Views
8 months ago

Sony HDR-AS30VR - HDR-AS30VR Guide pratique Tchèque

Sony HDR-AS30VR - HDR-AS30VR Guide pratique Tchèque

Spuštění softwaru

Spuštění softwaru „PlayMemories Home“ 1 Poklepejte na ikonu „PlayMemories Home“ na obrazovce počítače. Software „PlayMemories Home“ se spustí. 2 Popis používání aplikace „PlayMemories Home“ najdete v nápovědě k aplikaci „PlayMemories Home“. Obsah Vyhledávání operace zZaregistrujte si prosím svůj produkt • Společnost Sony vyžaduje pro zlepšenou podporu registraci vašeho produktu. • Pokud jste uživatelem Mac, použijte Mac aplikaci „Product registration software“ (Software pro registraci produktu). Nastavení vyhledávání Rejstřík 56 CZ

Nastavení vyhledávání Řešení problémů V případě výskytu problémů s kamerou vyzkoušejte níže uvedená řešení. 1 Zkontrolujte položky na stranách 58 až 62. Obsah 2 Vypněte napájení a pak jej znovu zapněte. 3 Obraťte se na vašeho prodejce Sony nebo na místní autorizované servisní středisko Sony. Vyhledávání operace Rejstřík Pokračování r 57 CZ