Views
8 months ago

Sony HDR-AS30VR - HDR-AS30VR Guide pratique Tchèque

Sony HDR-AS30VR - HDR-AS30VR Guide pratique Tchèque

Úhel zorného pole

Úhel zorného pole Kamera umožňuje měnit úhel zorného pole pro záznam. Pro nastavení nejprve vyberte [SETUP] (Nastavení). Nastavení displeje t Obsah 1 Stisknutím tlačítka NEXT (Další) zobrazte [SETUP] (Nastavení) a pak stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). 2 Stisknutím tlačítka NEXT (Další) zobrazte [ANGLE] (Úhel) a pak stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). 3 Stisknutím tlačítka NEXT (Další) vyberte nastavení a pak stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). Vyhledávání operace Záznam s úhlem zorného pole 170°. Záznam s úhlem zorného pole 120°. Nastavení vyhledávání Návrat do nabídky [ANGLE] (Úhel). Poznámky • Když je SteadyShot nastaveno na [ON] (Zapnuto), úhel zorného pole se nastaví na [120°]. • Když je úhel zorného pole nastaven na [170°], SteadyShot bude nastaveno na [OFF (Vypnuto)] (Vypnuto). • Když je režim záznamu nastaven na [VGA], zorný úhel se ve srovnání s dalšími režimy záznamu zúží. Rejstřík 22 CZ

Scéna Podle snímané scény můžete vybrat vhodnou kvalitu obrazu. Pro nastavení nejprve vyberte [SETUP] (Nastavení). Nastavení displeje t Obsah 1 Stisknutím tlačítka NEXT (Další) zobrazte [SETUP] (Nastavení) a pak stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). 2 Stisknutím tlačítka NEXT (Další) zobrazte [SCENE] (Scéna) a pak stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). 3 Stisknutím tlačítka NEXT (Další) vyberte nastavení a pak stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). Vyhledávání operace Pořizuje snímky ve standardní kvalitě. Pořizuje snímky v kvalitě obrazu vhodné pro snímání pod vodou. Nastavení vyhledávání Návrat do nabídky [SCENE] (Scéna). Rejstřík 23 CZ