Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Néerlandais

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Néerlandais

Problemen oplossen Als u

Problemen oplossen Als u problemen ondervindt met de camera, probeer dan de volgende oplossingen. 1 Controleer de punten op de bladzijden 68 tot 72. Raadpleeg ook "α-handboek" (PDF). 2 Verwijder de accu, wacht ongeveer één minuut, plaats de accu weer en zet de camera aan. 3 Reset de instellingen (bladzijde 54). 4 Neem contact op met uw Sony-dealer of de plaatselijke technische dienst van Sony. Accu en voeding Het lukt niet de accu te plaatsen. • Verschuif bij het plaatsen van de accu met de punt van de accu de vergrendelingshendel (bladzijde 13). • U kunt alleen een NP-FW50-accu gebruiken. Controleer dat uw accu een NP-FW50-accu is. De indicator van het resterend accuvermogen is onjuist, of voldoende resterend accuvermogen wordt aangegeven, maar de accu raakt te snel leeg. • Dit doet zich voor wanneer u de camera op een zeer warme of koude plaats gebruikt. • De accu is leeg. Plaats een opgeladen accu (bladzijde 12). • De accu is niet meer bruikbaar. Vervang de accu door een nieuwe. De camera kan niet worden ingeschakeld. • Plaats de accu op juiste wijze (bladzijde 13). • De accu is leeg. Plaats een opgeladen accu (bladzijde 12). • De accu is niet meer bruikbaar. Vervang de accu door een nieuwe. NL 68

De camera schakelt plotseling uit. • Wanneer de camera of de accu te warm is, toont de camera een waarschuwingsbericht en schakelt zichzelf uit om de camera te beschermen. • Als de camera gedurende een bepaalde tijdsduur niet wordt bediend, wordt de camera in de stroombesparingsstand gezet. Als u de besparingsstand wilt annuleren, bedient u de camera, bijvoorbeeld door de ontspanknop half in te drukken. Het CHARGE-lampje knippert tijdens het opladen van de accu. • U kunt alleen een NP-FW50-accu gebruiken. Controleer dat uw accu een NP-FW50-accu is. • Als u een accu oplaadt die lang niet is gebruikt, zal het CHARGE-lampje misschien knipperen. • Het CHARGE-lampje knippert op twee manieren, snel (met tussenpozen van ongeveer 0,15 seconde) en langzaam (met tussenpozen van ongeveer 1,5 seconde). Knippert het snel, neem de accu dan uit en zet dezelfde accu weer stevig in. Als het CHARGE-lampje dan weer snel knippert, kunt u vermoeden dat er iets niet goed is met de accu. Langzaam knipperen duidt erop dat het laden wordt opgeschort omdat de omgevingstemperatuur buiten het geschikte bereik is voor het opladen van de accu. Het laden zal worden hervat en het CHARGE-lampje zal branden wanneer de omgevingstemperatuur terugkeert binnen het geschikte temperatuurbereik. Laad de accu op bij geschikte temperaturen tussen 10 °C en 30 °C. Beelden opnemen Nadat de camera is ingeschakeld, wordt niets afgebeeld op de LCD-monitor. • Als de camera gedurende een bepaalde tijdsduur niet wordt bediend, wordt de camera in de stroombesparingsstand gezet. Als u de besparingsstand wilt annuleren, bedient u de camera, bijvoorbeeld door de ontspanknop half in te drukken. Overige De sluiter wordt niet ontspannen. • U gebruikt een geheugenkaart met een schrijfbeveiligingsschakelaar en de schakelaar staat in de LOCK-stand. Zet de schrijfbeveiligingsschakelaar in de stand voor opnemen. • Controleer de vrije opslagcapaciteit van de geheugenkaart. • U kunt tijdens het opladen van de flitser geen beelden opnemen. • De lens is niet goed op het toestel gezet. Zet de lens goed vast (bladzijde 15). NL 69