Views
7 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Guide de dépannage Polonais

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Guide de dépannage Polonais

10 3 Wybierz opcję

10 3 Wybierz opcję Restore C: Drive (Przywróć dysk C) lub opcję Restore Complete System (Przywróć cały system) i kliknij przycisk Start. 4 Przeczytaj informacje dotyczące oprogramowania i funkcji do rozwiązywania problemów. Jeśli zostały wypróbowane już wszystkie metody, wybierz opcję Skip (Pomiń) i kliknij przycisk Dalej. 5 Jeśli pojawią się ostrzeżenia, przeczytaj je dokładnie, zaznacz pole wyboru I understand (Rozumiem) i kliknij przycisk Start. 6 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Odzyskiwanie systemu, gdy można uruchomić system Windows Jeśli system Windows daje się uruchomić, odzyskiwanie można przeprowadzić za pomocą oprogramowania VAIO Recovery Center (Centrum odzyskiwania VAIO). PL Przed wykonaniem poniższych czynności upewnij się, że w napędzie optycznym komputera nie jest włożony dysk. Wyświetlenie bieżącego stanu wykonania procedury odzyskiwania może nieco potrwać. Jak odzyskać dysk C 1 Kliknij kolejno opcje Start, Wszystkie programy i VAIO Recovery Center (Centrum odzyskiwania VAIO). 2 Wybierz opcję Restore C: Drive (Przywróć dysk C) i kliknij przycisk Start. 3 Przeczytaj informacje dotyczące oprogramowania i funkcji do rozwiązywania problemów. Jeśli zostały wypróbowane już wszystkie metody, wybierz opcję Skip (Pomiń) i kliknij przycisk Dalej. Jeśli pojawi się okno Kontrola konta użytkownika, kliknij przycisk Tak. 4 Przeczytaj dokładnie ostrzeżenia, zaznacz pole wyboru I understand (Rozumiem) i kliknij przycisk Start. 5 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Jeśli zmieniono rozmiary partycji i utworzono partycję inną niż C, dane na tej partycji pozostaną nietknięte nawet po przywróceniu systemu. Aby dowiedzieć się, jak utworzyć partycję dysku twardego, patrz sekcja „Tworzenie partycji dysku twardego” na str. 12. Jak odzyskać cały system komputera 1 Kliknij kolejno opcje Start, Wszystkie programy i VAIO Recovery Center (Centrum odzyskiwania VAIO). 2 Wybierz opcję Restore Complete System (Przywróć cały system) i kliknij przycisk Start. 3 Przeczytaj informacje dotyczące oprogramowania i funkcji do rozwiązywania problemów. Jeśli zostały wypróbowane już wszystkie metody, wybierz opcję Skip (Pomiń) i kliknij przycisk Dalej. 4 Jeśli zostały utworzone dyski odzyskiwania po awarii, wybierz opcję Skip (Pomiń) i kliknij przycisk Dalej. W przeciwnym razie utwórz dyski odzyskiwania po awarii (patrz sekcja „Tworzenie dysków odzyskiwania po awarii” na str. 6). Jeśli pojawi się okno Kontrola konta użytkownika, kliknij przycisk Tak. 5 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. 11