Terbitan 30 September 2009

kpkt.gov.my

Terbitan 30 September 2009

KandunganSENARAI JADUALMUKA SURATProgram PerumahanStatus Pelaksanaan PPR Keseluruhan Sehingga 30 September 2009.Status Pengisian PPR Disewa Mengikut Negeri Sehingga 30 September 2009.Status Penjualan PPR Dimiliki Sehingga 30 September 2009.Status Pelaksanaan Projek Baru PPR Di Bawah RMK-9 Sehingga 30 September 2009.Bilangan Penduduk Dan Bangunan Setinggan Yang Telah Dan Belum Dipindahkan Mengikut Negeri Sehingga 30 September 2009.Bilangan Permohonan Skim Pinjaman Perumahan Yang Diluluskan Dan Jumlah Pinjaman Yang DIbayar Kepada Peminjam BagiJanuari Hingga September 2009.Bilangan Pengeluaran Lesen Pemaju Perumahan Bagi Januari Hingga September 2009.Bilangan Pengeluaran Permit Iklan Dan Jualan Bagi Januari Hingga September 2009.Bilangan Unit Rumah Yang Diluluskan Pembinaan Kepada Pemaju Swasta Mengikut Kategori Harga Rumah Bagi Januari HinggaSeptember 2009.Statistik Projek-Projek Perumahan Berjalan Lancar Mengikut Negeri Sehingga 30 September 2009.Statistik Projek-Projek Perumahan Bermasalah (Lewat Jadual, Sakit Dan Terbengkalai) Mengikut Negeri Sehingga 30 September 2009.Bilangan Aduan Diterima Mengikut Saluran Bagi Januari Hingga September 2009Bilangan Aduan Diterima Dan Selesaikan Oleh Jabatan Perumahan Negara Bagi Januari Hingga September 2009Bilangan Pemaju Yang Dikompaun Bagi Januari Hingga September 2009Bilangan Kes Dikompaun Bagi Januari Hingga September 2009.Bilangan Kes Pendakwaan Dan Pemaju Yang Didakwa Di Bawah Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan Dan Pelesenan) 1966 DanPeraturan-Peraturan Berkaitan Bagi Januari Hingga September 2009.Bilangan Kes-Kes Di Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah Mengikut Negeri Bagi Januari Hingga September 2009.Bilangan Kes Yang Didaftarkan Di Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah Mengikut Jenis Bagi Januari Hingga September 2009.Kutipan Hasil Di Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah Bagi Januari Hingga September 2009.Bilangan Permohonan Semakan Kehakiman Di Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah Mengikut Negeri Bagi Januari Hingga September 2009.1314151718192021222324252627282930313233Perangkaan Terpilih KPKTiii

More magazines by this user
Similar magazines