Views
9 months ago

Sony HDR-PJ230E - HDR-PJ230E Consignes d’utilisation Italien

Sony HDR-PJ230E - HDR-PJ230E Consignes d’utilisation Italien

Overig/Index Problemen

Overig/Index Problemen oplossen Raadpleeg de volgende pagina voor informatie over uw camcordermodel: Functies en apparatuur p. 8 Bijgeleverde accessoires p. 9 Volg de onderstaande procedure wanneer u problemen ondervindt bij het gebruik van uw camcorder. Controleer de lijst (p. 38 tot 40), en inspecteer uw camcorder. Koppel de spanningsbron los en na ongeveer 1 minuut weer aan, en schakel de camcorder in. Selecteer [Setup] [ Algemene instelling.] [Initialiseren]. Als u op [Initialiseren] drukt, worden alle instellingen gereset, met inbegrip van de klokinstelling. Neem contact op met de Sonyleverancier of een plaatselijke, door Sony erkende onderhoudsdienst. 38 NL U moet mogelijk het interne geheugen van uw camcorder initialiseren of vervangen (modellen met een intern geheugen), afhankelijk van het probleem. Als u dat doet, worden de gegevens in het interne geheugen gewist. Kopieer de gegevens van het interne geheugen naar andere media (back-up) voordat u uw camcorder verzendt voor reparatie. Eventueel verlies van gegevens in het interne geheugen wordt niet vergoed. Tijdens de reparatie wordt mogelijk een minimum aan gegevens in het interne geheugen gecontroleerd om het probleem te onderzoeken. Uw Sony-leverancier zal echter nooit gegevens kopiëren of bewaren. Zie Gebruikershandleiding voor "Handycam" (p. 6) voor meer informatie over de symptomen van uw camcorder en "PlayMemories Home help-gids" (p. 30) voor meer informatie over het aansluiten van uw camcorder op een computer. Het toestel wordt niet ingeschakeld. Plaats een opgeladen accu in de camcorder (p. 14). De stekker van de netspanningsadapter (modellen met een netspanningsadapter) is losgekoppeld van het stopcontact. Sluit de stekker aan op het stopcontact (p. 15). De camcorder functioneert niet, zelfs niet als de stroom is ingeschakeld. Het duurt enkele seconden voordat uw camcorder klaar is voor opname nadat het toestel is ingeschakeld. Dit duidt niet op een storing. Trek de stekker van de netspanningsadapter (modellen met een netspanningsadapter) uit het stopcontact of verwijder de accu en sluit deze na ongeveer 1 minuut weer aan. De camcorder wordt warm. Het is mogelijk dat de camcorder warm wordt tijdens het gebruik. Dit duidt niet op een storing. De stroom wordt plotseling uitgeschakeld. Gebruik de netspanningsadapter (modellen met een netspanningsadapter)(p. 15). Standaard schakelt de camcorder automatisch uit wanneer deze ongeveer 2 minuten niet wordt bediend ([Stroombesparing]) (p. 37), of schakel het toestel weer in. Laad de accu op (p. 14).

Door op START/STOP of PHOTO te drukken, worden geen beelden opgenomen. Het afspeelscherm wordt weergegeven. Stop het afspelen en selecteer [Opnamefunctie] [ Film] or [ Foto]. Het beeld dat u zojuist hebt opgenomen, wordt vastgelegd op het opnamemedium. U kunt geen nieuwe opname maken tijdens deze periode. Het opnamemedium is vol. Verwijder ongewenste beelden (p. 23). Het totale aantal filmscènes of foto’s overschrijdt de opnamecapaciteit van de camcorder. Verwijder ongewenste beelden (p. 23). "PlayMemories Home" kan niet worden geïnstalleerd. Een internetverbinding is vereist om "PlayMemories Home" te installeren. Controleer de computeromgeving of installatieprocedure om "PlayMemories Home" te installeren. "PlayMemories Home" functioneert niet correct. Sluit "PlayMemories Home" en start uw computer opnieuw. Weergave zelfdiagnose/ Waarschuwingen Raadpleeg de volgende pagina voor informatie over uw camcordermodel: Functies en apparatuur p. 8 Bijgeleverde accessoires p. 9 Als er aanduidingen op het LCD-scherm verschijnen, controleert u het volgende. Als het probleem blijft optreden nadat u herhaaldelijk hebt geprobeerd dit op te lossen, neemt u contact op met de Sonyleverancier of een plaatselijke, door Sony erkende onderhoudsdienst. Geef in dat geval, wanneer u contact opneemt, alle nummers van de foutcode op, die begint met C of E. U hoort een melodie als bepaalde waarschuwingen op het scherm verschijnen. C:04: De accu is geen "InfoLITHIUM"-accu (Vserie). Gebruik een "InfoLITHIUM"-accu (V- serie) (p. 14). Sluit de DC-stekker van de netspanningsadapter (modellen met een netspanningsadapter) goed aan op de DC INaansluiting van de camcorder (p. 15). Overig/Index De camcorder wordt niet herkend door de computer. Koppel alle USB-apparaten los van de USBaansluitingen van uw computer, behalve het toetsenbord, de muis en uw camcorder. Koppel de ingebouwde USB-kabel los van de computer, start de computer opnieuw op en sluit de computer en uw camcorder vervolgens weer aan in de juiste volgorde. Zijn zowel de ingebouwde USB-kabel als de USB-aansluiting van de camcorder tegelijkertijd verbonden met externe apparatuur, koppel dan de aansluiting los die niet is verbonden met een computer. C:06: De temperatuur van de accu is te hoog. Vervang de accu of leg deze op een koele plaats. C:13: / C:32: Verwijder de stroombron. Sluit de stroombron weer aan en gebruik de camcorder weer. E:: Volg de stappen vanaf op pagina 38. 39 NL