teks ucapan perasmian ketua pengarah jabatan perancangan ...

townplan.gov.my
  • No tags were found...

teks ucapan perasmian ketua pengarah jabatan perancangan ...

dibentangkan. Oleh itu, saya berharap agar mesyuarat kali ini dapat memberifaedah kepada semua dalam usaha menghasilkan perancangan danpembangunan negara yang mampan selain mengerat hubungan silaturrahimsesama rakan dan teman seperjuang.Dengan ini, saya dengan lafaz Bismillahirrahmaanirrahim,merasmikan Mesyuarat Penolong Pegawai Perancang Bandar dan DesaMalaysia Ke 7 pada kali.Sekian,WabillahitaufikWalhidayahWassalamualaikumWarahmatullahiwabarakatuh.

More magazines by this user
Similar magazines