Views
5 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Néerlandais

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Néerlandais

Problemen oplossen >

Problemen oplossen > Ingebouwde camera n176 N Wat moet ik doen als er bij het vastleggen van de beelden frames verloren gaan en er onderbrekingen optreden in het geluid? ❑ ❑ ❑ De effectinstellingen van uw softwaretoepassingen kunnen de oorzaak zijn van de verloren frames. Raadpleeg het Help-bestand van het softwareprogramma voor meer informatie. Er worden mogelijk meer softwaretoepassingen uitgevoerd dan de computer kan verwerken. Sluit de toepassingen die u op dat moment niet gebruikt. Dit probleem kan zich voordoen wanneer uw computer wordt uitgevoerd in het schema voor energiebesparing, waarmee de CPU-prestaties worden verlaagd. Zie Een energieschema selecteren (pagina 133) om het huidige energiebeheerschema te controleren. Wat moet ik doen als er bij het afspelen van films frames verloren gaan als de computer de batterij gebruikt? De batterij is bijna leeg. Sluit uw computer aan op een stopcontact. Wat moet ik doen als vastgelegde beelden flikkeren? Dit probleem doet zich voor als u de camera gebruikt bij tl-licht. Het wordt veroorzaakt door het verschil tussen de lichtuitvoerfrequentie en de sluitertijd. Als u de ruis die wordt veroorzaakt door flikkering wilt verminderen, wijst u de camera naar een andere kant of past u de helderheid van de camerabeelden aan. In sommige softwaretoepassingen kunt u een van de camera-eigenschappen (bijvoorbeeld lichtbron, flikkering, enz.) instellen op een specifieke waarde om de ruis te verminderen die wordt veroorzaakt door flikkering.

Problemen oplossen > Netwerk (LAN/draadloos LAN) n177 N Netwerk (LAN/draadloos LAN) Wat moet ik doen als het VAIO Smart Network-pictogram niet op de taakbalk wordt weergegeven? ❑ Klik in de taakbalk op en controleer of het VAIO Smart Network-pictogram wordt weergegeven. ❑ Als het VAIO Smart Network-pictogram niet in de taakbalk staat, klikt u op Start, Alle programma's en VAIO Smart Network. Wijzig vervolgens de instelling om het pictogram op de taakbalk weer te geven. Wat moet ik doen als mijn computer geen verbinding kan maken met een draadloos LAN-toegangspunt? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ De beschikbaarheid van de verbinding wordt beïnvloed door de afstand en door obstakels. Mogelijk moet u uw computer verder weg van obstakels of dichter bij een gebruikt toegangspunt plaatsen. Controleer of de WIRELESS-schakelaar is ingeschakeld en of het WIRELESS-lampje op uw computer brandt. Controleer of het toegangspunt is ingeschakeld. Als u met uw computer verbinding wilt maken met een draadloos LAN-toegangspunt met de 5 GHz bandbreedte, moet u de optie selecteren om de 5 GHz bandbreedte of zowel de 2,4 GHz en 5 GHz bandbreedte te gebruiken onder Instellingen voor draadloos LAN (Wireless LAN Settings) in het instellingenvenster VAIO Smart Network. Draadloze LAN-communicatie (IEEE 802.11a-standaard) met alleen de 5 GHz bandbreedte (alleen beschikbaar op bepaalde modellen), is standaard uitgeschakeld. Voer de volgende stappen uit om de instellingen te controleren: 1 Klik op Start en selecteer Configuratiescherm. 2 Klik op Netwerkstatus en -taken weergeven onder Netwerk en internet. 3 Klik op Verbinding met een netwerk maken om te controleren of uw toegangspunt is geselecteerd. Controleer of de coderingssleutel correct is.