Terbitan 30 September 2009

kpkt.gov.my

Terbitan 30 September 2009

KandunganSENARAI JADUALProgram Khidmat SokonganSenarai Projek RMK-9 Yang Diluluskan Oleh Unit Perancang Ekonomi (UPE) Sehingga 30 September 2009Peruntukan Dan Prestasi Perbelanjaan Projek-Projek RMK-9 Sehingga 30 September 2009Prestasi Perbelanjaan Pembangunan Mengikut Butiran Projek Sehingga 30 September 2009Prestasi Perbelanjaan Mengurus Sehingga 30 September 2009Ringkasan Keseluruhan Prestasi Perbelanjaan Mengurus Sehingga 30 September 2009Laporan Prestasi Pembayaran Bil Dan Tuntutan Sehingga 30 September 2009.Prestasi Keseluruhan Pembayaran Bil Dan Tuntutan Bagi Perbelanjaan Mengurus Dan PembangunanBilangan Perjawatan, Pengisian Dan Kekosongan Perkhidmatan Awam Persekutuan Dan Badan Berkanun PersekutuanSehingga 30 September 2009.Penempatan Pegawai Mengikut Kumpulan Jawatan Bagi Januari Hingga September 2009Pengambilan Pegawai Gred Rendah Mengikut Jawatan Bagi Januari Hingga September 2009Pengisian Jawatan Mengikut Kaedah Bagi Januari Hingga September 2009Bilangan Pegawai Mengikut Jenis Persaraan Bagi Januari Hingga September 2009Bilangan Perakuan Tanggung Kerja Mengikut Kumpulan Jawatan Bagi Januari Hingga September 2009Bilangan Pegawai Mengikut Jenis Pengesahan Bagi Januari Hingga September 2009Bilangan Kelulusan Tuntutan Mengikut Jenis Elaun Bagi Januari Hingga September 2009Bilangan Kelulusan Permohonan Cuti Mengikut Jenis Bagi Januari Hingga September 2009Bilangan Pegawai Yang Mengikuti Kursus / Latihan Berdasarkan Penganjur Bagi Januari Hingga September 2009Bilangan Pegawai / Kakitangan KPKT Yang Mengikuti Kursus / Latihan Bagi Januari Hingga September 2009Bilangan Kursus Anjuran Bahagian Sumber Manusia & Swasta Bagi Januari Hingga September 2009MUKA SURAT71727376787981828484858586868787888889viPerangkaan Terpilih KPKT

More magazines by this user
Similar magazines