Views
2 years ago

Toyota TAS200 - PZ420-00212-FI - TAS200 (Finnish) - mode d'emploi

Toyota TAS200 - PZ420-00212-FI - TAS200 (Finnish) - mode d'emploi

4 Monitoimivalitsin •

4 Monitoimivalitsin • VALITSE LISTA Valitse asema kääntämällä monitoimivalitsinta myötäpäivään tai vastapäivään tai painamalla monitoimivalitsinta ylös/alas. Valitse asema listasta monitoimivalitsimella. Jos monitoimivalitsinta painetaan keskeltä, kunnes kuuluu äänimerkki, viritettynä oleva asema tallennetaan muistipaikkalistaan. • Ohjelmatyypin ja tyylilajin valinta Valitse tyylilaji kääntämällä monitoimivalitsinta myötäpäivään tai vastapäivään tai painamalla monitoimivalitsinta ylös/alas. Valittua tyylilajia vastaavia asemia voidaan hakea painamalla monitoimivalitsinta oikealle ja vasemmalle tietyn tyylilajin ollessa näytössä. ó Huomautus: Ohjelmatyypin valinta -toiminto riippuu täysin lähettävästä radioasemasta. • VIRITÄ Valitse (askel kerrallaan) seuraavaksi korkeammalla taajuusalueella oleva asema painamalla monitoimivalitsinta oikealle. Selaa nopeutettuna korkeammalle taajuudelle painamalla monitoimivalitsinta oikealle ja pitämällä se painettuna. Valitse seuraavaksi korkeampi asema painamalla monitoimivalitsinta ylös. • VIRITÄ Valitse (askel kerrallaan) seuraavaksi alemmalla taajuusalueella oleva asema painamalla monitoimivalitsinta vasemmalle. Selaa nopeutettuna alemmalle taajuudelle painamalla monitoimivalitsinta vasemmalle ja pitämällä se painettuna. Valitse seuraavaksi alempi asema painamalla monitoimivalitsinta alas. 5 MUISTIPAIKKA 1–6 Hae aiemmin tallennettuja asemia (muistipaikkoja). Paina ja pidä painettuna, kunnes kuuluu äänimerkki. Viritettynä oleva kanava tallennetaan muistipaikkaan. ó Huomautus: Kaistaa kohden voidaan tallentaa enintään 6 asemaa. 6 LIIKENNETIEDOTE Liikennetiedotetoiminto toistaa liikennetiedotteet automaattisesti siitä riippumatta, mitä lähdettä (viritintä) kuunnellaan. Liikennetiedotetoiminto voidaan aktivoida joko TP-asemalle (asemalle, joka lähettää liikennetietoja) tai EON TP -asemalle (asemalle, jonka tiedot hakevat tietoja eri TPasemilta). Aina, kun painat LIIKENNETIEDOTEpainiketta FM-aseman ollessa valittuna, asetus vaihtuu seuraavasti: OFF → TP ON → TA ON (pois → TP päällä → liikennetiedote päällä) Viritintä lukuun ottamatta liikennetiedote voidaan vaihtaa PÄÄLLÄ-asetuksesta POIS-asetukseen. Kun liikennetiedote on PÄÄLLÄ, liikennetiedotteen merkkivalo syttyy, kun TP-tietoja vastaanotetaan; kun TP-tietoja ei vastaanoteta, liikennetiedotteen merkkivalo vilkkuu. Kun TP-asetus on päällä, TP-merkkivalo syttyy, kun TP-tietoja vastaanotetaan; kun TPtietoja ei vastaanoteta, TP-merkkivalo vilkkuu. Kun EON (muut kanavat) -ohjelma keskeytyy, EON-merkkivalo syttyy. 7 TEKSTI Ohjelmatyyppi vaihtuu asetusten PÄÄLLE ja POIS välillä aina, kun TEKSTI-painiketta painetaan. K TAS200 19

8 AUTOMAATTITALLENNUS (AST) Kun tätä painiketta painetaan, viritettävänä olevalla kaistalla olevat asemat, joilla on voimakas signaali, asetetaan muistiin muistipaikoiksi 1–6 alimmasta taajuudesta korkeimpaan. • Ohjelmatyyppihälytys (PTY Alarm) Ohjelmatyyppihälytys on ohjelmatyypin erikoiskoodi ilmoituksille, jotka koskevat hätätiloja, esimerkiksi luonnonkatastrofeja. Kun viritin vastaanottaa radiohälytyksen, näyttöön tulee teksti ALARM (hälytys) ja äänenvoimakkuus muuttuu liikennetiedotteen äänenvoimakkuusasetuksen mukaiseksi. Kun asema lopettaa hätäilmoituksen, järjestelmä palaa aiempaan lähteeseen. • Vaihtoehtoiset taajuudet -toiminnon käyttöönotto (Setting Up AF) Vaihtoehtoiset taajuudet -toiminto voidaan ottaa käyttöön ÄÄNISÄÄTÖtoiminnolla. Lisätietoja siitä, miten Vaihtoehtoiset taajuudet -asetusnäytön saa näkyviin, on sivuilla 16. Kun FM on valittuna ja monitoimivalitsinta painetaan keskeltä, asetukset vaihtuvat seuraavasti: AF ON/REG OFF → AF ON/REG ON → AF OFF/REG OFF (Vaihtoehtoiset taajuudet päällä / alueellinen ohjelmisto pois → vaihtoehtoiset taajuudet päällä / alueellinen ohjelmisto päällä → vaihtoehtoiset taajuudet pois / alueellinen ohjelmisto pois) Kun status on PÄÄLLÄ, merkkivalo syttyy. 20 TAS200 K