Views
3 months ago

Sony ILCA-77M2M - ILCA-77M2M Mode d'emploi Serbe

Sony ILCA-77M2M - ILCA-77M2M Mode d'emploi Serbe

Punjenje baterije 2

Punjenje baterije 2 Povežite punjač baterija u zidnu utičnicu. Svetli: Punjenje je u toku Ne svetli: Punjenje je dovršeno Vreme punjenja (potpuna Približno 175 minuta napunjenost) • Vreme potrebno da se napuni potpuno ispražnjena baterija na temperaturi od 25 °C. • Kada se punjenje dovrši, lampica CHARGE se isključuje. Za SAD i Kanadu Lampica CHARGE Za zemlje/regione van SAD i Kanade Lampica CHARGE U zidnu utičnicu Napomene • Vreme punjenja se razlikuje u zavisnosti od preostalog kapaciteta baterije ili stanja napunjenosti. • Obavezno koristite samo originalnu marku Sony baterija. • Preporučujemo vam da bateriju punite u okruženju čija je temperatura između 10 °C i 30 °C. Možda nećete moći da efikasno napunite bateriju izvan tog temperaturnog opsega. • Povežite punjač baterija u najbližu zidnu utičnicu. SR 22

Umetanje baterije/memorijske kartice (prodaje se zasebno) 1 Pomerajući ručicu za otvaranje poklopca baterije, otvorite poklopac. 2 Snažno ubacite bateriju do kraja dok pritiskate ručicu za zaključavanje vrhom baterije. Ručica za zaključavanje 3 Zatvorite poklopac. 4 Pomerajući ručicu za otvaranje poklopca memorijske kartice, otvorite poklopac. SR 23