Views
9 months ago

Sony HT-GT1 - HT-GT1 Mode d'emploi Polonais

Sony HT-GT1 - HT-GT1 Mode d'emploi Polonais

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Informacje dotyczące zgodnych urządzeń Informacje na temat obsługiwanych urządzeń USB ˎ klasę pamięci masowych USB. ˎ urządzenia USB sformatowane w formacie FAT (za wyjątkiem exFAT). ˎˎNiektóre urządzenia USB mogą iPod touch ˋˋiPhone 5s ˋˋiPhone 5c ˋˋiPhone 5 ˋˋiPhone 4s ˋˋiPhone 4 ˋˋiPhone 3GS ˋˋiPod touch (5. generacja) ˋˋiPod touch (4. generacja) 38 PL ˎ Opisywany zestaw obsługuje tylko ˎ Opisywany zestaw obsługuje tylko nie współpracować z opisywanym zestawem. Informacje na temat łączności BLUETOOTH w przypadku urządzeń iPhone i iPod touch Przeznaczone dla modeli iPhone/ W razie trudności W razie napotkania problemu dotyczącego posiadanego zestawu należy odnaleźć dany problem na poniższej liście kontrolnej rozwiązywania problemów i podjąć stosowne działania zaradcze. Jeśli problem powtarza się, skonsultuj się z najbliższym sprzedawcą Sony. Należy pamiętać, że części wymienione podczas naprawy przez pracowników serwisu nie podlegają zwrotowi. Jeżeli zestaw nie reaguje i na wyświetlaczu brak jest jakichkolwiek informacji Natychmiast odłącz przewód zasilający i odczekaj kilka minut. Następnie sprawdź co następuje: ˎˎCzy przypadkiem coś nie blokuje otworów wentylacyjnych subwoofera? ˎˎCzy nie doszło do zwarcia gniazda USB? Po sprawdzeniu powyższych pozycji odczekaj około godziny zanim ponownie podłączysz przewód zasilający. Następnie powtórnie podłącz przewód zasilający i ponownie włącz zestaw. Jeżeli problem nie znika, skontaktuj się z najbliższym dealerem Sony.

Ogólne Zestaw przełączył się w tryb gotowości. ˎˎTo nie jest usterka. Zestaw przełączany jest automatycznie w tryb gotowości po upływie około 15 minut, jeżeli w tym czasie nie zostanie wykonana żadna operacja, ani nie zostanie wykryty żaden sygnał audio. Informacje w rozdziale „Ustawianie funkcji automatycznego przełączania w tryb gotowości” (str. 37). Ustawienie zegara lub programatora zostało anulowane. ˎˎPrzewód zasilający został odłączony od gniazda lub nastąpiła awaria zasilania. Ponownie ustaw zegar (str. 18) i programator (str. 35). Brak jest dźwięku. ˎˎUstaw głośność. ˎˎSprawdź podłączenie opcjonalnego sprzętu, o ile jest podłączony (str. 14). ˎˎWłącz podłączony sprzęt. Z zestawu nie słychać dźwięku telewizora. ˎˎOpisywany zestaw obsługuje tylko formaty 2-kanałowego liniowego PCM. Sprawdź ustawienie wyjścia audio na telewizorze i w przypadku wybranego trybu automatycznego, zmień go na tryb wyjścia PCM. ˎˎSprawdź, czy wyjście głośnikowe na telewizorze ustawiono na głośniki zewnętrzne. Występuje przydźwięk lub szum. ˎˎOdsuń urządzenie od źródła hałasu. ˎˎPodłącz przewód zasilania do innego gniazda sieciowego. ˎˎNa przewodzie zasilającym zainstaluj filtr przeciwzakłóceniowy (dostępny w handlu). ˎˎWyłącz znajdujący się w sąsiedztwie sprzęt elektryczny. Programator nie działa. ˎˎSprawdź ustawienie programatora i ustaw prawidłową godzinę (str. 35). ˎˎAnuluj funkcję programatora nocnego (str. 35). Zdalne sterowanie nie działa. ˎˎUsuń przeszkody znajdujące się pomiędzy pilotem i subwooferem. ˎˎZbliż pilota do subwoofera. ˎˎSkieruj pilota na czujnik zdalnego sterowania subwoofera. ˎˎWymień baterie (R03/rozmiar AAA). ˎˎOdsuń subwoofer od oświetlenia jarzeniowego. Występuje akustyczne sprzężenie zwrotne. ˎˎZmniejsz poziom głośności. Po naciśnięciu dowolnego przycisku na subwooferze pojawia się napis „CHILD” i „LOCK”. ˎˎWyłącz blokadę rodzicielską (str. 37). W trakcie włączania zasilania słychać klikanie. ˎˎJest to odgłos roboczy, który występuje na przykład w momencie włączania lub wyłączania zasilania. To nie jest usterka. Informacje dodatkowe 39 PL