Views
9 months ago

Sony ILCA-77M2M - ILCA-77M2M Mode d'emploi Serbe

Sony ILCA-77M2M - ILCA-77M2M Mode d'emploi Serbe

Korišćenje vodiča u

Korišćenje vodiča u fotoaparatu Možete da koristite funkciju [Custom Key Settings] da dodelite vodič u fotoaparatu željenom dugmetu. Vodič u fotoaparatu prikazuje objašnjenja za trenutno izabranu funkciju menija ili podešavanje. 1 Izaberite dugme MENU t (Custom Settings) 6 t [Custom Key Settings] t željene funkcije dodeljene dugmetu t [In-Camera Guide]. Pritisnite dugme MENU i upotrebite višesmerni birač da izaberete stavku menija (MENU) čije objašnjenje želite da pročitate, a zatim pritisnite dugme kojem ste dodelili funkciju [In-Camera Guide]. SR 20

Priprema fotoaparata Punjenje baterije Kada fotoaparat koristite prvi put, obavezno napunite bateriju NP-FM500H InfoLITHIUM (isporučeno). Bateriju InfoLITHIUM možete da punite čak i ako nije potpuno ispražnjena. Takođe može da se koristi kad nije potpuno napunjena. Napunjena baterija se prazni malo po malo, čak i kada je ne korisitte. Da biste izbegli da propustite priliku za snimanje, ponovo napunite bateriju pre snimanja. 1 Umetnite bateriju u punjač baterija. Gurajte bateriju dok ne klikne. SR 21