MODUL 3 - Jabatan Audit Negara

audit.gov.my

MODUL 3 - Jabatan Audit Negara

LAPORAN PENILAIAN PRESTASIPENGURUSAN KEWANGAN(INDEKS AKAUNTABILITI)BADAN BERKANUNPERSEKUTUAN56Garis Panduan Indeks Akauntabiliti Pengurusan Kewangan Mac 2008Kementerian/Jabatan/Agensi Persekutuan dan Negeri


Pengurusan Pelaburan dan Pengurusan Pinjaman serta PenyataKewangan.2.3. Pengauditan dijalankan dengan menyemak rekod dan dokumenkewangan bagi tahun semasa sahaja. Bagaimanapun, analisisterimaan dan perbelanjaan tahun semasa perlu dilakukanperbandingan terhadap prestasi kewangan bagi tahun berakhirsebelumnya.2.4. Jumlah transaksi yang perlu disemak adalah 5% atau maksimum 50transaksi yang material daripada jumlah terimaan dan perbelanjaantahun semasa. Sampel audit akan dipilih dengan menggunakankaedah judgemental sampling.2.6. Temu bual dengan pegawai yang terlibat perlu diadakan untukperakuan pengesahan maklumat yang diperoleh daripada prosessemakan yang telah dijalankan.2.7. Bagi mengesahkan maklumat yang diperoleh dan diperakui olehpegawai berkenaan, pemeriksaan fizikal perlu dijalankan untukmemperkukuhkan ketepatan penemuan Audit.2.8 Rujukan pengauditan dibuat adalah berdasarkan akta tubuh, manualoperasi Badan Berkanun Persekutuan masing-masing dan pekelilingkewangan semasa yang berkuatkuasa.58Garis Panduan Indeks Akauntabiliti Pengurusan Kewangan Mac 2008Kementerian/Jabatan/Agensi Persekutuan dan Negeri

More magazines by this user
Similar magazines