30.11.2023 Views

Promaint-lehti 4/2023

Promaint-lehti on neljä kertaa vuodessa ilmestyvä teollisuuden ja tuotannon ammattilehti.

Promaint-lehti on neljä kertaa vuodessa ilmestyvä teollisuuden ja tuotannon ammattilehti.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

4/<strong>2023</strong> I www.promaint<strong>lehti</strong>.fi<br />

KUNNOSSAPIDON JA TUOTANNON ERIKOISLEHTI<br />

26<br />

Ennakoivan<br />

kunnossapidon<br />

markkinakatsaus<br />

20<br />

Fingridin<br />

uudistushanke<br />

toi uutta tehoa<br />

kunnossapitoon<br />

14<br />

Tuulivoima<br />

tulee tarjoamaan<br />

töitä tuhansille<br />

Salla Marttonen-Arola<br />

Tutkijasta tekijäksi


TERVETULOA<br />

TEOLLISUUDEN<br />

SUURTAPAHTUMAAN<br />

Oulu 22.–23.5.2024<br />

Pohjoinen Teollisuus -suurtapahtuma<br />

22.–23.5.2024 | Ouluhalli, Oulu<br />

Pohjoisen suurin teollisuustapahtuma kokoaa Ouluun saman katon<br />

alle Pohjois-Suomen menestyksen tekijät eri teollisuuden aloilta.<br />

Koet ja näet mm.<br />

• Yli 300 yrityksen uusimmat tuotteet, palvelut ja ratkaisut.<br />

• Ajankohtaisia puheenvuoroja alansa huippuasiantuntijoilta.<br />

• Kohtaamisia alan ammattilaisten ja päättäjien kanssa.<br />

Tule mukaan!<br />

Messuilla<br />

yli 300<br />

näytteilleasettajaa<br />

Lisätietoja messuosallistumisesta: nina.nurminen@expomark.fi<br />

<br />

#pote24


PÄÄKIRJOITUS<br />

Ennustavaa<br />

kunnossapitoa<br />

Kunnossapitäjät ovat jo pitkään<br />

seuranneet asennetun<br />

laitekannan toimintaa erilaisilla<br />

mittauksilla ja analyyseillä.<br />

Tavoitteena on tunnistaa<br />

poikkeukselliset ilmiöt ja saada<br />

vikaantuva kohde poistettua prosessista<br />

ennen tuotantohäiriötä.<br />

Ennustavan kunnossapidon markkinan<br />

arvioidaan olevan yksi voimakkaimmin<br />

kasvavista kunnossapidon<br />

osa-alueista. Aloitamme tässä lehdessä<br />

ennustavan kunnossapidon artikkelilla<br />

juttusarjan kunnossapitoa tukevista<br />

järjestelmistä, järjestelmien markkinatilanteesta<br />

ja kehittymisestä. Tarkoituksena<br />

on saada aikaan vuoden 2024<br />

loppuun asti ulottuva artikkelisarja,<br />

josta toivottavasti on hyötyä sekä uusien<br />

järjestelmien hankkijoille että vanhojen<br />

kehittäjille.<br />

Minkälaisia työkaluja saamme<br />

käyttöömme ja kuinka hyvin ne loppuvaiheessa<br />

tulevat vikojen ennakointia,<br />

jää nähtäväksi. On näkemyksiä, joiden<br />

mukaan uusien oppivien järjestelmien<br />

kyky analysoida dataa ja ennakoida vikoja<br />

tulee mullistamaan kunnossapitoalan<br />

käytännöt. Varmaan kuitenkin lyhyellä<br />

tähtäimellä tarvitaan edelleen perinteistä<br />

insinööriosaamista paikkaamaan järjestelmien<br />

heikkoja kohtia.<br />

Perinteinen ennakointi on perustunut<br />

datan lisäksi myös ihmisen aistipohjaisiin<br />

havaintoihin. Käyttövaiheen aikana<br />

laitteiston operaattorit ja kunnossapitäjät<br />

oppivat arvioimaan laitteiston toimintaa<br />

ja ideaalitilanteessa kykenevät esimerkiksi<br />

kuulonvaraisesti ennustamaan mahdollisten<br />

vikatilanteiden synnyn.<br />

Ihmisen tekemisissä ja ennen kaikkea<br />

tekemättä jättämisissä taitaa tällä hetkellä<br />

piillä kaikkein suurin heikkous tietoon<br />

perustuvassa analyysissä ja organisaatioiden<br />

oppimisessa. Nykyisten järjestelmien<br />

tietosisältö laitteista saattaa olla suhteessa<br />

asennettuun laitekantaan vanhentunut.<br />

Tämän takia eivät esimerkiksi kunnossapidon<br />

ennakoivan huollon kiertolistat ole<br />

ajan tasalla tai laitteiden kriittisyysluokittelu<br />

on joko tekemättä tai päivittämättä.<br />

Korjauksia tekevät henkilöt eivät aina ole<br />

motivoituneita kirjaamaan tekemiään toimenpiteitä<br />

järjestelmään tai järjestelmät<br />

eivät tue raportointia riittävällä tavalla.<br />

Tämäntyyppistä ajatuskuviota tukevat<br />

järjestelmätoimittajien havainnot päivitysprojekteista<br />

ja myös alkuvuodesta <strong>2023</strong><br />

tekemämme kysely noin 100 alan osaajalle.<br />

Otetaan tästäkin asiasta selkoa tulevan<br />

juttusarjan puitteissa.<br />

Tässä lehdessä on useita aiheeseen<br />

liittyviä artikkeleita muun muassa alan<br />

vaikuttajana esiteltävä Metson Salla<br />

Marttonen-Arola haastaa meidät kaikki<br />

miettimään sitä, mitä kehitys vaatii<br />

meiltä tekijöitä ja Fingrid kertoo omaisuudenhallintaan<br />

liittyvistä laajoista<br />

muutoksistaan. Alalle tarvitaan myös<br />

tutkitusti paljon uusia osaajia ja Lapin-<br />

AMK on kehittänyt uudenlaisen koulutuspolun<br />

yhteistyössä yritysten kanssa.<br />

Otan edelleen mielelläni palautteenne<br />

ja juttuideanne vastaan.<br />

Jaakko Tennilä,<br />

päätoimittaja<br />

<strong>Promaint</strong>-<strong>lehti</strong><br />

Ennustavan<br />

kunnossapidon<br />

markkinan<br />

arvioidaan<br />

olevan yksi<br />

voimakkaimmin<br />

kasvavista<br />

kunnossapidon<br />

osa-alueista .”<br />

Julkaisija Kunnossapitoyhdistys <strong>Promaint</strong> ry on Aikakausmedia ry:n jäsen, os. Messuaukio 1, 00520 Helsinki Kustantaja<br />

ja toimitus Avone Oy, www.avone.fi Päätoimittaja Jaakko Tennilä, jaakko.tennila@kunnossapito.fi Tuottaja Vaula Aunola,<br />

vaula.aunola@avone.fi, 050 596 5426 Ilmoitusmyynti Mika Säilä, 050 352 3277, mika.saila@totalmarketing.fi Ulkoasu<br />

Avone Toimitusneuvosto Petra Herola, KP-ServicePartner, Helena Kortelainen, <strong>Promaint</strong> ry; Juha Lepikko, MABCo; Erkki<br />

Mäkelä, Kiwa Inspecta; Juha Nyholm, Pinja Tilaukset ja osoitteenmuutokset toimisto@kunnossapito.fi Kirjapaino Savion<br />

Kirjapaino Oy, Kannen kuva Jefunne Gimpel<br />

4041 0660<br />

Painotuote


Tässä<br />

numerossa<br />

4/<strong>2023</strong><br />

20<br />

Fingridillä tehtiin<br />

laajoja muutoksia<br />

sähköverkkojen kunnossapidon<br />

käytäntöihin.<br />

26<br />

Ennakoivan<br />

kunnossapidon<br />

markkinat kasvavat<br />

vauhdilla.<br />

38<br />

Laajennettu<br />

todellisuus on uusi<br />

toimiva jakelukanava<br />

myös huolto-ohjeille.<br />

47<br />

Mitä monimuotoisempi<br />

työyhteisö<br />

on sitä tehokkaampi ja<br />

luovempi se on.<br />

03 Pääkirjoitus Jaakko Tennilä<br />

05 Lyhyesti<br />

09 Näkökulma: Ville Ojanen<br />

10 Alan vaikuttaja: Salla Marttonen-Arola<br />

14 Tuulivoima tuo työtä<br />

20 Fingrid uudisti kunnossapidon käytäntöjä<br />

26 Ennakoivan kunnossapidon markkinat<br />

kasvavat vauhdilla<br />

30 Lapin AMK:n Kutomo-hanke<br />

34 Nykyaikaista öljyn kunnossapitoa, osa 2<br />

38 Laajennetusta todellisuudesta<br />

tehoa huoltoliiketoimintaan<br />

42 Plussaa energiatehokkuustyöhön: ETJ+<br />

46 Monimuotoisuus työpaikalla<br />

50 Opinnäyte- ja yritysinnovaatiopalkintojen<br />

voittajat<br />

4 promaint 4/<strong>2023</strong>


Lyhyesti<br />

KOONNUT: VAULA AUNOLA<br />

Teknologia 23 - tapahtumassa<br />

vieraili kaikkiaan 12 216 alan<br />

ammattilaista ja päättäjää.<br />

Teknologia 23 teki ennätyksiä<br />

POHJOISMAIDEN johtava teollisuustapahtuma<br />

Teknologia 23 esitteli uusimmat älykkään ja kestävän<br />

teollisuuden teknologiat Helsingin Messukeskuksessa<br />

7.–9.11. Tapahtuma kasvoi edelliskerrasta<br />

kaikilla mittareilla. Kaikkiaan Messukeskuksessa<br />

vieraili kolmen päivän aikana 12 216<br />

alan ammattilaista ja päättäjää. Osastoilla esittäytyi<br />

400 näytteilleasettajaa, ja laaja ohjelma sisälsi<br />

yli 170 puheenvuoroa ja keskustelua.<br />

Kunnossapidon- ja energian aihealueet olivat<br />

tärkeässä roolissa leikaten läpi teollisuuden prosesseja.<br />

Energia oli uusi toivottu teema messuilla<br />

ja esillä oli vahvasti muun muassa vetytalous. Kunnossapito<br />

oli puolestaan tapahtumassa mukana nyt<br />

neljättä kertaa. <strong>Promaint</strong> ry osallistui aktiivisesti<br />

näyttelyn sisällön suunnitteluun ja toteuttamiseen.<br />

Kunnossapidolla ja energialla oli oma messualue<br />

sekä ohjelmalava, missä kolmen päivän ajan<br />

kuultiin asiantuntijapuheenvuoroja ja mielenkiintoisia<br />

paneelikeskusteluja alaa puhuttavista ajankohtaisista<br />

aiheista. Tapahtumassa jaettiin myös<br />

opinnäyte- ja yritysinnovaatiopalkinnot, joista<br />

voi lukea lisää sivulta 50. Alueella oli myös oma<br />

‘’vetykortteli’’ sekä Kunnossapitoyhdistys <strong>Promaint</strong><br />

ry:n jäsenten yhteisosasto.<br />

Teknologia-messujen startup-kilpailu järjestettiin<br />

nyt kolmannen kerran. Raadin mukaan<br />

taso oli laadukkain koskaan, ja kisaan ilmoittautui<br />

mukaan yli 20 korkeatasoista teknologiaalan<br />

startupia.<br />

Teknologia-tapahtuman Startup-kilpailussa<br />

ykköseksi nousi VitalSigns, joka sai voitostaan<br />

Suomen Messusäätiön 10 000 euron palkinnon.<br />

VitalSignsin kehittämä uuden sukupolven lääkinnällinen<br />

laite pystyy samanaikaisesti havaitsemaan<br />

ja analysoimaan useita biosignaaleja<br />

samalla kun se dokumentoi tulokset automaattisesti<br />

ja ehdottaa diagnoosia lääkäreille. Laitetta,<br />

sen sovellusta ja tekoälypohjaista analyysiä voivat<br />

hyödyntää myös kuluttajat, telelääketieteen<br />

alustat sekä eläinlääketiede. Kunniamaininnan<br />

sai Finnadvance kehittämilleen organ-on-chipalustoille,<br />

jotka mahdollistavat yhä yksilökohtaisemman<br />

lääkehoidon suunnittelun. Startupkilpailu<br />

järjestettiin yhteistyössä Finnish Business<br />

Angels Networkin (FiBAN) kanssa. Valinnan<br />

teki raati, joka koostui teknologia-alan asiantuntijaorganisaatioiden<br />

edustajista. <strong>Promaint</strong> ry:tä<br />

raadissa edusti Erkki Mäkelä.<br />

Korkeakoulujoukkueille järjestetyn Amazing<br />

Robots -kilpailun ja 10 000 euron palkintosumman<br />

voitti Aalto-yliopiston joukkue suunnittelemallaan<br />

hauskalla Ulysses-fisubotilla.<br />

Teknologia-tapahtuma järjestetään Messukeskuksessa<br />

joka toinen vuosi, seuraavan kerran<br />

25.–27.11.2025.<br />

Kunnossapidolla ja<br />

energialla oli oma<br />

messualue sekä ohjelmalava,<br />

missä kolmen<br />

päivän aikana kuultiin<br />

mielenkiintoisia asiantuntijapuheenvuoroja.<br />

Kuvat: Jaakko Tennilä<br />

VitalSignsin palkinnon<br />

vastaanotti yrityksen<br />

co-founder Thomas<br />

Andreae. Kuva: Pekka<br />

Hannila<br />

4/<strong>2023</strong> promaint 5


Lyhyesti<br />

Suomen siltojen laskennallinen<br />

korjausvelka on kivunnut<br />

340 miljoonaan euroon.<br />

HSY sijoittui ensikertalaisena hyvin<br />

Operations Challenge -kisassa<br />

LOKAKUUSSA järjestetty WEFTEC (the Water Environment Federation's<br />

Technical Exhibition and Conference) on Pohjois-Amerikan suurin<br />

vesialan konferenssi, johon osallistuvat alan ammattilaiset ympäri maailmaa.<br />

Tapahtumassa järjestettiin myös Operations Challenge –kisa., johon<br />

HSY osallistui nyt ensimmäistä kertaa.<br />

Chicagossa viisihenkiset joukkueet ottivat mittaa toisistaan seuraavissa<br />

operatiivisissa tehtävissä: PVC-putken katkaisu ja korjaus, jätevesipumpun<br />

korjaus, kaveripelastus kiintoaineanalyysi laboratoriossa ja<br />

jätevesiprosessiin liittyvät lasku- ja simulointitehtävät.<br />

Kaikkiaan kisassa oli mukana 56 joukkuetta. HSY saavutti 23 joukkueen<br />

divisioonassa sijan 14.<br />

– Lisäksi olimme toiseksi paras Pohjois-Amerikan ulkopuolinen joukkue,<br />

josta saimme erillistunnustuksen. Tulokseen voidaan olla tyytyväisiä,<br />

kun otetaan huomioon, että paikalliset joukkueet olivat käyneet<br />

läpi esikarsinnat päästäkseen kisaan. Parhaat joukkueet myös harjoittelevat<br />

erittäin paljon joukkueen hallintoa hoitanut Kristian Sahlstedt<br />

kertoo.<br />

Matkaa varten saatiin vesisektorin viennin edistämiseen tarkoitettua<br />

avustusta Etelä-Savon ELY-keskukselta yhteistyössä Finnish Water<br />

Forumin kanssa laaditulla hakemuksella.<br />

– Joukkueemme oli osa suomalaista vienninedistämisdelegaatiota.<br />

Nyt joukkue tähtää syksyllä 2024 New Orleansissa käytävään kisaan.<br />

– Odotamme jo innolla tulevia haasteita, joihin valmistautumisessa<br />

huomioidaan Chicagon projektista kertyneet kokemukset. Hyvä yhteishenki<br />

ja oikea asenne ovat menestyksen keskeisiä tekijöitä. Aiempaa<br />

systemaattisempi ja aikaisemmin aloitettu harjoittelu mahdollisimman<br />

autenttisessa ympäristössä on myös tärkeää.<br />

Putkenkorjauksesta kisaamassa edessä vasemmalta oikealle Seppo<br />

Lius, Antero Dillström ja Mauno Pasanen. Takana Kim Nyman.<br />

ENTSO-E: Sähköä riittää<br />

Euroopassa talvikaudella<br />

viime talvea paremmin<br />

TUOREEN ENTSO-E:n Winter Outlook <strong>2023</strong>-<br />

2024 -raportin mukaan kaikki tulevan kauden<br />

tunnistetut riskit energianhuollolle johtuvat<br />

sääolosuhteista.<br />

Irlannissa ja Pohjois-Irlannissa ikääntyvien<br />

kaasuvoimaloiden käytettävyys on<br />

edelleen päähaaste. Mikäli näille yksiköille<br />

sattuu paljon suunnittelemattomia käyttökatkoja,<br />

sähkön riittävyys alueella riippuu<br />

tuulivoiman saatavuudesta. Riskejä havaitaan<br />

myös Maltalla ja Kyproksella, joissa on<br />

vain vähän tai ei lainkaan liityntöjä manner-<br />

Euroopan sähköjärjestelmään.<br />

EU:n kaasuvarastot ovat tällä hetkellä<br />

lähes sataprosenttisesti täynnä eri puolilla<br />

Eurooppaa (GIE Aggregated Gas Storage<br />

Inventory), mikä takaa toimitusvarmuutta<br />

tulevana talvena. Kriittinen kaasumäärä (CGV)<br />

on laskenut noin kymmenen prosenttia viime<br />

talveen verrattuna. Raportin mukaan nämä<br />

seikat yhdessä uusiutuvan energian tuotantokapasiteetin<br />

merkittävän laajentumisen sekä<br />

suunniteltujen keskeytysten vähäisemmän<br />

määrän kanssa viime talveen verrattuna mahdollistavat<br />

energian paremman riittävyyden<br />

ja vähäisemmän riippuvuuden kaasusta.<br />

Siltojen korjausvelka kasvaa<br />

VALTION omistamista 15 000 maantiesillasta huonokuntoisiksi luokiteltiin<br />

vuonna 2015 noin 600. Vuonna 2022 lukema oli jo lähes 800. Vastaavasti<br />

hyvässä kunnossa olevien maantiesiltojen lukumäärä on pudonnut samalla ajanjaksolla<br />

reippaasti.<br />

– Siltojen keskimääräinen kunto on heikentynyt ensisijaisesti kahdesta syystä.<br />

Ensinnäkin moni 1960–70-luvuilla rakennettu silta on vanhentunut ja siirtynyt<br />

luokitukseltaan huonokuntoiseksi samoihin aikoihin. Toiseksi kunnossapidon<br />

kustannustaso on noussut selvästi muun muassa Venäjän aloittaman hyökkäyssodan<br />

jälkeen. Rahalla saadaan yksinkertaisesti vähemmän, kertoo taitorakenneyksikön<br />

päällikkö Markku Äijälä Väylävirastosta.<br />

Silti noin 95 prosenttia maantiesilloista on erittäin hyvässä, hyvässä tai tyydyttävässä<br />

kunnossa. Kaikkiaan siltojen laskennallinen korjausvelka on kuitenkin<br />

kivunnut 340 miljoonaan euroon.<br />

– Yksittäisiä huonokuntoisia maantiesiltoja kuitenkin löytyy käytännössä<br />

joka puolelta maata.<br />

Äijälä korostaa, että Suomen siltojen vaurionsietokyky on silti edelleen varsin<br />

hyvä.<br />

Julkisessa keskusteluissa on noussut esille erityisesti logistisesti tärkeiden<br />

siltojen ongelmat. Keskustelua on käyty etenkin Kirjalansalmen sillan, Syrjäsalmen<br />

ratasillan sekä Taipaleen kanavasillan tilanteesta, lisäksi Helsingin kaupungin<br />

omistama ja ylläpitämä Kulosaaren silta on ollut otsikoissa.<br />

Silloille tehdään yleistarkastus viiden vuoden välein, ja tarvittaessa tarkempi<br />

erikoistarkastus.<br />

– Yllä mainittujen siltojen ongelmat ovat löytyneet normaalien prosessiemme<br />

mukaisesti. Silloille tehdään yleistarkastus viiden vuoden välein, ja tarvittaessa<br />

tarkempi erikoistarkastus.<br />

– Kyse on tietysti resursseista: maantiesiltojen korjauksiin pystytään tällä<br />

hetkellä kohdentamaan noin 75 miljoonaa euroa vuosittain, kun tarve olisi yli<br />

100 miljoonaa euroa, jotta korjausvelan kasvua pystyttäisiin hillitsemään, Äijälä<br />

muistuttaa.<br />

6 promaint 4/<strong>2023</strong>


70 prosentissa teollisuusalojen<br />

yrityksissä voi työskennellä englanniksi.<br />

70%Yli<br />

Monikielisten työyhteisöjen<br />

osuus on merkittävä<br />

TYÖVOIMAPULA on heikentyneen taloussuhdanteen<br />

myötä helpottunut useimmilla<br />

aloilla. Muutamaa alaa lukuun<br />

ottamatta myös kansainvälistä työvoimaa<br />

työllistävien työnantajien osuus on<br />

pienentynyt, mutta samalla työskentely<br />

englanniksi onnistuu paremmin yhä useammalla<br />

alalla. Tämä selviää palveluyhtiö<br />

Baronan valtakunnallisesta Kansainvälinen<br />

työvoima ja tulevaisuus <strong>2023</strong><br />

-tutkimuksesta, jossa kartoitettiin noin<br />

500 eri alan työnantajan työvoimatilannetta,<br />

näkemyksiä ja asenteita.<br />

Heikentynyt taloussuhdanne on vaikuttanut<br />

työvoimapulaan. Ainoastaan<br />

kaupan alalla työvoimapulan koetaan<br />

kasvaneen vuoden takaiseen verrattuna.<br />

Työvoimapula on vähentynyt eniten<br />

teollisuus- (-22 %), majoitus- ja ravintola-<br />

(-22 %) sekä rakennusalalla (-19 %).<br />

Tästä huolimatta teollisuuden alalla 29<br />

prosenttia vastaajista kuvaili nykyistä<br />

työvoimapulaa pahemmaksi kuin ennen<br />

koronapandemiaa.<br />

Tutkimuksen mukaan kansainvälistä<br />

työvoimaa työllistäneitä työnantajia löytyy<br />

eniten majoitus- ja ravintola-alalta<br />

(60 %), teollisuusalalta (54 %) ja julkiselta<br />

sektorilta (50 %).<br />

Alueellisesti näitä työnantajia oli eniten<br />

Itä-Suomessa (45 %) ja Uudellamaalla<br />

(43 %).<br />

Alojen välillä on merkittäviä eroja siinä,<br />

voiko organisaatiossa työskennellä<br />

englanniksi. Yli 70 prosentissa teollisuusalojen<br />

yrityksissä voi työskennellä englanniksi.<br />

Samaan prosenttilukuun päästään<br />

majoitus- ja ravintola-, informaatio-<br />

ja viestintäalalla. Tutkimuksen mukaan<br />

yhä useampi yritys, joka ei vielä ole palkanneet<br />

kansainvälisiä osaajia, on käynnistänyt<br />

keskustelun asiasta.<br />

– On myönteistä nähdä, että monikielisten<br />

työyhteisöjen osuus on kasvanut<br />

monella alalla. Käytännössä kansainväliset<br />

osaajat usein tarvitsevat mahdollisuuden<br />

työskennellä englanniksi ainakin<br />

työuransa alussa. Suomen kielen oppiminen<br />

ei tapahdu hetkessä, ja parasta tukea<br />

sille on nimenomaan työelämä, jossa uutta<br />

kielitaitoa pääsee käyttämään, , Baronan<br />

kansainvälisestä työvoimasta vastaava<br />

johtaja Elina Koskela toteaa.<br />

Yksityisen ja julkisen sektorin työnantajien<br />

kokemuksia selvittäneen kyselytutkimuksen<br />

toteutti Taloustutkimus<br />

kesä-elokuussa <strong>2023</strong>.<br />

NPY Cobra – tehokas ja nopea osienpesukone<br />

• pystyy pesemään hankalimmat paikat<br />

(öljykanavat yms.)<br />

• ei liuottimia, ei käryjä, ei vaarallisia aineita<br />

– työturvallisuus paranee<br />

• 80 bar paine<br />

• 60-asteinen pesuneste<br />

• tarvitsee vain valovirran ja paineilman<br />

• liikuteltavissa<br />

• täysihuoltopalvelu koko Suomessa<br />

• ei tarvitse sitoa pääomaa,<br />

laina-/leasing-vaihtoehdot<br />

• 300 kpl koneita toimitettu Suomessa<br />

tähän mennessä<br />

• 100 % suomalainen yritys<br />

Ota<br />

yhteyttä,<br />

niin<br />

tuodaan teille<br />

kone testiin!<br />

NPY Machinery Oy<br />

Topi Niemelä<br />

Puh. 044 5521 765<br />

topi.niemela@npy.fi


Lyhyesti<br />

Teknologiateollisuus<br />

panostaa 13,2 miljoonaa<br />

euroa tekoälyosaamisen<br />

kehittämiseen.<br />

Teknologiateollisuus: Tekoälyn<br />

mahdollisuuksiin on tartuttava nyt<br />

TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY investoi kymmenen miljoonaa<br />

euroa tekoälyn hyödyntämisen vauhdittamiseen Suomessa.<br />

Lisäksi Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö lahjoittaa 3,2<br />

miljoonaa Aalto-yliopiston uuden tekoälytutkimuksen keskuksen<br />

perustamiseen.<br />

Rahalla tuetaan huippuosaajien rekrytointeja yritysten ja yliopistojen<br />

yhteisprojekteihin, rahoitetaan yritysten tekoälyhankkeita<br />

ja niihin liittyviä ylempien korkeakoulututkintojen lopputöitä<br />

sekä perustetaan yritysvetoinen tekoälyverkosto.<br />

– Tekoälyn tarjoamiin mahdollisuuksin on tartuttava nyt, Teknologiateollisuuden<br />

toimitusjohtaja Jaakko Hirvola painottaa.<br />

Teollisuudessa soveltamismahdollisuuksia löytyy esimerkiksi<br />

koneoppimisessa, uusien materiaalien kehittämisessä, autonomisissa<br />

järjestelmissä sekä teollisten prosessien ja ennakoivan<br />

huollon kehittämisessä. Investoinnin toivotaan vauhdittavan<br />

tekoälyn käyttöönottoa erityisesti pk-yrityksissä.<br />

– Olemme Euroopassa jääneet jälkeen tekoälyinvestoinneissa<br />

verrattuna USA:han ja Kiinaan. Tekoälyosaamisen vahvistaminen<br />

on aivan olennaisessa roolissa Suomen talouden kestävän kasvun<br />

takaamisessa.<br />

Teknologiateollisuus haluaa investoinnillaan lisätä myös yritysten<br />

ja yliopistojen yhteistyötä soveltavassa tutkimuksessa<br />

sekä houkutella kansainvälisiä huippuosaajia Suomeen.<br />

Teknologiateollisuuden 10 miljoonan euron tekoälypanostus<br />

jakautuu seuraavasti:<br />

• 3,8 M€ tekoälyn kansainvälisten huippuosaajien rekrytointiin<br />

yritysten ja yliopistojen yhteiseen soveltavaan tutkimukseen<br />

ja tekoälyopetukseen<br />

• 2,8 M€ Teknologiateollisuuden jäsenyritysten tekoälykehityshankkeisiin<br />

siemenrahoituksena<br />

• 2,4 M€ stipendeinä ylemmän korkeakoulututkinnon lopputöihin<br />

• 1 M€ yritysvetoisen tekoälyverkoston käynnistämiseen.<br />

Simulaattoreilla lisää kiinnostavuutta<br />

prosessialan koulutukseen<br />

Kuva: Neste<br />

KEMIANTEOLLISUUS ry:n johtava asiantuntija Anni Siltanen toteaa,<br />

että siirtyminen fossiilittomaan yhteiskuntaan kaipaa osaajia toteutuakseen<br />

Suomessa ja muuallakin.<br />

– Varmaa on, että Suomi ei ole osaamiskilpailussa yksin, vaan<br />

samat haasteet koskevat oikeastaan jokaista maata Euroopassa. Kilpailu<br />

osaajista tulee taatusti vain kovenemaan, ja siksi alalle pitää saada<br />

enemmän motivoituneita opiskelijoita.<br />

Prosessilaitosta simuloiva digitaalinen opetusväline voi Siltasen<br />

mukaan olla uusi polku alan kiinnostavuuden nostamiseksi ammattikoulutuksessa.<br />

Neste on kehittänyt prosessiteollisuuden digitaalisen NAPCON-oppimisympäristön,<br />

johon kuuluu koko laitosta kuvaava simulaattori sekä<br />

yleisiin, jalostuksessakin esiintyviin ilmiöihin pureutuvia simulaatioihin<br />

perustuvia oppimispelejä.<br />

– Näiden opetusvälineiden avulla voidaan mielekkäästi harjoitella<br />

ja oppia prosessiteollisuuden perusteita niin tislauksen, virtauksen kuin<br />

lämmönsiirronkin osalta, sanoo Nesteen simulaattorikouluttajien tiiminvetäjä<br />

Marko Asujamaa.<br />

Simulaattori on alkujaan kehitetty Nesteen öljynjalostustarpeisiin,<br />

mutta koska myös muun prosessiteollisuuden toiminta perustuu<br />

samankaltaisiin kemiallisiin prosesseihin, simulaattoria voi Nesteen<br />

NAPCON-koulutustuotteiden tuotepäällikön Pekka Qvistin mukaan<br />

käyttää myös yleisenä prosessiteollisuuden opetusvälineenä.<br />

– Simulaattori pohjautuu pilvipalveluun. Enää ei tarvita erityisiä<br />

simulaattorikoulutushuoneita tai järeää tietokonekapasiteettia, vaan<br />

normaali nettiyhteys ja kannettava tietokone tai muutama isompi<br />

näyttö riittävät. Järjestelmä lienee laajuudessaan ja monipuolisuudessaan<br />

maailman kehittynein prosessialan simulaattori, Qvist sanoo.<br />

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän (Kpedun) teollisuus- ja logistiikka-alan<br />

toimialapäällikkö Petri Ahoniemi nostaa esiin sen, että<br />

monella nykynuorella saattaa olla ohut käsitys työstä ja työpaikoista,<br />

kun työn tekeminen on siirtynyt kauemmas normaalista elämästä ja<br />

muuttunut tavallaan näkymättömäksi.<br />

– Nuoret kantavat kuitenkin valtavaa vastuuta tulevaisuudesta. Nyt<br />

on tapahtunut jonkinlainen muutos siinä, että ollaan huomattu, kuinka<br />

työllistymällä teollisuuteen on mahdollista olla mukana puhtaamman<br />

huomisen luomisessa. Tätä pitäisi tuoda vielä paremmin esille esimerkiksi<br />

kouluissa, sillä ihmisten arvot ohjaavat loppujen lopuksi kaikkien<br />

käyttäytymistä, Ahoniemi lisää.<br />

8 promaint 4/<strong>2023</strong>


Näkökulma<br />

VILLE OJANEN<br />

PROFESSORI, TUOTANTOTALOUS, ERITYISESTI TEOLLISET INNOVAATIOT LUT-YLIOPISTO<br />

Kohti uusiutuvaa<br />

omaisuuden hallintaa?<br />

Standardointi<br />

osaamiseen ja sen<br />

merkitykseen<br />

yritysten kilpailukyvyn<br />

ja innovoinnin<br />

lähteenä täytyy<br />

kiinnittää entistä<br />

enemmän huomiota.”<br />

Trendit ohjaavat yritysten toimintaa,<br />

halusimme tai emme. Samoin<br />

erilaiset sääntelyt ja standardit.<br />

Vaikutukset ovat joko suoria tai<br />

epäsuoria. Osaltaan nämä näkyvät meillä<br />

yliopistomaailmassakin vaikkapa yrityksiin<br />

tehtävissä lopputöissä. Esimerkiksi<br />

hiilijalanjäljen laskentaan paneutuvia diplomitöitä<br />

on viime aikoina teetetty paljon<br />

eri toimialoille. Ei pelkästään siksi, että se<br />

on trendikäs aihe, vaan ne ovat vastanneet<br />

koettuun tarpeeseen. Myös tekoälyyn<br />

liittyvät aiheet ovat ymmärrettävästi olleet<br />

suosittuja.<br />

KUNNOSSAPITOON JA OMAISUUDEN<br />

hallintaan vaikuttavia kehityskulkuja ja<br />

näkökulmia ovat viime vuosina olleet esimerkiksi<br />

kestävä kehitys ja kiertotalous,<br />

lainsäädäntö ja regulaatiokehitys, uusien<br />

teknologioiden nousu, asiakasnäkökulman<br />

huomiointi, ekosysteemit ja alustaratkaisut<br />

sekä palvelullistuminen. Teknologiakehitys<br />

on tuonut kunnossapitoon<br />

paljon uutta, mikä on näkynyt vaikkapa<br />

sensoroinnissa, analytiikassa ja robotiikassa.<br />

Samoin kunnossapidon tärkeyttä ja<br />

roolia on täytynyt miettiä uudella tavalla<br />

osana tuotantojärjestelmän elinkaarta ja<br />

kestävää kiertotaloutta, huomioiden eri<br />

sidosryhmien vaatimukset.<br />

YRITYSTEN TÄYTYY TARKKAAN puntaroida,<br />

mitä trendejä kannattaa erityisesti<br />

lähteä seuraamaan ( ja mitä on pakko).<br />

Monet yllä mainituista asioista voivat<br />

tarjota merkittäviä hyötyjä esimerkiksi<br />

datan jakamiseen, mutta toisaalta ne eivät<br />

saisi liikaa monimutkaistaa kunnossa<br />

pidon operatiivista päätöksentekoa.<br />

Toiminnan ydinajatus ei saa kadota uudistumisen<br />

vimmassa ja innovointia ei pidä<br />

tehdä vain innovoinnin vuoksi. Mitä hyötyjä<br />

ja arvoa tarjotaan asiakkaille ja muille<br />

yhteistyötahoille? Innovaatiohan tarkoittaa<br />

muutosta. Kunnossapidossa muutoksen<br />

tasot ja innovointitavat voivat vaihdella<br />

teknisistä pikkuparannuksista laajoihin<br />

ekosysteemi-pohjaisiin omaisuuden hallinnan<br />

innovaatioihin, mitkä ravistelevat<br />

toimialaa. Molempia tarvitaan.<br />

YKSI MIELENKIINTOINEN NÄKÖKULMA<br />

innovaatiotoiminnan kehittymiseen on<br />

myös standardien merkityksen nousu. Nykyinen<br />

hallitus on <strong>2023</strong> hallitusohjelmassaan<br />

ilmoittanut myös Suomen kansallisen<br />

standardointistrategian laatimisesta, minkä<br />

tarkoituksena on standardoinnin roolin<br />

vahvistaminen suomalaisten yritysten kilpailukyvyn<br />

edistämisessä. Globaalin kilpailun<br />

vallitessa EU-tasolla on kehitetty ja tullaan<br />

kehittämään sääntelyä ja standardeja<br />

liittyen muun muassa datan jakamiseen ja<br />

tekoälyyn. Standardointiosaamiseen ja sen<br />

merkitykseen yritysten kilpailukyvyn ja<br />

innovoinnin lähteenä täytyykin Suomessa<br />

kiinnittää entistä enemmän huomiota,<br />

myös kunnossapidossa ja omaisuuden<br />

hallinnassa. Tämän lisäksi on muistettava,<br />

että kunnossapidossakin innovaatiotoiminnalla<br />

tulee aina olla tarkoitus, ja kaiken<br />

kehitystoiminnan tulisi olla vastuullista ja<br />

eettisesti kestävää.<br />

4/<strong>2023</strong> promaint 9


ALAN VAIKUTTAJA<br />

– Tiedostamme laajalti,<br />

että pitää siirtyä<br />

ennakoivaan kunnossapitoon<br />

ja hiljaisen<br />

tiedon saattaminen<br />

näkyväksi on hyvä<br />

asia. Pitkät perinteet<br />

omaavissa asiantuntijaorganisaatioissa<br />

ihmiset ovat kuitenkin<br />

tottuneita tekemään<br />

asioita tietyllä<br />

tavalla, Salla Marttonen-Arola<br />

sanoo.<br />

10 promaint 4/<strong>2023</strong>


ALAN VAIKUTTAJA<br />

Tutkijasta<br />

tekijäksi<br />

”Haastaisin kaikki kunnossapidon parissa työskentelevät<br />

miettimään, minkälaisia mahdollisuuksia nousee siitä, kun<br />

yhdistetään erilaisia osaamisalueita,” Salla Marttonen-Arola sanoo.<br />

TEKSTI: VAULA AUNOLA KUVAT: JEFUNNE GIMPEL<br />

Metson Interim Director, Performance<br />

Center, Salla Marttonen-Arola<br />

vaihtoi noin neljä vuotta sitten tutkijan<br />

uran käytännön kehitystehtäviin<br />

teollisuudessa.<br />

Heti alkuun kysyn häneltä, mikä sai valitsemaan<br />

kunnossapitoalan? Vastaus kumpuaa lapsuudesta. Pienen<br />

tytön sydän sykki numeroille.<br />

– Tykkäsin niistä kovasti, hän toteaa hymyillen ja<br />

lisää odottaneensa esikouluikäisenä isosiskoa koulusta<br />

kotiin, että pääsi tekemään matikan läksyjä.<br />

Matematiikasta tulikin yksi Sallan lemppareista heti<br />

ykkösluokalla, mutta siihen liittyvää erityistä haaveammattia<br />

hänelle ei kouluvuosien aikana tullut mieleen.<br />

– Lukion loppupuolella<br />

meille sitten esiteltiin erilaisia<br />

Halusin nähdä,<br />

miten kunnossapitoa<br />

kehitetään teollisuudessa<br />

käytännössä.<br />

yliopisto-opintoja ja tuotantotaloutta<br />

markkinoitiin monipuolisena<br />

tekniikan alana,<br />

sellaisena tekniikan moniosaajien<br />

koulutuksena. Se<br />

vetosi ja lähdin opiskelemaan<br />

Lappeenrannan teknilliseen<br />

yliopistoon, sillä periaatteella, että siellä saa tehdä ja oppia<br />

vähän kaikkea tekniikkaan liittyvää.<br />

Kunnossapito-alalle “sattumalta”<br />

Kunnossapidon pariin vastavalmistunut DI ajautui omien<br />

sanojensa mukaan “osittain sattumalta”.<br />

– Olin esittelemässä diplomityötä yliopiston seminaarissa<br />

ja mainitsin halustani jatkaa opintoja ja tehdä<br />

väitöskirjan. Ohjaava professori Timo Kärri tarttui tähän.<br />

Hän etsi samaan aikaan jatko-opiskelijaa tutkimaan<br />

teollisia kunnossapitopalveluja. Tarpeet kohtasivat.<br />

– Olin yliopistolla töissä sen ajan, kun tein väitöskirjaani.<br />

Avustin myös muussa tutkimuksessa ja tein opetushommia<br />

samalla.<br />

Sallan väitöskirja aiheesta “Modelling flexible asset<br />

management in industrial maintenance companies and<br />

networks” valmistui kymmenen vuotta sitten.<br />

– Silloin muun muassa omaisuuden hallinta oli uusi ja<br />

kova juttu, eikä sen arvo ole tietenkään mitenkään laskenut.<br />

Väitöskirjan valmistumisen jälkeen kului vielä joitakin<br />

vuosia LUT-yliopistossa.<br />

– Toimin tutkijana ja projektipäällikkönä. Käytännössä<br />

siis tutkin ja ohjasin kunnossapidon johtamiseen liittyvää<br />

tutkimusta ja opetusta.<br />

Tutkijaksi Englantiin<br />

Vuonna 2017 Salla sai EU:n Marie Skłodowska-Curie<br />

-rahoitusohjelman kautta nuorille lupaaville tutkijoille<br />

kohdennetun hankerahoituksen.<br />

Tutkimushankkeen rahoitusta haki<br />

kaikkiaan 8946 hakijaa eri puolilta<br />

Eurooppaa ja se myönnettiin 1253<br />

tutkijalle. EU-puiteohjelmassa kansainvälisellä<br />

yhteistyöllä oli iso rooli ja<br />

rahoituksen saaminen edellytti muuttoa<br />

Englantiin.<br />

– Lähdin Sunderlandin yliopistoon<br />

vetämään koneiden ja laitteiden kunnossapitoon liittyvää<br />

LeaD4Value-tutkimushanketta. Tutkimme siellä paikallisten<br />

auto- ja elintarviketeollisuuden yritysten kanssa,<br />

miten ne voisivat hyödyntää dataa kunnossapidossa.<br />

Kahden vuoden projektin päätyttyä Salla ja hänen miehensä<br />

päättivät muuttaa Brexitin alta takaisin Suomeen.<br />

Nuoren tutkijan palattua kotimaahan oli pienen itsetutkiskelun<br />

paikka.<br />

– Päätin, että nyt on aika nähdä se kolikon toinen puoli<br />

eli miten kunnossapitoa kehitetään teollisuudessa käytännössä.<br />

Työpaikka löytyi Outoteciltä nykyiseltä Metsolta<br />

pitkäaikaisten palvelusopimusten tuotepäällikkönä<br />

syksyllä 2019.<br />

4/<strong>2023</strong> promaint 11


ALAN VAIKUTTAJA<br />

Palvelujen tuotteistaminen<br />

Nyt Salla työskentelee Metsolla digitaalisesta<br />

tarjoomasta vastaavassa organisaatiossa.<br />

– Kuluneiden neljän vuoden aikana<br />

yrityksen nimi ja organisaation rakenne<br />

on muuttunut, ja oma tittelikin on vaihtunut,<br />

mutta kunnossapito on pysynyt<br />

koko ajan tärkeässä roolissa siinä, mitä<br />

nyt teen.<br />

– Käytännössä johdan nyt Digital Performance<br />

Centeriä, joka keskittyy tuottamaan<br />

etämonitorointi- ja analytiikkapalveluja<br />

Metson asentamalle laitekannalle. Tehtävämme<br />

on tuotteistaa asiantuntevuutta ja<br />

operoinnin osaamista niin, että sitä voidaan<br />

myydä etäpalveluna asiakkaille.<br />

– Vastuuta on siis tullut lisää, mutta<br />

samojen kysymysten kanssa painitaan kuin<br />

aiemminkin. Nyt tosin tuntuu siltä, että<br />

välillä löydetään myös vastauksia tai pystytään<br />

edes näkemään mitkä reitit eivät toimi.<br />

Kunnossapitopalveluja ja niiden digitalisoitumista<br />

mietin siis päivät pitkät.<br />

Näkökulmien yhdistäminen<br />

Salla toteaa, että kyseessä ei ole aivan helppo<br />

alue.<br />

– Meillä on asiantuntijoita, jotka tietävät<br />

prosesseista ja koneista hyvin paljon.<br />

Mietimme, miten heidän tietämyksensä<br />

saadaan ensinnäkin dokumentoitua niin,<br />

että joku muukin kuin vain yksi tietty asiantuntija<br />

voisi tuottaa palvelun. Ja edelleen,<br />

miten tämä osaaminen saadaan opetettua<br />

koneille, jotta pääsemme liikkeelle automatisoinnissa.<br />

– Näillä kehityslinjoilla ollaan ja pyrkimys<br />

on se, että tahti vaan kiihtyy jatkossa.<br />

Kunnossapitoa pitää kaupallistaa ja pitää<br />

rakentaa uusia palveluja perustuvat ne<br />

sitten tekoälyyn, muuhun softaan tai manuaalisempiin<br />

analyyseihin.<br />

– Olemme pikkuhiljaa opettelemassa<br />

asioita yhtä lailla me palveluntarjoajat kuin<br />

asiakasyritykset.<br />

Aina ei tarvitse olla edes kouluttautunut<br />

kunnossapitotekniikan kovaan perinteiseen<br />

ytimeen vaan riittää, että ymmärtää kunnossapidon<br />

perusteet.<br />

– Erilaisten näkökulmien yhdistäminen<br />

voi olla tosi arvokasta. Omalla kohdallani se<br />

on tuotantotalous, mutta se voi yhtä hyvin<br />

olla jotain aivan muuta.<br />

– Haastaisin kaikki kunnossapidon<br />

parissa työskentelevät miettimään, minkälaisia<br />

mahdollisuuksia nousee siitä, että<br />

yhdistetään erilaisia osaamisalueita.<br />

– Esimerkiksi alalla on ajettu vihreää<br />

siirtymää eteenpäin jo pitkään. Omaisuudenhallintahan<br />

kattaa koko elinkaaren.<br />

Tähänkin tarvitaan uusia osaajia, vihreän<br />

teknologian asiantuntijoita.<br />

Etäpalvelut ongelmien<br />

ratkaisijana<br />

– Palvelumuotoilussa kunnossapito ja kunnonvalvonta<br />

ovat tietenkin kaiken perusta.<br />

Sen päälle rakennetaan sitten suorituskykyä<br />

parantavia palveluja, jotka menevät<br />

komponentti- ja laitetasolta aina prosessitasolle<br />

asti.<br />

Konseptina on kerätä reaaliaikaista<br />

dataa koneista tai laitteista, jotka on<br />

asennettu asiakkaiden tuotantolaitoksille.<br />

Sen päälle rakennetaan proaktiivinen<br />

palvelu, jolla mahdolliset ongelmat<br />

korjataan.<br />

Salla mainitsee esimerkkinä kaivos- ja<br />

mineraaliteollisuuden, jossa mennään nyt<br />

enenevässä määrin kohti dataan perustuvaa<br />

kunnossapitoa ja etäpalveluja.<br />

– Näin ratkaistaan myös niitä ongelmia,<br />

jotka syntyvät siitä, että paikan päälle ei<br />

aina löydy osaavaa henkilökuntaa ja monet<br />

laitokset sijaitsevat kaukana kaikesta keskellä<br />

aavikkoa.<br />

– Monella muulla alallahan tämä siirtymä<br />

on jo tehty, hän lisää.<br />

Murros vaatii kaikilta<br />

Salla korostaa sitä, että käynnissä on iso<br />

muutos organisaatioille. Varsinaiseen<br />

muutosvastarintaan hän ei ole työssään<br />

törmännyt, mutta uusien toimintamallien<br />

läpivienti vaatii aikaa.<br />

– Tiedostamme laajalti, että pitää<br />

siirtyä ennakoivaan kunnossapitoon ja<br />

hiljaisen tiedon saattaminen näkyväksi<br />

on hyvä asia. Pitkät perinteet omaavissa<br />

asiantuntijaorganisaatioissa ihmiset<br />

ovat kuitenkin tottuneita tekemään asioita<br />

tietyllä tavalla.<br />

Muutokset ottavat aikaa organisaatioilta<br />

ja edellyttävät uudenlaista asennoitumista<br />

myös työntekijöiltä.<br />

– Ymmärrän hyvin, että saattaa olla<br />

esimerkiksi aika mukava tunne, kun<br />

asiantuntija voi tavallaan tuntea itsensä<br />

sankariksi mennessään pelastamaan<br />

tilannetta tuomalla paikalle kriittisen<br />

varaosan tai korjaamalla koneen.<br />

Tulevaisuudessa asioiden hoitamisen<br />

ei kuitenkaan enää pitäisi olla yksittäisten<br />

osaajien varassa.<br />

– Toisinaan yrityksen johtoportaan ja<br />

teknisen henkilökunnan väliltä puuttuu<br />

myös riittävä keskusteluyhteys. Jotkut<br />

puhuvat mieluummin värähtelystä tai likaantumisesta,<br />

kun toiset haluaisivat taas<br />

keskustella katteista ja budjeteista.<br />

– Näissä tilanteissa olen pyrkinyt rakentamaan<br />

siltoja näiden kuilujen yli ja<br />

uudet näkökulmat ja ajatukset on otettu<br />

hyvin vastaan kaikkialla, missä olen<br />

työskennellyt.<br />

Datan turvallisuus<br />

Yksi kehityksen suurista kysymyksistä on<br />

se, miten data suojataan.<br />

– Datan omistajuus ja se, miten se suojataan<br />

ovat tärkeitä kysymyksiä. Ne vaan<br />

korostuvat koko ajan sen myötä mitä syvemmälle<br />

kerättyyn dataan pyritään pureutumaan.<br />

Asiakkaan näkökulmasta silloin on<br />

kyse hyvin sensitiivisestä tiedosta.<br />

– Kaikki riippuu tavallaan siitä, mitä<br />

kerätyllä datalla halutaan tehdä ja onko kyseessä<br />

vain yksisuuntainen yhteys, silloinhan<br />

riskit ovat paljon pienemmät. Toisaalta<br />

tarvitsemme nimenomaan kaksisuuntaisen<br />

yhteyden, että laitteita voidaan hallita etänä.<br />

Uskon, että alalla on täysi halu siihen,<br />

että avun voi saada näin.<br />

– Tässä tulevat mukaan myös maantieteelliset<br />

ja kulttuurilliset erot sekä erilaiset<br />

lainsäädännöt. Jonkinlainen kaikkia<br />

tyydyttävä ratkaisu tähän varmasti löytyy,<br />

Erilaisten<br />

näkökulmien<br />

yhdistäminen voi<br />

olla tosi arvokasta.<br />

12 promaint 4/<strong>2023</strong>


ALAN VAIKUTTAJA<br />

kunhan riskejä, hyötyjä ja kustannuksia on<br />

puntaroitu.<br />

Kunnossapito tulevaisuudessa<br />

– Yleisesti kunnossapito tulee muuttumaan,<br />

se tulee olemaan vähän erinäköistä kuin<br />

mihin on totuttu eikä siitä pääse mihinkään.<br />

Samat vanhat perusteet ovat kuitenkin siellä<br />

taustalla. Ne eivät häviä.<br />

Entä, missä ollaan 50 vuoden päästä?<br />

– Tosi vaikea sanoa. Ainakin pitäisi<br />

olla itsestäänselvyys, että kun ostat uuden<br />

koneen tai laitteen niin siihen tulee<br />

etäyhteys laitevalmistajalle. Näin laitevalmistajan<br />

kunnossapitäjät pystyvät<br />

seuraamaan asioita, lähettämään ja suosittelemaan<br />

palveluita, sekä toimittamaan<br />

varaosia tarpeen mukaan. Tämä olisi<br />

olennainen osa toimitusta eikä siitä enää<br />

neuvotella erikseen asiakkaan kanssa,<br />

eikä asiakkaan tarvitsisi kysyä, onko tämä<br />

turvallista?<br />

– Tekoäly voisi myös hoitaa ne kaikki rutiininomaiset<br />

ja typerimmät hommat niin,<br />

ettei kenenkään enää tarvitse istua keskellä<br />

yötä tuijottamassa jotain näyttöä vaan data<br />

kerättäisiin automatiikalla ja informaatio<br />

lähtisi eteenpäin tarpeen mukaan. Dataanalyysin<br />

pohjalta aamulla töihin tulevat<br />

asiantuntijat voisivat sitten reagoida asioihin<br />

tarpeellisella tavalla.<br />

– Onhan puhuttu paljon esimerkiksi<br />

etäoperoitavista automatisoiduista kaivoksista.<br />

Puolen vuosisadan kuluttua varmaan<br />

aiheesta keskustellaan vielä enemmän,<br />

mutta en osaa ennustaa ollaanko vielä ihan<br />

toteutus vaiheessa.<br />

– Tässä on niin paljon perustavanlaatuista<br />

olevaa työtä tekemättä sitä ennen.<br />

Naisena miesvaltaisella alalla<br />

– En mieti asiaa kovinkaan usein. Menen<br />

sisältö edellä. Tykkään numeroista ja siksi<br />

olen täällä.<br />

– Plussana voi ehkä mainita, että kun<br />

tutkijana vierailin tieteellisissä konferensseissa<br />

niin sadan osallistujan joukossa oli<br />

usein vain muutamia naisia. Ja heistäkin<br />

osa oli kollegoitani, koska meillä oli naisvaltainen<br />

tutkimusryhmä. Oli ainakin helppo<br />

jäädä ihmisten mieleen eikä tarvinnut montaa<br />

kertaa esittäytyä.<br />

– Varsinkin nyt koronan jälkeen suurin<br />

huomioni on kiinnittynyt siihen, että saan ihmiset<br />

ympäri maailmaa etäkokouksiin niin,<br />

ettei kenenkään tarvitse herätä keskellä yötä.<br />

Toki joskus havahdun siihen, että olen ainoa<br />

nainen kokouksessa, jossa on läsnä<br />

20 ihmistä.<br />

– Enemmän asiaa joutuu pohtimaan<br />

rekrytoinneissa. Haastattelen usein miespuolisia<br />

hakijoita ympäri maailmaa eri<br />

kulttuureista. En voi tietenkään loukata<br />

ketään, kysymällä onko hänelle ongelma,<br />

jos esihenkilö on nuori nainen. Sen sijaan<br />

hyvin selkeästi kerron olevani rekrytoiva<br />

esihenkilö, jolle uusi työntekijä sitten<br />

raportoi. Jätän siis tavallaan vastuun<br />

kuulijalle.<br />

Monimuotoisuus voimavarana<br />

– Metsolla kiinnitetään nykyään paljon<br />

huomiota monimuotoisuuteen ja mielestäni<br />

se on myös selvästi lisääntynyt.<br />

Aktiivisesti pyritään vaikuttamaan<br />

esimerkiksi siihen, että naiset rohkenevat<br />

etenemään urallaan ja hakeutumaan johtotehtäviin.<br />

– Olen esimerkiksi itse osallistunut<br />

Metson järjestämään naisille suunnattuun<br />

mentorointiohjelmaan ja inklusiivisen rekrytoinnin<br />

koulutukseen.<br />

– Viime kädessä on tietenkin kysymys<br />

sitä, kuinka moni nainen lähtee kouluttautumaan<br />

alalle. Siinä eivät yritysten sisäiset<br />

käytännöt auta. Voin kyllä suositella, jos<br />

numerot ja tekniikka kiinnostavat.<br />

Monimuotoisissa tiimeissä yhdistyvät<br />

erilaiset ajattelutavat ja siitä hyötyvät kaikki.<br />

– Johtajat, joiden kanssa olen keskustellut<br />

tunnistavat monimuotoisuuden arvon<br />

tiimeissään. Päinvastoin, jos tiimissä on<br />

liian paljon samalla tavalla ajattelevia ihmisiä<br />

kehitys saattaa ennemmin tai myöhemmin<br />

hidastua.<br />

<strong>Promaint</strong>in rooli<br />

LUT-yliopistolla vietettyjen vuosien aikana<br />

Salla teki yhteistyötä myös <strong>Promaint</strong>-yhdistyksen<br />

kanssa.<br />

– Meillä oli yhteistutkimushanke, johon<br />

osallistuin. Sen jälkeen en ole ollut muuten<br />

aktiivi, mutta olen käynyt joissakin tilaisuuksissa<br />

puhumassa.<br />

<strong>Promaint</strong>in toimintaa hän pitää tärkeänä<br />

alan kehityksen kannalta.<br />

– Yhdistys tekee hyvää työtä monella eri<br />

osa-alueella. Ja voi tavallaan olla yksi sanansaattaja<br />

juuri sen vuoropuhelun suhteen,<br />

mitä alalle kaipaan. Ääneen pääsevät niin<br />

kunnossapitäjät, yrityksien johto kuin softan<br />

kehittäjätkin.<br />

– Myös opiskelijoiden suuntaan <strong>Promaint</strong><br />

on avainasemassa. On hyvä muistaa,<br />

että suomalainen insinööriosaaminen on<br />

edelleen arvossa maailmalla. Itsekin pyrin<br />

rekrytoimaan myös suomalaisia osaajia<br />

Metsolle töihin.<br />

4/<strong>2023</strong> promaint 13


ENERGIAMURROS<br />

Tuulivoima<br />

tuo työtä<br />

TEKSTI: JOHANNA SULA, SUOMEN TUULIVOIMAYHDISTYS RY<br />

KUVAT: TUULIA ENERGY OY, JANNE KÖRKKÖ<br />

Tuulivoima tarjoaa työtä jo tuhansille suomalaisille.<br />

Niin suunnittelun, rakentamisen kuin tuotannonkin<br />

vaiheissa käytetään paljon kotimaista osaamista.<br />

Tuulivoimaloiden huolto tehdään isolta osin<br />

työssäkäyntialueelta käsin.<br />

14 promaint 4/<strong>2023</strong>


ENERGIAMURROS<br />

Tuulivoiman työllisyysvaikutukset muodostuvat<br />

tuulivoimahankkeiden suunnittelusta, rakentamisesta,<br />

käytöstä ja kunnossapidosta sekä<br />

tuulivoimaloissa käytettävien komponenttien ja<br />

materiaalien teollisesta valmistamisesta.<br />

Tuulivoimahanke luo eniten työpaikkoja sen tuotantovaiheessa,<br />

joka on elinkaaren vaiheista pitkäkestoisin<br />

eli jopa 35 vuotta. Myös suurin osa tuulivoimahankkeiden<br />

suorista työllisyysvaikutuksista syntyy tuotantovaiheen<br />

aikana, johon kuuluvat olennaisesti tuulivoimalan käyttö-,<br />

huolto- ja korjaustoimet.<br />

Voimaloita huolletaan parityöskentelynä ja tiimien<br />

huoltopisteet sijaitsevat aina lähellä tuulipuistoa, työssäkäyntialueella.<br />

Tuulivoimalavalmistaja palkkaa nämä<br />

tiimit omiin nimiinsä tai ostaa palvelun tuulivoimaloiden<br />

huoltoon erikoistuneelta palveluntarjoajalta. Tyypillisesti<br />

voimalavalmistaja perehdyttää ja kouluttaa itse henkilöstönsä<br />

erityisosaamista vaativiin tehtäviin. Tuulivoimaloiden<br />

etäseuranta hoidetaan usein ulkomailta keskitetysti,<br />

mutta seurantaa tehdään myös kotimaassa joko voimaloiden<br />

omistajien omassa organisaatiossa tai alihankkijalta<br />

ostettuna palveluna. Lisäksi Suomessa on lapahuoltoon<br />

sekä erityisesti Pohjolan jäätäviin olosuhteisiin erikoistuneita<br />

yrityksiä, jotka ovat kasvattaneet toimintaansa myös<br />

ulkomailla.<br />

Tuulipuistot vaativat muutakin kuin voimaloiden kunnossapitoa<br />

ja huoltamista. Teiden ja sähköverkon ylläpidosta<br />

ja kunnostuksesta vastaa suurelta osin paikallinen<br />

henkilöstö, sillä vaadittavat vasteajat ovat usein lyhyitä ja<br />

työn tarve voi olla ennalta arvaamatonta tai määrällisesti<br />

skaalautuvaa.<br />

Koulutus alalle on vielä pirstaleista<br />

Suomessa tuulivoimaloiden huollon ja kunnossapidon<br />

tehtävissä työskentelevien turvallisuudesta huolehditaan<br />

tarkasti. Käytännöt ja esimerkiksi korkealla työskentelyyn<br />

liittyviä koulutuksia koskevat vaatimukset voivat kuitenkin<br />

vaihdella. Tuulivoimaloissa työskentelevän henkilön<br />

täytyy pääsääntöisesti suorittaa Global Wind Organisationin<br />

(GWO) turvallisuuskoulutuskokonaisuus Basic Safety<br />

Training (BST). Lisäksi voimalavalmistajat järjestävät<br />

tyyppikohtaisia, omiin voimaloihinsa ja tiettyihin työtehtäviin<br />

liittyviä koulutuksia. Merituulivoimaloissa työskentelevältä<br />

vaaditaan lisäksi GWO:n Sea Survival -kurssin<br />

suorittamista.<br />

Rakentamis- ja tuotantovaiheessa tuulivoimahankkeessa<br />

tarvitaan muun muassa rakennuttamispäälliköitä,<br />

logistiikan osaajia, nostamisen ammattilaisia, maanrakennusta,<br />

sähkötekniikkaa, hydrauliikkaa, tietotekniikkaa<br />

ja asiakaspalvelua sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Myös<br />

englanninkielentaito on välttämätöntä, sillä ala on hyvin<br />

kansainvälinen ja eri järjestelmät ovat pääsääntöisesti<br />

englanninkielisiä.<br />

Alalla on käynnissä jatkuva rekrytointi ja työpaikkoja<br />

on avoinna huollon ja kunnossapidon osaajille sekä palveluntarjoajille.<br />

Haasteena on tällä hetkellä se, että tuulivoima-ala<br />

on Suomessa vielä suhteellisen nuori työllistäjä ja<br />

täsmäkoulutus, ja sitä kautta normaali väylä siirtyä alan<br />

töihin, puuttuu.<br />

4/<strong>2023</strong> 3/<strong>2023</strong> promaint 153


Ennakoi.<br />

Varaudu.<br />

Menesty.<br />

Onko organisaatiosi valmis, jos jotain<br />

yllättävää tapahtuu? Häiriötilanteessa toiminta<br />

keskeytyy ja kilpailukyky katoaa nopeasti, jos<br />

varautuminen on puutteellista.<br />

Millog on Suomen Puolustusvoimien strateginen<br />

kumppani, joka turvaa myös yritysten,<br />

kuntien ja viranomaisten toimintaa kaikissa<br />

tilanteissa. Meiltä saat apua kunnossapitoon<br />

ja logistiikkaan, riskien hallintaan sekä<br />

toimintakyvyn ylläpitoon ja kehittämiseen<br />

laitteiden ja järjestelmien koko elinkaarelle.<br />

MILLOG.FI<br />

Millog-yhtiöt turvaa yritysten ja viranomaisten huoltovarmuutta sekä toiminnallista<br />

tehokkuutta kaikissa tilanteissa ja olosuhteissa. Avaintoimialojamme ovat teollisuus, infra ja<br />

liikenne sekä maanpuolustus ja viranomaistoiminta. Millog Oy, Millog Marine & Power Oy ja<br />

Senop Oy muodostavat yhdessä Millog-yhtiöt.


ENERGIAMURROS<br />

Kunnossapidon palvelujen tarve lisääntyy<br />

– Tuulivoimaloiden kaikki pääkomponentit tarvitsevat samalla<br />

tavalla huoltoa ja kunnossapitoa kuin mikä tahansa<br />

tuotantolaitos. Nykyisillä EU-tason kasvuinvestoinneilla<br />

tuulivoiman kasvukerroin tulee pysymään korkeana pitkälle<br />

tulevaisuuteen. Tämä tulee generoimaan ennennäkemättömän<br />

paljon uutta liiketoimintaa huollon ja<br />

kunnossapidon osalta. Liiketoiminta koostuu erilaisista<br />

tuulivoimaloiden huoltotoimenpiteistä, joita löytyy yksinkertaisista<br />

pulttien kiristelyistä tuulivoimalan lavalla<br />

tapahtuviin komposiittikorjauksiin asti, Euroopan liiketoimintoja<br />

Bladefencellä johtava Tomas Salmi kertoo.<br />

– Tuulivoimalan keskimääräinen elinajanodote on noin<br />

35 vuotta. Luonnollisesti voimaloiden ikääntyessä tarve<br />

kunnossapitämiseen lisääntyy huomattavasti. Tänä aikana<br />

suuripiirteinen kunnossapidon rahallinen arvo on noin 1,5<br />

miljoonaa per maatuulivoimala, tulevaisuuden merituulivoimaloissa<br />

huomattavasti enemmän. Puhutaan todella<br />

merkittävistä rahasummista vuositasolla, hän jatkaa.<br />

Salmen mukaan tuulivoimaloiden huoltoon ja kunnossapitoon<br />

palvelua tuottavilta henkilöiltä ja yrityksiltä<br />

vaaditaan ennen kaikkea projektiosaamista sekä hyvää<br />

teknistä osaamista. Näiden avulla kunnossapidon yleensä<br />

aikakriittiset projektit saadaan vietyä sovitusti maaliin.<br />

Alalle tarvitaan myös teknisesti osaavaa paikallista henkilökuntaa.<br />

– Suomen koulutusjärjestelmä ei ole vielä reagoinut<br />

tarvittavalla tavalla tähän ongelmaan, ja alan osaajia joudutaan<br />

tuomaan usein ulkomailta, Salmi harmittelee.<br />

– Suomalaisten korkea tekninen osaaminen ja niihin<br />

liittyvät innovaatiot ovat ilman muuta avainasemassa<br />

kansainvälistymisen suhteen. Yleisesti ottaen skandinaavinen<br />

laatuajattelu on erittäin korkeatasoista, ja vaikka<br />

kunnossapidon työt ovat teknisesti usein yksinkertaisia,<br />

on laadukkaille tekijöille kysyntää myös rajojen ulkopuolella.<br />

Uusien teknologioiden tuonti tällaiseen ympäristöön<br />

on hyvä käytännön esimerkki mahdollisuudesta saavuttaa<br />

kilpailuetua.<br />

Vuosikymmenien vaikutukset<br />

Pelkästään kaksi eniten Suomeen toimittanutta voimalavalmistajaa<br />

työllistävät tällä hetkellä yhteensä yli 300 huollon ja<br />

kunnossapidon ammattilaista. Yksi suurimpia voimaloiden<br />

valmistajia on saksalainen Nordex, jolla on toistakymmentä<br />

huoltopistettä eri puolella Suomea.<br />

– Valmistamiemme tuulivoimaloiden kunnossapidosta<br />

syntyneet työelämävaikutukset näkyvät paikallisesti hyvinkin<br />

jopa yli 30 vuotta. Tarvitsemme mm. tuulipuistoalueiden<br />

teiden kunnossapitoa, eri alojen alihankkijoita, työkalujen<br />

huoltoa ja kalibrointia sekä autojen huoltoa. Lisäksi vuokraamme<br />

kiinteistöjä huoltopisteitämme varten ja hankimme<br />

paikallisista yrityksistä kulutusmateriaaleja sekä pienempiä<br />

varaosia, Local Operations Manager Katarina Brewer Nordexilta<br />

listaa.<br />

– Jos meille tarjotaan alihankintana töitä, joka tapahtuu<br />

tuulivoimalassa, henkilöstöllä on oltava GWO-koulutus sekä<br />

korkealla työskentelyyn liittyvä lääkärintarkastus, sähkö- ja<br />

työturvallisuuskortti sekä tarvittavat suojavaatteet.<br />

Yrityksen oma koulutus<br />

Voimalan tehokkuuteen ja näin myös käyttöikään vaikuttaa<br />

moni seikka; muun muassa se, miten voimalaa huolletaan.<br />

Porilainen Tuulia Energy Oy vastaa tähän haasteeseen<br />

ja on jo muutaman vuoden ajan tarjonnut projektinhallinta-<br />

ja mittauspalveluiden lisäksi kokonaisvaltaista<br />

huoltoa tuulivoimaloille.<br />

4/<strong>2023</strong> promaint 17


ENERGIAMURROS<br />

– Mikäli tuulivoimala ei pyöri, luultavasti me<br />

olemme siellä, naurahtaa Tuulia Energyn myyntija<br />

kehitysjohtaja Emma Kousa.<br />

Kousa on ollut mukana Tuulia Energyllä vuoden<br />

verran ja ennen sitä tehnyt pitkälti koko työuransa<br />

tuulivoimalavalmistajien palkkalistoilla.<br />

Tuulia Energy kasvoi huiman harppauksen keväällä<br />

<strong>2023</strong>, kun yrityskaupan myötä sen tiimiin<br />

liittyi 30 vahvaa tuulivoimaosaajaa JBE Serviceltä<br />

Iistä.<br />

– Ala kasvaa huimaa vauhtia, ja arviomme mukaan<br />

koko alan kasvu jatkuu aina vuoteen 2040<br />

saakka.<br />

Kasvu tarvitsee tekijöitä. Tuulialla onkin nähty<br />

tarpeelliseksi kouluttaa tuulivoima-asentajia myös<br />

itse, sillä kyseessä on uusi, vauhdilla kasvava ammattiryhmä.<br />

– Vuonna 2017 titteliä tuulivoima-asentaja ei<br />

vielä edes tunnettu, Kousa muistuttaa.<br />

Kuinka paljon voimalan ikää tai tehokkuutta voidaan<br />

sitten huollon avulla kasvattaa?<br />

– Tarkkaa arviota ei tietenkään voida antaa, sillä<br />

lopputulokseen vaikuttaa moni muukin seikka,<br />

mutta hyvin huollettu ja valvottu voimala on takuuvarmasti<br />

vastakohtaansa tuottavampi.<br />

Tuulivoimasta Suomen<br />

suurin sähkön lähde<br />

MAA- JA MERITUULIVOIMA on merkittävä keino vähentää<br />

energiantuotannon hiilidioksidipäästöjä ja siten torjua<br />

ilmastonmuutosta. Tuulivoimarakentamisen kasvu jatkuu ja<br />

vuoteen 2027 mennessä tuulivoima tulee olemaan Suomen<br />

suurin sähköntuotannon muoto. Tuulivoiman tuottaman<br />

puhtaan sähkön avulla mahdollistamme myös teollisuuden,<br />

liikenteen ja lämmityksen puhdistumisen hiilineutraaliksi<br />

lähitulevaisuudessa.<br />

Tulevaisuudessa pelkästään merituulivoima voi työllistää<br />

suomalaisia jopa 148 000 henkilötyövuoden edestä. Tällä<br />

hetkellä Suomessa on vireillä merituulivoimaa reilu 33<br />

gigawatin (GW) edestä. Kehitteillä olevien hankkeiden on<br />

arvioitu toteutuvan vuoteen 2045 mennessä. Jos määrästä<br />

valmistuu 75 prosenttia, ovat kiinteistö- ja yhteisöveroista<br />

sekä ansiotyön verotuksesta kertyvät verohyödyt Suomelle<br />

arviolta 3,8 miljardia euroa*). Merituulivoima tuottaisi<br />

puhdasta sähköä enemmän kuin omaan tarpeeseemme, jolloin<br />

tuotantokapasiteetti houkuttelisi myös lisää työtä tuovia<br />

investointeja Suomeen.<br />

*) Gaia Consulting Oy selvitys suomalaisen merituulivoiman<br />

aluetalousvaikutuksista (<strong>2023</strong>)<br />

TULEVAISUUDEN USKO ALALLA<br />

ON VAHVA<br />

Hankkeet 12/2022<br />

TUULIVOIMA ON NOPEASTI<br />

RAKENNETTAVISSA<br />

7/<strong>2023</strong> – 12/2025 Tuulivoimakapasiteetti<br />

kasvaa ainakin 50 %<br />

Maatuulivoima<br />

12/2022<br />

~ 50 GW<br />

300 hanketta<br />

Merituulivoima<br />

12/2022<br />

~ 33 GW<br />

15 hanketta<br />

Asennettu tuulivoimakapasiteetti<br />

6/<strong>2023</strong><br />

6,1 GW<br />

1468 tuulivoimalaa<br />

Valmistumassa<br />

7-12/<strong>2023</strong><br />

1,1 GW<br />

182 tuulivoimalaa<br />

Hankkeet 12/2022<br />

Maatuulivoima<br />

5/<strong>2023</strong><br />

Merituulivoima<br />

5/<strong>2023</strong> *<br />

Valmistumassa<br />

2024<br />

Valmistumassa<br />

2025<br />

~ 63 GW<br />

380 hanketta<br />

~ 58 GW<br />

32 hanketta<br />

1,1 GW<br />

173 tuulivoimalaa<br />

1 GW<br />

150 tuulivoimalaa<br />

* Kesällä <strong>2023</strong> myönnetty useita tutkimuslupia<br />

talousvyöyhykkeelle – ne eivät ole luvussa mukana.<br />

Investointipäätöksestä menee 1-3 vuotta siihen, että<br />

tuulivoimalat ovat sähköntuotannossa.<br />

18 promaint 4/<strong>2023</strong>


Hardox® HiAce on uusin lisä Hardox®- kulutuslevyvalikoimaan.<br />

e on valkorsi ankaavaa kulutusta a korroosiota vastaan.<br />

Hardox® HiAce on erinomaisilta ominaisuuksiltaan vastaava<br />

kuin Hardox® sen rinell-kovuus on H a<br />

ary-iskukokeen väimmäisarvo - ssa. ullistavaa<br />

on se miten Hardox® HiAce seläää korroosion. un Harvot<br />

ovat matalamia se voi identää käyiän oa<br />

kolminkertaiseksi Hn teräkseen verrauna.<br />

hardox.fi


OMAISUUDENHALLINTA<br />

TEKSTI: FINGRIDIN YKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ KIMMO MUTTONEN, KUNNONHALLINTAPÄÄLLIKKÖ JUKKA KOTISAARI, ERIKOISASIANTUNTIJA<br />

SAMPO TURUNEN (TOISIOJÄRJESTELMÄT) JA VANHEMPI ASIANTUNTIJA TUOMAS LAITINEN (VERKON ELINKAARENHALLINTA)<br />

KUVAT: FINGRID<br />

Merkittävää<br />

tehokkuutta<br />

Fingridillä on tehty laajoja muutoksia<br />

sähköverkkojen kunnossapidon käytäntöihin<br />

uusien työkalujen avulla viime vuosina.<br />

Taustaksi on mainittava, että kunnossapidossa<br />

on vuosien saatossa tapahtunut<br />

merkittäviä muutoksia, kun<br />

lentokoneteollisuudesta tutut opit<br />

ovat alkaneet voimakkaammin saada jalansijaa<br />

MSG-dokumenttien myötä. Vaikka historia ulottuu<br />

näissä aina vuoteen 1968, niin perusteet<br />

ovat vasta myöhemmin alkaneet levitä muille<br />

toimialoille. Kun kunnossapidossa alettiin siirtyä<br />

omaisuuden hallintaa kohti, eli tarkastelemaan<br />

asioita käyttövarmuuden ja elinkaariajattelun<br />

näkökulmista, alkoi syntyä myös omaa standardointia,<br />

kuten ISO 55001, jota myös Fingrid<br />

noudattaa. Maailmalla on käytössä myös muita<br />

standardeja omaisuuden hallintaan, kuten SAEjärjestön<br />

standardit. Kuitenkin sähköverkkojen<br />

osalta ISO55001 on vakiinnuttanut asemansa.<br />

Sähköverkkojen perinteisestä aikaperusteisesta<br />

kunnossapidosta on kehityksen myötä<br />

siirrytty kohti kuntopohjaista kunnossapitoa,<br />

jolloin toiminta on ennakoivampaa ja luotettavampaa.<br />

Tässä on hyvä ymmärtää myös erilaisten<br />

kunnossapitotapojen nimeämiset. Kunnossapitostrategioita<br />

nimetään eri yhteyksissä hieman<br />

eri tavoin, mutta yhteistä on kuitenkin pyrkimys<br />

kunnossapitoon, jossa luotettavuus on keskeisessä<br />

asemassa. Tästä monesti käytetään termiä<br />

RCM, mutta sen kanssa tulee olla varovainen,<br />

koska alkuperäinen RCM on puhtaasti ilmailualan<br />

tapa toimia, ja siksi erittäin raskas perinteisille<br />

aloille.<br />

Kehityksen myötä on alettu hyödyntämään<br />

parempia data-analytiikkatyökaluja huoltojen<br />

kohdistamiseen ja ajoittamiseen. Fingridillä on<br />

tehty merkittäviä muutoksia niin ensiö- kuin<br />

toisiopuolen kunnossapitokäytäntöihin uusien<br />

työkalujen avulla. Työkalut, datankeräysalustas-<br />

ta aina kirjauskäytänteisiin saakka, ovat alkaneet<br />

vaikuttaa huoltojen kohdistamiseen ja oikeaaikaiseen<br />

suorittamiseen. Toisiojärjestelmien<br />

osalta perinteisestä suojarelekoestamisesta voitiin<br />

luopua merkittävissä määrin, kun datamalleilla<br />

pystyttiin kohdentamaan ennakkohuoltoja<br />

aiempaa paremmin.<br />

Kohti järjestelmäkeskeistä koestusta<br />

Fingrid aloitti portaittaisen siirtymän kohti<br />

järjestelmäkeskeistä koestusta, koska datan<br />

analysointi viimeisen 15 vuoden ajalta osoitti,<br />

että suurin osa aiemmin havaituista vioista ei<br />

kohdistunut enää yksittäisiin laitteisiin vaan<br />

järjestelmän kokonaistoimintaan. Perinteinen<br />

kausikoestus, missä testattiin pääasiallisesti yhtä<br />

suojalaitetta kerrallaan ei ollut enää tehokas työkalu<br />

vikojen löytämiseen. Työtavat ja ohjeistus<br />

päivitettiin siis tälle vuosikymmenelle ja samalla<br />

kustannustehokkaammaksi.<br />

Jatkuva-aikainen<br />

sähköpur<br />

kausten<br />

valvonta voi<br />

mahdollistaa<br />

esimerkiksi<br />

virtamuuntajavaurion<br />

tunnistamisen<br />

hyvissä ajoin.<br />

20 promaint 4/<strong>2023</strong>


OMAISUUDENHALLINTA<br />

Yksi merkittävä<br />

muutos on<br />

laitteista saatavan<br />

datan parempi<br />

hyödynnettävyys.”<br />

4/<strong>2023</strong> promaint 21


OMAISUUDENHALLINTA<br />

Sähköaseman laitekaappi aktiivisen ilmanvaihdon<br />

asentamisen jälkeen.<br />

Sähköaseman laitekaappi ennen aktiivisen ilmanvaihdon<br />

asentamista.<br />

Asemakäynnit ovat harventuneet<br />

Yksi merkittävä muutos kantaverkon toisiojärjestelmien<br />

osalta on myös laitteista saatavan datan<br />

parempi hyödynnettävyys. Vielä vuosituhannen<br />

vaihteessa vikojen jälkeiset häiriötallenteet tai<br />

tarkat relekohtaiset tapahtumalistat saatettiin<br />

joutua johtohäiriön jälkeen noutamaan henkilötyövoimin<br />

suoraan sähköasemalta. Nykyisin<br />

lähes kaikkien sähköasemiemme toisiojärjestelmät<br />

ovat suojattujen etäyhteyksien kautta<br />

tavoitettavissa. Laitteista<br />

saatava data on myös<br />

huomattavasti aiempaa<br />

tarkempaa, mikä mahdollistaa<br />

yhdessä teknisen<br />

dokumentaation<br />

kanssa hyvät pohjatiedot<br />

vikojen analysointiin.<br />

Tämä on mahdollistanut<br />

myös uudet tehokkaammat toimintatavat vikaja<br />

häiriötilanteiden ratkaisemiseen. Fingridillä<br />

onkin ollut liki kolme vuotta toiminnassa sisäinen<br />

toisiojärjestelmien 24/7 varallaolotoiminta,<br />

missä vian tai hälytyksen sattuessa järjestelmän<br />

käytettävyys varmennetaan aina ensin etäältä<br />

ennen palvelutoimittajan lähettämistä kohteeseen.<br />

Toimintamallilla on voitu siirtää valtaosa<br />

toisiojärjestelmien vikatilanteiden selvittämisistä<br />

ja korjaamisista päivätyöajoille (7–17). Samalla<br />

asemakäyntien määrä on vähentynyt jopa 60<br />

prosenttia, kun kohteeseen lähetetään suoraan<br />

oikeat resurssit oikeiden varaosien kanssa.<br />

Etäkäytön tiukat<br />

tietoturvavaatimukset<br />

Sähköaseman toisiolaitteiden etähallinta mahdollistaa<br />

edellä kuvatulla tavalla tehokkaan vianselvityksen,<br />

vasteaikojen nopeuttamisen ja laitteista<br />

saatavien lokitietojen<br />

ja tallenteiden täysimittaisen<br />

Asemakäyntien hyödyntämisen kunnossapitotoiminnassa.<br />

Samaan<br />

määrä on<br />

aikaan se asettaa entistä<br />

vähentynyt jopa<br />

tiukempia vaatimuksia etäkäytön<br />

kontrolleille ja koko<br />

60 prosenttia.”<br />

sähköasema-arkkitehtuurin<br />

tietoturvalle. Etäyhteyksissä<br />

onkin siirrytty keskitettyihin, tiukasti rajattuihin<br />

ja valvottuihin ratkaisuihin, joissa rajapinta<br />

pääsylle minimoidaan ja käyttäjät tunnistetaan<br />

vahvasti (MFA, multi-factor authentication).<br />

Itse sähköaseman automaatiota on perinteisesti<br />

ajateltu suljettuna järjestelmänä, ja vasta uusimpien<br />

sukupolvien toisiolaitteissa tietoturvanäkökohdat<br />

on otettu huomioon jo laitevalmistajan<br />

suunnittelupöydältä alkaen. IT-maailman tieto-<br />

22 promaint 4/<strong>2023</strong>


OMAISUUDENHALLINTA<br />

turvaratkaisuja ei voida suoraan kopioida kriittisen<br />

infrastruktuurin järjestelmiin, jossa jokainen<br />

muutos ja päivitys on suunniteltava ja testattava<br />

tarkkaan ja järjestelmän käytettävyys on taattava<br />

jatkuvasti.<br />

Uusia osaamistarpeita henkilöstölle<br />

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö merkittäviä<br />

parannuksia voitaisi tehdä.<br />

Operatiivisten järjestelmien<br />

tietoturvassa voidaan nähdä<br />

rinnakkaisuuksia työturvallisuusajattelun<br />

kehittymiseen<br />

aikanaan: se vaatii pitkäjänteistä<br />

kulttuurin ja ajattelutapojen<br />

muutosta kouluttamisen<br />

ja esimerkkien kautta,<br />

ja tavoitteena on oltava, että<br />

tietoturva on osa jokaisen<br />

työntekijän rutiinitoimintaa.<br />

Tietoturvan kokonaisuuden<br />

muodostavatkin ihmiset, prosessit ja teknologia.<br />

Mielikuvissamme tietoturvasta keskitymme<br />

useimmiten ensisijaisesti teknisiin ratkaisuihin,<br />

mutta nämä ovat siis vain yksi tärkeä osa kokonaisuutta.<br />

Sähköaseman automaatiojärjestelmien kehittyminen<br />

on tuonut muutenkin uusia osaamistarpeita<br />

henkilöstölle, joka niiden parissa työskentelee.<br />

LAN-verkot ovat tulleet erottamattomaksi<br />

osaksi toisiojärjestelmää, kytkinten ja TCP/<br />

IP-liikenteen perusteet on oltava hallussa ja laitteiden<br />

käyttämät portit ja protokollat tiedossa.<br />

Työasemat ovat muuttuneet virtualisointiympäristöiksi.<br />

On tehtävä töitä IT-maailman käyttöjärjestelmien<br />

lyhyiden elinkaarten hallitsemiseksi.<br />

Järjestelmät monimutkaistuvat, laitetyyppejä<br />

Datan<br />

vakiointi ja<br />

standardointi on ollut<br />

yksi suurimmista<br />

haasteista helpon<br />

jatkojalostettavuuden<br />

takaamiseksi.”<br />

tulee lisää ja laitteet vuorovaikuttavat enemmän<br />

keskenään. Kehityksen hallinnan edellytys on,<br />

että automaatiojärjestelmän arkkitehtuuri palvelee<br />

tarkoitustaan. Muutaman vuoden välein<br />

onkin syytä tarkastella kriittisesti vastaavatko<br />

nykytilan tarpeet alkuperäisiä suunnitelmia, vai<br />

onko monista yksittäisistä kehityskuluista ja uusista<br />

lisäyksistä muodostunut tarve suuremmalle<br />

päivitykselle. Samaan<br />

aikaan toisiojärjestelmän<br />

perustehtävä ei ole<br />

muuttunut mihinkään, ja<br />

riittävä ymmärrys koko<br />

sähköverkkotoiminnasta<br />

on edellytys järjestelmän<br />

kanssa toimimiselle.<br />

Tarvetta olisikin uudenlaisille<br />

osaajille, jotka<br />

hallitsevat sekä sähkötekniikan<br />

että nämä ITmaailmasta<br />

tutut teknologiat,<br />

joita operatiivisissa järjestelmissä otetaan<br />

enenevissä määrin käyttöön.<br />

Dataa päätöksenteon tueksi<br />

Yksi sähköisten omaisuudenhallintajärjestelmien<br />

merkittävimmistä keskusteluaiheista<br />

on yleensä oikeanlaisen ja laadukkaan datan<br />

kerääminen sekä jatkojalostus. Omaisuuksien<br />

vikahistoriadataa tuotetaan ympäristössämme<br />

niin tilaajan, toimittajan kuin ajoittain myös<br />

asiakkaiden toimesta. Datan vakiointi ja standardointi<br />

onkin ollut yksi suurimmista haasteista<br />

helpon jatkojalostettavuuden takaamiseksi. Sen<br />

parissa on tehty merkittäviä edistysaskelia ennen<br />

kaikkea datan syötön helpottamiseksi. Aiemmin<br />

eniten käytetyistä vapaista tekstikentistä ja muu-<br />

4/<strong>2023</strong> promaint 23


OMAISUUDENHALLINTA<br />

tamasta perusmäärittelystä on siirrytty<br />

kohti esivalintamenettelyä (Problem-<br />

Fault-Cause). Vikailmoituksen täyttäminen<br />

on helpottunut, kun järjestelmä<br />

ohjaa käyttäjää paremmin esitilastoinnissa.<br />

Jokainen vika on kuitenkin aina<br />

omanlaisensa, joten tästä huolimatta<br />

on ollut tärkeää jättää tekijälle määrittelyiden<br />

tueksi mahdollisuus lokimerkintöihin.<br />

Myös näihin on kuitenkin<br />

lisätty aika- ja käyttäjätunniste, joten<br />

jatkokysymysten esittäminen on tarvittaessa<br />

helpompaa, kun dataa käydään<br />

läpi. Kerättyä omaisuus- ja vikadataa<br />

saadaan edellä mainituin keinoin myös<br />

visualisoitua aiempaa paremmin.<br />

Vaatimuksia<br />

ympäristöolosuhteille<br />

Uutena, aiemmin harvemmin elinkaariajattelun<br />

parissa olevana laiteryhmänä<br />

päätään ovat nostamassa myös tietoliikennejärjestelmät.<br />

Kehitys niiden<br />

osalta on ollut tällä vuosituhannella niin<br />

huimaa, että järjestelmien elinkaaren<br />

ovat useammin määritelleet laitesukupolvi-<br />

ja suorituskykyvaatimukset kuin<br />

tekninen elinikä. Uudet tehokkaammat<br />

laitesukupolvet asettavat jo uudenlaisia<br />

vaatimuksia ympäristöolosuhteille.<br />

Käytetyt PDH -sukupolven laitteet kuluttivat<br />

täydessä siirrossa 20W, mutta<br />

nykyiset IP-laitteet lähestyvät (tai jopa<br />

ylittävät) kilowattiluokkaa, mikä näkyy<br />

myös lämmöntuotossa. Sama kehitys<br />

näkyy tietoliikennelaitteiden lisäksi<br />

myös kaukokäyttö- ja väylälaitteistoissa.<br />

Laitekaappien ilmanvaihtoon ja valvomoiden<br />

jäähdytykseen on täytynyt siis<br />

kiinnittää aiempaa enemmän huomiota.<br />

Kerätyn historiadatan perusteella<br />

jo 2–3 asteen sisälämpötilan laskulla<br />

voidaan vähentää kuumimpien komponenttien<br />

vikataajuutta merkittävästi.<br />

Useimmissa kohteissa tämä onnistuu jo<br />

olemassa olevilla laitteilla. Laitekaappien<br />

aktiivinen ilmanvaihto on myös osoittautunut<br />

tehokkaaksi tavaksi jäähdyttää<br />

konvektiolla kuumimpia tietoliikennelaitteita,<br />

suljetussa laitekaapissa vaikutus<br />

voi olla jopa yli 15 asteen luokkaa. Myös<br />

väylä- ja tietoliikennelaitteista saatava<br />

kuntotieto ja lämpötiladata on nyt aiempaa<br />

helpommin visualisoitavissa.<br />

Kytkinkenttien laitekannan<br />

uusiutumisen vaatimukset<br />

Viimeisen vuosikymmenen aikana sähkönsiirtojärjestelmän<br />

laitekanta kantaverkossa<br />

on uusiutunut voimakkaasti.<br />

Tästä yhtenä esimerkkinä voidaan<br />

Tarkempaa tilannekuvaa Näistä lähtökohdista<br />

on varsin ilmeistä,<br />

voidaan hyödyntää<br />

että sähkönsiirtolaitteiden<br />

ylläpidon ja<br />

elinkaarihallinnan<br />

kannalta perinteiset<br />

huolto-ohjelmat eivät<br />

enää odotetusti parhaalla mahdollisella<br />

tavalla sovellu tähän muuttuneeseen<br />

tilanteeseen. Yhtäaikaisesti tämän laitekannan<br />

muutoksen kanssa, uusi edullinen<br />

anturiteknologia sekä riittävän<br />

siirtokapasiteetin omaavat langattomat<br />

tiedonsiirtoratkaisut ovat tulleet osaksi<br />

arkipäivää.<br />

Laitekannan uudistuminen yhdistettynä<br />

modernin kunnonvalvontateknologian<br />

kustannustehokkaaseen<br />

saatavuuteen ja skaalautuvuuteen, on<br />

johdatellut elinkaarihallintaa kohti<br />

kuntoperusteista ylläpitomallia, joka<br />

toki sellaisenaan on terminologisesti<br />

ollut tunnettu jo pitkään. Nyt todellinen<br />

tehokkaammin kohdistetun<br />

elinkaarihallinnan tarpeisiin.”<br />

mainita kytkinlaitteiden osalta toteutunut<br />

muutos, missä tiheää huoltoa,<br />

modifiointeja ja tarkastusta vaativat<br />

paineilma- ja vähäöljykatkaisijat ovat<br />

poistuneet käytöstä, samanaikaisesti<br />

vikaherkkyydeltään alhaisempien kaasukatkaisijoiden<br />

lisääntyessä voimakkaasti.<br />

Myös täysin uutta teknologiaa on<br />

tullut operatiiviseen käyttöön entistä<br />

suuremmilla käyttöjännitteillä, näistä<br />

yhtenä esimerkkinä tyhjökatkaisijat.<br />

Yhtä lailla kaasueristeisten kytkinlaitosten<br />

määrä on lisääntynyt merkittävästi<br />

tilankäyttövaateisiin ja toisaalta sähköasemien<br />

uusimisratkaisujen käytännön<br />

toteutuksiin liittyen, suhteessa vuosikymmenen<br />

takaiseen tilanteeseen.<br />

24 promaint 4/<strong>2023</strong>


OMAISUUDENHALLINTA<br />

TOISIOJÄRJESTELMÄT =<br />

Sähköverkon pujärjestelmät, joilla<br />

valvotaan, operoidaan sekä suojataan<br />

sähköverkkoa. Kattaa automaation,<br />

suurjänniteverkon suojareleistyksen,<br />

vianpaikannusjärjestelmät sekä niihin<br />

liittyvät tietoliikennelaitteet.<br />

muutos tätä kohti on viimein ollut hyvin<br />

luontainen, perusteltu ja myös käytännössä<br />

toteutettavissa.<br />

Digitaalinen<br />

kunnonvalvonta-alusta<br />

Digitaalinen kunnonvalvonta-alusta on<br />

otettu Fingridillä käyttöön viimeisten<br />

vuosien aikana. Sen hyötykäyttöön saattaminen<br />

on ensisijaisesti perustunut toistaiseksi<br />

jatkuva-aikaisten anturointijärjestelmien<br />

käyttöönottamiseen, jotka korvaavat<br />

tai täydentävät perinteisiä aikaperusteisia<br />

kunnossapitotoimenpiteitä. Näiden<br />

järjestelmien tuottama data siirtyy kytkinkentiltä<br />

pilvialustoille analysoitavaksi.<br />

Analyysit luovat johtopäätöksiä laitteiden<br />

toiminnallisesta kyvykkyydestä.<br />

Mittausmenetelmiä on kehitetty<br />

vuosien aikana useita, muun muassa<br />

kytkinlaitteiden toiminnallista kyvykkyyttä<br />

todentamaan, samoin kuin osoittamaan<br />

virtamuuntajille ja läpivienneille<br />

niiden sähköisten eristeiden vaurioita<br />

osittaispurkausvalvonnalla. Käytössä on<br />

helposti käyttökohteeseen asennettavaa<br />

langatonta lämpökameratekniikkaan,<br />

jota voidaan käyttää työnalaisesti ja<br />

uusien sovelluksien suunnittelussa. Näiden<br />

osalta tulevaisuudessa uusia kaistoja<br />

syntynee tarveperusteisesti vain<br />

lisää, kun olemassa olevat kehitykset<br />

saavuttavat teknologisen kypsyytensä,<br />

kukin ajallansa.<br />

Edge-rajapinnan<br />

mahdollisuudet<br />

Tiettyjä mittauksia/tarkastuksia ei<br />

kuitenkaan ole järkevää tai ei edes pystytä<br />

toteuttamaan jatkuva-aikaisella<br />

anturoinnilla. Mittaus voi olla esimerkiksi<br />

erityisen vaikeaa, mahdotonta<br />

tai kohtuuttoman kallista kaapeloida<br />

pysyväksi, syntyvä datamäärä voi olla<br />

poikkeuksellisen suuri pilvialustalle lähetettäväksi<br />

sekä sen läpikäyminen voi<br />

olla työlästä ja aikaa vievää sellaisenaan.<br />

Näistä esimerkkinä drone-ratkaisujen<br />

tuottama suurdata-aineisto videokuvausten<br />

muodossa tai esimerkiksi<br />

eristimien halkeamien tunnistamiseen<br />

perustuva värinäemissioperusteinen<br />

menetelmä. Jälkimmäisessä hyvin korkeat<br />

näytteenottotaajuudet synnyttävät<br />

mittausdataa sellaisissa määrin, että sen<br />

lähettäminen pilvialustalle ei ole perusteltavissa.<br />

Olemassa oleva digitaalinen<br />

kunnonvalvonta-alusta ja loppukäyttäjätyökalut<br />

mahdollistavat kuitenkin<br />

tämäntyyppisten, paikallisesti erillissuoritteina<br />

toteutettavien mittausten<br />

integraation ja automaatiopohjaisen<br />

hyödyntämisen sekä tulkinnan tulevaisuudessa.<br />

Edellytyksenä tälle kokonaisuudelle<br />

on osin Edge-ratkaisujen toteutus,<br />

johon esimerkiksi palvelutoimittajan<br />

työnä tuotettava mittausdata voidaan<br />

purkaa paikallisesti tai automaattisesti.<br />

Edge-ratkaisu on taas osa digitaalisen<br />

valvontaratkaisun Azure-järjestelmää,<br />

jossa poikkeama-analytiikka voidaan<br />

esimerkiksi opetusmateriaalin perusteella<br />

automatisoida, ja näin vain<br />

tulokset ja johtopäätökset siirtää loppukäyttäjille.<br />

Teknologiset ratkaisut<br />

eri sovellutuskohteisiin lisääntyvät<br />

tässäkin tulevaisuudessa ja lisäksi Edgerajapinta<br />

sellaisenaankin antaa uuden<br />

mahdollisuuden tarvittaessa viiveettömämpään,<br />

paikalliseen analytiikkaan<br />

suurien datamäärien käsittelyssä, kuin<br />

myös datansiirron optimointiin.<br />

Elinkaarihallinnan optimointi<br />

Digitaalisella kunnonvalvonnalla vastataan<br />

tarpeeseen tunnistaa uuden kasvavan<br />

laitekannan mahdollisia tyyppivikoja<br />

ja muita heikkouksia sekä ylipäänsä<br />

luodaan tarkempaa tilannekuvaa laitteiden<br />

kuntotilasta käyttövarmuuden ja<br />

luotettavuuden varmentamiseen sekä<br />

tehokkaasti kohdistetun elinkaarihallinnan<br />

tarpeisiin. Samalla syntyy uusia<br />

mahdollisuuksia priorisoida tarvittaessa<br />

myös asemien perusparannushankkeita<br />

tarkemmin todelliseen kuntotietoon<br />

perustuen.<br />

4/<strong>2023</strong> promaint 25


MARKKINAT<br />

TEKSTI: JANNE-PEKKA KARTTUNEN, JAAKKO TENNILÄ<br />

KUVA: SHUTTERSTOCK<br />

Ennakoivan<br />

kunnossapidon<br />

kasvavat markkinat<br />

Markkinat tulevat kasvamaan<br />

lähivuosina merkittävästi<br />

useiden lähteiden mukaan.<br />

Siirtymä avaa uusia ovia kaikille<br />

alan toimijoille ja tuo samalla<br />

mukanaan monia kysymyksiä.<br />

Kunnossapidon ennakoivat menetelmät<br />

ja teknologiat eivät ole<br />

markkinoilla uusi asia. Tarkastuksia<br />

ja mittauksia laitteista on<br />

tehty jo hyvin pitkään, myös muita ennakoivia<br />

toimenpiteitä tehdään säännöllisesti. Kehittyvien<br />

digitalisaatiojärjestelmien ja -sovellusten<br />

odotetaan muuttavan kenttää radikaalisti.<br />

Uudet markkinoille<br />

tulevat sovellukset<br />

tulevat muuttamaan<br />

olennaisesti toimialaa.<br />

26 promaint 4/<strong>2023</strong>


MARKKINAT<br />

Kunnossapito<br />

Aikataulutettu kunnossapito<br />

Suunnittelematon huolto<br />

Ennalta ehkäisevä<br />

kunnossapito<br />

ilman havainnointia<br />

Havaintoihin<br />

perustuva<br />

ehkäisevä<br />

kunnossapito<br />

Korjaava<br />

kunnossapito<br />

Ennen häiriö<br />

tilannetta tai<br />

viivästetysti<br />

havainnon<br />

jälkeen<br />

Välittömästi<br />

havainnon<br />

jälkeen<br />

Jaksotettu kunnostaminen Kuntoon perustuva kunnossapito Siirretty kunnossapito Opportunistinen huolto Välitön korjaava huolto<br />

Taso 5 Taso 4 Taso 3 Taso 2 Taso 1<br />

Kuva 1. Korjauksen toteutus. Lähde: SFS-EN 13306.<br />

Tarkasteltaessa kansainvälisiä markkinatutkimuksia<br />

näyttää olevan niin, että<br />

olemme ennakoivan kunnossapidon osalta<br />

teollisuudessa vasta alkutaipaleella.<br />

Yrityksissä on myös viime aikoina herätty<br />

ymmärtämään ennakoivan kunnossapidon<br />

teknologioiden mahdollisuudet<br />

yritysten tuottavuuden tehostamisessa.<br />

Uusille toimijoille ja palveluntarjoajille<br />

ennakoiva kunnossapito on erityisen<br />

kiinnostava, koska markkinan ennustetaan<br />

kasvavan 30 prosenttia vuodessa<br />

seuraavien kymmenen vuoden aikana.<br />

Mitä ennakoiva kunnossapito<br />

pitää sisällään?<br />

Englanninkielinen termi ”predictive<br />

maintenance” on hyvin laaja ja pitää<br />

sisällään ennakoivaa toimintaa, ennustavia<br />

järjestelmiä, päätöksentekoa, toimenpiteitä<br />

ja erilaisia käytännön menetelmiä.<br />

Yleinen ja yhtenäinen tavoite on<br />

kuitenkin muuttaa suunnittelemattomat<br />

kunnossapitotoimenpiteet suunnitelluiksi<br />

sekä samalla pyrkiä optimoimaan<br />

yrityksen prosesseja ja toimintamalleja.<br />

Johtopäätöksiä kuvan 1. perusteella;<br />

Mitä enemmän aikaa korjauksen ja havainnon<br />

välille halutaan, sitä kehittyneempi<br />

menetelmä aikaisen vaiheen havaitsemiseen<br />

tarvitaan. Siirryttäessä toimintamalleissa<br />

kuvassa vasemmalle pyritään laite<br />

pitämään tuotantokuntoisena pienillä<br />

oikein ajoitetuilla kunnostuksilla. Tavoitteena<br />

on vikakorjausten minimointi.<br />

Markkinat ovat jo<br />

tuplaantuneet<br />

Ennakoivan kunnossapidon markkinaennusteet<br />

vuodelta 2016 ennustivat<br />

markkinan tuplaantuvan vuoteen 2022<br />

mennessä. Näin myös näyttäisi käyneen.<br />

Markkinaennusteiden mukaan jatkossakin<br />

näyttää vahvasti siltä, että kunnossapidossa<br />

tullaan enenevässä määrin<br />

investoimaan ennakoitavuuden ja käyttövarmuuden<br />

parantamiseen tähtääviin<br />

teknologioihin ja palveluihin.<br />

Elämme Suomessa tällä hetkellä tilanteessa,<br />

jossa työvoiman saatavuus teollisuudessa<br />

koetaan haasteelliseksi. Näin<br />

on myös kunnossapitoalalla. Kollegat Euroopassa<br />

painivat saman haasteen kanssa.<br />

Työvoiman saatavuus on tietenkin rajoite<br />

toiminnan kehittämiselle, mutta toisaalta<br />

se pakottaa yrityksiä kehittämään omia<br />

toimintamallejaan, myös prosessien ja<br />

ennakoinnin osalta.<br />

EMAM 23 kyselytutkimuksen<br />

tuloksia<br />

EFNMS teki vuonna <strong>2023</strong> EMAM 23<br />

kyselytutkimuksen (EMAM = European<br />

Maintenance and Asset Management).<br />

Kyselyyn vastanneista 75 prosenttia totesi,<br />

että työvoiman rekrytointi on hankalaa ja<br />

20 prosenttia totesi rekrytoinnin olevan<br />

lähes mahdotonta.<br />

EMAM 23 kyselyyn vastanneista<br />

yrityksistä lähes puolet ennakoi yrityksensä<br />

ICT-investointien kasvavan ja 75<br />

4/<strong>2023</strong> promaint 27


MARKKINAT<br />

prosenttia ennustaa kasvua myös investoinneissa<br />

digitaalisiin työkaluihin.<br />

Syiksi näille investoinneille mainittiin<br />

käyttövarmuuden kasvattaminen,<br />

tuottavuuden optimoiminen ja kustannusten<br />

optimointi. Tarve digitalisaatiolle<br />

ja tehokkuuden tavoittelulle<br />

kunnossapidossa on olemassa ja siihen<br />

ollaan valmiita investoimaan.<br />

Kyselyyn vastaajien mielestä keskeisiä<br />

vaatimuksia uusien teknologioiden<br />

ja digitalisaation käyttöönotolle<br />

ovat yrityksen oma visio ja selkeä<br />

suunnitelma käyttökohteesta. Olennaista<br />

on myös organisaation johdon<br />

sitoutuminen. Yritykset tarvitsevat<br />

myös uudenlaista osaamista, jotta<br />

uudet työkalut saadaan tehokäyttöön.<br />

Ennakoivan kunnossapidon<br />

markkina kasvu?<br />

Koostimme julkisesti saatavilla olevista<br />

noin 15 markkinatutkimuksesta<br />

keskiarvoisen ennusteen, jonka lopputuloksena<br />

syntyi arvio 30 prosentin<br />

vuosittaisesta kasvusta ennakoivan<br />

kunnossapidon markkinassa (Kuva 2.)<br />

Markkinatutkimukset eivät ole keskenään<br />

suoraan vertailukelpoisia, koska<br />

muun muassa markkinan määritelmä,<br />

markkina-alue ja aikajakso eroavat toisistaan,<br />

silti voi huoletta todeta, että markkinakasvun<br />

ennustetaan olevan huimaa<br />

seuraavien kymmenen vuoden aikana.<br />

IoT-Analytics (iot-analytics.com)<br />

on yksi kunnossapidon markkinaa<br />

seuraava taho ja heidän mukaansa<br />

ennustava kunnossapito (”predictive<br />

maintenance”) on kehittynyt marginaali<br />

aiheesta IoT-markkinan kiistattomaksi<br />

voittajakokonaisuudeksi alle<br />

vuosikymmenessä. Heidän mukaansa<br />

alueen sovelluksilla on myös erittäin<br />

nopea takaisinmaksuaika.<br />

Miten ennakoiva<br />

kunnossapito kehittyy?<br />

Ennakoivan kunnonvalvonnan määritelmä<br />

on useissa yhteyksissä teknologialähtöinen<br />

ja silloin puhutaan erilaisista<br />

toimintaa tukevista järjestelmistä. Järjestelmien<br />

toivotaan ottavan isomman<br />

roolin rutiininomaisissa säännöllisistä<br />

tarkastuksissa sekä analysoivan ja<br />

muuttavan kerätyn datan varsinaisiksi<br />

toimenpide-ehdotuksiksi. Seuraavassa<br />

vaiheessa kunnossapitäjät tekevät päätöksiä<br />

toimenpiteistä ja toteuttavat ne.<br />

Arvio on, että teknologiat, jotka mahdollistavat<br />

tämän kaltaiset toimintamallit,<br />

eli keräävät ja analysoivat dataa sekä<br />

esittävät sen loogisessa muodossa tule-<br />

Mitkä ovat tärkeimmät tekijät, jotka voisivat nopeuttaa uusien<br />

ICT- ja digitalisaatiotyökalujen käyttöönottoa?<br />

Onnistuneiden case-esimerkkien<br />

benchmarkkaus<br />

Johdon sitoutuminen<br />

Selkeä kunnossapitostrategia ja<br />

kehityssuunnitelma<br />

Uusien konseptien testaus<br />

Kunnossapidon tekniikka osaaminen<br />

Ulkopuolisten konsulttien käyttö<br />

Mikä on keskeisin edellytys siirtymiselle kohti digitalisaatiota ja teollisuus 4.0.:ta?<br />

Ylimmän johdon sitoutuminen<br />

Parempi ymmärrys ja enemmän<br />

tietoa alasta ja ratkaisuista<br />

Selkeä näkemys kaikista seurannaisvaikutuksista<br />

(tekniset, inhimilliset, organisatiovaikutukset jne.)<br />

Kunnossapidon uudet osaamisalueet<br />

(kuten data-analyysi ja mekatroniikka)<br />

Valtion taloudellinen tuki yrityksille<br />

Toimittajien uudet ratkaisut<br />

4%<br />

2%<br />

21%<br />

37%<br />

38%<br />

30%<br />

20%<br />

21%<br />

22%<br />

59%<br />

56%<br />

54%<br />

Lähde: EFNMS:n TEETTÄMÄ EMAM 23 kyselytutkimus.<br />

Ennakoivan kunnossapidon arvioitu markkinakehitys<br />

Kuva 2. Markkinatutkimuksien perusteella tehty arvio kehityksestä<br />

seuraavan 10-vuotiskauden aikana (mrd. USD, luvut viitteellisiä)<br />

28 promaint 4/<strong>2023</strong>


MARKKINAT<br />

vat menestymään. Esimerkiksi langattomuuden,<br />

koneoppimisen sovellusten,<br />

pilvipalveluiden ja reaaliaikaisen<br />

raportoinnin yleistyminen mainitaan<br />

useissa raporteissa tulevaisuuden<br />

muutosajureiksi. Näistä teknologioista<br />

suurinta kasvua ennustetaan yleisesti<br />

pilvipohjaisille sovelluksille.<br />

Uudet markkinoille tulevat sovellukset<br />

tulevat muuttamaan olennaisesti<br />

toimialaa ja kunnossapitäjien<br />

toimenkuvaa. On mielenkiintoista<br />

nähdä, kuinka pystymme kehittämään<br />

kunnossapito-organisaatioiden<br />

toimintaa, oppimaan uutta ja täysimittaisesti<br />

hyödyntämään uusien<br />

työkalujen potentiaalin.<br />

EFNMS:n<br />

markkinatutkimus<br />

vuodelta <strong>2023</strong><br />

(EMAM <strong>2023</strong>)<br />

Selvityksen tarkoituksena oli<br />

analysoida Euroopan kunnossapito<br />

markkinoita ja kehitystä.<br />

Kysymykseen investoinneista ja<br />

markkinakasvusta koskien kunnossapitoa<br />

sekä ICT- ja digitalisaatiotyökaluja<br />

sekä kumpaankin<br />

liittyviä palveluja vastaajat antoivat<br />

seuraavanlaisen palautteen:<br />

• 67 % arvioi huolto- ja tukipalvelujen<br />

markkinavolyymin<br />

kasvavan<br />

• 48 % arvioi lisäävänsä investointeja<br />

kunnossapidon ja tukitoimintojen<br />

järjestelmiin<br />

Kysymykseen saatavista hyödyistä<br />

liittyen uusien ICT- ja digitalisaatiotyökalujen<br />

käyttöönottoon<br />

vastaajat arvioivat seuraavaa:<br />

• 78 % arvioi laitosten käyttövarmuuden<br />

parantuvan<br />

• 62 % arvioi yhtiön tuottavuuden<br />

lisääntyvän ja tuotteiden<br />

laadun paranevan<br />

• 51 % arvioi kunnossapidon<br />

kustannusten vähenevän<br />

Näkemyksiä aiheesta<br />

ERKKI MÄKELÄ<br />

Hyödyntämiskyvystä<br />

tulee kilpailuvaltti<br />

Erkki Mäkelä, Head of Business Unit, Digital<br />

Services, Kiwa Inspecta; “Ennakoivaan ja<br />

ennustavaan toimintaan keskittyminen on<br />

näkemykseni mukaan ensiarvoisen tärkeää<br />

toiminnan laadun ja tehokkuuden varmistamiseksi<br />

sekä kustannusten optimoimiseksi, olipa kyseessä<br />

sitten kunnossapito tai vaikkapa turvallisuus.<br />

Ennakoiva ja ennustava toiminta vaatii suuren määrän<br />

dataa, jonka käsittelyssä näen tekoälyratkaisuiden<br />

kasvavan valtavaa vauhtia. Samalla kun fokus on<br />

parhaiden tekoälyratkaisuiden kehittämisessä ja<br />

hyödyntämisessä, nousee tärkeään asemaan myös tietoturvallisuuden ja tiedon<br />

omistajuuden varmistaminen. Nämä ovat osa-alueita, joiden hyödyntämiskyky<br />

tulee erottamaan toimijoita tulevaisuudessa voimakkaasti.”<br />

JANNE HAKALA<br />

Kehitysvauhti kiihtyy<br />

entisestään<br />

Janne Hakala, Director, EAM and Service Business,<br />

VincitEAM: “Tuotanto-omaisuuden hallinnassa<br />

EAM-järjestelmiltä edellytetään ennakoivassa<br />

kunnossapidossa erityisesti joustavaa liitettävyyttä<br />

muihin teknologisiin järjestelmäratkaisuihin<br />

(EAM = Enterprise Asset Management).<br />

Parhaimmatkaan ennustavat teknologiset ratkaisut<br />

eivät kuitenkaan auta, elleivät ne johda oikea-aikaisiin<br />

käytännön kunnossapitotoimiin. Teknologinen<br />

kehitysvauhti ennustavassa kunnossapidossa on kiihtyvää,<br />

joten EAM-järjestelmiin tulee joustavasti pystyä liittämään<br />

parhaat teknologiset ratkaisut. Tähän tarpeeseen<br />

vastaavat kehittyneet palveluväyläratkaisut, jotka varmistavat<br />

saumattomat integraatiot kunnossapidon toiminnanohjaukseen. Näin varsinaisen<br />

kunnossapidon toiminnanohjauksen päätehtäväksi jää tuottaa ennusteista<br />

automaattisia työtilauksia sekä tarjota kunnossapitäjille kaikki tarvittava<br />

tieto tehtävän suorittamiseksi.”<br />

JANNE-PEKKA KARTTUNEN<br />

Muutokseen pitää varautua<br />

Janne-Pekka Karttunen, toimitusjohtaja,<br />

Distence Oy: “Kehitys ja muutostarve on selvästi<br />

kiihtynyt viime vuosina. Monet toimijat ovat<br />

ymmärtäneet, että uusi teknologia vaatii<br />

prosessien ja kulttuurin uudistamista. Haaste<br />

monesti on, että teknologinen kehitys on<br />

usein nopeampaa kuin implementaatio,<br />

aina on jotain uutta ja parempaa. Muutos<br />

on varmasti tulossa ja se on iso. Se tulee<br />

haastamaan toimialaa, olisi hyvä keskustella<br />

avoimesti ja pohtia asiaa ennakoivasti ja<br />

valmistautua muutokseen. En henkilökohtaisesti usko,<br />

että tältä voi kukaan välttyä.“<br />

4/<strong>2023</strong> promaint 29


KOULUTUS<br />

TEKSTI: LEHTORI DI JAAKKO ETTO, TUNTIOPETTAJA INSINÖÖRI (AMK) MIKA MAJURI, ASIANTUNTIJA DI JANI SIPOLA<br />

KUVAT: LAPIN AMK<br />

Kunnossapidon<br />

opetusta uudistettiin<br />

Lapin AMKssa<br />

Kaksivuotisen Kutomohankkeen<br />

tavoitteena<br />

oli tuotantolaitosten<br />

kunnossapidon moduulien<br />

kehittäminen osaksi Lapin<br />

ammattikorkeakoulun<br />

insinöörikoulutusta.<br />

Lehtori DI Jaakko Etto on opettanut mm.<br />

tuotantolaitosten sähköistystä, sähkönjakelua<br />

ja kunnossapitoa toimien nyt<br />

Lapin ammattikorkeakoulun uudistuvan<br />

teollisuuden TKI-hankkeissa.<br />

Keskusteluissa alueen yritysten<br />

kanssa oli noussut esille<br />

kunnossapidon osaamisen<br />

koulutustarve metsä-,<br />

metalli-, kaivos- ja energiasektorin tuotantolaitoksissa.<br />

Samoin kunnossapidon<br />

<strong>Promaint</strong>-yhdistyksen selvityksessä oli<br />

havaittu kunnossapidon koulutuksen<br />

väheneminen Suomessa. Lapin ammattikorkeakoulussa<br />

uudistettiin koulutusten<br />

opetussuunnitelmat moduulipohjaisiksi<br />

ja kunnossapitokoulutuksen osaamisen<br />

profiloivien opintojen moduulien<br />

luomiselle oli selkeä tarve.<br />

Kemissä sähkö- ja automaatiotekniikan<br />

ja konetekniikan insinöörikoulutuksissa<br />

nähtiin tarpeelliseksi kehittää<br />

ja vahvistaa teollisen kunnossapidon<br />

koulutusta. Tämä toteutettiin Kutomohankkeen<br />

avulla kahden vuoden aikana.<br />

Hankkeessa kartoitettiin yritysten<br />

haastatteluiden ja kyselyjen avulla sekä<br />

kansainvälisen EQF-osaamiskentän<br />

avulla kunnossapitoon liittyviä koulutustarpeita<br />

sekä kehitettiin tapoja<br />

oppimisen toteutumiseen muun muassa<br />

hyödyntämällä virtuaalisuutta. Hankkeen<br />

tuloksena muodostettiin yhdeksän<br />

kappaletta 5 opintopisteen opintojaksoja<br />

eli yhteensä 45 opintopistettä.<br />

Opinnot jaettiin moduuleihin<br />

Tuotantolaitosten kunnossapidon 45<br />

opintopisteen kokonaisuus jaettiin kolmeen<br />

moduuliin: kunnossapito teollisuudessa,<br />

kunnossapidon suunnittelu<br />

ja toteutus sekä kunnossapidon talous<br />

Asiantuntija DI Jani Sipola toimii<br />

asiantuntijana ja projektipäällikkönä<br />

Lapin ammattikorkeakoulun uudistuvan<br />

teollisuuden TKI-hankkeissa.<br />

Kuva 1. Kutomo-hankkeen virtuaaliympäristön<br />

pilotti opintojaksolla.<br />

Insinööri (AMK) Mika Majuri<br />

vastaa yhtenä opettajana kunnossapidon<br />

opetuksesta Lapin<br />

ammattikorkeakoulussa.<br />

30 promaint 4/<strong>2023</strong>


KOULUTUS<br />

ja johtaminen. Jokainen moduuli muodostuu<br />

kolmesta opintojaksosta ja on<br />

15 opintopisteen suuruinen. Kunnossapidon<br />

opetusmoduulit ovat tarjolla<br />

osana sähkövoiman, automaation ja<br />

koneinsinöörien tutkinto-opintoja<br />

muun opintomoduulitarjonnan rinnalla.<br />

Kehitetyt moduulit tarjotaan myös<br />

muiden ammattikorkeakoulujen ja<br />

avoimien opintojen opiskelijoille.<br />

Moduulien opintojaksojen kehittämisen<br />

työkaluina olivat keskustelu<br />

ja vuorovaikutus hankehenkilöstön,<br />

opettajien, esimiesten, hankkeen<br />

ohjausryhmän ja alueen yritysten<br />

kanssa. Keskeistä opintojaksojen<br />

määrittelyssä oli opintojaksojen tavoitteiden<br />

selkeä määrittely ja tavoitteisiin<br />

perustuvien arviointikriteerien<br />

laatiminen. Opintojaksojen sisältöjen<br />

ja pedagogisten valintojen tueksi<br />

koottiin opintomateriaalia ja luotiin<br />

Kuva 2. Kemin kampuksen pneumatiikan ja hydrauliikan oppimisympäristö kuvattuna<br />

Matterport-ympäristöön.<br />

Kunnossapidon<br />

osaamisen<br />

koulutustarve nousi<br />

esille monin tavoin.”<br />

Kuva 3. Automaatiokoulutuksen prosessiautomaation oppimisympäristö.<br />

uutta oppimateriaalia. Opintojaksojen<br />

toteuttamiseen on käytettävissä SFSstandarimateriaaleja,<br />

PSK-standardeja,<br />

valmistajien dokumentaatioita<br />

ja webinaareja, luentoja ja esimerkkitehtäviä.<br />

Monimuoto-opiskelijoiden<br />

etäopetuksessa ja -ohjauksessa ja<br />

oppimistehtävissä käytetään virtuaalimalleja<br />

oppilaitoksen oppimisympäristöistä,<br />

opetusprosesseista ja tuotantolaitosten<br />

todellisista osaprosesseista<br />

sekä esimerkiksi perinteisiä Know-<br />

Pap- ja KnowPulp-ympäristöjä.<br />

Kunnossapito teollisuudessa<br />

Kunnossapitoteollisuudessa moduuli<br />

on tarkoitettu ns. aloittaville kunnos-<br />

sapitäjille ja se sisältää opintojaksot:<br />

kunnossapidon perusteet, tuotantolaitosten<br />

kone- ja laitekunnossapito<br />

sekä tuotantolaitosten sähkö- ja<br />

automaatiokunnossapito. Moduuli<br />

tuottaa osaamista teollisuuden mekaanisesta<br />

kunnossapidosta ja sähkö- ja<br />

automaatiokunnossapidosta sekä<br />

työturvallisuudesta ja kunnossapidon<br />

kestävästä kehityksestä. Tämän moduulin<br />

opetus on alkanut Kemissä nyt<br />

syksyllä <strong>2023</strong>. Opintojaksolle otetaan<br />

tutkinto-opiskelijoiden lisäksi avoimen<br />

ammattikorkeakouluopintojen opiskelijoita.<br />

Opintojaksojen kuvaukset ovat<br />

Lapin ammattikorkeakoulun opintooppaassa.<br />

4/<strong>2023</strong> promaint 31


KOULUTUS<br />

Suunnittelu ja toteutus<br />

Kunnossapidon suunnittelu ja toteutus<br />

-moduuli on tarkoitettu edistyneemmille<br />

kunnossapitäjille, joilla on<br />

jo perustiedot kunnossapidosta ja se<br />

sisältää opintojaksot: kunnossapidon<br />

työnsuunnittelu, käyttövarmuus sekä<br />

teollisuus 4.0 kunnossapidossa. Tätä<br />

moduulia tarjotaan valittavaksi myös<br />

muiden ammattikorkeakoulujen<br />

opiskelijoiden tarjonnassa.<br />

Moduuli tuottaa osaamista suunnitella<br />

kunnossapidon töitä, ymmärrystä<br />

käyttövarmuuden merkityksestä<br />

tuotantolaitoksissa ja tietoa teollisuus<br />

4.0 teknologioista nykyaikaisessa<br />

kunnossapidossa. Näiden opintojaksojen<br />

toteutus alkaa syksyllä <strong>2023</strong><br />

ja jatkuu keväällä 2024. Ensimmäisessä<br />

toteutuksessa 70 prosenttia<br />

osallistujista on muiden ammattikorkeakoulujen<br />

opiskelijoita.<br />

Talous ja johtaminen<br />

Kunnossapidon talous ja johtaminen<br />

-moduuli on tarkoitettu lähtökohtaisesti<br />

ylemmän ammattikorkeakoulun<br />

opetustarkoituksiin ja se sisältää<br />

opintojaksot: tuotanto-omaisuuden<br />

hallinta, kunnossapidon talous sekä<br />

kunnossapidon johtaminen. Moduuli<br />

tuottaa osaamista johtaa ja kehittää<br />

kunnossapitotoimintaa sekä ymmärrystä<br />

tuotanto-omaisuuden hallinnan<br />

merkityksestä teollisuudessa. Näiden<br />

opintojaksojen käynnistämisestä Lapin<br />

AMK:ssa ei ole tehty vielä päätöksiä,<br />

todennäköinen toteutusajankohta<br />

on lukuvuosi 2024-2025.<br />

Kaikista tuotantolaitosten kunnossapidon<br />

moduulien opintojaksoista<br />

tehtiin työtilamallit moodleympäristöihin.<br />

Opintojaksojen<br />

tavoitteiden, sisältöjen ja arviointikriteerien<br />

laadintaan osallistuivat<br />

opettajat ja TKI-asiantuntijat.<br />

Työtilamallien materiaaleissa ja<br />

oppimistehtävien esimerkeissä hyödynnettiin<br />

aikaisempaa osaamista<br />

ja kokemuksia, esimerkiksi sähkö<br />

ja konetekniikan kunnossapidon<br />

opintojaksoista, kunnossapidon erikoistumisopintojen<br />

toteuttamisesta,<br />

kunnossapidon teknologiaosaamisen<br />

johtamisen YAMK-koulutusta ja<br />

yhteistyössä toteutettua kunnossapidon<br />

muuntokoulutusta. Aikaisempien<br />

kunnossapidon koulutuskokemusten<br />

ja palautteen perusteella<br />

toteutettiin moodle-ympäristöön<br />

mallit virtuaaliympäristöineen.<br />

Kuva 4. Liikkeenvahvistuskamera ja<br />

mitattu liike.<br />

Kuva 5. Moottorin ja pumpun linjaus.<br />

Kuva 6. Moottorin ja pumpun linjaus.<br />

Virtuaaliset ja todelliset<br />

oppimisympäristöt<br />

Kunnossapidon opetuksessa hyödynnetään<br />

Lapin AMK:n oppimisympäristöjä,<br />

laitteistoja ja järjestelmiä laaja-alaisesti.<br />

Opiskelussa hyödynnetään myös virtuaalisia<br />

oppimisympäristöjä. Hankkeen<br />

aikana testattiin muun muassa kaupallista<br />

Glue-ohjelmistolla (kuva 1) toteutettua<br />

virtuaalista ympäristöä, jossa<br />

opiskelijat pääsivät tekemään erilaisia<br />

kunnossapidon tehtäviä. Lisäksi Lapin<br />

AMK:n oppimisympäristöistä on tehty<br />

aitoja 3D-malleja, joiden avulla opiskelijat<br />

voivat esimerkiksi tutustua oppimisympäristöihin<br />

etukäteen. 3D-mallit<br />

on toteutettu Matterport-laitteistolla<br />

ja -järjestelmällä. Kuvassa 2 on esitetty<br />

Matterportilla toteutettu 3D-malli<br />

pneumatiikan ja hydrauliikan oppimisympäristöstä.<br />

Lapin AMK:ssa on käytössä<br />

moodlen opetusalusta, johon on voinut<br />

myös integroida mm. Matterportilla<br />

luodut 3D-mallit oppimisympäristöistä<br />

erilaisine oppimistehtävineen.<br />

Harjoitteita aidoilla<br />

laitteistoilla<br />

Opetus ei tapahdu pelkästään virtuaalisesti<br />

vaan opinnot sisältävät myös käytännön<br />

harjoitteita aidoilla laitteistoilla<br />

ammattikorkeakoulun eri koulutusten<br />

laboratorioympäristöissä. Esimerkiksi<br />

tuotantolaitosten kone- ja laitekunnossapidon<br />

opintojaksolla käytetään kunnonvalvonnan<br />

mittauslaitteistoja kuten<br />

linjauslaitteisto, värähtelymittauslaitteisto,<br />

lämpökamera ja liikkeenvahvistuskamerajärjestelmä.<br />

Opintojaksolla<br />

opiskelijat tekevät erilaisia kunnossapidollisia<br />

mittauksia oppimisympäristön<br />

prosessilaitteista. Opintojakson oppimisympäristönä<br />

käytetään konetekniikan<br />

oppimisympäristöjen lisäksi automaatiokoulutuksen<br />

uudistettua prosessiautomaation<br />

oppimisympäristöä.<br />

Prosessiautomaation<br />

oppimisympäristö<br />

Prosessiautomaation ympäristössä on<br />

käytössä Valmetin ja Siemensin automaatiojärjestelmät,<br />

joilla ohjataan vettä<br />

putkistojen kautta ja säiliöiden välillä erilaisten<br />

prosessilaitteiden ja kenttäinstrumentoinnin<br />

avulla. Oppimisympäristön<br />

suunnitteluun, asennuksiin ja ohjausten<br />

toteutuksiin ovat osallistuneet automaatiotekniikan<br />

opiskelijat. Kuvassa 3 on esitetty<br />

prosessiautomaation oppimisympäristö,<br />

josta on myös virtuaalimalli, kuten<br />

kaikista oppimisympäristöistä. Ympäris-<br />

32 promaint 4/<strong>2023</strong>


KOULUTUS<br />

Kunnossapidon<br />

perusteet<br />

Kunnossapito teollisuudessa (15op)<br />

tössä on käytössä useita erillisiä prosessikokonaisuuksia,<br />

joita voidaan operoida<br />

yhtä aikaa HMI-paneeleilta, valvomoista<br />

tai etänä esimerkiksi kotoa.<br />

Kuva 7. Moottorin ja pumpun<br />

linjauslaitteisto.<br />

Tuotantolaitosten<br />

kone- ja<br />

laitekunnossapito<br />

Tuotantolaitosten<br />

sähkö- ja<br />

automaatiokunnossapito<br />

Kunnossapidon suunnittelu ja toteutus (15 op)<br />

Kunnossapidon<br />

työnsuunnittelu<br />

Käyttövarmuus<br />

Kunnossapidon talous ja johtaminen (15 op)<br />

Teollisuus 4.0<br />

kunnossapidossa<br />

Tuotantoomaisuuden<br />

hallinta<br />

Kunnossapidon<br />

talous<br />

Kunnossapidon<br />

johtaminen<br />

Tuotantolaitosten koneja<br />

laitekunnossapidon<br />

oppimistehtävien<br />

esimerkkejä<br />

Seuraavaksi käydään läpi esimerkkejä<br />

oppimistehtävistä konekunnossapidon<br />

käytännön oppimistehtävistä. Esimerkiksi<br />

liikkeenvahvistuskameran avulla voidaan<br />

havainnoida laitteistojen ja putkistojen<br />

värähtelyä ja liikettä, jota ei voi havaita ihmissilmillä.<br />

Kuvassa 4 on esitetty liikkeenvahvistuskamera<br />

ja tuloskuvaaja. Tyypillisesti<br />

liikkeenvahvistuskameralla nähdään<br />

vahvistettuna esimerkiksi putkistojen, tukirakenteiden<br />

ja prosessilaitteiden tärinää<br />

ja havaitaan tukirakenteiden puutteita.<br />

Kuvissa 5-7 on menossa moottorin ja<br />

pumpun linjaus prosessiautomaation oppimisympäristössä.<br />

Oppimisympäristön<br />

laitetiedot ja dokumentit ovat moodleympäristössä,<br />

kuten myös linjauslaitteiston<br />

ohjeet ja linjauksen laboratoriotyön<br />

työohje. Prosessiautomaation laboratoriossa<br />

linjaus voidaan tehdä käytännön olosuhteita<br />

vastaavissa tiloissa. Sähkömoottorin<br />

ja pumpun linjauksen toteuttamisen<br />

ohjeistus on PSK-standardien mukainen.<br />

Kuva 8. Värähtelymittauksen toteutus<br />

pumpulle vesiprosessissa.<br />

Kuvassa 8 on käynnissä värähtelymittaukset<br />

moottorista ja pumpusta. Vesiprosessin<br />

pumput ovat taajuusmuuttajaohjattuja,<br />

mikä värähtelymittauksissa on huomioitava<br />

mittaustulosten analysoinnissa, samoin<br />

kuin moottori- ja pumpputyypit. Ennen<br />

käytännön laboraatioita mittauksineen<br />

opiskelijat tutustuvat laboratoriotyöympäristön<br />

virtuaalimalliin, saavat opastuksen<br />

mittauslaitteiden käytöstä, mittausten<br />

suorittamisesta ja tulosten analysoinnista.<br />

Opiskelijoilla on värähtelymittausten<br />

suorittamisessa ja tulosten analysoinnissa<br />

käytettävissä SFS-standardit ja PSK-värähtelymittausten<br />

ja PSK värähtelymittausten<br />

standardisarja.<br />

Sisältöjä muokataan<br />

tarpeen mukaan<br />

Uusien tuotantolaitosten kunnossapidon<br />

opintojaksojen toteutus alkoi tänä syksynä.<br />

Opettajat luovat omat opintojaksojen toteutusten<br />

moodle-ympäristöt tehtyjen työtilamallien<br />

pohjalta. Opetus tapahtuu monimuotoryhmille<br />

etäopetuksena zoomilla. Opetukseen<br />

osallistuu vierailevia luennoitsijoita<br />

alan yrityksistä ja mahdollisuuksien mukaan<br />

vieraillaan tuotantolaitoksissa. Oppimistehtävät<br />

ja dokumentaatio ovat moodlessa, samoin<br />

linkit zoomiin, virtuaaliympäristöihin<br />

ja muihin ympäristöihin, kuten valmistajien<br />

materiaalit, KnowPap ja KnowPulp. Oppimistehtävät<br />

ja niiden palautuspaikat ovat<br />

moodlessa ja oppimisen edetessä arvioinnit<br />

ja palautteet tallennetaan moodleen. Opiskelijat<br />

antavat palautteet peppi-järjestelmässä.<br />

Toteutusten opettajat kehittävät ja muokkaavat<br />

opintojaksojen sisältöjä oman näkemyksensä,<br />

kokemuksen ja saadun palautteen<br />

perusteella opintojakson toteutuksen aikana<br />

ja seuraaviin toteutuksiin.<br />

4/<strong>2023</strong> promaint 33


NYKYAIKAISTA ÖLJYJEN KUNNOSSAPITOA, OSA 2<br />

Paluusuodatin ei ole enää<br />

vain paluusuodatin –<br />

Ilma pois öljystä<br />

HYDACin<br />

teknologiapäällikkö<br />

Arto Laamanen.<br />

TEKSTI: TEKNOLOGIAPÄÄLLIKKÖ ARTO LAAMANEN, HYDAC<br />

KUVAT: HYDAC<br />

Hydraulijärjestelmän luotettavan<br />

toiminnan yhtenä olennaisena<br />

tekijänä on oikeanlainen suodatus.<br />

Usein ratkaisuna on asentaa<br />

paluulinjaan suodatin, joka kerää<br />

paluuvirtauksesta likapartikkelit<br />

pois. Nykyaikainen paluusuodatin<br />

on kuitenkin paljon muutakin kuin<br />

vain suodatin.<br />

Hydraulinesteen tehtävänä hydraulijärjestelmässä<br />

on tehonsiirto,<br />

mutta samalla se mahdollistaa<br />

toimilaitteiden voitelun ja siirtää<br />

komponenteilta pois häviöiden seurauksena<br />

muodostunutta hukkalämpöä. Käytön aikana<br />

komponentit myös kuluvat, joten pieniä kulumispartikkeleita<br />

liikkuu virtauksen mukana<br />

järjestelmässä. Kulumis- ja muut järjestelmään<br />

joutuneet likapartikkelit on tärkeää saada pois<br />

järjestelmästä, jotta ne eivät nopeuta kulumista<br />

entisestään eivätkä estä järjestelmän luotettavaa<br />

toimintaa esimerkiksi kiilautumalla kapeisiin<br />

välyksiin komponenteissa.<br />

Hydraulinesteen suodatukseen käytetään<br />

yleisesti paluu-, paine- ja sivukiertosuodattimia,<br />

joilla kaikilla on omat vahvuutensa ja<br />

erityistehtävänsä. Painesuodattimella voidaan<br />

suojella järjestelmän herkkiä komponentteja<br />

ja sivukiertosuodatuksella voidaan tehokkaasti<br />

parantaa hydraulinesteen yleistä puhtaustasoa.<br />

Sivukierrossa virtaus on mahdollista saada ta-<br />

34 promaint 4/<strong>2023</strong>


NYKYAIKAISTA ÖLJYJEN KUNNOSSAPITOA, OSA 2<br />

saiseksi ja sen suuruus tiedetään, joten suodatin<br />

voidaan mitoittaa tarkasti oikeankokoiseksi.<br />

Yleisimmin käytössä on kuitenkin paluusuodatin<br />

ja sille on syynsä. Paluusuodattimen paineenkeston<br />

ei tarvitse olla korkea (< 10 bar), joten<br />

rakenne on kevyempi ja hinta edukkaampi<br />

kuin painesuodattimilla. Lisäksi paluusuodatin<br />

suodattaa kaiken järjestelmästä palaavan öljyn,<br />

joten komponenttien kulumisesta aiheutuneet<br />

likapartikkelit päätyvät lopulta paluusuodattimeen.<br />

Paluusuodattimen tehtävät<br />

Paluusuodattimen tärkein tehtävä on poistaa<br />

hydraulinesteestä sinne kuulumattomat likapartikkelit,<br />

mutta nykyaikaisella paluusuodattimella<br />

on muitakin tehtäviä. Paluusuodatin voi estää<br />

sähköstaattisten varausten muodostumisen<br />

öljyyn ja myös poistaa varauksia (<strong>Promaint</strong><br />

3/<strong>2023</strong>, Uusien öljyjen haasteet – ESD-ilmiö ja<br />

sen estäminen), mutta lisäksi paluusuodatinta<br />

voi hyödyntää ilman poistamiseen öljystä. Ilma<br />

halutaan öljyn seasta pois, koska ilma nopeuttaa<br />

hydrauliöljyn vanhenemista. Lisäksi säätötarkkuus<br />

kärsii ja hydraulipumpun tehokkuus laskee,<br />

kun öljy puristuu enemmän kasaan ilman vaikutuksesta.<br />

Kasaan puristuessaan hydrauliöljy lämpenee<br />

normaalia enemmän, joten pahimmillaan<br />

järjestelmän jäähdytysteho ei ole riittävä ja öljy<br />

ylikuumenee. Tämä taas nopeuttaa hydrauliöljyn<br />

vanhenemista ja seurauksena voi olla öljyn lakkautuminen.<br />

Ilmakuplat voivat lisäksi aiheuttaa<br />

vaahtoamista tankissa, viskositeetin laskemisen,<br />

kavitaatiota ja mikro-diesel -ilmiön. Jälkimmäinen<br />

tarkoittaa sitä, että pienen ilmakuplan<br />

paineistuessa yli 200 bar paineeseen, ilmakuplan<br />

lämpötila voi nousta yli 1000°C. Tämän seurauksena<br />

voi tapahtua pieni paikallinen räjähdys ja<br />

syntyy pieniä hiilipartikkeleita, jotka värjäävät<br />

öljyn tummemmaksi.<br />

Miten ilma saadaan pois?<br />

Ilma ei siis miltään osin paranna hydrauliöljyn<br />

ominaisuuksia, joten miten sen saa pois?<br />

Perinteisesti asia on ratkaistu mitoittamalla<br />

hydraulisäiliö niin suureksi, että öljyllä on aikaa<br />

rauhoittua ja vapaana oleva ilma ehtii poistua<br />

öljystä ennen kuin se taas uudestaan pumpataan<br />

järjestelmään. Tehokkain nykyisin käytössä oleva<br />

tapa on poistaa ilmaa aktiivisesti alipaineella.<br />

Alipaine poistaa niin vapaata kuin liuennutta<br />

ilmaa ja myös vettä. Vaihtoehtoisesti vapaan<br />

ilman poistuminen öljystä voidaan varmistaa<br />

nykyaikaisella passiivisella menetelmällä, jossa<br />

hyödynnetään ilman erotukseen optimoitua paluusuodatinta<br />

ja virtauslaskentaa. Näiden avulla<br />

ilman erottumista hydraulisäiliössä saadaan<br />

tehostettua, mutta samalla myös säiliön kokoa<br />

pienennettyä. Etukäteen ennen simulointeja ei<br />

ole mahdollista luvata, paljonko säiliötä voi pienentää,<br />

mutta HYDAC Air-X -paluusuodattimien<br />

avulla suomalaisten asiakkaiden projekteissa<br />

säiliön tilavuutta on usein voitu pienentää 20–50<br />

prosenttia.<br />

Virtaussimulointien lisäksi asiakkaiden<br />

järjestelmille tehdään tarvittaessa kenttämitta-<br />

4/<strong>2023</strong> promaint 35


NYKYAIKAISTA ÖLJYJEN KUNNOSSAPITOA, OSA 2<br />

uksia oikean työsyklin aikana, jotta optimoidun<br />

hydraulisäiliön ilman erottumisen toimivuus<br />

voidaan todentaa myös kokeellisesti. Joissakin<br />

tapauksissa säiliöitä lähetetään myös Saksaan<br />

laboratoriomittauksiin HYDAC Fluid Care<br />

Centeriin, jossa saadaan tehtyä tarkimmat mittaukset<br />

hallituissa olosuhteissa.<br />

Monipuoliset hyödyt<br />

HYDAC on jo vuosia kehittänyt Air-X -suodatinteknologiaa,<br />

jonka patentoidut ominaisuudet<br />

mahdollistavat tehokkaan ilmanerotuksen.<br />

Yksi tärkeimmistä ominaisuuksista on se, että<br />

öljyvirtaukset saadaan tankissa ohjattua riittävän<br />

rauhallisina lähelle pintaa. Mitä lähempänä<br />

pintaa ilmakupla on, sitä nopeammin se pystyy<br />

poistumaan öljystä. Air-X -suodattimissa osa<br />

öljystä myös valuu ohuena kalvona suodatinelementin<br />

pintaa pitkin alaspäin, mikä osaltaan<br />

tehostaa ilman erottumista.<br />

Ilmaa voi erottaa muillakin passiivisilla menetelmillä<br />

öljystä, mutta kun ilmanerotus perustuu<br />

paluusuodattimeen, ei järjestelmä vaadi yhtään<br />

ylimääräistä komponenttia. Paluusuodatin<br />

kun kuitenkin löytyy jo melkein kaikista hydraulijärjestelmistä,<br />

joten järjestelmästä ei tule monimutkaisempi<br />

eikä painavampi. Usein säiliöstä<br />

saadaan rakenteeltaan yksinkertaisempi, joten<br />

koneenrakentaja säästää aikaa ja rahaa, kun<br />

valmistusaika lyhenee ja valmistuskustannukset<br />

laskevat. Yksinkertaisempi säiliö mahdollistaa<br />

myös paremman puhdistettavuuden valmistuksen<br />

jälkeen, joten komponenttipuhtaus saadaan<br />

paremmalle tasolle ja epäpuhtauksien aiheuttamien<br />

vikaantumisten riskit pienenevät koneen<br />

takuuaikana.<br />

Kohti kestävää kehitystä<br />

HYDAC Air-X -konseptin kokonaisvaltainen lähestymistapa<br />

tarjoaa koneenrakentajalle vahvan tuen<br />

suunnitella koneen tilankäyttöä uudesta näkökulmasta.<br />

Myös loppuasiakas hyötyy, kun hydraulijärjestelmän<br />

öljynvaihtoon tarvitaan vähemmän öljyä eikä<br />

ilma, eivätkä likapartikkelit aiheuta ongelmia koneen<br />

komponenteille tai toiminnalle. Säästöä syntyy öljyn<br />

hankintahinnassa, ja myös hävityskustannuksissa,<br />

kun jäteöljyä kertyy pienempi määrä. Kestävän kehityksen<br />

tavoitteiden toteuttamisessa hydraulisäiliön<br />

koon optimointia ja hyvälaatuisten paluusuodattimien<br />

käyttöä ei siis kannata unohtaa.<br />

Säästöä<br />

syntyy öljyn<br />

hankkinnasta ja<br />

hävityskustannuksissa.<br />

HYDAC Air-X -suodattimen<br />

ja virtaussimulointien<br />

avulla säiliön koko voitiin<br />

tässä projektissa pienentää<br />

75 litrasta 50 litraan.<br />

36 promaint 4/<strong>2023</strong>


WORLD CLASS MAINTENANCE<br />

-KOULUTUSOHJELMA | kevät 2024<br />

Kunnossapidon osaaminen eurooppalaiselle tasolle<br />

Taitotalon keväällä 2017 käynnistynyt World Class Maintenance -koulutusohjelma on laadittu kunnossapidon työnjohtajien,<br />

suunnittelijoiden ja päälliköiden valmennukseen. Ohjelma koostuu neljästä kahden päivän jaksosta. Ohjelman sisältö perustuu<br />

SFS-EN 15628 -standardin pätevyysvaatimuksiin.<br />

World Class Maintenance -koulutusohjelman sisältö<br />

1. Kunnossapidon menetelmät ja käytännöt<br />

(13.-14.2.2024 HÄMEENLINNA)<br />

• Kunnossapidon käsitteet ja kunnossapitolajit<br />

• Voitelutekniikka<br />

• Kunnossapitohenkilöstön pätevöinti<br />

• Jatkuva parantaminen ja systemaattinen kehittäminen<br />

• Käyttäjäkunnossapidon toimintamalli<br />

• Palveluiden käyttö ja hankinta kunnossapidossa<br />

• Kunnossapito tuotantolaitoksen liiketoiminnan osana<br />

2. Laitoksen käyttövarmuus ja riskienhallinta<br />

(20.-21.3.2024 JYVÄSKYLÄ)<br />

• Käyttövarmuus ja sen kehittäminen<br />

• Varaosastrategiat ja varastojen hallinta<br />

• Analyysimenetelmien perusteita<br />

• Kriittisyysluokittelu, PSK 6800<br />

• Vika- ja vaikutusanalyysi, FMEA<br />

• Vikapuuanalyysi, FTA<br />

• Luotettavuuskeskeinen kunnossapito, RCM<br />

3. Kunnossapidon tunnusluvut, suunnittelu<br />

ja resurssit<br />

(21.-22.11.<strong>2023</strong> ja 23.-24.4.2024 TAMPERE)<br />

• Kunnossapidon tunnusluvut<br />

• Prosessinäkökulma kunnossapidon työnsuunnitteluun<br />

• Epävarmuuden hallinta<br />

• Kunnossapidon työnsuunnittelu<br />

• Vuosihuoltojen suunnittelu<br />

• Datan hyödyntäminen kunnossapidon tukena ja<br />

elinjakson hallinnassa<br />

• Kunnossapidon sopimukset ja materiaalitoiminnot<br />

• Henkilö-, laitos- ja ympäristöturvallisuuden hallinta<br />

4. Kunnossapidon johtaminen ja fyysisen omaisuuden<br />

hallinta<br />

(13.-14.12.<strong>2023</strong> ja 28.-29.5.2024 VANTAA)<br />

• Kunnossapidon organisointi ja prosessien hallinta *<br />

• Kunnossapidon talous ja budjetointi *<br />

• Kunnossapidon johtaminen (case) *<br />

<br />

• Fyysisen omaisuuden hallinta - Asset Management<br />

• Yrityksen strategia ja kunnossapidon tavoitteet<br />

• Osaamisen kehittäminen osana yrityksen strategiaa<br />

* Jakso 4.1<br />

Työjohtajan valmennusohjelma sisältää jaksot 1, 2 ja 3. Päällikön<br />

koulutukseen kuuluu lisäksi johtamista ja tuotanto-omaisuuden<br />

hallintaa käsittelevä jakso 4 ja suunnittelijalle osa tästä (4.1).<br />

Yksittäiset jaksot toimivat myös itsenäisinä koulutuskokonaisuuksina.<br />

Osallistuja voi valita myös vain ne osuudet, jotka hän<br />

katsoo tarpeelliseksi. Valmennusohjelma on suunniteltu varmistamaan<br />

kunnossapidon vaatiman erityisosaamisen hallinta.<br />

urooppalainen sertiointi<br />

Suomessa Kunnossapitoyhdistys <strong>Promaint</strong> ry vastaa EFNMS:n<br />

(the European Federation of National Maintenance Societies)<br />

<br />

tavaa<br />

koulutustasoa ja työkokemusta kunnossapitoalalta.<br />

Koulutuksesta hyötyvät<br />

Koulutuskokonaisuus on suunniteltu tuotannon ja kunnossapidon<br />

johto-, suunnittelu- ja työjohtotehtävissä toimiville henkilöille sekä<br />

asiantuntijoille, joiden vastuulla on laitoksen käytettävyyden paran-<br />

kunta<br />

on myös alan palveluita tarjoavan yrityksen kilpailuvaltti.<br />

Lisätiedot ja ilmoittautuminen:<br />

www.promaint.net > tapahtumakalenteri


VIRTUAALITODELLISUUS<br />

Laajennetusta<br />

todellisuudesta tehoa<br />

huoltoliiketoimintaan<br />

Hanna Heinonen on tutkinut miten virtuaalitodellisuus<br />

ja lisätty todellisuus palvelevat teollisuusyrityksiä.<br />

Laajennettu todellisuus on toimiva uusi jakelukanava<br />

huolto-ohjeille ja tehostaa teollisuusyritysten<br />

tuotekehitysprosessia huoltoliiketoimintaa.<br />

TEKSTI JA KUVAT: KONE<br />

Koneen tuotekehityksessä ja<br />

teknisen viestinnän teknologia-<br />

ja sisältökehityksestä<br />

vastaava Hanna Heinonen on tutkinut<br />

väitöskirjassaan teknisen viestinnän<br />

ja laajennetun todellisuuden teollisuusyrityksille<br />

tarjoamia mahdollisuuksia<br />

erityisesti teollisen huoltoliiketoiminnan<br />

viitekehyksessä. Hänen<br />

työhönsä kuuluu oleellisena osana<br />

uusien jakelukanavien kehittäminen<br />

erityisesti huollon tarpeisiin.<br />

Tutkimuksessa pureuduttiin laajennetun<br />

todellisuuden mahdollisuuksin<br />

huoltoliiketoiminnan tehostamiseksi<br />

sekä virtuaalitodellisuuden (VR) että<br />

lisätyn todellisuuden (AR) kautta.<br />

– Tutkimuksen käyttäjätesteihini<br />

osallistui yli 150 henkilöä Koneen<br />

globaalista organisaatiosta. Asiantuntijat<br />

suhtautuivat myönteisesti uusien<br />

teknologioiden käyttöönottoon<br />

päivittäisessä työssään ja arvioivat<br />

niiden tehostavan työtään, Hanna<br />

Heinonen kertoo.<br />

– Tutkimus osoitti,<br />

että uusien teknologioiden<br />

avulla pystymme samasta<br />

lähdemateriaalista tarjoamaan<br />

jokaiselle oikean määrän<br />

tietoa, jolloin työn tekeminen<br />

helpottuu ja tehostuu,<br />

Hanna Heinonen kertoo.<br />

Lisää<br />

aiheesta<br />

HANNA HEINOSEN Tampereen<br />

yliopistolle tehty väitöskirja<br />

The Benefits of Extended Reality<br />

for Technical Communication:<br />

Utilizing XR for Maintenance<br />

Documentation Creation and<br />

Delivery on luettavissa verkossa:<br />

trepo.tuni.fi/handle/10024/149933<br />

Tuotekehityksen<br />

asiantuntija<br />

työskentelemässä<br />

virtuaalihissin<br />

kuilussa<br />

38 promaint 4/<strong>2023</strong>


VIRTUAALITODELLISUUS<br />

Kunnossapidon ammattilaiset<br />

työskentelevät usein olosuhteissa,<br />

joissa perinteisen ohjeistuksen käyttö<br />

on hankalaa tai mahdotonta. Esimerkiksi<br />

komponentin vaihtamiseen<br />

tarvitaan usein kaksi kättä, jolloin<br />

sekä paperimanuaalin että mobiililaitteen<br />

kautta tulevan ohjeistuksen<br />

käsitteleminen on hankalaa. Suojakäsineet<br />

tuovat myös oman haasteensa<br />

peliin. On lisäksi erittäin tärkeää, että<br />

kunnossapidon ammattilaiset pääsevät<br />

helposti käsiksi ajantasaiseen tietoon,<br />

joka mielellään kytkeytyy myös<br />

huollettavan laitteen tilaan. Uusille<br />

jakelutavoille on siis kysyntää teollisen<br />

kunnossapidon saralla.<br />

Virtuaalitodellisuus<br />

tuotekehityksessä<br />

Teollisuusyritykset ovat tähän asti<br />

hyödyntäneet virtuaalitodellisuutta<br />

lähinnä koulutuksen tarpeisiin. Heinosen<br />

tutkimuksessa pureuduttiin<br />

virtuaalitodellisuuden käyttöön teollisuusyrityksen<br />

tuotekehityksessä<br />

ja eritysesti huolto-ohjeiden luomisprosessissa.<br />

Virtuaalitodellisuudessa<br />

tapahtuvassa yhteistoiminnassa, kollaboratiivisessa<br />

VR:ssä, fyysisesti eri<br />

sijainneissa olevat käyttäjät toimivat<br />

samassa virtuaaliympäristössä ja näkevät<br />

toisensa virtuaalisesti kasvokkain.<br />

He ovat virtuaalisessa neuvotteluhuoneessa<br />

yhdessä tai tapaavat<br />

virtuaalisen laitteen luona. He voivat<br />

tutkia laitetta yhdessä, purkaa sen<br />

osiin ja koota uudestaan – käytännössä<br />

toimia kuin olisivat fyysisesti<br />

samassa tilassa.<br />

– Totesin kollaboratiivisen VR:n<br />

parantavan erityisesti globaalien<br />

ja etätyötä tekevien tiimien tehokkuutta.<br />

Se tarjoaa uudenlaisia<br />

mahdollisuuksia virtuaalitiimien<br />

yhtenäistämiseksi luomalla<br />

yhteenkuuluvuuden tunnetta ja<br />

tehostamalla sisäistä viestintää<br />

verrattuna perinteisiin viestintätyökaluihin,<br />

kuten sähköpostiin<br />

tai videoneuvotteluun. Lisäksi<br />

virtuaalitodellisuuden käyttö vähentää<br />

asiantuntijoiden matkustuspaineita<br />

globaaleissa yrityksissä<br />

ja toki myös Suomen sisällä. Virtuaalitodellisuus<br />

myös sujuvoittaa<br />

teknisen dokumentaation luonti-<br />

ja tarkastusprosessia useassa<br />

eri vaiheessa vähentämällä sekä<br />

väärinymmärrysten että iteraatiokierrosten<br />

määrää ja tehostaa siten<br />

Virtuaalitodellisuus tarjoaa uudenlaisen tavan tehdä töitä yhdessä fyysisestä<br />

sijainnista riippumatta.<br />

Virtuaalitodellisuudessa<br />

asintuntijat voivat<br />

kokoontua yhdessä<br />

laitteen ääreen eri<br />

puolilta maailmaa.”<br />

teollisuusyritysten tuotekehitysprosessia.<br />

Paperimanuaaleista<br />

älylaseihin<br />

Perinteisesti käyttöohjeet ovat paperimanuaaleja.<br />

Printatut ohjeet työkalupakissa<br />

tai pakettiauton tavaratilassa<br />

eivät kuitenkaan ole välttämättä se<br />

tehokkain tapa hoitaa asiaa, koska ne<br />

eivät ole aina mukana silloin, kun niitä<br />

tarvitaan tai ne eivät ole ajan tasalla.<br />

Manuaalit voivat jopa unohtua jonnekin,<br />

jolloin tarkoin varjellut huoltoohjelmat<br />

saattavat joutua kilpailijoiden<br />

käsiin. Monet yritykset ovatkin siirtyneet<br />

jakelussa online-portaaleihin, jolloin<br />

ohjeisiin pääsee käsiksi puhelimella,<br />

tabletilla tai muulla laitteella. Näin<br />

kunnossapidon ammattilaisilla on aina<br />

oikea ja ajantasainen ohjeistus saatavilla.<br />

Mobiililaitteiden käyttö ei kuitenkaan<br />

ole aina helppoa huoltotehtävän<br />

yhteydessä, sillä usein kunnossapitäjän<br />

molemmat kädet tarvitaan työtehtävän<br />

suorittamiseen.<br />

4/<strong>2023</strong> promaint 39


VIRTUAALITODELLISUUS<br />

Älylasit vapauttavat käyttäjän kädet työn<br />

tekemiseen, ja lisätyssä todellisuudessa<br />

ohjeistusta voidaan seurata ajantasaisesti<br />

huoltotehtävän edetessä.<br />

Jokaiselle<br />

tarjotaan oikean<br />

tasoista, ajantasaista<br />

informaatiota.”<br />

Tutkimuksessa perehdyttiin älylasien käyttöön<br />

uutena jakelukanavana huolto-ohjeille. Ne vapauttavat<br />

käyttäjän kädet työn tekemiseen, ja lisätyssä<br />

todellisuudessa ohjeistusta voidaan seurata ajantasaisesti<br />

huoltotehtävän edetessä, mikä tehostaa työtä<br />

ja vähentää virheiden mahdollisuutta. Monikanavajakelussa<br />

samaa informaatiota voidaan helposti<br />

viedä eri jakelukanaviin, mikä puolestaan tehostaa<br />

teknisen tiedon julkaisuprosessia ja siten myös tuotekehitysprosessia<br />

yrityksissä.<br />

Oikeantasoista informaatiota<br />

– Lähdin tutkimuksessani käyttäjän tarpeista ja totesin, että<br />

kunnossapidon ammattilaisilla on hyvin erilaisia tarpeita<br />

riippuen omasta taustastaan ja kokemuksestaan. Kokeneemmat<br />

eivät kaipaa ohjeita kuin muistin virkistykseksi, kun taas<br />

samaa tehtävää suorittava vähemmän kokenut kunnossapitäjä<br />

luonnollisesti tarvitsee enemmän ohjeistusta. Siirtyminen<br />

dynaamisiin ennakoivan kunnossapidon ohjelmiin muuttaa<br />

myös tilannetta, sillä jokainen huoltokäynti on erilainen ja<br />

myös kokeneemmat kunnossapitäjät tarvitset ohjeistusta siitä,<br />

mitä kullekin laitteelle tehdään.<br />

On tärkeää pystyä tarjoamaan jokaiselle oikean tasoista<br />

informaatiota, sillä liian pitkät selostukset turhauttavat kokeneempia,<br />

mutta liian vähäinen määrä ohjeistusta taas hidastaa<br />

vasta-alkajien työntekoa ja mahdollisesti aiheuttaa myös<br />

vaaratilanteita.<br />

– Tutkimus osoitti, että uusien teknologioiden avulla<br />

pystymme samasta lähdemateriaalista tarjoamaan jokaiselle<br />

oikean määrän tietoa, jolloin työn tekeminen helpottuu ja<br />

samalla tehostuu. Käyttäjiltä saatu palaute on ollut erittäin<br />

positiivista.<br />

Laitekehitys on lupaavaa<br />

Älylaseja voidaan ohjata esimerkiksi äänikomennnoilla tai<br />

käsien eleillä. Niiden käyttö ei ole vielä yleistynyt teollisessa<br />

kunnossapidossa laitteiden painavuuden, suhteellisen lyhyen<br />

akun keston ja myös hinnan takia. Laitekehitys on kuitenkin<br />

ollut viime vuosina lupaavaa ja pian on varsin mahdollista<br />

nähdä kunnossapitäjä älylasit päässään suorittamassa esimerkiksi<br />

liukuportaan huoltotehtäviä kauppakeskuksessa.<br />

Laitteiden etävalvonta ja siitä saatava data mahdollistaa<br />

jatkossa myös entistä paremmin sen, että ohjeet voidaan kytkeä<br />

käyttötilanteeseen ja tarjota näin entistä täsmällisempää<br />

tietoa kunnossapidon ammattilaisten käyttöön.<br />

Laajennetun todellisuuden käyttöönotto on osa isompaa<br />

siirtymää kohti teollisen metaversumin hyödyntämistä teollisuusyrityksissä.<br />

40 promaint 4/<strong>2023</strong>


KUNNOSSAPIDON<br />

MENETELMÄT JA<br />

KÄYTÄNNÖT (WCM 1)<br />

13.-14.2.2024 HÄMEENLINNA<br />

Kunnossapidon tehtävänä on varmistaa yrityksen<br />

liiketoimintastrategian vaatima käyttövarmuus ja<br />

tuotannon kokonaistehokkuus. Kunnossapito on<br />

pitkäjänteistä ja määrätietoisesti johdettua tavoitteellista<br />

toimintaa, joka ottaa huomioon yrityksen<br />

ja toimintaympäristön vaatimukset. Tuotannon<br />

ja kunnossapidon yhteistyöllä on keskeinen rooli<br />

menestyvän tuotantolaitoksen liiketoiminnassa.<br />

Koulutus on suunniteltu tuotannon ja kunnossapidon<br />

johto-, kehitys-, suunnittelu- ja<br />

työnjohto tehtävissä toimiville henkilöille sekä<br />

asiantuntijoille, joiden vastuulla on laitoksen<br />

johtamisen, talouden ja toiminnan kehittäminen.<br />

Se sopii myös kunnossa pidon palveluyrityksissä<br />

toimiville henkilölle. Tilaisuus on osa World Class<br />

Maintenance -koulutusohjelmaa.<br />

Tilaisuuden aiheita:<br />

Kunnossapidon käsitteet<br />

Kuntoon perustuva kunnossapito<br />

Muut kunnossapitolajit: ehkäisevä, parantava ja<br />

korjaava<br />

Voitelutekniikka<br />

Kunnossapitohenkilöstön pätevöinti<br />

Jatkuva parantaminen ja systemaattinen<br />

kehittäminen<br />

Käyttäjäkunnossapidon toimintamalli<br />

Palveluiden käyttö ja hankinta kunnossapidossa<br />

Kunnossapito tuotantolaitoksen liiketoiminnan osana<br />

Hinta: 1330 euroa + alv 24 %<br />

<strong>Promaint</strong> ry:n jäsenille 200 €:n alennus.<br />

www.promaint.net > tapahtumakalenteri<br />

LAITOKSEN<br />

KÄYTTÖVARMUUS JA<br />

RISKIEN HALLINTA (WCM 2)<br />

20.-21.3.2024 JYVÄSKYLÄ<br />

Kunnossapitotöiden luonne ja painopiste ovat<br />

muuttuneet. Vikaantumisten estäminen ja<br />

juurisyiden selvittäminen ovat nykyaikaisen<br />

kunnossapidon kulmakiviä. Ennen oli tärkeää<br />

korjata kaikki viat mahdollisimman nopeasti,<br />

tänään keskitytään kriittisiin laitteisiin ja<br />

ehkäisevään toimintaan. Riskienhallinta sekä<br />

henkilö- ja ympäristöturvallisuus ohjaavat kaikkia<br />

kunnossapidon toimenpiteitä.<br />

Koulutus on suunniteltu tuotannon ja kunnossapidon<br />

johto-, kehitys-, suunnittelu- ja<br />

työnjohto tehtävissä toimiville henkilöille sekä<br />

asiantuntijoille, joiden vastuulla on laitoksen<br />

johtamisen, talouden ja toiminnan kehittäminen.<br />

Se sopii myös kunnossa pidon palveluyrityksissä<br />

toimiville henkilölle. Tilaisuus on osa World Class<br />

Maintenance -koulutusohjelmaa.<br />

Tilaisuuden aiheita:<br />

Käyttövarmuuden perusteet<br />

Käyttövarmuuden mittaaminen<br />

Käyttövarmuuden suunnittelu ja kehittäminen<br />

Varaosastrategiat ja varastojen hallinta<br />

Analyysimenetelmien perusteita<br />

Kriittisyysluokittelu, PSK 6800<br />

Vika- ja vaikutusanalyysi, FMEA<br />

Vikapuuanalyysi, FTA<br />

Luotettavuuskeskeinen kunnossapito, RCM<br />

Hinta: 1330 euroa + alv 24 %<br />

<strong>Promaint</strong> ry:n jäsenille 200 €:n alennus.<br />

www.promaint.net > tapahtumakalenteri


ENERGIATEHOKKUUS<br />

TEKSTI: SIRPA MUSTONEN<br />

Plussaa<br />

yrityksen<br />

Motivan koordinoimaan<br />

energiatehokkuuden<br />

johtamiseen liittyvässä<br />

hankkeessa saatiin hyviä<br />

tuloksia. Kaikkiaan<br />

hankkeeseen osallistui<br />

11 eri toimialojen yritystä.<br />

energiatehokkuustyöhön: ETJ+<br />

Yrityksen energiatehokkuustyö<br />

on entistä tärkeämpää kiristyvien<br />

ilmastotavoitteiden<br />

vuoksi. Motivan koordinoimaan<br />

energiatehokkuuden johtamisen<br />

hankkeeseen lähti kaiken kaikkiaan<br />

mukaan 11 yritystä eri toimialoilta.<br />

Hankkeessa keskityttiin kansalliseen<br />

ETJ+-järjestelmään.<br />

Mukaan lähteneitä yrityksiä ovat<br />

Helsinki Shipyard, Koskisen, Niiralan<br />

kulma, Valio, Vantaan Energia, VSV-<br />

Energia, LähiTapiola, Neve, Forchem,<br />

IKEA ja Tibnor. Lisäksi hankkeessa on<br />

mukana ETJ+-järjestelmää jo pidempään<br />

käyttäneitä yrityksiä, jotka ovat<br />

tuoneet esille omia näkemyksiään ja<br />

kokemuksiaan järjestelmän käytöstä.<br />

ETJ+-konkariyrityksiä ovat PVO, Telia<br />

ja ABB. Mukana on myös ETJ+-asiantuntijayritys<br />

Kiwa Inspecta.<br />

Systemaattisuutta<br />

energiatehokkuustyöhön<br />

Yritysten edustajien kanssa keskustellessa<br />

käy usein ilmi, että energiatehokkuuden<br />

johtamisessa helpot kohteet on<br />

jo käyty läpi, mutta systemaattisuudessa<br />

olisi vielä parantamisen varaa.<br />

– Parempi ryhtyä toimiin<br />

etukäteen kuin kasata<br />

järjestelmä viime tingassa<br />

pystyyn, Vantaan Energian<br />

kehitysinsinööri Roni<br />

Burtsov, sanoo viitaten<br />

tulevaisuudessa kiristyviin<br />

energiamääräyksiin. Kuva:<br />

Vantaan Energia<br />

– Olemme tehneet pitkäjänteisesti<br />

energiatehokkuustyötä ja tuntuu, että<br />

emme löytäneet enää ilman erillisiä<br />

investointeja mahdollisuuksia isompiin<br />

energiatehokkuustekoihin. ETJ+järjestelmän<br />

tavoitteena on lähestyä<br />

energia-asioita holistisesti ja saada<br />

kaikki mukaan tälle matkalle. Se on<br />

meille sopiva lähtökohta, toteaa Janne<br />

Ellonen, Ikea Suomen Facility Management<br />

päällikkö.<br />

Kaupan alan energiatehokkuussopimukseen<br />

kuuluva<br />

Ikea aikoo ottaa ETJ+:n<br />

käyttöön syyskuussa 2024.<br />

Kuva: Ikea<br />

42 promaint 4/<strong>2023</strong>


ENERGIATEHOKKUUS<br />

Ellosen mielestä keskeisin hyöty<br />

hankkeesta oli päästä kuulemaan,<br />

mitkä voisivat olla parhaat seuraavat<br />

toimenpiteet energiatehokkuustyössä,<br />

joka sinänsä on jo ollut hyvin käynnissä<br />

muutenkin. Ikea on asettanut selkeät<br />

globaalit energiatehokkuustavoitteet,<br />

jotka on määritelty strategioissa ja jotka<br />

jalkautetaan yksiköille vuosittain. ETJ+<br />

varmistaa konkreettiset raamit tavoitteiden<br />

saavuttamiseksi. Kaupan alan<br />

energiatehokkuussopimukseen kuuluva<br />

Ikea aikoo ottaa ETJ+:n käyttöön syyskuussa<br />

2024.<br />

– ETJ+- järjestelmän rakentaminen<br />

on lähtenyt liikkeelle hitaasti mutta<br />

varmasti ja olemme jo päättäneet seuraavista<br />

askelmerkeistä, vaikka emme<br />

vielä käyttöönottovaiheessa olekaan.<br />

Meillä ei ole tavoitteena sertifioida<br />

ETJ+-järjestelmää vaan pitää sitä aktiivisena<br />

toimintamallina energiatehokkuustyön<br />

johtamisessa ja saada siitä<br />

työkalu kehitystyöllemme.<br />

Varmuutta tekemiseen<br />

EU:n Energy Efficiency Directive<br />

(EED) on tiukentumassa niin, että<br />

suuryrityksiltä todennäköisesti<br />

vaaditaan sertifioitu energianhallintajärjestelmä<br />

noin neljän vuoden<br />

kuluttua.<br />

– Parempi ryhtyä toimiin etukäteen<br />

kuin kasata järjestelmä viime tingassa<br />

pystyyn, Vantaan Energian kehitysinsinööri<br />

Roni Burtsov, kiteyttää<br />

Vantaan Energian tavoitteena on<br />

käyttöönottaa ETJ+ ja kehittää järjestelmän<br />

avulla systemaattisesti energiatehokkuutta<br />

yrityksessä. Järjestelmä<br />

aiotaan myös sertifioida viimeistään<br />

2027 syksyllä.<br />

– Hanke on tuonut varmuutta tekemiseen,<br />

kun saamme vertaistukea<br />

muilta yrityksiltä. Energiatehokkuuden<br />

johtamisjärjestelmien käyttöönoton<br />

eri vaiheissa olevat yritykset<br />

tuovat arvokasta tietoa toisilleen<br />

keskusteluiden ja esimerkkien kautta.<br />

Kuulemme sekä parhaista käytännöistä<br />

että heikommin toimineista tavoista.<br />

Näin ETJ+:n käyttöönotto Vantaan<br />

Energiassa onnistuu varmemmin,<br />

Burtsov lisää.<br />

Sen lisäksi, että energiatehokkuuden<br />

johtamisjärjestelmä parantaa toiminnan<br />

taloudellista kannattavuutta<br />

ja pienentää haitallisia ympäristövaikutuksia<br />

hyödyksi nähdään myös<br />

yrityskuvan parantuminen yhteiskuntavastuun<br />

kantamisen myötä.<br />

Raumalla toimiva Forchem on jo aiemmin ottanut ETJ+-järjestelmän käyttöön,<br />

mutta nyt siitä haluttiin saada irti kaikki mahdollinen hyöty. Kuva: Forchem<br />

Vantaan Energiassa lähdettiin liikkeelle kartoittamalla ensin energianhallinnan<br />

nykytilaa diplomityöllä ja kuiluanalyysilla vertaillen toimintaa ETJ+:n vaatimuksiin.<br />

Kuva: Vantaan Energia<br />

Vantaan Energiassa lähdettiin liikkeelle<br />

kartoittamalla ensin energianhallinnan<br />

nykytilaa diplomityöllä ja kuiluanalyysilla<br />

vertaillen toimintaa ETJ+:n vaatimuksiin.<br />

Nykytilatutkimuksen perusteella diplomityössä<br />

ehdotettiin toimenpiteitä, joita on<br />

kevään ja kesän aikana lähdetty suunnittelemaan<br />

tarkemmin.<br />

– Ehdotus energiatehokkuuden<br />

systemaattiselle kehitykselle ja ETJ+:n<br />

käyttöönotolle on lähtenyt alhaaltapäin<br />

johdolle, ja heitä onkin jo saatu herä-<br />

4/<strong>2023</strong> promaint 43


ENERGIATEHOKKUUS<br />

teltyä aiheeseen. Syksyn <strong>2023</strong> aikana<br />

tarkennetaan vielä resursseja ja aikataulua<br />

ETJ+:n käyttöönotolle, Burtsov<br />

toteaa.<br />

Mittaroinnissa mietittävää<br />

Burtsovin mukaan vaikeinta työssä on<br />

ollut määritellä uusia prosesseja ja toimintamalleja,<br />

joilla energia-asiat saataisiin<br />

tehokkaasti mukaan nykyiseen<br />

toimintaan. Etenkin energiatehokkuuden<br />

mittaroinnin sovittaminen yhtiön<br />

tarpeisiin tuottaa vielä päänvaivaa.<br />

– Silti suunnitteluvaihe on se helppo<br />

osuus. Itse toiminnan jalkautus yrityksen<br />

jokaiseen toimintoon ja osaksi<br />

arkipäiväistä tekemistä vaatii varmasti<br />

paljon työtä. Aiomme tihentää energiakatselmointia<br />

vuosittain tehtäväksi toimenpiteeksi<br />

ja hyödyntää katselmusten<br />

potentiaalia tehokkaammin energiatehokkuuden<br />

kehitystyössä. Myös energialaitokselta<br />

tulevan datan analysoinnissa<br />

riittää vielä kehitettävää.<br />

Burtsovin mielestä energiatehokkuustoimenpiteet,<br />

niiden raportointi<br />

ja vaikutusten seuranta pitäisi integroida<br />

yrityksen jo käytössä oleviin eri<br />

järjestelmiin. Energia-asiat voitaisiin<br />

huomioida tulevaisuudessa miltei yhtä<br />

laajalti kuin työturvallisuus.<br />

– Käyttöönoton aikana on syntynyt<br />

loistavia ideoita siitä, mihin suuntaan<br />

ja miten yrityksen toimintaa kannattaa<br />

kehittää energia-asioissa. ETJ+-järjestelmän<br />

avulla voidaan sitouttaa koko henkilöstö<br />

energiatehokkuusajatteluun ja<br />

-kulttuuriin Vantaan Energiassa. Lisäksi<br />

ETJ+ on todennäköisesti vaivattomin<br />

ja kustannustehokkain tapa energiatehokkuuden<br />

johtamiseen. On hienoa, että<br />

Motivan hankkeen ansiosta ETJ+ -käyttöönottoa<br />

on voitu tehdä kollektiivisesti.<br />

Forchem tehostaa ETJ+:n<br />

hyödyntämistä<br />

Mäntyöljyn jalostamisen sekä mäntyöljytutkimuksen<br />

parissa Raumalla<br />

toimiva Forchem on jo aiemmin ottanut<br />

ETJ+-järjestelmän käyttöön, mutta<br />

nyt siitä haluttiin saada irti kaikki mahdollinen<br />

hyöty. Forchem ei kuitenkaan<br />

suunnittele järjestelmän sertifioimista.<br />

– Henkilöstömuutosten jälkeen havaittiin<br />

tarvetta perehtyä järjestelmään<br />

paremmin, jotta saadaan siitä kaikki<br />

hyödyt irti. Motivan hanke palveli tätä<br />

tarvetta hyvin, EHS-päällikkö Anne<br />

Penttinen Forchemilta sanoo.<br />

Penttisen mielestä Motivan energiatehokkuuden<br />

johtamisen hanke on<br />

ollut hyvin mielenkiintoinen ja tapaamiset<br />

ovat olleet mukavia.<br />

– Tapaamisten puheenvuorot ja<br />

kokemusten vaihto eri yritysten välillä<br />

on antanut ideoita oman järjestelmän<br />

kehittämiseen. Olemme nyt arvioineet<br />

olemassa olevia käytäntöjämme ja sitä,<br />

onko tarvetta päivittää niitä. Haluamme<br />

myös saada energiatehokkuusajattelun<br />

vankemmin mukaan jokapäiväiseen<br />

toimintaan.<br />

Kokemusten vaihto<br />

eri yritysten välillä<br />

on antanut ideoita oman<br />

järjestelmän kehittämiseen.”<br />

Penttinen suosittelee järjestelmää<br />

myös muille yrityksille.<br />

– ETJ+ on hyvä apuväline systemaattisen<br />

energiatehokkuustoiminnan<br />

aloittamiseen. Siitä on<br />

myös helppo ponnistaa ISO 50001<br />

-järjestelmään, mikäli tarvetta on.<br />

Olemme saaneet hyvin käytännönläheisiä<br />

vinkkejä ja malleja<br />

siihen, miten energia-asioita voidaan<br />

kehittää.<br />

Sähköistämällä energiatehokkuutta<br />

teollisuudessa 2024 -yhteishanke<br />

YHTEISHANKKEESSA aiheeseen liittyviä ongelmia ratkotaan asiantuntijoiden,<br />

muiden teollisuusyritysten sekä laite- ja ratkaisutoimittajien kanssa.<br />

Hankkeeseen osallistujat saavat asiantuntijatyötä mittauksineen, ehdotukset<br />

ja laskelmat toimenpiteistä, vertaistukea sekä kasvattavat osaamista eri<br />

ratkaisuista sähköiseen tulevaisuuteen. Hankkeen aihealueita ovat korkean<br />

lämpötilan lämpöpumput, korkeiden lämpötilojen tuottaminen sähköllä,<br />

sähkökattilat, sähköstä lämmöksi -teknologiat ja varastointi kulutusjoustolla<br />

sekä energiatehokkuuden optimointi älyratkaisuilla. Motiva hakee hankkeeseen<br />

mukaan teollisuusyrityksiä, jotka ovat liittyneet energiatehokkuussopimukseen,<br />

laitetoimittajia sekä yliopistoja ja ammattikorkeakouluja. Tässä hankkeessa on<br />

osallistumismaksu.<br />

Edellisen yhteishankkeen aiheena oli sähköistyminen, hukkalämmöt<br />

ja lämpöpumput teollisuudessa. Yhteishankkeesta pidettiin 27.1.<strong>2023</strong><br />

päätöswebinaari, jossa esiteltiin hanketta ja sen tuloksia. Webinaarin materiaalit<br />

sekä hankkeessa tuotetut tulosmateriaalit ovat Motivan verkkosivuilla.<br />

44 promaint 4/<strong>2023</strong>


KUNNOSSAPIDON<br />

TUNNUSLUVUT,<br />

SUUNNITTELU JA<br />

RESURSSIT (WCM 3)<br />

21.-22.11.<strong>2023</strong> ja 23.-24.4.2024 TAMPERE<br />

Kunnossapidon operatiivisen toiminnan ja<br />

resurssien suunnittelu tehdään laitoksen<br />

käytettävyystavoitteiden perustella. Asetettujen<br />

tavoitteiden seuranta ja toiminnan tehokkuuden<br />

kehittäminen perustuvat oikein valittuihin<br />

mittareihin ja kunnossapidon tunnuslukuihin.<br />

Toiminnanohjaus- ja laitostiedonhallintajärjestelmät<br />

tukevat suunnittelua, toteutusta ja raportointia.<br />

Koulutus on suunniteltu tuotannon ja kunnossapidon<br />

johto-, kehitys-, suunnittelu- ja työnjohto -<br />

tehtävissä toimiville henkilöille sekä asiantuntijoille,<br />

joiden vastuulla on laitoksen johtamisen, talouden<br />

ja toiminnan kehittäminen. Se sopii myös kunnossapidon<br />

palveluyrityksissä toimiville henkilölle. Tilaisuus<br />

on osa World Class Maintenance -koulutusohjelmaa.<br />

Tilaisuuden aiheita:<br />

Kunnossapidon tunnusluvut<br />

Prosessinäkökulma kunnossapidon<br />

työnsuunnitteluun<br />

Epävarmuuden hallinta<br />

Kunnossapidon työnsuunnittelu<br />

Vuosihuoltojen suunnittelu<br />

Datan hyödyntäminen kunnossapidon tukena ja<br />

elinjakson hallinnassa<br />

Kunnossapidon sopimukset ja materiaalitoiminnot<br />

Henkilö-, laitos- ja ympäristöturvallisuuden hallinta<br />

Hinta: 1330 euroa + alv 24 %<br />

<strong>Promaint</strong> ry:n jäsenille 200 €:n alennus.<br />

www.promaint.net > tapahtumakalenteri<br />

KUNNOSSAPIDON<br />

JOHTAMINEN JA<br />

FYYSISEN OMAISUUDEN<br />

HALLINTA (WCM 4)<br />

13.-14.12.<strong>2023</strong> ja 28.-29.5.2024 VANTAA<br />

Tuotantoa tukevalla kunnossapidon strategialla<br />

ja organisoinnilla yritys pystyy käyttämään<br />

tuotantokoneistojaan optimaalisilla tehoilla ja<br />

kustannuksilla. Fyysisen omaisuuden hallinnan<br />

tavoitteena on saada olemassa olevat resurssit<br />

tukemaan yrityksen liiketoiminnallisia tavoitteita<br />

mahdollisimman tehokkaasti ottaen huomioon<br />

tuotantoteknologian, taloudelliset lainalaisuudet<br />

ja ympäristön vaatimukset.<br />

Koulutus on suunniteltu tuotannon ja kunnossapidon<br />

johto-, kehitys- ja suunnittelu tehtävissä<br />

toimiville henkilöille sekä asiantuntijoille, joiden<br />

vastuulla on laitoksen johtamisen, talouden ja<br />

toiminnan kehittäminen. Se sopii myös kunnossapidon<br />

palveluyrityksissä toimiville henkilölle.<br />

Tilaisuus on osa World Class Maintenance<br />

-koulutusohjelmaa.<br />

Tilaisuuden aiheita:<br />

Kunnossapidon organisointi ja prosessien hallinta<br />

Kunnossapidon talous ja budjetointi<br />

Kunnossapidon johtaminen (case)<br />

<br />

Fyysisen omaisuuden hallinta - Asset Management<br />

Yrityksen strategia ja kunnossapidon tavoitteet<br />

Osaamisen kehittäminen osana yrityksen strategiaa<br />

Hinta: 1330 euroa + alv 24 %<br />

<strong>Promaint</strong> ry:n jäsenille 200 €:n alennus.<br />

www.promaint.net > tapahtumakalenteri


MONIMUOTOISUUS<br />

– Jokainen tuo työyhteisöön<br />

jotakin. Sitä kautta rakentuu<br />

vahva ja toimiva työyhteisö,<br />

Sanna Sihvola toteaa.<br />

46 promaint 4/<strong>2023</strong>


MONIMUOTOISUUS<br />

Meidän<br />

kaikkien<br />

oikeus<br />

TEKSTI: VAULA AUNOLA<br />

KUVAT: UPM, SANNA SIHVOLAN<br />

KOTIALBUMI<br />

Jokaisella meistä on<br />

oikeus oman näköiseen<br />

elämään. Sanna Sihvola<br />

kannustaa tekemään<br />

valintoja myös uran<br />

suhteen pelkäämättä sitä,<br />

mitä muut sanovat.<br />

Mitä<br />

monimuotoisempi<br />

työyhteisö on<br />

sitä tehokkaampi ja<br />

luovempi se on.<br />

Kun haastattelua tehdään<br />

UPM:n Kymin sellutehtaan<br />

kehitysinsinööri Sanna<br />

Sihvolalla on takana puolitoista<br />

vuotta kestäneen projektin hektiset<br />

käynnistysviikot.<br />

– Loppu hyvin kaikki hyvin, hän toteaa<br />

ja lisää, että jäljellä on tietenkin vielä<br />

prosessin säätöä ja kaikenlaista muuta<br />

pientä tekemistä, mutta sehän kuuluu<br />

asiaan. Työmäärä on ollut suuri, mutta<br />

nyt on helppo hengittää. On hyvä päästä<br />

viikonlopun viettoon hyvillä fiiliksillä,<br />

kun projekti on tässä vaiheessa.<br />

Työuransa aikana Sihvola on puhunut<br />

useassa tilanteessa siitä, miten tärkeää<br />

on hyväksyä monimuotoisuus<br />

ja kunnioittaa<br />

omia haaveitaan.<br />

– Olen korostanut<br />

sitä, että<br />

jokaisella meillä<br />

on oikeus olla<br />

sellaisia kuin<br />

olemme ja tavoitella päämääriämme. Sillä<br />

ei ole mitään merkitystä oletko vanha,<br />

nuori, nainen tai mies. Meidän pitää luopua<br />

myös omista ennakkoluuloistamme.<br />

Kukaan muu ei voi määritellä sitä, mitä<br />

haluamme.<br />

– Ei anneta muiden vaikuttaa siihen,<br />

mitä kohti haluamme pyrkiä. Ympäristöstä<br />

kuuluvat soraäänet kannattaa<br />

unohtaa matkalla kohti omia tavoitteita.<br />

Mutkikas polku<br />

– Kun itse aikanaan mietin, mihin kouluun<br />

lähden peruskoulun jälkeen, olisi<br />

varmaan ollut helpompaa valita samoin<br />

kuin muut luokan tytöt valitsivat. Mo-<br />

net menivät kauppikseen, ravintolaalalle<br />

tai johonkin muuhun naisvaltaisen<br />

alan koulutukseen. Itse halusin<br />

tekniselle puolelle ja myös pääsin.<br />

– Nyt olen äärimmäisen tyytyväinen<br />

siihen, että pidin oman pääni enkä<br />

antanut ympäristön vaikuttaa. Haluan<br />

rohkaista kaikkia tekemään omat valintansa<br />

itse. Muut eivät elä elämääsi.<br />

Peruskoulun opinto-ohjaaja yritti saada<br />

minut kaikin keinoin hakemaan kultasepän<br />

koulutuslinjalle, mutta pidin<br />

siinäkin asiassa oman mieleni enkä<br />

hakenut.<br />

Sihvola valmistui luokkansa ainoana<br />

nuorena naisena sähkö- ja automaatioasentajaksi.<br />

– Työllistyin<br />

teollisuuden pariin<br />

ja lopulta päädyin<br />

monien vaiheiden<br />

kautta nykyiseen<br />

tehtävääni.<br />

Sihvola toteaa,<br />

ettei hän ole mikään<br />

perusinsinööri.<br />

– Olen edennyt pitkän mutkaisen ja<br />

kuoppaisenkin polun kautta, ja käynyt<br />

kaikki mahdolliset ja ehkä mahdottomatkin<br />

koulutukset. Valintoja olen<br />

tehnyt sen mukaan, miten olen itse<br />

halunnut kehittyä ja mitkä ovat olleet<br />

työnantajan tarpeet kulloinkin. Nyt minulla<br />

on ylemmän AMK-tason tutkinto<br />

ja lisäksi yliopistossakin olen ehtinyt<br />

piipahtaa.<br />

Opiskelun hän näkee jatkuvana prosessina.<br />

– Sitä kautta tuodaan uusia ajatuksia<br />

ja myös jotain uutta työyhteisöön.<br />

Jokaisesta koulutuksesta oli se sitten<br />

mihin liittyvää, jää aina jotakin taskun<br />

pohjalle.<br />

Sopii hyvin naisille<br />

Sihvola on tehnyt töitä miesvaltaisella<br />

alalla koko ikänsä.<br />

– Vaikka elämme jo 2020-luvulla,<br />

tekninen ala koetaan edelleen miesvaltaiseksi<br />

ja sitähän se tilastollisesti<br />

onkin.<br />

Käytännön työelämässä se ei hänestä<br />

ole ollut koskaan mikään ongelma.<br />

– Olenko ollut hirvittävän onnekas,<br />

en tiedä, mutta minulla ei ole mitään<br />

negatiivista sanottavaa. En näe mitään<br />

syytä mikseivät naiset pärjäisi tässä<br />

ympäristössä. Puhun tietenkin omasta<br />

puolestani, mutta uskoisin että muillakin<br />

on se sama näkemys. Onhan meillä<br />

työyhteisössä muitakin naisia. Mitään<br />

ruuhkaa ei tosin ole ollut. Minusta mitään<br />

vastakkainasettelua ei pitäisi olla.<br />

– Se on tervettä, että meillä on eri<br />

lähtökohdista tulevia ihmisiä työyhteisössä.<br />

Meillä on töissä monen ikäisiä,<br />

sukupuolisia ja erilaisen kulttuuritaustan<br />

omaavia henkilöitä. Silloin asioita<br />

pystytään katsomaan monesta kulmasta<br />

ja se takaa kehittymisen.<br />

Työyhteisö kasvupohjana<br />

Työyhteisö on tekijöidensä summa.<br />

– Se on kasvupohja. Meidän kaikkien<br />

pitäisi omalta osaltamme miettiä sitä,<br />

mitä voimme sinne tuoda. Meillä jokaisella<br />

on vahvuutemme. Iällä tai sukupuolella<br />

ei ole mitään merkitystä. Mitä<br />

monimuotoisempi työyhteisö on sitä<br />

tehokkaampi ja luovempi se myös on.<br />

Sihvola ei kannata kiintiöajattelua.<br />

– En itse lähestyisi asiaa sillä tavalla,<br />

4/<strong>2023</strong> promaint 47


MONIMUOTOISUUS<br />

että esimerkiksi pitää olla tietty määrä<br />

naisia, miehiä tai jonkin koulutustaustan<br />

omaavia ihmisiä. Tärkeämpää on,<br />

että kukin sopii siihen tehtävään, mihin<br />

hänet on valittu.<br />

– Jokainen tuo työyhteisöön jotakin.<br />

Sitä kautta rakentuu vahva ja toimiva<br />

työyhteisö.<br />

Jokaisella täytyy myös olla oikeus olla<br />

oma itsensä, eikä mitään muuta.<br />

— Meillä on UPM:ssä hyvät arvot<br />

ja parasta on se, että ne näkyvät myös<br />

arjessa. Enkä näin ollen ole havainnut<br />

minkäänlaista syrjintää täällä.<br />

Mahdolliset konfliktit ratkaistaan<br />

puhumalla.<br />

— Puhutaan reilusti asiasta ja jos jotain<br />

on jäänyt niin sanotusti hampaankoloon<br />

niin käydään se läpi. Jos niin ei<br />

tehdä, ennemmin tai myöhemmin se<br />

tulee jossain tilanteessa esille.<br />

Esihenkilöiden toiminnalla on myös<br />

painoa.<br />

— Siinä olen ollut onnekas koko työurani.<br />

Minulla on aina ollut hyvät esihenkilöt.<br />

En ole urani missään vaiheessa<br />

kokenut, että minua aliarvioitaisiin ja<br />

olen saanut kannustusta edetä työuralla.<br />

Olen saanut kasvaa ja kehittyä.<br />

SUKUPUOLIJAKAUMAT HENKILÖSTÖRYHMITTÄIN JA TOIMIALOITTAIN 2021<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Lähde: Teknologiateollisuuden palkkatilastot, kansantalouden tilinpito,<br />

teknologiateollisuuden jäsentietojärjestelmä.<br />

YHÄ USEAMPI TEKNIIKAN KORKEAKOULUTUKSEEN HAKEVISTA ON NAINEN<br />

Lähde: Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen<br />

Itsestään huo<strong>lehti</strong>minen<br />

– Kun sinulla on hyvä olla, niin se näkyy<br />

ulospäin ja tukee myös yhteisöä, jossa<br />

olet. Samoin yhteisö voi tukea sinua. Se<br />

on vastavuoroisuutta.<br />

Omaa hyvinvointiaan Sihvola ylläpitää<br />

harrastaen liikuntaa, reserviläistoimintaa,<br />

metsästystä ja ammuntaa, jossa<br />

hän on yltänyt SM-tasolle.<br />

– Tärkeintä on luonnossa kulkeminen<br />

ja siellä varmaan liikun enemmän<br />

nykyään ilman asetta. Se tarkoittaa<br />

kiireettömyyttä ilman aikatauluja, aikaa<br />

havainnoida ja katsella. Ampumaradalla<br />

taas itsensä kehittäminen on motivaattori,<br />

joka on aina vienyt eteenpäin.<br />

Naiset tekevät vuosittain uusia ennätyksiä<br />

alan koulutukseen hakeutumisessa<br />

TEKNIIKAN JA ICT-ALAN koulutukseen oli tänä keväänä enemmän naishakijoita kuin koskaan aikaisemmin. Eniten<br />

on noussut naisten kiinnostus hakea opiskelemaan näitä aloja ammattikorkeakouluihin. Ensisijaisesti naiset hakevat<br />

kuitenkin yhä yliopistoissa yhteiskuntatieteellisiin ja ammattikorkeakouluissa terveys- ja hyvinvointialoille, johon heidän<br />

kiinnostuksensa on jo usean vuoden ajan kuitenkin vähentynyt huomattavasti.<br />

– Laajan selvityksemme mukaan teknologiateollisuuden yritykset tarvitsevat kymmenen vuoden sisällä vuosittain<br />

noin 13 300 uutta osaajaa, joten töitä riittää niin naisille kuin miehille. Kansainvälisten selvitysten mukaan yritykset<br />

menestyvät sitä paremmin, mitä monimuotoisempia ne ovat. Siten alan naisistuminen, kansainvälistyminen ja<br />

monipuolistuminen on paitsi toivottavaa myös hyödyllistä, sanoo Teknologiateollisuus ry:n johtava asiantuntija Touko<br />

Apajalahti.<br />

48 promaint 4/<strong>2023</strong>


VOITELUPÄIVÄT 2024<br />

TEOLLISUUSVOITELU<br />

9.-10.4.2024 TAMPERE<br />

Toimivan voitelun perusratkaisut tehdään<br />

jo laitesuunnittelussa. Käytönaikaisen<br />

voiteluhuollon mahdollisuudet voiteluolosuhteiden<br />

myöhempään parantamiseen<br />

edellyttävät kokonaistilanteen ymmärrystä niin<br />

teknisen tiedon kuin käytännön kokemuksenkin<br />

osalta. Seminaari sisältää sekä voiteluun liittyvää<br />

teoriaa, että runsaasti käytännön esimerkkejä.<br />

Sisältöä:<br />

Tekniikat kitkan pienentämiseen - voitelun<br />

perusteet<br />

Voiteluaineiden vaatimukset/luokitukset<br />

Voiteluöljyjen puhtaus ja suodatus<br />

Voiteluöljyn kunnonvalvonta ja kunnossapito<br />

Vierintälaakerien rasvavoitelun määrittely<br />

Mekaanisen voimansiirron etädiagnostiikka<br />

Öljypalvelu – ympäristöä säästävä öljynkäyttö<br />

Voiteluaineiden kierrätys ja regenerointi<br />

Voiteluhuoltohenkilön pätevöinti<br />

Voitelun kriittisyys vakuuttajan näkökulmasta<br />

Fluoriyhdisteitä koskevat rajoitukset<br />

Voiteluhuollon kehittäminen, case<br />

Hinta 1290 € (+ alv 24 %)<br />

<strong>Promaint</strong> ry:n jäsenille 200 €:n alennus.<br />

www.promaint.net > tapahtumakalenteri<br />

VÄRÄHTELYKLINIKKA<br />

17.-18.4.2024 TAMPERE<br />

Kunnossapidon osuus tuotantolaitosten<br />

kustannuksista on keskimäärin 5 % liikevaihdosta.<br />

Koneiden kunnonvalvonta ja erityisesti<br />

värähtelymittaukset ovat keskeinen osa tämän<br />

päivän teollisuuden kunnossapitoa. Hyvin<br />

toimivalla kunnonvalvonnalla on myönteinen<br />

vaikutus koneiden käyttöasteeseen ja sitä<br />

kautta yrityksen kannattavuuteen. Suurimmat<br />

kustannukset syntyvät, jos tuotantoprosessit<br />

eivät ole laiterikkojen takia käytettävissä.<br />

Juurisyyanalyysit ja jatkuva parantaminen<br />

ovat tämän päivän teemoja kunnossapidossa.<br />

Tekniikoiden kehittyminen on tuonut<br />

kunnonvalvojille uusia mahdollisuuksia vastata<br />

yhä koveneviin vaatimuksiin. Entistä parempia<br />

ratkaisuja kehitetään jatkuvasti teollisuuden<br />

etsiessä keinoja tehostaa tuotantoaan alati<br />

kiristyvässä kilpailuympäristössä.<br />

Koulutuksesta hyötyvät:<br />

Kunnonvalvonnan ja värähtelymittausten<br />

toteutuksesta ja suunnittelusta vastaat<br />

asiantuntijat<br />

Mittaustuloksia analysoivat asiantuntijat<br />

Juurisyiden määrittämiseen osallistuvat henkilöt<br />

Värähtelymittaajat<br />

Kunnossapidon kehitystehtävissä toimivat henkilöt<br />

Hinta 1350 € (+ alv 24 %)<br />

<strong>Promaint</strong> ry:n jäsenille 200 €:n alennus.<br />

www.promaint.net > tapahtumakalenteri


PROMAINT RY<br />

Opinnäyte- ja yritysinnovaatiopalkintojen<br />

voittajat valittiin<br />

Teknologia 23 messujen yhteydessä<br />

7.11.<strong>2023</strong> jaettiin<br />

tämän vuoden opinnäyte- ja<br />

yritysinnovaatiopalkinnot.<br />

Palkintoraha kilpailuun tulee Suomen<br />

Messusäätiöltä ja Kunnossapitoyhdistys<br />

<strong>Promaint</strong> ry:ltä.<br />

Yritysinnovaatiosarjan voitti Valmet<br />

hakemuksellaan ”Dialogue with data –<br />

Valmet Industrial Internet, Remote Monitoring<br />

and Optimization”. Palkinnon<br />

kävi noutamassa kolmehenkinen ryhmä<br />

Valmetilta. Asiasisältöä syvennettiin messupäivän<br />

aikana Energy- and Maintenance<br />

ohjelmalavalla Valmetin Mika Karin<br />

kiinnostavalla esityksellä ”Digitalisaation<br />

hyödyntäminen kunnossapidossa”. Julkaisemme<br />

tarkemman artikkelin aiheesta<br />

<strong>Promaint</strong>-lehden vuoden 2024 ensimmäisessä<br />

numerossa.<br />

Opinnäytepalkintojen osalta saimme<br />

erinomaisia töitä arvioitavaksi,<br />

tuomariston muistikuvan mukaan<br />

kyseessä oli pitkään aikaan korkeatasoisin<br />

kattaus ammattikorkeakoulujen<br />

ja yliopistojen lopputöitä.<br />

Valinnat saatiin kuitenkin tehtyä ja<br />

voittajiksi valittiin seuraavat työt:<br />

Mikko Krankkala (AKK):<br />

Tiedolla Johtaminen ehkäisevässä<br />

kunnossapidossa<br />

Palkitsemisen perustelut: Tekijä on työssään<br />

keskittynyt ehkäisevän kunnossapidon<br />

kehittämiseen. Toimeksiantajan,<br />

SSAB:n Raahen tehtaan mukaan työ on<br />

erittäin hyvin sovellettavissa kunnossapidon<br />

nykyisessä kehitystilanteessa. Erityisesti<br />

on mainittava, että SSAB näkee<br />

työssä olevan elementtejä, joiden avulla<br />

kunnossapitäjien työmotivaatio paranee<br />

ja kohteiden luotettavuus nousee.<br />

Jere Hettula (AKK):<br />

Tunneliporalaitteen elinjakson<br />

kunnossapitokustannukset<br />

Palkitsemisen perustelut: Työssä on käsitelty<br />

kunnossapidon kustannushallintaa<br />

konkreettisesti ja helposti käytäntöön<br />

sovellettavasti. Tästä nähdään olevan<br />

helposti käyttöön otettavaa hyötyä työn<br />

toimeksiantajalle.<br />

Aleksanteri Hämäläinen (Yliopisto):<br />

Generalisation of a few-shot model<br />

for gear fault analysis<br />

Palkitsemisen perustelut: Työ käsitteli<br />

koneoppimismenetelmien hyväksikäyttöä<br />

pyörivien koneiden kunnonvalvonnassa.<br />

Työssä on näytetty, miten few-shot<br />

malleilla saadaan lisää tarkkuutta analyysimenetelmiin.<br />

Tämä on pitkä askel<br />

eteenpäin kunnonvalvonnassa.<br />

Jaakko Härkälä:<br />

Service delivery in small and<br />

medium-sized manufacturing firms<br />

Palkitsemisen perustelut: Työ keskittyy<br />

palveluiden toimittamiseen ja<br />

sen erityisiin vaatimuksiin toiminnan<br />

digitalisoituessa ja toimitusketjujen<br />

sisältäessä muitakin kuin loppuasiakkaita.<br />

Aineisto on koottu laajasti eri<br />

yrityksistä.<br />

Onnittelemme kaikkia voittajia.<br />

Tässä yhteydessä on myös hyvä<br />

muistuttaa vuoden 2024 kehitysprojektikilpailusta,<br />

jonka palkinnot<br />

jaetaan Pohjoinen Teollisuus messutapahtuman<br />

yhteydessä Oulussa<br />

22–23.5.<strong>2023</strong>. Lisätietoa kilpailusta<br />

promaint.net sivustolla.<br />

Jaakko Tennilä, Toiminnanjohtaja,<br />

Kunnossapitoyhdistys <strong>Promaint</strong> ry.<br />

Mika Kari Valmetilta.<br />

AKK-opinnäytepalkinnon luovutus, Jere Hettula<br />

(kesk.), Tomi Niemi Suomen Messusäätiön edustaja<br />

(oik.) ja Jaakko Tennilä.<br />

50 promaint 4/<strong>2023</strong>


4 | <strong>2023</strong><br />

| MITÄ | MISSÄ | MILLOIN |<br />

SYKSY <strong>2023</strong><br />

Kunnossapidon johtaminen ja fyysisen<br />

omaisuuden hallinta (WCM 4) 13.–14.12.<strong>2023</strong> |<br />

Vantaa<br />

KEVÄT 2024<br />

World Class Maintenance -kunnossapidon<br />

koulutusohjelma 13.2.-29.5.2024<br />

Kunnossapidon menetelmät ja<br />

käytännöt (WCM 1) 13.-14.2.2024 |<br />

Hämeenlinna<br />

Laitoksen käyttövarmuus ja<br />

riskienhallinta (WCM 2) 20.-21.3.2024 |<br />

Jyväskylä<br />

Teollisuusvoitelu 2024 9.- 10.4.2024 |<br />

Tampere<br />

Värähtelyklinikka 17.- 18.4.2024 |<br />

Tampere<br />

Kunnossapidon tunnusluvut,<br />

suunnittelu ja resurssit (WCM 3) 23.-24.4.2024 |<br />

Tampere<br />

Pohjoinen teollisuus<br />

-suurtapahtuma 22.-23.5.2024 |<br />

Oulu<br />

Kunnossapidon johtaminen ja fyysisen<br />

omaisuuden hallinta (WCM 4) 28.-29.5.2024 |<br />

Vantaa<br />

KIRKKAASTI PAREMPAA<br />

AIKUISKOULUTUSTA!<br />

Taitotalosta löydät kursseja, seminaareja ja<br />

tutkintoja prosessiteollisuuden sekä teollisuuden<br />

kunnossapidon ammattilaisille.<br />

KURSSIT<br />

Pneumatiikan perusteet 29.–30.1.2024<br />

Hydrauliikka 2, jatkokurssi 6.–8.3.2024<br />

Kunnonvalvonta teollisuudessa 13.–15.3.2024<br />

Hydrauliikka 1, perusteet 19.–22.3.2024<br />

SKF-laakerien asennus ja huolto 21.–22.3.2024<br />

Hydrauliikan putkistopassikoulutus 3.–4.4.2024<br />

Voiteluhuoltohenkilön pätevöintiin valmentava<br />

koulutus – taso 1, 16.–18.4.2024<br />

Voitelijan pätevöintiin valmentava koulutus,<br />

taso 1 – tentti 18.4.2024<br />

Prosessiteollisuuden pumppujen asennus ja huolto<br />

16.–17.4.2024<br />

Teollisuuden voitelujärjestelmät ja niiden<br />

huoltokohteet 23.–24.4.2024<br />

SEMINAARIT<br />

Kunnossapidon menetelmät ja käytännöt (WCM 1)<br />

13.–14.2.2024, Hämeenlinnassa<br />

Painelaitteiden käyttö ja käytön valvonta<br />

13.–14.3.2024, Vantaalla<br />

Laitoksen käyttövarmuus ja riskienhallinta (WCM 2)<br />

20.–21.3.2024, Jyväskylässä<br />

Teollisuusvoitelu 2024 9.–10.4.2024, Tampereella<br />

Värähtelyklinikka 17.–18.4.2024, Tampereella<br />

Kunnossapidon tunnusluvut, suunnittelu ja resurssit<br />

(WCM 3) 23.–24.4.2024, Tampereella<br />

Kunnossapidon johtaminen ja fyysisen omaisuuden<br />

hallinta (WCM 4) 28.–29.5.2024, Vaasassa<br />

TUTKINNOT<br />

Koneasennuksen ja kunnossapidon ammattitutkinto,<br />

kunnossapidon osaamisala<br />

Koneasennuksen ja kunnossapidon<br />

erikoisammattitutkinto<br />

Kysy lisää: Anu Jauhiainen, 050 394 7159<br />

anu.jauhiainen@taitotalo.fi<br />

taitotalo.fi/kunnossapito<br />

Kysy myös<br />

yrityskohtaisia<br />

koulutuksia!<br />

asiakaspalvelu 010 80 80 90, asiakaspalvelu@taitotalo.fi<br />

Valimotie 8, Helsinki • taitotalo.fi


ÄLÄ<br />

VALITSE<br />

TUOTETTA.<br />

Se on hyvin pidetty salaisuus.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

VALITSE<br />

KUMPPANI.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

— aarsleff.fi<br />

Don’t choose a product.<br />

Choose a partner.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!