Views
8 months ago

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Tchèque

Seznam vstupů Název

Seznam vstupů Název vstupu Vysvětlení [TV] Reprodukuje zvuk TV (strana 17). [Bluetooth Audio] Reprodukuje zvuk zařízení připojeného funkcí BLUETOOTH (strana 23). [USB] Přehrává hudbu nebo fotografické soubory uložené na připojeném zařízení USB (strana 17). [Screen mirroring] Zobrazí na televizoru obrazovku mobilního zařízení (strana 33). [Home Network] Přehrává hudbu nebo fotografické soubory uložené na zařízení, které je připojeno pomocí sítě (strana 29). [Music Services] Poslech hudebních služeb dostupných na internetu (strana 30). [Setup] Informace najdete v části „Používání obrazovky nastavení“ (strana 40). Tip Vstup lze zvolit také mačkáním tlačítek INPUT +/−. Postupy V tomto návodu k obsluze jsou operace popsány v podobě kroků, které lze provést v rámci domovské nabídky na obrazovce pomocí dálkového ovládání, zatímco je systém připojen k televizi prostřednictvím kabelu HDMI (není součástí dodávky). Kroky operací sloužících pro výběr položek na TV obrazovce pomocí tlačítek /// a jsou zjednodušeny následujícím způsobem. Příklad: V domovské nabídce vyberte položku [Setup]. Operace výběru položky pomocí tlačítek /// a je popsána jako „výběr“. Příklad: V domovské nabídce vyberte položku [Network Settings] – [Internet Settings] – [Wired Setup]. Při opakování operací, které zahrnují výběr položek pomocí tlačítek /// a , položky výběru jsou propojeny znakem „–“. Tipy • Můžete použít tlačítka na jednotce, mají-li stejné nebo podobné popisky jako ty na dálkovém ovladači. • Znaky v hranatých závorkách [ ] se zobrazují na TV obrazovce. Znaky v uvozovkách „ “ se zobrazují na displeji na předním panelu. 12 CZ

Připojení a příprava Připojení TV Pokud je konektor HDMI IN televizoru označen ARC Propojte zdířku HDMI OUT na jednotce a zdířku HDMI IN kompatibilní s ARC na televizoru pomocí kabelu HDMI (není součástí dodávky). Pokud konektor HDMI IN televizoru není označen ARC Pokud zdířka HDMI IN vašeho televizoru není kompatibilní s funkcí ARC, systém nebude přehrávat zvuk z televizoru. V takovém případě propojte zdířku optického výstupu televizoru a zdířku TV IN (OPTICAL) digitálním optickým kabelem (součástí dodávky). Připojení a příprava kabel HDMI (není součástí dodávky) digitální optický kabel (součást dodávky) kabel HDMI (není součástí dodávky) TV TV 13 CZ