Views
4 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Néerlandais

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Néerlandais

Problemen oplossen >

Problemen oplossen > Batterij n174 N Kan mijn computer in de sluimerstand gaan terwijl de batterij wordt gebruikt? Uw computer kan in de sluimerstand gaan terwijl de batterij wordt gebruikt, maar sommige softwareprogramma's en randapparaten kunnen voorkomen dat de sluimerstand wordt geactiveerd. Als u een programma gebruikt dat voorkomt dat de sluimerstand wordt geactiveerd, slaat u uw gegevens regelmatig op om te voorkomen dat u gegevens kwijtraakt. Raadpleeg De sluimerstand gebruiken (pagina 34) voor informatie over hoe u de sluimerstand handmatig activeert. Waarom kan ik de batterij niet volledig opladen? De functie batterijbeheer is ingeschakeld met VAIO Control Center om de levensduur van uw batterij te verlengen. Controleer de instellingen in VAIO Control Center. Wat moet ik doen als er een venster verschijnt met het bericht dat de batterij incompatibel of verkeerd geplaatst is, en mijn computer overgaat op de sluimerstand? ❑ ❑ Dit probleem kan worden veroorzaakt doordat de batterij niet correct is geplaatst. Om dit probleem op te lossen, schakelt u de computer uit en houdt u de knop batterij uit drie seconden ingedrukt met een dun en recht voorwerp (zoals een paperclip). Als het probleem hiermee niet wordt verholpen, verwijdert u de batterij en plaatst u deze opnieuw. Als er een uitgebreide batterij op de computer is aangesloten, schakelt u de computer uit en verwijdert u de uitgebreide batterij. Als het probleem hiermee niet wordt verholpen, houdt u de batterij-uitknop drie seconden ingedrukt. Als het probleem zich blijft voordoen, verwijdert u beide batterijen en plaatst u ze opnieuw. Zie De batterij plaatsen/verwijderen (pagina 21) voor informatie over het plaatsen en verwijderen van de batterij. Als het probleem zich blijft voordoen, betekent dit dat de batterij niet compatibel is. Verwijder de batterij en neem contact op met een geautoriseerd service-/ondersteuningscentrum van Sony. Zie Meer informatie over uw VAIO-computer (pagina 5) voor een centrum of vertegenwoordiger bij u in de buurt.

Problemen oplossen > Ingebouwde camera n175 N Ingebouwde camera Waarom worden er in de zoeker geen beelden of beelden van slechte kwaliteit weergegeven? ❑ ❑ ❑ De ingebouwde camera kan niet tegelijk worden gebruikt in meer dan één softwaretoepassing. Sluit de huidige toepassing af voor u een andere opent. Op modellen met Media Gallery kunt u tijdens het gebruik van de bewegingsfunctie van Media Gallery geen andere cameratoepassing gebruiken die de ingebouwde camera gebruikt. Als u een snel bewegend object bekijkt, kan de zoeker wat ruis vertonen, zoals horizontale strepen. Dit is normaal en wijst niet op een defect. Als het probleem zich blijft voordoen, start u uw computer opnieuw op. Waarom wordt de video-invoer van de ingebouwde camera een paar seconden onderbroken? De video-invoer kan een paar seconden worden onderbroken als: ❑ u een sneltoets met de toets Fn gebruikt. ❑ de belasting van de CPU hoger wordt. Dit is normaal en wijst niet op een defect. Waarom zijn de vastgelegde beelden van slechte kwaliteit? ❑ Als de beelden zijn vastgelegd bij tl-licht, kan de reflectie van het licht worden weergegeven. ❑ Donkere gedeelten van vastgelegde beelden kunnen worden weergegeven met ruis. ❑ Het gebied op en rond de ingebouwde camera is vies. Maak het gebied schoon. Zie Verzorging en onderhoud (pagina 148).