Views
4 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Néerlandais

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Néerlandais

Randapparaten gebruiken

Randapparaten gebruiken > Een poortreplicator aansluiten n102 N Een poortreplicator aansluiten Door een optionele poortreplicator aan te sluiten, kunt u extra randapparaten op de computer aansluiten, zoals een printer en een extern beeldscherm. De poorten van de poortreplicator ! Terwijl de poortreplicator is aangesloten op uw computer kunt u de volgende poorten niet gebruiken. - HDMI-uitvoerpoort op uw computer - MONITOR-poort op de computer - LAN-poort op de computer Gelijktijdig gebruik van de MONITOR-poort en de HDMI-poort op de poortreplicator is niet mogelijk. A DC IN-lampje Brandt als de poortreplicator is ingeschakeld. B DC IN-poort (pagina 103) C USB-poorten *1 (pagina 121) D LAN-poorten *2 (pagina 68) E HDMI-uitvoerpoort (pagina 113) F MONITOR-poort (pagina 111) G Beveiligingssleuf *1 Voldoet aan de USB 2.0-standaard. *2 De poortreplicator heeft een beschermende sticker die elke LAN-poort bedekt. Sluit een 10BASE-T-, 100BASE-TX- of 1000BASE-Tkabel aan op de LAN-poort. Wanneer u een onjuiste kabel gebruikt zoals een telefoonkabel, kan dat leiden tot een te hoge elektrische spanning die defecten, extreme hitte of brand in de LAN-poort kan veroorzaken.

Randapparaten gebruiken > Een poortreplicator aansluiten n103 N De computer aansluiten op de poortreplicator ! Plaats de batterij(en) voordat u de computer op de poortreplicator aansluit. U kunt de computer op de volgende manier aansluiten op de poortreplicator ! Sluit de poortreplicator aan op een voedingsbron met de bijbehorende netadapter als er een bij de poortreplicator geleverd is. Gebruik anders de netadapter die is meegeleverd met uw computer. Schakel de computer uit voordat u deze aansluit op de poortreplicator om verlies van niet-opgeslagen gegevens te voorkomen. Verplaats uw computer niet wanneer deze is aangesloten op de poortreplicator. De poortreplicator kan dan namelijk losraken, waardoor beide apparaten beschadigingen kunnen oplopen. De monitorpoort, de HDMI-uitvoerpoort en de LAN-poort van de computer zijn niet beschikbaar als de computer op de poortreplicator is aangesloten. Gebruik de MONITOR-poort, de HDMI-uitvoerpoort of de LAN-poort op de poortreplicator. 1 Sluit de computer af, sluit het LCD-scherm en koppel alle randapparatuur en de netadaper los. 2 Steek het ene uiteinde van het netsnoer (1) in de netadapter (2) en het andere uiteinde in een stopcontact. 3 Sluit de kabel die op de netadapter (2) is aangesloten aan op de DC IN-poort (3) op de poortreplicator.