Views
3 months ago

Manual Penggunaan Classdojo

Antara maklumat yang

Antara maklumat yang telah dikongsikan oleh guru dalam “Jelajah Identiti Negara Kita” adalah video-video yang berkaitan dengan semua topik bagi tema Identiti Negara Kita dan satu permainan secara atas talian untuk menguji penguasaan murid terhadap tema tersebut. Gambar mengenai maklumat yang dikongsikan oleh guru dan permainan secara atas talian Permainan secara atas talian telah dicipta untuk menguji tahap penguasaan murid terhadap tema Identiti Negara Kita dengan cara yang lebih seronok. Murid boleh memilih cara mainan yang digemari untuk menyempurnakan tugasan. Antara mainan yang boleh dipilih adalah Pacman, Manic Miner, Asteroids, Pong dan Wordshoot. Melalui permainan secara atas talian, murid dapat menyempurnakan tugasan atau dikenali sebagai ujian sumatif bagi menguji tahap penguasaan diri terhadap tema Identiti Negara Kita. Markah bagi permainan yang dimain akan dicatakan dalam Leaderboard. Link: http://www.classtools.net/arcade/201803_XWQNEK

Murid boleh memilih permainan yang digemari untuk main. Gambar pilihan permainan Gambar permainan PacMan Gambar permainan Manic Miner

Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam P&P
SISTEM PENDAFTARAN PEMBEKAL
OPCAT Manual Bahasa Indonesia - Association for the Prevention ...
Training Manual Renewable Energy - library
Manual Penyediaan Projek Pembangunan Tanah Bersepakat - JPBD
rekayasa perangkat lunak jilid 2 smk - Bursa Open Source
Preliminary-Blueprint-ExecSummary-BM
TATACARA PENGGUNAAN DAN KESELAMATAN ICT KKM
MEMUPUK PELAJAR AKTIF DAN PENGGUNA CEKAP
Bagaimana Menggunakan Panduan GRI Bersama dengan ISO 26000
PINJAMAN ANTARA PERPUSTAKAAN - UTHM Library
SISTEM ANALISIS PEPERIKSAAN SEKOLAH - SAPS - KPM
PD Manual Bahasa.pub - Positive Deviance Initiative
MOTOTRBO XiR P6600 Portabel Tanpa Layer Pandual Pengguna
Kelas XII_smk_teknik_telekomunikasi_pramudi_utomo.pdf - FTP LIPI
Analisis faktor-faktor yang memengaruhi intensitas penggunaan ...
Olahraga Sekolah Rendah - Kementerian Pelajaran Malaysia
4.2 Pendekatan Pengajaran - Amaljaya.com