PELAN STRATEGIK JPA 2016-2020

norhayati

GARAH PERKHAWAM

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Salam Sejahtera

Salam 1Malaysia: Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan

Salam Transformasi

Penjawat awam adalah nadi utama dan

tonggak penting dalam jentera pentadbiran

Kerajaan. Pengurusan sumber manusia yang

cemerlang menjadi fokus utama Jabatan

Perkhidmatan Awam (JPA) dalam agenda

pembangunan modal insan Perkhidmatan

Awam Malaysia. Dalam hal ini, peranan JPA

perlu selari dengan tahap kemajuan negara

dan matlamat pembangunan masa hadapan yang ditetapkan Kerajaan. Atas dasar ini,

JPA akan terus menjadi agensi peneraju dalam melahirkan modal insan yang

berkualiti, berkebolehan, tangkas, serta memenuhi ekspektasi pelanggan dan

pemegang taruh (stakeholder), bersiap siaga bagi menghadapi dan menangani

cabaran dalaman negara mahupun globalisasi.

Pelan Strategik Jabatan

Perkhidmatan Awam ini akan

dijadikan pedoman yang

dapat memacu warga

Jabatan Perkhidmatan Awam

ke arah pembentukan nilai

kerja yang lebih berkualiti

selaras dengan tranformasi

yang dilaksanakan oleh

Kerajaan

Pelan Strategik Jabatan

Perkhidmatan Awam 2016-2020 adalah

penting dan kritikal bagi meneruskan

kecemerlangan organisasi yang sentiasa

mengutamakan amalan budaya kerja

berprestasi tinggi. Pelan Strategik ini akan

dijadikan pedoman yang dapat memacu

warga JPA ke arah pembentukan nilai kerja

yang lebih berkualiti selaras dengan

tranformasi yang dilaksanakan oleh

Kerajaan. Saya menaruh harapan yang tinggi

agar Pelan Strategik ini menjadi pemangkin kepada kesinambungan pelaksanaan

Kerangka Transformasi Perkhidmatan Awam dalam meningkatkan kompetensi

sumber manusia dalam Perkhidmatan Awam.

2