Views
8 months ago

Sony ILCA-77M2M - ILCA-77M2M Mode d'emploi Serbe

Sony ILCA-77M2M - ILCA-77M2M Mode d'emploi Serbe

Korišćenje softvera

Korišćenje softvera • Filmovi snimljeni korišćenjem podešavanja [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] ili [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] u meniju [ Record Setting] konvertuju se u softveru „PlayMemories Home“ radi kreiranja AVCHD snimljenog diska. Ta konverzija može da potraje dugo. Takođe, ne možete da kreirate disk sa originalnim kvalitetom slike. Ako želite da zadržite originalni kvalitet slike, uskladištite svoje filmove na Blu-ray disk. Instaliranje softvera „PlayMemories Home“ 1 Idite na sledeću URL adresu koristeći internet pregledač na računaru, a zatim kliknite na [Install] t [Pokretanje]. www.sony.net/pm/ 2 Pratite instrukcije na ekranu da biste dovršili instalaciju. Korišćenje softvera „Remote Camera Control“ Povežite fotoaparat sa računarom. Korišćenjem softvera „Remote Camera Control“ možete da: • podešavate fotoaparat ili snimite sliku sa računara. • snimite sliku direktno na računar. • izvedete snimanje fotografija u intervalima. Pre upotrebe podesite sledeće: MENU t [USB Connection] t [PC Remote] (Setup) 4 t SR 40

Korišćenje softvera Instaliranje softvera Remote Camera Control 1 Idite na sledeću URL adresu koristeći internet pregledač na računaru. Windows: http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/ Mac: http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/ 2 Pratite uputstva koja se prikazuju na ekranu računara da biste preuzeli i instalirali softver „Remote Camera Control“. Napomene • Da biste mogli da instalirate Remote Camera Control, potrebno je da imate internet vezu. SR 41