Sharda_katalogus_2019Új

f.msn15720

Gyakorlati ajánlatok

A pre-emergens gyomirtásra alapozott kompromisszum…

Ahol a terület gyomviszonyai, a sokéves időjárási tapasztalatok és a tábla szervesanyag tartalma lehetővé

teszi, ott a kukorica vegyszeres gyomirtását a pre-emergens (korai poszt-emergens) kezelésre épülő és posztemergensen

vagy késői poszt-emergensen kiegészítésre kerülő (az adott tábla gyomviszonyaitól függöen)

gyomirtási technológiára alapozva kell megterveznünk.

Tehát a korai poszt-emergens gyomirtást egy technológia lehetőségnek kell tekintenünk, nem pedig egy

technológia célként kell kezelnünk!

Ezen szakmai meggyőződésünknek megfeleően próbáljuk tökéletesíteni a jövőben a kukorica vegyszeres

gyomirtására ajánlott készítményeink körét, mely jelenleg az alábbi szerekből áll:

Mit és mikor?

®

Sharpen 330 EC a termékkel kapcsolatos részletes tájékoztatás a 37. oldalon talalható

®

Nicosh 4 SC a termékkel kapcsolatos részletes tájékoztatás a 29. oldalon talalható

®

Cash 480 SL a termékkel kapcsolatos részletes tájékoztatás a 21. oldalon talalható

®

Marsh 480 SL a termékkel kapcsolatos részletes tájékoztatás a 27. oldalon talalható

Drop-Air a termékkel kapcsolatos részletes tájékoztatás a 45. oldalon talalható

Silico a termékkel kapcsolatos részletes tájékoztatás a 46. oldalon talalható

Pre-emergensen (a kukorica vetése után kelés előtt) alkalmazható szereink:

A gyomnövények még nem keltek ki, várják a csírázásukhoz szükséges csapadékot

®

Sharpen 330 EC, Silico

Korai poszt-emergensen (a kukorica szögcsíra-2 leveles állapotában)

alkalmazható készítményeink:

A magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények szik-2 leveles fenológia állapotban vannak, a

napraforgó árvakelés megjelent a területen

®

Sharpen 330 EC, Silico

Poszt-emergensen (a kukorica 2-4 leveles fejlettségénél) alkalmazható szereink:

A magról kelő egyszikű gyomnövények maximum 3-5 leveles, a magról kelő kétszikű gyomnövények

2-4 leveles fejlettségűek, a napraforgó árvakelés és az évelő kétszikű gyomnövények megjelentek

a területen

® ®

Nicosh 4 SC, Cash 480 SL, Drop-Air,

Silico

Késői poszt-emergensen (a kukorica 5-6 leveles állapotánál) alkalmazható készítményeink:

A magról kelő egyszikű gyomnövények maximum gyökérváltás, az évelő egyszikű gyomnövények

pedig 10-20 cm-es fenológiai állapotúak

® ®

Nicosh 4 SC, Cash 480 SL, Silico

Sharpen Gold technológia

elsosorban napraforgó-, borsó- és szójatermesztoknek

®

A Sharpen Gold technológia két készítményre alapoz, a Sharpen 330 EC gyomirtó permetező szerre és a


Silico felületi feszültségcsökkentő adalékanyagra.

Amire megoldást nyújt Önnek a Sharpen Gold technológia…

Az új Sharpen Gold technológiai javaslatunkkal elsősorban a napraforgó-, a borsó- és szójatermesztőknek

kívánunk a segítségére lenni. Azoknak, akik továbbra is szeretnének élni a jól bevált és általuk is kedvelt preemergens

gyomirtási technológia nyújtotta előnyökkel. A Sharpen 330 EC a hatáskifejtéséhez nem igényel

®

bemosó csapadékot, viszont igényli a jól elmunkált, aprómorzsás talajt és a gyomnövények kelésének a

megindítását biztosító talajnedvességet, harmatot vagy páralecsapódást.

®

A Sharpen 330 EC-nek a talaj felső rétegében egy gyomirtószer réteg kialakítására van szüksége ahhoz, hogy

gátolni tudja a kicsírázott egyszikű/egyes kétszikű gyomnövények további növekedését. A pendimetalin

hatóanyag szabad transzporttal (diffúzió) és passzív könnyített transzporttal (lipofilitás - log P 5,18) jut be - a

gyökércsúcsba, a szár- vagy a sziklevél alatti szárrészbe - a hatáskifejtés helyére.

Ennek érdekében különös gondot kell fordítani agrotechnikai oldalról a talajelőkészítés minőségére!

A fenti folyamatot kívánjuk elősegíteni a Silico felületi feszültségcsökkentő adalékanyag és a

®

Sharpen 330 EC együttes alkalmazásával, amely segíti a gyomirtószer réteg kialakulását a talaj felső

2,0-3,0 cm-es rétegében, a biológiai hatékonyság biztonságosabbá tétele, illetve fokozása érdekében.

A Silico, mint felületi feszültségcsökkentő adalékanyag, elősegíti a permetlé bejutását a talaj

mikrokapillárisaiba, ahol fokozza a horizontális (vízszintes) és a vertikális (függőleges) irányú szétterjedést.

Ezzel segíti a megfelelő gyomirtószerréteg kialakulását a talaj felső részében, amellyel közvetett módon

®

fokozza a Sharpen 330 EC biológiai hatékonyságát is.

A Sharpen Gold technológia alkalmazásának előnyei:

- kizárja a korai gyomkonkurenciát

- megfelelő tartamhatással rendelkezik

- kiváló kombinációs partner

- széleskörű a felhasználhatósága

- biztosan megtérülő befektetés

Csemegekukoricában is használható:

EC

®

A Cyren rovarölő- és talajfertőtlenítő szer, a Sharpen 330 EC pre- és korai poszt-emergens gyomirtó szer és a

Silico tapadásfokozó és felületi feszültségcsökkentő adalékanyag.

Vetőmag-előállításban is használható:

EC

® ®

A Cyren rovarölő- és talajfertőtlenítő szer, a Sharpen 330 EC pre-emergens gyomirtó szer, a Successor T preemergens

gyomirtó szer és a Silico tapadásfokozó és felületi feszültségcsökkentő adalékanyag.

78

Trisziloxan nélküli (bal oldal) és trisziloxan tartalmú (jobb oldal)

permetlé szétterjedése a talajban

Similar magazines