Views
9 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Guide de dépannage Polonais

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Guide de dépannage Polonais

Tworzenie partycji dysku

Tworzenie partycji dysku twardego Ogólne informacje o partycjach Co to jest partycja dysku twardego? Partycjonowanie dysku twardego polega na podzieleniu miejsca na wbudowanym urządzeniu pamięci masowej na kilka partycji. Domyślnie w komputerze jest tylko jedna partycja (dysk C)*. Jednak cały obszar dysku można podzielić na przykład na dwie partycje, widziane jako dyski C i D. * W zależności od modelu dysk D może być już skonfigurowany fabrycznie. Jakie są zalety stosowania partycji? Kiedy zachodzi potrzeba odzyskania systemu na komputerze, nowo utworzoną partycję można wykorzystać do przechowania kopii zapasowej ważnych danych, ponieważ zawartość nowej partycji nie jest kasowana podczas odzyskiwania systemu. Ponadto pozwala to bardziej efektywnie organizować dane lub oprogramowanie na każdej partycji. Jak można utworzyć partycję dysku twardego Dostępne są dwie opcje tworzenia partycji: ❑ Tworzenie partycji przy użyciu funkcji systemu Windows. ❑ Tworzenie partycji podczas procesu odzyskiwania po awarii. Jeśli zmniejszysz rozmiar partycji C, tworzenie dysków odzyskiwania po awarii lub sam proces odzyskiwania może zakończyć się niepowodzeniem z powodu zbyt małej ilości wolnego miejsca na wbudowanym urządzeniu pamięci masowej. 12

Tworzenie partycji przy użyciu funkcji systemu Windows Funkcje systemu Windows pozwalają utworzyć partycję bez potrzeby odzyskiwania całego systemu. PL Maksymalna ilość miejsca, o jaką można zmniejszyć dysk C, jest określona przez system operacyjny i nie wolno jej przekroczyć. 1 Kliknij kolejno opcje Start, Panel sterowania, System i bezpieczeństwo i Utwórz i sformatuj partycje dysku twardego w sekcji Narzędzia administracyjne. 2 Jeśli pojawi się okno Kontrola konta użytkownika, kliknij przycisk Tak. Jeśli jesteś zalogowany(-a) na komputerze jako zwykły użytkownik, może pojawić się monit o wprowadzenie identyfikatora i hasła administratora. 3 Kliknij prawym przyciskiem myszy dysk C i wybierz opcję Zmniejsz rozmiar. 4 Podaj rozmiar tworzonej partycji w polu Wprowadź ilość miejsca w MB, o jaką partycja ma zostać zmniejszona i kliknij przycisk Zmniejsz. 5 Kliknij prawym przyciskiem myszy opcję Nieprzydzielone i wybierz opcję Nowy wolumin prosty. 6 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. 13