Views
2 years ago

Toyota TAS200 - PZ420-00212-FI - TAS200 (Finnish) - mode d'emploi

Toyota TAS200 - PZ420-00212-FI - TAS200 (Finnish) - mode d'emploi

• MP3-tiedostojen

• MP3-tiedostojen äänenlaatu yleensä paranee bittinopeuden kasvaessa. Laite voi toistaa tallenteita, joiden bittinopeus on 8–320 kb/s. Riittävän äänenlaadun varmistamiseksi suosittelemme käytettäväksi vain levyjä, joiden bittinopeus on vähintään 128 kb/s. WMA-lisätiedot • Tämä laite toistaa Windows Media Playerilla koodattuja WMA-tiedostoja. • WMA-tiedostoja voidaan toistaa vain taajuuksilla 32 kHz, 44,1 kHz ja 48 kHz. • WMA-tiedostojen äänenlaatu yleensä paranee bittinopeuden kasvaessa. Laite voi toistaa tallenteita, joiden bittinopeus on 48–320 kb/s (CBR) tai 48–384 kb/s (VBR). Riittävän äänenlaadun varmistamiseksi suosittelemme käytettäväksi vain levyjä, joiden bittinopeus on suuri. • Tämä laite ei tue seuraavia tiedostomuotoja: Windows Media Audio 9 Professional (5.1ch) Windows Media Audio 9 Lossless Windows Media Audio 9 Voice AAC-lisätiedot • Tämä laite toistaa iTunes ® -ohjelmalla koodattuja AAC-tiedostoja. • Tämä laite toistaa AAC-tiedostoja näytteenottotaajuuksilla 11,025 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz ja 48 kHz. • AAC-tiedostojen äänenlaatu yleensä paranee siirtonopeuden kasvaessa. Laite voi toistaa tallenteita, joiden siirtonopeus on 16–320 kb/s. Riittävän äänenlaadun varmistamiseksi suosittelemme käytettäväksi vain levyjä, jotka on tallennettu suurella siirtonopeudella. • Tämä laite ei tue seuraavaa tiedostomuotoa: Apple Lossless Tietoja kansioista ja MP3/WMA/AACtiedostoista • Yleiskuva MP3/WMA/AAC-tiedostoja sisältävistä CD-ROM-levyistä sekä siirrettävistä USB-soittimista / USBmuisteista esitetään alla. Alikansiot esitetään valitun kansion sisällä olevina kansioina. 001 (ROOT) 002 004 005 003 Ensim- First Second Toinen Kolmas Third mäinen level level taso level taso taso 001.mp3 (001.wma, 001.m4a) 010.mp3 (010.wma, 010.m4a) 011.mp3 (011.wma, 011.m4a) 020.mp3 (020.wma, 020.m4a) 021.mp3 (021.wma, 021.m4a) 030.mp3 (030.wma, 030.m4a) K TAS200 43

ó Huomautus: Tämä laite määrittää kansionumeron. Käyttäjä ei voi määrittää kansionumeroja. Siirrettävässä USB-soittimessa / USB-muistissa olevat MP3/WMA/ AAC-tiedostot toistetaan siinä järjestyksessä, missä ne kopioitiin siirrettävään USB-soittimeen / USB-muistiin. Jos haluat määrittää siirrettävässä USB-soittimessa / USB-muistissa olevien tiedostojen soittojärjestyksen, toimi seuraavasti. 1. Lisää tietokoneessa toistojärjestystä ilmaiseva numero tiedostonimen eteen, esim. [001xxx.mp3] tai [099yyy.wma]. 2. Aseta tiedostot kansioon. 3. Kopioi kansio siirrettävään USBsoittimeen / USB-muistiin: Järjestystä ei voida ehkä määrittää tällä tavalla tietokoneen käyttöympäristöstä riippuen. Kansioita, jotka eivät sisällä MP3/ WMA/AAC-tiedostoja, ei voida tarkistaa. (Nämä kansiot ohitetaan näyttämättä kansion numeroa.) MP3/WMA/AAC-tiedostoja voidaan toistaa kansioista, joissa on enintään 8 tasoa. Toiston alkamisessa on kuitenkin viive, jos levyssä tai siirrettävässä USB-soittimessa / USB-muistissa on useita kansiotasoja. Tästä syystä suosittelemme luomaan vain levyjä, joissa on korkeintaan kaksi tasoa. Yhdeltä levyltä voidaan toistaa enintään 192 kansiota ja 255 tiedostoa. Yhdestä siirrettävästä USB-soittimesta / USB-muistista voidaan toistaa enintään 255 kansiota ja 2500 tiedostoa. Jotkin merkit eivät ehkä näy oikein merkkikoodeista riippuen. Siirrettävän USBsoittimen / USB-muistin yhteensopivuus • USB-versio: 2.0, 1.1 ja 1.0 • USB-tiedonsiirtonopeus: täysi nopeus • USB-luokka: MSC (massamuistilaite) • Protokolla: bulkki • Muistin vähimmäismäärä: 256 Mt • Muistin enimmäismäärä: 250 Gt • Tiedostojärjestelmä: FAT32 ja FAT16 • Syöttövirta: 500 mA ó Huomautus: Osioidut USB-muistit eivät ole yhteensopivia tämän laitteen kanssa. Käytettävästä siirrettävästä USBsoittimesta / USB-muistista riippuen tämä laite ei välttämättä tunnista siirrettävää USB-soitinta / USBmuistia tai audiotiedostojen toisto ei onnistu oikein. Tämä laite voi toistaa MSC-luokan (USB-massamuisti) siirrettävään USB-soittimeen / USB-muistiin tallennettuja tiedostoja. Edellä mainituille USB-laitteille tallennettuja tekijänoikeussuojattuja tiedostoja ei kuitenkaan voi toistaa. (Kun iPod on kytketty tähän laitteeseen, tiedostojen toisto riippuu iPodin määrityksistä.) Siirrettävää USB-soitinta / USBmuistia ei voida kytkeä tähän laitteeseen USB-keskittimen kautta. Kaikki siirrettävät multimedialaitteet eivät ole yhteensopivia. 44 TAS200 K