Views
6 months ago

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Tchèque

Připojení výběrem

Připojení výběrem názvu sítě (SSID) Pokud váš router bezdrátové sítě LAN (přístupový bod) není kompatibilní s funkcí Wi-Fi Protected Setup (WPS), předem si zjistěte následující informace. – název sítě (SSID)* _____________________________________ – bezpečnostní klíč (heslo)** _____________________________________ * SSID (Service Set Identifier) je název, který slouží k identifikaci konkrétního přístupového bodu. ** Tyto informace by měly být k dispozici na štítku na routeru / přístupovém bodu bezdrátové sítě LAN nebo v návodu k obsluze, případně by je mělo být možno získat od osoby, která provedla nastavení bezdrátové sítě, nebo od vašeho poskytovatele internetových služeb. 1 Stiskněte tlačítko HOME. Na obrazovce televizoru se zobrazí domovská nabídka. 2 V domovské nabídce vyberte položku [Setup]. Na TV obrazovce se zobrazí obrazovka nastavení. 3 Vyberte možnost [Network Settings] – [Internet Settings] – [Wireless Setup]. Na obrazovce televizoru se zobrazí seznam názvů sítě. 4 Vyberte název požadované sítě (SSID). 5 Pomocí softwarové klávesnice zadejte bezpečnostní kód (nebo heslo) a zvolte položku [Enter]. Systém se začne připojovat k síti. Připojení pomocí pevné IP adresy Vyberte možnost [New connection registration] – [Manual registration] v kroku 4 části „Připojení výběrem názvu sítě (SSID)“ a postupujte podle pokynů na obrazovce. Připojení pomocí kódu PIN Vyberte položku [New connection registration] v kroku 4 části „Připojení výběrem názvu sítě (SSID)“ a vyberte položku [(WPS) PIN Method]. Připojení pomocí aplikace SongPal Aplikace SongPal může systém připojit k bezdrátové síti, ke které je připojeno mobilní zařízení. Chcete-li zjistit podrobnosti, postupujte podle pokynů v aplikaci nebo přejděte na následující adresu. http://info.songpal.sony.net/help/ 16 CZ

Poslech zvuku Poslech televizoru 1 Stiskněte tlačítko HOME. Na obrazovce televizoru se zobrazí domovská nabídka. 2 V domovské nabídce vyberte možnost [TV]. 3 Pomocí dálkového ovladače TV zvolte program. Zvolený TV program se zobrazí na TV obrazovce a systém bude přehrávat zvuk televizoru. 4 Změňte hlasitost. • Hlasitost změníte stisknutím tlačítka +/− na dálkovém ovladači. • Hlasitost subwooferu můžete změnit pomocí tlačítek SW +/− na dálkovém ovladači (strana 21). Tip Položku [TV] můžete zvolit stisknutím tlačítek INPUT +/− na dálkovém ovladači. Poslech hudby ze zařízení USB Můžete přehrávat hudební/fotografické soubory uložené na připojeném zařízení USB. Formáty souborů, které lze přehrávat, naleznete v části „Formáty souborů, které lze přehrávat“ (strana 56). 1 Připojte zařízení USB k portu (USB). 2 Stiskněte tlačítko HOME. Na obrazovce televizoru se zobrazí domovská nabídka. 3 V domovské nabídce vyberte možnost [USB (Connected)]. 4 Vyberte [Music] – složku, ve které jsou uloženy písníčky – název písničky. Vybraná písnička se začne přehrávat a zvuk bude reprodukován systémem 5 Změňte hlasitost. • Hlasitost změníte stisknutím tlačítka +/− na dálkovém ovladači. • Hlasitost subwooferu můžete změnit pomocí tlačítek SW +/− na dálkovém ovladači (strana 21). Poslech zvuku 17 CZ