AXA Bankszámla kondíciói - MBI

mbi.eu

AXA Bankszámla kondíciói - MBI

Cégnév: AXA Kereskedelmi Bank Zrt.

Székhely: 1138 Budapest, Váci út 135-139. D-C torony

Telefon: +36 1 465 65 65 +36 1 801 35 65

Fax: +36 1 465 65 99

Cg. szám: Fővárosi Bíróság 01-10-045097

Web: www.axabank.hu

email: info.axa@axa.hu

Adószám: 13298962-2-44

PSZÁF engedély szám: 1-778/2004

Szolgáltatás SZJ kódja: 65.12

SWIFT kód: EUDIHUHB

SWIFT kód deviza utalás esetén: MAVOHUHB

HIRDETMÉNY

hatályos 2008. október 6-tól a hivatalosan közzétett változtatásig

MBI bankszámla kondíciói (Ft-ban)

Bankszámla devizaneme HUF

MBI bankszámla kondíciói (Ft-ban)

Kamat/Hozam – nem pénzforgalmi számla (Magánszámla):

Éves kamat 1 – 500.000,- Ft közötti betéti összeg esetén: 5,00%

EBKM mutató: 5,12%

Éves hozam: 5,12%

Kamat/Hozam – nem pénzforgalmi számla (Magánszámla):

Éves kamat 500.000,- Ft feletti betéti összeg esetén a teljes betéti összegre:

Mindenkori MNB

alapkamat

csökkentve 50

bázis ponttal

Éves kamat: 8,00%

EBKM mutató: 8,30%

Éves hozam: 8,30%

Kamat/Hozam – pénzforgalmi számla (Vállalkozói):

Éves kamat: 3,00%

EBKM mutató: 3,04%

Éves hozam: 3,04%

Kamatjóváírás gyakorisága/kamatozás típusa: havi/változó

GIRO átutalási megbízások aznapi teljesítésének határideje banki munkanapokon: 20:00 óra

Átutalási megbízás nyomtatványon való leadásának határideje banki munkanapokon: 17:00 óra

Kamatadó mértéke: 20%

MBI bankszámla költségei (Ft-ban)

Számlanyitási díj:

Magánszámla ingyenes iBanq szolgáltatással, tartalmaz egy VISA Classic

kártyát:

Vállalkozói Számla (pénzforgalmi) ingyenes iBanq szolgáltatással, tartalmaz egy

VISA Business kártyát:

3900,- Ft

9800,- Ft

Számlavezetési díj / gyakorisága: havi

Vállalkozói (pénzforgalmi) számla esetén: 0,- Ft

Magánszámla esetén: ingyenes

30 napnál nem régebbi cégkivonat beszerzése az AXA Bank Zrt. által: 4.000,- Ft

Havi számlakivonat küldése: ingyenes

Hiteles számlakivonat nyomtatása internetről: 25,- Ft/alkalom

Eseti számlakivonat díja:

pénzforgalmi számláról tranzakciós naponként: ingyenes

#110

1. oldal

Copyright 2008 © AXA csoport Magyarország. Minden jog fenntartva.


pénzforgalmi számláról (pl. pótlás, másolat, egyéb): 500,- Ft/alkalom

nem pénzforgalmi számláról (pl. pótlás, másolat, tranzakciós naponként,

kéthetente, egyéb):

Web: www.axabank.hu

email: info.axa@axa.hu

150,- Ft/alkalom

Számlainformáció küldése SMS-ben: 25,- Ft/alkalom

SMS értesítés (nem teljesült csoportos beszedésről): 25,- Ft/alkalom

Adatváltoztatás bejelentéséhez nyomtatványok postázása: ingyenes

Átvezetés bankszámlák között bankon belül: ingyenes

Jóváírás a bankszámla javára: ingyenes

Utalás nem pénzforgalmi számláról GIRO-n keresztül: ingyenes

Utalás pénzforgalmi számláról GIRO-n keresztül: 199,- Ft/tétel

Hitelelszámolási számlák közötti átvezetések: 2.000,- Ft

Hitelelszámolási számláról átvezetés folyószámlára: 2.000,- Ft

Azonnali elszámolású utalások (VIBER) díja (csak kimenő tételek után): 7.000,- Ft/tétel

VIBER utalás aznapi értéknapos küldés/befogadás határideje: 13:30 óra / 14:30 óra

GIRO utalás aznapi értéknapos küldés határideje (ügyfélszolgálati idő alatt): 20:00 óra-ig

Postai sárga csekkes (31-54) befizetés a számlára bármely postafiókban: 70,- Ft + 0,33%/tétel

(a befizetett összeget a PEK jóváírása napján az AXA Bank Zrt. jóváírja a bankszámlán)

Csak internetes bankszámlahozzáférés esetén:

Postai sárga csekk (32-54) rendelkezésre bocsátás (min. 50 db): 8,- Ft/darab

Postai sárga csekkes (32-54) befizetés interneten történő megtekintése: 5,- Ft/darab

Postai sárga csekkes (32-54) befizetés a számlára bármely postafiókban: 70,- Ft + 0,33%/tétel

(a befizetett összeget a PEK jóváírása napján az AXA Bank Zrt. jóváírja a bankszámlán)

Belföldi posta utalvány (rózsaszín csekk) kézi feldolgozással: 70,- Ft/darab

Egyéb, nem AXA Bank Zrt. által gyártott postai sárga csekk befizetése

100.000,- Ft-ig: 500,- Ft/tétel

100.000,- Ft felett: 500,- Ft + 0,33%/tétel

KHR (Központi Hitelinformációs Rendszer) adatlap információ: 5.000,- Ft/tétel

Számla megszüntetési díj (Üzletszabályzat alapján): 500,- Ft

Megalapozatlan reklamáció (kártya, téves utalások, megbízások visszavonása,

téves postai befizetések és postai reklamációk):

2.000,- Ft

Igazolások (pl.: utalásról, egyenlegről, egyéb): 2.000,- Ft

Bankinformáció kérés magánszámlához: 2.000,- Ft

Bankinformáció kérés vállalkozói számlához: 3.000,- Ft

Felhatalmazás azonnali beszedési megbízásra (bankszámlánként): 2.000,- Ft

Ügyfél által benyújtott azonnali beszedési megbízás ügyintézési díja: 1.000,- Ft

Fax küldés: 300,- Ft

Átutalási megbízás – nem az AXA Bank Zrt. által rendszeresített - nyomtatványon

való benyújtása:

500,- Ft

Speciális Hitelkeret ügyleti kamata 1 19,5%

1 Az AXA Bank a Számlatulajdonos részére jelen MBI magánszámla megnyitását követő hónaptól kezdődően, három hónapon

keresztül havi 2.000,- Ft összeghatárig – kizárólag jelen pontban hivatkozott, az AXA Egészségpénztár javára szóló állandó átutalási

megbízás kiegyenlítése céljából – hitelkeretet tart rendelkezésre. Hivatkozott hitelkeret rendelkezésre tartási ideje az AXA

Egészségpénztári tagság megszűnésével vagy a három hónap leteltét követően automatikusan megszűnik.

2. oldal

Copyright 2008 © AXA csoport Magyarország. Minden jog fenntartva.


Bankkártya kondíciók (forintban)

Magánszemélyek és vállalkozások részére:

VISA Classic és Visa Business kártya előállítás díja: 2.000,- Ft/db

Társkártya előállítás díja: 2.000,- Ft/db

Igényelhető társkártyák száma: 5 db

VISA Classic bankkártya megújítás díja: 4.000,- Ft/db

VISA Business bankkártya megújítás díja: 1.000,- Ft/db

PIN kód pótlás díja: 750,- Ft/db

VISA Classic és VISA Business kártya letiltás díja: 10.000,- Ft/db

Bankkártya éves díj: ingyenes

Belföldi kártyahasználat díja:

Web: www.axabank.hu

email: info.axa@axa.hu

Készpénzfelvétel GBC feliratú ATM-ből: 199,- Ft/alkalom

Készpénzfelvétel VISA/ feliratú ATM-ből: 260,- Ft/alkalom

Készpénzfelvétel banki POS terminálokról: 360,- Ft/alkalom

Készpénzfelvétel a Magyar Posta hivatalaiban: 360,- Ft/alkalom

Vásárlás: díjmentes

Külföldi kártyahasználat díja:

Készpénzfelvétel VISA/ feliratú ATM-ből: 3,- USD/alkalom

Készpénzfelvétel banki POS terminálokról: 5,- USD + 0,33%/alkalom

Vásárlás: díjmentes

VISA Business bankkártyához kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások díja:

Sürgősségi bankkártya csere díja külföldön: 50.000,- Ft/db

Sürgősségi készpénzfelvétel díja külföldön: 50.000,- Ft/alkalom

Sürgősségi készpénzfelvétel esetén biztosított készpénz

devizaneme USD vagy készpénzfelvétel helye szerinti ország

devizaneme.

Sürgősségi készpénzfelvétel esetén a maximálisan felvehető

készpénz összege:

Üzletszabályzat szerint,

de legfeljebb 1.000.000,-Ft

Sürgősségi szolgáltatástól való utólagos elállás díja: 10.000,- Ft/alkalom

VISA Business bankkártyához kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások díja:

Utasbiztosítás: ingyenes

VISA Classic bankkártyához kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások díja:

Balesetbiztosítás: ingyenes

Napi tranzakciós limitek/korlátok kártyánként (Ft-ban)

Magánszemélyek részére:

ATM készpénzfelvétel maximális száma: 5 alkalom/nap

ATM készpénzfelvétel maximális összege: 200.000,- Ft/nap

Vásárlás maximális száma: 10 alkalom/nap

Vásárlás maximális összege: 200.000,- Ft/nap

Gazdálkodó szervezetek részére:

ATM készpénzfelvétel maximális száma: 5 alkalom/nap

ATM készpénzfelvétel maximális összege: 300.000,- Ft/nap

Vásárlás maximális száma: 10 alkalom/nap

Vásárlás maximális összege: 300.000,- Ft/nap

Limitállítás (ügyfélszolgálati idő alatt): ingyenes

3. oldal

Copyright 2008 © AXA csoport Magyarország. Minden jog fenntartva.


Bankszámlához kapcsolódó általános rendelkezések

Közjegyzői okiratba foglalt meghatalmazás értékhatára: 5.000.000,-Ft

(eseti meghatalmazás bankszámla feletti rendelkezéskor)

Bank érdekeltségi körébe tartozó vállalkozások (ÜSZ 4.4.4. pontja alapján):

AXA Szolgáltató Kft.

(1138 Budapest, Váci út 135-139. Cégjegyzékszám: 01-09-712592)

Kiszervezett tevékenységek:

Dokumentumkezelés és adatfeldolgozás

Feladatot ellátja:

Magyar Posta Zrt. Levél Üzletág

(1122 Budapest, Krisztina krt. 6-8., Cégjegyzékszám: 01-10-042463)

Bankkártya megszemélyesítés

Feladatot ellátja:

Specimen Papír és Nyomdaipari Zrt.

(1055 Budapest, Balassi Bálint u. 7., Cégjegyzékszám: 01-10-043713)

Irattári szolgáltatások nyújtása

Feladatot ellátja:

Állami Nyomda Nyrt.

(1102 Budapest, Halom u. 5. Cégjegyzékszám: 01-10-042030)

Bankkártya használat

A bankkártyával naponta felhasználható keret:

A kártyalimit, de legfeljebb a kártyához tartozó bankszámla egyenlege szerinti összeg lehet.

Az AXA Bank Zrt. által kibocsátott bankkártyák készpénz felvételre és vásárlásra használhatók a VISA vagy

GBC felirattal ellátott elfogadóhelyeken.

Külföldön történő vásárlás vagy készpénzfelvétel esetén a két különböző deviza vagy valuta között átváltás

(konverzió) történik, mely két „konverziós lépésben” valósul meg.

Az első lépésben a kártyatársaság (Visa) saját elszámolási devizanemére (amely jelenleg amerikai dollár)

átváltja a költés összegét, majd második lépésben az így kapott, dollárban nyilvántartott összeget váltja át

forintra.

Az AXA Bank Zrt. VISA kártyával rendelkező Ügyfelei készpénzt vehetnek fel a VISA bankkártyát elfogadó

POS berendezéssel rendelkező bármely bankfiókban. Nagyobb összegű készpénz bankfiókban,

postahivatalban való felvétele előtt kérjük minden esetben, tájékozódjon az adott bankfiókban,

postahivatalban hogy a szükséges készpénz mennyiség és a VISA bankkártyát elfogadó POS berendezés

rendelkezésre álljon.

Bankkártya letiltása

Kártyabirtokos kártyája elvesztése vagy ellopása esetén banki munkanapokon 7.30-tól 23.00 óráig, illetve

munkaszüneti napokon 8.00-tól 17.00 óráig a (06 1) 465-6565-ös telefonszámon kérheti annak letiltását az

AXA Bank Zrt. Ügyfélszolgálatánál, nyitvatartási időn kívül a Giro Bankkártya Zrt. hívható a (06 1) 421-2299es

telefonszámon.

Az aktuális feltételek megtalálhatók honlapunkon a www.axabank.hu címen, a Napi Gazdaság kamatok

rovatában (kamatokra vonatkozó adatok), AXA Bank Zrt. bankügynöke által működtetett Lakáshitel

Központokban vagy kérjük, hívja Telefonos Ügyfélszolgálatunkat a (06 1) 465-6565-ös telefonszámon.

Web: www.axabank.hu

email: info.axa@axa.hu

4. oldal

Copyright 2008 © AXA csoport Magyarország. Minden jog fenntartva.