Views
9 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Néerlandais

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Néerlandais

De VAIO-computer

De VAIO-computer gebruiken > Draadloos WAN gebruiken n 78 N 6 Sluit de simkaarthouder en schuif de houder in de richting van de pijl (3). ! Raak het circuit van de simkaart niet aan. Houd de computer stevig vast wanneer u de kaart plaatst of verwijdert. Beschadig de simkaart niet, bijvoorbeeld door deze te buigen of door er druk op uit te oefenen. 7 Sluit het simkaartkapje.

De VAIO-computer gebruiken > Draadloos WAN gebruiken n 79 N Communicatie starten via draadloos WAN Zo start u communicatie via draadloos WAN ! Zorg dat het simkaartkapje goed gesloten is, ander werkt de functie voor draadloos WAN mogelijk niet. 1 Schakel de schakelaar WIRELESS in. 2 Klik op Start, Alle programma's en VAIO Smart Network of klik op het VAIO Smart Network-pictogram op de taakbalk. 3 Zorg dat de schakelaar naast Wireless WAN op On staat in het venster VAIO Smart Network. 4 Klik op de pijl naast de schakelaar Wireless WAN en op de knop Verbinden (Connect) om, afhankelijk van uw model of land, de software voor verbindingsbeheer, of de vooraf geïnstalleerde software van een telecomprovider te openen. 5 Voer uw pincode in wanneer hierom wordt gevraagd. 6 Klik op Verbinding maken. 7 Voer indien nodig de APN-gegevens van uw telecomprovider in. ✍ Zie voor meer informatie over het gebruik van de functie voor draadloos WAN het helpbestand van VAIO Smart Network of de documentatie van uw telecomprovider.