Views
8 months ago

Sony KDL-49WD754 - KDL-49WD754 Mode d'emploi Slovaque

Sony KDL-49WD754 - KDL-49WD754 Mode d'emploi Slovaque

Príprava na montáž TV

Príprava na montáž TV prijímača 1 Odmontujte stolový stojan od TV prijímača. Mäkká tkanina Poznámka ˎˎNa miesto, kam chcete položiť TV prijímač, položte mäkkú tkaninu, aby nedošlo k poškodeniu povrchu displeja. ˎˎPri inštalácii montážnej konzoly na stenu, nepoužívajte skrutky odskrutkované zo stolového stojana. ˎˎOdmontovaný stolový stojan a skrutky odložte na bezpečnom mieste mimo dosahu detí. Budete ich potrebovať, ak budete chcieť TV prijímač v budúcnosti znova postaviť na stôl. Stolový stojan nie je možné zakúpiť samostatne. UPOZORNENIE ˎˎPred zapnutím musí byť TV prijímač vo vertikálnej polohe. TV prijímač nesmie byť zapnutý, ak je LCD panel umiestnený smerom nadol, pretože by mohlo dôjsť k nerovnomernému zobrazeniu obrazu. ˎˎNásledkom tlaku alebo nárazov na povrch TV prijímača sa môže TV prijímač rozbiť alebo poškodiť. ˎˎTV prijímač položte čelnou stranou smerujúcou nadol na stabilný a rovný povrch tak, aby stolový stojan prevísal cez okraj povrchu. Ak je čelná strana TV prijímača a spodná strana stolového stojana na rovnakej úrovni povrchu, vznikne nestabilita, následkom ktorej sa môže TV prijímač poškodiť. ˎˎPočas demontáže stolového stojana z TV prijímača držte stolový stojan pevne oboma rukami. 2 Pripevnite upevňovacie časti montážnej konzoly na stenu. Skontrolujte upevňovacie časti podľa časti „Položky dodávané s montážnou konzolou na stenu SU-WL450“ v sekcii „Kontrola dielov“ strane 5. Poznámka ˎˎPevne zaistite upevňovacie časti pomocou skrutiek. ˎˎAk používate elektrický skrutkovač, krútiaci moment nastavte na približne 1,5 Nm {15 kg/cm²}. ˎˎNepoužité diely odložte na bezpečnom mieste pre prípad použitia v budúcnosti. Tento návod si odložte pre prípad budúcej potreby. Štandardná montáž (2-a) Skrutka (+PSW 6 x 20) Kladka Mäkká tkanina Skrutka (+PSW 6 x 50) Remeň Montáž s krátkou vzdialenosťou (2-b) Poznámka ˎˎAk použijete tento typ montáže, nebude možné používať niektoré terminálny v zadnej časti televízneho prijímača. Dištančná vložka (60 mm) SK − 9 (SK) −

Skrutka (+PSW 6 x 20) Kladka Mäkká tkanina Skrutka (+PSW 6 x 20) Dištančná vložka (20 mm) Remeň Montáž TV prijímača na stenu 1 Pripojte k TV prijímaču potrebné káble. Káble pripojte pred montážou TV prijímača na stenu. Po montáži TV prijímača k nemu nebude možné káble pripojiť. Pozrite si návod na obsluhu dodaný s TV prijímačom. Poznámka ˎˎVytvorenie vedenia káblov v stene zverte licencovanému dodávateľovi. ˎˎPred montážou na stenu prepojovacie káble zviažte, aby ste po nich nestúpali. 2 Pripevnite TV prijímač k podstavcu. ˎˎInformácie o polohe kladiek na závese na podstavci nájdete v tabuľke v kroku 3 v časti „Určenie miesta montáže“ na strane 8. ˎˎDržte TV prijímač pevne oboma rukami a opatrne zaveste kladky pripevnené na zadnej strane TV prijímača na podstavec, pričom dbajte na tvar otvorov. ˎˎPo inštalácii TV prijímača na stenu overte, či sú kladky pevne pripevnené k podstavcu. 2-a − 10 (SK) −