Views
7 months ago

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Roumain

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Roumain

Precauţii > Informaţii

Precauţii > Informaţii legate de îngrijire şi întreţinere n112 N Informaţii legate de îngrijire şi întreţinere Computer ❑ ❑ Curăţaţi biroul cu o cârpă moale, uscată sau uşor umezită cu o soluţie de detergent slabă. Nu folosiţi un tampon abraziv, pudră de lustruire sau solvenţi, precum alcool sau benzină, deoarece acestea pot deteriora finisajul computerului. Asiguraţi-vă că deconectaţi adaptorul CA şi că scoateţi acumulatorul înainte de a curăţa computerul. Ecran LCD Folosiţi o cârpă moale şi uscată pentru a şterge suprafaţa ecranului LCD. Frecarea suprafeţei ar putea deteriora ecranul. Cameră încorporată Curăţaţi capacul de protecţie a lentilei camerei încorporate cu o perie cu pompă de aer sau cu o perie moale. În cazul în care capacul este foarte murdar, ştergeţi-l cu o cârpă moale şi uscată. Nu frecaţi capacul, deoarece acesta este sensibil la presiune. Discuri ❑ ❑ ❑ Îngrijirea adecvată a discului este esenţială pentru fiabilitatea sa continuă. Nu folosiţi solvenţi (precum benzină, diluant, alcool, soluţii de curăţat disponibile în comerţ sau spray antistatic) ce pot cauza deteriorarea discului. Pentru curăţarea normală, ţineţi discul de margini şi folosiţi o cârpă moale pentru a curăţa discul dinspre centru spre exterior. Dacă discul este foarte murdar, umeziţi o cârpă moale cu apă, stoarceţi-o bine şi folosiţi-o pentru a şterge suprafaţa discului dinspre centru înspre exterior. Ştergeţi orice urme de umezeală cu o cârpă moale şi uscată.

Precauţii > Manipularea computerului n113 N Manipularea computerului ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Dacă scăpaţi un obiect solid sau lichide pe computer, opriţi computerul, deconectaţi-l de la priză şi scoateţi acumulatorul. Este posibil ca computerul să trebuiască să fie verificat de personal calificat înainte să îl porniţi din nou. Nu scăpaţi computerul şi nu aşezaţi obiecte pe acesta. Nu amplasaţi computerul într-un loc expus la: ❑ Surse de căldură precum radiatoare sau conducte de aer ❑ Lumină solară directă ❑ Praf excesiv ❑ Umezeală sau ploaie ❑ Vibraţii sau şocuri mecanice ❑ Magneţi puternici sau difuzoare care nu au magneţi protejaţi ❑ Temperatură ambientală mai mare de 35°C sau mai mică de 5°C ❑ Umiditate ridicată Nu amplasaţi echipamente electronice lângă computer. Câmpul electromagnetic al echipamentului poate cauza defecţiuni computerului. Computerul utilizează semnale radio de înaltă frecvenţă şi poate cauza interferenţe cu recepţia radio sau TV. Dacă se întâmplă acest lucru, mutaţi computerul la o distanţă corespunzătoare faţă de aparatul de radio sau de televizor. Nu utilizaţi cabluri de conectare tăiate sau deteriorate. În cazul în care computerul este mutat dintr-un loc rece direct într-unul cald, în interiorul computerul poate apărea condensul. Într-un astfel de caz, aşteptaţi cel puţin o oră înainte de a porni computerul. Dacă apare vreo problemă, deconectaţi computerul de la priză şi contactaţi un centru de service/asistenţă Sony autorizat. Pentru a găsi cel mai apropiat centru sau agent, consultaţi Aflaţi mai multe despre computerul dumneavoastră VAIO (pagina 5).