Views
9 months ago

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Roumain

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Roumain

Îmbunătăţirea

Îmbunătăţirea computerului VAIO > n102 N Îmbunătăţirea computerului VAIO Computerul VAIO şi modulele de memorie utilizează componente de mare precizie şi tehnologie cu conectori electronici. Pentru a evita pierderea garanţiei în timpul perioadei de garanţie a produsului, vă recomandăm: ❑ Ar trebui să contactaţi distribuitorul pentru a instala un modul nou de memorie. ❑ Ar trebui să nu îl instalaţi dumneavoastră, dacă nu sunteţi familiarizaţi cu îmbunătăţirea memoriei unui calculator. ❑ Ar trebui să nu atingeţi conectorii şi să nu deschideţi capacul compartimentului modulului de memorie. Pentru asistenţă, contactaţi un centru de service/asistenţă Sony autorizat. Pentru a găsi cel mai apropiat centru sau agent, consultaţi Aflaţi mai multe despre computerul dumneavoastră VAIO (pagina 5). Tipul de modul şi cantitatea de memorie instalată pe computerul dumneavoastră pot diferi în funcţie de modelul achiziţionat. Consultaţi specificaţiile pentru a afla informaţii despre configuraţia computerului.

Îmbunătăţirea computerului VAIO > Adăugarea şi îndepărtarea de memorie n103 N Adăugarea şi îndepărtarea de memorie Dacă doriţi să extindeţi funcţionalitatea computerului, puteţi creşte cantitatea de memorie prin instalarea de module opţionale de memorie. Înainte să îmbunătăţiţi memoria computerului, citiţi notele şi procedurile din următoarele pagini. Note cu privire la adăugarea/îndepărtarea modulelor de memorie ❑ ❑ ❑ ❑ Asiguraţi-vă că puneţi computerul pe o suprafaţă plată înainte de a adăuga sau de a îndepărta module de memorie. Fiţi atenţi atunci când schimbaţi memoria. Instalarea necorespunzătoare a modulelor de memorie poate cauza deteriorarea sistemului. Această deteriorare poate anula garanţia producătorului. Folosiţi doar module de memorie compatibile cu computerul. Dacă un modul de memorie nu este detectat de computer sau sistemul de operare Windows devine instabil, contactaţi distribuitorul sau producătorul modulelor de memorie. Descărcările electrostatice (ESD) pot deteriora componentele electronice. Înainte de a atinge un modul de memorie, asiguraţi-vă de următoarele lucruri: ❑ ❑ ❑ ❑ Procedurile descrise în acest document presupun cunoaşterea de către utilizator a terminologiei generale asociate cu computerele personale şi cu practica de siguranţă şi respectarea reglementărilor necesare pentru utilizarea şi modificarea echipamentului electronic. Opriţi computerul şi deconectaţi-l de la sursele de alimentare (acumulator şi adaptor CA) şi de la alte legături de telecomunicaţii, reţele sau modemuri înainte să îndepărtaţi orice capac sau panou de pe computer. Dacă nu reuşiţi să faceţi acest lucru vă puteţi accidenta sau puteţi deteriora echipamentul. ESD poate deteriora modulele de memorie şi alte componente. Instalaţi modulul de memorie doar pe o staţie de lucru ESD. Dacă o asemenea staţie nu este disponibilă, nu lucraţi într-o zonă acoperită cu covor şi nu manipulaţi materiale care produc sau reţin electricitate statică (învelitori din celofan, de exemplu). Realizaţi împământarea prin menţinerea contactului cu o porţiune de metal nevopsit a cadrului în timp ce efectuaţi procedura. Nu deschideţi ambalajul modulului de memorie înainte să fiţi pregătit să îl schimbaţi. Ambalajul protejează modulul de ESD.