Views
9 months ago

Sony HT-GT1 - HT-GT1 Mode d'emploi Polonais

Sony HT-GT1 - HT-GT1 Mode d'emploi Polonais

Pilot zdalnego

Pilot zdalnego sterowania (RM-ANU215) (wł./tryb oczekiwania) Naciśnij, aby włączyć zestaw lub przełączyć go do trybu gotowości. Wyświetlacz LCD (ciekłokrystaliczny) Subwoofer: FUNCTION Pilot zdalnego sterowania: FUNCTION +/− Naciśnij, aby wybrać funkcję. Subwoofer: BLUETOOTH - PAIRING (str. 24) ˋˋNaciśnij, aby wybrać funkcję BLUETOOTH. ˋˋPrzytrzymaj wciśnięty, aby uruchomić parowanie BLUETOOTH w przypadku funkcji BLUETOOTH. 8 PL Subwoofer: Wskaźnik BLUETOOTH (str. 23) BASS BAZUCA (str. 30) Naciśnij, aby wzmocnić tony niskie (efekt „BASS BAZUCA”). SPEAKER ILLUMINATION (str. 34) Naciśnij, aby zmienić rodzaj podświetlenia głośników. Subwoofer: PARTY CHAIN (str. 33) Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć funkcję Party Chain. Subwoofer: VOLUME Przekręć, aby ustawić głośność. Pilot zdalnego sterowania: VOL +*/– Naciśnij, aby ustawić głośność. (znak N) (str. 25) Oznaczenie miejsca zbliżenia w przypadku komunikacji bliskiego zasięgu (NFC). Gniazdo (USB) Do podłączenia urządzenia USB.

Subwoofer: (odtwarzanie/pauza)* Pilot zdalnego sterowania: (odtwarzanie)*, (pauza) Naciśnij, aby rozpocząć lub wstrzymać odtwarzanie. Aby wznowić odtwarzanie, naciśnij lub . (zatrzymanie) Naciśnij, aby zatrzymać odtwarzanie. Dwukrotne naciśnięcie podczas odtwarzania z urządzenia USB pozwala anulować wznowienie odtwarzania. / (do tyłu/do przodu) Naciśnij, aby wybrać plik. TUNING+/– (str. 22) Naciśnij, aby dostroić właściwą stację w przypadku korzystania z funkcji tunera. Pilot zdalnego sterowania: / (przewijanie do tyłu/ do przodu) Przytrzymaj wciśnięty, aby znaleźć właściwe miejsce w pliku podczas odtwarzania. Pilot zdalnego sterowania: PRESET+/– (str. 22) Naciśnij, aby wybrać zaprogramowaną stację podczas korzystania z funkcji tunera. Czujnik zdalnego sterowania TV INPUT Naciśnij, aby wybrać wejście TV. Należy pamiętać, że z poziomu opisywanego pilota można obsługiwać tylko telewizory Sony. TV (wł./tryb oczekiwania) Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć telewizor, do obsługi którego opisywany pilot jest przypisany. Należy pamiętać, że z poziomu opisywanego pilota można obsługiwać tylko telewizory Sony. TUNER MEMORY (str. 22) Naciśnij, aby zaprogramować stacje radiowe. /// Naciśnij, aby wybrać opcje menu. +/– (wybór folderu) Naciśnij, aby wybrać folder na urządzeniu USB. (wejście) Naciśnij, aby wprowadzić/ potwierdzić ustawienia. OPTIONS Naciśnij, aby otworzyć lub zamknąć menu opcji. AUDIO EQ (str. 30) Naciśnij, aby wybrać gotowy efekt dźwiękowy. PLAY MODE (str. 21) Naciśnij, aby wybrać tryb odtwarzania z urządzenia USB. 9 PL