Pomázi Polgár

pomazvaros

1455049814_2016%20február

-

Pomázi Polgár

Pomáz Város Önkormányzatának Lapja

XXV. évfolyam, 2. szám, 2016. február

Ingyenes

Ökumenikus imahét:

szerettük egymást

A Béke úton lesz az új városi óvoda

A Béke úton lesz az új városi óvoda


HIRDETÉS

ÉPÜLET–

BÁDOGOS

SZAKBOLT

2013 Pomáz,

Orgona u. 23.

Telefon:

26/325-663

www.badogosbolt.hu

A közösségi kert egy olyan

termesztési forma, melynek

eredményeként a tagok

hetente friss biozöldségetgyümölcsöt

kapnak.

facebook: Pomázi

Közösségi Életkert

Tel: 20/498-5672

Nagy István

2 Pomázi Polgár


TARTALOM

A TARTALOMBÓL

Csokonai Vitéz Mihály

A fársáng búcsúzó szavai

(részlet)

Polgármesteri interjú.........................4.

Önálló régió lett Pest megye..............5.

Csakis a törvényesség útján!..............7.

Űzik már a fársángot,

Bor, muzsika, tánc, múlatság,

Kedves törődés, fáradság,

Kik hajdan itt múlattatok,

A közhelyről oszoljatok!

Kongatják a harangot:

Űzik már a fársángot!

Fussatok hát, víg napok!

Tíz hete már, hogy vígsággal

Játszodtatok e világgal,

De itt lepnek a papok:

Fussatok hát, víg napok!

Polgármesteri évértékelő...................9.

Szerettük egymást!.....................10-11.

Pszt! minden táncpaloták!

Ürűljön boros asztalom,

Némúljon meg a cimbalom,

Szűnjetek meg, hahoták!

Pszt! minden táncpaloták!

.......

Magyar Kultúra Napja......................12.

Élni kell a bőjtbe is.

Azért aki szép párt lele,

Nem zsíros az - élhet vele.

Kukrikol a csirke is!

Élni kell a bőjtbe is!

Újságunk megtalálható városunk honlapján (www. pomaz.hu)

Pomázi Polgár

AlApító: pomáz város önkormányzAtA

Felelős kiadó: pomázi polgármesteri Hivatal

székhely: 2013 pomáz, kossuth l. u. 23-25.

kiadásért felelős személy:

szabóné dr. Bartholomaei krisztina, jegyző

Főszerkesztő: Hamvas Atanáz

Hirdetésszervező: Gyurgyik zsuzsanna telefon: 06-20-340-52-88

megjelenik 6000 példányban.

E-mail: pomazi.polgar@freemail.hu

nyomda: mátyus Bt. Felelős vezető: mátyus Gyula

HU Issn 1587-7604

Hirdetés leadása minden hónap 20-áig, kép (jpg, tif) formátumban.

Lapzárta minden hónap 20-án. Az írások tartalmáért a szerző vállalja a felelősséget.

Helyreigazítás

Az előző lapszámunkban megjelent kép

készítője: Mészárosné Horváth Rózsa.

A hibáért elnézést kérünk.

Pomázi Polgár 3


A POLGÁRMESTER VÁLASZOL

A Béke úton lesz az új városi óvoda

Mint az bizonyosan sokak előtt ismert tény, a tavalyi év

végén óvodaépítés céljából városunk négyszázmillió forintos

támogatásban részesült a Belügyminisztériumtól!

Azóta a testület kifejezte szándékát az építés mellett, s

engedélyt adott a kiszemelt terület megvásárlására, a Béke

utcában. Vicsi Lászlóval az új intézménnyel kapcsolatos

igényekről, a januári testületi ülésről, a helyszínről

beszélgettünk.

- Miért épp a Béke utca?

- A vétel előtt körbenéztünk a településen, hogy megfelelő

méretű és elhelyezkedésű ingatlan van-e eladó. Egy darab

volt, s ezt vásároltuk meg. Ez a telek egyébként geopolitikailag

az Alcsevica fejlesztési terület szélén helyezkedik

el. Tehát településünk következő éves fejlesztésének szerves

részét képezheti ez az új intézmény.

- Milyen igényeket szolgálhat ki az új intézmény, mit enged

a 400 milliós keretösszeg Ön szerint?

- Már fentebb említette a fejlődés irányát... Egyértelmű cél

az Alcsevica fejlesztése?

- Igen. Terveink szerint a közműtársulat beindításával olyan

területet szeretnénk létrehozni, amely összközműves építési

telkeket jelent a következő időszakban, s így meghatározza

a város elkövetkező évtizedének fejlesztési irányát.

- Térjünk vissza a januári testületi üléshez és az óvoda

helyéül szolgáló ingatlan megvásárlásához! Mondhatni

természetes, hogy két ellenzéki képviselő még az elmúlt

évtized legörömtelibb hírén is próbált fogást találni...

- Azt gondoltam, hogy már nem lehet mélyebbre süllyedni a

rosszindulat és a kákán is csomót keresés bugyraiban...

Sajnos lehet... Hardi Péternek és Andrásné Murányi Borbálának

sikerült... Először magát a helyet kérdőjelezték meg

bizottsági ülésen, majd a testületin az árát és a tulajdonos

régebbi telek megosztási lépései mögött véltek felfedezni

ingatlan panamát. Szakmai "felkészültségüket" mi sem bizonyítja

jobban, mint az, hogy az almát akarták összehasonlítani

a körtével, hiszen az ár kapcsán olyan pomázi ingatlannal

példálóztak, ami teljesen más beépíthetőségi mutatókkal

rendelkezett, így teljesen más a négyzetméter ár is!

Ezt támasztotta alá az elvégeztetett hivatalos ingatlanbecslés

is! Már-már bántó, hogy egy ilyen politikamentes közügy

mellé sem tudnak teljes mellszélességgel odaállni, s még

ebből is politikai tőkét szeretnének kovácsolni. Persze mit

gondoljon, miért kergessen hiú ábrándokat az ember

olyanokkal kapcsolatban, akik számára nem egyértelmű,

hogy a migrációs válság milyen fenyegetettséget okoz hazánk

számára, sőt, az irgalmasság jegyében egyenesen befogadó

pártiak... Nem is szavazták meg azt a határozati javaslatot,

melyet a betelepítési kvóta ellen terjesztettem be,

pedig Hardi úr szóban minden tagmondatával egyetértett,

ám mire szavazásra került sor, nemes egyszerűséggel nem

szavaztak...

H.A.

- Figyelembe kell vennünk az országos építési szabványt,

mely szerint az óvoda épület nem pusztán csoportszobákból

áll, hanem olyan kiegészítő helységekből, mint a konya, a

tornaszoba, vagy éppen a logopédiai helység. Fontos az épület

tájolása, napsütéses órák száma. Épp azért beszélgetünk

sokat a szakmai résztvevőkkel, mert tényleg az a vágyunk,

hogy szép és jól funkcionáló középülettel bővüljön a városunk.

Remélem, hogy a következő lapszámok egyikében,

még a tavasz folyamán már látványterveket is tudunk mutatni,

én már nagyon várom ezt az időszakot. A tervezés izgalmát

és örömét, hiszen annak idején, amikor a polgármesteri

székre aspiráltam, úgy gondoltam, hogy az időm jó

részét építkezéssel tölthetem… Sajnos az első ciklusom, és

a második jelentős része is tűzoltásra ment el, megkötött

kezekkel nehéz lett volna építkezni. Most azonban elvitathatatlan,

hogy épül-szépül a városunk, sok jelentős

fejlesztés valósult meg, hogy csak egy nagyobbat említsek,

nemrég fejeződött be nyolc középületünk energetikai rekonstrukciója,

de ide sorolhatjuk a Művelődési Ház vagy az

orvosi rendelő felújítását is. Reményeim szerint ez az

építkezés az egész mostani ciklus során folytatódhat…

4 Pomázi Polgár


Önálló régió lett Pest Megye

KÖZÖS DOLGAINK

Magyarország kezdeményezte Pest megye önálló régióvá válását az Európai Bizottságnál - ezt a megyei közgyűlés

január 29-i ülése előtt jelentették be ünnepélyes keretek között Budapesten.

A megyei önkormányzati hivatal dísztermében

tartott eseményen a "Pest

régió" térképét kézjegyével látta el

Vitályos Eszter, a Miniszterelnökség

európai uniós fejlesztésekért felelős

államtitkára, Turóczy László, a Nemzetgazdasági

Minisztérium (NGM)

gazdaságtervezésért és versenyképességért

felelős helyettes államtitkára

és Szabó István (Fidesz), a Pest megyei

közgyűlés elnöke. Szabó István közgyűlési

elnök köszönetét fejezte ki

valamennyi közreműködőnek, aki

részt vett a folyamatban, és külön

kiemelte, hogy a főváros önkormányzata,

illetve a megye 187 települése

egyöntetűen támogatta a változtatást.

Turóczy László közölte: a minisztérium

és a KSH előkészítette azt a

beadványt, amelyben Magyarország

kezdeményezi az Európai Bizottságnál

és az Európai Unió statisztikai hivatalánál

(Eurostat) a közép-magyarországi

régió kettéválasztását. A dokumentumot

csütörtökön formálisan is

eljuttatták hozzájuk.

Vitályos Eszter emlékeztetett arra: a

Magyar Közlönyben a múlt év végén

jelent meg a kormányhatározat arról,

hogy a kormány egyetért a közép-magyarországi

régió kettéválasztásának

szükségességével Budapest és Pest

megye közös közigazgatási határa

mentén. "Magyarország kezdeményezi

az Európai Bizottságnál a jelenlegi

közép-magyarországi régió kettéválasztását,

hogy ezáltal Budapest és

Pest megye 2018-tól két önálló tervezési-statisztikai

régiót alkosson. A

kettéválasztás célja, hogy a Budapesthez

képest kevésbé fejlett Pest megyére

kedvezőbb európai uniós támogatási

feltételek legyenek érvényesek

2020 után" - idézte az államtitkár.

Vitályos Eszter kiemelte: hosszú küzdelem

eredményeként történhet meg a

változtatás, amelynek előnyeit több

mint 1,2 millió ember élvezheti majd.

A módosítás indokaként arra hívta fel a

figyelmet, hogy míg 2007 és 2013

között Pest megyére mindössze körülbelül

350 ezer forint európai uniós

támogatás jutott fejenként, addig

Budapestre 860 ezer, a többi régióban

pedig 930 ezer forint, és "a szűkös források

elfogadhatatlan hátrányt jelentettek

a megye településeinek, cégeinek".

Pest megye 2020 után átkerül a kevésbé

fejlett régiókategóriába és többletforráshoz

jut a 2021-ben kezdődő

fejlesztési ciklusban - mondta az államtitkár,

aki az előnyök között

említette, hogy az uniós forrásokhoz

szükséges hazai társfinanszírozás

mértéke 50 százalékról 15-re csökken,

a támogatható tevékenységek a kevésbé

fejlett régiókéval egyezőek, a

jelenlegihez képest bővebbek lesznek,

változik a támogatásintenzitás, egyszerűbben

lesznek érvényesíthetők a

megye fejlesztési érdekei. A megnövekedett

fejlesztési források és a

kedvezőbb támogatási feltételek nagyobb

esélyt adnak Pest megye leghátrányosabb

helyzetű térségeinek

felzárkózására - fogalmazott. Vitályos

Eszter hangsúlyozta azt is, hogy "a

főváros a szétválással nem jár rosszul,

hiszen sem most, sem későbbiekben

nem fog kevesebb uniós forráshoz jutni

az önálló Pest megye miatt".

Turóczy László egyebek között arra

mutatott rá, hogy a kormány szakmailag

megalapozott stratégiai döntést

kívánt hozni. A szakmai előkészítés

eredményeként mintaértékű tanulmány

született, amelynek alapján a kormány

le tudta folytatni a szükséges politikai

egyeztetéseket, s a javaslat az összes

érintett szakmai szereplő egyöntetű

támogatását élvezte. A kormány szakmai

érvekkel alátámasztva és politikai

konszenzust élvezte hozta meg a decemberi

döntést - mondta. A helyettes

államtitkár kiemelte: olyan szakmai és

politikai konszenzussal alátámasztott

döntésről van szó, amelynek nincsenek

vesztesei. Hozzátette, a kettéválás nem

jelenti a Budapest és Pest megye között

fennálló nagyon szoros együttműködés,

egymásra utaltság gyengülését,

hiszen "itt lényegében egy

mesterségesen létrehozott statisztikai

régió kettéosztásáról van szó".

Pomázi Polgár 5


ÖNKORMÁNYZAT

Zse be Zsolt

az 1-es vá lasz tó kör zet képviselője

Tel.: 06-20-4999-777

Min den hó nap má so dik csü tör tö kén 18 órá tól fo ga -

dó órát tart a Me se dom bi óvo dá ban.

Halászné Gam bár Má ria

a 2-es vá lasz tó kör zet kép vi se lő je

Tel.: 06-20-955-1763 ,

Minden hónap el ső csü tör tö kén 17 órá tól fo ga dó órát tart

a Né met Nem ze ti sé gi Ál ta lá nos Is ko lá ban.

Sarkadi Attila Ferenc

a 3-as választókörzet képviselője

tel: 06-26-32 8833

Minden hónap második hétfőjén 17-órától fogadóórát

tart a pomázi Jobbik irodában (Beniczky u 6.)

Kósa Ani kó alpolgármester

és a 4-es vá lasz tó kör zet kép vi se lő je

Tel.: 06-20-398-8988, alpolgarmester@pomaz.hu

Min den páros hét hétfõjén 14 órától 17 órá ig foga dja

a város és körzete lakóit a városházán, valamint

előzetes telefonos egyeztetés után bármikor felkereshető.

Ternovszky Béla

az 5-ös választókörzet képviselője

Tel.:06-20-342-8982

Min den hó nap második szerdáján 17 órától a

Művelődési Házban tart fogadóórát

Vicsi László polgármester

és a 6-os vá lasz tó kör zet kép vi se lő je

Tel.: 06-20-934-2173

Min den páratlan hét hétfőjén 13 órától 17 órá ig fo -

ga dja a város és körzete lakóit a városházán.

Nagy Attila

a 7-es vá lasz tó kör zet kép vi se lő je

Tel.: 06-30-949-5313

Min den hó nap utol só csü tör tö kén 18 óra kor tart fo ga -

dó órát a Má tyás ki rály Ál ta lá nos Is ko la ebéd lő jé ben.

Rédei Imre

a 8-as vá lasz tó kör zet kép vi se lő je.

Tel.: 06-20-9289-718, E-mail: imredei60@gmail.hu

Min den hó nap el ső csü tör tö kén 18 órá tól a Szent

Mik lós té ri Karitász Ház ban tart fo ga dó órát.

Koncz Szilvia

a Jobbik Magyarországért Mozgalom képviselője

Minden hónap második hétfõjén 17-órától fogadóórát

tart a pomázi Jobbik irodában (Beniczky u 6.)

Hardi Péter (LMP)

Telefonszáma: 06-20-336-1252

E-mail:csikovar@gmail.com

Fogadó órája: Minden hónap első hétfőjén 17 órától,

helye: Mátyás Király Általános Iskola

Andrásné Murányi Borbála

(MSZP, Lokálpatrióták, Együtt, PM, DK)

Telefonszáma: 06-26-325-223, E-mail:borbala@andrasek.hu

Minden hónap utolsó hétfőjén 17 órától helye: Pomázi

Művelődési Ház

Kákán is csomót…

A január 26-i testületi ülés témakörei között több olyan is

akadt, mely hosszas vitára késztette a képviselőket. Volt

két olyan témakör – az új óvoda helyszínéül szolgáló ingatlan

megvásárlása és a menekült kvóta elleni határozat -,

mely józan paraszti ésszel csupán egyszerű szavazást igényelt

volna, ezzel szemben azonban két ellenzéki képviselő

– Hardi Péter és Andrásné Murányi Borbála – még ezen

témaköröknél is vitát indukált.

Negyedik napirendként tárgyalta a testület a Béke út 273/18

hrsz.-ú kivett beépítetlen ingatlan megvásárlását, óvoda építés

céljára. Minden számítás szerint ez lett volna az a témakör,

melyet minden képviselő egyöntetűen támogat, hiszen ki ne

érezné szükségét egy új óvoda megépítésének, pláne úgy,

hogy városunk 400 millió forint támogatást kapott a Belügyminisztériumtól

erre a célra. 6330 m2-es ingatlanról van

szó, melyet a város 122 millió forintért tud megvásárolni a

tulajdonostól. A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság teljes

egyetértésben a képviselő-testületnek ajánlotta, hogy vásárolja

meg a területet. A helyzet igen egyszerűnek tűnt, hiszen ez

az egyetlen olyan egybefüggő terület, mely megfelelt a célnak

és eladó. Csakhogy ezt nehezen értette meg a fentebb említett

két képviselő, akik már-már ingatlan panamát sejtettek a

vásárlás mögött. Kifogásolták, hogy a bizottsági ülésre nem

érkezett meg a hivatalos értékbecslés, amely azonban a testületi

ülésen már rendelkezésre állt, s reálisnak határozta meg

ezt az összeget. Ennek ellenére összehasonlítást tettek egy más

besorolású, más beépítettségi lehetőséggel bíró pomázi ingatlannal,

vagyis megpróbálták az almát a körtéhez hasonlítani…

Talán legjobban Rédei Imre bizottsági elnök szavai jellemezték

a helyzetet, miszerint úgy érzi, hogy a két fentebb

nevezett képviselő a kákán is csomót keres, s nem érti, miért

kell magyarázkodnia a többségnek, amikor „teszünk a városnak

valami egyértelműen jót, amiért teljes szívünkkel harcolunk!”.

Sarkadi Attila ehhez csatlakozva mondta el a véleményét:

„Megdöbbentő, ahogy megkeserítik a szánkban az

ételt. Arról szól az egész, hogy ezt a helyzetet politikai haszonszerzésre

kihasználják. Ez olyan szomorú! Valóban ez a

képviselet?” Végül a testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás

mellett a vásárlás mellett döntött. Hasonló vitát eredményezett

az előterjesztés kötelező betelepítési kvóta tárgyában is. Vicsi

László előterjesztésében az állt, hogy Pomáz Önkormányzata

elutasítja a kötelező betelepítési kvótát. Koncz Szilvia azt

kérte, a határozati javaslatot egészítsék ki azzal, hogy „elutasítja

a kötelező telepítési kvótát, valamint visszatoloncolás

révén hazánk területére migránsok befogadását”. A nyilatkozattal

a hét Fideszes és két Jobbikos képviselő teljes mértékben

egyetértett. Andrásné Murányi Borbála jelezte, hogy

nem szavaz ebben a kérdésben. Hardi Péter pedig miután tagmondatonként

kifejtette, hogy egyetért a szövegezéssel szintén

kiegészítést kért. A képviselők ezután sorra elmondták a

véleményüket, s próbálták meggyőzni – olykor akár hevesen

– Hardi Pétert és Andrásné Murányi Borbálát az állásfoglalás

fontosságáról. Többen kiemelték, hogy ez esetben nem pártpolitikai,

hanem nemzetpolitikai érdekről van szó. S, többen

sajnálatukat fejezték ki, hogy a liberális álláspont a nemzet

álláspontjától ennyire különbözik. Vicsi László a vitában kijelentette:

ez nemzetstratégiai ügy, nekünk magyaroknak meg

kell védeni Magyarországot! Végül Hardi Péter javaslatát elutasítva

– aki ezután, bár egyetértett minden tagmondattal, nem

vett részt a szavazásban -, Koncz Szilvia módosítását befogadva,

a testület 9 igen szavazattal – 2 fő nem vett részt a

szavazásban - úgy határozott, hogy elutasítja a kötelező

betelepítési kvótát, valamint visszatoloncolás révén hazánk

területére migránsok befogadását. Mindezek után mindenki

értékelje maga az ellenzék súlyát, szerepét és viselkedését.

Rédei Imre már megtette mindezt az ülésen, amikor azt mondta,

az az érzése, a kákán is csomót keresnek…

H.A.

6 Pomázi Polgár


Csakis a törvényesség útján!

Folyamatos jogsértést követett el Hardi Péter

a kőzúzó elleni aláírásgyűjtéssel!

Lehet jó ügyek mellé állni, sőt kell is. Mindig is támogattam

minden olyan ügyet vagy egy ügy érdekében szervezett

aláírásgyűjtést, amely az itt élők, a pomáziak

érdekeit szolgálta. Fontosnak tartom az emberek véleményét

kikérni az őket érintő kérdésekben. Szerencsém

volt több aláírásgyűjtő akcióban részt venni és szervezni,

mind a térségben, mind Pomázon.

De csak törvényesen!

ÖNKORMÁNYZAT

Érdekes fordulatot vett az ipartelepen tervezett kőzúzó

elleni aláírásgyűjtés ügye. Mint az sokak számára ismert,

tavaly ősszel Hardi Péter önkormányzati képviselőtársam

lakossági fórumot szervezett egy az ipartelepen létesülő

kőzúzó telep ügyében, s még azon az estén tiltakozó aláírásgyűjtésbe

kezdett segítőivel. Eddig még támogatandó is

a tiltakozás, hiszen a kiderült információk alapján az ott élők

érdekében meg kell tenni a szükséges intézkedéseket, bár

hatékonyabb intézkedéseket tudtunk volna hozni, ha képviselőtársam

időben fordul a képviselő testülethez. A későbbiek

folyamán a saját közösségi oldalán közzétette többünk,

egész pontosan azon képviselők nevét, akik addig

aláírták és akik addig még nem írták alá a tiltakozó ívet.

Már ezt követően jeleztem, hogy nehezményezem ezt az

eljárást, s a soron következő testületi ülésen kérdést intéztem

képviselőtársamhoz, melynek lényege az volt, hogy

jogszerű, az adatvédelmi szabályozásnak megfelelően

történt-e az aláírásgyűjtés? Akkori - talán némiképp bizonytalannak

tűnő - válasza igen volt... A januári testületi

ülés napirend előtti részében arról számolhattam be, hogy

megérkezett az Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság

Hatósághoz benyújtott beadványomra a válasz

amelyben azt kifogásoltam, hogy képviselőtársam az érintettek

hozzájárulása nélkül nyilvánosságra hozta több ember

nevét, az általuk betöltött tisztséget és a négyoldalas vizsgálati

anyag tanúsága szerint a hatóság megállapította az

aláírásgyűjtés jogszerűtlenségét, valamint azt a tényt, hogy

Hardi Péter folyamatos jogsértést követett el ezen tevékenysége

során. Mindezt a hatóság mire alapozta? Az

indoklásban az áll: egy természetes személy neve, beosztása,

illetőleg egy aláírásgyűjtéssel kapcsolatos tevékenysége

személyes adatnak minősül. A Hatóság felhívta

képviselőtársam figyelmét arra, hogy az aláírásgyűjtés

szervezője egyrészt köteles az információs önrendelkezési

jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.

Törvényben foglaltaknak megfelelően kezelni azon személyek

adatait, akik korábban csatlakoztak az aláírásgyűjtéshez,

másrészt nem készíthet ún. negatív listákat azokról,

akik nem írták alá az íveket. Ez ugyanis amellett, hogy

aláássa az aláírásgyűjtéshez való csatlakozás önkéntességét,

lehetővé teszi a nyilvános megszégyenítést bárki – magánszemély

vagy közfeladatot ellátó személy – esetében. Erre

azonban a jogszabályok nem adnak felhatalmazást az

aláírásgyűjtés kezdeményezői számára. A Hatóság rendelkezésére

álló információkból egyértelműen kiderült,

hogy képviselőtársam az aláírásgyűjtéssel kapcsolatban

nyilvántartotta, hogy ki írta alá és ki nem. Az aláírás vagy

annak hiányának közlése a bármely közösségi portálon ezért

ellentétes mind a tisztességes és törvényes adatkezelés,

mind a célhoz kötöttség elvével. Megfelelő jogszabályi rendelkezés

alapján az érintettek személyes adatait csak

előzetes adatkezelési tájékoztatás és önkéntes hozzájárulás

alapján lehetett volna közzétenni, nyilvánosságra hozni. E

beleegyezés beszerzésére azonban képviselőtársam a

hatóságnak adott válasza szerint szándékosan nem került

sor. A Hatóság megállapította, hogy a képviselők és az alpolgármester

nevének, valamint az említett aláírásgyűjtéssel

kapcsolatos tevékenységének nyilvánosságra hozatala a

közösségi portálokon ellentétes volt a hivatkozott törvény 4-

5. §-ában foglaltaknak. Képviselőtársam által folytatott

adatkezelés ezért megsértette az érintettek személyes adatok

védelméhez fűződő jogát. A Hatóság – a törvény 56. § (1)

bekezdése alapján – felszólította Hardi Pétert arra, hogy

távolítsa el a jogellenesen közzétett személyes adatokat tartalmazó

bejegyzéseket a közösségi oldalról. A Hatóság

továbbá – a jövőbeli jogsértések elkerülése érdekében –

felszólította képviselőtársamat arra, hogy az aláírásgyűjtésekkel

összefüggésben a törvényben foglaltaknak megfelelően

járjon el. A képviselő testületet tájékoztattam a

folyó hatósági eljárásról, a folyamatos törvénysértésekről,

ezután bejelentettem, hogy több képviselőtársammal együtt

polgári peres eljárást kezdeményezek Hardi Péter törvénysértő

adatkezelési eljárása ellen. Teszem ezt mindazért,

mert sajnálattal vettem tudomásul a jogsértés tényét, valamint

képviselői eskünk a jogkövető magatartásra, a

törvények betartására kötelez minket!

Idézet a Hatóság leveléből:

„3. A fentiekre tekintettel a Hatóság megállapította, hogy a

képviselők és az alpolgármester nevének, valamint az

említett aláírásgyűjtéssel kapcsolatos tevékenységének nyilvánosságra

hozatala a Facebookon ellentétes volt az Infotv.

4-5. §-ában foglaltaknak. A Hardi Péter által folytatott

adatkezelés ezért megsértette az érintettek személyes adatok

védelméhez fűződő jogát.

A Hatóság –az Infotv. 56. § (1) bekezdése alapján felszólította

Hardi Pétert arra, hogy távolítsa el a jogellenesen közzétett

személyes adatokat tartalmazó bejegyzéseket a

www.facebook.com közösségi oldalról. A Hatóság továbbá

– a jövőbeli jogsértések elkerülése érdekében – felszólította

a képviselőt arra, hogy az aláírásgyűjtésekkel összefüggésben

az Infotv.-ben foglaltaknak megfelelően járjon el.”

Zsebe Zsolt

Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke

Pomázi Polgár 7


INTERJÚ

A Doktor Úr…

A városi egészségmegőrző programokra rendszerint népes

családi körben érkezett. Miként a jótékonysági

eseményekre is. Sportosan és elegánsan: a kerékpár és

szaxofon muzsika sem idegen tőle. A 2015-ben „Pomázért”

kitüntetettje, dr. Telegdi András közösségformáló,

példamutató személyiség.

- A média világában a laikus számára örök kérdés a mikormit-mennyit?

Az egészségügy, az ipar és az orvoslás problémái

a háziorvosi rendelőben is jelen vannak?

- Az orvostudomány egy borzasztóan összetett csapda: technikai,

technológiai területen hihetetlen eredmények vannak,

ugyanakkor egy sor krónikus betegségnek nem tudjuk az okát.

Hány cukorbeteget, magas vérnyomással küzdőt, vagy krónikus

bőrgyulladásban szenvedőt láttunk meggyógyulni? Amit

annak idején megtanultunk, annak egy jelentős része már nem

aktuális. Nekünk is folyamatosan fejlődnünk, tanulnunk kell.

Az orvosban is vannak kétségek. Vannak betegségek, melyeknél

a nálunk alternatívnak nevezett orvoslás lehet a célravezető,

hiszen a számunkra idegen, vagy távoli kultúrákban

pedig az európai orvoslás a hivatalosan elfogadott melletti,

vagyis az alternatív. A vitaminok és táplálék kiegészítők

iparága időnként az orvostudomány előtt jár, bemért, kipróbált

vizsgálati eredményekkel rendelkeznek, melyeket aztán átvesz

az orvoslás. Ez történt például a probiotikumok használata

esetében. Ugyanakkor mindent rendszerben és egyénre szabottan

érdemes kezelni. Ha naponta másfél liter zöldséglevet

iszom, akkor valószínűleg nem lesz szükségem multivitaminra.

Ha viszont mozgásszegény életmóddal és zöldség-gyümölcs

mentes étrenddel élek, akkor már más javallott.

- Hogyan látja a háziorvosi szolgálat jövőjét?

- Nagyon boldog lennék, ha hatással, jó hatással lennék arra a

közegre, ahol élek. Annak idején az első egészségnapunk fókuszában

a fogyatékkal élők voltak. Csoportjaik, tevékenységeik,

alkotásaik. Az egészségmegőrzésben persze a rendszerességen

van a hangsúly: amíg tehettem ott voltam és

örömmel szerveztem ezeket az eseményeket.

- Sokat rágódom a jövőn. Az életkilátásaim nem olyanok, mint

azt elképzeltem. Mivel több mint fél éve nem végzek rendszeres

munkát, most van lehetőségem rá, hogy átnézzem, mit

sikerült megvalósítani, s mi az, ami még hátravan. Az évek

során egyharmaddal nőtt a pácienseim száma: a rendelést és a

rendelkezésre állást úgy kell szerveznünk, hogy minél kevesebb

legyen a várakozási idő. Szeretném a modern technikát

a diagnosztikában, a gyógyításban és a mozgásszervi betegségek

kezelésében éppúgy alkalmazni, mint azokat az új

gyógymódokat, pl. a manuál terápiát, vagyis mindazt melyeknek

a sikerében adott esetben a leginkább hiszek.

gs

- A sport, a zene, a hivatás és család egysége?

- A sport és a zene gyerekkoromtól jelen van az életemben.

Zenetagozatos iskolába jártam, de gurulópados evezésben

serdülő koromig országos versenyekre jártam. Az egy

gyönyörű sport. Vágynék rá most is, de túl drága és a praxis

ügyei mellett már nem fér bele. A feleségem nélkül persze

semmi sem működne, ő érzékeny, művészet központú személyiség,

ugyanakkor képes összetartani a családot.

- Klasszikusnak mondható orvos-dinasztia az önöké?

- Az apám gyermekorvosként évekig a szobi járás szakfelügyelő

gyermekgyógyász főorvosaként, illetve Zebegényben

falusi háziorvosként dolgozott, majd házi gyermekorvosként

működött Vácott. Anyám védőnőként, majd egészségügyi

szakoktatóként dolgozott a képzésben.

- Ön hogyan került Pomázra?

- Ambrus doktort helyettesítettem, aki sajnálatos módon a

nyári szabadsága utolsó napjaiban hirtelen elhunyt. Emiatt

alakult úgy a helyzet, hogy a hirtelen beugrásból 2004 óta

állandó praxis lett.

8 Pomázi Polgár


ÖNKORMÁNYZAT

Polgármesteri évértékelő a 2015-ös év főbb

mozzanatairól, fejlesztéseiről.

A 2015-ös év sikeresnek mondható, hiszen el tudtunk indulni

azon az úton, melyen az előző években talán még álmodni

sem mertünk, csak dolgoztunk és bíztunk abban, hogy

jöhet egy felívelő pálya is a sok-sok adósság kifizetése után,

melyeket elődeinktől örököltünk. Bízom abban, és hiszem is,

hogy városunk lakói, a pomáziak érzékelték ezeket a változásokat,

melyek közül most a Hősök tere körforgalom átadásán

kívül a lényegesebb 50 fejlesztést, történést sorolom fel.

1. Mozdulj Pomáz Egészségmegőrző program elindítása! Az

egészségmegőrző programot polgármesterként támogatom,

ezért ingyenesek alkalmai.

2. A Mesevölgyi óvoda sószóbával bővült.

3. Befejeződött a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár felújítása

(100 millió forintból, amihez az önkormányzatnak 20 millióval

kellett volna hozzájárulnia, de közbenjárásomra végül

nem kellett hozzájárulni anyagilag a felújításhoz).

4. Hősök terénél lévő körforgalom környékének virágosítása.

5. Visszakerült a pomázi Hősök terénél lévő honvéd emlékműre

a szurony!

6. 2015. március 19-én Pomáz Város Önkormányzata megkezdte

a Dera-patak tavaszi nagytakarítását, tisztítását a közmunkások

segítségével. Teljes hosszában megtörtént a takarítás. A

város közmunkásai a Dera-patak nagytakarításán kívül nagy

erőkkel vágtak bele az egyéb közterületek tisztításába is.

7. Virágültetés a Szent István parkban! Az önkormányzat biztosított

200 darab árvácska palántát az ültetéshez.

8. Jankovits Gyula emléktábla avatás. Az avatás a Jankovits

Gyula emléknap alkalmából történt a Jankovits Gyula és a

József Attila utca kereszteződésénél lévő gyógyszertárnál.

9. A Boglárka utca újraaszfaltozása és járdával való ellátása a

gyalogosok számára, valamint a vízelvezetés is rendezésre került

az utcában.

10. Városszerte kátyúzások, útjavítások zajlottak, elsősorban a

kiemelten problémás területeken.

11. 23 virágállvány Pomáz szerte! Pomáz Város Önkormányzata

városszerte virágállványokat helyezett el Pomáz virágosítási

terveinek keretében.

12. Tulipán utca leaszfaltozása.

13. Ingyenes volt a lakossági elektronikai hulladékgyűjtés 2015-

ben is!

14. Felnőtt szabadtéri fitness parkok létesültek Pomázon! Helyszínek:

Szent István park, Karitász Ház mellett, Vasvári Pál

utcánál, valamint a Tiszolczy-telepen. Oktató táblák is elhelyezésre

kerültek a parkokban, így segítve az eszközök helyes

használatát.

15. A pomázi óvodák belső újrafestése.

16. A Töhötöm és a Huba utcák alját összekötő földútnál járdát

építettünk a kényelmesebb közlekedés érdekében (pl.: könnyebbé

vált a babakocsis közlekedés is ezen a szakaszon).

17. Ady Endre utca vége, Wass Albert utca teljes hossza és a

Jóbarátok útja aszfaltozására is sor került.

18. A Goethe utca felújítása.

19. Az önkormányzat melletti háziorvosi rendelő komplett tetőcseréje.

20. Árvácska utca aszfaltozása!

21. Nyári táborozás Pomázon a boszniai árvízkárosult gyermekek

számára polgármesteri támogatással.

22. Czikó János utca teljes hosszán vízelvezető árok került kiépítésre.

23. Vörösmarty Mihály utcai vízelvezetés kiépítésre került.

24. Talált tárgyak kezelésének konkretizálása! A talált dolgokat

a Pomázi Polgármesteri Hivatal Közigazgatási és Népjóléti

Csoportjánál lehet leadni.

25. A pomázi játszóterek felújítása, javítása! Ezzel együtt a

Karitász Ház játszóterének teljes felújítása is megtörtént.

26. A Pomázi Német Nemzetiségi Általános Iskola előtti járda

felújítása.

27. Pomáz Város Önkormányzata elhelyezett egy légkondicionáló

készüléket a Mesevár Óvoda (konténer óvoda) épületében,

ezáltal csökkentve a hőséget a gyermekek számára.

28. EzerART's tábor polgármesteri támogatással.

29. A pomázi református templom felújítása, melyhez az önkormányzat

is hozzájárult.

30. Elkészült a focipálya és a szerb temető közötti gyalogos átkelő,

ezáltal megszüntetve a temetőn keresztüli átjárást.

31. Tetőcsere a Pomázi Német Nemzetiségi Általános Iskola főépületén.

32. 150 millió forintos támogatás elnyerése EU-forrásból épületenergetikai

korszerűsítésre, melyből három óvodát, az

SZSZK régi épületét, a Polgármesteri Hivatalt és a hozzá tartozó

három épületet korszerűsítettük.

33. Házhoz menő szelektív gyűjtés tesztelése.

34. SZSZK bejáratának rendbetétele! Viacolorozással oldotta

meg az Önkormányzat a kissé nehézkes bejárást az SZSZK

udvarába, így könnyítve az időskorúak mozgását, szállítását.

35. 20 millió forintot nyertünk fejlesztési célokra a belügyminiszter

jóvoltából, mely összeget a Mátyás Király Általános Iskola

tornapályájának felújítására szán az önkormányzat.

36. Pomáz Város Önkormányzata teljes egészében felújította a

Mátyás Király Általános Iskola három vizesblokkját.

37. Elkészült a Tulipán utcai vízelvezető árok!

38. Parkoló a focipálya mellett! Pomáz Város Önkormányzata

kialakított egy parkolót a focipálya mellett annak érdekében,

hogy sportesemények alkalmával könnyebb legyen a parkolás.

39. Vízelvezető árok épült a Gyöngyvirág utcában.

40. Sikeres városnap.

41. Meselia utca felső szakaszának rendbetételére is sor került.

42. Pomáz Város Önkormányzata mart aszfalttal látta el a forgalmas

Vróczi út járhatatlan szakaszait.

43. Újraindítottuk a Szüreti felvonulás hagyományát.

44. Új köztéri padok és szemetes kukák elhelyezése városszerte.

45. Újra pataktisztítást végeztünk az év végéhez közeledve.

46. Elkezdődött Pomáz város szociális tervezési koncepciójának

megújítása a lakosság bevonásával.

47. Karácsonyi fények és betlehemi jászol Pomázon! Az önkormányzat

parkjába is beköltözött a karácsonyi hangulat, valamint

a fő utca és a Huszár utca villanyoszlopain hangulatos mintákat

láthatunk csillogni!

48. Világító felirattal gazdagodott az orvosi rendelők fala!

49. Pomáz Város Önkormányzata világító felirattal látta el a

Pomázi Művelődési Ház és Könyvtárat a főbejáratnál.

50. 400 millió forintos támogatás elnyerése Pomáz Város Önkormányzata

számára új óvoda építésére!

Bízom abban és minden tudásom szerint cselekedni is fogok

azért, hogy a 2016-os esztendőben még több fejlesztés valósuljon

meg városunk életében. A 2015-ös év példa volt arra,

hogy milyen az, ha egy település már nem úszik az adósságokban

és van akarat arra, hogy szebbé, élhetőbbé és modernebbé

tegyük városunkat, mely szándék nem önös, hanem közös.

Vicsi László polgármester

Pomázi Polgár 9


VALLÁS

Szerettük egymást!

Kedves Pomázi és mondhatom Csobánkai testvérek!

Miért? Kérdezték tőlem miben volt más a mostani ökumenikus

hét? Ezt most nem is én mondom, hisz a szervezéssel

és egyéb gondokkal annyira el voltam foglalva,

hogy, nem is volt alkalmam ezen elmélkedni, de én is

éreztem valamit. Ahogy az ökumenikus héten résztvevő

hívek visszajelzését hallottam, akkor szembesültem magam

is azzal, ami bennem motoszkált.

valahogy mi a történelmi egyházak, a sok imádság, és az

Isten kegyelme által megérkeztünk egymáshoz! Biztosan

vannak, lehetnek még hézagok, de elindultunk a bizalomnak

azon útján, hogy mint a házastársak a közös gondjaikkal

őszintén fordulhatnak egymás felé. Nem félve, hanem bizalommal.

Bízva, tudva azt, hogy gyöngeségeinket és szükségeinket

nem kell takargatnunk egymás elől, mert nem

valamiféle versenytársak vagyunk, akik visszaélnének

egymás helyzetével, hanem bizalmas szeretetben még bátorítást

és megerősítést, szeretetteljes segítséget is kaphatunk.

És ez a testvériesség annyira szép.

Úgy érzem eljutottunk oda, ahová a lelkész társaimmal és a

kedves híveinkkel el szerettünk volna jutni az ökumenikus

hét megrendezésével. Az egyik csobánkai hívőnk mondta,

hogy olyan jól esett neki, és “a csobánkaiaknak olyan nagy

megtiszteltetés volt, hogy olyan sok pomázi részt vett a

csobánkai ökumenikus Istentiszteleten, mintha egy pomázi

alkalom lett volna az is.” Mintha az a csobánkai alkalom egy

lett volna a pomázi alkalmak közül és nem is lenne ott az a

6 kilométer, hanem egy utcában laknánk!

Ez a vélemény világított rá arra, amit én is éreztem.

Megérkeztünk oda, ahová a Szentlélek indított, ahová az Úr

Jézus hívott, és amit a Mennyei Atya óhajtott. Igazán megszerettük

egymást! Szerbek, svábok, mondhatom cigányok,

magyarok és ortodoxok, keletiek, protestánsok, katolikusok.

Úgy vehettünk részt egymás templomában, közösségében

mintha egy kicsit a “miénk, egymáséi lenne”. Úgy megszerettük

egymást, testvéreként tekintünk egymásra egymás

templomára, szószékeinkre, oltárainkra, padjainkra és közösségi

termeinkre.

Mondhatjuk a pomázi és a csobánkai települések lakóinak,

10 Pomázi Polgár

A Kr. u.-i első századokban, a Római Birodalomban egyre

többen figyeltek föl egy különös embercsoportra. Ott éltek

minden városban ugyanúgy, mint többi polgártársaik, de

életmódjukban volt valami egyedülálló: "Szegények és

mégis sokakat gazdagítanak; szidják őket, de ők áldást

mondanak; üldözik őket és ők mégis mindenkit szeretnek".

- írja egy első századokból származó írás. (Diognétoszhoz

írt levél - vö. 1 Kor 5,10-13). A pogány Juliánusz császár

felháborodva vetette a rómaiak szemére a szégyent: ezek

nemcsak egymással törődnek, nemcsak saját betegeiket és

öregeiket gondozzák, hanem a mieinket is. Embertársaik - a

szegények és nyomorultak - iránti szeretetüknél csak egy

volt feltűnőbb: ahogyan egymást szerették. Pedig voltak


VALLÁS

köztük is feszültségek és hibák (erről is beszélnek az apostoli

levelek). Mégis egy eddig ismeretlen kapcsolat fűzte

őket össze. Az első századból származó "Apostolok

Cselekedetei" beszámol arról, hogy “A sok hívő mind egy

szív, egy lélek volt. Egyikük sem mondta vagyonát sajátjának,

mindenük közös volt.”(ApCsel 4,32)

Mint ahogy a Csobánkán a sokat várt, a sokat megimádkozott

babák megérkeztek természetes úton Isten Teremtő és

Szerető jóságából, azok nem csak boldog szüleiké, hanem

ahogy az egyik vasárnap láttuk - mint a kis Jézuskák betlehemeinkbe

- azok a picikék az egész közösségünké, mivel

az egész közösség Imádkozott értük!

Ma, az egyik csobánkai vasárnapon az egyik ilyen csoda

baba, akiért annyit imádkoztunk és boldog szülei annyit

szenvedtek a hosszú-hosszú évek alatt, ma, az egyik

csobánkai vasárnap, miután az a csöpp magyar csodalányka

végig gőgicsélte a Szentmisét elaludt, hátul egy nagydarab

cigány sírásó dohányszagú karjaiban… Ez volt maga az

Evangélium! Élőben!

Eszembe jutottál Kis Jézus! Te sem törődtél semmivel csak

jöttél, mindegy milyen szenvedésbe, milyen szegénységbe.

Nem válogattál miköztünk. Isten létedre bárki, bármelyikünk

karjában elaludnál!

Ahogy éreztem csendesen a padban ülve vagy a vendégasztalnál

állva, magam meg nem fogalmaztam volna: „Új

parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást:

ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást!

Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim

vagytok, ha szeretitek egymást.” (Jn 13, 34-35) Ahogy

karácsonykor Jézus mindannyiunké lett, mi is Krisztuséi lettünk

és így benne egymáséi! Megérkeztünk Jézus, ahogy

akartad! Legyen nekünk a te akaratod szerint!

Szeretettel és imádsággal, Erdődi Ferenc atya

Pomázi Polgár 11


KULTÚRA

A Magyar Kultúra Napja

A Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett programon

helyi és egyetemes értékeink is megjelentek. 1989

óta minden év január 22- én a magyar kultúrára emlékezünk.

Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta

le a Himnusz kéziratát.

1823 január elseje pedig Petőfi születésnapja. Útirajzok –

címmel a helyi illetőségű színész, Jánosi Ferenc és Szemerédi

Bernadett közös pódium színházi estjén, az ismert

versek, szövegrészletek formálta történetben, az útkereső

Petőfi küzdelmeit rajzolták.

Az est második felében a decemberben elhunyt Kiss János

festőművészre emlékeztünk.

A Tanár úr 1990-től huszonöt éven keresztül vezetett képzőművészeti

szabadiskolát a művelődési házban. Munkásságában

a XX. századi Bauhaus-módszert hirdette. Kiss

János Szőnyi tanítvány volt: részese annak, ami a magyar

művészettörténet nagykönyvében szerepel. Az emlékkiállítás

megnyitóján Ternovszky Béla, Balázs Béla - díjas filmrendező,

az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági-és Sport Bizottság

elnöke Kiss János művészi és emberi törekvéseiről, míg

Kemenes Katalin a tanítványok nevében a személyes

élményekről, és a csoport jövőjéről beszélt.

Gs

12 Pomázi Polgár


Hatvan év távlatából 1956 – I. rész

Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc

hatvanadik évfordulójára

készített cikksorozatomban a forradalom

egy ismertebb és egy kevesek

által ismert helyszínét választottam,

a fővárosi Corvin közt, valamint

Pomáz települést. Mindkét színhely

történéseit két forradalmárral készített

interjúk alapján dolgoztam

fel (mindketten pomázi lakosok),

Varga János visszaemlékezései alapján

írtam meg a Corvin közi eseményeket;

Héder Géza (nemzetőrparancsnok-helyettes)

élményei alapján,

a pomázi 1956-os forradalom

fontosabb eseményei kerülnek bemutatásra.

A megtorlási időszak

szintúgy Varga és Héder élményeire,

börtönéveikre, szabadulásukra épül,

a két forradalmár példáján keresztül

mutatom be, hogy milyenek voltak a

Kádár-rendszer koncepciós perei.

EMLÉKEZET

Az 1956-os forradalom és szabadságharc,

a XX. századi magyar történelem

egyik legfontosabb és legtragikusabb

végkicsengésű történelmi

eseménye volt. 1956. október 23-ától

november 4-éig fellobbanó remény,

miszerint Magyarország semleges státuszt

nyerhet el, mint a szomszédos

Ausztria, a november 4-i szovjet intervenció

után szertefoszlott. A forradalom

leverése és vérbefojtása után,

a szovjet segítséggel hatalomra kerülő

Kádár-kormány, az elrettentés és példastatuálás,

valamint pozíciójuk megszilárdulása

érdekében, 1956-59 között,

közel 350 embert végzett ki, több

mint 35.000 ember ellen folytatott

eljárást, amiből nagyjából 22.000

embert ítélt el. A Kádár-rendszer idején

tilos volt ötvenhatról bármit is beszélni,

megemlékezni a forradalomról, a

rendszerváltoztatásig tabunak számított.

1989 után a lakat lehullott az emberek

szájáról, a titkos dossziék is

napvilágra kerültek, 1956 végre megismerésre

kerülhetett, történészek feldolgozták,

könyvtárnyi szakirodalom áll

mindenki rendelkezésére, iskolák történelem

óráin kötelező tananyag, így

mindannyian ismerjük a forradalom

első napját, a főváros nagyobb helyszínein

zajló eseményeket. A Budapest

vonzáskörzetéhez tarozó települések

lakóinak nagy része a fővárosban dolgozott

vagy tanult, így 1956. október

23-án sokan csatlakoztak a tüntetéshez,

amikor hazafelé tartottak munkahelyükről,

valamint az iskolákból.

Pomáz is a budapesti agglomerációhoz

része, így a pomáziak közül is megtalálható

olyan forradalmár, akit magával

ragadtak a budapesti forradalmi

események, mint a Széna téren harcoló

Czimmer Tibor, akit 1957-ben kivégezték,

vagy a Corvin-közben harcoló

Varga János. Voltak olyanok is, akiket

a lokális események ragadtak meg, a

helyi történésekben vették ki osztályrészüket,

kisebb illetve nagyobb vidéki

városokban, településeken, mint például

Pomázon Héder Géza. Habár

Varga és Héder két különböző helyszínen

élte át ötvenhatot, mégis a megtorlási

időszakban, a „Gyűjtőben”

együtt töltötték kiszabott büntetésüket,

más-más cellában, de mindig segítve

egymást, amiben csak lehetett. Varga

János és Héder Géza még ma is jó

barátságot ápolnak.

Varga János 1940. február 23-án

született Budapesten. Gyermekkora

óta Pomázon lakik. Az általános iskolát

Pomázon végezte, majd a Fővárosi

Szerelőipari Vállalatnál villanyszerelői

szakmát tanult. 1956. október 23-án

munka után csatlakozott a tömeghez. A

forradalom teljes időszaka alatt részt

vett a fővárosi harcokban, egyedül

október 24-én tért haza szüleihez, hogy

némi ételt vigyen nekik. Október 25-e

után a Corvin közben vállalt feladatot,

ahol november 4-én fejsérülést szenvedett,

november 12-én hazatért Pomázra.

1957-ben letartóztatták, 13 év

letöltendő börtönbüntetésre ítélték.

1963-ban szabadult amnesztiával 6,5

év börtön után. 1964-ben megnősült.

1994-ben Pomázért kitűntetésben részesült,

2009-ben Pomáz Díszpolgára

kitűntetéssel jutalmazták.

Héder Géza 1935. október 29-én született

Felvidéken, Zsitvabesenyőn. A II.

világháború utáni lakosságcsere következtében,

az akkori Csehszlovákiából

kitelepítették családját, így 1947-ben

kerültek Pomázra. Általános iskolát

Pomázon végezte, azután Budapesten

könyvelői szakmát szerzett. Szakmája

megszerzése után Székesfehérvárott

kapott állást, ahonnan sorkatonai szolgálatra

vitték Vácra. A forradalom

kirobbanása utána hazatért Pomázra,

ahol nemzetőrparancsnok-helyettes

lett. A forradalom vérbefojtása után

nemzetőrtársaival elrejtették a karhatalom

elől a fegyvereket, amely miatt

1957-ben letartóztatták, halálra ítélték,

de a Kegyelmi Tanács a meghozott ítéletet

életfogytiglani szabadságvesztésre

enyhítette. 1963-ban szabadult amnesztiával,

több mint 6 év letöltött börtön

után. 1994-ben Pomáz Díszpolgára

kitüntetésben részesítették.

Folyamatosan kutatom a pomázi,

valamint a pomázi forradalmárok budapesti

harcokban való részvételét, a

téma szinte feltáratlan, folyamatosan

dolgozom rajta, publikálok, emiatt a

cikksorozatban a budapesti harcok

közül csak azt fogom prezentálni, ahol

Varga János is hősiesen harcolt a szovjetek

és a hazai kommunisták ellen.

Jelenleg a pomázi események sincsenek

még teljes mértékben feltárva.

Rajkort Miklós

Pomázi Polgár 13


DIÁKHÍREK

Januári hírek a német suliból

Januárban minden gyerek nagyon várta a hóesést. Sajnos

várakozásuk nem igazán teljesült be. Megérkeztek

azonban a félévi bizonyítványok, amit viszont nem minden

gyerek várt olyan nagyon…

Szánkózásra, hóemberépítésre nem volt januárban lehetőség,

de Andi néni idén is minden kedden korcsolyázni vitte

és viszi februárban is a gyerekeket. Kicsik és nagyok kipirult

arccal, boldogan siklottak a jégen.

Megújult a Sashegyi

Alapítvány

A Sashegyi Sándor Alapítvány negyed százada igyekszik

szebbé-jobbá tenni a Sashegyi Iskola mindennapjait, diákjai

életét. Az új év a kuratórium megújulását is hozta, megköszöntük

Mészáros Alpár és Golub Athanászné hosszú

évek óta tartó segítő munkáját.

Az új kuratórium tagjai: Barta Éva, Óváryné Herpai Dóra és Kapin

Györgyné. Kiemelt célunk, hogy folytatva az alapítók szándékát,

mindent megtegyünk azért, hogy iskolánk fejlődjön, a

rászoruló diákjainkat támogassuk, programokkal színesítsük,

anyagiakkal biztosítsuk a mindennapi munkát. Eddig is sokan

ajánlották fel támogatásukat, amit nagyon köszönünk. Arra biztatjuk

minden itt tanuló diákunk szüleit, illetve volt tanítványainkat

vagy az iskolához kötődő pomáziakat, hogy ajánlják

fel alapítványunk számára adójuk 1 %-át! Az idén az iskolaudvart

szeretnénk rendbe tenni, új játszóteret álmodtunk. A régi

már használhatatlan és veszélyes volt, nagy örömöt jelentene diákjainknak

az új tér mielőbbi birtokba vétele.

Számítunk a további segítségükre és így Önökkel közösen megvalósíthatjuk

terveinket! Kapin Györgyné kuratórium elnök

A felsősök továbbra is folytatják a levelezést testvérvárosunk,

Oberhausen-Rheinhausen iskolájának diákjaival. Egy

éve tart a levelező barátság, havonta jönnek-mennek a levelek.

Úgy tervezzük, a gyerekek személyesen is találkozhatnak,

mert júniusban meglátogatjuk partneriskolánkat. Célunk az

egykor működő cserediák-kapcsolat életre keltése, ami sokat

fog jelenteni a gyerekek nyelvi fejlődésében. Az oberhauseniek

már nagyon várnak minket, és mi is boldogan

készülünk. Terveink szerint 20 diáknak lesz lehetősége egy

héten keresztül a helyi iskola életébe bepillantást nyerni, és

Baden- Württenberg tartománnyal megismerkedni.

Az utazás hírére még lelkesebben készülnek diákjaink a

német vers-és prózamondó verseny iskolai fordulójára, amit

január 27-én rendezünk meg.

Január 26-án 16 30-kor tartjuk a leendő elsősök számára

mozgásos játszóházunkat a tornateremben. A vidám, játékos

foglalkozáson megismerkedhetnek a gyerekek a leendő tanító

nénikkel. A következő foglalkozásokra február 23-án és

március 22-én 16 30-kor kerül majd sor. Április 6-án nyílt

napon várjuk szeretettel az érdeklődő gyerekeket és szüleiket.

Addig is nyomon követhetik az iskola mindennapjait

honlapunkon (www.nemetsuli.pomaz.hu) és a honlapról elérhető,

folyamatosan frissülő iskolaújság blogon.

Balog Ilona

Iskolakuckó egész

tanévben

Még 2015 novemberében kezdetét vette a most már hagyománnyá

vált sashegyis iskolakuckó sorozatunk, mely

egészen az általános iskolai beiratkozásig tart. Megtisztelő

számomra és az egész iskola számára, hogy milyen nagy

érdeklődés övezi. Az ovis manók, mind a szüleik számára

tervezett programokat újra kellett gondolnunk az első alkalom

után, hogy hol is rendezzük meg, mert a tervezett helyszíneket

rögtön ki is nőttük. Szeretettel várjuk a gyermekeket

és szüleiket a további alkalmainkra, melynek részletes

programját az eseményről szóló plakátban olvashatják!

Üdvözlettel, Nagy Koppány Lászlóné igazgató

14 Pomázi Polgár


DIÁKHÍREK

A Pomázi Mátyás Király Általános Iskola

udvarára, új játékok telepítésére gyűjt, a Szülői

Munkaközösség

Ez év októberében még félve tűztük ki a célt és hirdettük

meg: a Pomázi Mátyás Király Általános Iskola Szülői

Munkaközössége udvari játékokra gyűjt a hagyományosan

megrendezésre kerülő Katalin bálon. Azt gondoltuk,

hogy ha nem jön is jön össze annyi pénz, hogy

játékokat vehessünk, akkor biztos találunk egyéb megvalósítható,

támogatható dolgot a gyerekekért, hiszen

annyi mindennel lehetne őket segíteni a környezetüket

szebbé, jobbá tenni.

Örömmel tájékoztatunk hát mindenkit, hogy a 2015. november

28-án megrendezésre került Katalin bálon, annyi támogatás

gyűlt össze a pomáziak segítségével, az iskolánk alapítványa,

azaz a Pomázi Nebulókért Alapítvány által elérhető

közelségbe került, hogy az iskolánk gyermekei az

udvarukra játékokat kaphassanak! Ezúton szeretnénk köszönetet

mondani annak a sok-sok résztvevőnek és

szervezőnek, akik ott voltak és segítettek, és azoknak is,

akik a távolból támogattak bennünket! A hajnal 4-ig tartó bál

alatt folyamatosan szólt a zene, melyet csak a szülők és a

Ha belegondolok, hogy az udvarra az önkormányzat idén

sportpályát, fitness eszközöket is telepít, már előre sajnálom

a tanárokat, amikor a gyerekeket megpróbálják az udvarról

beparancsolni a tanterembe, vagy a szülőket, akik megpróbálják

délután hazavinni a gyereket, de az nem akar majd

szót fogadni és elindulni velük. 21 osztály, több mint 500

gyerek, akikért érdemes mindezért küzdeni!

Nem olyan rég, az iskolában tartott András napi vásáron,

amikor a Pomázi Nebulókért Alapítvány transzparense előtt

álltunk és arról meséltünk a szülőknek és a gyerekeknek,

hogy az alapítványunk és a szülők segítségével szeretnénk

az udvarra játékokat építetni, nemcsak nagymamák és apukák

adtak a perselybe pénzt, hanem gyermekek is. A sok-sok

sütemény mellett, amire Anyu vagy Apu pénzt adott, jutott

bizony a közösségi játékokra is. Lehet, hogy aznap csak 5

670 Ft-ot gyűjtöttünk, de úgy gondolom, annak minden

forintja kincset ért! Ezekkel a gondolatokkal szeretnénk

minden pomázi embernek boldog új évet kívánni a közösségünk

nevében is!

Kérjük, hogy segítsenek játékot választani és támogassák a

Pomázi Nebulókért Alapítványunkon keresztül a játék

megvásárlását az alábbi bankszámlaszámon keresztül:

1010-3874-1103-2443-00000000. A közleménybe írják be:

„udvari játékokra”. Aki csekket szeretné kérni, az iskola

titkárságán keresztül megteheti, vagy az matyas.szmk@

indamail.hu E-mail címen jelezze és eljuttatjuk hozzá. Aki

az adó 1%-ával szeretne segíteni, azt az alábbi adószámra

hivatkozva teheti meg: 19183196-1-13

Olvassanak és kövessenek bennünket a honlapunkon (http://

matyasiskolaszmk.blog.hu/2015/10/04/hirek_aktualitasok )

vagy a facebook oldalunkon (https://www.facebook.com/

MatyasKiralyAltalanosIskolaSzmk), nézzék meg hol tart a

közösség a kitűzött céljai irányában! Nem fognak csalódni!

Zemlényi Tibor Róbertné Ágnes a Szülői Munkaközösség

elnöke és Hámornyikné Csemeczki Zita elnökhelyettes

pedagógusok közös műsora szakított félbe. Kovács Ágnes

anyuka egy operettel kedveskedett a vendégeknek, a tanárok

és a szülők kisebb csoportja pedig megmutatta, hogy milyen

az, amikor karácsonyi hangulatot idézve, együtt táncolnak a

mikulás lányok. (Bocsánat: Asszonyok!)

A bálon a tombolát és a helyszíni belépődíjakat az iskola

gyermekei szedték és ezúton is köszönjük nekik a sok munkát

és lelkesedés, amivel nekünk is kedvet adtak ahhoz,

hogy adakozzunk!

Pomázi Polgár 15


NYÍLT TÉR

A POMÁZI MŰVELŐDÉSI

HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

PROGRAMJAI

2013 Pomáz, Hu szár u. 3.,

Tel.: 06-26-325-163,

06-20-228-2135, Tel/fax : 06-26-323-460

Február

február 14. 15.00

Pomázi Farsang

(Házigazda: Holdvilág Árok OKE)

február 16. 15.00 Közmeghallgatás

február 17. 18.00-20.00

Endrei Judit könyvbemutatója

(POVEK szervezésében)

február 21. 16.00

Varázsfuvola – zenés mesejáték a

Trambulin Színház előadása

február 23. 19.00-21.00

Csakazértis!

A DumaKlub előadása

február 27. 9.00-12.00 Bababörze

február 28. 15.00 Nosztalgia délután

Márciusi előzetes

március 6. 17.00-18.30

Pomázi ÁVE jótékonysági est

március 11. 15.00 Németajkú honfitársaink

kitelepítése 70. évfordulója

Gólyahírek

Városunk újszülött lakóit köszöntjük itt lapunk hasábjain is megosztva

a szülők, hozzátartozók boldogságát. Hiszen az öröm valóban mindannyiunké.

Kedves nagyon-nagyon ifjú pomázi polgárok! Boldog, hosszú

életet kívánunk!

pmhk@pomaz.hu, www.pmhkpomaz.hu - Veres Marcell Ákos 2015.12.16.

- Suták Péter Károly 2015.12.21.

- Kerekes Zselyke 2015.12.21.

- Pető Zsolt 2015.12.29.

- Magyar Boglárka 2015.12.29.

- Szántó Csanád 2016.01.01.

- Magyar Izabella Beatrix 2016.01.05.

- Csépke Dániel 2016.01.06.

MTA

Mindent Tudni Akarok

Einstein szerint: A tudomány felfedezés, és a felfedezés szórakoztató. A

Pomázi Ovikör civil társaság és a Pomázi városi Könyvtár új mozgalmat

indított MTA – Mindent Tudni Akarok címmel, melynek kereteit belül

tudományos gyerekklub foglalkozásokat tartunk havonta egy alkalommal.

Az óvodáskorúak és alsó tagozatosok érdeklődésére számot tartó természettudományos

ismertető eseménysorozat az adott korosztály életkori

sajátosságait és érdeklődését figyelembe véve tizenkét témát ölel fel, mint

például a természetes és mesterséges fény, az elektromosság, az ókori Egyiptom,

a hang és az újrahasznosítás. A témákban helyi szakértő-szülők tartanak

látványos előadásokat, akik a természettudományi ismeretekről és a tudomány

hétköznapi szerepéről tájékoztatják a gyerekeket. Az előadások multidiszciplináris

jelleggel épülnek fel, a természet- és társadalomtudományos

ismereteket kiegészítik irodalmi és képzőművészeti tartalmakkal, kapcsoló

mesékkel, dalokkal, versekkel. Az előadások interaktív játékos formában zajlanak,

a részt vevő gyerekek és kísérőik is sok érdekességet tanulhatnak meg

vidám, kötetlen formában.

Az előadásokhoz a helyszínt és a szakirodalmat a Pomázi Könyvtár biztosítja,

az előadók személyéről és az előadások technikai anyagáról a Pomázi

Ovikör tagjai gondoskodnak. A programsorozat előadásai minden hónap

második szombatján a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtárban kerülnek

megrendezésre, a programra a belépés díjtalan.

Az első klubfoglalkozás témája a fény volt, a rendezvényt nagy érdeklődés

fogadta, teltházas előadás során vezette be Süveges professzor, Sziszifuszi

bohóc és Csiribi tündér a gyermekeket a napfény varázslatos világába. A

folytatásban február 13-án a fény és a szivárvány kapcsolatára derül fény.

Szeretettel vár mindenkit a Pomázi Ovikör és a Pomázi városi Könyvtár.

március 12. 9.00-12.00 Bababörze

Pomázi Termelői Piac

Minden szombaton

7.00-11.00 óráig a

művelődési ház

parkolójában

16 Pomázi Polgár


HIRDETMÉNYEK

Tisztelt Lakosság!

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló

345/2014(XII. 23.) Korm. rendelet (hatályos: 2015. 01.

01.) valamint Pomáz Város Önkormányzat

Képviselő–testület 25/2005. (09. 12) számú rendelete

értelmében lakossági kérelmek alapján új közterület elnevezését

tervezzük az alábbi helyrajzi számú utakon:

1. a 0370 hrsz-ú út, mely Pankostető üdülő övezetére vezet.

Javaslatunk: Pankos út, Pankostetői út

2. a 8401 hrsz-ú út a Kőhegy utcából nyíló út. Javaslatunk:

Méhész utca, Napfény utca

3. a 8430, 8431 hrsz-ú a Kőhegy utcából nyíló út. Javaslatunk:

Kaptár utca, Méz utca

Az utcajegyzékben még nem szerepelnek ilyen elnevezésű

közterületek. Az állandó lakosok bejelentkezése csak elnevezett

közterülettel határos ingatlanba történhet.

Kérjük az érintett ingatlan tulajdonosokat, hogy észrevételeikkel,

javaslataikkal segítsék munkánkat, személyesen

ügyfélfogadási időben (H: 13-17, SZ: 8-12, 13-16, P: 8-12)

Közigazgatási és Népjóléti Csoportnál, vagy névvel és címmel

ellátott írásbeli beadványaikat elküldhetik levélben,

elektronikusan a szabo.andrasne@pomaz.hu e-mail címre,

legkésőbb 2016. február 20-ig.

Pomáz, 2016. 01. 19.

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző nevében és

megbízásából: Nagy Attiláné sk .Közigazgatási és Népjóléti

Csoportvezető

Kft. tulajdonosok figyelem!

A 2014-es jogszabályi módosításoknak megfelelően 2016. március

15. napjáig újabb kötelezettségnek kell eleget tennie a korlátolt

felelősségű társaságoknak. Az új szabály értelmében 2016. március

15-ig a jegyzett tőkét a jelenlegi 500 ezer forintról 3 millió forintra

kell megemelniük az érintett cégeknek, illetve a társasági szerződésüket

is az új jogszabályoknak megfelelően kell módosítani.

A törzstőke emelése ügyvédek által elektronikus cégeljárás keretén

belül végezhető, így amennyiben nem tette meg még a törzstőke

emeléssel kapcsolatos lépéseket, tanácsos ügyvédhez fordulni még

időben, hiszen az utolsó pillanatban már elképzelhető, hogy nem

tudja a cég határidőben teljesíteni kötelezettségét.

Habár a törzstőkét 3.000.000,- Ft-ra kell felemelni szűkös határidőn

belül, nem kell megijedni, mivel a jogszabály több lehetőséget is

felkínál arra nézve, hogyan emelhető meg a cég törzstőkéje anélkül,

hogy a tagok részéről történő azonnali befizetés történne, azonban

ehhez a cég és a tagok anyagi lehetőségeinek felmérése szükséges.

Felhívnám a figyelmet arra, hogy amennyiben a cégek határidőben

nem végzik el a törzstőke felemelését, a céggel szemben akár

100.000 Ft-tól 10.000.000,- Ft-ig terjedő pénzbírság is kiszabható,

így ajánlatos mihamarabb elvégezni a kötelező módosításokat.

Jelen tájékoztatás nem teljes körű, teljes körű jogi tanácsadásért

forduljon jogi képviselőhöz.

dr. Pazicski Fruzsina Tel.:+36-20-284-27-72

Pomázi Polgár 17


HIRDETÉS

István

Király

Gyógyszertár

————

Cím: 2013 Pomáz,

Kossuth u. 21/a.

Telefon: 26-325-462

Nyitva tartás:

Hétfõn és csütörtökön: 7–19-ig

Kedden, szerdán és

pénteken: 7–18-ig.

Szombaton: 8–13-ig.

A gyógyszertárak vasárnapi és

ünnepi ügyelete

Február

14-én 8.00–20.00-ig

Viktória

21-én 8.00–20.00-ig

Vörösmarty

28-án 8.00–20.00-ig

István Király

Március

6-án 8.00–20.00-ig

István Király

VILLANY-

SZERELÉS

Családi ház, iroda villamos

és gyengeáramú

kivitelezése, átalakítása,

(villanyboyler javítás, biztosítótáblák,

kapcsolók,

csatlakozók cseréje)

gyorsan.

- Kedvező áron -

Tel: 06-26-326-872,

06-20-971-0471

REDŐNYÖK

(Alumínium, fa, műanyag)

Szalagfüggönyök, harmonikaajtók,

napellenzők, szunyoghálók,

fixes és mozgatható kivitelben

reluxa, roletták,

gurtnicserék, javítások

EGÉSZ NAP

Tel: 06-30-987-1237

MATEMATIKA,

FIZIKA, LATIN

tanítás, felkészítés

emeltszintû érettségire.

Hencz Géza 26-326-733,

70/943-1425

Baromfikeltető

Napos és előnevelt csirke

kapható!

Nyitva:

Hétfőtől -Péntekig

8.00-16.00-ig

Szombaton:

8.00-12.00-ig

Cím: Pomáz,

Bethlen Gábor u. 1/a

Tel.: 06-26-325-869

ANGOL–NÉMET–

FRANCIA–SPANYOL

Nyelvoktatás,

felkészítés, alap-,

közép- és felsõfokú

állami nyelvvizsgára.

Egyéni oktatás

12 éves kortól.

2013 Pomáz,

Klapka u. 3.

26-326-733,

70/943-1425

Hencz Géza

Német Német Német

Ha szükséged van egy nagy

tapasztalatú, eredményesen és

lelkiismeretesen oktató tanárnő

segítségére, nálam jó helyen jársz!

Pomáz, Huszár utca

Tel.: 20 232 87 33

Német Német Német

Bojler szervíz

Hajdu és olasz villanybojlerek

vízkőteleíntése, felújítása,

javítása, cseréje

Ingyenes állapotfelméréssel

Tel.:06-30-708-6052

Alkohol

problémája

van?

Talán az Anonim

Alkoholisták segíthetnek.

Mindenki számára

nyitott gyűlésünket

hétfőn 18.00 órától

tartjuk.

Cím: Pomázi Művelődési

Ház, Pomáz Huszár u. 3

Információ:

www.anonimalkoholistak.hu

ELADÓ

750 nm-es építési

TELEK

eladó Pomázon a

Szőlőtelep

utcában,közel a

Hévhez.

Tel:

06-20-446-5257

Görög katolikus

liturgiát

tartunk minden

vasárnap 9.00-kor

a Szent Miklós

kápolnában.

Cím: Pomáz,

Szent Miklós tér 1.

Minden érdeklõdõt

szeretettel várunk!

Dr. Mosolygó Péter

görög katolikus lelkész

Evan gé li kus

is ten tisz te let

Ide je: min den hó nap

1. és 3. va sár nap ján

8.30-tól,

he lye: re for má tus

gyü le ke ze ti te rem

(Pomáz, Hõ sök te re 1.),

lel kész:

Horváth-Hegyi Oli vér

(Szent end re, Bük kös part 2.)

Tel.: +36-20-824-2789

E-mail: oliv er.hor vathh

e gy i@ luther an.hu

A református

gyülekezet állandó

alkalmai:

Hét fõ: 9.30 baba-mama kör

(a hónap elsõ és harmadik hétfõjén)

17.00 ima óra (pá ratlan he te ken)

18.00 ének ka ri pró ba

Kedd: 18.00 kék ke reszt

Szer da: 18.00 bib lia óra

Pén tek: 19.00 if j. bib lia óra

Va sár nap: 10.30 is ten tisz te let,

10.30 gyer mek is ten tisz te let

Nyilas Zoltán

Református tiszteletes

Lelkészi Hivatal:

2013 Pomáz, Hõsök tere 1.

pomaz-csobanka@reformatus.hu

Tel: 26/325-297

Római katolikus miserend

Vasárnap

8:00: Pomáz - templom

9:30 Pomáz - templom

(bábos mise gyerekeknek)

11:00: Pomáz - Szent. Miklós

kápolna (Karitász Ház)

(11:00 Csobánka, templom -

Erdődi Frenc atya)

18:00: Pomáz - templom

Hétköznap

Hétfő, Csütörtök: 7:00

Kedd, Péntek: 18:00

Szombat: 18:00 (vasárnapi

előesti mise)

Erdődi Ferenc atya

18 Pomázi Polgár


HIRDETÉS

A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.

munkatársakat keres az alábbi munkakörök

betöltésére:

- ács, kőműves, burkoló, festő

- gépkocsivezető, gépkocsi szerelő

- parkoló őr

- parkfenntartó, kertész, útjavító

- egyéb fizikai munka

Jelentkezését várjuk az alábbi elérhetőségeken:

Levelezési cím: Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2000

Szentendre, Szabadkai u.9.

E-mail: allas.vsz@szentendre.hu

Önéletrajzát személyesen is leadhatja a VSZ NZrt. portá-ján

a fent megadott címen, munkaidőben 8.00-16.00 óráig.

Munkalehetőség

Pomázi

munkavégzéssel,

hosszútávra

keresek napi 4-6

órára műszaki

dolgokhoz értő

(ezermester)

gyakorlott

segítséget.

06-20-958-4145

Spanyol

nyelvtanár

Kezdő, haladó, újrakezdő,

szinten tartó és vizsgákra

felkészítő, egyéni nyelvórákat

vállalok.

Újévi fogadalma, hogy

nyelvet tanul?

Pomázi és nem szeret

bemenni a nagyvárosba?

Inkább egyénileg tanulna?

A SPANYOL könnyű

nyelv!

Várom hívását:

+36/306440826

Kőműves Éva

Intenzív angol

Szentendrén. Heti 2

délelőtt, felnőtteknek,

8 szinten, 2016 február 8-

tól június 11-ig.

www.englishcenter.hu

Angoltanulás

Pomázon

Korrepetálás, érettségire,

nyelvvizsgára felkészítés

Ingyenes első óra és szintfelmérés

06-20-588-7763

KÉSZPÉNZÉRT

VESZEK!

Bútorokat, festményeket,

dísztárgyakat,

porcelánokat, órákat,

könyveket, bizsukat,

borostyánt

teljes hagyatékot

DÍJTALAN

KIISZÁLLÁSAL!

06-20-597-8280

Pomázi Polgár 19

More magazines by this user
Similar magazines