Views
1 year ago

Philips SalonDry Control Sèche-cheveux - Mode d’emploi - SLV

Philips SalonDry Control Sèche-cheveux - Mode d’emploi - SLV

76 Polski zbiórki

76 Polski zbiórki surowców wtórnych w celu utylizacji. Stosowanie się do tego zalecenia pomaga w ochronie środowiska (rys. 13). Gwarancja i serwis W razie jakichkolwiek pytań lub problemów prosimy odwiedzić naszą stronę internetową www.philips.com lub skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Philips (numer telefonu znajduje się w ulotce gwarancyjnej). Jeśli w kraju zamieszkania nie ma takiego Centrum, o pomoc należy zwrócić się do sprzedawcy produktów firmy Philips lub do Działu Obsługi Klienta firmy Philips Domestic Appliances and Personal Care BV. Rozwiązywanie problemów Jeśli poniższe wskazówki okażą się niewystarczające do rozwiązania problemu z suszarką, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Philips lub Centrum Obsługi Klienta. Problem Urządzenie nie działa. Rozwiązanie Być może w gniazdku, do którego podłączono urządzenie, nie ma napięcia. Sprawdź, czy w gniazdku jest napięcie. Być może urządzenie uległo przegrzaniu i automatycznie się wyłączyło. Należy wtedy odłączyć urządzenie od zasilania, wyjmując wtyczkę z gniazdka i poczekać kilka minut, aż ostygnie. Przed ponownym włączeniem urządzenia sprawdź kratkę w celu upewnienia się, że nie jest zatkana przez kłaczki kurzu, włosy itd. Urządzenie może nie być dostosowane do napięcia sieci, do jakiej zostało dołączone. Sprawdź, czy napięcie wskazane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w lokalnej sieci.

Polski 77 Problem Rozwiązanie Być może uszkodzony jest przewód sieciowy. Jeśli ulegnie on uszkodzeniu, ze względów bezpieczeństwa musi zostać wymieniony w autoryzowanym punkcie serwisowym firmy Philips lub przez osobę o odpowiednich kwalifikacjach.