Januari - Jabatan Kemajuan Islam Malaysia

islam.gov.my

Januari - Jabatan Kemajuan Islam Malaysia

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia

SENARAI PERTUKARAN/PENEMPATAN JANUARI 2012

Kumpulan Pengurusan dan Profesional

Bil Nama Pegawai Gred Dari Ke

1. Mohd Suhaimi bin Mohd

Yusof

A. PERTUKARAN

Skim Perkhidmatan Hal Ehwal Islam

PHEI Gred

S44 (M)

2. Mahayudin bin Abu Bakar PHEI Gred

S44

3. Khairunna’im bin Ramli PHEI Gred

S44

4. Mahdi Al-Hilmy bin Arshad PHEI Gred

S44 (M)

5. Nazihan binti Idris PHEI Gred

S44

6. Mohd Meeftah bin Anuar PHEI Gred

S41

7. Tuan Haji Zamihan bin

Haji Mat Zin

PHEI Gred

S41

8. Rabihah binti Ibrahim PHEI Gred

S44

9. Nor Aimi binti Mohd Tahir PHEI Gred

S44

10. Siti Razmah binti Idris PHEI Gred

S44

1

Tarikh

Kuatkuasa

JPM Bhgn Hub Halal 3.1.2012

Bhgn Hub Halal Kement.

Pertanian dan

Industri Asas

Tani

Kement.

Pertanian dan

Industri Asas

Tani

3.1.2012

Bhgn Media 4.1.2012

KKM ILIM 3.1.2012

ILIM KKM 3.1.2012

KDN ILIM 3.1.2012

ILIM KDN 3.1.2012

KPM Bhgn Penerbitan 3.1.2012

Bhgn

Penerbitan

KPM 3.1.2012

KKLBW ILIM 3.1.2012


Bil Nama Pegawai Gred Dari Ke

11. Eliza Hana binti Md. Taha PHEI Gred

S44

12. Sharidah binti Zainal

Abidin

PHEI Gred

S44

13. Zalina binti Long PHEI Gred

S44

14. Dyg Sitiawa binti Pgn

Shamsudin

PHEI Gred

S44

15. Lizah binti Ismail PHEI Gred

S44

16. Hazman bin Che

Mohamed

17. Hazman bin Che

Mohamed

PHEI Gred

S44

PHEI Gred

S44

18. Khairani binti Husin PHEI Gred

S44

19. Ramzan bin Muhamad Peg. Pend.

Sis. Gred

DG48 (M)

20. Y. Bhg. Dato’ Haji Abd.

Aziz @ Aziz bin Che

Yacob

21. Majidah binti Mokhtar PHEI Gred

S44

22. Azizan bin Muhammad Peg. Pend.

Sis. Gred

DG48 (M)

2

Tarikh

Kuatkuasa

ILIM KKBLW 3.1.2012

KSM ILIM 3.1.2012

ILIM KSM 3.1.2012

Bhgn

Perancangan

dan

Penyelidikan

Kement.

Perusahaan

Perladangan dan

Komoditi

JAWI Kement. Tenaga

Tekn. Hijau dan

Air

Kement.

Perusahaan

Perladangan

dan Komoditi

Bhgn

Perancangan

dan

Penyelidikan

Bhgn

Perancangan dan

Penyelidikan

3.1.2012

3.1.2012

3.1.2012

JAWI KL 17.1.2012

JAWI KL Bhgn

Perancangan dan

Penyelidikan

Lain-lain Skim Perkhidmatan

Bhgn

Kemajuan

Islam

B. PENEMPATAN

Skim Perkhidmatan Hal Ehwal Islam

Jabatan

Pelajaran Negeri

Pahang

17.1.2012

16.12.2012

Jusa C (M) Istana Negara Bhgn Dakwah 1.1.2012

Bhgn Hub Halal Jawatan

Kumpulan

Lain-lain Skim Perkhidmatan

KPM Bhgn Kemajuan

Islam

28.12.2012

5.1.2012


Bil Nama Pegawai Gred Dari Ke

23. Mohammad Adam bin

Mohd Yazid

Jurutera

Awam Gred

J41

JKR Jasin,

Melaka

3

Tarikh

Kuatkuasa

Bhgn Kewangan 3.1.2012


Kumpulan Sokongan

Bil Nama Pegawai Gred Dari Ke

1. Zulina binti Sulaiman PPHEI Gred

S27

2. Ridzuwan bin Zakaria Pemb. HEI

Gred S17

A. PERTUKARAN

Skim Perkhidmatan Hal Ehwal Islam

Kement.

Pelancongan

4

Tarikh

Kuatkuasa

Masjid Negara 3.1.2012

IPD Temerloh KDN 3.1.2012

3. Sabariah binti Muhamad SP Gred N27 JPA BPSM 4.1.2012

4. Ahmad Kamil bin Ibrahim Pemb. HEI

Gred S17

5. Kamaruzaman bin Abdul

Aziz

6. Hamdzam @ Hamdan

bin Muhamad

PPHEI Gred

S32

PPHEI Gred

S32

7. Zaidon bin Burahim PPHEI Gred

S27

8. Mohd Yazid bin Disun PPHEI Gred

S27

9. Mohd Hidhir bin Abdul

Rased

PPHEI Gred

S27

10. Jayah binti Mohdar PPHEI Gred

S27

11. Ahmad Mawardi bin Jait PPHEI Gred

S27

12. Siti Atikah binti Mohamad PPHEI Gred

S27

13. Mariam binti Othman PPHEI Gred

S27

14. Mohd Adnan bin Mat

Ghani

Pemb. HEI

Gred S7

IKBN Pagoh JKM 4.1.2012

Masjid Tuanku

Mizan Zainal

Abidin

IPK Melaka Masjid Tuanku

Mizan Zainal

Abidin

Pusat Latihan

Dakwah Lahad

Datu

Bhgn Hub

Halal

Masjid Tuanku

Mizan Zainal

Abidin

Pej. Mufti

Labuan

KPKT 3.1.2012

Pej. Mufti

Labuan

3.1.2012

3.1.2012

Masjid Negara 3.1.2012

Masjid Putra 3.1.2012

PDRM 3.1.2012

Bhgn Dakwah PPA Jelebu 3.1.2012

Masjid Tuanku

Mizan Zainal

Abidin

Bhgn Dakwah 3.1.2012

IPD Ipoh Bhgn Hub Halal 3.1.2012

RELA Masjid Putra 3.1.2012


Bil Nama Pegawai Gred Dari Ke

15. Nordin bin Md. Dan Pemb. HEI

Gred S17

16. Shamsuddin bin

Muhamed Arshad @

Ismail

Pemb. HEI

Gred S17

17. Mohd Fatta bin Ahmad Pemb. HEI

Gred S17

18. Mohd Mustaqim bin

Mohamed

19. Nor Arba’ayah binti

Ibrahim

20. Kamarulzaman bin Mohd

Noordin

21. Marwan Hakim bin

Mohamed @ Ismail

Pemb. HEI

Gred S17

Pemb. HEI

Gred S17

Pemb. HEI

Gred S17

Pemb. HEI

Gred S22

22. Norayati binti Wahab PPHEI Gred

S32

23. Norlia binti Ghazali PPHEI Gred

S32

24. Nor Faizah binti

Sulaiman

5

Tarikh

Kuatkuasa

PDRM KDN 3.1.2012

Klinik Cure &

Care 1

Malaysia Sg.

Besi

PDRM Ibu Pejabat

Penjara

JKM 3.1.2012

3.1.2012

Masjid Putra RELA 3.1.2012

JAWI PDRM 3.1.2012

PDRM JAWI 3.1.2012

PDRM Bhgn Dakwah 3.1.2012

KPKT PDRM 3.1.2012

IPK Selangor Bhgn Hub Halal 3.1.2012

Lain-lain Skim Perkhidmatan

PT (P/O) N17 Bahagian

Kemajuan

Islam

25. Norlizawati binti Selamat PT (P/O) N17 Bhgn

Perancangan

dan

Penyelidikan

-Tiada-

26. Nordianna binti Lassim Penerbit

Racangan

Gred B27

B. PENEMPATAN

Skim Perkhidmatan Hal Ehwal Islam

Lain-lain Skim Perkhidmatan

Unit Rakaman

Khanah, Jab.

Penyiaran

Malaysia

Kementerian

Perindustrian

dan Asas Tani

Mahkamah

Sesyen Kuantan

25.1.2012

30.1.2012

Bahagian Media 30.1.2012


Bil Nama Pegawai Gred Dari Ke

27. Rafidah binti Salleh Penerbit

Racangan

Gred B27

28. Sabariah binti Muhamad Setiausaha

Pejabat Gred

N27

29. Shariha binti Shahrin Setiausaha

Pejabat Gred

N27

RTM Sarawak,

Jabatan

Penyiaran

Malaysia

6

Tarikh

Kuatkuasa

Bahagian Media 30.1.2012

JPA BPSM 4.1.2012

Keduataan

Besar

Indonesia

BPM 3.1.2012

More magazines by this user
Similar magazines