Views
1 year ago

Sony KDL-40R455C - KDL-40R455C Mode d'emploi

Sony KDL-40R455C - KDL-40R455C Mode d'emploi

Films bekijken die op

Films bekijken die op externe apparatuur staat Verbindingsschema U kunt een breed gamma aan optionele apparatuur aansluiten op uw televisie. Opmerking • Afhankelijk van het model van de televisie, kan het aansluiten van een groot USB-apparaat storing bij andere aangesloten apparaten veroorzaken. *2 Digitale fotocamera/ Camcorder/USBopslagapparaat *1 Home Audiosyst eem met HDMI Videorecor der/dvdrecorder Videorecorder/ videospelconsoles/DVDspeler/S VHS/Hi8/DVC camcorder *1 *1 HDMIapparaat Hoofdtelefoons/ Home Audiosysteem/ Subwoofer < 12 mm < 21 mm *2 *2 De aansluitingen en labels kunnen afhankelijk van het model van de televisie afwijken. Home Audiosysteem met optische ingang DVD-speler met component uitgang Beeldkwaliteit • AV composietkabel • Antennekabel • Componentkabel • HDMI-kabel SD HD Standard definition (SD) video's hebben beeldsignalen met een verticale resolutie van 480 (NTSC) of 576 (PAL/SECAM) lijnen. High-definition (HD) video's hebben beeldsignalen met een verticale resolutie van 720 of 1.080 lijnen. 30 NL

Audio- en videoapparatuur gebruiken 1 Schakel het verbonden apparatuur aan. 2 Druk op om de inputbron weer te geven. 3 Druk op / en vervolgens op om de gewenste inputbron te selecteren. Het gemarkeerde item is geselecteerd als er 5 seconden voorbijgaan zonder dat er een andere bediening wordt uitgevoerd. Opmerking • Wanneer u een digitaal audiosysteem verbindt dat niet compatibel is met de Audio-retourkanaal (ARC) technologie dat een HDMI-kabel gebruikt, dient u een optische audiokabel aan te sluiten op de AUDIO OUT (OPTICAL) om het digitale geluid te kunnen weergeven. • Wanneer u een HDMI-kabel gebruikt voor de verbinding, gebruik dan zeker een hoge snelheidskabel met een typelogo erop (Aanbevolen SONY-kabel). • Als u mono-apparatuur aansluit, verbind dan de audiokabel met de L (mono) aansluiting. BRAVIA Sync-apparaten gebruiken Als u een BRAVIA Sync compatibel apparaat verbindt met de televisie, dan kunt u beide apparaten tezamen bedienen. Zorg ervoor dat u op voorhand de nodige instellingen uitvoert. De BRAVIA Syncbeheerinstellingen moeten zowel op de televisie als op het verbonden apparaat worden uitgevoerd. Zie [BRAVIA Sync-instellingen] (pagina 28) voor de instellingen op de televisie. Raadpleeg de bedieningsinstructies van het verbonden apparaatvoor informatie over de instellingen van het verbonden apparaat. Schermreproductie gebruiken (behalve KDL-40R45xC, KDL-32R40xC) Bij schermreproductie wordt het scherm van een compatibel toestel (bv. een smartphone) door middel van Miracasttechnologie weergegeven op uw televisiescherm. Er is geen draadloze router (of toegangspunt) vereist voor deze functie. 1 Druk op de toets / en selecteer vervolgens [Schermreproductie] met behulp van de toetsen /. 2 Bedien het toestel dat compatibel is met de schermreproductietechnologie om het toestel te verbinden met de televisie. Eenmaal verbonden, wordt het scherm van het apparaat en ook de televisie weergegeven. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het toestel voor meer informatie. Een lijst weergeven van verbonden toestellen.toestellen deregistreren Wanneer het stand-byscherm voor schermreproductie wordt weergegeven, drukt u op OPTIONS en vervolgens selecteert u [Apparaatlijst tonen / verwijderen]. Om een toestel te deregistreren, selecteert u het toestel in de lijst en drukt u op . Selecteer vervolgens [Ja] in het bevestigingsscherm. Een registratiemelding weergeven bij een poging om een apparaat met de televisie te verbinden Als u deze functie activeert kunt u vermijden dat een toestel verbinding maakt met de televisie zonder dat u dat wilt. Wanneer het stand-byscherm voor schermreproductie wordt weergegeven, drukt u op OPTIONS en vervolgens selecteert u [Bericht van registratie] [Aan]. Merk op dat eens u een registratieverzoek van een toestel weigert, u het toestel niet meer kunt verbinden met de televisie, tenzij u het toestel verwijdert uit de toestellijst. De bandinstellingen wijzigen (voor experts) Wanneer het stand-byscherm voor schermreproductie wordt weergegeven, drukt u op OPTIONS en vervolgens selecteert u [Bandinstelling]. 31 NL NL