaakko Lehtop. 040 513 2669jaakko.lehto@kiinteistomaailma.fiVeli Laine puheenjohtajap. 040 842 8487pjry@peuramaagolf.comJari Kohtamäki varapuheenjohtajap. 040 900 3784jari.kohtamaki@sultrade.fiMatti Santanenp. 0500 654 231matti.santanen@vetonaula.fiEero Mäkikallio, Kapteenip. 050 322 0347eero.makikallio@gmail.comTuomas Portaankorvap. 045 354 5458tuomas.portaankorva@kolumbus.fiSari Sarahonka, Ladykapteenip. 040 519 7010sari.sarahonka@kolumbus.fiOuti Syväpuro, sihteerip. 0400 813 513outi.syvapuro@peuramaagolf.comNuorisotoimikuntaTuomas Portaankorvap. 045 354 5458tuomas.portaankorva@kolumbus.fiToimikunnan muut jäsenet:Tiina MarkkulaKim AaltonenTommi ManninenMarkus MuukkonenJuha PaatsamaKim RajakaltioSenioritoimikuntaMatti Santanenp. 0500 654 231matti@vetonaula.fiToimikunnan muut jäsenet:Liisa SantanenErkki ja Irma TaskinenEsko ja Marjaana KeinänenMiikka KarikoskiKilpailu- ja tasoitustoimikuntaJari Kohtamäkip. 040 900 3784jari.kohtamaki@sultrade.fiToimikunnan muut jäsenet:Sari SarahonkaEero MäkikallioPekka NivaTimo LeinoKlubitoimikuntaMirja Tuiskup. 044 305 6235mirja.tuisku@jippii.fiToimikunnan muut jäsenet:Leena KallioMaiju SuhonenSusanna SaarinenNaistoimikuntaSari Sarahonkap. 040 5197010sari.sarahonka@kolumbus.fiToimikunnan muut jäsenet:Airi KilpiäinenAnne MäntyläKarita AhlstrandRiitta KouhiaYmpäristötoimikuntaPertti Rassip. 040 552 9701pertti.rassi@pp.inet.fiKuntogolfKirsti Lukkarinenp. 040 725 7268kirsti.lukkarinen@espoo.fi39


Kodinvaihtosuunnitelmatunnissa.Kiinteistömaailma EspoonlahtiEspoon Kodit Oy LKV, Kauppakeskus Lippulaiva, Espoonlahdenkatu 4, EspooPuh. 010 622 3200 • espoonlahti@kiinteistomaailma.fiKiinteistömaailma MatinkyläMatinkylän Kodit Oy, Piispansilta 10, Espoo, puh. 010 622 3500Piispansilta 11, Iso Omena, Espoo, puh. 010 622 3510matinkyla@kiinteistomaailma.fiVälityspalkkioesimerkki: Varma 1200 € + 4% (sis. alv) velattomasta kauppahinnasta + asiakirjakulut 190 €. Kysy myös muita vaihtoehtoja palkkiopaletistamme.

More magazines by this user
Similar magazines